Page 1

UKR передова вакуумна система

ÇÀÃÀËÜÍÈÉ ÊÀÒÀËÎà ¯°®¤³ª¶’

®áèðàé ñâîáîäó

÷èñòîãî ñâ³òó

думай чисто


NE (К’ю-Бі)

W

Тепер порохотяг зникає. Так само, як пил.

Новий вбудований квартирний порохотяг від TUBO


Характеристики порохотягу QB (К’ю-Бі)

2


Перший вбудований порохотяг з виводом назовні відпрацьованого повітря (К’ю-Бі)

Інноваційний продукт, розроблений на всі випадки життя. Це новий напрям вибраний Aertecnica із першим вбудованим порохотягом для внутрішньої та зовнішньої інсталяції.

Тихий, приємний для ока не займає місця та простору. QB гарантує тишу. Стіна залишиться такого ж кольору тому, що дверцята можна фарбувати.

Приклад монтажу на балконі

3


Характеристика складових порохотягу QB (К’ю- Бі)

4 3

1

2

4

1

Умовні позначення

Ізоляція Пінополіестрова оболонка забезпечує тепло та шумоізоляцію.

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Монтажна шафа Виготовлена із оцинкованиої сталі у глибину близько 23 cm , що гарантує конструктивну міцність, ізоляцію та швидке встановлення порохотягу. Монтажна шафа відразу готова до електропід’єднання.

3

Порохотяг – вакуумний модуль QB (К’ю-Бі) Інноваційний та простий у користуванні. Циклонна вакуумна камера обладнаний патрубками для виводу/вводу з повітря та фільтруючим катріджем великої площі. Корпусна панель зачиняє та ізолює вакуумну камеру разом з відділенням для прохозбірника. Відкривання здійснюється лише за допомогою однієї ручки, а магнітні фіксатори роблять цей процес максимально швидким та зручним.

4

Дверцята Виготовлені з оцинкованої сталі придатної до фарбування. Обладнані завісами для реверсного відкривання з замком від небажаного доступу та щілиною для виводу повітря назовні.

12

10

двигун фільтруючий катрідж пилезбірник ввід повітря камера всмоктування корпусна панель монтажна шафа дверцята щілина для виводу повітря (як варіант) мережеве живлення 230 V живлення (дистанційного керування) 12V замок 11

1

4

12

2 5 6 3

7 4

9

8 12


Стадія планування – інсталяція монтажної шафи

Повністю вбудованоий, ізольований та безпечний

54 cm

Монтажна шафа QB повністю вбудовується у стіну. Бокові планки підгинаються, що дає можливість інсталювати монтажну шафи як у звичайну цегляну стіну так і з додатковою термоізоляцією.

87 cm

23 cm

100 cm

Розміри

1 4 ,5

87

92

Загальні габарити порохотягу зазначені нижче. Інсталяція на рівні з штукатуркою робить порохотяг непомітним.

54

64

27

11

58

3

13

вид згори

23

80

25

вид збоку

вид зпереду

5


Стадія планування - під’єднання мереж та видмуху повітря 2

3

max 5 m

1

рис. A

рис. B

Прямий безпосередній видмух

Відведений видмух

Прямий видмух через дверцята (рис. A), для інсталяції шафи назовні. мережа живлення 230V (4) мережа живлення вакуумних розеток (5) Всмоктувальна труба (6) Вимикач мережі 230V (7)

Відведений видмух (рис. B), для інсталяції всередині приміщення або на зашкленому балконі. мережа живлення 230V (4) мережа живлення вакуумних розеток (5) Всмоктувальна труба (6) Вимикач мережі 230V (7)

6 5

6

4

Опція (замовляється окремо)

6 5 7

4

7

Артикул

part n.

1. Глушник

CM835

2. Перехідник

TR250

для видмуху 3. Видмухова решітка

TR310


Завершальна стадія - монтаж порохотягу

Швидкий та простий монтаж порохотягу вакуумного модуля QB (К’ю-Бі) Порохотяг фіксується у два простих кроки: вставити та припідняти порохотяг у шафі, потім зафіксувати агрегат трьома спеціальними гвинтами по середині відділення для порохозбірника.

Інноваційна та практична заміна мішків та сміття - порохозбірника Картонний порохозбірник: простий, практичний, екологічний, розроблений, щоб будь-хто міг швидко та просто замінити або швидко очистити.

7


Опис QB (К’ю-Бі)

Щоб задовільнити сучасні вимоги ринку і особливо потреби житлово-будівельного сектору, Aertecnica розробила та впровадила QB – перший та єдиний вбудований порохотяг Вбудований порохотяг QB від TUBО складається з двох окремих частин: • монтажна шафа з дверцятами; • власне порохотяг – вакуумний модуль.

Монтажна шафа з дверцятами (код CMО10Q) Шафа порохотягу Q200 розроблений для монтажу у цегляну стіну із штукатуркою мінімальною товщиною 25 cm. Вона має 4 планки, які можуть бути загнуті, для монтажу у звичайну цегляну стіну або у зовнішню термоізоляцію. Монтажна шафа має реверсивні дверцята (можна відчиняти як наліво так і направо) вироблені із оцинкованої сталі, яка може бути пофарбована у такий же колір як і стіна, повністю забезпечуючи естетику зовнішнього вигляду завдяки оцинкованій поверхні. Дверцята оснащені затвором, який гарантує рівень безпеки ІР45 та подвійним замком, щоб уникнути небажаного доступу. Монтажна шафа повністю захищена ізолюючим покриттям із пінополіестру, що мінімізовує тепловтрати будівлі. Монтажна шафа під’єднана до системи трубопроводів через ABS патрубки (постачаються у комплекті). Видмух повітря може бути: • ПРЯМИЙ (с.6, рис. A)- із щілини дверцят • ВІДВЕДЕНИЙ (с.6, рис. B) – з повітропроводом, який складаєтьс із труб, фітингів та глушника від Aertecnica Комплектуючі для кріплення порохотягу в монтажну шафу постачаються разом з монтажною шафою. Монтажна шафа відразу готова до під’єднання до лінії 12V – дистанційне керування для вакуумних розеток та до мережі живлення 230V для порохотягу Q200.

8


Опис QB (К’ю-Бі)

Вбудований порохотяг Q200 (код CM200Q) Вбудований порохотяг QB – це вакуумний модуль — моноблок у захисній ABS оболонці , котрий складається із наступних частин: •

• • • •

• •

Двигун із системою Soft Start, розташований у відповідному шумоізолюючому відділенні. Електронна панель управління із трансформатором 230 V -12 V для живлення лінії вакуумних розеток - дистанційного вмикання системи. Глушник турбіни EMC фільтр відповідний до вимог стандарту EEC. Циклонна система із клапанами для спрямовування пилу у мішок для сміття Екологічний, зручний короб для сміття із герметичним фіксатором. Овальний, високої продуктивності фільтруючий катрідж, зроблений із поліестеру придатного до миття. Компенсаційний клапан. Корпусна панель панель із ABS. Оснащена магнітною системою відчинення/ зачинення, що робить рутинні процедури за доглядом простими та зручними. Корпус агрегату легко монтується у монтажну шафу завдяки продуманій конструкцій із 3-ох гвинтів, що фіксують порохотяг - вакуумний модуль всередині монтажної шафи.

Технічні характеристики Живлення V 230 Потужність двигуна W 1,600 Кількість обертів об./хв. 46,480 так Soft Start Кількість турбін n. 1 Напруга вакуумних розеток V 12 Потужність всмоктування air watts 653 Потік поівтря m3/h 195 Розрідження mmH2O 3,200 Площа фільтруючого катріджу m2 0.7 поліестер Матеріал фільтруючого катріджу Ємність мішка для сміття літр 13.4

Дистанційний дисплей (новинка) опція Висота cm 92 Ширина cm 58 Глибина cm 23 Рівень шуму dB 58 Ступінь захисту I P55* Рекомендована кількість розеток n. 8 Відстань до найвіддаленішої розетки m 40 Рекомендована площа до прибирання m2 200

* IP55 з виведеним видмухом повітря IP45 з прямим видмухом через щілину дверцят

9


Замовлення

Вбудований порохотяг QB Деталь №

Опис

CM010Q

Монтажна шафа для вбудованого порохотягу QB (монтажна шафа + дверцята)

TR03QB

вакуумний модуль

CM200Q

вбудований порохотяг QB Q200

CM814Q

пилезбірник від вбудованого порохотягу QB Q200 (комплект із 5 мішків)

CM815Q

дверцята монтажної шафи порохотягу QB

CM833Q

поліестровий фільтруючий катрідж (придатний до миття) від порохотягу QB Q200

10


Інсталяційний набір QB для 3-ох вхідних точок

TR03QB

Комплект QB для повноцінної системи із 3-ох вхідних точок Комплект QB для повноцінної системи (артикул KQB200/3) сладається з монтажної шафи для вбудованого порохотягу QB (монтажна шафа + дверцята - артикул № CM010Q), вбудованого порохотягу QB Q200 (артикул CM200Q), класичного набору для 3-ох пневморозеток New Air (артикул TR024), один 7m, Ø32 шланг із регулятором тиску (артикул AP220), базовий набір аксесуарів (артикул ). Можна розширити до 7 розеток *Вакуумні розетки не входять у комплект

Інсталяційний набір QB (артикул TR03QB) складається з каркасу для вбудованого порохотягу QB (монтажна шафа + дверцята – артикул CM010Q), класичний набір для 3-ох вакуумних розеток New Air (артикул TR024). Можна розширити до 7 вхідних точок.

KQB200/3

11


8001034

Тел./факс: 8 (032) 240 56 00 info@tubo.com.ua www.tubo .com.ua

ph. marconofri.com

Офіційний представник в Україні ТзОВ “В-ТЕХ” вул. Навроцького, 1, м. Львів, 79034


COMPANY WITH CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH UNI EN ISO 9001 AND CERTIFIED ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH UNI EN ISO 14001 PRODUCT CERTIFICATION COVERING THE SINGLE-PHASE POWER UNITS OF THE PERFETTO - PERFETTO INOX - CLASSIC AND BRAVO LINES FOR THE RESIDENTIAL SECTOR

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION - CHINA PRODUCT CERTIFICATION COVERING THE PERFETTO, CLASSIC, BRAVO SINGLE-PHASE LINES FOR FOR THE RESIDENTIAL SECTOR

змiст

сертифікати

Компанія та цінності Місія Високотехнологічна вакуумна система Компанія Лідер у інноваціях

4 6 8 9

Домашній сектор Обладнання

12

Професійний сектор

FOR Ø50 - Ø63 PIPES AND FITTINGS

Обладнання

28

FOR Ø40 - Ø80 - Ø100 PIPES AND FITTINGS

Вакуумні розетки та аксесуари THE SINGLE-PHASE AND THREE-PHASE UNITS,THE VACUUM SOCKETS AND THE SOCKET FRAMES ARE IN COMPLIANCE WITH CE REGULATIONS

патенти PATENTS RELATED TO THE VACUUM SOCKETS New Air vacuum socket - Patent n.1267007 Air socket frame - Patent n.1267008 OTHER CORPORATE PATENTS Bravo built-in vacuum cleaner - Patent Pending n. B02004U000012 Certifications and patents are the best evidence of Aertecnica’s commitment to Quality.

Вакуумні розетки Комплексні вакуумні розетки Корпуси та адаптори вакуумних розеток Окремі комплектуючі вакуумних розеток

Аксесуари Комплекти аксесуарів Гнучкі шланги для прибирання Щітки та аксесуари Аксесуари для шлангів Аксесуари для прибирання

36 37 38 41

42 44 45 49 50

Вакуумна мережа Інсталяційний матеріал Запасні частини

51 55

All the images in this document are the sole property of Aertecnica SpA. Any reproduction is forbidden in accordance with the terms of the law. All the distinctive marks (trademarks, slogans, designs) mentioned are the sole property of Aertecnica SpA, who holds all exclusive rights to the same. All the data and the technical specifications in this publication, are indicative. The company reserves the right to change the same without prior notice. Photos: ph.marconofri.com - Graphics: StudioGraf

3


думай чисто 2

З повагою до навколишнього середовища, Aertecnica використовує лише 100 % перероблений папір


КОМПАНІЯ та ЦІННОСТІ

високотехнологічна вакуумна система

TUBO – öå ³ííîâàö³éíà ñèñòåìà äëÿ ïðèáèðàííÿ ñåðåäîâèùà òà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ, ÿêèì ìè äèõàºìî. Íà â³äì³íó â³ä çâè÷àéíèõ ïîðòàòèâíèõ ïîðîõîòÿã³â TUBO ìຠðîçåòêè ó ñò³íàõ, êóäè

Îñíîâí³ ïåðåâàãè ñèñòåìè:

ìîæíà ï³ä’ºäíàòè ãíó÷êèé øëàíã ³, òàêèì

ͳÿêîãî ïèëó ðàç ³ íàçàâæäè. Ïèë º íåáåçïå÷íèì. ³í øâèäêî íàêîïè÷óºòüñÿ ³ âàæêî ïðèáèðàºòüñÿ òðàäèö³éíèìè ñèñòåìàìè ïðèáèðàííÿ: ì³òëîþ ÷è ïîðîõîòÿãîì, ÿê³ çàëèøàþòü ïèë ó ïðèì³ùåíí³. Öüîãî íå òðàïëÿºòüñÿ ³ç ñèñòåìîþ AERTECNICA TUBO – ºäèíîþ ñèñòåìîþ, ÿêà ïîâí³ñòþ âèäàëÿº ïèë ç ïðèì³ùåííÿ íà çîâí³.

÷èíîì, ïèë âñìîêòóºòüñÿ ó öåíòðàëüíèé ïðèëàä, âñòàíîâëåíèé â îêðåìîìó ïðèì³ùåí³ ïîçà ïðèì³ùåííÿì, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ïðèáèðàííÿ.

Ïîçáàâëåííÿ â³ä ïèëîâèõ êë³ù³â. TUBO âèäàëÿº ç ïðèì³ùåííÿ ïèë, ì³êðîïèë, áàêòå𳿠òà ïèëîâ³ êë³ù³, çàáèðàþ÷è ¿õ â³ä âàøèõ ëåãåí³â òà äîì³âîê. Âàøå ò³ëî áóäå Âàì âäÿ÷íå. Òèõî, ìè ïðèáèðàºìî. TUBO ç îáåðåæí³ñòþ âèäàëÿº óñå çàáðóäíåííÿ, íåìîâ ëåãêèé â³òåðåöü. Ñèëîâèé ïðèñòð³é âñòàíîâëåíèé â îêðåìîìó ñëóæáîâîìó ïðèì³ùåíí³, äàëåêî â³ä ê³ìíàò, â ÿêèõ âè ïðîæèâàºòå; ñàìå òîìó â³í º áåçøóìíèì, à öå äîçâîëÿº âàì âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìó ó áóäü-ÿêèé ÷àñ òà ó ö³ëêîâèò³é òèø³. Äîìàøíÿ òåõíîëîã³ÿ. TUBO – öå íîâèé ï³äõ³ä äî ã³ã³ºíè ó ïðèì³ùåííÿõ. Öå ñèñòåìà, ÿêà ïîêðàùóº òà çáàãà÷óº áóä³âëþ, â ÿê³é âñòàíîâëåíà öÿ ñó÷àñíà äîìàøíÿ òåõíîëîã³ÿ.  óñ³õ êóòî÷êàõ ç ëåãê³ñòþ. Ãíó÷êèé øëàíã äîñÿãຠ9-òè ìåòð³â – äîñòàòíüî äîâãèé, ùîá äîñÿãòè êîæíîãî êóòêà ïðèì³ùåííÿ, áåç ïîòðåáè íîøåííÿ çà ñîáîþ âàæêîãî òà ãðîì³ñòêîãî çâè÷àéíîãî ïîðîõîòÿãó. Ñèëà TUBO. Á³ëüøà ñèëà âñìîêòóâàííÿ, í³æ ó çâè÷àéíèõ ïîðîõîòÿã³â òà á³ëüø ðåòåëüíå ïðèáèðàííÿ.

íàéêðàùèé øëÿõ äëÿ ïîêðàùåííÿ ðåöè èðêóëÿö³¿ ïîâ³òðÿ 6

Ñêëàäຠö³íí³ñòü äëÿ âñ³õ!


лідер у інноваціях

Компанія

інновації

AERTECNICA

• åëåêòðîííèé ÄÈÑÏËÅÉ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß òà ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÈÉ ÄÈÑÏËÅÉ

Ìè áóëè ïåðøèìè. ² ìè äîñ³ çàëèøàºìîñÿ ïåðøèìè, çàâäÿêè áàãàòüîì òåõíîëîã³÷íèì ³ííîâàö³ÿì, ÿê çíà÷íèì, òàê ³ íåçíà÷íèì:

– ë³äèðóþ÷à ³òàë³éñüêà êîìïàí³ÿ ó äàíîìó ñåêòîð³. Öå òîìó, ùî

âîíà ìຠ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ñâ ðîë³ òà ì³ñ³¿. ²ñíóº ÷óäîâà ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî AERTECNICA ïèñàëàñÿ ðîçä³ë çà ðîçä³ëîì ïî÷èíàþ÷è ç 1985 ðîêó. Âîíà ðîçïîâ³äຠïðî öåíòðàëüí³ ñèñòåìè ïèëîâèäàëåííÿ. Âèäàëåííÿ ïèëó òà ãàðàíòîâàíî ïîêðàùåíà ã³ã³ºíà º âàæêèìè çàâäàííÿìè, îñê³ëüêè ïðÿìî âïëèâàþòü íà íàøå çäîðîâ’ÿ òà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ÿêèì çàãðîæóº ïèë, ì³êðîïèë, áàêòå𳿠òà ïàðàçèòè, çîêðåìà øê³äëèâ³ ïèëîâ³ êë³ù³, ÿê³ âíàñë³äîê íàêîïè÷åííÿ ïèëó çàáðóäíþþòü ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ìè æèâåìî òà ïðàöþºìî. Ñòàòèñòèêà Âñåñâ³òíüî¿ Îðãàí³çàö³¿ Çäîðîâ’ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ðàñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ òà àëåðã³÷í³ ñèìïòîìè

øâèäêî ðîçâèâàþòüñÿ, à îñíîâí³ àñîö³àö³¿ ³ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ðàäÿòü íàì êðàùå ïðèáèðàòè íàø³ äîì³âêè ùîäíÿ. Çàñíîâàíà ó 1985 ðîö³, êîëè ö³ ïèòàííÿ ïî÷àëè çàãîñòðþâàòèñÿ, AERTECNICA ïî÷àëà àêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ ç òîãî ÷àñó ³ ïðàãíóëà ñòàòè ë³äåðîì ó ñåêòîð³, ÿêèé â³äïîâ³äຠçà äèçàéí òà âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ã³ã³ºíè ó ì³ñöÿõ, äå ìè ïðîæèâàºìî, ïðàöþºìî òà ïðîâîäèìî á³ëüø³ñòü íàøîãî ÷àñó. Á³ëüø í³æ 20 ðîê³â äîñâ³äó äàþòü çìîãó AERTECNICA ïðèä³ëÿòè âñå á³ëüøå óâàãè ð³øåííÿì, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ íåþ òà âèðîáíèöòâó.

КОМПАНІЯ та ЦІННОСТІ

КОМПАНІЯ та ЦІННОСТІ

kомпанія

Öå êîìïàí³ÿ, ÿêà ïðîïîíóº ðàö³îíàëüí³ ð³øåííÿ äëÿ çäîðîâîãî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Êîìïàí³ÿ, ÿêà ìຠ÷³òêó ³äåþ ñâ ðîë³ ó ñóñï³ëüñòâ³ òà ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ ÿê òåõíîëîã³÷íîãî ä³ÿ÷à. Öå êîìïàí³ÿ, ÿêà ïðîïîíóº ïðàöþþ÷è ó ñåðåäîâèù³, ùî á³ëüøå íå äîïóñêຠòåõí³÷íî íåäîñêîíàëèõ òà íåïðèéíÿòíèõ âèðîá³â. Êîìïàí³ÿ íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ìຠçà ìåòó çðîáèòè éîãî ÷èñò³øèì òà çäîðîâ³øèì.

• ñèñòåìà ÊÎÍÒÐÎËÞ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯ • ñèñòåìà ËÅÃÊÎÃÎ ÑÒÀÐÒÓ – åëåêòðîííå óïðàâë³ííÿ, ðîçðîáëåíå AERTECNICA, ÿêà çàïóñêຠäâèãóí ïîâ³ëüíî, äëÿ óíèêíåííÿ ï³êó ó ñïîæèâàíí³ åëåêòðîåíåð㳿 ç³ çíà÷íîþ åêîíî쳺þ. Öå ãàðàíòóº äîâøó ïðèäàòí³ñòü äâèãóíà, ïîð³âíÿíî ç êîíêóðåíòàìè, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ö³º¿ òåõíîëî㳿.

Leader nel servizio

8

9


домашній сектор

Ïîäèõ ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ äëÿ âàøîãî äîìó.

Òàì äå ïðîõîäèòü TUBO çì³íþºòüñÿ âàø ä³ì. Ïèë ïðîñòî çíèêàº. Çàáðóäíåííÿ – ð³÷ ìèíóëîãî.

ʳìíàòè ìàþòü ÷óäîâèé àðîìàò ÷èñòîòè ³ æèòè â íèõ º çàäîâîëåííÿì, äèõàþ÷è ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, íåìîâ ó ïðåêðàñíèé äåíü ïîçà äîìîì.

10

11


передова вакуумна система

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

передова вакуумна система передова вакуумна система

однофазові порохотяги Інноваційні технології. Відбірні матеріали. Результат на відмінно у всіх сертифікаційних тестах. Ці центральні порохотяги є результатом 20�річного досвіду і це те, що робить AERTECNICA лідером в італійському секторі.

Âäèõí³òü

свіже повітря ó Âàø áóäèíîê

Тангенційне всмоктування є характеристикою дизайну, що робить можливим зменшення налипання пилу та гарантує довше використання фільтру. Ñèñòåìà Ì’ßÊÈÉ ÑÒÀÐÒ ³íñòàëüîâàíà íà PERFETTO ³ CLASSIC ë³í³ÿõ, ùîá ì’ÿêî çàïóñêàòè äâèãóí, óíèêàþ÷è ï³ê³â ó ñïîæèâàíí³ åëåêòðîåíåð㳿. Öÿ ñèñòåìà ãàðàíòóº äîâøó

Âäèõí³òü ñâ³æå ïîâ³òðÿ ó Âàø áóäèíîê. Äÿêóþ÷è TUBO – ñèñòåì³, ÿêà:

ïðèäàòí³ñòü äâèãóíà òà çàîùàäæóº åíåðã³þ.

• ïðèáèðຠïèë çà äîïîìîãîþ ãíó÷êîãî øëàíãó • âñìîêòóº éîãî ó öåíòðàëüíó óñòàíîâêó, â ÿê³é ô³ëüòðóºòüñÿ

Êàðòðèäæíèé ô³ëüòð ç ïîë³åñòðó ç âåëèêîþ ïëîùåþ

• âñìîêòóº á³ëüø³ ÷àñòèíêè ïèëó ó ïàêåò äëÿ ñì³òòÿ

ô³ëüòðóâàííÿ (äî 1,8 êâàäðàòíèõ ìåòð³â) áåç ìåòàëåâèõ

• çàõîïëþº ³ ô³ëüòðóº íàéëåãøèé ïèë ó êàðòðèäæíîìó ïèëîâîìó ô³ëüòð³

êîìïîíåíò³â ³ ö³ëêîì ïðèäàòíèé äëÿ ìèòòÿ.

• âèêèäຠì³êðîïèëèíêè íà çîâí³

TUBO ñèñòåìà – öå ïðîñòî, øâèäêî

Òåìïåðàòóðíèé ñåíñîð, ÿêèé çàõèùຠäâèãóí â³ä ïåðåãð³âó. ²íäèêàòîð âìèêàííÿ ïðèëàäó. Çâóêîçàõèñíèé äâèãóí äëÿ çìåíøåííÿ øóìó.

³ áåçïå÷íî. Âîíà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ áóäü-êèì ó âàø³é ñ³ì’¿. 12

Однофазові порохотяги AERTECNICA (PERFETTO INOX � PERFETTO � CLASSIC � BRAVO) сертифіковано:

13


передова вакуумна система

передова вакуумна система

Центральний порохотяг

ë³í³ÿ Perfetto Inox :

ë³í³ÿ Perfetto Inox :

досконало усюди Óñ³ ìîäåë³ â ë³í³¿ PERFETTO ì³ñòÿòü ³ííîâàö³éí³ åëåêòðîíí³ ñèñòåìè, ùî ïîêðàùóþòü ðîáîòó ³ ðîáëÿòü ¿õ ìàêñèìàëüíî ëåãêèìè ó âèêîðèñòàíí³. ϳ䒺äíàííÿ ³ç ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÞ ÏÀÍÅËËÞ ïîêàçóº ñòàí ðîáîòè âàêóóìíî¿ ñèñòåìè. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯ ç åëåêòðîííèì ðåãóëÿòî-ðîì íà ãíó÷êîìó øëàíãó (êîä ÀÐ232 – ÀÐ237). ÏÐÎÑÒÈÉ ÏÀÊÅÒ ðîçðîáëåíèé äëÿ òîãî, ùîá ëåãêî çì³íþâàòè òà çàêðèâàòè ïàêåò äëÿ ñì³òòÿ, óíèêàþ÷è êîíòàêò³â ³ç ïèëîì.

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

Центральний порохотяг

ÄÈÑÈÒÀÍÖ²ÉÍÈÉ äèñïëåé

Прихильна у використанні електроніка Ñåð³ÿ PERFETTO òàêîæ îáëàäíàíà ³ííîâàö³éíèìè åëåêòðîííèìè ñèñòåìàìè:

ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÈÉ ÄÈÑÏËÅÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯ ÇÐÓ×ÍÈÉ Ì²ØÎÊ

ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÈÉ äèñïëåé

PERFETTO INOX центральний порохотяг доступний у версії нержавіючої сталі, що особливо підходить для соляних середовищ (наприклад, споруд біля моря, кораблі тощо).

Модель Код Модельl Код Живлення

14

PX85 CM085X* 230V

Модель Код Живлення

PX150

PX250

CM150X

CM250X

230V

230V

Модель Код Живлення

PX450

Живлення

P80 CM080P* 230V

Модель Код Живлення

P150

P250

CM150P

CM250P

230V

230V

Модель Код Живлення

P350

P450

CM350P

CM450P

230V

230V

CM450X 230V

15


передова вакуумна система

˳í³ÿ Classic:

åëåêòðîí³êà

ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÈÉ ÄÈÑÏËÅÉ (êîä ÑÌ842 – äîäàòêîâà îïö³ÿ) Усі центральні порохотяги PERFETTO обладнані ДИСТАНЦІЙНИМ ДИСПЛЕЄМ � інноваційною системою, що дозволяє Вам перевіряти стан та функціонування вакуумної системи TUBO. Цей пристрій може бути встановлений у звичайній монтажній коробці РЕ 310 та розміщений у будь�якому місці будинку, добре взаємодіючи із звичайними електричними розетками поблизу.

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

×èñòà

передова вакуумна система

êëàñè÷íà ïðîñòîòà

(Інсталяція системи повинна попередньо передбачатися). ˳í³ÿ CLASSIC – öå ñòàíäàðòíà âåðñ³ÿ ³ç ñïðîùåíîþ åëåêòðîí³êîþ, àëå ç îïòèìàëüíèì âèêîíàííÿì. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀÏÓÑÊÓ íàäëèøêîâà ê³ëüê³ñòü âìèêàíü ïðîòÿãîì êîðîòêîãî â³äð³çêó ÷àñó àêòèâóº ðåæèì ñàìîçàõèñòó ñèñòåìè (ìàêñèìóì ø³ñòü çàïóñêàíü çà õâèëèíó).

ÊÎÍÒÐÎËÜ Ô²ËÜÒÐУ ïîäຠñèãíàë ó âèïàäêó, êîëè ô³ëüòð ïîòðåáóº çàì³íè ÷è ìèòòÿ.

Çà äîïîìîãîþ CLASSIC-ë³í³¿ Âè ìîæåòå òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ãíó÷êèé øëàíã ç ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ².

КОНТРОЛЬ ТРИВАЛОСТІ РОБОТИ якщо протягом більш ніж 30 хв система активована та не задіяна вмикається режим самозахисту, що вимикає живлення для захисту двигуна.

КОНТРОЛЬ НАПОВНИКА ПОРОХОЗБІРНИКА ïîäຠñèãíàë ó âèïàäêó, êîëè ïàêåò ïîòðåáóº çàì³íè. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÄÂÈÃÓÍÀ ïîäຠñèãíàë ó âèïàäêó, êîëè äâèãóí ïî÷èíຠïðàöþâàòè â ðåæèì³ ñàìîçàõèñòó çàâäÿêè òåðìîñåíñîðó (ïåðåãð³â)

Для комплектації дистанційної панелі слід замовляти рамку код СМ630

The REMOTE display is compatible with the most prestigious electric switch plates available today. The plates aren’t supplied by Aertecnica.

Êîíòðîëü

ïîòóæíîñò³ Модель з двома всмоктуючими патрубками та моторами

Åëåêòðîííèé ÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ² íà ðó÷ö³ ãíó÷êîãî øëàíãó äîçâîëÿº çì³íþâàòè ïîòóæí³ñòü âñìîêòóâàííÿ íà âàø ðîçñóä. Öÿ åêñêëþçèâíà ñèñòåìà äîçâîëÿº êðàùå âèêîðèñòàííÿ øëÿõîì îïòèì³çàö³¿ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîåíåð㳿.

Модель Код Живлення

C80 CM080C* 230V

Модель Код Живлення

C150

C250

CM150C

CM250C

230V

230V

Модель Код Живлення

C500 CM500C** 230V

(äàíèé àêñåñóàð º äîäàòêîâîþ îïö³ºþ – êîä ÀÐ232 – ÀÐ237). 16

17


передова вакуумна система

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

ë³í³ÿ

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

передова вакуумна система

Íàá³ð STUDIO

STUDIO

ïîâíà ñèñòåìà ó íàáîð³

 öüîìó àïàðàò³ ïîºäíóºòüñÿ òåõíîëîã³ÿ òà ïðîñòîòà. Íàÿâí³ñòü äâîõ âõîä³â äëÿ ïèëó ðîáëÿòü öåé àïàðàò øâèäêèì â ³íñòàëÿö³¿ é óí³âåðñàëüíèì äî âñ³õ ïîòðåá áåç âòðàòè ÷àñó íà êîíñòðóêö³¿. ˳í³ÿ Aertecnica Studiî – ïðîñòà âàêóóìíà ñèñòåìà, çäàòíà îáñëóãîâóâàòè âåëèê³ ïðèì³ùåííÿ.

Модель Код Живлення

18

S80 CM080S* 230V

Модель Код Живлення

S100 CM100S* 230V

Модель Код Живлення

S150

S250

CM150S

CM250S

230V

230V

Êîä: KST 080

Êîä: KST 100

Êîä: KST 250

Îïèñ

Îïèñ

Îïèñ

Íàá³ð STUDIO 80 + ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Íàá³ð STUDIO 100 + ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Íàá³ð STUDIO 250 + ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Êîìïîíåíòè

Êîìïîíåíòè

Êîìïîíåíòè

STUDIO S80 центральний порохотяг

STUDIO S100 центральний порохотяг

STUDIO S250 центральний порохотяг

Ïîâíèé 9-òè ìåòðîâèé ãíó÷êèé øëàíã, ä³àìåòðîì 32 ç ðåãóëÿòîðîì òèñêó

Ïîâíèé 9-òè ìåòðîâèé ãíó÷êèé øëàíã, ä³àìåòðîì 32 ç ðåãóëÿòîðîì òèñêó

Ïîâíèé 9-òè ìåòðîâèé ãíó÷êèé øëàíã, ä³àìåòðîì 32 ç ðåãóëÿòîðîì òèñêó

Áàçîâèé íàá³ð

Áàçîâèé íàá³ð

Áàçîâèé íàá³ð

**Вакуумні розетки не включені **

**Вакуумні розетки не включені **

**Вакуумні розетки не включені **

Âàãà: 17.5 êã.

Âàãà: 21.5 êã.

Âàãà: 23.5 êã.

Ðîçì³ðè: 41x41x74 ñì

Ðîçì³ðè: 41x41x115 cì

Ðîçì³ðè: 41x41x120 cì

19


ДОМАШНІЙ СЕКТОР

òåõí³÷íà òàáëèöÿ PERFETTO INOX

ÎÄÍÎÔÀÇͲ Êîä Mîäåëü

PERFETTO

CLASSIC

CM085X

CM150X

CM250X

CM450X

CM080P

CM150P

CM250P

CM350P

CM450P

PX85

PX150

PX250

PX450

P80

P150

P250

P350

P450

Tåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè Æèâëåííÿ Потужність Кількість обертів/хв турбін

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Æèâëåííÿ

kW

1.49

1.33

1.6

1.61

1.49

1.33

1.6

1.38

1.61

27300

23550

25760

24445

27300

23550

25760

24630

24445

Потужність Кількість обертів/хв турбін

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

2

2

3

3

2

2

3

2

3

Кількість турбін

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Живлення розеток

436

404

474

562

436

404

474

436

562

Потужність всмоктування air watts

195

220

175

177

195

220

175

180

177

Потік

2500

2400

3440

3700

2500

2400

3440

3100

3700

Кількість турбін V

Потужність всмоктування air watts Потік

m3/h

Макс. розрідження

mm H2O

Площа картриджа фільтра

м2

Матеріал картриджа фільтра Об`єм порохозбірника

STUDIO

CM080C

CM150C

CM250C CM500C** CM080S

C80

C150

C250

C500

S80

CM100S

CM150S

CM250S

S100

S150

S250

Tåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè

Soft Start (плавноступеневий старт) Живлення розеток

Mîäåëü

л

Дистанційний дисплей

0.4

1.2

1.2

1.8

0.4

1.2

1.2

1.8

1.8

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

V

230

230

230

230

230

230

230

230

kW

1.49

1.33

1.6

2.3

1.26

1.26

1.28

1.43

27300

23550

25760

43940

44290

44290

24560

23200

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

2

2

3

1

1

1

2

3

12

12

12

12

12

12

12

12

436

404

474

1010

504

504

360

420

195

220

175

420

211

211

190

170

2500

2400

3440

2630

2830

2830

2540

3130

0.4

0.8

0.8

0.8

Soft Start (плавноступеневий старт) V m3/h

Макс. розрідження

mm H2O

Площа картриджа фільтра

м2

Матеріал картриджа фільтра

19

24

24

40

15

23

23

40

40

Об`єм порохозбірника

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

ÒÀÊ

Дистанційний дисплей

л

0.4

1.2

1.2

1.2

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð ïîë³åñòåð ïîë³åñòåð ïîë³åñòåð

15

23

23

23

15

15

23

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

23 Ͳ

Висота

55

104

104

125.5

58

103

103

125.5

125.5

Висота

58

103

103

106

58

90

103

103

Діаметр

28

32

32

36

28

32

32

36

36

Діаметр

28

32

32

32

28

28

32

32

Вага

кг

17

22

22

27

14

19

19

27

27

Вага

кг

13

18

18

22

13

16

18

18

Гучність

дб

63

64

64

65

63

64

64

63

65

Гучність

дб

63

64

64

65

63

65

64

64

Макс. поверхня прибирання (рек.)

м2

120

200

300

550

120

200

300

400

550

Макс. поверхня прибирання (рек.)

м2

120

200

300

550

120

180

200

300

4

7

10

22

4

7

10

15

22

Кількість вакуумних розеток(рек.)

4

7

10

20

4

6

7

10

м

25

30

40

60

25

30

40

50

60

Макс. довжина найдовшої ділянки пневмо�лінії

25

30

40

60

25

25

30

40

мм

50/-

50/50

50/50

50/50

50/-

50/50

50/50

50/50

50/50

50/-

50/50

50/50

50/63

50/50

50/50

50/50

50/50

Кількість вакуумних розеток(рек.) Макс. довжина найдовшої ділянки пневмо�лінії Розмір вхід/вихідного патрубка

Êîæåí ïîðîõîòÿã ïîñòà÷àºòüñÿ ç íàñòóïíèìè комп лек т уючими Комплектуючі для однофазних моделей

та аксесуарами

Додаткові комплектуючі для моделей Perfetto Inox та Perfetto

Приєднювальні патубки Розетка дистанційного керування Приєднювальні патубки Studio

12V кабель дистанційного керування зі штекерами

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

Загальна

передова вакуумна система

передова вакуумна система

Повітряний патрубок тільки для моделей P80-PX85-C80

Кріплення стінне з антивібраціними втулкам

Розмір вхід/вихідного патрубка

м мм

Аксесуари для пристроїв потужності CM185 Дистанційне управління для вмикання/вимикання однофазного пристрою потужності для систем, де вакуумні розетки не з’єднані електрично

CM630 • рамка та плитка для дистанційної сигнальної панелі

Запасні частини для однофазних пристроїв потужності Мішок для пилу для Perfetto та Perfetto Inox лінії

Мішок для пилу для Silver та попередніх моделей

Комплект мішків порохозбірника Картриджний фільтр з поліестру для Perfetto, Perfetto Іnox та Classic ліній

Кабель живлення

Глушник (за виключенням моделей P80-PX85-C80-C500-S80-S100)

Плата дистанційної панелі

CI365 • пластиковий глушник, діаметром 63 для моделі Classic C500

CM835 • глушник виходу для усіх однофазних моделей

20

21


передова вакуумна система

передова вакуумна система

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

для великих будинків

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

CI888

˳í³ÿ Kompatta:

Контрольний дисплей для

Kompatta òà Perfetto

Ïðèñòðî¿ KOMPATTA ðîçðîáëåí³ äëÿ ïðèáèðàííÿ âåëèêèõ æèòëîâèõ

трьохфазних вакуумних модулів

ïðèì³ùåíü òà ïðîìèñëîâèõ ñåðåäîâèù îáìåæåíèõ ðîçì³ð³â. Öåé ìîíîáëî÷íèé ïðèñòð³é - ç àáî áåç ñàìîî÷èñíî¿ ñèñòåìè ô³ëüòðóâàííÿ – ìîæå áóòè îáëàäíåíèé îäíèì àáî äâîìà äâèãóíàìè, â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ îïåðàòîð³â (ìàêñèìóì 2),

Åëåêòðîííèé ïðèñòð³é ï³ä’ºäíàíèé äî öåíòðàëüíî¿

ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìó îäíî÷àñíî.

óñòàíîâêè ÷åðåç ñåð³éíèé ïîðò, äëÿ ïîêàçó ñòàíó

KOMPATTA є більшою за однофазний центральний порохотяг з

äâèãóíà.

âåëèêîþ ïëîùåþ êàðòðèäæíîãî ô³ëüòðó òà á³ëüø äîâãîâ³÷íèì

Çàçâè÷àé ³íñòàëüîâàíèé ó æèòëîâ³é çîí³ áóäèíêó, ùî

äâèãóíîì.

äîçâîëÿº Âàì ïåðåâ³ðÿòè óñ³ ôóíêö³¿ öåíòðàëüíî¿

Çàâäÿêè îñòàíí³é åëåêòðîí³ö³ ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ïîêàçàòè ä³éñíèé

óñòàíîâêè áåç òîãî, ùîá éòè ó ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó

ñòàí êîíòåéíåðó äëÿ ïèëó, à òàêîæ ïîáà÷èòè óìîâè ðîáîòè ÿê íà

âîíà âñòàíîâëåíà.

ïðèñòðî¿, òàê ³ íà ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÌÓ ÄÈÑÏËů. Kompatta òàêîæ îáëàäíàíà ñèñòåìîþ М’ЯКИЙ СТАРТ .

КОНТРОЛЬНИЙ ÄÈÑÏËÅÉ ïîêàçóº: • Ðîáî÷èé ñòàí öåíòðàëüíî¿ óñòàíîâêè Модель Код Модель з самоочищенням Код

22

K100

K200

CIK100

CIK200

K100A

K200A

CIK100A

CIK200A

• Íàÿâí³ñòü ïðîáëåì òà áëîêóâàíü • Òåìïåðàòóðó ó â³äñ³êó äâèãóíà • Ðîáî÷èé âàêóóì

23


передова вакуумна система

передова вакуумна система

Зовнішня стіна Внутрішня сторона Гільза

Приклад інсталяції BRAVO в тілі стіни з використанням монтажної стінової гільзи (код S1040)

AI040 Òàì, äå âàæëèâèé ïðîñò³ð, òàì º BRAVO Aertecnica ñèñòåìó

âì³ñòèëà ìàëåíüêèé

óñ³ òà

ïåðåâàãè ïîòóæíèé

Зовнішня сторона

мінімум

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

Âìîíòîâàíèé ïîðîõîòÿã

³íñòàëÿö³ÿ

ДОМАШНІЙ СЕКТОР

Типова

Bravo:

Шланг

âàêóóìíî¿ ïðîäóêò,

Підлога

áåçøóìíèé òà ëåãêèé ó âèêîðèñòàíí³.

мінімум

Ïðèñòð³é âñòàíîâëþºòüñÿ â îòâîð³ ó ïåðèìåòð³ Технічна зона

ñò³íè: ³äåàëüíå ð³øåííÿ äëÿ ìàãàçèí³â, íåâåëèêèõ îô³ñ³â, êàôå, ãàðàæ³â ³ óñþäè, äå âàæëèâèé

Приклад інсталяції BRAVO з використанням монтажної стінової гільзи (код S1080)

ïðîñò³ð. BRAVO Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè

Îäèíèö³ âèì³ðó

Îäíî÷àñíà ðîáîòà

÷.

1

Æèâëåííÿ

V

230

Потужність

kW

1

Кількість обертів/хв

rpm

48,313

Живлення розеток Потік Макс. розрідження

V

12

м3/г

172

мм H2O

2,244

Ширина

ìì

256

Глибина

ìì

305

Висота

ìì

256

Вага

кг

4

Гучність

дб

<70

Внутрішня сторона

Зовнішня сторона Гільза Видмуховий шланг Фланець видмухового шлангу Вивідна решітка

Шланг Регулююча опора

Місце під’єднання кабелю

Електропід’єднання

Використання

1

2

Каркас Електромережа

Електричний короб

TR320 SI040 Монтажна стінова гільза для мод. BRAVO SI080 Монтажна гільза для мод. BRAVO

24

Зняти кришку

3

Шумоізольований видмух для мод. BRAVO

Поміняти мішок для сміття

4

Основний вимикач

CM980 Пилезбірний мішок для вбудованого порохотягу BRAVO (5штук)

Контактне гніздо

Закрити кришку

Готово до використання

25


професійний сектор

Ïîäèõ ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ äëÿ íàéêðàùî¿ ðîáîòè. Âñòàíîâ³òü TUBO ³ ðîáî÷å ïðèì³ùåííÿ â³äðàçó çì³íèòüñÿ. ×èñòî ³ ëåãêî.  îô³ñ³ ÷è ê³ìíàòàõ ãîòåëþ, Âè íå ïîáà÷èòå íàâ³òü ñë³äó ïèëó.

26

27


ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

äëÿ âñ³õ

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

Oäèí

Òðèôàçí³ порохотяги

Ïåðåâàãè: Aertecnica TUBO вакуумна система настільки проста та зручна, що може використовуватися кількома операторами одночасно. Тому вона ідеальна для прибирання великих будинків таких як готелі, офіси, реабілітаційні 28

ценри, лікарні тощо.

ЕФЕКТИВНА: прибирання за допомогою системи TUBO в офісах та інших великих спорудах є більш ретельнішим, це доказує велика сила всмоктування, виведення відпрацьованого повітря з зони прибирання (на зовні). ОКУПНА: вартість експлуатаційних витрат та обслуговування є низькою, а економія робочої сили та розхідних матеріалів (мішок для пилу, фільтри, тощо) означає, що експлуатація коштує лише незначну частину витрат в порівнянні з традиційним порохотягом. ДОВГОВІЧНА: система центрального пилоприбирання на порядок довговічніша за традиційні порохотяги � експлуатаційний термін системи співмірний з терміном експлуатації самої будови. БЕЗШУМНА: практично абсолютна безшумність (центральний порохотяг розміщений у технічному приміщенні) та ідеальна чистота повітря без сумніву буде оцінена навіть найвибагливішими гостями Вашого закладу. ПРЕСТИЖНА: кошти, вкладені в систему TUBO, повертаються за короткий час, а сама система значно підвищує престиж та привабливість закладу, так само, як і сучасні системи кондиціонування та вентиляції.

29


ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

˳í³ÿ Perfetto:

ðîçóìíà òåõíîëîã³ÿ

Більше з

того , вакуумна

автономним

тиску

мережа

регулюванням

обладнана

інверторним

управлінням турбін , яка гарантує менше

Óñ³ ìîäåë³ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНІЇ , вакуумні ìîäóë³ ³ ñåïàðàòîðè îáëàäíàí³ åëåêòðîííîþ ñèñòåìîþ äëÿ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè, îïòèì³çóþòü ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð㳿 òà ðîáëÿòü ¿õ ïðîñò³øèìè ó

споживання

оптимізує зміні

робочий

одночасності

енергії вакуум

та при

включень

в мережу.

âèêîðèñòàíí³, äîçâîëÿþ÷è Âàì êîíòðîëþâàòè ôóíêö³¿ ñèñòåìè.

ÄÈÑÏËÅÉ ÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎ ÌÎÄÓËÞ Åëåêòðîííèé äèñïëåé äîçâîëÿº Âàì âñòàíîâëþâàòè òà îãëÿäàòè óñ³ îïåðàö³éí³ ïàðàìåòðè âàêóóìíîãî ìîäóëÿ.

каскадно

ÄÈÑÏËů ÑÅÏÀÐÀÒÎÐÓ ÏÈËÓ Ïèëîâ³ ñåïàðàòîðè ç àâòîìàòè÷íîþ Ñèñòåìîþ ô³ëüòðóâàííÿ îáëàäíàí³ åëåêòðîííèì äèñïëåºì, ùî äîçâîëÿº Âàì âñòàíîâëþâàòè òà êîíòðîëþâàòè íàñòóïí³ ïàðàìåòðè: • Íàñê³ëüêè çàïîâíåíèé ïàêåò äëÿ ïèëó • Íàñè÷åííÿ êàðòðèäæíîãî ô³ëüòðó • Òèñê ó êîìïðåñîðíîìó öèë³íäð³ ï³ä ÷àñ ôàçè ñàìîî÷èùåííÿ • Ðîáî÷èé âàêóóì

30


˳í³ÿ Perfetto:

ñåïàðàòîðè ïèëó

Ìîäåëü Êîä

LT90/B CI090

Ìîäåëü ç ñàìîî÷èùåííÿì

LT90/B

Êîä

CI090A

Ìîäåëü Êîä Ìîäåëü ç ñàìîî÷èùåííÿì Êîä

LT150/B CI150 LT150/B CI150A

Ñåïàðàòîðè ïèëó PERFETTO äîñòóïí³ ç àáî áåç ñèñòåìè ñàìîî÷èùåííÿ ô³ëüòðó. Âåðñ³ÿ ç ñèñòåìîþ ñàìîî÷èùåííÿ îáëàäíàíà електронним дисп� леєм , ÿê èé êîíòðîëþº ðîáîòó ñåïàðàòîðà ïèëó. Âè ìîæåòå ïðîãðàìóâàòè öèêëè ñàìîî÷èùåííÿ ô³ëüòðó çà äîïîìîãîþ ³íòåãðîâàíîãî òàéìåðà, ÿêèé âìîíòîâàíèé íà óïðàâë³ííÿ ñåïàðàòîðà. Öèêëè ñàìîî÷èùåííÿ ô³ëüòðà òàêîæ ìîæóòü áóòè àêòèâîâàí³ àâòîìàòè÷íî íà îñíîâ³ â³äñîòêó íàñè÷åíîñò³ êàðòðèäæó ô³ëüòðà. ×åðåç ñåð³éíå ï³ä’ºäíàííÿ Âè ìîæåòå оглядати óñ³ ö³ ñèãíàëè íà ïàíåë³ óïðàâë³ííÿ ñåïàðàòîðà ïèëó òà íà КОНТРОЛЬНОМУ

Äèñïëåé ñåïàðàòîðà ïèëó ïîêàçóº:

íàñê³ëüêè ïåðåïîâíåíèì º ñåïàðàòîð ó â³äñîòêîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ (âèêîðèñòîâóºòüñÿ óëüòðàçâóêîâà òåõíîëîã³ÿ) íàñè÷åííÿ êàðòðèäæó ô³ëüòðà ó â³äñîòêîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ (çà äîïîìîãîþ äèôåðåíö³éíîãî ñåí-ñîðà) òèñê ресивера ñàìîî÷èùåííÿ

ó

ôàç³

ðîáî÷èé âàêóóì

Усі сепаратори лінії Perfetto обладнані гідравлічною системою приводу відкривання/закривання резервуару пилу.

Òåõí³÷íà òàáëèöÿ ë³í³¿ Perfetto:

ñåïàðàòîðè ïèëó PERFETTO ÑÅÏÀÐÀÒÎÐÈ ÏÈËÓ

Êîä

CI090

Ìîäåëü

LT 90/B

CI150

CI090A

CI150A

LT 150/B LT 90/B-AP LT 150/B-AP

Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè Автоматична самоочистка Æèâëåííÿ Ïëîùà ô³ëüòðà

НІ

НІ

ТАК

ТАК

V

Ͳ

Ͳ

230

230

ì2

5

7.3

Ìàòåð³àë ô³ëüðà êàðòðèäæà

ïîë³åñòåð

Îá`ºì ïîðîõîçá³ðíèêà

ë

90

bar

Ͳ

7.3 5 ïîë³åñòåð ïîë³åñòåð ïîë³åñòåð 90 150 150

Ðîáî÷èé òèñê ô³ëüòðà ñèñòåìè ñàìîî÷èñòêè

3.8

Ͳ

3.8

Îá`ºì ðåñèâåðà

ë

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè (ÄxØxÂ)

9 Ͳ Ͳ 9 58x85x175 58x85x175 58x85x175 58x85x175 88 70 96 110 <70 <70 <70 <70

Âàãà

êã

Ãó÷í³ñòü

äá

Âèñîòà âèõ³äíîãî ïàòðóáêà (H1)

ñì

150

150

150

150

Âèñîòà âõ³äíîãî ïàòðóáêà (H2)

87 80/80*

87 100/100*

87 80/80*

87 100/100*

ìì

ijàìåòð âõ/âèõ ïàòðóáêà

Ö³ëêîâèòèé êîíòðîëü

äèñòàíö³éíî

ÄÈÑÏËÅЮ .

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

òàêîæ

CI888 ÄÈÑÏÅÉ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÂÈÕ²ÄÍÈÉ ÏÀÒÐÓÁÎÊ ÐÅÑÈÂÅÐ

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÂÈÌÈÊÀ× ²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÈÉ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²ÉÍÈÉ ÊËÀÏÀÍ ÊÎÍÄÅÍÑÀÖ²ÉÍÈÉ ÊËÀÏÀÍ

КОНТРОЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ТРИФАЗНОВАКУУМНОГО МОДУЛЯ ТА ОДНОФАЗНИХ МОДУЛІВ КОМРАТТА (CIK100 - CIK100A - CIK200 - CIK200A)

Åëåêòðîííèé ïðèñòð³é, ðîçòàøîâàíèé ó ³íøèõ ïðèì³ùåííÿõ, í³æ ò³, â ÿêèõ ³íñòàëüîâàíèé ñèëîâèé ïðèñòð³é

ÏÎ˲ÅÑÒÅÐÍÈÉ ÊÀÐÒÐÈÄÆ Ô²ËÜÒÐÀ

ùî

ÑÅÍÑÎÐ ÍÀÏÎÂÍÅÍÍß ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÊÀ

ðîáîòîþ ñèñòåìè.

ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÉ Ì²ØÎÊ ÊÎÌÏÐÅÑÎÐ ÊÀÐÊÀÑ ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÊÀ

ÐÅÃÓËÜÎÂÀÍÀ ÎÏÎÐÀ

32

(íàïðèêëàä, ïðèéìàëüíÿ, õîë òîùî),

ÂÕ²ÄÍÈÉ ÏÀÒÐÓÁÎÊ

òÄÐÀÂ˲×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ²ÄÊÐÈÂÀÍÍß/ÇÀÊÐÈÂÀÍÍß ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÊÀ

äîçâîëÿº

Âàì

ñë³äêóâàòè

КОНТРОЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛІННЯ з живленням 220В під’єднаний до одиниці потужності за допомогою серійної лінії та двох захисних кабелів від загальної електромережі та окремим під’єднанням з використанням серійних контактів до вакуумного модуля.

çà

Öåé äèñïëåé ïîêàçóº: • íàëåæíó ä³þ öåíòðàëüíî¿ óñòàíîâêè • íàÿâí³ñòü ïðîáëåì òà áëîêóâàíü • òåìïåðàòóðó â³äñ³êó äâèãóíà • ðîáî÷èé âàêóóì 33


˳í³ÿ

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

Kompatta KT

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕКТОР

ïåðåäîâà âàêóóìíà ñèñòåìà

˳í³ÿ Kompatta KT òåõí³÷íà òàáëèöÿ KOMPATTA KT Êîä

Íîâà òðèôàçíà ë³í³ÿ Kompatta òàê çâàíà ÊÒ, áóëà ðîçðîáëåíà

CIKT10

CIKT10A

CIKT20M

CIKT20MA

CIKT20

CIKT20A

CIKT30

CIKT30A

KT10

KT10A

KT20M

KT20MA

KT20

KT20A

KT30

KT30A

Ìîäåëü

äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã ïðîôåñ³éíîãî ñåêòîðó.

Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè

Çðîáëåíà â³äïîâ³æíî äî âèñîêèõ ñòàíäàðò³â Aertecnica, íîâà

Ñèñòåìà ñàìîî÷èñòêè

Îäíî÷àñíà ðîáîòà

ë³í³ÿ ÊÒ ðåàë³çîâàíà ç êîíöåïö³ºþ PLUG&PLAY äëÿ òîãî, ùîá

Æèâëåííÿ

çàïðïîíóâàòè ³íñòàëÿòîðîâ³ ö³ëêîâèòó íàä³éí³ñòü ³, çîêðåìà,

Îáåðò³â/õâ.

Ïîòóæí³ñòü äâèãóíà Íàïðóãà ðîçåòîê

øâèäêó ³íñòàëÿö³þ òàê, ùîá ïðîäóêò ìîæíà áóëî çàïóñòèòè

Ìàêñ. ðîçð³äæåííÿ

çìåíøèòè çàãàëüí³ ãàáàðèòè ³íñòàëÿö³¿.

2

2

2

2

3

3

Ͳ

ÒÀÊ

Ͳ

ÒÀÊ

Ͳ

ÒÀÊ

V

380

380

230

230

380

380

380

380

kW

2.2

2.2

2.6

2.6

2.6

2.6

4.6

4.6

2,900

2,900

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

ì3/ã ìì H2O

12

12

12

12

12

12

360

360

360

360

650

650

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,500

4,500

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

92x76x196

Âàãà

êã

132

150

132

150

132

150

152

170

ijàìåòð

ñì

56

56

56

56

56

56

56

56

Ãó÷í³ñòü

äá (ïð.)

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Ïëîùà ô³ëüòðà Îá`ºì ïîðîõîçá³ðíèêà

• âåðõíÿ ñåêö³ÿ: â³ää³ë äâèãóíà

12 300

92x76x196

ì2

Ìàòåð³àë ô³ëüðà êàðòðèäæà

ñòðóêòóðà, ðîçä³ëåíà íà òðè ñåêö³¿:

12 300

Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè (ÄxØxÂ)

Íîâà òðèôàçíà Kompatta ðîçðîáëåíà ÿê ìîíîáëî÷íà

1 ÒÀÊ

V

Ïîò³ê

ó ä³þ íàñò³ëüêè øâèäêî, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, à òàêîæ

1 Ͳ

ijàìåòð âõ/âèõ ïàòðóáê³â

5

5

5

5

5

5

5

5

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ïîë³åñòåð

ë ìì

150

150

150

150

150

150

150

150

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

80/80*

• öåíòðàëüíà ñåêö³ÿ: ïèëîâèé ô³ëüòð • íèæíÿ ñåêö³ÿ: öèêëîí òà çáåð³ãàííÿ î÷èñíîãî ìàòåð³àëó. ˳í³ÿ

Kompatta

KT

ðîçðîáëåíà

äëÿ

çàáåçïå÷åííÿ

ìàêñèìàëüíî¿ åêñïëóàòàö³éíî¿ ãíó÷êîñò³ òà çàäîâîëåííÿ âèìîã ðèíêó, ÿêèé ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ òà âñå á³ëüøèõ ØÓÌÎÏÎÃËÈÍÀÞ×À ÎÁÎËÎÍÊÀ ÄÂÈÃÓÍÀ

âèìîã. Îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêòó:

• ë³í³ÿ âîñüìè ìîäåëåé

ÂÈÕ²ÄÍÈÉ ÏÀÒÐÓÁÎÊ

• ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 1-3 îïåðàòîðàìè îäíî÷àñíî • ïèëîâèé ô³ëüòð

ТУРБІНА

• ïèëîâèé ô³ëüòð ç ñàìîî÷èñíîþ ñèñòåìîþ • ìåõàí³÷íå ðåãóëþâàííÿ âàêóóìó

PLUG & PLAY òåõíîëîã³ÿ äîçâîëÿº çìåíøèòè äî

• åëåêòðîííå ðåãóëþâàííÿ âàêóóìó

ì³í³ìóìó ÷àñ íà ï³ä’ºäíàííÿ äî öåíòðàëüíîãî

• åëåêòðè÷íà ïëàòà ³íòåãðîâàíà ó ïðèñòð³é

ïðèñòðîþ. Ìîíîáëî÷íà ñòðóêòóðà íå ïîòðåáóº

• âìîíòîâàíèé øóìîçàõèñíèé êîìïåíñàíö³éíèé

êëàïàí

Îñîáëèâà óâàãà ïðä³ëÿºòüñÿ ãàðàíòóâàííþ áåçøóìíî¿ ä³¿.

äîäàòêîâèõ ï³ä’ºäíàíü, âêëþ÷àþ÷è åëåêòðè÷í³, îñê³ëüêè çðîáëåíà ç øâèäêèìè ç’ºäíàííÿìè òà

ÂÀÊÓÓÌÎÌÅÒÐ

ñòàíäàðòíèìè òåðì³íàëüíèìè áëîêàìè. ÃÎËÎÂÍÈÉ ÂÈÌÈÊÀ×

òàíîâèõ ìàòåð³àë³â íà ðóõîìèõ ÷àñòèíàõ çðîáèëî ìîæëèâèì

KOMPATTA KT

äîñÿãíóòè äîñêîíàëî¿ àêóñòè÷íî¿ ä³¿ òà ï³äâèùèëè åôåêòèâí³ñòü

Êîä

Ìîäåëü

Îïèñ

äî ð³âíÿ, ÿêèé çíà÷íî âèùèé çà íîðìó. Ïèëîâèé ô³ëüòð ìàº

CIKT20M

KT20M

2.6kW 230V îäíî-ôàçíèé

ïëîùó ô³ëüòðóâàííÿ áëèçüêî 5 ì 2 ³ çðîáëåíèé ³ç ïðèäàòíîãî

CIKT10

KT10

2.2kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

CIKT20

KT20

2.6kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

äî ìèòòÿ ïîë³åñòðó. Á³ëüøå òîãî, âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè

CIKT30

KT30

4.6kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

ñàìîî÷èùåííÿ ãàðàíòóº á³ëüøó åôåêòèâí³ñòü, òîìó ïðèñòð³é

ÒÀÉÌÅÐ ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÍÖ²ÉÍÈÖÉ ÊËÀÏÀÍ ÑÎÏËÎ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

ÏÎ˲ÅÑÒÅÐÍÈÉ ÊÀÐÒÐÈÄÆ Ô²ËÜÒÐÀ ÂÀƲËÜ Â²ÄÊÐÈÂÀÍÍß ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÊÀ Ô²ÊÑÀÒÎÐ ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ Ô²ËÜÒÐÀ ÖÈÊËÎÍ

ÅËÅÊÒÐÎÏÀÍÅËÜ ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÉ Ì²ØÎÊ ÊÎÍÄÅÍÑÀÖ²ÉÍÈÉ ÊËÏÀÏÀÍ ÊÀÐÊÀÑ ÏÎÐÎÕÎÇÁ²ÐÍÈÊÀ

çàâæäè ïðàöþº ³ç äîñêîíàëî ÷èñòèì ô³ëüòðîì, çìåíøóþ÷è

34

ÊËÀÏÀÍ ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ ÐÅÑÈÂÅÐ ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

Âèêîðèñòàííÿ êîìïîçèòíèõ òà àíòèâ³áðàö³éíèõ ïîë³âåðè-

KOMPATTA KT Ç ÑÈÑÒÅÌÎÁÞ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

âòðàòè ñïðè÷èíåí³ çàáðóäíåíèì êàðòðèäæåì. Ðåçåðâóàð äëÿ

Êîä

Ìîäëü

ïèëó Kompatta KT ìຠîá’ºì 150 ë. äëÿ äîâãîãî âèêîðèñòàííÿ

CIKT20MA

KT20MA

2.6kW 230V îäíî-ôàçíèé

CIKT10A

KT10A

2.2kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

CIKT20A

KT20A

2.6kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

CIKT30A

KT30A

4.6kW 380V òðüîõ-ôàçíèé

òà çìåíøóº ÷àñ íà ïðèáèðàííÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ.

ÏβÒÐÅÐÎÇIJËÜÍÀ ÏËÀÑÒÈÍÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÕÎËÎÄÆÅÍÍß ÄÂÈÃÓÍÀ

Îïèñ

ÏβÒÐßÍÈÉ ÊÎÌÏÐÅÑÎÐ ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÀÌÎÎ×ÈÑÒÊÈ

ÀÍÒȲÁÐÀÖ²ÉͲ ÎÏÎÐÈ

35


âàêóóìí³ ðîçåòêè

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

Ðîçåòêà äëÿ êîæíîãî. Êîæíîìó, õòî áàæຠâèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìó ñë³ä ëèøå âñòàâèòè ãíó÷êèé ïðàêòè÷íèé òà ëåãêèé øëàíã ó áóäüÿêó âàêóóìíó ðîçåòêó ó áóäèíêó. Ðîçåòêà â³äêðèâàºòüñÿ ìèòòºâî ³ äîçâîëÿº ëåãêî âòàâèòè в неї øëàíã. Ðîçåòêà ãåðìåòè÷íî çàêðèâàºòüñÿ äëÿ óíèêíåííÿ ïðîñî÷óâàííÿ ïèëó.

Aertecnica ïðåçåíòóº ðîçåòêó Sirio NEW AIR ç íàñòóïíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:

Розетки Sirio NEW AIR з нормальним відкриванням NA606 NEW AIR Sirio âàêóóìí³ ðîçåòêè – á³ëîãî êîëüîðó NA608 NEW AIR Sirio âàêóóìí³ ðîçåòêè – êîëüîðó ñëîíîâî¿ êîñò³

Рекомендовано для домашніх та невеликих промислових приміщень. Центральний порохотяг запускається після того, як встановлено гнучкий шланг в розетку. В варіанті використання шлангу з електричними контактами (ON/OFF) система активується вмиканням перемикача на ручці шлангу. Доступні у білому та кольору слонової кості і комплектуються рамкою вищевказаного кольору.

Ðîçåòêà äëÿ êîæíîãî

Розетки NEW AIR Confort з блокуванням

Aertecnica ïðîïîíóº øèðîêó ãàìó âàêóóìíèõ ðîçåòîê ð³çíèõ ñòèë³â òà êîëüîð³â, ùîá çàäîâ³ëüíèòè ïîòðåáè êîðèñòóâà÷³â äëÿ íàéá³ëüøî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ó âèêîðèñòàíí³ äî åëåêòðè÷íèõ ðîçåòîê. Åëåãàíòí³ òà çðó÷í³ äëÿ áóäü-ÿêîãî ïðèì³ùåííÿ âîíè º ðåçóëüòàòîì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. гçíîìàí³òí³ñòü ìîæëèâèõ øëÿõ³â âìèêàííÿ ñèñòåìè ðîáèòü ìîæëèâèì îïòèì³çóâàííÿ ðîáîòè.

NA605 Sirio NEW AIR Confort âàêóóìí³ ðîçåòêè – á³ëîãî êîëüîðó NA607 Sirio NEW AIR Confort âàêóóìí³ ðîçåòêè – êîëüîðó ñëîíîâî¿ êîñò³

Рекомендовані для систем з кількома користувачами в промисловому секторі та для систем, які обладнані самоочисним фільтром.В останньому випадку блокування клапана розетки забезпечує неможливість її відкривання, коли обладнання знаходиться у фазі самоочистки фільтра. Такий тип розеток розроблений для легкого відкривання: важіль автоматичного відмикання робить відкривання розетки легким, навіть коли система в роботі. Центральний

Нова розетка NEW AIR сумісна з більшістю престижних електричних рамок розеток, що є в наявності сьогодні. Електричні рамки розеток не постачаються Aertecnica, але їх легко можна придбати в магазинах електротоварів.

порохотяг запускається тоді, коли гнучкий шланг встановлено в розетку. В варіанті використання шлангу з електричними контактами (ON/OFF) система активується вмиканням перемикача на ручці шлангу.Доступні у білому та кольору слонової кості і комплектуються рамкою вищевказаного кольору.

Bticino “International”

Bticino “Light”

Bticino “Light Tech”

Aertecnica òàêîæ âèðîáëÿº êîðïóñè ðîçåòîê ñå𳿠NEW AIR êîëüîðó ñ³ðèé ìåòàë³ê, òåìíî ñ³ðîãî, áë³äî ñ³ðîãî (äèâ. ñòîð. 36). Bticino “Axolute”

Bticino “Axolute”

Vimar “Plana”

Вакуумні розетки складаються з наступних елементів:

New Air socket body

Vimar “Idea”

Vimar “Rondo”

Vimar “Eikon”

Legrand “Vela”

1 – êîíòàêò äëÿ åëåêòðè÷íîãî ï³ä’ºäíàííÿ 2 – êîðïóñ ðîçåòêè 3 – àäàïòåð під’єднання рамки 4 – ô³êñóþ÷³ åëåìåíòè 5 – РАМКА , ÙÎ ÍÅ ÏÎÑÒÀ×ÀªÒÜÑß AERTECNICÀ

Adapter for electric switch plate

(За виключенням NA 606, NA 608, NA 605, NA 607) Ave “Sistema 45”

36

Ave “Banquise”

Gewiss “Playbus”

ABB “Elos”

37

ÐÎÇÅÒÊÈ òà ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

комплектні вакуумні розетки


Комплектні вакуумні розетки

Корпуси та адаптори вакуумних розеток

NA610

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

Êîðïóñè ðîçåòîê NEW AIR NEW AIR êîðïóñ - Bticino “International“ - Gewiss “Playbus“ Legrand “Vela“ - Vimar “Eikon” - ABB “Elos” - Gewiss Chorus NA615

NEW AIR êîðïóñ - Vimar “Idea - Rondo“ - Ave “Sistema 45“

NA620

NEW AIR êîðïóñ - Bticino “Light“ - Ave “Banquise“ Vimar “Plana” - Legrand “Vela” “Cross” “Mosaic“ - Gewiss Chorus

NA621

NEW AIR êîðïóñ - Bticino “Light Tech“ - Vimar “Eikon Next “

NA622

NEW AIR êîðïóñ - Bticino "Axolute" - Gewiss Chorus (òåìíèé)

NA623

NEW AIR êîðïóñ - Bticino"Axolute" (òåìíèé)

NA625

NEW AIR êîðïóñ - Vimar “Idea - Rondo“ - Ave “Sistema 45“ (ñëîíîâà ê³ñòêà)

Âàêóóìí³ ðîçåòêè New Air Logik PA700 NEW AIR LOGIK âàêóóìí³ ðîçåòêè - á³ë³ PA750 NEW AIR LOGIK вакуумні розетки з ключем � білі

Ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ æèòëîâèõ òà íåâåëèêèõ ïðîôåñ³éíèõ ïðèì³ùåíü. Öåíòðàëüíà óñòàíîâêà çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñòàâëåíî ãíó÷êèé øëàíã .

Êîðïóñè ðîçåòîê NEW AIR Confort NA630 NA635 NA640

NEW AIR Confort êîðïóñ - Bticino “International“ - Gewiss “Playbus“ Legrand “Vela” - Vimar “Eikon” - ABB “Elos” NEW AIR Confort êîðïóñ - Vimar “Idea - Rondo“ - Ave “Sistema 45” (ñ³ðèé)

У варіанті використання шлангу з електричними контактами (ON/OFF)

система

активується

вмиканням

перемикача

на ручці шлангу. Доступні у білому кольорі.

NEW AIR Confort êîðïóñ - Bticino “Light“ - Ave “Banquise“ Vimar “Plana” - Legrand “Vela” “Cross” “Mosaic“

NA645

NEW AIR Confort êîðïóñ - Vimar “Idea - Rondo“ - Ave “Sistema 45” (ñëîíîâà ê³ñòêà)

Àäàïòåðè äëÿ åëåêòðè÷íèõ âèìèêà÷³â

38

NA670

Àäàïòåð äëÿ Bticino “International“ - Vimar “Eikon” âèìèêà÷³â

NA672

Àäàïòåð äëÿ Bticino “Light“ - Vimar “Plana“ âèìèêà÷³â

NA673

Àäàïòåð äëÿ Bticino “Light“ Tech âèìèêà÷³â

NA674

Àäàïòåð äëÿ Vimar “Idea - Rondo“ âèìèêà÷³â (ñ³ðèé)

NA676

Àäàïòåð äëÿ Vimar “Idea - Rondo“ âèìèêà÷³â (ñëîíîâà ê³ñòêà)

NA678

Àäàïòåð äëÿ Ave “Sistema 45“ âèìèêà÷³â (ñ³ðèé)

NA680

Àäàïòåð äëÿ Ave “Sistema 45“ âèìèêà÷³â (ñëîíîâà ê³ñòêà)

NA682

Àäàïòåð äëÿ Ave “Banquise“ âèìèêà÷³â

Öåíòðàëüíà óñòàíîâêà çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñòàâëåíî

NA684

Àäàïòåð äëÿ Gewiss “Playbus“ âèìèêà÷³â

ãíó÷êèé øëàíã .

NA685

Àäàïòåð äëÿ Legrand “Cross” - “Vela” - “Mosaic”

У варіанті використання шлангу з електричними контактами

âèìèêà÷³â (á³ëèé)

(ON/OFF)

NA686

Àäàïòåð äëÿ Legrand “Vela” âèìèêà÷³â (ñ³ðèé)

NA687

Àäàïòåð äëÿ Bticino "Axolute" âèìèêà÷³â (÷èñòèé)

NA688

Àäàïòåð äëÿ Bticino "Axolute" âèìèêà÷³â (òåìíèé)

NA689

Àäàïòåð äëÿ ABB "Ålos" âèìèêà÷³â

Квадратні вакуумні розетки Square PA600

Квадратна вакуумна розетка � біла

Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ æèòëîâèõ òà íåâåëèêèõ ïðîôåñ³éíèõ ñåêòîð³â.

Äîñòóïíà

система

ëèøå

³ç

активується

çâè÷àéíèì

â³äêðèâàííÿì.

вмиканням

перемикача

на ручці шлангу. Доступні у білому кольорі.

39


Комплектні вакуумні розетки

PA510 PA516

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

ϲÄËÎÃÎÂÀ âàêóóìíà ϲÄËÎÃÎÂÀ âàêóóìíà áåç ì³êðîïåðåìèêà÷à PA530 ϲÄËÎÃÎÂÀ âàêóóìíà ç ì³êðîïåðåìèêà÷åì PA536 ϲÄËÎÃÎÂÀ âàêóóìíà áåç ì³êðîïåðåìèêà÷à

ðîçåòêà, d 32, поверхня ñàòèí, ç ì³êðîïåðåìèêà÷åì ðîçåòêà, d 32, поверхня ñàòèí, ðîçåòêà, d 40, поверхня ñàòèí, ðîçåòêà, d 40, поверхня ñàòèí,

Ðåêîìåíäîâàí³ ó ïðîôåñ³éíîìó ñåêòîð³ äëÿ ³íñòàëÿö³¿ ó ï³äëîãó. Äîñòóïí³ ëèøå ³ç çàìêîì. Öåíòðàëüíà óñòàíîâêà çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âìîíòîâàíèé ì³êðîïåðåìèêà÷ àêòèâîâàíî øëÿõîì â³äêðèâàííÿ ðîçåòêè. Äîñòóïí³ ó êîëüîð³ ñàò³í-ô³í³ø àëþì³í³é.

Àâòîìàòè÷íà øóôåëüêà Dust Pan МЕБЛЕВА вакуумна розетка PA400 VAC PAN Active àâòîìàòè÷íà øóôåëüêà ç (2 õîìóòè òà åëàñòè÷íèé ðóêàâ) - á³ëà PA405 VAC PAN Active àâòîìàòè÷íà øóôåëüêà ç (2 õîìóòè òà åëàñòè÷íèé ðóêàâ) - ÷îðíà PA410 VAC PAN Active àâòîìàòè÷íà øóôåëüêà PA415 VAC PAN Active àâòîìàòè÷íà øóôåëüêà -

êîìïëåêòîì ï³ä`ºäíàííÿ

Àêñåñóàðè

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

ϳäëîãîâ³ âàêóóìí³ ðîçåòêè Floor

Окремі комплектуючі вакуумних розеток

âàêóóìíèõ ðîçåòîê

ВАКУУМНІ РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ

Комплектні вакуумні розетки

PA490 Ðåäóêö³éíèé ãóìîâèé ìàíæåò d 60/63 ç ìåòàëåâèìè õîìóòàìè äëÿ âàêóóìíèõ ðîçåòîê Moplen (êîä PA460 - PA465 - PA470 - PA475) Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ï³ä`ºäíàííÿ âàêóóìíèõ ðîçåòîê Moplen äî вакуумної ìåðåæ³.

PA034 Подовжувач корпусу контррозетки

êîìïëåêòîì ï³ä`ºäíàííÿ á³ëà ÷îðíà

Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ øâèäêîãî çáèðàííÿ ñì³òòÿ òà ïèëó , ùî âñìîêòóºòüñÿ ïðÿìî ó ðîçåòêó ïðè â³äêðèòò³ (áåç âèêîðèñòàííÿ віника). Öÿ ðîçåòêà ìîæå áóòè ðîçòàøîâàíà ó ìåáëÿõ (³äåàëüíî äëÿ âñòàíîâëåííÿ íà êóõí³). Âìèêàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî âàæåëÿ. Äîñòóïíà ó ÷îðíîìó òà á³ëîìó êîëüîð³.

³äêðèò³ âàêóóìí³ ðîçåòêè OPEN

PA309 Подовжувач вакуумної розетки 0,5�4 см для мод. Air - New Air - New Air Logik - Square vacuum sockets PA312 PA313

3cì ïîäîâæóâà÷ вакуумної ðîçåòêè Floor 2cì ïîäîâæóâà÷ вакуумної ðîçåòêè Floor

PA551

Ìåòàëåâèé êëþ÷ для вакуумних розеток мод. Air � New Air � Floor

PA455 ²ÄÊÐÈÒÀ âàêóóìíà ðîçåòêà, d 32 - á³ëà

Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ³íñòàëÿö³¿ ïðÿìî íà çîâí³øíþ ñèñòåìó òðóá. Öåíòðàëüíà óñòàíîâêà çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñòàâëåíî ãíó÷êèé øëàíã . У варіанті використання шлангу з електричними контактами (ON/OFF) система активується вмиканням перемикача на ручці шлангу. Доступні у білому кольорі.

PA570 Çàãëóøêà вакуумної ðîçåòêè Air - New Air òà PE309 - PE310

PA450 ²ÄÊÐÈÒÀ ðîçåòêà ç ì³êðî ïåðåìèêà÷åì Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðÿìî íà çîâí³øíþ ïðî³íñòàëüîâàíó ñèñòåìó òðóáîïðîâîä³â; äëÿ æèòëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Öåíòðàëü ний порохотяг çàïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âìîíòîâàíèé ì³êðîïåðåìèêà÷ àêòèâîâàíî øëÿõîì â³äêðèâàííÿ клапана ðîçåòêè ІР44 . PA460 PA465 PA470 PA475

²ÄÊÐÈÒÀ ²ÄÊÐÈÒÀ ²ÄÊÐÈÒÀ ²ÄÊÐÈÒÀ

ðîçåòêà, ðîç òêà, ðîçåòêà, ðîçåòêà,

d d d d

32, IP65, of Moplen, ç ì³êðî ïåðåìèêà÷åì 32, of Moplen, áå ç ì³êðî ïåðåìèêà÷ à 40, IP65, of Moplen, ç ì³êðî ïåðåìèêà÷åì 40, of Moplen, áå ç ì³êðî ïåðåìèêà÷ à

Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðÿìî íà çîâí³øíþ ïðî³íñòàëüîâàíó ñèñòåìó òðó îïðîâîä³â äëÿ ïðîìèñëîâîãî òà æèòëîâîãî âèêîðèñòàííÿ.

40

NA699 ̳êðîïåðåìèêà÷ ðîçåòêè New Air, ç ô³êñóþ÷èìè ãâèíòàìè

Äåêîðàòèâíèé àëþì³í³âèé êîðîá TC100

äëÿ ðîçåòêè Air - New Air - New Air Logik vacuum sockets - á³ëà.

41


Комплекти аксесуарів

Комплекти аксесуарів

Aêñåñóàðè

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

äëÿ áóäü-ÿêèõ ïîòðåá ÍÀÁÎÐÈ ÀÊÑÅÑÓÀвÂ

AP244 ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÈÉ ÍÀÁ²Ð Ñêëàäàºòüñÿ ç: • ìåòàëåâî¿ êîðçèíè äëÿ ù³òîê òà òðèìà÷à äëÿ ø òåëåñêîï³÷íî¿ õðîìîâî¿ òðóáêè • íàá³ð ù³òîê (ù³òêà äëÿ ïèëó, ù³òêà äëÿ ù³ëè ðàä³àòîð³â, äëÿ îäÿãó, äëÿ ìàòðàñ³â òà øïà âîéëîêà). • òåëåñêîï³÷íà õðîìîâà òðóáêà. • óí³âåðñàëüíà 30-ñàíòèìåòðîâà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè.

AP245 ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÍÀÁ²Ð Ñêëàäàºòüñÿ ç: • ìåòàëåâî¿ êîðçèíè äëÿ ù³òîê òà òðèìà÷à äëÿ øëàíãó ³ òåëåñêîï³÷íî¿ õðîìîâî¿ òðóáêè. • íàá³ð ù³òîê (ù³òêà äëÿ ïèëó, ù³òêà äëÿ ù³ëèí, äëÿ ðàä³àòîð³â, äëÿ îäÿãó, äëÿ ìàòðàñ³â òà øïàëåðç âîéëîêà). • òåëåñêîï³÷íà õðîìîâà òðóáêà. • óí³âåðñàëüíà 30-ñàíòèìåòðîâà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè • çì³ííà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè ÷è êèëèìà ç êîë³ùàòêàìè.

42

AP251 ̲Ͳ ÍÀÁ²Ð Ñêëàäàºòüñÿ ç: • ìåòàëåâî¿ êîðçèíè äëÿ ù³òîê òà òðèìà÷à äëÿ øëàíãó ³ ïëàñòèêîâèé òðèìà÷ äëÿ òåëåñêîï³÷íî¿ õðîìîâî¿ òðóáêè. • äâ³ ïëàñòèêîâ³ òðóáêè • óí³âåðñàëüíà 30-ñàíòèìåòðîâà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè • ù³òêà äëÿ ìàòðàñ³â òà øïàëåð ç âîéëîêà • ù³òêà äëÿ ù³ëèí

AP261 ÁÀÇÎÂÈÉ ÍÀÁ²Ð Ñêëàäàºòüñÿ ç: • ïëàñòèêîâîãî òðèìà÷à äëÿ øëàíãó • òåëåñêîï³÷íî¿ ïëàñòèêîâî¿ òðóáêè • òðèìà÷à äëÿ ù³òîê • íàá³ð ù³òîê (ù³òêà äëÿ ïèëó, äëÿ ù³ëèí òà øïàëåð) • ù³òêà ç êîë³ùàòêàìè äëÿ ï³äëîãè / êèëèìà

43


Гнучкі шланги для прибирання

Щітки та аксесуари

Ù²ÒÊÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÄËß ØËÀÍò IJÀÌÅÒÐÎÌ 32

ÃÍÓ×ʲ ØËÀÍÃÈ АКСЕСУАРИ

AP220 ïîâíèé ãíó÷êèé øëàíã 7ì äîâæèíîþ ç ðåãóëÿòîðîì òèñêó, Ø 32 AP225 ïîâíèé ãíó÷êèé øëàíã 9ì äîâæèíîþ ç ðåãóëÿòîðîì òèñêó, Ø 32

AP331 Ù³òêà äëÿ îäÿãó

ÍÎÂÈÉ

AP334 ù³òêà äëÿ ïèëó, з регулятором кута нахилу

“QUICK FLOW” ÃÍÓ×ÊÈÉ ØËÀÍÃ Ç ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÈÌ ÊÎÍÒÀÊÒÎÌ AP233 ïîâíèé „QUICK FLOW” ãíó÷êèé øëàíã , Ø 32 ç åëåêòðè÷íèì êîíòàêòîì, 7ì äîâæèíîþ ç ïåðåìèêà÷åì (ON/OFF) òà ðåãóëÿòîðîì òèñêó. AP238 ïîâíèé „QUICK FLOW” ãíó÷êèé øëàíã , Ø 32 ç åëåêòðè÷íèì êîíòàêòîì, 9ì äîâæèíîþ ç ïåðåìèêà÷åì (ON/OFF) òà ðåãóëÿòîðîì òèñêó.

AP335 ù³òêà äëÿ ïèëó

Для розеток NEW AIR, NEW AIR LOGIC, OPEN ( РА455 )

Íàäçâè÷àéíî çðó÷íèé çàâäÿêè ì’ÿê³é, çðó÷í³é ðó÷ö³ òà åôåêòèâíèé çàâäÿêè âíóòð³øí³é ñåêö³¿ 32-35 ìì, ÿêà ïîêðàùóº ïîò³ê ïîâ³òðÿ äëÿ á³ëüø ïîòóæíîãî âñìîêòóâàííÿ.

ÃÍÓ×ÊÈÉ ØËÀÍÃ Ç ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÈÌ ÐÅÃÓËßÒÎÐÎÌ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ²

ÊÎÍÒÀÊÒÎÌ

AP232 ïîâíèé ãíó÷êèé øëàíã , Ø 32 ç åëåêòðè÷íèì êîíòàêòîì, 7ì äîâæèíîþ ç ïåðåìèêà÷åì (ON/OFF) òà ðåãóëÿòîðîì òèñêó та реостатним регулятором потужності. AP237 ïîâíèé ãíó÷êèé øëàíã , Ø 32 ç åëåêòðè÷íèì êîíòàêòîì, 9ì äîâæèíîþ ç ïåðåìèêà÷åì (ON/OFF) òà ðåãóëÿòîðîì òèñêó та реостатним регулятором потужності. Ëèøå äëÿ Perfetto, Perfetto Inox, Bravo òà Classic óñòàíîâîê

AP305 ãíó÷êèé øëàíã AP307 ãíó÷êèé øëàíã AP306 ãíó÷êèé øëàíã

44

, Ø 32 , Ø 32 , Ø 32

АКСЕСУАРИ

AP385 Ïîâíèé çàõèñíèé íàá³ð «панчоха» äëÿ 7-ìåòðîâîãî øëàíãó AP388 Ïîâíèé çàõèñíèé íàá³ð «панчоха» äëÿ 9-ìåòðîâîãî øëàíãó

ÑÒÀÍÄÀÐÒͲ

ÒÀ

AP337 ù³òêà äëÿ ðàä³àòîð³â – âèêîðèñòîâóºòüñÿ ðàçîì ç³ ù³òêîþ äëÿ ù³ëèí ÀÐ342

AP340 ù³òêà äëÿ ìàòðàñ³â òà øïàëåð ç âîéëîêà

AP341 ù³òêà äëÿ ìàòðàñ³â òà øïàëåð

AP342 ù³òêà äëÿ ù³ëèí

; 7ì äîâæèíîþ

; 9ì äîâæèíîþ

AP345 Ç0 ñì óí³âåðñàëüíà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè ç³ ùåòèíîþ òà êîë³ùàòêàìè AP348 Ç7 ñì óí³âåðñàëüíà ù³òêà äëÿ ï³äëîãè ç³ ùåòèíîþ òà êîë³ùàòêàìè

Gli accessori ; (óïàêîâêà äîâæèíîþ 21ì)

45


Щітки та аксесуари

Щітки та аксесуари

АКСЕСУАРИ

AP346 30 ñì ù³òêà äëÿ ï³äëîãè ç³ ùåòèíîþ òà êîë³ùàòêàìè

AP328 ù³òêà äëÿ ï³äëîãè òà êèëèì³â ç ïåðåìèêà÷åì òà êîë³ùàòêàìè

AP329 ù³òêà ç êîë³ùàòêàìè äëÿ ï³äëîãè òà êèëèì³â

Ù²ÒÊÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÄËß ØËÀÍò IJÀÌÅÒÐÎÌ 32 AP352 òóðáîù³òêà äëÿ êèëèì³â ç êîë³ùàòêàìè ìîäåëü Òóðáîêàò

АКСЕСУАРИ

Ù²ÒÊÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÄËß ØËÀÍò IJÀÌÅÒÐÎÌ 32

AP355 Ïîâíèé íàá³ð äëÿ ìèòòÿ ñêëà в комплекті: -ãíó÷êîãî øëàíã ó , ä³àìåòðîì 25.8ì -0.5ì ïîäîâæóâà÷à äëÿ ãíó÷êîãî øëàíãó - àêñåñóàðè äëÿ миття ñêëà - гумові щітки äëÿ ñêëà äâîõ ðîçì³ð³â Óâàãà: âèêîðèñòîâóâàòè ëèøå ç ñåïàðàòîðàìè ð³äèí ÀÐ372 òà ÀÐ373

AP343 25 ñì ù³òêà äëÿ ïàðêåò³â ç³ ùåòèíîþ òà áåç êîë³ùàòîê

AP356 ïëîñêà òåëåñêîï³÷íà ù³òêà (äëÿ ïðèáèðàííÿ çà òà ï³ä ìåáëÿìè(

AP344 25 ñì ù³òêà äëÿ ïàðêåò³â ç âîéëîêîì áåç êîë³ùàòîê AP357 ù³òêà äëÿ âåðòèêàëüíèõ æàëþç³ AP363 ù³òêà (ÊÀ) äëÿ òâàðèí AP366 ù³òêà äëÿ äîãëÿäó çà äîâãîøåðñòíèìè òâàðèíàìè (ST) AP369 ù³òêà äëÿ äîãëÿäó çà êîðîòêîøåðñòíèìè òâàðèíàìè (ÊÀÌ) (âèêîðèñòîâóâàòè ç êîäîì ÀÐ370) .

AP358 ù³òêà äëÿ горизонтальних æàëþç³

AP349 30 ñì ù³òêà ç ãóìîâèìè насадками äëÿ ð³äèí áåç êîë³ùàòîê

AP350 òóðáîù³òêà äëÿ îááèâêè ì’ÿêèõ ìåáë³â

AP351 Òóðáîù³òêà äëÿ êèëèì³â ç êîë³ùàòêàìè

46

AP359 ù³òêà äëÿ îááèâêè òà îäÿãó

AP360 ù³òêà äëÿ êëàâ³àòóð òà îô³ñíîãî îáëàäíàííÿ

Gli accessori

47


Аксесуари для шлангів

Щітки та аксесуари

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШЛАНГІВ д32 AP313 Кінцевик еластичного шлангу з металевим кільцем

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

AP372 Комплект - 20л ємкість для збору води з нерж. та аксесуари

AP310 Кінцевик еластичного шлангу пластиковий

Використовується разом із гнучким шлангом.

AP315 Ручка для еластичного шлангу код AP220, AP225

AP316 Труба телескопічна хромована

AP373 Комплект - 16л ємкість для збору води з пластм. та аксесуари

Використовується разом із гнучким шлангом.

AP319 Труба пластикова 2-х елементна

AP320 Труба телескопічна пластикова

AP321 Гак металевий для зберігання шлангу та труби Габаритні розміри: (ДхШхВ) 200х170х210см

AP323 Кошик для зберігання шлангу та аксесуарів AP380 Візок для зберігання та перевезення аксесуарів Габаритні розміри: (ДхШхВ) 530х690х910см

Габаритні розміри: (ДхШхВ) 380х170х445см

AP325 Гак пластиковий для зберігання гнучкого шлангу

AP361 Кріплення для щіток на телескопічній трубі

AP370 З"єднювач щіток для тварин AP363-AP366-AP369 з гнучким шлангом. Лише для шлангів з кодом AP220-AP225

48

49


Аксесуари для прибирання

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ д40*

АКСЕСУАРИ

AP412 гнучкий шланг довжиною 10м

AP407 пластиковий з’єднувач гнучкого шлангу з вакуумною розеткою

AP406 гнучкий шланг (бухта 20 м)

AP411 зігнутий хромований з’єднувач

Укомплектований гнучкий шланг д40 складається з: гнучкого шлангу (код АР412 або АР406); 2-ох пластикових з’єднувачів (код АР407); 1-ого зігнутого хованого з’єднувача.

AP410 пластиковий з’єднувач

ВАКУУМНА МЕРЕЖА

Інсталяційні матеріали

КОНТРРОЗЕТКИ PA012* Контррозетка "NEW AIR" ," NEW AIR LOGIK " з захисною кришкою та коліном безпеки 90°,Ø50

PA061* Контррозетка "SQUARE" пряма з захисною кришкою Ø50

PA022* Контррозетка "NEW AIR" ," NEW AIR LOGIK " з захисною кришкою, пряма, Ø50

PA040 Контррозетка кутова "FLOOR" 90 алюм.корпус

PA060* Контррозетка "SQUARE" , з захисною кришкою та коліном безпеки 90°,Ø50

PA045 Контррозетка "FLOOR" пряма алюм.корпус

Використовується для з’єднання двох гнучкихшлангів. Купується разом із з’єднувачем під кодом АР 407

AP413 10-метровий антистатичний гнучкий шланг із заземленням

AP409 алюмінієвий з’єднувач розетки й шлангу для антистатичного шлангу із заземленням

To be connected to an earthing system against static discharges.

AP470 з’єднувач для шлангу від д40 до д32 AP434 щітка для пилу для з’єднувача розетка-шланг

AP417 хромована трубка складається з двох частин)

* Можлива інсталяція в гіпсокартонних перегородках

AP435 щітка для пилу для хромованого з’єднувача

МАТЕРІАЛ ІНСТАЛЯЦІЙНИЙ AP442 плоска насадка для прибирання щілин для з’єднувача розетка-шланг

AP443 плоска насадка для прибирання щілин для хромованого з’єднувача

AP444 гумова насадка для прибирання щілин

AP480 RB100 щітка для прибирання пороху з труб

AP449 GUТ щітка з коліщатками та ворсом, 37 см

AP450 GUТ щітка з коліщатками для збирання води, 37 см

CF080

CF103 CF105 CF108

AP458 GUТ щітка з коліщатками та ворсом 45 см

AT261

Герметичний корок вак /роз. для тестування системи

AT250

Силіконова змазка для пневморозеток

125-грамовий тюбик клею до PVС 225-грамова банка клею до PVС 500-грамова банка клею до PVС

AP324 гак для гнучкого шлангу д40

CF210 **за порадами з технічного використання даних аксесуарів просимо звертатися до нашого місцевого дилера чи технічного відділення “В-ТЕХ”.

50

Стінова монтажна планка

CF220

Кронштейн для кріплення труби (PVC) д50 мм Кронштейн для кріплення труби (PVC) ф63 мм

51


Інсталяційні матеріали

Інсталяційні матеріали

PE130

PE110 PE111 PE112 PE115

PE280 PE285

Провідник контрольного дисплею.4х1 в оболонці Ø16 мм (25 м. бухта) Провідник дистанційного керування 2х1 в оболонці Ø 16 мм (100 м. бухта) Провідник дистанційного керування 2х1 в оболонці Ø 16 мм (25 м. бухта) Провідник дистанційного керування 2х1 в оболонці Ø 16 мм (50 м. бухта) Провідник дистанційного керування 2х1,5 в оболонці Ø16 мм (25 м. бухта) Електричні контакти (23 мод.) Електричні контакти (25 мод.)

ІНСЛЯЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ МЕТАЛУ ДЛЯ ВИДМУХУ ПОВІТРЯ PE309 PE310

PE315 PE316

PE320

PE410 PE415

Коробка монтажна електрична внутр. універ. Коробка монтажна електрична внутр. для дист. дисплею Коробка розподільча герметична 120х80х50 Коробка розподільча герметична 120х80х50 Коробка монтажна електрична 80х80х40 зовн.

Хомут з PVC 30мм для кріплення електропровідн. до труб Хомут з PVC 36мм для кріплення електропровідн. до труб

ІНСЛЯЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ МЕТАЛУ * TRM255 Редукція стальна

TRM060

TRM262 Редукція стальна

TRM080 TRM100

TRM062 Коліно стальне 90° довге Ø 60 мм

A901350 Муфта стальна П/П

Ø 80 мм довжина 3 м A900030 Спіральна труба з сталі, Ø 100 мм довжина 3 м A900010 Спіральна труба з сталі, Ø 160 мм довжина 3 м

Ø 80

A901355 Муфта стальна П/П Ø 100

A901372 Муфта стальна П/П Ø 160

A901320 Муфта стальна М/М

A900222 Коліно стальне 90°

Ø 80

П/П, Ø 80 A900224 Коліно стальне 90° П/П, Ø 100 A900230 Коліно стальне 90° П/П, Ø 160

A901308 Муфта стальна М/М Ø 100

A901305 Муфта стальна М/М Ø 160

A901560 Редукція стальна П/П

A900223 Коліно стальне 45°

Ø 80/100

П/П, Ø 80 A900202 Коліно стальне 90° П/П, Ø 100 A900210 Коліно стальне 90° П/П, Ø 160

A901552 Редукція стальна П/П Ø 100/160

A901594 Редукція стальна П/П Ø 125/160

A901076 Трійник стальний 45° Ø 100/100

CI600

A900930 Трійник стальний 45° Ø 100/100

TRM050 Труба з алюмінію Ø 50мм.

товщина стінки 2мм, довж. 3м. Труба з алюмінію Ø 60мм. товщина стінки 2мм, довж. 3м. Труба з алюмінію Ø 80мм. товщина стінки 2мм, довж. 3м. Труба з алюмінію Ø 100мм. товщина стінки 2мм, довж. 3м.

A900006 Спіральна труба з сталі,

Ø 80/60 мм

TRM260

Перехідник для видмуху Ø 60/80 (для мод.T20ES, M20ES, TR10S )

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРЬОХФАЗНИХ ВАКУУМНИХ МОДУЛІВ PERFETTO

Ø 100/60 мм Редукція стальна Ø 100/80 мм

TR218

Перехідник РVС для труб з Ø 60 на Ø 63 мм

TR211 TR216 TR217 TR226 TR231

З`єднання З`єднання З`єднання З`єднання З`єднання

TRM082 Коліно стальне 90° довге

ВАКУУМНА МЕРЕЖА

ВАКУУМНА МЕРЕЖА

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

CI360 CI365 CI380 CI385 CI390 CI397

Металевий глушник, Ø Глушник з PVC, Ø 63 Металевий глушник, Ø Глушник з PVC, Ø 80 Металевий глушник, Ø Металевий глушник, Ø

63

CI561

80

CI581

100 160

CI591

Запобіжний клапан для TR10S Запобіжний клапан для TR20S Запобіжний клапан для TR30S-TR40S

Ø 80 мм

TRM102 Коліно стальне 90° довге Ø 100 мм

TRM061 Коліно стальне 45° Ø 60 мм TRM081 Коліно стальне 45° Ø 80 мм TRM101 Коліно стальне 45° Ø 100 мм

для для для для для

труб труб труб труб труб

з з з з з

Ø 50 мм Ø 60 мм Ø 63 мм Ø 80 мм Ø 100 мм

TRM063 Трійник стальний 45° Ø 60/60/60 мм

TRM084 Трійник стальний 45° TRM083 TRM105 TRM104 TRM103

Ø 80/80/60 мм Трійник стальний 45° Ø 80/80/80 мм Трійник стальний 45° Ø 100/100/60 мм Трійник стальний 45° Ø 100/100/80 мм Трійник стальний 45° Ø 100/100/100 мм

TRM340 Заглушка стальна Ø 60 TRM350 Заглушка стальна Ø 80 TRM355 Заглушка стальна Ø 100

ІНСТРУМЕНТИ AT010

Вакууметр для тестування системи

AT110

Труборіз роликовий до Ø 63

AT120

Труборіз роликовий до Ø 100

CF450 CF460 CF480 CF410

Хомут Хомут Хомут Хомут

стальний стальний стальний стальний

Ø Ø Ø Ø

50 60/63 80 100

AT370 AT370 Ящик з інструментом: - вакууметр для тестування системи; - труборіз роликовий до ф63 мм; - 225-грамова банка клею до PVС; - інструкція з правилами по монтажу; - ножиці; - комплект викруток; - олівець;

AT810

Ролик до труборізу Ø 63

AT820

Ролик до труборізу Ø 100

*Використовується у промислових системах з метою підведення заземленняу проти статичних струмів. За порадами з технічного використання даних матеріалів просимо звертатися до нашого місцевого дилера чи технічного відділення “В-ТЕХ”.

52

53


ВАКУУМНА МЕРЕЖА

Інсталяційні матеріали

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Íå ïðîïóñò³òü æîäíî¿ ðå÷³!

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ TR050 TR060 TR080 TR100

Труба РVС Ø 50мм товщина стінки 2,1 мм. довж. 2м.

Çàïàñí³ ÷àñòèíè

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО СЕКТОРУ

Труба РVС Ø 63мм товщина стінки 3,0 мм. довж. 2м. Труба РVС Ø 80мм товщина стінки 3,0 мм. довж. 2м. Труба РVС Ø100мм товщина стінки 3,0 мм. довж. 2м.

комплектуючі

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕКТОРУ TERTIARY SECTOR

CM806 Комплект поліетиленових мішків мод. P80-С80-S80- S100

TR051 TR061 TR081 TR101

Коліно 45° однокелихове з PVC Ø 50

TR052 TR062 TR082 TR102

Коліно 45° двокелихове з PVC Ø 50

Коліно 45° однокелихове з PVC Ø 63 Коліно 45° однокелихове з PVC Ø 80 Коліно 45° однокелихове з PVC Ø 100

TR210 TR215 TR225 TR230

Муфта з PVС Ø 50 мм Муфта з PVС Ø 63 мм Муфта з PVС Ø 80 мм Муфта з PVС Ø 100 мм

CM808 Комплект поліетиленових мішків мод. PX85

CM811 Комплект поліетиленових мішків

мод. P150-P250-C150-C250-C500-S150-S250

CM813 Комплект поліетиленових мішків

TR052

Коліно 45° двокелихове з PVC Ø 63 Коліно 45° двокелихове з PVC Ø 80 Коліно 45° двокелихове з PVC Ø 100

Коліно 45° довге двокелихове PVC Ø 50

TR265 TR275 TR285

мод. PX150-PX250

Перехідник з PVС Ø 50М/63П мм Перехідник з PVС Ø 63М/80П мм

CM817 Комплект поліетиленових мішків мод. P350-P450-PX450

Перехідник з PVС Ø 80М/100П мм

(в упаковці 10 шт.)

TR335 TR340 TR350 TR355

Ревізійний корок з PVС Ø 50 мм Ревізійний корок з PVС Ø 63 мм Ревізійний корок з PVС Ø 80 мм Ревізійний корок з PVС Ø 100 мм

CI810

Комплект поліетиленових мішків для мод. LT70/A-LT70/B

CI816

Комплект поліетиленових мішків для мод. LT100/A-LT100/B-LT90/ B-K100-K100A-K200-K200A

CI820

Комплект поліетиленових мішків для мод. LT150/A-LT150/B та мод. KOMPATTA KT (в упаковці 20 шт.)

CM828 Фільтр поліестеровий для мод. S100 - S150 - S250

CM829 Фільтр поліестеровий для мод. P150-P250-PX150-PX250-C150-C250-C500

CM830 Фільтр поліестеровий TR053 TR063 TR083 TR103

Трійник гострий 45° з PVС Ø 50 мм, П/М Трійник гострий 45° з PVС Ø 63 мм, П/М Трійник гострий 45° з PVС Ø 80 мм, П/М Трійник гострий 45° з PVС Ø 100 мм, П/М

TR054 TR064 TR084 TR104

Трійник гострий 45° з PVС Ø 50 мм Трійник гострий 45° з PVС Ø 63 мм Трійник гострий 45° з PVС Ø 80 мм Трійник гострий 45° з PVС Ø 100 мм

TR250 TR255 TR260

Перехідник для видмуху з PVС Ø 50М/82М Перехідник для видмуху з PVС Ø 63М/82М Перехідник для видмуху з PVС

для мод. P350-P450-PX450

CM832 Фільтр поліестеровий для мод. P80-PX85-С80-S80

Ø 82М/100М

TR310 TR315

VC110 VC120 VC135 VC140

Видмух повітря з PVC Ø 82мм Видмух повітря з PVC Ø100мм

Вентиль кульовий з PVC Ø 50 мм

CM835 Глушник з PVC ф50мм для однофазних моделей

TR056

Трійник пологий 90° з PVС Ø 50 мм

VT120 VT130 VT140

54

Фільтр поліестеровий для мод. LT40/A-LT70/B

CI870

Фільтр поліестеровий для мод. LT100/A-LT100/B

CI864

Фільтр поліестеровий для мод. LT150/A

CI881

Фільтр поліестеровий для мод. LT90/B-K100-K100A-K200-K200A та мод. KOMPATTA KT

CI882

Фільтр поліестеровий для мод. LT150/B

CM839 Пульт радіоуправління для моделей

PERFETTO,PERFETTO INOX,CLASSIC

Вентиль кульовий з PVC Ø 63 мм Вентиль кульовий з PVC Ø 80 мм Вентиль кульовий з PVC Ø 100 мм

CM842 VT110

CI880

Протипожежна гільза для труби з PVC Ø 50 мм Протипожежна гільза для труби з PVC Ø 63 мм Протипожежна гільза для труби з PVC Ø 80 мм Протипожежна гільза для труби з PVC Ø 100 мм

AP290

Сигналізаційна панель для моделей PERFETTO - PERFETTO INOX

Адаптор шлангу АР231-АР236 для пневморозеток AIR CONTAKT Адаптор AP290 є необхідним у разі використання шлангів Р231-АР236 для пневморозеток AIR CONTAKT вироблених на початку 2001 р.

55


Catalog Tubo  
Catalog Tubo  

Catalog Tubo

Advertisement