Page 1

‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫مدیر مسئول ‪:‬‬

‫‪10‬‬

‫(( از اینکه ما را برای خواندن انتخاب کردید‪ ،‬سپاسگزاریم‬ ‫این مجموعه حاصل زحمات همکاران بنده برای نائل شدن به افتخار خدمت به شما می‬ ‫باشد که اسامی آنها در زیر ذکر گردیده است‪.‬‬ ‫امیدوارم مانند یک دوست و اقعی‪ ،‬خطاها و مشکالت موجود در این اثر را به ما یادآوری‬ ‫کنید تا طعم خدمت به شما‪ ،‬هر روز شیرین و گواراتر گردد‪)) .‬‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫‪I.T.P‬‬

‫ماهنامه اطالعات مرغداری و دامپروری‬ ‫شماره ‪ - 31‬فروردین ‪ -‬اردبیهشت ‪93‬‬ ‫شماره مجوز ‪ISSN : ‎۲‎۰‎۰‎۸-‎ ‎۸‎۰‎۹‎۴ --- 124 / 1830‬‬ ‫آموزشی‪ ،‬کاربردی‪ ،‬خبری و تحلیلی‬ ‫صاحب امتیاز ‪:‬‬ ‫موسسه فن آوری اطالعات و ارتباطات صنعت مرغداری و دامپروری‬

‫آنچه در این شماره می خوانید‪:‬‬

‫مدیر مسئول ‪ /‬سر دبیر ‪:‬‬

‫علی حسینی‬ ‫‪ali@ITPNews.com‬‬

‫مدیر اجرایی ‪:‬‬

‫زینب حیدرنژاد‬ ‫‪heydarnezhad@ITPNews.com‬‬

‫‪12‬‬

‫مدیر وب ‪:‬‬

‫مهدی جلیلوند‬ ‫‪web@ITPNews.com‬‬

‫مدیر بین الملل ‪:‬‬

‫ندا‪ .‬ترابی نیا‬ ‫‪torabi@ITPnews.com‬‬

‫‪14‬‬

‫همکار بین الملل ‪:‬‬

‫کاوش ساعی‬ ‫‪kavosh@ITPNews.com‬‬ ‫‪ 8‬الی ‪ 11‬صبح به وقت ایران‬ ‫‪ 19‬الی ‪ 22‬شب به وقت ایران به غیر از روزهای دوشنبه و چهارشنبه‬ ‫‪ 9:30‬صبح الی ‪ 13‬بعد از ظهر به وقت آمریکا ‪ -‬همه روزه‬ ‫‪ 15‬الی ‪ 18‬عصر به وقت آمریکا ‪ -‬همه روزه‬ ‫تلفن ‪2817011165 :‬‬ ‫شهر ‪ :‬دنتون‬ ‫ایالت ‪ :‬تگزاس‬

‫‪15‬‬

‫بازرگانی‪:‬‬

‫فائزه زاهدی‬

‫همکار بین الملل ‪:‬‬

‫ن‪ -‬حمیدی‬

‫خبر ( داخلی ) ‪:‬‬

‫مسعود رضا بختیاری ‪ -‬فریبا زیبا اندیش‪ -‬رضا تجدی‬

‫‪16‬‬

‫مشترکین ‪:‬‬

‫علیرضا قاسمی‬ ‫‪ghasemi@ITPNews.com‬‬

‫طراح و صفحه بند‪:‬‬

‫فرانک صالحی‬ ‫‪Salehi@ITPNews.com‬‬ ‫همراه‪09192006468 :‬‬

‫‪20‬‬

‫چاپ ‪:‬‬

‫میران‬

‫تماس با ما ‪:‬‬

‫آدرس جهت مکاتبات ‪ :‬تهران ‪ -‬صندوق پستی ‪14195 - 393‬‬ ‫آدرس جهت حضور ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان اسکندری شمالی ‪ -‬بن بست بهار ‪ -‬پالک ‪ - 18‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪021 - 66573242 - 66573241 - 66573240 :‬‬ ‫تلفکس ‪021 - 66420988 :‬‬ ‫تبلیغات ‪021 - 66420306 :‬‬ ‫مشترکین ‪021 - 66421176 :‬‬ ‫مقاالت علمی ‪021 - 66420366 :‬‬ ‫پیامک ‪30007331 :‬‬

‫‪22‬‬

‫تارنما (وب) ‪www.ITPNews.com :‬‬ ‫آدرس الکترونیکی ‪info@ITPNews.com ‌:‬‬ ‫ شما می توانید تمام نوشته ها‪ ،‬مقاالت و تحلیل های خود را برای ما ارسال کنید‪.‬‬‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫◄ طبق برآورد سازمان فائو‪ ،‬صادرات‬ ‫گوشت جهان تا سال ‪ 2022‬میالدی ‪ 19‬درصد‬ ‫ویا به طور متوسط ساالنه ‪ 1 / 6‬درصد رشد‬ ‫خواهد داشت ‪،‬که در مقایسه با ‪ 4 / 3‬درصد رشد‬ ‫ساالنه در سالهای ‪ 2003 -12‬میالدی به وضوح‬ ‫رکود خواهد داشت‪ .‬با اینحال‪ ،‬رشد معامالت‬ ‫گوشت عمدتاً ناشی از صادرات گوشت طیور و‬ ‫گوشت گاو خواهد بود که در مجموع ‪ 80‬درصد‬ ‫معامالت مازاد دهۀ آتی را در بر دارند‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2022‬میالی ‪ ،‬کشورهای در حال‬ ‫رشد سهم عمده ای در معامالت گوشت گاو‬ ‫خواهند داشت در صورتیکه در خصوص‬

‫صادرات گوشت طیور در سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫صادرات گوشت طیور کشورهای در حال رشد‬ ‫عمدتاً از ‪ 5‬کشور برزیل ‪،‬ایاالت متحده ‪ ،‬اتحادیۀ‬ ‫و پیشرفته هر دو سهم بسزایی دارند‪ .‬بر اساس‬ ‫ﺟﺪول‪ -1‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 2010-12‬ﺑﺎ ‪ 2022‬ﻣﯿﻼدي)×‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ‬ ‫اروپا ‪،‬تایلند ‪،‬و چین ناشی می شود (نمودار‪.)2‬‬ ‫برآورد سازمان فائو‪ ،‬در سال ‪ 2022‬میالدی‬ ‫ﮔﻮﺷﺖدر‬ ‫رکوردداری ایاالت متحده‬ ‫متریک تن‬ ‫کشورهای در حال رشد ‪ 7 / 7‬میلیون‬ ‫ﻃﯿﻮر‬ ‫ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك‬‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫سال ‪2012‬‬ ‫مرغداری در‬ ‫معامالت‬ ‫‪2022‬در‬ ‫‪ 2010‬متریک تن‬ ‫میلیون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪ 2010‬صنعت ‪2022‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫و کشورهای پیشرفته ‪-126 / 2‬‬ ‫‪ Jim‬رئیس ‪6177 / 38‬‬ ‫‪5167 Sumner‬‬ ‫‪/ 38‬‬ ‫‪6655‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5985‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4958‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4558‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫طبق اظهارات آقای‬ ‫خواهند ‪/‬داشت (جدول‪.)1‬‬ ‫سهم‬ ‫صادرات جهان‬ ‫مرغ"ایاالت ‪7727 / 90‬‬ ‫تخم‪6861 /‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫"مرکزدرﺣﺎل‬ ‫"انجمن صادرات مرغ و‬ ‫تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی‬ ‫متحده‪ ،‬در سال ‪ 2012 - 13‬میالدی صنعت‬ ‫امریکا" در خصوص حجم معامالت گوشت‬ ‫ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫زمینۀﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫‪×) 2022‬‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺗﺎ‬ ‫مرغداریﻃﯿﻮر در‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫‪ 10‬ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪– 1‬‬ ‫مرغ‬ ‫صادرات‬ ‫متحدﺳﺎلدر‬ ‫ایاالت‬ ‫میلیون‬ ‫طیور در سال ‪ 2014‬میالدی رقم ‪/ 9‬‬ ‫گوشتی ‪ ،‬بوقلمون و تخم مرغ رکورددار بوده‬ ‫متریک تن را برآورد می کند و برای سال ‪2022‬‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬ایاالت متحده در حدود‬ ‫میالدی پیش بینی می کند که این رقم به بیش از‬ ‫‪ 21‬درصد از مجموع مرغ گوشتی خود را صادر‬ ‫‪ 12 / 9‬میلیون متریک تن برسد (نمودار‪ .)1‬رشد‬

‫ﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 2010-12‬ﺑﺎ ‪ 2022‬ﻣﯿﻼدي)×‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫ﺟﺪول‪ -1‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 2010-12‬ﺑﺎ ‪ 2022‬ﻣﯿﻼدي)×‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬

‫ﻪ‬

‫ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2010-12‬‬ ‫‪6177 / 38‬‬ ‫‪5167 / 38‬‬ ‫‪6655 / 25‬‬ ‫‪5985 / 45‬‬ ‫‪4958 / 11‬‬ ‫‪4558 / 10‬‬ ‫‪6655 / 25‬‬ ‫‪5985 / 45‬‬ ‫‪4958 / 11‬‬ ‫‪4558 / 10‬‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫‪7727 / 90‬‬ ‫‪6861 / 23‬‬ ‫‪1260 / 01‬‬ ‫‪1342 / 46‬‬ ‫‪5920 / 74‬‬ ‫‪4880 / 24‬‬ ‫‪1260 / 01‬‬ ‫‪1342 / 46‬‬ ‫‪5920 / 74‬‬ ‫‪4880 / 24‬‬ ‫درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ‬

‫ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر‬ ‫‪2010-12‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪5167 / 38‬‬

‫‪6177 / 38‬‬

‫‪6861 / 23‬‬

‫‪7727 / 90‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ – 2‬ﺑﺮآورد ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل ‪ 2014‬ﻣﯿﻼدي )× ‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬

‫ﻧﻤﻮدار‪ – 1‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ×) 2022‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪ – 1‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ×) 2022‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ – 2‬ﺑﺮآورد ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل ‪ 2014‬ﻣﯿﻼدي )× ‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫دامپروریﺳﺎل ‪ 2014‬ﻣﯿﻼدي )× ‪1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫ﻃﯿﻮر در‬ ‫اطالعاتﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ﺻﺎدرات‬ ‫ﺑﺮآورد‬ ‫ﻧﻤﻮدار ‪– 2‬‬ ‫مرغداري و‬ ‫اردیبهشت ‪93‬‬ ‫فروردین ‪-‬‬ ‫شماره ‪31‬‬


‫ﺧﻂ آﺑﯽ ‪ :‬ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ‪ /‬ﺧﻂ ﺳﺒﺰ ‪ :‬ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ‬

‫ﻧﻤﻮدار‪ -4‬ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل‪2022‬ﻣﯿﻼدي‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ – 3‬ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ‪ 1000×) 2012-13‬دوﺟﯿﻦ(‬

‫ﻧﻤﻮدار‪ -4‬ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل‪2022‬ﻣﯿﻼدي‬

‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺧﻂ آﺑﯽ ‪ :‬ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ‪ /‬ﺧﻂ ﺳﺒﺰ ‪ :‬ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ – 5‬ﺑﺮآورد واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل‪ 2014‬ﻣﯿﻼدي)×‪ 1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫ﻧﻤﻮدار ‪ – 5‬ﺑﺮآورد واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﺳﺎل‪ 2014‬ﻣﯿﻼدي)×‪ 1000‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬

‫می کند و همینطور بیش از ‪ 13‬درصد از مجموع تولیدات بوقلمون و‬ ‫بیش از ‪ 4‬درصد از مجموع تولیدات تخم مرغ را صادر می کند و انتظار‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪ -4‬ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل‪2022‬ﻣﯿﻼدي‬ ‫می رود که این رشد در دهۀ آتی ادامه داشته باشد‪ .‬مجموع صادرات‬ ‫تخم مرغ (با پوست) ایاالت متحده در ماه می به باالی ‪ 24‬میلیون دوجین‬ ‫رسید که تقریباً دو برابر رقم ‪ 12‬میلیون دوجین در ماه می سال ‪2012‬‬ ‫میالدی است(نمودار‪.)3‬‬ ‫به دنبال شیوع انفوالنزای طیور در اوایل سال ‪ 2013‬در مکزیک‪،‬‬ ‫صادرات تخم مرغ و فراورده های تخم مرغی ایاالت متحده به این کشور‬ ‫در ماه ژوئن نسبت به دورۀ مشابه در سال ‪ 2012‬با افزایش مواجه شد‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2022‬میالدی‪ ،‬ایاالت متحده و برزیل با برخورداری از دو‬ ‫سوم سهم در توسعۀ معامالت صنعت مرغداری جهان ‪ ،‬عمدۀ صادرات‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪ -6‬ﺑﺮآورد واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل‪ 2022‬ﻣﯿﻼدي )× ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫را به عهده خواهند داشت ‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سرمایه گذاری های بخش‬ ‫خصوصی اوکراین نیز به مرتفع ساختن تقاضاهای داخلی و بازار صادرات‬ ‫ﻧﻤﻮدار‪ -6‬ﺑﺮآورد واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻃﯿﻮر در ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل‪ 2022‬ﻣﯿﻼدي )× ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد (نمودار‪.)4‬‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ نقش مهم آسیا و خاورمیانه در رشد واردات طیور‬‫‪ated with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬ ‫رشد واردات مرغداری جهان در دهۀ آتی عمدتاً از کشورهای‬ ‫‪with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬ ‫خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا منتج می شود ‪ .‬در سال ‪2014‬میالدی‬ ‫ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫تن×‪1000،‬‬ ‫ﻣﯿﻼدي)‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﻃﯿﻮربهدر ﺳﺎل‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫واردات ﺑﺮآورد‬ ‫ﻧﻤﻮدار ‪– 5‬‬ ‫عربستان‬ ‫متریک‬ ‫‪876‬هزار‬ ‫نزدیک‬ ‫وارداتژاپن‬ ‫گوشت مرغ‬ ‫سعودی در حدود ‪781‬هزار متریک تن و سایر کشورهای خاورمیانه ‪3‬‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ٔ◌ واردات و ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ‪ /‬از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ٔ◌ اروﭘﺎ در ﺳﺎل‪2012 – 13‬‬ ‫‪ 1 /‬میلیون متریک تن خواهد بود (نمودار‪ .)5‬روسیه که خود زمانی در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ٔ◌ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ دوره‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ژاﻧﻮﯾﻪ‪-‬آورﯾﻞ ‪2013‬‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪) 2012‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫واردات ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫زمرۀ بزرگترین وارد کنندگان محسوب می شد‪ ،‬به‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ در ‪2012‬‬ ‫)ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫دنبال رشد در تولیدات داخلی در حدود ‪ 414‬هزار‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪28‬ﺑﻪ ‪ /‬از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ٔ◌ اروﭘﺎ‬ ‫آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ٔ◌ واردات و ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ‬ ‫‪-38‬‬ ‫در ‪3‬ﺳﺎل‪39 / 1 2012 – 13‬‬ ‫‪/ 264‬‬ ‫ﻣﺮغ‪ 9‬ﮐﺸﻮرﻫﺎي ‪/ 1‬‬ ‫‪/ 963‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪25 / 9‬‬ ‫‪2 / 157‬‬ ‫‪40 / 2‬‬ ‫‪14 / 246‬‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫متریک تن واردات گوشت طیور خواهد داشت ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ٔ◌ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ دوره‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ژاﻧﻮﯾﻪ‪-‬آورﯾﻞ ‪2013‬‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪) 2012‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫واردات ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫‪208‬‬ ‫‪18 / 4‬‬ ‫‪1 / 537‬‬ ‫‪10 / 3‬‬ ‫‪3 / 657‬‬ ‫ﻫﻨﺪ‬ ‫همانطور که در برآوردها واردات گوشت‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ در ‪2012‬‬ ‫)ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2 / 118‬‬ ‫آﻟﺒﺎﻧﯽ‬ ‫‪-38‬‬ ‫‪39 / 1‬‬ ‫‪3 / 264‬‬ ‫‪28 / 1‬‬ ‫‪9 / 963‬‬ ‫آرژاﻧﺘﯿﻦ‬ ‫طیور چین در سال ‪ 2022‬میالدی ‪ 1 / 7‬میلیون‬ ‫‪-75‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪3/9‬‬ ‫‪1 / 393‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪25 / 9‬‬ ‫‪2 / 157‬‬ ‫‪40 / 2‬‬ ‫‪14 / 246‬‬ ‫اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2/9‬‬ ‫‪1 / 018‬‬ ‫ﻣﮑﺰﯾﮏ‬ ‫روند‬ ‫متریک تن تخمین شده‪ ،‬انتظار می رود که‬ ‫‪208‬‬ ‫‪18 / 4‬‬ ‫‪1 / 537‬‬ ‫‪10 / 3‬‬ ‫‪3 / 657‬‬ ‫ﻫﻨﺪ‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ﮐﺎﻧﺎدا‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2 / 118‬‬ ‫آﻟﺒﺎﻧﯽ‬ ‫افزایش واردات گوشت طیور به چین همچنان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﺮزﯾﻞ‬ ‫‪-75‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪3/9‬‬ ‫‪1 / 393‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫‪8 / 339‬‬ ‫‪35 / 393‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫تداوم داشته باشد ‪ .‬واردات گوشت طیور به چین‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2/9‬‬ ‫‪1 / 018‬‬ ‫ﻣﮑﺰﯾﮏ‬ ‫‪-37 / 2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫در سال ‪ 2014‬میالدی ‪499‬هزار متریک تن برآورد‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ﮐﺎﻧﺎدا‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ٔ◌ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ دوره‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ژاﻧﻮﯾﻪ‪-‬آورﯾﻞ ‪2013‬‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪) 2012‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫ﺻﺎدرات اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﺮزﯾﻞ‬ ‫شده است (نمودار‪)6‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ در ‪2012‬‬ ‫)ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫‪8 / 339‬‬ ‫‪35 / 393‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18 / 379‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪66 / 426‬‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫میزان واردات تخم مرغ به اکثر کشورهای‬ ‫‪-37 / 2 23‬‬ ‫‪75‬‬ ‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5 / 934‬‬ ‫‪41 / 881‬‬ ‫ﺳﻮﺋﯿﺲ‬ ‫دوره‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫‪2013‬‬ ‫آورﯾﻞ‬ ‫‬‫ژاﻧﻮﯾﻪ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ﺗﻦ(‬ ‫)ﻣﺘﺮﯾﮏ‬ ‫‪2012‬‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫ﺻﺎدرات‬ ‫◌‬ ‫ٔ‬ ‫اتحادیۀ اروپا پایین است‪ .‬در طول ماههای ژانویه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3 / 995‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17 / 176‬‬ ‫آﻧﮕﻮﻻ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ 6‬در ‪2012‬‬ ‫‪) 3‬ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻦ(‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2 / 028‬‬ ‫‪5 / 982‬‬ ‫روﺳﯿﻪ‬ ‫تا آوریل ‪ 2013‬میالدی‪ ،‬واردات تخم مرغ اتحادیۀ‬ ‫‪-113‬‬ ‫‪28 1 / 281‬‬ ‫‪18 / 379 3‬‬ ‫‪66 / 426‬‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪636/ 409‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬ ‫اروپا از ایاالت متحده‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬و مکزیک کمتر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪881‬‬ ‫ﺳﻮﺋﯿﺲ‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 / 223‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4 / 298‬‬ ‫اوﮐﺮاﯾﻦ‬ ‫‪31 2‬‬ ‫‪9 2 / 98‬‬ ‫‪3 / 995 2‬‬ ‫‪17 / 176‬‬ ‫آﻧﮕﻮﻻ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪39/ 386‬‬ ‫ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫از دورۀ مشابه در سال ‪ 2012‬میالدی بود و تنها‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪6 873‬‬ ‫‪2 / 028 1‬‬ ‫‪5 / 982‬‬ ‫روﺳﯿﻪ‬ ‫‪492‬‬ ‫‪13/ 674‬‬ ‫اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫یک افزایش جزئی در واردات تخم مرغ از هند‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 335‬‬ ‫‪1 / 281 2‬‬ ‫‪6 / 409‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪43/ 626‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻮان‬ ‫‬‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪298‬‬ ‫اوﮐﺮاﯾﻦ‬ ‫به چشم می خورد (جدول‪ .)2‬همچنین در ماههای‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 / 06‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫‪6 0‬‬ ‫‪2 139‬‬ ‫‪2 / 98 0‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪3 / 386‬‬ ‫ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫‪-59‬‬ ‫ﻧﺮوژ‬ ‫ژانویه تا آوریل ‪ 2013‬میالدی‪ ،‬صادرات تخم مرغ‬ ‫‪4920‬‬ ‫‪4 66 / 633‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1 / 674‬‬ ‫اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻟﯿﺒﯽ‬ ‫از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به کشورهای‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪1 12 / 2‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪2 / 05‬‬ ‫‪4 / 626‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻮان‬ ‫‪185‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫‪PDF created‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪Pro‬‬ ‫‪trial‬‬ ‫‪version‬‬ ‫‪www.pdffactory.com‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1-15pdfFactory‬‬ ‫‪1 / 06‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫مشابه‬ ‫امارات متحدۀ عربی و روسیه نسبت به دورۀ‬ ‫‪-59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪923‬‬ ‫ﻧﺮوژ‬ ‫افزایش‬ ‫در سال ‪ 2012‬میالدی‪ ،‬به طرز چشمگیری‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66 / 633‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪363‬‬ ‫ﻟﯿﺒﯽ‬ ‫یافت اما به سایر کشورهای آسیایی نظیر ژاپن و‬ ‫‪12 / 2‬‬ ‫‪185 / 05‬‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫‪-15‬‬ ‫درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫تایوان با کاهش مواجه بود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫‪DF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫◄ تولیدکنندگان و پرورش دهندگان دام و طیور جهان باید خود را‬ ‫برای تامین نیاز رو به رشد در زمینه ی پروتئین حیوانی آماده سازند‪ .‬در این‬ ‫راستا موضوعاتی از قبیل پایداری‪ ،‬سالمت دام‪ ،‬امکانات رفاهی‪ ،‬سودآوری‬ ‫و تغذیه ی صحیح از اهمیت بسزایی برخوردار هستند‪ .‬این ها توضیحات‬ ‫پروفسور لئو هارتوگ در دانشگاه واخنینگن هلند بود‪.‬‬ ‫پروفسور هارتوگ در سخنرانی خود در دانشگاه واخنینگن هلند اذعان‬ ‫داشت‪ " :‬در آینده تولید و پرورش دام وطیور بر اساس نوآوری‪ ،‬کارآمدی‬ ‫و ثبات به انجام خواهد رسید و در این بین مفهوم سالمت دام نقش مهمی ایفا‬ ‫می کند‪ ".‬این پروفسور فعال با علم‪ ،‬دانش و تجربه ای که در اختیار دارد می‬ ‫تواند نظرات و چشم انداز های صنعت را به خوبی ترسیم کند و در ارتقای‬ ‫دانش صنعت دام و طیور بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫پروفسور هارتوگ در همایش ‪( Fefac‬فدراسیون تولیدکنندگان مواد‬ ‫غذایی اروپا) که به تازگی برگزار شد‪ ،‬به موضوع رابطه و تعامل مشترک‬ ‫میان تغذیه‪ ،‬سالمت دام و امکانات رفاهی اشاره کرد و خاطر نشان شد که‬ ‫همچنان باید در عرصه ی تولید‪ ،‬بر کارآمدی و بهینه سازی فرایندها افزود و‬ ‫از فرصت ها استفاده کرد‪ .‬ارتقای سطح تغذیه‪ ،‬سالمت دام و امکانات رفاهی‬ ‫و پیشرفت در این عرصه ها می تواند نقش مهمی در بخش تولید ایفا کند‪.‬‬ ‫پروفسور هارتوگ در ادامه ی سخنانش افزود‪" :‬در آغاز کار پرورش حرفه‬ ‫ای خوک‪ ،‬تنها یک برنامه ی غذایی برای ماده خوک های آبستن و شیرده‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫وجود داشت‪ .‬اما به تدریج برنامه های غذایی دیگر برای ماده خوک های‬ ‫آبستن و شیرده به بازار آمد‪ .‬حال ما در مرحله ای قرار داریم که برای دوران‬ ‫های مختلف آبستنی و شیردهی‪ ،‬برنامه ی غذایی متفاوتی وجود دارد و این‬ ‫پیشرفت با رشد سریع علم و دانش ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال هم اکنون پژوهشگران موسسه ‪ Nutreco RED‬تکنیک‬ ‫تعیین توالی ‪ )DNA (pyrosequencing‬را مورد بررسی قرار داده اند‪ .‬به‬ ‫کمک این تکنیک‪ ،‬امکان بررسی اثرات تغذیه روی سیستم گوارش فراهم‬ ‫آمده است‪ .‬در گذشته ما مجبور بودیم برای انجام این کار از فرایند پرسش و‬ ‫پاسخ استفاده کنیم‪ «:‬آیا حیوان رشد می کند؟ آیا از اسهال رنج می برد؟» اما‬ ‫اکنون ما می توانیم بفهمیم که داخل بدن او چه اتفاقاتی رخ می دهد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب تغییرات و پیشرفت هایی بدست خواهد آمد که دامداران و مرغداران‬ ‫را در تضمین سالمت دام یاری خواهند رساند‪.‬‬ ‫سالمت دام‬ ‫پروفسور هارتوگ هنگام صحبت پیرامون "سالمت دام" بر "سالمت‬ ‫سیستم گوارش و روده" تاکید می کند‪ .‬سالمت روده نقشی حیاتی در سالمت‬ ‫دام برعهده دارد‪ .‬چون روده جایی است که ماده ی خوراکی و سیستم داخلی‬ ‫بدن با یکدیگر وارد تعامل می شوند‪ .‬استفاده از ریزمغذی ها به سیستم ایمنی‬ ‫بدن بستگی دارد که می تواند متاثر از تغذیه باشد‪ .‬استفاده از مواد مغذی‬ ‫به همراه وضعیت سالمت روده ای میزان جذب مواد مغذی و از این رو‬


‫تغذیه‬ ‫برای دستیابی به شرایط ایده آل‪ ،‬تغذیه از عوامل مهم کلیدی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برنامه غذایی خوک ها می تواند شامل ویژگی های‬ ‫زیر باشد‪:‬‬ ‫‪ -‬حاوی مقدار کمی پروتئین تخمیر پذیر‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫عملکرد دام را تعیین می کنند‪ .‬هارتوگ‬ ‫معتقد است که نیازهای تغذیه ای یک دام‬ ‫با سالمت جسمانی مطلوب با نیازهای تغذیه‬ ‫ای یک دام ناسالم متفاوت است‪ .‬بنا بر نظر‬ ‫وی‪ ،‬تغذیه از راه های مختلف بر سالمت دام‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬عدم تغذیه ی کافی ممکن‬ ‫است منجر به نارسایی یا سوء تغذیه و تغذیه‬ ‫ی بیش از می تواند مسمومیت را سبب شود‪.‬‬ ‫از بروز هر دو مورد باید جلوگیری به عمل‬ ‫آید‪ .‬یافتن سطح نیاز تغذیه ای بهینه الزم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫با استفاده از این رویکرد در هلند‪ ،‬بین‬ ‫سال های ‪ 1975‬تا ‪ 2010‬میانگین تولید شیر‬ ‫در هر گاو بیش از ‪ 65‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرد؛ تولید تخم مرغ در هر مرغ بیش از ‪45‬‬ ‫درصد و وزن جوجه های گوشتی حداقل ‪25‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬یکی دیگر از اتفاقات‬ ‫این دوره‪ ،‬کاهش ‪ 40‬درصدی استفاده از‬ ‫پودر ماهی و روغن ماهی بود‪.‬‬ ‫با توجه به پیشرفت های به دست آمده‪،‬‬ ‫میزان تولید دام هنوز به حد مطلوب نرسیده‬ ‫است‪ .‬استفاده و قابلیت هضم مواد مغذی‬ ‫در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد‪ .‬از پتانسیل و‬ ‫اقدامات اصالحی مربوط به ژنتیک به طور‬ ‫محدود استفاده می شود و شاید بهترین گواه‬ ‫این موضوع آن باشد که با وجود تغذیه ی‬ ‫یکسان‪ ،‬اختالف های زیادی میان مزرعه ها‬ ‫و حیوانات دیده می شود‪ .‬در ادامه پروفسور‬ ‫هارتوگ اشاره به نتایج مطالعه ای کرد که‬ ‫اخیرا ً در هلند انجام شد‪ :‬خوک های ‪14‬‬ ‫مزرعه ی پرورش خوک مورد بررسی قرار‬ ‫گرفتند و مشاهده شد که قابلیت هضم مواد‬ ‫ارگانیک در آن ها متفاوت است‪ .‬در خوک‬ ‫های ‪ 40‬کیلوگرمی‪ ،‬قابلیت هضم بین ‪ 77‬تا‬ ‫‪ 84‬درصد و در خوک های ‪ 70‬کیلوگرمی‪،‬‬ ‫این رقم بین ‪ 78‬تا ‪ 86‬درصد بود‪.‬‬ ‫میزان دفع مایعات نیز متغیر است‪ .‬دفع مایعات به ازای هر کیلوگرم‬ ‫پروتئین خوردنی بستگی به عملکرد حیوان دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هر چه قدر‬ ‫حیوان عملکرد و شرایط بهتری داشته باشد‪ ،‬میزان دفع مایعات او کمتر است‪.‬‬ ‫این موضوع از جهت دفع متان حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مصرف آنتی بیوتیک ها یکی از موضوعات جالب در این زمینه است‪ .‬در‬ ‫هلند از آنتی بیوتیک ها در مراحل مختلف تغذیه به صورت هدفمند استفاده‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که محرک های رشد ضد میکروبی‪ ،‬استفاده از‬ ‫آنتی بیوتیک ها را غیر ضروری می نماید‪ .‬عالوه بر آن امروزه سیاستی وجود‬ ‫دارد که بر اساس آن گرایش به سمت کاهش وابستگی صنعت دام و طیور‬ ‫به کلیه ی آنتی بیوتیک هاست‪ .‬بنا به گفته ی هارتوگ با بهبود مدیریت‪ ،‬می‬ ‫توان مصرف آنتی بیوتیک ها در تولید دام و طیور کاهش داد‪ .‬هم اکنون‬ ‫توجه زیادی به این موضوع به ویژه از جانب مسؤوالن و دست اندرکاران‬ ‫می شود‪.‬‬

‫ حاوی پروتئین های طبیعی با عملکرد مورد انتظار‬‫(‪ )functional protein‬و پیتیدها‬ ‫ حاوی ترکیب فیبری متعادل‬‫ حاوی ریزمغذی های تقویتی مربوط به سیستم ایمنی‬‫ داشتن کمی ظرفیت بافر‬‫ داشتن سطوح پایینی از عوامل ضد تغذیه ای‬‫ ساخته شده با استفاده از عملیات های بهینه سازی شده‬‫پوست کنی و آسیاب‬ ‫ مایع و مخمر شده‬‫ خوش طعم‬‫به نظر پروفسور هارتوگ‪ ،‬تغذیه ی مناسب باید جایگزین آنتی بیوتیک‬ ‫ها شود‪.‬به عنوان مثال او از چندین ماده ی ضد باکتری موجود در مواد معدنی‬ ‫مانند زینک و مس و هم چنین اسیدهای ارگانیک‪ ،‬اسید های نیمه چرب‪،‬‬ ‫باکتری خوارها و روغن های اتری و باکتریوسین ها یاد می برد‪ .‬از جمله‬ ‫مواد زیست محیطی تعدیل کننده های فلور معده مانند پروبیوتیک ها‪ ،‬پری‬ ‫بیوتیک ها و آنزیم ها خاصیت ضد باکتری دارند‪ .‬به عالوه تقویت کننده‬ ‫های ساختاری معده مانند گلوتامین‪ ،‬آنزیم زایالناز و بوتیرات نیز از همین‬ ‫ویژگی برخوردارند‪.‬‬ ‫پس از موضوع‪ ،‬هارتوگ درباره ی مواد ایمن سازی بدن از جمله‬ ‫ویتامین ‪ E‬و امگا ‪ 3‬صحبت کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مسأله ثبات و پایداری همچنان به عنوان یک‬ ‫مشکل تلقی می شود‪ .‬چون محرک های رشد ضد میکروبی بسیار پایدار‬ ‫هستند‪ .‬اطالعات زیادی راجع به عمل و رفتار مواد مختلف در دسترس نیست‬ ‫و نیاز به تحقیقات بیشتر حس می شود‪ .‬وانگهی شرایط مختلف ممکن است‬ ‫اثرات گوناگونی به همراه داشته باشد‪ .‬این موضوع در موسسه ‪Nutreco‬‬ ‫‪ RED‬سال ها مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است‪ .‬در نتیجه ی این‬ ‫مطالعه‪ ،‬راهکارهای تغذیه ای بدست آمده که از سالمت دام پشتیبانی می‬ ‫کند و موجب بهبود شرایط تولید می شود‪.‬‬ ‫از موفقیت های بدست آمده در ژن شناسی‪ ،‬میکروسیستم ها‪،‬‬ ‫نانوتکنولوژی و فناوری های اطالعات و ارتباطات می توان در جهت‬ ‫تکمیل دانسته ها پیرامون این موضوعات استفاده کرد‪ .‬به همین الزم است‬ ‫که مسؤوالن‪ ،‬فعاالن صنعت‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز پژوهشی همکاری خوبی با‬ ‫یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫چشم انداز آینده‬ ‫کشورهای مختلف از نظر پیشرفت و توسعه در سطوح مختلف هستند‪.‬‬ ‫اولویت های آن ها ممکن است متفاوت از یکدیگر باشد‪ .‬برای آن که بتوان‬ ‫نیاز فزاینده ی جمعیت در حال رشد جهان را برای تامین خوراک برطرف‬ ‫نمود‪ ،‬تبادل دانش به صورت جهانی و اجرای راهکارها به صورت منطقه‬ ‫ای از اهمیت بسزایی برخوردار است‪ .‬پروفسور هارتوگ در این زمینه بیان‬ ‫داشت‪" :‬انتخاب خوراک‪ ،‬مواد خام و ریز مغذی های مناسب هر روز اهمیت‬ ‫بیشتری می یابند‪ .‬در نتیجه اگر بگوییم تغذیه در جهان پیش رو از جایگاه‬ ‫واالتری برخوردار است‪ ،‬چندان گزافه نگفته ایم‪".‬‬ ‫و اما در آخر مسأله این است که آیا با توجه به شرایط حاضر قادر خواهیم‬ ‫بود نیاز یک سیاره ی ‪ 9.2‬میلیارد نفری را در سال ‪ 2050‬برآورده سازیم؟‬ ‫پروفسور هارتوگ در پاسخ به این پرسش به افزایش ظرفیت تولید دام و طیور‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫"در شرایطی که تولید ثابت باشد با استفاده از پتانسیل رشد‬ ‫موجود در صنعت دام و طیور جهان می توان نیاز مردم جهان‬ ‫در سال ‪ 2050‬را پاسخگو بود‪ .‬به دیگر سخن‪ ،‬زمانی که تولید به‬ ‫اندازه ی کافی مفید و کارآمد باشد برطرف کردن نیاز بازار کار‬ ‫چندان دشواری نخواهد بود‪".‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫◄ مطالعات انجام شده در دانشگاه فیصل آباد پاکستان نشان می دهند که با‬ ‫کاهش میزان تانین در سورگوم می توان از این ماده به عنوان یک ماده ی خوراکی‬ ‫جایگزین مناسب درصنعت دام و طیور استفاده کرد‪ .‬به ویژه پیشنهاد شده که از‬ ‫سورگوم سفید با میزان تانین پایین در برنامه های غذایی طیور استفاده شود‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا برای غالت برای تامین غذا و خوراک و تولید زیست سوخت‬ ‫منجر به افزایش قیمت ها در سال های اخیر و حساس شدن شرایط شده است‪ .‬بنا‬ ‫بر پژوهشی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فیصل آباد پاکستان به انجام رسید‪،‬‬ ‫موضوع استفاده از سورگوم به عنوان یک ماده ی غذایی پیشنهادی و جایگزین‬ ‫کردن آن به جای گندم و ذرت مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬در دسترس بودن و‬ ‫قیمت نسبتاً پایین سورگوم باعث شده که بتوان از آن به عنوان یک ماده ی غذایی‬ ‫مناسب در صنعت دام و طیور استفاده کرد‪ .‬اما با این حال مشکل وجود ماده ی‬ ‫تانین باعث شده که مسأله ی استفاده از سورگوم در هاله ای از ابهام باقی بماند‪.‬‬ ‫در بعضی گونه های سورگوم میزان ماده ی تانین آن چنان باالست که استفاده‬ ‫از آن برای تغذیه ی طیور پیشنهاد نمی شود‪ .‬اما در بعضی گونه های دیگر این‬ ‫گیاه‪ ،‬نتایج جالب توجهی به دست آمده است‪ .‬طبق مطالعات انجام شده می توان‬ ‫گفت که آینده ی سورگوم در صنعت طیور‪ ،‬درخشان پیش بینی می شود‪ .‬در‬ ‫این تحقیقات‪ ،‬هفت گونه ی گیاه سورگوم روی چند گله طیور آزمایش شد و‬ ‫در نهایت مشاهده گردید که سورگوم با میزان تانین پایین‪ ،‬جایگزین خوبی برای‬ ‫گندم و ذرت محسوب می شود‪ .‬محققان به این نتیجه رسیدند که‪ )1( :‬استفاده از‬ ‫سورگوم با میزان تانین پایین برای تولید تخم مرغ کم کلسترول مخصوص بیماران‬ ‫قلبی توصیه می شود؛ (‪ )2‬استفاده از سورگوم با میزان تانین ‪ %1‬برای تغذیه طیور‬ ‫پیشنهاد می گردد؛ (‪ )3‬از استفاده از سورگوم های حاوی مقادیر باالی تانین (‪-2‬‬ ‫‪ )%3‬باید خودداری کرد‪.‬‬ ‫سورگوم یک ماده ی غذایی مهم برای مصرف انسان و حیوان در سراسر‬ ‫جهان محسوب می شود‪ .‬این گیاه از نظر هزینه های تولیدی و خواص تغذیه ای با‬ ‫ذرت قابل مقایسه است‪ .‬در نتیجه محیط و فضای رشد تعیین می کند که کدام یک‬ ‫از آن ها باید کشت شود‪.‬‬ ‫سورگوم نسبت به ذرت به آب کمتری برای رشد نیاز دارد‪ .‬در نتیجه در‬ ‫مناطق گرم تر و خشک تر‪ ،‬این گیاه نسبت به ذرت در ارجحیت است‪ .‬میزات آب‬ ‫مصرفی سورگوم ‪ 23‬اینچ و میزان آب مصرفی ذرت ‪ 30‬می باشد‪ .‬اما به طور کلی‬ ‫در مناطق خنک تر‪ ،‬ذرت به دلیل بازده بیشتر محصول‪ ،‬گزینه ی بهتری است‪ .‬تولید‬ ‫سورگوم در سال ‪ 61 ،2012‬میلیون تن برآورد شده که این رقم‪ ،‬سورگوم را پس‬ ‫از ذرت‪ ،‬گندم‪ ،‬برنج و جو در جایگاه پنجم قرار می دهد‪ .‬در مناطقی مانند آسیا‪،‬‬ ‫آفریقا‪،‬روسیه و آمریکای مرکزی‪ ،‬سورگوم بیشترین میزان مصرف در خوراک‬ ‫انسان را دارد و در آمریکای شمالی و جنوبی‪ ،‬اروپا و استرالیا‪ ،‬عمده مصرف آن در‬ ‫تغذیه دام و طیور است‪ .‬در پاکستان‪ ،‬گندم و برنج غذای اصلی مردم محسوب می‬ ‫شوند اما در طول سال‪ ،‬تولید و ذخیره سازی این دو ماده با نوسانات بسیاری همراه‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬گندم به عنوان مهم ترین ماده ی خوراکی در صنعت دام‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫و طیور کاربرد دارد‪ .‬اما به دلیل افزایش قیمت و عدم دسترسی به آن در بازار در‬ ‫بعضی فصول‪ ،‬نمی توان همیشه به آن اتکا کرد‪ .‬این در حالی است که سورگوم با‬ ‫داشتن حجم کافی پروتئین خام (‪ )%12-8‬و مقادیر زیاد کربوهیدرات (‪)%80-65‬‬ ‫جایگزین خوبی برای گندم و ذرت است‪ .‬به عالوه همیشه در بازار با قیمت پایین‬ ‫موجود می باشد‪ .‬آخرین میزان تولید ساالنه ی سورگوم‪ 145000 ،‬تن پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بررسی اثرات تانین‬ ‫یکی از عوامل محدودکننده ی استفاده از سورگوم در تغذیه ی دام و طیور‪،‬‬ ‫وجود عناصر ضد تغذیه ای به ویژه تریپسین و تانین است‪ .‬اثرات تانین در حیوانات‬ ‫مونوگستریک (تک شکمی) مانند طیور شدیدتر است‪ .‬در این حیوانات ماده تانین‪،‬‬ ‫دسترسی به بعضی مواد مانند پروتئین و کربوهیدرات را محدود می کند و بدین‬ ‫ترتیب در فرایند رشد اختالل به وجود می آورد‪ .‬شدت اثرات بستگی به میزان ماده‬ ‫ی تانین در خوراک دارد‪ .‬باالبودن میزان ماده ی تانین‪ ،‬باعث کاهش رشد پرنده‬ ‫و وزن او می شود‪ .‬با استفاده از تانین با مقادیر ‪ %1.5‬تا ‪ %3‬عالوه بر کاهش رشد‬ ‫پرنده‪ ،‬تولید تخم مرغ نیز پایین می آید‪ .‬افزون بر این‪ ،‬مشاهده شده که میزان مرگ‬ ‫و میر در جوجه ها ‪ 3‬تا ‪ 7‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در مطالعه ای‪ ،‬میزان تانین موجود در هفت گونه ی مختلف گیاه سورگوم که‬ ‫در پاکستان کشت می شوند‪ ،‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‪ .‬غلظت ماده تانین‬ ‫در این گونه ها از ‪ %2‬تا ‪ %5.34‬متغیر است‪ .‬هرچه رنگ دانه ی سورگوم روشن‬ ‫تر باشد‪ ،‬میزان تانین آن کمتر است‪ .‬از این رو‪ ،‬سورگوم سفید کمترین میزان تانین‬ ‫را داراست‪.‬‬ ‫اهمیت میزان تانین موجود در ماده ی غذایی‬ ‫در پژوهشی که دانشگاه فیصل آباد پاکستان در زمینه ی بررسی اثرات تانین‬ ‫بر طیور انجام داد مشخص گشت که وجود تانین در خوراک پرنده باعث کاهش‬ ‫میزان تغذیه ی او‪ ،‬وزن گیری و تولید و اندازه ی تخم مرغ می شود‪ .‬هرچه میزان‬ ‫تانین موجود بیشتر باشد‪ ،‬اثرات آن نیز مخرب تر خواهد بود‪ .‬پرندگانی که در‬ ‫خوراک آن ها ‪ %3‬تانین وجود دارد کم ترین میزان مصرف تغذیه و پرندگانی‬ ‫که تغذیه ی آن ها عاری از تانین است‪ ،‬بیشترین میزان مصرف را دارند‪ .‬به عالوه‬ ‫مشاهده شده که مصرف ماده ی تانین بر ضخامت پوسته ی تخم مرغ و شکنندگی‬ ‫آن نیز تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫برنامه های غذایی حاوی تانین باعث افزایش بروز خال های گوشتی و لکه‬ ‫های خونی می شود‪ .‬این در حالی است که تجمع رنگدانه ها در ران‪ ،‬نوک و زرده‬ ‫ی تخم مرغ کاهش می یابد‪ .‬کمترین میزان تجمع رنگدانه در پرندگانی مشاهده‬ ‫شد که در برنامه ی غذایی شان ‪ %3‬تانین وجود داشت‪ .‬دلیل این امر عدم وجود‬ ‫ماده ی زانتوفیل در تانین است‪ .‬با مصرف تانین‪ ،‬میزان کلسترول تخم مرغ پایین‬ ‫می آید‪ .‬به عالوه افزایش غلظت تانین به دلیل متابولیسم غیر عادی کبد‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش آنزیم های کبدی نیز می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ گزارشی مبنی بر تاثیر منفی‬ ‫تانین روی هورمون رشد داده نشده است‪.‬‬


‫میزان تولید در چین‬ ‫پایین تر بودن قیمت گوشت خوک و نگرانی از سالم بودن جوجه های‬ ‫گوشتی و باقی ماندن مواد شیمیایی در آن ها منجر به کاهش تقاضا در چین شده‬ ‫است‪ .‬بنابر گزارش ‪ ، GAIN’s Poultry‬پیش بینی می شود که به تدریج‬ ‫حجم تولید از ‪ 14‬میلیون تن به ‪ 50000‬تن برسد‪.‬‬ ‫بر این اساس گمان می رود که تقاضا برای واردات از ‪ 270000‬تن افزایش‬ ‫یابد و به شدت باال رود‪ .‬این در حالی است که قیمت صادراتی امریکا در‬ ‫مقایسه با سایر رقبا یعنی برزیل و آرژانتین رقابتی باقی می ماند‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫گوشت خوک ‪ 60‬درصد از مصرف پروتئین گوشتی چین را تامین می کند‪.‬‬ ‫کام ً‬ ‫ال طبیعی به نظر می رسد که تا زمانی قیمت گوشت خوک برای مردم چین‬ ‫مناسب تر باشد‪ ،‬تقاضا برای خرید آن در این کشور نیز بیشتر باشد‪ .‬در آگوست‬ ‫سال ‪ 2012‬قیمت گوشت خوک ‪ 24‬درصد کاهش یافت و به ‪ 3.65‬دالر برای‬ ‫هر کیلوگرم رسید‪.‬‬ ‫روزنه هایی برای کاهش شکستگی استخوان در مرغ های‬ ‫تخم گذار‬ ‫در انگلستان یک مطالعه ی جدید سه ساله بیان کرده که می توان میزان‬ ‫شکستگی استخوان را در مرغ های تخم گذار کاهش داد‪ .‬تقریباً ‪ 80‬درصد‬ ‫از مرغ ها از شکستگی استخوان در بعضی سیستم ها ‪ ))FRS‬رنج می برند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر تصور می شود که برخوردها‪ ،‬دلیل اصلی شکستگی استخوان ها در‬ ‫سیستم های ‪ FRS‬باشند‪ .‬دشوار بودن مشاهده و بررسی شکستگی ها هنگام‬ ‫وقوع‪ ،‬مانع از آن می شوند که بتوان به درک درستی از عوامل>> >> موثر‬ ‫در این موضوع دست یافت‪ .‬به طور کلی مشخصات پرنده از قبیل وزن‪ ،‬سن و‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫لزوم توجه جدی تر به شیوع سالمونال در آمریکا‬ ‫گروه بین الملل ‪ITPNews‬‬ ‫بنابر مطالعه ای که پیرامون شیوع بیماری سالمونال هایدلبرگ روی بوقلمون‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬این نکته آشکار شد که سازمان ها و مسؤوالن ذیربط باید در‬ ‫تشخیص و مبارزه با بیماری های ناشی از مسمومیت غذایی جدی تر وارد عمل‬ ‫شوند‪ .‬این موضوع را مؤسسه ی خصوصی و مستقل ‪The Pew Charitable‬‬ ‫‪ Trusts‬در گزارشی تحت عنوان "مطالعه ای بر شیوع سالمونال میان بوقلمون‬ ‫ها در سال ‪ 2011‬و راهکارهایی برای بهبود اقدامات درشناسایی و مبارزه با آن"‬ ‫عنوان کرد‪ .‬در این گزارش‪ ،‬به سه بیماری و این که دولت چگونه می تواند در‬ ‫شناسایی و مبارزه با شیوع آن به شیوه ای موثرتر وارد عمل شود‪ ،‬اشاره شد‪.‬‬ ‫در این زمیه ساندرا اسکین‪ ،‬رئیس انجمن سالمت و ایمنی غذا در مؤسسه‬ ‫‪ Pew‬خاطر نشان کرد‪ " :‬بیماری های ناشی از مسمومیت های غذایی اجتناب‬ ‫پذیرند‪ .‬در نتیجه هنگام مواجه با شیوع بیماری ها باید از خطاها و اشتباهات خود‬ ‫پند بگیریم‪ .‬بررسی های انجام گرفته نشان می دهند که دولت می تواند با انجام‬ ‫اقداماتی‪ ،‬مراکز بهداشت عمومی را در تشخیص سریع تر منبع شیوع و اطالع‬ ‫رسانی بهتر مصرف کنندگان یاری رساند و موثرتر گام بردارد‪ ".‬در گزارش‬ ‫مؤسسه ‪ Pew‬پیشنهادات و راهکارهایی برای نظارت بر مسمومیت های غذایی‪،‬‬ ‫تشخیص و مبارزه با آن ها نیز ارایه شده است‪.‬‬

‫شکایت سازمان ‪ NFUS‬از نادیده گرفته شدن قوانین‬ ‫مرغداری و خوک داری اتحادیه اروپا‬ ‫سازمان اسکاتلندی ‪ NFU‬از فقدان نظارت بر قوانین وضع شده پیرامون‬ ‫ممنوعیت ها در استفاده از قفس های تخم گذاری معمولی و جایگاه های‬ ‫نگهداری از خوک های آبستن‪ ،‬به شدت ابراز تأسف و نگرانی کرد‪ .‬پیتر‬ ‫الگی‪ ،‬مدیر بخش مرغ و خوک سازمان ‪ NFUS‬اظهار کرده که بر بنابه نظر‬ ‫کمیسیون‪ ،‬بعضی قوانین وضع شده توسط اتحادیه نقض و نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ " :‬در اجرای قانون منع استفاده از قفس های تخم گذاری در ابتدای‬ ‫سال ‪ ،2012‬انجمن رفاه حیوانات کمیسیون متعهد شد که برنحوه ی مشارکت‬ ‫اعضا در اجرای این قانون نظارت داشته باشد‪.‬اما در عوض‪ ،‬بازرسی از ‪ 13‬عضو‬ ‫این کمیسیون که ضرب االجل قانون قفس های تخم گذاری نادیده گرفته بودند‬ ‫به عقب انداخته شد‪ .‬دلیل امر تنها این مسأله بیان شد که کشور آن ها آزادانه این‬ ‫قانون را پذیرفته اند‪ .‬این در حالی است که همگان به حساس بودن قانون وضع‬ ‫شده واقف هستند‪.‬‬ ‫اکنون با گذشت ‪ 15‬ماه از اجرایی شدن قانون منع استفاده از قفس های تخم‬ ‫گذاری‪ ،‬همچنان چهار کشور قبرس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یونان و لهستان از پذیرش این قانون‬ ‫سرباز می زنند و کمیسیون تاکنون هیچ اقدامی علیه آن ها انجام نداده است‪".‬‬ ‫نگرانی های ناشی از سالمت جوجه های گوشتی و کاهش‬

‫ویژگی های دیگر مانند استخوان بندی و شرایط جفت گیری و میزان انرژی‬ ‫برخورد در تعیین عوامل موثر و شدت شکستگی نقش دارند‪ .‬با ترکیب و تعامل‬ ‫این موارد می توان احتمال شکستگی ها در پرنده یا دام را تخمین زد‪ .‬اگر نتایج‬ ‫موفقیت آمیز باشد‪ ،‬محققان این پژوهش امید دارند که بتوانند سالمت مرغ های‬ ‫تخم گذار را تا حد زیادی بهبود بخشند و تولید تخم مرغ و صنعت تخم مرغ‬ ‫انگلستان را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫ادغام دو شرکت بزرگ صنعت ماکیان و طیور در‬ ‫اسکاندیناوی‬ ‫دو تولید کننده ی بزرگ صنعت ماکیان و طیور در اسکاندیناوی یعنی‬ ‫شرکت ‪ Kronfågel Group‬در سوئد و دانمارک وشرکت ‪Cardinal‬‬ ‫‪ Foods‬در نروژ قرار است با یکدیگر ادغام شوند‪ .‬این معامله توسط شرکت‬ ‫خصوصی ‪ CapVest‬و رئیس کل شرکت ‪ Kronfågel Group‬تنظیم شده‬ ‫است‪ .‬بنابر این معامله از این پس‪ ،‬شرکت ‪ CapVest‬صاحب ‪ 52‬درصد و‬ ‫‪ Kronfågel Group‬دارنده ی ‪ 48‬درصد از سهام خواهد بود‪ .‬این شرکت‬ ‫جدید که قرار است نام آن به زودی اعالم و به رسمیت شناخته شود‪ ،‬سرمایه ای‬ ‫بالغ بر ‪ 510‬میلیون پوند خواهد داشت‪ .‬رویکرد شرکت جدید توسعه ی میزان‬ ‫تولید و گسترش رشد جهانی با استفاده از یک خط مشی تجاری کارآمدتر بیان‬ ‫شده است‪ .‬پ ِراُلوف نیمان‪ ،‬مدیر اجرایی شرکت در این رابطه چنین گفته است‪":‬‬ ‫این اقدام‪ ،‬یک معامله ی مثبت برای همه ی افرادی است که در صنعت طیور و‬ ‫ماکیان در سراسر اسکاندیناوی فعالیت دارند‪".‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫◄ مطالعات گسترده ای به منظور مقایسۀ سیستم های تهویه با‬ ‫پد کاغذی و سیستم های تهویه با پد پالستیکی صورت گرفته که‬ ‫نهایت ًا نشان داده پدهای پالستیکی از میزان خنک سازی کمتری‬ ‫برخوردار هستند ‪ .‬کاهش میزان خنک سازی‪ ،‬افزایش هزینه‬ ‫های اولیۀ تولید ‪ ،‬و لزوم ایجاد روزنه هایی در داخل محوطه‬ ‫به منظور افزایش خنکی از نتایج استفاده از پدهای پالستیکی در‬ ‫سیستم های تهویه است ‪.‬‬

‫طی ‪ 30‬سال گذشته‪ ،‬تغییرات اندکی در رابطه با پدهای خنک کننده در‬ ‫صنعت مرغداری رخ داده است نظیر زاویۀ شیارها (‪ 45 - 15‬درجه در مقابل‬ ‫‪ 30 - 30‬درجه ) ‪ ،‬پوشش لبه ها‪ ،‬و ضخامت پدها اینکه ‪ 4‬یا ‪ 6‬اینچ باشد (‪10‬‬ ‫یا ‪ 15‬سانتیمتر) اما در اکثر موارد خنک سازی همانند دهه های قبل است ‪.‬‬ ‫اخیرا ً در بازار پدهای پالستیکی مورد استقبال قرار گرفته اند ‪ .‬در واقع بسیاری‬ ‫تصور می کردند که پدهای پالستیکی نسبت به پدهای کاغذی دوام بیشتری‬ ‫داشته باشند ‪ ،‬آسانتر تمیز شوند و نسبت به آب کیفیت پایین مقاوم تر باشند‬ ‫‪ .‬در حالیکه پدهای پالستیکی به ظاهر مطلوب تر از پدهای کاغذی هستند ‪،‬‬ ‫دالیل خوبی هم در خصوص استفادۀ متداول از پدهای کاغذی وجود دارد ‪.‬‬ ‫ طراحی و ساخت‬‫هرچند که اینگونه به ظاهر نمی آید ‪ ،‬اما مهندسی قابل توجهی در‬ ‫طراحی و ساخت پدهای خنک کننده کاغذی مدرن به کار رفته است ‪.‬‬ ‫ابعاد شیار پدها بایستی به گونه ای طراحی شود که نه تنها منجر به افزایش‬ ‫خنک سازی شود بلکه مقاومت در برابر جریان هوا را نیز کاهش دهد بدین‬ ‫ترتیب بازدهی فن ها باال می رود ‪ .‬این تکنیک در واقع یک جور متعادل‬ ‫سازی ظریف است ‪ .‬هرچه ابعاد شیار کوچکتر باشد خنک سازی بهتری هم‬ ‫صورت می گیرد اما در مقابل مقاومت در برابر جریان هوا نیز بیشتر می شود‬ ‫و احتمال جرم گرفتن منافذ پدها توسط آبی که بر روی پد جریان دارد هم‬ ‫بیشتر می شود ‪ .‬زاویۀ شیارها نیز بایستی به نحوی طراحی شود که جریان‬ ‫آب بر روی پد به خوبی برقرار باشد به گونه ای که سطح پدها تمیز باقی‬ ‫بماند و در نتیجه منجر به افزایش سرعت باد تولید شده توسط فن ها گردد‬ ‫‪ .‬می توان گفت بررسی فنی و مهندسی کاغذ بهترین راهکار محسوب می‬ ‫شود ‪ .‬پدهای کاغذی به گونه ای با صمغ پوشانده شده اند که نه تنها سخت‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫و محکم و بادوام هستند بلکه در عین حال "نرم" و به گونه ای نفوذ پذیر و‬ ‫متخلخل هستند که آب با خاصیت موئینگی به راحتی می تواند در سراسر پد‬ ‫نفوذ کند‪ .‬خاصیت موئینگی در افزایش خنک سازی بسیار تأثیرگذار است‬ ‫‪ .‬در وهلۀ اول‪ ،‬احتمال وجود نقاط خشک بر روی پد را کاهش می دهد ‪.‬‬ ‫دوم آنکه این خاصیت موئینگی به کاغذ این امکان را می دهد که مقدار‬ ‫قابل توجهی آب را جذب و در خود نگه دارد ‪ .‬به این ترتیب یک فوت‬ ‫(‪ 30‬سانتیمتر) از یک پد کاغذی ‪ 5‬فوتی (‪ 1 / 5‬متری) می تواند حدود ‪/ 6‬‬ ‫‪ 0‬گالن (‪ 2 / 3‬لیتر) آب در خود نگه دارد ‪ .‬این بدین معنی است که وقتی‬ ‫پمپ آب خاموش شود ‪ ،‬پد کاغذی قادر است تا ‪ 15 - 10‬دقیقه همان میزان‬

‫خنک سازی را داشته باشد و تا ‪ 30‬دقیقه بعد قادر است یک خنک سازی‬ ‫نسبی داشته باشد ‪.‬‬ ‫ طراحی مشابه با خنک سازی متفاوت‬‫اگرچه طراحی سیستم های خنک سازی پدهای پالستیکی مشابه پدهای‬ ‫کاغذی است ‪ ،‬اما چند تفاوت فاحش وجود دارد ‪ .‬یکی از تفاوت های‬ ‫قابل توجه این است که به جای شیارهای صاف و یک در میان ‪ ،‬شیارهای‬ ‫خمیدۀ یک در میان و یا ‪ U‬شکل دارند ‪ .‬منافذ کوچکی که بر روی شیارها‬ ‫وجود دارد هم منجر به افزایش سطح پد می گردد و هم جریان آب بر‬ ‫روی پد را تسهیل می بخشد ‪ .‬خاصیت موئینگی در پدهای کاغذی به این‬ ‫معنی است که لزومی به آب رسانی مستقیم به هر سانتیمتر مکعب از پد‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ - 1‬ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي ﻫﻮا در داﺧﻞ‪/‬ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪ ﮐﺎﻏﺬي و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‬


‫ تأثیر افزایش رطوبت‬‫کاهش میزان "خنک سازی از طریق تبخیر"‬ ‫همیشه به معنی کاهش چشمگیر "خنک سازی‬ ‫طیور" نیست ‪ .‬در دمای باال‪ ،‬به منظور پایین‬ ‫آوردن دمای محیط درون ساختمان ‪ ،‬خنک‬ ‫سازی از طریق تبخیر با افزایش انتقال گرما از‬ ‫طیور به محیط صورت می گیرد ‪ .‬نقطه ضعف این‬ ‫روند آن است که خنک سازی به بهای افزایش‬ ‫رطوبت به دست می آید ‪ .‬به ازای یک درجه‬ ‫خنک سازی ‪ ،‬رطوبت مربوطه تقریباً ‪ 2 / 5‬درصد‬ ‫افزایش می یابد اما این افزایش رطوبت موجب‬ ‫کاهش توانایی پرنده در خنک سازی از طریق از‬ ‫دست دادن آب می شود ‪ .‬بنابراین علیرغم اینکه‬ ‫ما دمای هوای محیط داخل ساختمان را پایین‬ ‫آورده ایم اما با باال بردن رطوبت پیرامون ‪ ،‬بر‬ ‫روی خنک سازی پرنده اثر معکوس گذاشته ایم‬ ‫در خصوص پدهای پالستیکی ‪ ،‬هر چه دمای‬ ‫داخل ساختمان باالتر باشد رطوبت به میزان‬ ‫چشمگیری کاهش یافته و در نتیجه روند از دست‬ ‫دادن گرما را برای پرنده تسهیل می سازد ‪ .‬حال‬ ‫سؤال اساسی این است که خود طیور در سیستم‬ ‫های خنک کننده با پدهای کاغذی بهتر گرما را‬ ‫از دست می دهند یا پدهای پالستیکی ؟ در پاسخ‬ ‫باید گفت به میزان دمای داخل ساختمان در یک‬ ‫روز گرم تابستانی بستگی دارد !‬

‫ ‪ -‬خنک سازی بهتر با پدهای کاغذی‬ ‫به منظور در ک بهتر تفاوت میان پدهای‬ ‫کاغذی و پدهای پالستیکی‪ ،‬بررسی و پژوهشی‬ ‫به عمل آمد ‪ .‬در یکی از مرغداری های گوشتی‬ ‫ میزان پایین از دست دادن گرما‬‫ایالت جورجیای شمالی امریکا ‪ ،‬پد کاغذی‬ ‫هدف اصلی هر سیستم خنک کننده نگه‬ ‫سیستم تهویه را با پد پالستیکی به ارتفاع ‪ 5‬فوت‬ ‫داشتن دمای ساختمان بر روی ‪ 29 / 4‬درجۀ‬ ‫(‪ 150‬سانتیمتر) و ‪ 6‬اینچ (‪ 15‬سانتیمتر) ضخامت‬ ‫سانتیگراد و یا حتی کمتر از آن در زمانیست که‬ ‫جایگزین کردند ‪ .‬تمامی مشخصات و ابعاد پد‬ ‫هوای بیرون گرم و نامطبوع است ‪ .‬با افزایش دما‬ ‫پالستیکی با پد کاغذی متداول ‪ ،‬مشابه بود ‪.‬‬ ‫به باالی ‪ 29‬درجه میزان خنک سازی طیور از‬ ‫به منظور توزیع یکسان آب بر روی سطح پد ‪،‬‬ ‫طریق جابجایی هوا به طرز بحرانی کاهش می‬ ‫ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻏﺬي‬ ‫ﭘﺪ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫داﺧﻞ‪/‬ﺧﺎرج‬ ‫دﻣﺎي ﻫﻮا در‬ ‫سانتیمتر بر روی‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ‪5‬‬ ‫ﻧﻤﻮداربا‪- 1‬ضخامت‬ ‫یک پد کاغذی‬ ‫یابد به طوریکه دمای باالی ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫وجود ندارد ؛ تنها یک جریان آب بر روی پد‬ ‫کافیست تا چند سانتیمتر از دو طرف جریان‬ ‫آب را خیس و نمناک سازد اما این خاصیت در‬ ‫پدهای پالستیکی مشاهده نمی شود ‪ .‬در پدهای‬ ‫پالستیکی به منظور خیس شدن کامل پد بایستی‬ ‫جریان آب بسیار بیشتر از آب مورد استفاده در‬ ‫پدهای کاغذی باشد ‪.‬‬

‫پد قرار داده شد ‪ .‬همانطور که انتظار می رفت ‪،‬‬ ‫میزان خنک سازی پد پالستیکی در مقایسه با پد‬ ‫کاغذی کمتر بود (نمودارهای ‪ . )3،2،1‬در طول‬ ‫یک هفتۀ گرم که دما به ‪ 100‬درجۀ فارنهایت (‪8‬‬ ‫‪ 37 /‬درجۀ سانتیگراد) می رسید ‪ ،‬پد پالستیکی‬ ‫تقریباً ‪ 5‬درجه میزان خنک سازی کمتری در‬ ‫مقایسه با پد کاغذی داشت ‪.‬‬

‫احتمال خطر مرگ و میر طیوری که در سن‬ ‫عرضه به بازار هستند را افزایش می دهد ‪ .‬در طول‬ ‫مدتی که دمای هوا بسیار باال بود هر دو سیستم‬ ‫کاغذی و پالستیکی در نگه داشتن دمای زیر ‪85‬‬ ‫درجۀ فارنهایت (‪ 29‬درجه سانتیگراد) موفق بودند‬ ‫اما در مجموع سیستم خنک کننده با پد کاغذی‬ ‫در پایین آوردن دما تا حدود ‪ 80‬درجۀ فارنهایت‬ ‫(‪ 26 / 7‬درجۀ سانتیگراد) موفق تر عمل می کرد‬ ‫‪ .‬مشکل استفاده از پدهای پالستیکی در این بود‬ ‫که در روزهای بسیار گرم اگرچه سعی در نگه‬ ‫داشتن دمای زیر ‪ 85‬درجۀ فارنهایت (‪ 29‬درجه‬ ‫سانتیگراد) بود اما دمای درون ساختمان معموالً‬ ‫بین ‪ 85‬تا ‪ 90‬درجۀ فارنهایت (‪ 29‬تا ‪ 32‬درجۀ‬ ‫سانتیگراد) در نوسان بود ‪.‬‬ ‫ به هدر رفتن آب‬‫یکی دیگر از مضرات پدهای پالستیکی‬ ‫به هدر دادن آب است ‪ .‬از آنجاییکه به منظور‬ ‫تضمین مرطوب بودن کامل پد پالستیکی‪ ،‬نیاز به‬ ‫پاشیدن آب بیشتری در مقایسه با پد های کاغذی‬ ‫وجود دارد ‪ ،‬آب بیشتری نیز بر روی زمین هدر‬ ‫می رود ‪ .‬اگرچه با کم کردن شدت جریان آب‬ ‫از میزان آب هدر رفته نیز کاسته می شود اما از‬ ‫سوی دیگر میزان خنک سازی نیز کمتر می شود‬ ‫‪ .‬البته بایستی خاطر نشان کرد که پدها به گونه ای‬ ‫نصب شده اند تا حجم عظیمی از آب را به گونه‬ ‫ای به گردش در آورند تا پدهای پالستیکی به‬ ‫خوبی مرطوب شوند ‪.‬‬ ‫عامل دیگری که حائز اهمیت است وزن‬ ‫پدهای پالستیکی است که بسیار بیشتر از پدهای‬ ‫کاغذی است در نتیجه پدهای پالستیکی در‬ ‫سیستم هایی بایستی نصب شود که قادر به تحمل‬ ‫این وزن اضافی باشد ‪.‬‬ ‫ تجمع جرم وگرد و خاک‬‫جالب است بدانید که در پدهای کاغذی به‬ ‫مرور زمان با انباشتگی و تجمع گرد و خاک ‪،‬‬ ‫خنک سازی هم بیشتر می شود ‪ .‬این امر الزاماً به‬ ‫واسطۀ تجمع گرد و خاک و جرم در پد نیست‬ ‫بلکه علت آن افزایش و بهتر شدن جذب آب به‬ ‫واسطۀ افزایش جرم‬ ‫است ‪ .‬هر چند که این افزایش در خنک‬ ‫سازی کم و ناچیز است ‪ .‬نکتۀ حائز اهمیت در‬ ‫این میان آنست که اگر چه با جرم گرفتن پدها‬ ‫میزان خنک سازی هوا افزایش می یابد اما جریان‬ ‫هوای تولید شده از پد کاهش یافته و در نتیجه‬ ‫خنک سازی طیور نیز کاهش می یابد ‪.‬‬ ‫در پایان می توان گفت که پدهای پالستیکی‬ ‫برای استفاده در مرغداری مناسب نیستند ‪ .‬بسیاری‬ ‫از تولید کنندگان از میزان خنک سازی کمتر و‬ ‫افزایش هزینه تولید شکایت می کنند ‪ .‬البته گفته‬ ‫می شود در صورتیکه ذخیرۀ آب فراوانی در‬ ‫اختیار تولید کننده باشد تا پد را آبیاری کند ‪ ،‬پد‬ ‫پالستیکی می تواند یک انتخاب مناسب باشد ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ - 2‬ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در داﺧﻞ‪/‬ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪ ﮐﺎﻏﺬي و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‬

‫‪with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

‫‪created‬‬ ‫‪PDF‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬ ‫شماره ‪31‬‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫گروه بین الملل ‪ITPNews‬‬

‫◄کروناویروس عامل بروز بیماری برونشیت عفونی (‪ )IB‬شناخته شده است‪ .‬این ویروس سلول های مخاطی مجرای تنفسی را مورد حمله قرار‬ ‫می دهد و به نای و کیسه های هوا (بادکنک) پرندگان آسیب می رساند‪ .‬بدین ترتیب بدن پرنده سریع تر تحت تاثیر عفونت میکروبی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بیماری عفونی به نام سپتی سمی و بیماری مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا ُکلی‪ ،‬از بیماری های رایج میان جوجه های گوشتی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫الشه های بسیاری از جوجه های گوشتی در کارخانجات فرآوری آلوده به این بیماری هستند‪ .‬تجارب به دست آمده نشان می دهند که التهاب نای‬ ‫نیمه حاد و مزمن‪ ،‬رایج ترین آسیب در جوجه های گوشتی مبتال به بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا ُکلی است‪ .‬بیماری‬ ‫برونشیت مزمن به سرعت با ایجاد جراحت در نای خود را نشان می دهد‪ .‬به نظر می آید که گاهی اوقات نقش ویروس برونشیت عفونی در بیماری‬ ‫های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا ُکلی در جوجه هایی که در آستانه ی ورود با بازار قرار دارند نادیده گرفته می شود‪ .‬درک‬ ‫اهمیت نقش این ویروس‪ ،‬عامل مهمی در به کارگیری استراتژی مناسب در جهت پیشگیری از شیوع بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی‬ ‫ناشی از اشریشیا ُکلی محسوب می شود‪ .‬ویروس برونشیت عفونی‪ ،‬ویروسی شایع است‪ .‬از این رو محافظت از جوجه ها در برابر این ویروس از طریق‬ ‫انجام واکسیناسیون به موقع و فراهم آوردن امنیت زیستی بسیار حائز اهمیت و ضروری است‪.‬‬ ‫بیماری عفونی سپتی سمی‪ ،‬بیماری مزمن تنفسی ناشی و جراحت نای‬ ‫تجارب گذشته نشان می دهند که جوجه های گوشتی در آستانه ی ورود به بازار که از بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی‬ ‫از اشریشیا ُکلی رنج می برند‪ ،‬موجب افزایش میزان مرگ و میرها می شوند‪ .‬گاهی میزان تلفات به صد جوجه در هر روز می رسد‪ .‬از ویژگی های‬ ‫پرندگان بیمار می توان به سستی‪ ،‬آشفتگی و ایستادن با چشمانی بسته اشاره کرد‪ .‬مطالعه و بررسی پرندگان مرده یا بیمار‪ ،‬وجود جراحاتی را روی‬ ‫پریکاردیت و جگر پرنده به اثبات رسانده است‪ .‬این نوع جراحات ناشی از عملکرد اشریشیا ُکلی(‪ )E.coli‬روی سیستم بدن است‪.‬‬ ‫نای جوجه های گوشتی مبتال به بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا ُکلی را باید همیشه به دقت بررسی و معاینه کرد‪.‬‬ ‫مخاط نای ممکن تا اندازه ای ضخیم به نظر رسد‪ .‬مجرای نای نیز ممکن است حاوی یک ماده ی مخاطی خاکستری یا زرد باشد‪ .‬در برخی موارد نیز‪،‬‬ ‫مخاط نای قرمز به نظر می آید‪ .‬نای پرندگان تازه مرده‪ ،‬بهترین شرایط را برای مطالعه و بررسی دارند‪ .‬این مسأله به دلیل آن است که فساد و زوال‬ ‫سلول ها‪ ،‬ارزیابی ظاهر مخاط نای را مشکل می کند‪ .‬به عالوه‪ ،‬معاینه ی مخاط پرندگان در حال مرگ نیز به دلیل دررفتگی گردن ناشی از شدت‬ ‫جراحات‪ ،‬ممکن است بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫جداسازی ویروس برونشیت برای تعیین‬ ‫ژنوتیپ آن به منظور برآورد میزان شیوع‬ ‫بیماری در فضا و انتخاب واکسن مناسب‪،‬‬ ‫اقدامی مفید و موثر است‪.‬‬

‫آزمایش های تشخیصی‬ ‫در هر زمان ممکن‪ ،‬نای پرنده گان مبتال به بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا‬ ‫ُکلی را باید به کمک بافت آسیب شناسی (هیستوپاتولوژی) بررسی و ابتال به ویروس برونشیت عفونی را با‬ ‫انجام تست های ‪ PCR‬مورد آزمایش قرار داد‪ .‬باید از نای پرندگان(معموالً بین ‪ 6‬تا ‪ )8‬مبتال به بیماری های‬ ‫عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از اشریشیا ُکلی را با استفاده روش هیستوپاتولوژی نمونه برداری کرد‬ ‫و آزمایش ‪ PCR‬را انجام داد‪ .‬نمونه برداری برای هیستوپاتولوژی از پرنده ی تازه مرده از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪ .‬از پرندگانی که عالئم فساد و زوال سلول ها در آن ها ظاهر شده هرگز برای هیستوپاتولوژی‬ ‫نمونه برداری نکنید‪ .‬به عالوه پرندگانی که به علت دررفتگی گردن در حال مرگ هستند نیز برای نمونه‬ ‫گیری مناسب نیستند‪ .‬نمونه های برداشته شده را بالفاصله در درون ‪ %10‬محلول فرمالین قرار دهید و به یک‬ ‫آزمایشگاه تشخیصی بفرستید‪ .‬هرگز نباید این محلول فرمالین یخ بزند‪.‬‬ ‫در بررسی هیستولوژیکی نای های نمونه برداری شده‪ ،‬بیماری برونشیت عفونی با عالیم زیر مشاهده‬ ‫گردید‪ :‬کاهش مژک ها و ضخیم تر شدن و از بین رفتن مخاط الیه های متراکم سلول های لنفوسیت و پالسما‪.‬‬ ‫به عالوه بافت پوششی (اپیتلیوم) مخاطی نیز کاهش پیدا کرده و ساختار آن به هم ریخته بود‪ .‬به نظر می آید که‬ ‫از بین رفتن سلول های جداگانه در مخاط‪ ،‬امری متداول است و بیشترین جراحات را به همراه دارد‪ .‬رگ های‬ ‫خونی مخاط ممکن است به دلیل خون مردگی گرفته شده باشند‪ .‬احتمال وجود ترشحات هتروفیلی یا فیبرین‬ ‫هتروفیلی در مجرا نیز وجود دارد‪ .‬در جراحات میکروسکوپی نای‪ ،‬ویروس برونشیت عفونی تشخیص داده نشد‬ ‫و دلیل آن ها می تواند دیگر پاتوژن های تنفسی باشد‪ .‬در نتیجه مرتبط کردن این جراحات هیستوپاتولوژیک‬ ‫با نتایج آزمایش ‪ PCR‬بسیار حائز اهمیت است‪ .‬اگر در آزمایشات‪ ،‬ویروس برونشیت عفونی یا دیگر ویروس‬ ‫های ‪ Mycoplasma gallisepticum‬تشخیص داده نشد‪ ،‬ویروس های تنفسی دیگر مانند ‪ 1-PMV‬و‬ ‫یا ویروس ‪ laryngotracheitis‬باید مورد بررسی قرار گیرند‪.‬از طرف دیگر‪ ،‬تشخیص ویروس برونشیت‬ ‫عفونی با جراحات کم یا شدید را باید با احتیاط تفسیر کرد‪ .‬به طور خالصه می توان گفت که آزمایش های‬ ‫هیستولوژی و ‪ ،PCR‬مکمل یکدیگر در تشخیص ویروس برونشیت عفونی هستند‪.‬‬ ‫جداسازی ویروس برونشیت برای تعیین ژنوتیپ آن به منظور برآورد میزان شیوع بیماری در فضا و انتخاب‬ ‫واکسن مناسب‪ ،‬اقدامی مفید و موثر است‪.‬‬ ‫پوشش موکوسیلیاری نای‬ ‫بافت پوششی‪ ،‬مخاط و سلول های مخاطی پنهان مژک دار در مجرای تنفسی‪ ،‬یک پوشش‬ ‫موکوسیلیاری به وجود می آورند که مکانیسم مهمی در جذب و پاکسازی ذرات از مجرای‬ ‫تنفسی به وجود می آورد‪ .‬حرکت موج مانند و بیرون ریز مژک ها‪ ،‬ذرات معلق جذب شده را‬ ‫از الیه مخاط خارج می کند و به حلق می فرستد‪ .‬آسیب وارد آمدن به بافت پوششی مخاط در‬ ‫عملکرد آن ها در پاکسازی ذرات اختالل به وجود می آورد‪ .‬در این شرایط می توان گفت که‬ ‫پرندگان نسبت به پذیرش عفونت باکتریای تنفسی مستعدترند و سریع تر به بیماری دچار می‬ ‫شوند‪ .‬در صورت ابتال‪ ،‬مجرای تنفسی آن ها به شدت آسیب می بیند و در نهایت باعث بروز‬ ‫بیماری سپتی سمی می شود‪.‬‬ ‫و اما نکته ی آخر‪...‬‬ ‫هر زمان که ممکن بود آزمایشات مربوط به شیوع بیماری های عفونی سپتی سمی و مزمن تنفسی ناشی از‬ ‫اشریشیا ُکلی باید در جوجه های گوشتی انجام شود‪ .‬برای بررسی همه جانبه ی ویروس برونشیت‪ ،‬جراحات‬ ‫هیستوپاتولوژی در نای و نتایج آزمایش ‪ PCR‬باید همیشه همراه با یکدیگر تفسیر شوند‪ .‬با انجام واکسیناسیون‬ ‫به موقع و رعایت نکات زیست محیطی باید از جوجه های گوشتی در برابر بیماری برونشیت عفونی محافظت‬ ‫کرد‪ .‬بر همگان آشکار است که انجام این اقدامات پیشگیرانه باعث بهبود عملکرد‪ ،‬وزن گیری‪ ،‬صرف هزینه‬ ‫ی کم تر در اقدامات پزشکی و ارتقای محصوالت فرآوری می شود‪.‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫ضــایعات در‬ ‫مرغــداری ها‬ ‫علل ضایعات در مرغداری ها‪ :‬بررسی های‬ ‫که در ایران بطور پراکنده در مرغداریها وصنایع‬ ‫مرغداری شده است نشان داده است که سطح‬ ‫بهروری وراندمان در ایران پایین تر از استاندارد‬ ‫می باشد ‪ ،‬زیرا در مراحل مختلف ضایعات بیش از‬ ‫حد معقول است‪ .‬برای اینکه وضع ضایعات وعلل آن‬ ‫روشن شود می توان ضایعات صنعت مرغداری را به‬ ‫سه دوره یا مرحله بشرح زیر تقسیم نمود ‪:‬‬

‫اول)‬

‫ضایعات در مرحله تولید‬

‫برای اینکه به میزان پایین بودن راندمان ودر نتیجه ضایعات‬ ‫در این مرحله پی برد باید استاندارد قابل قبولی در دست داشت‬ ‫تا با مقایسه باآن وضع راندمان مرغداری را در مرحله تولید‬ ‫ارزیابی نمود ‪.‬از نظر تولید گوشت سویه های تجاری که در‬ ‫ایران وجود دارد وضعیت تولیدشان مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫وبدین قرار است ‪:‬‬ ‫وزن متوسط در ‪ 8‬هفتگی ‪ 1700‬گرم ‪ ،‬ضریب تبدیل‬ ‫غذایی ‪ 2/2‬کیلوگرم ‪ ،‬تلفات ‪ 5/2‬درصد‪.‬از نظر تولید تخم‬ ‫مرغ بررسی های انجام شده که د رشرایط مناسب در مرغداری‬ ‫های تجاری میزان بهروری وراندمان به قرار زیر است ‪.‬‬ ‫سن شروع تخم گذاری ‪ 5‬ماهگی ‪ ،‬میزان متوسط ‪255‬‬ ‫عدد تخم مرغ ‪ ،‬وزن متوسط تخم مرغ ‪ 4/60‬گرم ضریب‬ ‫تبدیل غذا به تخم مرغ ‪ 7/2‬تلفات در دوره رشد ‪ %5/4‬تلفات‬ ‫در مرحله تخمگذاری ‪ 3/10‬درصد مجموع تلفات از روز اول‬ ‫تا پایان تخمگذاری ‪ 8/14‬درصد‪.‬‬ ‫تلفات در کشور ما چه در جوجه ها ی گوشتی وچه‬ ‫در جوجه های تخمی متأ سفانه بیش از ارقام استاندارد‬ ‫است بطوریکه طبق مدارک موجود و همچنین مطالعات‬ ‫انجام شده‪،‬حد متوسط تلفات در مورد نژاد های تخمی در‬ ‫هنگام پرورش ‪12‬درصد ودر دوره تخمگذاری ‪ 18‬درصد و‬ ‫مجموعا" ‪ 30‬درصد ذکر شده است بدین ترتیب رقم تلفات‬ ‫در گله های تخمی در کشور ما دو برابر استاندارد است در‬ ‫مورد گله های گوشتی نیز این صادق است و طبق آمار نیمه‬ ‫رسمی تلفات در جوجه های گوشتی در حدود ‪ 10-7‬در صد‬ ‫می باشد ‪.‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫همانطور که در ابتدا اشاره شد نسبت تبدیل غذا به گوشت بطور استاندارد‬ ‫حداکثر ‪ 2/2‬می باشد ونسبت تبدیل غذا به تخم مرغ ‪ 7/2‬است ‪.‬‬ ‫در حالیکه در ایرا ن مطالعات ابتدایی نشان داده است که ضریب تبدیل‬ ‫غذا به گوشت مرغداری ها خوب حدود ‪ 5/2‬حتی ‪ 7/2‬و نسبت تبدیل غذا به‬ ‫تخم مرغ ‪ 3‬کیلو می باشد ‪.‬بدین ترتیب ما به ازای هر کیلو گوشت ‪500-300‬‬ ‫گرم ودر ازای هر کیلو تخم مرغ نیز ‪ 300‬گرم غذای اضافی مصرف نموده ایم‪.‬‬ ‫علل ضایعات در ایران به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده می شود‬ ‫عواملی که به طور مستقیم تأثیر دارد را می توان تحت عنوان ریخت و پاش‬ ‫دسته بندی کرد این امر اغلب در اثر روشهای غلط نگاهداری غذا پخش‬ ‫غذا نا مناسب بودن دان خوری ها وجود پرندگان و حشرات عدم آگاهی‬ ‫ودلسوزی کار گران میباشد بطوریکه در اثر عدم توجه به این نکات ساده‬ ‫اغلب بین ‪ 7-5‬درصد از غذا در مرغداری های عمومی ممکن تلف شود‬

‫تلف شدن غیر مستقیم غذا‬ ‫عالوه بر تلف شدن مستقیم غذا بعلت ریخت وپاش غذاممکن‬ ‫است بطور غیر مستقیم نیز تلف شود در نتیجه ضریب تبدیل غذایی‬ ‫و راندمان غذا کاهش یابد این علل بطور اختصار عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬کم بازده غذا در اثر بیماری‬ ‫وجود بیماری درگله های طیور اغلب سبب کاهش بازدهی غذا به میزان‬ ‫‪ 7-3‬درصد می شود مثال در بیماری کوکسیدوز کرم ها ی انگلی پس از‬ ‫درمان گله ‪.‬چون دستگاه گوارش مجروح میشود و عوارض در سلولهای اپی‬ ‫تلیال روده بوجود می آید در نتیجه روده ها پس از بهبودی نیز نمی توانند‬ ‫مانند سابق غذا را هضم وجذب کنند درنتیجه مقدار قابل توجهی غذا که‬ ‫وارد دستگاه گوارش می شود بدون استفاده به صورت مدفوع از بدن خارج‬ ‫می شود و راندمان غذا کاهش می یابد‬ ‫‪ -2‬هزینه سرنه مربوط به جوجه‬ ‫اگر قیمت جوجه یک روزه ‪ 50‬ریال باشد و جوجه کبابی را در وزن یک‬ ‫کیلو گرم به بازار ارائه دهیم از نظر مخارج مربوط به خرید جوجه در یک‬ ‫کیلو گرم وزن زنده ‪50‬ریال و اگر در وزن ‪1/5‬کیلو گرم به بازار بفرستیم ‪35‬‬ ‫ریال و اگر همین جوجه گوشتی را به وزن ‪ 2‬کیلو گرم به بازار ارسال دارند‬ ‫هزینه سرانه ‪ 25‬ریال به ازای هر کیلو گوشت تولید شده تمام میشود و توجه‬ ‫به این مسئله یک رقم قابل توجه از نظر کم کردن مخارج تولید خواهد شد‬ ‫‪.‬از طرف دیگر سبب صرفه جویی در تولید جوجه یک روزه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه سرانه مربوط به کارگر‪:‬‬ ‫معموالً نگاهداری جوجه در هفته های اول مشکل تر بوده و احتیاج به‬ ‫دقت و مراقبت و کار بیشتری دارد در صورتیکه در سنین باالتر نگاهداری‬ ‫جوجه احتیاج به دقت و کار کمتری دارد‪ .‬از طرفی چون با پرورش جوجه‬ ‫کبابی در سنین باالتر تعداد کمتری سری در سال می توان نگاهداشت‪ ،‬از‬ ‫این رو از نظر عملیات ورود جوجه یک روزه و همچنین ارسال جوجه های‬ ‫گوشتی به بازار تعداد دفعات ضد عفونی کردن النه احتیاج به کار کمتری‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬در نتیجه میزان کار در واحد تولید کمتر گردیده و سبب‬ ‫کاهش هزینه سرانه مربوط به کارگر می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه مربوط به سوخت‪:‬‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫ضایعات غذا‬

‫معموالً در پنج هفته اول احتیاج به حرارت مصنوعی است در صورتی که‬ ‫در سنین باالتر مخارج مربوط به سوخت حذف می شود‪ .‬از این رو هر چه‬ ‫جوجه های سنین پائین و کم وزن به بازار ارسال شود‪ ،‬هزینه سرانه و مصرف‬ ‫سوخت بیشتر می خواهد تا هنگامی که جوجه در سنین باالتر و در وزن باالتر‬ ‫به بازار ارسال گردد‪ .‬زیرا در مدت اضافی نگاهداری احتیاج به هزینه مربوط‬ ‫به سوخت نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه های مربوط به واکسیناسیون و دارو تلفات‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه دو نوبت واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل برای‬ ‫جوجه های گوشتی توصیه می شود و این دو نوبت نیز در سنین پائین است‪،‬‬ ‫از این رو مخارج واکسیناسیون و دارو در جوجه های با وزن کمتر و جوجه‬ ‫های با وزن بیشتر یکسان خواهد بود‪ .‬در نتیجه هزینه سرانه واکسیناسیون در‬ ‫واحد وزن در جوجه های سنگینتر ارزانتر تمام می شود‪ .‬از نظر تلفات نیز طبق‬ ‫مطالعات انجام شده‪ ،‬اغلب تلفات در جوجه های گوشتی در چند هفته اول‬ ‫زندگی است از این رو به طور کلی در واحد وزن درصد تلفات در جوجه‬ ‫گوشتی سنگین کمتر از جوجه کبابی های سبکتر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مخارج بستر‪:‬‬ ‫چون برای هر سری جوجه معموالً فقط یک بار از بستر استفاده می شود‪،‬‬ ‫از این رو مخارج مربوط به بستر در جوجه های سبک و سنگین یکسان‬ ‫است‪ .‬بدین ترتیب هزینه سرانه مربوط به بستر برای تولید یک کیلو گوشت‬ ‫در جوجه های سنگین به مراتب ارزانتر از جوجه های سبک وزن می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه مربوط به غذا‪:‬‬ ‫راندمان تبدیل غذا به گوشت هر چه سن جوجه بیشتر می شود کمتر می‬ ‫گردد ولی این کاهش راندمان به حدی نیست که از نظر اقتصادی به صرفه‬ ‫نباشد این امر البته بسته به نژاد‪ ،‬نوع غذا و طرز غذا دادن فرق می کند‪ .‬معموالً‬ ‫چون در سنین باالتر از نظر کیفیت تغییراتی در جیره غذائی داده می شود و‬ ‫درصد پروتئین کاهش می یابد جیره غذائی ارزان تر تمام می شود از این رو‬ ‫تا حدی ارزان تمام شدن جیره غذائی جبران کاهش راندمان غذائی را می‬ ‫نماید‪ .‬از این رو هر چه جوجه های گوشتی ارسال شده به بازار بیشتر نزدیک‬ ‫به وزن استاندارد (‪ 1700‬گرم) باشد‪ ،‬احتیاج کمتری به جوجه یک روزه و‬ ‫سوخت و بستر و دارو و واکسن و کار بوده و برعکس چنانچه این مسئله‬ ‫رعایت نشود‪ ،‬ضایعات مواد مزبور بیشتر خواهد بود‪.‬‬

‫دوم )‬

‫ضایعات در مرحله بهره برداری‪:‬‬

‫در مورد جوجه گوشتی این مرحله شامل کشتار بسته بنندی و عرضه به‬ ‫بازار و در صورت لزوم ذخیره کردن در سردخانه می باشد و در مورد مرغ‬ ‫تخمگذار شامل جمع آوری تخم مرغها‪ ،‬درجه بندی کردن و عرضه به بازار‬ ‫است‪ .‬ضایعاتی که در این مرحله وجود دارد بدین قرار است‪:‬‬

‫ضایعات مربوط به شکستن تخم مرغ‬ ‫طبق مطالعات انجام شده در حدود ‪ 7/3‬درصد از کل تخم مرغ تولید‬ ‫شده دچار شکستگی شده و غیر قابل مصرف می گردد‪ .‬به دین ترتیب که‬ ‫‪ 3/6‬درصد در مزرعه و ‪ 3/7‬درصد در هنگام درجه بندی کردن و حمل و‬ ‫نقل و فرستادن به بازار می شکند‪ .‬مطالعات مقدماتی در ایران نشان داده که‬ ‫شکستگی تخم مرغ در ایران بیش از ‪ 10‬درصد می باشد که قسمتی از آن در‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫اثر نازک بودن پوسته تخم مرغهای تولید شده و قسمت اعظم آن در اثر غلط‬ ‫بودن وضع مارکتینگ است‪ .‬علت نازک بودن پوسته تخم مرغها را در ایران‬ ‫می توان به علت گرمای محیطی و تغذیه نامناسب از نظر میزان کلسیم و فسفر‬ ‫و باالخره شرایط نگاهداری و ساختمان النه دانست‪.‬‬

‫کم شدن بازده غذا در اثر حرارت‬ ‫بهترین حرارت برای مرغ ها در حدود ‪ 15-18‬درجه است‪ .‬باال رفتن‬ ‫حرارت و پائین آمدن آن هر دو سبب کاهش راندمان غذا می شود‪ .‬باال‬ ‫رفتن حرارت از میزان مناسب ذکر شده بیشتر در کاهش راندمان غذا اثر‬ ‫دارد‪ .‬تجربه نشان داده است که هر قدر درجه حرارت محیطی باال می رود‬ ‫= میزان خوردن غذا و همچنین ضریب تبدیل آن به بهره کاهش می یابد‪.‬‬ ‫علت این امر این است که از نظر فیزیولوژیکی مرغ تا زمانی که احتیاجاتش‬ ‫از نظر انرژی تأمین نشده از خوردن دست نمی کشد لذا اگر هوا گرم باشد‬ ‫چون انرژی مورد احتیاج طیور کم است لذا مرغ غذای کمتری می خورد و‬ ‫چون در مقدار غذای خورده شده مقدار کافی پروتئین و سایر مواد غذائی‬ ‫موجود نیست لذا احتیاجات مرغ کام ً‬ ‫ال تأمین نشده و میوان محصول کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬عکس این امر در مورد کاهش حرارت مشاهده می شود از این رو‬ ‫برای رفع این اشکال باید دو فرمول غذای طیور در زمستان و تابستان داده‬ ‫شود تا از نظر ضریب تبدیل غذائی اختالل بوجود نیاید‪ .‬بدین جهت معموالً‬ ‫جیره مرغهای تخمی در تابستان باید دارای پروتئین بیشتر و انرژی کمتر و در‬ ‫زمستان پروتئین کمتر و انرژی بیشتر داشته باشد‪.‬‬

‫کم شدن بازده غذائی در اثر فرمولهای نامناسب‬ ‫نکته دیگری که به میزان زیاد سبب کم شدن راندمان غذا می گردد‬ ‫نامناسب بودن ترکیب جیره غذائی است‪.‬‬ ‫افزایش و کاهش نسبتهای معین شده برای جیره غذائی طیور هر دو سبب‬ ‫کم شدن استفاده از غذا می گردد‪.‬‬

‫وجود ضایعات در اثر رعایت نکردن محدودیت‬ ‫غذائی در نیمچه های تخمی‪.‬‬ ‫کم شدن بازده غذائی در اثر عدم توجه به درصد‬ ‫تولید‬

‫چنانچه در تمام مدت تخم گذاری بدون توجه به درصد تولید جیره‬ ‫غذائی یکنواخت در اختیار گله مرغ قرار داده شود راندمان غذا پائین می‬ ‫آید‪ ،‬زیرا اگر جیوه یکنواخت و مث ً‬ ‫ال براساس ‪ 15‬درصد پروتئین باشد در‬ ‫هنگامی که درصد تولید پائین است (کمتر از ‪ 65‬درصد) مقدار بیشتری‬ ‫پروتئین در اختیار مرغ قرار می گیرد که سبب اتالف غذا شده و اقتصادی‬ ‫نیست‪ .‬برعکس هنگامی که تولید باالست میزان پروتئین به اندازه کافی نیست‬ ‫از این رو چون احتیاجات مرغ به طور کامل تأمین نمی شود درصد تولید‬ ‫پائین می آید که در هر صورت سبب کاهش راندمان غذا به بهره می گردد‪،‬‬ ‫از این رو باید بسته به میزان درصدتخمگذاری تغییرات الزم را در جیره‬ ‫غذائی داد و متأسفانه چنین چیزی در ایران متداول نیست‪ .‬بدین ترتیب عوامل‬ ‫ذکر شده در فوق سبب می شود که راندمان غذا کاهش یافته و ضایعات باال‬ ‫رود‪.‬‬

‫ضایعات ناشی از فرستادن جوجه در وزنهای پائین‬

‫مسئله اینکه جوجه کبابی گوشتی در چه سن و در چه وزنی به بازار ارسال‬ ‫گردد عامل مهمی از نظر ضایعات به شمار می رود‪ .‬معموالً از نظر اقتصادی‬ ‫بهترین وزن برای فرستادن جوجه ها به بازار وزن متوسط ‪ 1800‬گرم می باشد‪.‬‬ ‫در این وزن حداکثر بهره وری حاصل می شود در صورتی که در ایران عم ً‬ ‫ال‬ ‫وزن جوجه های ارسال شده به بازار به مراتب کمتر از این حد است‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫سوم )‬

‫ضایعات در مرحله بعد از بهره برداری‬

‫در این مرحله ضایعات شامل بقایای طیور می گردد که متأسفانه چنانچه‬ ‫باید و شاید در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد‪ .‬این ضایعات به اختصار‬ ‫به قرار زیر است‪:‬‬ ‫ضایعات باقیمانده کارخانجات جوجه کشی‬ ‫بقایای کارخانه جوجه کشی معموالً از پوست تخم مرغهای جوجه‬ ‫شده‪ ،‬تخم مرغهای بی نطفه‪ ،‬تخم مرغهای نطفه مرده‪ ،‬تخم مرغهای جنین‬ ‫مرده و جوجه های وازده و تلف شده تشکیل شده است‪ ،‬به اضافه در بعضی‬ ‫تشکیالت جوجه کشی که جوجه های تخمی را به صورت سکس شده می‬ ‫فروشند جوجه خروسها را به دور می ریزند‪ ،‬مقدار زیادی جوجه خروس‬ ‫یکروزه به این بقایا اضافه می شود در ایران این بقایا به دور ریخته می شود‬ ‫حتی برای معدوم کردن آن نیز هزینه های زیادی صرف می شود‪.‬‬ ‫طبق بررسی ها و مطالعات‪ ،‬پودر بقایای کارخانجات جوجه کشی دارای‬ ‫‪ 27‬درصد پروتئین و ‪ 21‬درصد کلسیم و ‪ 0/65‬درصد فسفر و مقدار زیادی‬ ‫مواد غذائی دیگر است که به سهولت می توان از آن برای تغذیه مرغهای‬ ‫تخمی استفاده نمود‪.‬‬ ‫ضایعات بقایای کشتارگاههای طیور‬ ‫در هنگام کشتار معموالً ‪ 3‬درصد سر و ‪ 5‬درصد پا و به طور کلی ‪22‬‬ ‫درصد بقایا وجود دارد و چنانچه شاهپرها را نیز جزو این بقایا حساب کنیم‪،‬‬ ‫روی هم رقم ‪ 23‬درصد از الشه شامل بقایا می گردد‪ .‬پودر این بقایا معموالً‬ ‫شامل ‪ 70‬درصد پروتئین است که منبع بسیار خوبی از نظر لیزین و سیستین و‬ ‫متونین به شمار می رود و میزان چربی آن حدود ‪ 15‬درصد می باشد‪ .‬نسبت‬ ‫درصد ترکیبات پودر بقایای کشتارگاهها به قرار زیر می باشد‪:‬‬ ‫رطوبت ‪ ، 9/3‬پروتئین ‪ ،71/5‬عصاره اتری ‪ ،15/2‬مواد هیدروکربنه ‪0/5‬‬ ‫‪ ،‬خاکستری ‪ 3/5‬و انرژی متابولیسم در کیلو ‪.1720‬‬ ‫از نظر اسید امینه ترکیبات آن به قرار زیر می باشد‪:‬‬ ‫آرژنین ‪ ، 4/55‬سیستین ‪ ، 3/15‬گلیسین ‪ ، 6/22‬هستیدین ‪ ، 1/15‬لوسین‬ ‫‪ ، 5/85‬ایزولوسین ‪ ، 3/2‬لیزین ‪ ، 2/93‬تی یوتی ‪.1/49‬‬ ‫متأسفانه با وجود کمبود شدید مواد اولیه پروتئینی در جیره غذائی طیور‬ ‫هیچ گونه استفاده ای از این بقایا به علت نبودن کشتارگاههای مجهز در ایران‬ ‫نشده است و در حقیقت جزو ضایعات به شمار می رود‪ ،‬در حالی که پودر‬ ‫این مواد از نظر تغذیه می تواند به راحتی جانشین قسمت زیادی از پودر ماهی‬ ‫وارداتی گردد‪.‬‬

‫موارد استعمال واکسن‬ ‫عمل واکسیناسیون در موارد زیر انجام می گردد ‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از بروز بیماریهائی که معالجه آنها مشکل و اصوالً غیر‬ ‫مقدور باشد‪ ،‬واکسیناسیون به طیور منطقه ای که بخواهند از مناطق آلوده یا‬ ‫مشکوک دیگر طیور بدانجا وارد کنند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون به طیوری که از تخم آنها به منظور جوجه کشی استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا در صورت بروز بیماری این طیور خسارات جبران ناپذیری‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫در مواردی که نباید واکسن تزریق کرد ‪:‬‬ ‫‪)1‬طیوری که مبتال به انواع کوکسیدیوز باشند‪.‬‬ ‫‪)2‬طیوری که مبتال به بیماری های تنفسی از قبیل‬ ‫کریزاسیاردی باشند‪.‬‬ ‫‪ )3‬طیوری که مبتال به بیماری های انگلی روده هستند‪.‬‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫روشهای مختلف واکسیناسیون (مزایا‬ ‫و معایب)‬

‫‪ -1‬روش آشامیدنی‬ ‫ابتدا باید به ازاء هر یک لیتر آب ‪ 100‬سی‬ ‫سی شیر چربی گرفته به آب آشامیدنی اضافه‬ ‫کرد و خوب مخلوط نمود‪ .‬این عمل به منظور‬ ‫طوالنی کردن حیات ویروس زنده و در عین حال‬ ‫ترسیب مواد معدنی زاید در آب چاههای عمیق‬ ‫توصیه می شود‪ .‬سپس بسته به سن طیور‪ ،‬واکسن‬ ‫را در آب مخلوط با شیر به نسبت زیر مخلوط‬ ‫نمود‪ .‬چنانچه سن طیور ‪ 3-4‬هفته باشد‪ ،‬نسبت‬ ‫رقیق کردن واکسن هر ‪ 1000‬دز واکسن در ‪25‬‬ ‫لیتر آب مخلوط شده با شیر در سن ‪ 5-7‬هفته هر‬ ‫‪1000‬دز واکسن در ‪ 40‬لیتر آب مخلوط شده با‬ ‫شیر‪ ،‬چنانچه پس چرخ بدون در دسترس نبود‪،‬‬ ‫کافی است واکسن را فقط در آب خنک رقیق‬ ‫نمود و بالفاصله به طیور بخورانند‪.‬‬ ‫در هنگام واکسن دادن باید نکات زیر‬ ‫را مراعات نمود‪.‬‬ ‫‪ -1‬ظروف آبخوری باید تمیز و عاری از‬ ‫هرگونه آغشتگی با مواد ضدعفونی کننده باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برای رقیق نمودن واکسن نباید از آب‬ ‫لوله کشی شهرها که حاوی مواد ضدعفونی‬ ‫کننده است استفاده نمود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعداد آبخوری ها را باید به دو برابر‬ ‫مواقع معمولی رساند‪.‬‬ ‫‪ -4‬ظروف آبخوری محتوی واکسن نباید‬ ‫در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بهتر است جوجه ها یا مرغ ها را تا‬ ‫چند ساعت قبل از دادن واکسن آشامیدنی تشنه‬ ‫نگهداشت‪.‬‬ ‫‪ -6‬واکسن باید کام ً‬ ‫ال تازه باشد و برای‬ ‫حمل آن از یخدان های حاوی یخ استفاده شود‪.‬‬ ‫واکسن نباید بیش از ‪ 2-3‬روز نگاهداری کرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬واکسن را باید در محوطه یخ ساز‬ ‫یخچال یا فریزر که حرارت زیر صفر باشد‬ ‫نگاهداری کرد‪.‬‬ ‫مزایا روش آشامیدنی‬ ‫‪ )1‬احتیاج به گرفتن طیور نیست از این رو‬ ‫استرس برای گله بوجود نمی آید‪.‬‬ ‫‪ )2‬احتیاج به حداقل کار و کارگر می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬عکس العمل واکسن در جوجه ها مالیم‬ ‫است و خطر عکس العمل شدید واکسن وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معایب روش آشامیدنی‬

‫با خوراندن واکسن در آب آشامیدنی اگر‬ ‫تمام شرایط حفظ و به کار بردن صحیح واکسن‬ ‫هم رعایت شده باشد باز نمی توان مطمئن بود که‬ ‫همه جوجه های موجود در گله از آب آشامیدنی‬ ‫واکسن دار به اندازه معین استفاده کرده باشند و‬ ‫در نتیجه میزان ایمنیت که در بدن جوجه ها بوجود‬ ‫می آید متغیر است و از نظر ایمنیت یکنواختی که‬ ‫در گله وجود ندارد‪ ،‬در بعضی ممکن است هیچ‬ ‫ایمنیت تولید نشده باشد و در برخی دیگر ایمنیت‬ ‫ضعیف بوجود می آید‪ .‬تجربه نشان داده است که‬ ‫نسبت درصد این قبیل جوجه ها در مرغداری در‬ ‫معرض هجوم بیماری نیوکاسل قرار گیرد‪ .‬ممکن‬ ‫است تعدادی از جوجه ها که ایمنیت ندارند یا به‬ ‫قدر کافی ندارند به بیماری دچار شوند‪.‬‬ ‫به عالوه در روش آشامیدنی به طور کلی‬ ‫تیتر ایمنیت پائین تر از روش های دیگر است‪.‬‬ ‫از این رو نظر پیشگیری در نواحی خیلی آلوده‬ ‫روش مطمئنی نیست و حداقل باید برای بار اول‬ ‫از روش های دیگر استفاده نمود‪.‬‬

‫‪ -2‬روش قطره چشمی یا بینی‬ ‫در این روش میزان رقیق کردن واکسن بسته‬ ‫به نوع قطره چکان فرق می کند‪ .‬واکسن را باید‬ ‫طوری رقیق کرد که در هر قطره یک دز واکسن‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬به عنوان مثال اگر از قطره‬ ‫چکان های معمولی که مخصوص نیوکاسل است‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬این قطره چکان ها هر یک سی‬ ‫سی مایع را به ‪ 50‬قطره تبدیل می کند و در این‬ ‫صورت اگر از واکسن ‪ 100‬دزی استفاده می شود‬ ‫باید به هر ‪ 100‬دز واکسن ‪ 2‬سی سی آب مقطر‬ ‫اضافه نمود‪ .‬چنانچه از قطره چکانی استفاده شود‬

‫که هر یک سی سی مایع را به ‪ 25‬قطره تقسیم‬ ‫کند و در این صورت باید هر ‪ 100‬دز واکسن‬ ‫را در ‪ 4‬سی سی رقیق کرد به طوری که هر قطره‬ ‫حاوی یک دز واکسن باشد‪.‬‬ ‫مزایا روش قطره چشمی‬ ‫در این روش ایمنیت در جوجه یکنواخت‬ ‫است بدین دلیل تیتر آنتی بادی در بدن باالتر از‬ ‫روش های دیگر است‪.‬‬ ‫معایب روش قطره چشمی‬ ‫‪ )1‬گرفتن جوجه ها سبب بوجود آمدن‬ ‫استرس در آنها می گردد‪.‬‬ ‫‪ )2‬احتیاج به وقت بیشتر و کارگر بیشتر دارد‪.‬‬ ‫‪ )3‬واکسن به طور عمیق در دستگاه تنفسی‬ ‫نفوذ نمی کند‪.‬‬ ‫‪ )4‬در سنین باال استفاده از این روش مشکل‬ ‫است‪.‬‬

‫‪ -3‬روش اسپری‬ ‫طرز کار‪ ،‬بسته به نوع ماشین متفاوت است‬ ‫ولی به طور کلی در دستگاههای اسپری معمولی‬ ‫طرز کار به قرار زیر است ‪:‬‬ ‫برای واکسینه کردن ‪ 1000‬قطعه طیور باید‬ ‫‪ 70‬سی سی محلول ‪ 20‬درصد گلیسیرین را آماده‬ ‫ساخت و سپس ‪ 1000‬دز واکسن را در ‪ 30‬سی‬ ‫سی آب حل نموده به مایع قبلی اضافه نمود به‬ ‫طوری که حجم مجموع به ‪ 100‬سی سی برسد‪،‬‬ ‫سپس این ‪ 100‬سی سی را برای ‪ 1000‬قطعه طیور‬ ‫طوری مصرف نمود که در عرض ‪ 3‬دقیقه در‬ ‫روی آنها در هوا پاشیده شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫چنانچه دسترسی به گلسیرین نباشد‪ ،‬از آب مقطر به تنهائی به عنوان‬ ‫حالل می توان استفاده کرد‪ .‬در هنگام کار باید به نکات زیر توجه داشت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قبل از اسپری کردن مرغداری باید در و پنجره های سالن را بسته و‬ ‫دستگاههای تهویه و پنکه را خاموش نمود‪.‬‬ ‫‪ -2‬واکسن نباید در ارتفاع یک متری باالی سر طیور در هوا پاشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ماشین اسپری باید به آرامی حرکت داده شود تا واکسن به طور‬ ‫یکنواخت روی جوجه ها پاشیده شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت ‪ 15‬دقیقه بعد از پاشیدن واکسن در هوا باید درها و پنجره های‬ ‫مرغداری بسته بماند‪.‬‬ ‫مزایا روش اسپری ‪:‬‬ ‫‪ )1‬صرفه جویی از نظر کارگر‬ ‫‪ )2‬اجتناب از استرس در گله زیر احتیاج به گرفتن طیور که اغلب سبب‬ ‫ناراحتی آنها می شود نیست‪.‬‬ ‫‪ )3‬صرفه جوئی در زمان و سرعت عمل و سهل بودن روش‪.‬‬ ‫‪ )4‬به علت این که واکسن مستقیماً در روی دستگاه تنفسی پاشیده می‬ ‫شود‪ ،‬تأثیر آن از نظر ایمنیت بهتر است‪.‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫معایب روش اسپری‬ ‫ایمنیت یکنواخت نیست زیرا ممکن است بعضی از جوجه ها به قدر‬ ‫کافی واکسن دریافت ندارند‪ ،‬از این رو در هنگام هجوم بیماری بال دفاع‬ ‫هستند‪ .‬با توجه به مطالب ذکر شده در این روش برای اولین بار از نظر‬ ‫واکسیناسیون نیوکاسل نباید از روش اسپری استفاده کرد و چکاندن واکسن‬ ‫در چشم یا طریقه تزریقی بهتر است ولی برای واکسیناسیون های بعدی می‬ ‫توان از روش اسپری به خوبی استفاده نمود‪ .‬روش واکسیناسیون به طریقه‬ ‫اسپری را می توان منحصرا ً برای واکسینه کردن طیور برعلیه نیوکاسل و‬ ‫برونشیت به کار برد‪.‬‬

‫‪ -4‬روش گردپاشی‬ ‫این روش که در بعضی از کشورها متداول است واکسن را به صورت‬ ‫گرد درآورده و با دستگاههای مخصوص به صورت غبار در النه و در روی‬ ‫مرغها می پاشند‪ .‬مزایای این روش این است که طیور دستکاری نمی شود‪،‬‬ ‫از این رو استرس بوجود نمی آید‪ .‬به علت قابلیت نفوذ ایمنیت بافتی نیز در‬ ‫این روش زیاد است‪.‬‬


‫عدم ایمنیت یکنواخت می باشد زیرا ممکن است بعضی از طیور به اندازه کافی واکسن دریافت ننمایند‪ .‬چون این روش در ایران متداول نیست‪ ،‬زیاد شرح‬ ‫نمی دهیم‪ .‬به طور کلی مرغدار می تواند بسته به امکانات خود و محل و موقعیت مرغداری یکی از روشهای ذکر شده در فوق را انتخاب کند ولی در تمام این‬ ‫موارد باید نکات اساسی زیر را در نظر داشت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تمام طیور یک مرغداری باید در یک زمان واکسینه شوند‪ .‬در ضمن گله مورد واکسیناسیون باید کام ً‬ ‫ال سالم باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اگر مرغداری برونشیت عفونی وجود دارد تا سه هفته پس از بهبود کامل آنها نباید هیچگونه واکسیناسیون برعلیه نیوکاسل انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬آن دسته از طیوری که عالئم بیماری تنفسی مانند سی ‪ .‬آر ‪ .‬دی (‪ )C.R.D‬و ریزی چشم نشان می دهند‪ ،‬نباید قبل از درمان واکسینه شوند‪.‬‬ ‫‪ -4‬در هوای گرم عمل واکسینه کردن باید در ساعات صبحگاهی که هوا خنک است انجام گیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬در زمستان که در عصر یا غروب عمل واکسیناسیون انجام می شود‪ ،‬برای جلوگیری از استرس می توان از نور آبی استفاده نمود‪.‬‬ ‫‪ -6‬برای جلوگیری از عکس العمل طیور در مقابل واکسن می توان به مدت ‪ 24‬ساعت آنتی بیوتیک در آب آشامیدنی آنها اضافه نمود و یا از ویتامین‬ ‫جهت کاهش استرس استفاده نمود‪.‬‬ ‫‪ -7‬بین دو واکسیناسیون مختلف باید حداقل یک هفته فاصله باشد تا استرس ناشی از واکسن قبلی بر طرف شود‪.‬‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫معایب این روش‬

‫عواملی که در تولید دخالت دارند عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرمایه‬ ‫‪ -2‬کار‬ ‫‪ -3‬مدیریت‬ ‫البته هیچ یک از عوامل فوق بر دیگری اولویت ندارند ‪ .‬بدون داشتن یک مدیریت خوب نمی توان یک سرمایه اقتصادی واحد را بنا نهاد و بدون داشتن‬ ‫افراد فنی و کاردان نمی توان یک سرمایه را به گردش در آورد و بدون سرمایه نیز نمی توان کار کرد ‪.‬‬ ‫اقتصاد مرغداری منوط به داشتن یک سری اطالعات فنی وتجربی است ‪ .‬مثال اگردر مدیریت یک واحد یک صد هزار قطعه ای مرغ گوشتی یک مقدار‬ ‫سهل انگاری نماییم و ترکیب جیره غذایی طوری باشد که ظریب تبدیل غذایی باال رود و قطعه ‪ ./5‬ریال در روز دان بییشتری مصرف کند و یا ریخت وپاش‬ ‫نماید روزانه ‪50000‬هزار ریال و ماهانه ‪ 1500000‬ریال و ساالنه ‪18000000‬ریال متضرر خواهیم شد ‪.‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫شرایط محلی ‪ .‬جایگاه مناسب برای پرورش طیور ‪:‬‬ ‫برای موفقیت در کار مرغداری اولین مسئله انتخاب زمین و جایگاه‬ ‫مناسب می باشد ‪ .‬از نظر شرایط جغرافیایی ‪ ،‬در نظر گرفتن جهت بادهای‬ ‫فصلی می تواند در ساختن بنا به ما کمک کند ‪ .‬سالنهای مرغداری باید به‬ ‫گونه ای بنا شود که اصوال در جهت باد قرار گیرد و از کوران هوا جلوگیری‬ ‫و باعث تهویه خوب و جلوگیری از فشار باد بر سالنها شود ضمنا ساختمان‬ ‫ها باید طوری باشد که دارای حد اکثر اشعه آفتاب در زمستان باشد ‪ .‬از این‬ ‫رو بهترین جهت برای النه جهت جنوبی یا شرقی است و دراین جهت ها‬ ‫اثر باد معموال"کمتر است ‪ .‬مصالح مورد استفاده در النه ها از مواد ارزان‬ ‫قیمت تشکیل شده باشد ‪ .‬دسترسی به آب لوله کشی وبرق شهر از امتیازات‬ ‫مهم پرورش طیور است ‪ .‬حریم جایگاه با مرغداری اطراف حداقل ‪500‬‬ ‫متر باشد ‪ .‬از نظر شرایط بهداشتی مسئله تهویه از مهمترین اصول در این‬ ‫جایگاه ها می باشد و به وسیله تهویه می توان میزان رطوبت النه را ثابت نگه‬ ‫داشت ‪ .‬همچنین باید گازهای مضر تولید شده در سالن را خارج نمود چون‬ ‫متابولیسم در پرندگان بسیار باال می باشد ‪ .‬از این رو مقدار هوای مورد نیاز‬ ‫آنها در واحد وزن نسبت به دا مهای بزرگتر زیاد تر است ‪ ،‬به هر حال رطوبت‬ ‫سالنهای مرغداری نبایستی از ‪ %70‬بیشتر باشد ‪ .‬تهویه ناقص سبب به وجود‬ ‫آمدن بیماری های تنفسی به خصوص سی آردی میشود ‪ .‬تهویه در زمستان‬ ‫اقلب مشکل تر از تابستان است زیرا تهویه در زمستان موجب سرد شدن النه‬ ‫می گردد و این امر اگر به خوبی و دقت انجام نگیرد باعث تغییر ناگهانی‬ ‫حرارت می گردد و خطر سرما خوردگی‪ ،‬برونشیت وکوریزا را افزایش می‬ ‫دهد ‪ .‬مسئله دیگر حرارت می باشد که میزان آن در سالنها پرورش جوجه در‬ ‫سنین مختلف رشد ( از ‪ 35‬درجه در روز اول تا ‪ 20‬درجه در هفته ششم) متغیر‬ ‫و در مرغداریهای تخمگذار بهترین درجه حرارت ‪ 30-18‬درجه سانتی گراد‬ ‫در نظر گرفته می شود‪.‬از دیگر شرایط بهداشتی النه رطوبت می باشد که به‬ ‫علت متابولیسم باال و همچنین ظریب مصرف آب طیور نسبت به سایر دام‬ ‫ها مقدار تبخیر از ریتین را زیاد می کند چنانچه رطوبت در النه افزایش یابد‬ ‫شرایط برای بیماری های میکروبی وانگلی مهیا می گردد ‪ .‬به وسیله تهویه‬ ‫خوب می توان از تراکم رطوبت النه کاست ‪.‬‬ ‫وظایف روزانه کارگر مرغداری ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنظیم درجه حرارت‬ ‫‪ -2‬تهویه مناسب‬ ‫‪ -3‬دان دادن‬ ‫‪ -4‬آب دادن‬ ‫‪ -5‬جمع کردن جوجه های کسل‬ ‫‪ -6‬نظافت سالن و جلو فارم‬ ‫‪ -7‬جمع کردن تلفات‬ ‫‪ -8‬گزارش روزانه به مسئول مرغداری‬ ‫‪ -9‬خشک نگهداشتن بستر‬ ‫‪ -10‬کنترل بخاری ها‬ ‫‪ -1‬نظیم درجه حرارت ‪ :‬روز اول ‪ 33‬درجه‪ ،‬بعد روزی ‪ ./5‬درجه را کم‬ ‫می کنیم تا به ‪ 25‬درجه سانتی گراد در هفته چهارم برسیم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تهویه مناسب ‪ :‬باز کردن پنجره ها در شرایطی که هوا گرم می باشد‬ ‫و تعویض هوای سالن و بستن پنجره ها در مواقع طوفانی و هوای سرد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دادن دان ‪ :‬روزانه باید چهار مرتبه به جوجه ها دان داد و روزی یک‬ ‫مرتبه دان خوری کامال خالی شود و روزی یک مرتبه دانخوری را با دست به‬ ‫هم زد ‪ .‬در ضمن نباید دان دانخوری از ‪ 1/3‬ارتفاع بشتر باشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬آب دادن ‪ :‬روزانه مخصوصا" در تابستان باید چهار مرتبه آب‬ ‫آبخوریها را تعویض کرد و روزی یک مرتبه آبخوریها را با آب تمیز شست‬ ‫و هفته ای یک مرتبه با هاالمید و یا زرمکس ضد عفونی نمود و اگر آبخوری‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫اتوماتیک است روزانه باید یک مرتبه آن را ضد عفونی کرد ‪.‬‬ ‫‪-5‬جمع کردن جوجه های کسل و کوچک و مجزا نگهداشتن آنها و‬ ‫دادن آب و دان دستی به آنها ‪.‬‬ ‫‪ -6‬جمع نمودن تلفات در یک سطل در جلو سالن و تحویل دادن آن‬ ‫به مسئول مرغداری ‪.‬‬ ‫‪ -7‬کارگر مرغداری باید وضع سالن خود را به مسئول مرغداری‬ ‫گزارش دهد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تنظیم ارتفاع آبخوری و دانخوری نسبت به سن ورشد جوجه ها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬خشک نگهداشتن بستر ‪ :‬برای خشک نگهئاشتن بستر باید با گرم‬ ‫کردن سالن وتهویه هوا از رطوبت زیاد جلوگیری کرد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬منظور از کنترل بخاری ها تنظیم درجه بخاری ها نسبت به درجه‬ ‫حرارت الزم و تامین سوخت آن می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬خرید وپرورش جوجه ها ‪:‬‬ ‫جوجه ها باید از موسسه ای مطمئن که گله های پرورشی سالم دارند‬ ‫خریداری شوند و در این مورد باید دقت نمود که جوجه ها استعداد تخم‬ ‫گذاری خوبی را به ارث برده باشند ‪ .‬این جوجه ها ممکن است ازیک نژاد‬ ‫خالص و یا آمیخته از یک نژاد مشهور باشد ‪ .‬سویه های تخمی معروف در‬ ‫بازار عبارتند از ‪ :‬بابلوک ‪ ،‬هوبارد ‪ ،‬های الین‪ ،‬نیک جیک ‪ ،‬هایسکس‬ ‫سه کیفیت دیگر که جوجه ها باید واجد آن باشند عبارتند از همگنی‬ ‫جوجه ها ‪ ،‬آرام بودنشان و مقاومت آنها‬ ‫‪-2‬اعمالی که قبل از رسیدن جوجه ها باید انجام داد ‪:‬‬ ‫‪ 15‬روز قبل از رسیدن جوجه ها باید ساختمان آنها تمیز و گند زدایی‬ ‫شود و برای این کار از آب آهک و فالمپاژ( شعله افکن) و فرمالین جهت‬ ‫ضد عفونی استفاده می شود و همچنین از ژرمکس وآنتی جرم جهت سم‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫پاشی و از ‪ B.H.C‬جهت از بین بردن کنه استفاده می شود ‪.‬‬ ‫دو روز قبل از رسیدن جوجه ها باید بستر آماده وپهن شود ‪ -‬محل‬ ‫پرورش جوجه ها گرم شود ‪ -‬درجه حرارت الوزها تنظیم شود ‪.‬‬ ‫‪ -3‬موقع رسیدن جوجه ‪:‬‬ ‫جوجه ها در موقع رسیدن باید در دسترس خود‬ ‫‪ -A‬آب ولرم در آبخوری ها به اندازه دلخواه داشته باشند‬ ‫‪ -B‬غذای مخصوص جوجه های یک روزه ویا ذرت خورد شده ( آرد‬ ‫ذرت ) به مقدار کافی داشته باشند و این غذا به صورت زیر در اختیار جوجه‬ ‫ها قرار خواهد گرفت ‪:‬‬ ‫الف‪ -‬روی ورقه های کاغذی‬ ‫ب‪ -‬روی صفحات مقوائی و این مقواها در آخر هفته اول پرورش بیرون‬ ‫ریخته میشود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬روی مقواهای حفره دار یا صفحات پالستیکی قالب ریخته شده‪.‬‬ ‫‪ -4‬کوچک نمودن محوطه گردش جوجه ها ‪:‬‬ ‫گردش جوجه های تازه وارد را باید محدود کرد چه در غیر این صورت‬ ‫ممکن است از منبع گرما زیاد دور شوند ‪ .‬محل محصور کردن جوجه ها به‬ ‫وسیله کارتن هایی که دارای ‪ 40‬سانتی متر ارتفاع هستند عملی می شوند ‪.‬‬ ‫فاصله مقواها از کنار الوز ‪ 1/5‬متر می باشد و این فاصله به تدریج که سن‬ ‫جوجه ها بیشر می شود اضافه می گردد ‪ .‬به طوری که در هفته اول به ‪1/6‬‬ ‫متر خواهد رسید ‪ .‬در هفته دوم به ‪ 2‬متر و به بالخره در پایان هفته سوم به‬ ‫کلی دیواره محدود کننده حذف خواهد شد ‪.‬در این موقع برای از بین بردن‬ ‫زوایای محل پرورش در گوشه های سالن تکیه از مقوا قرار می دهیم ‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت تجمع جوجه ها در در گوشه های ساختمان ممکن است‬

‫سبب خفگی و مرگ آنها شود ‪ .‬پس از ورود جوجه ها باید از ایجاد هر گونه‬ ‫جریان هوا در کف سالن پرورش جلوگیری کرد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬درجه حرارت در پرورش جوجه ها ‪:‬‬ ‫شروع پرورش جوجه ها درجه حرارت مناسب بین ‪ 32‬تا ‪ 35‬درجه سانتی‬ ‫گراد صورت می گیرد و این مقدار حرارت در ‪ 3‬سانتی متر باالی بستر و در لبه‬ ‫سرپوش الوز اندازه گیری می شود ‪ .‬یک مرغدار با تجربه با یک نگاه می تواند‬ ‫راحتی یا ناراحتی جوجه های خود را تشخیص دهد بدین قرار که ‪ :‬اگر محیط‬ ‫مناسب حال آنها باشد جوجه ها دورادور منبع حرارتی یک دایره منظمی را‬ ‫تشکیل میدهند که بر حسب تغییرات درجه حرارت از آن دور یا به آن نزدیک‬ ‫تر می شوند ‪.‬به عالوه یک جیک جیک معمولی وطبیعی معلوم کننده عالی‬ ‫بودن شرایط محیط است ‪ .‬حال آنکه صدای کوتاه و غیر طبیعی ‪ ،‬برعکس‬ ‫مشخص کننده درد ورنجی است که مرغدار را به کمک می طلبد و این حالتی‬ ‫است که جوجه های منفرد که به طور اتفاقی از منبع حرارتی دور شده اند بروز‬ ‫می دهند ‪ .‬هر چند هم مرغدار و کارگرانش با تجربه باشند باز هم وجود میزان‬ ‫الحراره یکی در کناره الوز و دیگری در داخل ساختمان پرورش عالی ترین‬ ‫وسیله احتیاط و کنترل می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬درجه حرارت اطاق پرورش جوجه ها‪:‬‬ ‫قرار دادن دیواری از مقوا که دارای ارتفاعی حدود ‪ 40 -30‬سانتیمتر‬ ‫باشد در حول الوز الزم می باشد و این عمل سبب می شود که جوجه ها‬ ‫نتوانند از دور منبع حرارتی دور شوند و سرما بخورند ‪ .‬در مورد دیواره‬ ‫محدود کننده ممکن است در تابستان از یک شبکه سیمی استفاده شود ‪.‬‬ ‫تمام اینها تابعی هستند از تجربه مرغدار ‪ ،‬اگر هوا مالیم باشد دیواره مذبور‬ ‫آخر هفته برداشته می شود ‪ ،‬الکن تمام تغییرات حرارتی بایستی به طور‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫گونه نشان ظاهری در آنه وجود داشته باشد ‪ ،‬ولی‬ ‫این مرغ ها به آسانی می توانند مرغها و جوجه‬ ‫های جوان ار آلوده کنند از این رو هرگز نباید‬ ‫جوجه های کوچک وگله های جوان و مسن را‬ ‫در کنار هم نگهداری کرد ‪.‬‬ ‫ن‪ -‬معدوم کردن تلفات ‪:‬‬ ‫الشه های مرغهای تلف شده اغلب منشا خطر‬ ‫ناکی برای بیماری در مرغداری می باشند ‪ .‬ولذا‬ ‫باید آنها را در کوره های مخصوص سوزاند ‪ .‬اگر‬ ‫این کوره ها وجود نداشته باشند باید در مرغداری‬ ‫از چاه استفاده کرد و هر چند روز یکبار به مقدار‬ ‫کافی آهک و یا ماده ضد عفونی در چاه ریخت ‪.‬‬

‫تدریجی صورت بگیرد و از تغییرات ناگهانی و‬ ‫شدید جلوگیری به عمل بی آید‪.‬‬ ‫‪ -7‬رطوبت ‪:‬‬ ‫بستر باید نه زیاد خشک ونه زیاد مرطوب‬ ‫باشد ‪ ،‬در صورت خشک بودن گرد و خاک زیاد‬ ‫زمینه را برای بیماریهای تنفسی مساعد می نماید‬ ‫و در صورت مرطوب بودن کوکسیدی ها می‬ ‫توانند به زندگی خود ادامه دهند ‪ .‬مقدار رطوبت‬ ‫بستر بایستی بین ‪ 50‬تا ‪ %70‬باشد ‪.‬‬

‫استرس در مرغداری ‪:‬‬

‫و – تشخیص مرغهای بیمار و ضعیف ‪:‬‬ ‫اگر جدا کردن مرغ های بیمار به سرعت‬ ‫انجام گیرد ‪ ،‬عالوه بر اینکه ممکن است از‬ ‫خطر اشاعه وتوسعه بیماری در بین بقیه مرغ ها‬ ‫جلوگیری کرد ‪ ،‬مرغ های مبتال نیز زیاد الغر‬ ‫نشده و از نظر مصرف انسانی نیز مشکلی نخواهند‬ ‫داشت ‪.‬‬

‫استرس عبارتست از تظاهرات مربوط به‬ ‫اختالل در وضع کار دستگاه بدن ‪ .‬در حقیقت‬ ‫استرس عبارت است از یک نوع شوک‬ ‫فیزیولوژیکی ‪ ،‬هر استرس منجر به کاهش تولید‬ ‫می گردد ‪ .‬شرایط منطقه ای یکی از علل مستعد‬ ‫برای پذیرش استرس به شمار می آیند ‪ ،‬مانند‬ ‫نگهداری طیور در مناطق سرد یا در مناطق گرم ‪.‬‬ ‫بیماریهای خفته از قبیل سی اردی ‪ ،‬کلی باسیلوز ‪،‬‬ ‫کوکسیدیوز و غیره هر یک می توانند زمینه طیور‬ ‫را برای پذیرش استرس آماده نگه دارند ‪.‬‬ ‫معموال برای پیشگیری از بیماری ها‬ ‫در گله های طیور سه راه عملی وجود‬ ‫دارند که عبارتند از ‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬بهداشت در مرغداریها ‪:‬‬ ‫نکاتی که باید در این مورد رعایت نمود‬ ‫بدبن قرار است ‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب جوجه های سالم ‪ :‬از مهمترین‬ ‫اصولی که باید به آن توجه نمود تهیه جوجه سالم‬ ‫می باشد زیرا از پرورش جوجه های ضعیف و‬ ‫مشکوک نمی توان انتظار نتیجه خوب و عوائد‬ ‫کافی داشت ‪ .‬اگر جوجه از نظر منظوری که‬ ‫پرورش داده می شود مناسب نباشد راندمان‬ ‫مطلوب را نخواهد داشت و ضایعات باال می‬ ‫رود زیرا ضریب تبدیل باال رفته و درصد تلفات‬ ‫زیاد می شود ‪ .‬برای تشخیص جوجه های ضعیف‬ ‫و بیمار از جوجه های سالم و قوی می توان از‬ ‫آزمایشات زیر استفاده کرد ‪.‬‬ ‫‪ -‬جوجه های که در هنگام تحویل گرفتن‬‫تمام یا قسمتی از بدنشان رطوب باشد ‪ ،‬باید‬ ‫حذف گردد‪.‬‬ ‫‪ -‬جوجه هایی که آثار فلجی نشان می‬‫دهند باید شناخته وحذف شوند ‪.‬‬ ‫‪ -‬جوجه های که ورم ناف دارند باید‬‫شناخته وحذف شوند ‪.‬‬ ‫‪ -‬جوجه های ریز وضعیف وآنهایی که‬‫دارای منقار کج وغیر عادی هستند باید حذف‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تغذیه مناسب ‪:‬‬ ‫از نظر ژنتیکی نژاد های که دارای رشد سریع‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

‫ه ‪ -‬جلوگیری از ورود آلودگی از‬ ‫خارج به مرغداری ‪:‬‬ ‫چون تشکیالت هر مرغداری به انحاء‬ ‫مختلف با محیط خارج در تماس است و‬ ‫این ارتباط روزمره گاهی ممکن است سبب‬ ‫انتقال عوامل بیماریزا به داخل مرغداری شود ‪،‬‬ ‫بدین لحاظ باید این راه ها را شناخت و از نظر‬ ‫جلوگیری از اشاعه بیماری به داخل مرغداری‬ ‫تدابیر الزم را اتخاذ کرد ‪.‬‬

‫و تولید زیاد می باشند باید تغذیه مناسب نیز داشته‬ ‫باشند ‪ .‬در غیر این صورت به سرعت آثار کمبود‬ ‫غذایی و بیماریهای ناشی از آن در گله ظاهر می‬ ‫شود ‪ .‬از این رو باید جیره غذایی حساب شده‬ ‫با توجه به نژاد وسن و شرایط محلی و فصل در‬ ‫اختیار آنها قرار داد ‪ .‬زیرا چنانچه مقدار غذا کم یا‬ ‫زیاد تر از حد الزم باشد ‪ ،‬بیماریهای تغذیه ای در‬ ‫گله ایجاد شده و زمیبه را برای شیوع بیماریهای‬ ‫عفونی آماده می کند ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شرایط النه و تراکم مناسب ‪:‬‬ ‫برای اینکه بیماریها به آسانی از یک‬ ‫مرغداری به مرغداری دیگر منتقل نشود ‪ ،‬با ید‬ ‫مرغداری ها به اندازه کافی از هم فاصله داشته‬ ‫باشند ‪.‬‬ ‫د‪ -‬نگهداری گله بر حسب سن ‪:‬‬ ‫مسئله سن در پیشگیری از بیماریها بسیار مهم‬ ‫است ‪ .‬مرغهای بالغ ممکن است اغلب حامل‬ ‫بیماریهای عفونی و انگلی به خصوص انگلهای‬ ‫رودهای و کوکسیدیوز باشند ‪ ،‬بدون اینکه هیچ‬

‫* ماشین حمل دان بیشتر مرغداری ها غذای‬ ‫مرغ را به صورت آماده و یا به صورت مواد اولیه‬ ‫از کارخانجات خریداری می کنند ‪ .‬اغلب دیده‬ ‫شده است که کامیون و یا گونی هایی که برای‬ ‫حمل این مواد به کار برده می شوند به علت تماس‬ ‫داشتن با مرغداری های گوناگون آلودگی را از‬ ‫یک مرغداری به مرغداری دیگر منتقل می کنند‬ ‫‪.‬برای جلوگیری از این امر توصیه می شود که‬ ‫مواد اولیه به صورت آماده به وسیله ماشین های‬ ‫اختصاصی و گونی هائی حمل شود که هیچ گونه‬ ‫آلودگی نداشته باشد ‪.‬ضمنا"سعی شود که ماشین‬ ‫ها قبل ار ورود و پس از خروج از مرغداری ها به‬ ‫خوبی ضد عفونی گردند‪.‬‬ ‫*کارتن های حمل تخم مرغ‪ :‬این کارتن ها‬ ‫به علت اینکه به مرغداری ها‪ ،‬و مراکز فروش‬ ‫مختلف برده می شوند سبب اشاعه بیماریهای‬ ‫مختلف انگلی و میکروبی و ویروسی در‬ ‫مرغداری های سالم گردند ‪ .‬بدین جهت یا باید از‬ ‫کارتون نو برای هر دفعه مصرف کرد ویا چنانچه‬ ‫امکان پذیر است قبل از ورود به مرغداری ها‬ ‫آنها را ضد عفونی کرد یا حداقل دور از النه ها‬ ‫نگهداری نمود‪.‬‬ ‫* قفس حمل مرغ‪ :‬قفس های حمل مرغ که‬


‫*ورود افراد مختلف به مرغداری‪ :‬افراد مختلف به خصوص کسانی که‬ ‫از نظر شغلی مانند دکتران دامپزشک‪ ،‬ویزیتورهای دارویی ‪ ،‬کارگران وامثال‬ ‫آنها که با مرغداری های مختلف سر وکار دارند ممکن است آلودگی را از‬ ‫یک مرغداری به مرغداری دیگر منتقل کنند ‪.‬چنانچه ورود این قبیل افراد‬ ‫به مرغداری ضروری باشد باید کفش و لباس خود را تعویض نمایند‪ .‬ضد‬ ‫عفونی کفش ها در جلو درب ورودی برای هر نوع ویزیتور ضروری است‬ ‫‪.‬‬ ‫بیماری ‪ ( C.R.D‬بیماری مزمن تنفسی) ‪CHRONIC‬‬ ‫‪RESPIRATORY DISEASE‬‬ ‫یکی از بیماریهای مهم تنفسی در طیور است ‪ .‬عامل آن مایکو پالسما‬ ‫می باشد ‪.‬مایکوپالسما گالی سپتیکوم ایجاد بیماری ‪ C.R.D‬را در پرندگان‬ ‫باعث می شود ‪.‬‬ ‫نشانه ها و دوره بیماری‪:‬‬ ‫بیماری از سن یک هفتگی به بعد در تمام دوره زندگی مرغ ممکن‬ ‫است بروز کند چون یک بیماری تنفسی است‪ .‬بنابراین نشانه های آن در‬ ‫دستگاه تنفسی دیده می شود‪ .‬نشانه ها به صورت زکام بروز می کند که‬ ‫شامل تورم ملتحمه چشم ‪ ،‬ریزش از چشم و بینی ‪ ،‬صداهای تنفسی و تنفس‬ ‫با دهان باز مشاهده می شود‪ ،‬سرفه وعطسه نیز از نشانه های بیماری است‬ ‫‪.‬پرندگان مبتال دارای رشد ضعیف بوده ومعموال از خوردن و آشامیدن در‬ ‫فرم های شدید امتناء می کنند‪ .‬میزان مرگ و میر بیماری به تنهایی زیاد‬ ‫نیست و معموال" ‪ 5-3‬درصد بیشتر نمی باشد ولی در صورتیکه با بیماری‬ ‫دیگری مخلوط شود مرگ ومیر باال رفته وگاهی تا ‪ %20‬نیز می رسد‪.‬‬ ‫عوامل مستعد کننده زیادی در پیشرفت بیماری دخالت دارندکه مهمترین‬ ‫آنها عبارنتد از نیو کاسل ‪ ،‬بیماری برونشیت و کلی باسیلوز می باشند‪.‬عوامل‬ ‫ضعیف کننده که ناشی از بدی پرورش و همچنین بدی تغذیه و یا بیماریهایی‬ ‫نظیر کوکسیدوز‪ ،‬در تشدید بیماری موثر است‪ .‬تهویه ساین از مسائل بسیار‬

‫‪www.ITPNews.com‬‬

‫توسط خریداران تهیه می شود ‪،‬اغلب از یک مرغداری به مرغداری دیگر‬ ‫حمل می شود که ممکن است سبب انتقال آلودگی در مرغداری های سالم‬ ‫گردد‪.‬‬

‫مهم پرورش طیور است ‪.‬‬ ‫درمان ‪:‬‬ ‫درمان بیماری معموال" با استفاده از آنتی بیوتیکیهای موثر بر روی‬ ‫مایکوپالسما صورت می گیرد که مهمترین آنها تایلوزین ‪،‬اسپیرامایسین‪،‬‬ ‫تتراسیکلین ‪،‬لینکومایسین‪ ،‬لکو مایسین می باشد ‪.‬این داروها را می توان به‬ ‫صورت مخلوط با آب ‪ ،‬غذا و بعضی از آنها را به فرم تزریقی مصرف نمود ‪.‬‬ ‫عالئم ظاهری ‪ C.R.D‬تا حدودی شبیه به نیوکاسل است ولی البته در اینجا‬ ‫تلفات مانند بیماری نیوکاسل وجود ندارد ‪ .‬از عالئم عمده بیماری سرفه و‬ ‫عطسه و خرخر کردن و گاهی آب آمدن از بینی است ‪ .‬در ضمن چشم ها‬ ‫حالت آبکی و بادکرده به خود می گیرند و اینحالت است که مرغدارها به‬ ‫آنها سر بادکرده می گویند و اغلب خیال می کنند که مرغهایشان به کریزا‬ ‫مبتال شده اند‪ .‬در حالی که این حالت بیشر مربوط است به ‪ C.R.D‬نه‬ ‫کریزا‪ ،‬زیرا در کریزا صورت ورم می کند ‪ ،‬ضمنا" کریزا از ‪ 14‬هفتگی به‬ ‫باال بروز می کند‪ .‬این تشخیص تفریق ‪ C.R.D‬و کریزا می باشد‪.‬‬ ‫پیشگیری ‪:‬‬ ‫برای پیشگیری از بروز ‪C..R.D‬دو نوع اقدام را می بایست تواما" انجام‬ ‫داد‪ .‬یکی از این دو اقدام به کار بستن اصول پرورش وبهداشت صحیح است‬ ‫دیگری از بین بردن میکروب ‪ C.R.D‬موجود در بدن جوجه ها با استفاده‬ ‫از داروها در روزهای اولیه است ‪.‬‬ ‫به کاربستن اصول پرورش ‪ :‬از نظر پرورش و بهداشت مهمترین مسئله‬ ‫ای که باید به آن توجه کرد موضوع تهویه صحیح می باشد ‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫گرمای کافی به خصوص در چهار هفته اول برای جوجه الزم است ونبایستی‬ ‫این گرما را با بستن پنجره و هواکش تامین کرد ‪ .‬وجود گازآمونیاک و‬ ‫گازکربنیک در اثر تهویه بد و کم شدن میزان اکسیژن در به وجود آمدن این‬ ‫بیماری نقش مهمی دارد ‪ .‬عالوه بر به کار بستن اصول صحیح پرورش و به‬ ‫خصوص تهویه بایستی برای از بین بردن میکروب ‪ C.R.D‬که از روز اول‬ ‫در بدن جوجه ها است نیز اقداماتی به عمل آورد ‪ .‬برای این منظور بایستی‬ ‫در همان روزهای اول زندگی جوجه در آب آشامیدنی جوجه آنتی بیوتیکی‬ ‫که بر روی میکروب ‪ C.R.D‬موثر باشد اضافه کرد ‪.‬‬

‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫‪www.ITPNews.com‬‬ ‫شماره ‪ 31‬فروردین‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬


‫شماره ‪ 31‬فروردین ‪ -‬اردیبهشت ‪ 93‬اطالعات مرغداري و دامپروری‬

ITP_ 31  

Iranian Poultry Magazin About poultryian information No. 31 www.ITPNews.com

Advertisement