Page 1

Tervishoiuteenused patsiendile


Käesolevas teatmikust leiad põgusa ülevaate Ida-Tallinna Keskhaiglast kliinikutest ja erialade ravitööst, lisaks saad tutvuda eriarsti vastuvõttude, uuringute ja operatsioonide valikuga.


Hea patsient, Eesti meditsiini kvaliteet põhineb tugeval alusel – Tartu Ülikoolil, kus on arste õpetatud juba üle 370 aasta. See selgitab ka Eesti meditsiini tõusmist Euroopa riikide esirinda paljude oluliste näitajate poolest. Ida-Tallinna Keskhaiglal on selles eduloos samuti oma väärikas koht. Meie traditsioonid ulatuvad tagasi juba 1785. aastasse ja tänapäeval oleme Tallinna piirkonna keskseid raviasutusi, mille Dr Ralf Allikvee Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees, kliiniline juht

teenused põhinevad teaduse saavutustel ja tehnilisel innovatsioonil. Paljud meie arstid on autoriteedid kogu Põhja-Euroopa regioonis ja nendega kohtumiseks ei peeta paljuks võtta ette ka pikemaid reise.

Ida-Tallinna Keskhaiglas on üle 2000 töötaja ja 635 voodikohta. Kui nimetada vaid mõni näitaja – aastal 2012 toimus meie haiglas 534 992 külastust, siin tehti 20 681 operatsiooni, võeti vastu 3811 sünnitust ja teostati 29 silma sarvkesta siirdamist. Tugeval euroopalikul tasemel on kõik meie kliinikud: diagnostikakliinik, kirurgiakliinik, hooldusravikliinik, naistekliinik, silmakliinik, sisekliinik, taastusravikliinik.

Eelkõige oleme aga haigla, kes seisab näoga inimese poole. Meie põhiväärtused on ausus, empaatia, meeskonnatöö ja avatus, mis tagavad turvatunde – ühe põhilise ootuse haiglale. Oma tegevuses lähtume professionaalsusest, läheme kaasa veenvate uuendustega. Meie igapäevane eesmärk on, et meie töötajad oleksid uhked oma haigla ja selle ravi kvaliteedi üle. Miks ei võiks see olla võimalus ja esimene valik ka Sinu jaoks?

Tere tulemast!

3


2012. aastal

534 992 külastust

20 681

operatsiooni statsionaaris

10 439

päevakirurgilist operatsiooni

3811 sünnitust

235

kunstlikult viljastatud rasedust

29

silma sarvkesta siirdamist

2374 töötajat

635

voodikohta


Ida-Tallinna Keskhaigla – inimlikult inimesega! Haigla visioon diagnostikakllinik

Tahame olla tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuv Tallinna Haigla, mis on esimene valik patsiendile, koostööpartnerile ja töötajale.

kirurgiakliinik

Missioon Oleme inimesekeskne uuendusmeelne haigla, kes pakub parimat ravi igale patsiendile ja mõjutab positiivselt Eesti elanikkonna tervist. Meie tegevus aitab kaasa sotsiaalse kindlustunde suurendamisele

hooldusravikliinik

ühiskonnas.

Meie missiooni toetavad: • töötajate professionaalsus, naistekliinik

• kaasaegne tõenduspõhine tervishoiuteenus, • pikaajalised traditsioonid ja koostöövõrgustik, • avatus ja julgus algatada muutusi.

silmakliinik

Põhiväärtused • patsiendi vajadused on alati esikohal; • ausus, empaatia ja koostöö tagavad turvatunde, mida inimesed ja ühiskond haiglalt ootavad; • soovime, et meie töötajad oleksid uhked oma

sisekliinik

haigla üle.

taastusravikliinik

5


Diagnostikakliinik


Moodne diagnostikakliinik – raviotsuste tugi Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliinik toetab Sinu tervise jaoks vajalikke otsuseid kiire ja pädeva diagnostilise teabega nii haigestumiste korral kui ennetustegevuses. Kesklaboris kasutame nüüdisaegseid

Nukleaarmeditsiinikeskuses kasutame

laborimeditsiini uuringu-meetodeid ja aparatuuri.

radioaktiivseid isotoope nii diagnostilistel kui

Meie kesklabor on alates 2007. aastast

ravi eesmärkidel. Täpset diagnostikat võimaldab

akrediteeritud rahvusvahelise standardi ISO

tänapäeva kõrgtehnoloogiline kombineeritud

15189 nõuetele vastavalt. Kesklabori eripäraks

aparatuur: gammakaamera-kompuutertomograaf

on lai autoimmuunhaiguste uuringute valik.

(SPET/KT) ja positronemissioontomograaf-

Teeme analüüse lisaks oma haiglale ka pere- ning

kompuutertomograaf (PET/KT). Raviprotseduuridest

eraarstidele, samuti patsientidele, kes soovivad ise

teostame muuhulgas kilpnäärme haiguste

mõningaid laboriuuringuid tellida.

radiojoodravi ning neuroendokriintuumorite peptiidretseptor-radioteraapiat. Keskuse teenuseid

Radioloogiakeskuses teeme uuringuid

kasutavad nii Eesti kui ka välisriikide raviasutused.

urogrammist südame magnetini ja teostame piltdiagnostika kontrolli all punktsioone ning

Patoloogiakeskus annab hinnangu koelistele ja

biopsiaid pehmetest kudedest kui ka luudest.

rakulistele muutustele uurides punktsiooni või

Aitame kõiki, nii oma haigla vastsündinuid kui

operatsioonimaterjali mikroskoobi all kasutades

perearstide patsiente täpse diagnoosini jõudmisel.

erinevaid meetodeid kasvajate ja muude haiguste

Meil töötavad nooruslikud ja koostöövalmid arstid

diagnoosimiseks. Patoloogiakeskus teeb lahanguid

ning tehnikud on hästi koolitatud kaasaegse

ka teistele raviasutustele kus need võimalused on

aparatuuri võimaluste kasutamiseks.

piiratud või puuduvad. Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliiniku

Angiograafiaosakonnas tegeleme südame,

märksõnad on nüüdisaegsus, professionaalsus ja

jäsemete ja aju veresoonte haiguste diagnoosimise

koostöövalmidus.

ning raviga. Reie, radiaal või säärearteri kaudu tehakse, südame perifeersete ja aju veresoonte laiendamisi ja stentimisi. Oleme teostanud Eesti esimesed veresoonekaudsed südamekodade vaheseina defekti sulgemise operatsioonid.

9


Oleme kaasaegse aparatuuri, professionaalse ja püüdliku personaliga varustatud kliinik. Kliiniku personal omab suuri kogemusi tänu pidevale täiendõppele ja suurele töömahule. Diagnostikakliinik on koostööpartneriks mitmetele Eesti raviasutustele. Areneme koos oma tellijatega.

Dr Toomas Kariis Diagnostikakliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas diagnostikakliinikus

2012. aasta tegevus arvudes

arsti

62 muu personal

28

11

228

280 979 000

127

radioloogilist uuringut

1 679 976

õde

laboriuuringut

hooldustöötajat

lisaks proviisorid, keemikud, bioloogid, tehnikud ja insenerid

10

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

111 130

patoloogia patoloogiauuringut uuringut


11


Diagnostikakliinik pakub tasuliste teenustena kõiki osutatavaid teenuseid. Osadele teenustele on kehtestatud erihind. Suurem osa uuringutest pakume Eesti Haigekassa hinnakirja alusel. Arvestades uuringute keerukust ja võimalikke ohutegureid tehakse üldjuhul diagnostilised uuringud tervishoiutöötaja korraldusel, saatekirja alusel.

*Paketid Aneemia diagnostika

Uuring aitab eneemia ehk verevaeguse korral mõista probleemi põhjuseid ja leida õige ravi.

Kilpnäärmehaiguste diagnostika

Kilpnäärmehaiguse sümptomid võivad olla värisemine, närvilisus ja suurenenud higistamine või pidev väsimus ja kehakaalu tõus.

Kopsunakkuste diagnostika

Kroonilisele kopsunakkusele võivad viidata väsimus ja kerge köha, mis on kestnud juba pikemat aega.

Maksahaiguste diagnostika

Maksahaigusele võivad viidata silmavalgete kollasus ja heledavärviline väljaheide. Uuring sobib ka siis, kui soovid kontrollida oma analüüse teadaoleva maksahaiguse korral. Viimasel juhul peaksid teadma oma eelmisi uuringutulemusi. Viirushepatiitide markerid on võimalik tellida lisauuringuna juhul, kui on põhjust kahtlustada B- või C-hepatiidi olemasolu.

Neeruhaiguste diagnostika

Neeru- ja kuseteede haigusele võivad viidata sage ja valulik urineerimine, valud seljas ning silmaümbruse tursed. Soovitame kontrollida neerude talitust regulaarselt, kui Sul on diabeet või kõrgvererõhutõbi.

Puukborrelioosi diagnostika

Puukborrelioosile võib viidata naha ringikujuline punetav lööve, palavik, peavalu, liigese- ja lihasvalud. Analüüsi on soovitav määrata, kui puugi

Diagnostikakliiniku teenused

hammustusest on möödunud 4-6 nädalat. Põletiku diagnostika

Võimaldab kindlaks teha põletiku olemasolu, kui tunned muret põletiku pärast.

Suhkruhaiguse diagnostika ja

Suhkruhaigusele võivad viidata sellised haigustunnused nagu rohke

jälgimine

joomine ja sage urineerimine. Riskifaktor on ka suhkruhaigete esinemine perekonnas.

Südame-veresoonkonna haiguste

Need uuringud aitavad avastada häireid kolesterooli ainevahetuses, mis

riski hindamine

mõjuvad kahjustavalt veresoontele. Kui Sul esineb ebaselge põhjusega hingeldus ja südamekloppimine juba vähesel füüsilisel pingutusel, võiks lisauuringuna määrata ka südamepuudulikkuse markeri.

* Pakettides sisalduvad analüüsid aitavad tuvastada olulisemaid haigusseisundeid ja võimaldavad kiiremat vastust haiguse diagnoosimisel. Patsientidel on võimalus tellida ka üksikanalüüse. Küsimuste korral ootame Sind laboriarstide konsultatsioonile.

12


Uuringud PET-/KT-uuring mobiilses üksuses

Tegemist on diagnostilise uuringuga, kus positronemissioontomograaf/kompuutertomograafia abil on võimalik leida pahaloomulise haiguse algkolle, määrata haiguse leviku ulatus ning hinnata ravivastust. Uuring on näidustatud ka kasvaja retsidiivi kahtluse korral.

Radiojoodravi protseduur

Radiojoodravi kasutatakse järelravina kilpnäärmevähiga patsiendel

kilpnäärmevähi korral

peale kilpnäärme täielikku kirurgilist eemaldamist. Radiojoodi kapsli manustamise järgselt peab patsient viibima 4-5 päeva nukleaarmeditsiinikeskuse isoleeritud ravipalatis.

Radiojoodravi türeotoksikoosi

Radiojoodravi kilpnäärme ületalitluse korral teostatakse

korral

ambulatoorselt. Patsiendile väljastatakse infoleht kiirgusohutusnõuetega.

Kilpnäärme stsintigraafia koos

Uuringuid kasutatakse kombineeritult kilpnäärme ületalitluse

joodiprooviga

hindamiseks ja vajadusel radiojoodravi planeerimiseks. Joodiproovi teostamisel peab arvestama, et tegemist on kahepäevase uuringuga – esimesel päeval neelab patsient radiojoodi proovikapsli; teisel päeval (24 tunni möödudes) mõõdetakse joodi neeldumise taset kilpnäärme-koes.

Nukleaarmeditsiinilise uuringu või

Teenus sisaldab uuringu või raviprotseduuri näidustuste analüüsi,

raviprotseduuri planeerimine

kiirgusriski arvutamist, metoodika valikut (võõrkeelse epikriisi väljastamist).

Uuringut teostatakse pahaloomulise haiguse leviku hindamiseks

kogu keha stsintigraafia joodiga

luudesse või radiojoodravi efektiivsuse hindamiseks.

Freokromotsütoomi või

Uuringut teostatakse nimetatud tuumorite avastamiseks, leviku

adrenergilise koe või medullaarse

hindamiseks ning retsidiiv-tuumorite kahtluse korral.

kilpnäärmevähi stsintigraafia

Somatostatiini retseptorite

Uuringut teostatakse neuroendokriintuumorite (sh kartsinoid)

stsintigraafia

avastamiseks, leviku hindamiseks ning retsidiivide kahtluse korral.

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi

Tegemist on neuroendokriintuumorite peptiidretseptor-

(1 raviprotseduur)

radioteraapiaga. Raviprotseduuri ettevalmistamiseks ja

Diagnostikakliiniku teenused

Skeleti staatiline stsintigraafia või

läbiviimiseks hospitaliseeritakse patsient nukleaarmeditsiinikeskuse ravipalatisse üheks ööpäevaks.

13


Kirurgiakliinik


Kirurgiakliinik – ootame siia kõikide kirurgiliste haigustega patsiente Kirurgiakliiniku olulisemaks arengusuunaks on oskuskeskuste loomine kirurgia kitsamates ja keerukamates valdkondades. Kaasaegse tehnoloogiaga varustatud

Uroloogiaosakond on vanimaid ja suurimaid Eestis,

operatsioonitoad on turvalised, steriilsed ja

olles muuhulgas spetsialiseerunud pahaloomuliste

pakuvad uudseid IT lahendusi, mis kõik aitavad

kasvajate ja kivitõve ravile ning urodünaamilistele

kaasa parima ravitulemuse saavutamisele.

uuringutele.

Meie kliinik on Eestis juba aastaid juhtivaks

Üld- ja onkoloogilise kirurgia olulisteks

keskuseks endokriinkirurgias. Viimastel aastatel

suundadeks on kujunenud seedetrakti, naha ja

on koostööpartnerite tunnustuse võitnud

pehmete kudede, rinna, seedetrakti, kõhuseina,

lülisambakirurgia ja veresoontekirurgia keskus.

veresoontesüsteemi, samuti pahaloomuliste kasvajate kirurgiline ravi ning bariaatriline kirurgia.

Anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas ravime

Kirurgia on Ida-Tallinna Keskhaigla oluline ravisuund

kõige raskemas seisundis haigeid. Osakonna

olnud läbi haigla pika ajaloo. Tänane kirurgiakliinik

arstid-õed viivad aasta jooksul läbi ligikaudu 16 000

loodi 1995. aasta jaanuaris Tallinna Keskhaigla

anesteesiat ja ravivad 300-400 intensiivravihaiget,

kirurgilise profiiliga osakondade põhjal. Tänu

kellest valdav enamik vajab aparaadihingamist.

pikaajalisele kogemusele ja patsientide usaldusele

Kogu meeskond töötab igapäevaselt ja

oleme tänaseks jõudnud oluliste töömahtudeni.

ööpäevaringselt anesteesia turvalisuse tagamise ja raskete haigete elule tagasi toomise nimel.

Ida-Tallinna Keskhaigla ortopeedia osakonna

Anestesioloogide eestvedamisel tegutseb valuravi

tegevus haarab kogu traumatoloogilis-ortopeedilise

kabinet ja valuravi osas nõustame kõiki kliinilisi

ulatuse. Meie osakonnas nõustavad patsiente

osakondi.

ortopeedid ja ortopeediaõed. Statsionaarses haiglaravi osakonnas viime läbi laiaulatuslikke

Kõrva-nina-kurguhaiguste keskus tegeleb

raviprotseduure ja kirurgiat. Lisaks spetsiifilistele

täiskasvanute ja laste kõrva-nina-kurguhaiguste

operatsioonidele tegeleme aktiivselt ka

diagnostika, ravi ja rehabilitatsiooniga. Keskuse

rehabilitatsiooni ja väliste proteeside alase

operatsiooni osakonnas ravime haigusi kirurgilisel

nõustamisega.

teel ning paigaldame kuulmisimplantaate. Kõrva-nina-kurguhaiguste polikliinikus asub kuulmiskeskus ja häälehäirete kabinet.

19


Võin julgelt kinnitada, et meie kliinik on turvaline koht, kust otsida nüüdisaegset arstiabi kirurgilist ravi vajavate haiguste puhul. Soovime, et patsiendid saaksid parimat ravi ja vajaduse korral siia ikka tagasi sooviks tulla.

Dr Andrus Arak Kirurgiakliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas kirurgiakliinikus muu personal

hooldustöötajat

49

108

2012. aasta tegevus arvudes

arsti

100

110 676

536

8030

175

8116 õde

20

visiiti

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

patsienti haiglaravil

operatsiooni 1906

operatsiooni päevakirurgias


Erialaspetsialistide vastuvõtud Audiomeetriaõe vastuvõtt

Audiomeetriaõde tegeleb kuulmise rutiinuuringute ja kuulmiskahjustuse rehabilitatsiooniga.

Hääleterapeudi vastuvõtt

Hääleseadja nõustab elukutselisi ja harrastajatest lauljaid häälehäirete puhul, selgitab häälehügieeni vajalikkust ja konsulteerib hääletehnika kasutamise teemadel. Soovi korral konsulteerib hääleseadja ka mittelauljatest patsiente.

Kirurgi vastuvõtt

Uroloogi vastuvõtt

Protseduurid Skleroteraapia

Skleroteraapia on väikesi nahaaluseid või nahasiseseid veenilaiendeid korrigeeriv protseduur, mille vältel süstitakse skleroseeriv aine peene nõela abil veresoonde.

Kirurgiakliiniku teenused 21


Operatsioonid Sapipõie laparoskoopiline

Operatsioon seisneb haigestunud sapipõie eemaldamises

operatsioon

(sapikivitõve puhul koos kividega). Laparoskoopilise operatsiooni eeliseks on väiksemad haavad ja lühem taastumisperiood.

Laparoskoopiline naba-, kubemevõi reiesonga operatsioon

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

Muu kõhuseina songa operatsioon

Songad on üheks sagedasemaks kirurgiliseks patoloogiaks. Haigus kujutab endast kõhukelme väljasopistumist läbi kõhuseina. Ainuke ravimeetod on operatsioon. Operatsiooniga suletakse songavärat õmbluste või kunstmaterjalist võrgu abil. Viimast nimetatakse ka „pingevabaks“ songaplastikaks.

Bariaatrilised operatsioonid

Bariaatrilised operatsioonid on efektiivsed rasvtõve ravis, kui eelnevad kaalulangetusmeetodid ei ole tulemusi andnud. Bariaatrilised operatsioonid on näidustatud alates kehamassiindeksist (KMI) 40 või kaasuvate haiguste (diabeet, kõrgvererõhutõbi, uneapnoe jpt.) korral alates KMI-st 35. Enamuses

Kirurgiakliiniku teenused

bariaatrilisi operatsioone tehakse laparoskoopiliselt.

22

Naha- ja nahaaluskoe korrigeerivad

Operatsioon on näidustatud pärast ulatuslikku kaalulangetamist,

operatsioonid

mille tulemusena tekivad erinevatesse keha piirkondadesse (õlavarred, selg, kõht, reied, rinnad) väljaveninud naha- ja rasvavoldid. Korrigeeriv operatsioon nii esteetilistel kui ka meditsiinilistel näidustustel (haudumised), mis seisneb üleliigse nahaja nahaaluskoe eemaldamises. On sageli vajalikud pärast bariaatrilisi operatsioone.


Operatsioonid Varikektoomia safenektoomiata

Pindmise veenisüsteemi reflukshaiguse korrektsiooniks on võimalik laienenud (haigestunud) veenikomude eemaldamine koos veeni peatüvega või ilma. Vajalik operatsioonimeetod sõltub konkreetsest patoloogiast.

Varikektoomia safenektoomiaga

Artroskoopiline operatsioon

Operatsioon on näidustatud liigesesiseste probleemide

(menisk, resektsioon, vabakeha)

diagnoosimisel ja ravis.

Artroskoopiline operatsioon (v.a

Artroskoopia käigus teeb ortopeed opereeritavasse piirkonda

menisk, resektsioon, vabakeha)

väikesed nahalõiked ja sisestab liigesesse 2-5 mm läbimõõduga optilise instrumendi, mis võimaldab näha liigese sisse.

Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

Ureetropeksia (uriinipidamatuse

Operatsioon viiakse läbi üldjuhul seljasüstiga. Patsient viibib haiglas

korrektsioon)

ühe ööpäeva, peale operatsiooni paigaldatakse põiekateeter, mis eemaldatakse järgmisel päeval, enne koju minekut.

Dorsaalintsisioon (eesnaha lõige)

Operatsioon toimub kas üld-või spinaalanesteesias.

Eesnäärme TUR-resektsioon

Operatsioonil kasutatakse spinaalanesteesiat (nn. seljasüsti) mille korral viiakse tuimasti nõela abil nimmepiirkonnas

Kurgumandlite eemaldamine

Põletikuliste või suurenenud kurgumandlite eemaldamine toimub üldnarkoosis või kohaliku tuimestusega.

Adenoidide eemaldamine

Adenoidi eemaldamise operatsioon toimub üldjuhul päevakirurgiliselt üldnarkoosis.

Septoplastika

Tegemist on nina vaheseina plastikaga.

Kirurgiakliiniku teenused

seljaajuvedelikku. Patsiendid viibivad haiglas 3-5 päeva.

23


Hooldusravikliinik


Hooldusravikliinik – patsiendi toimetuleku nimel Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus aitame parandada patsiendi toimetulekuvõimet raske haiguse või trauma järgselt. Kliiniku hooliv personal töötab pühendunult patsiendi parima heaolu nimel. Selleks, et meie patsiendid end paremini tunneksid,

Loksa linna ja Kuusalu valla elanikele. Osakonda

pakume neile mitmeid hooldusvõimalusi.

ootame patsiente ka Tallinnast ja mujalt Harjumaalt.

Kõikides hooldusravikliiniku osakondades saab kompetentset arsti- ja õendusabi, haiglapäevi

Eraldi asuvas ravikindlustamatute osakonnas

aitab aktiivsemaks muuta tegelusteraapia. Meie

saavad abi Tallinna linna toetusel need

kliinikus on erinõuetele vastava sisustusega ning

linnaelanikud, kellel puudub ravikindlustus.

patsiendi hoolduseks sobivad haiglaruumid.

Ravikindlustamatute osakond pakub statsionaarset haiglaravi, ambulatoorset ravi ning vajadusel

Kliiniku alla kuuluvas hooldusravikeskuses

saavad patsient ja tema lähedased nõu küsida ka

pakume geriaatrilise seisundi hindamise teenust,

sotsiaaltöötajalt.

koduõendusteenust, sotsiaaltöötaja konsultatsiooni ja hospiitsi ehk surija põetuse teenust. Kriitilises olukorras patsiendile või tema lähedastele pakub hingeabi kliiniku hingehoidja. Omaette mõtiskleda saab hingehoiuruumis, omastega hüvasti jätuks on leinatuba.

Üks osa hooldusravikliinikust asub Loksal, kus pakume statsionaarset hooldusravi peamiselt

Hooldusravi voodipäev

Hooldusravi sisaldab ööpäevaringset arstivalvet, õdede ja hooldajate teenuseid ja väiksemaid uuringuid.

27


Raske haiguse või trauma järel võivad inimestele jääda kahjustused ning alati ei ole täielik paranemine võimalik. Hooldusravikliinik pakub hooldusravi, mis stabiliseerib patsiendi seisundit, leevendab vaevusi ja aitab tulla toime edaspidises elus.

Eve Karmo Hooldusravikliiniku direktor

Seisuga 4.01.2013 töötas hooldusravikliinikus

2012. aasta tegevus arvudes

1957

õde

visiiti

59 arsti muu personal

28

9 16

169

10 136

85

koduõe visiiti

150 hooldustöötajat

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

voodikohta

(m.h 25 tk ravikindlustamatute osakonnas)


Naistekliinik

31


Naistekliinik - tänapäevane ja usaldusväärne Meie naistekliinik pakub Sulle usaldusväärset ja professionaalset abi oma tervise eest hoolitsemisel ja emaks saamisel. Siit leiad kõige nüüdisaegsema

Ainsana Eestis on meil UNICEFi Beebisõbraliku

meditsiinitehnoloogia ning meie arstide-õdede

Haigla tiitel.

ja ämmaemandate kompetentse ja suurtel kogemustel põhineva abi günekoloogilistel

Meie kliinilise töö kvaliteedi näitajad on

uuringutel, haiguste ennetamisel, sünnitamisel või

samal tasemel Soomega – riigiga, mis on

viljatuse ravis. Meie poole võivad pöörduda kõik

sünnituskvaliteedi näitajatelt juhtival kohal

naised, sõltumata vanusest.

Euroopas.

Meie naistekliinik on vanim sünnitusmaja Eestis. 2014. aastal tähistatakse selle 210. sünnipäeva.

Paljusid meie patsiente seob pikaajaline traditsioon ja põlvkondade järjepidevus – siin on sünnitanud vanaema, ema ja tänane pöörduja kuulub juba kolmandasse põlvkonda. Lisaks Eesti vanima staatusele on tegemist suurima sünnitusabi osutava kliinikuga, kus sünnib neljandik Eesti lastest.

33


Ida- Tallinna Keskhaigla naistekliinikust leiad usaldusväärset ja professionaalset abi oma tervise eest hoolitsemisel ja emaks saamisel. Meie poole võivad pöörduda naised igas vanuses.

Dr Lee Tammemäe Naistekliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas naistekliinikus

2012. aasta tegevus arvudes

muu personal hooldustöötajat

28

54

62

arsti

72 818

319 2759

175

3811 ämmaemandat ja õde

34

naistearsti külastust

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

protseduuri päevakirurgias

sünnitust

815

siirdatud embrüot


Erialaspetsialistide vastuvõtud Günekoloogi vastuvõtt

Naistearsti vastuvõtule ootame naisi kõikides vanuserühmades.

Ämmaemanda vastuvõtt

Esimene visiit ämmaemanda juurde 7.–9. rasedusnädalal, soovitatavalt enne 12. rasedusnädalat.

Uuringud Ultraheliuuring raseda soovil

Ultraheliuuringut tehakse Sinu omal soovil ilma meditsiinilise

kolmemõõtmelise kujutise looval

näidustuseta. Parim aeg uuringuks on raseduse 24.–32. nädala

aparaadil pildi salvestamisega

vahel, sest siis on emakaõõnes piisavalt lootevett ja laps ei asu

DVD-plaadile

enam vaagnas. Uuringu lõpus saad kaasa DVD koos salvestusega.

Kolposkoopia

Emakakaela vaatlus läbi spetsiaalse mikroskoobi.

Ultraheliuuring

Vaginaalne ultraheli vaagnas asuvate organite uurimiseks.

PAP-analüüs

Analüüs emakakaelavähi varaseks avastamiseks.

Viljatusravi Kehaväline viljastamine (IVF)

Viljatusravikeskuses teostame kõige nüüdisaegsemat viljatusravi, teiste hulgas kehavälist viljastamist, embrüote külmutamist ja siirdamist, doonorseemnerakkude kasutamist jm. Kehaväline viljastamine (IVF) on kõige efektiivsem viljatuse ravimeetod, mille puhul viljakust suurendavate ravimite abil toodetud munarakud

Naistekliiniku teenused

kogutakse naise kehast ja viljastatakse seemnerakkudega laboritingimustes.

Embrüo siirdamine

Kehavälise viljastamise (IVF) protseduuri käigus viiakse viljastunud munarakud kateetri abil emakasse.

Doonorseemnerakkude

Kasutatakse raske spermapatoloogia puhul. Meie keskuses on lai

kasutamine

spermadoonorite valik.

Inseminatsioon (IUI)

Kehasisest viljastamist rakendatakse mehepoolse kergema viljatuse raviks, emakakaela limast tingitud probleemide ja immunoloogilistest põhjustest tingitud lastetuse raviks.

36


Viljatusravi Spermogramm

Sperma uuringul (spermogramm) hinnatakse seemnevedeliku üldiseid omadusi, seemnerakkude kuju, arvu ja liikuvust, vajadusel teostatakse lisa teste.

Süvendatud spermogramm

Sugurakkude külmutamine ja

Viljakuse säilitamiseks on võimalus külmutada seemne- ja

säilitamine vedelas lämmastikus

munarakke. Lapsesaamise võimalus säilib ka kuude ja aastate

kuni 6 kuud

pärast.

Sugurakkude külmutamine (või ületoomine teisest raviasutusest) ja säilitamine vedelas lämmastikus enam kui 6 kuud (max 7 aastat)

Embrüote külmutamine ja säilitamine

Kvaliteetsed embrüod patsiendi soovil külmutame - juhuks, kui

60 päeva

esimese embrüosiirdamise korral naine ei rasestu. Teenus Eesti Haigekassas kindlustamata või üle 40. aastasele naisele.

Külmutatud embrüote hoiule

Siirdamisest üle jäänud embrüod patsiendi soovil külmutatakse

võtmine alates 60. päevast (või

ja säilitatakse vedelas lämmastikus temperatuuril –196°C. See

ületoomine teisest raviasutusest) ja

annab võimaluse hiljem rasestuda vajaduseta uue hormonaalse

säilitamine kuni 7 aastat

stimulatsiooni ja munarakkude kogumise järele. Eesti Haigekassa kindlustatuse korral tasub kuni 40 aastaste naiste

Embrüote kultiveerimine blastotsüsti

Embrüol lastakse enne emakasse siirdamist areneda blastotsüsti

staadiumi

staadiumisse ehk umbes 5 – 6 päeva.

Naistekliiniku teenused

puhul esimesed 60 päeva selle teenuse eest Haigekassa.

37


Sünnitused Sünnitus

Kui rasedus on kulgenud probleemideta on Sul võimalus sünnitada meie loomuliku sünnituse keskuses. Siin võid tunda ennast turvaliselt, sest Sinu selja taga seisab alati valmis arstide meeskond ka kõige keerukamates olukordades.

Individuaalne günekoloog

Soovi korral on võimalus lapse sünni juurde valida meelepärane

sünnituse juures

naistearst.

Individuaalne ämmaemand

Soovi korral on võimalus lapse sünni juurde valida meelepärane

sünnituse juures

ämmaemand.

Individuaalne lastearst

Soovi korral on võimalus lapse sünni juurde valida meelepärane

sünnituse juures

lastearst.

Perepalat

Palatis on Sinu ja Sinu pere jaoks kaheinimesevoodi, lapsevoodi, kummut, mähkimislaud, tualettruum, dušš. Palati hinna sees on toitlustamine 3 korda päevas.

Ema ja lapse palat

Palatis on Sinu ja Sinu pere jaoks üheinimesevoodi, lapsevoodi, kummut ja mähkimislaud.

Naistekliiniku teenused 38


Silmakliinik


Silmakliinik – parimaid kogu Baltikumis Meie rahvusvahelise akrediteeringuga silmakliiniku tasemele võid kindel olla. Selle tehniline varustus diagnostika- ja ravivõimaluste osas on üks parimatest kogu Baltikumis. Ida-Tallinna Keskhaigla silmaosakonna

Operatsiooniosakonnas teostame keerukamat

rahvusvaheliselt tunnustatud silmaarstid ravivad

silmakirurgiat. Meie tipptasemel silmaonkoloogia

silmahaiguseid ning -traumasid igas vanuses

spetsialistide juurde saabuvad haiged ka

patsientidel.

välisriikidest. Silmaonkoloogias kasutame kirurgiat ja laserteraapiaga kombineeritud kiiritusravi.

2011. aastal tunnistas Euroopa Oftalmoloogia nõukogu Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik on aastate

rahvusvahelise akrediteeringuga silmakeskuseks.

jooksul kujunenud arvestatavaks silmakasvajate

Nüüdsest on meil õpetava kliiniku staatus ja

keskuseks kogu Baltikumis.

õigus koolitada nii Euroopa kui ka teiste riikide

Uued ravimeetodid ja aparatuur võimaldavad silma

silmaspetsialiste.

ja nägemist säästvat abi pakkuda paljude seni ravimatuks peetud haiguste puhul.

Silmapolikliinikus teeme mitmesuguseid uuringuid, raviprotseduure ning pisemaid silmaoperatsioone.

43


Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik on suurim ja ainus meditsiiniasutus Eestis, kus toimub komplekselt kõikide silmahaiguste diagnoosimine ja ravi.

Dr Artur Klett Silmakliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas silmakliinikus

2012. aasta tegevus arvudes

muu personal

hooldustöötajat

17

11 106

45

arsti

68 004

22 1234

õde

44

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

visiiti

patsienti haiglaravil

5590

silmaoperatsiooni päevaravis


Erialaspetsialistide vastuvõtud Silmaarsti vastuvõtt

Silmaarstid ootavad Sind vastuvõtule konkreetse mure korral.

Optometristi vastuvõtt

Optometrist kontrollib nägemisfunktsiooni, määrab vajadusel prillid.

Uuringud Glaukoomi ja võrkkesta patoloogia

Laseroftalmoskoobiga nägemisnärvi ja võrkkesta

uuringud

uuring.

Protseduurid Pisioperatsioonid laugudel

Rahetera, healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine.

Laserravi

Glaukoomi ja võrkkesta haiguste laserravi.

Silmasisesed süstid

Silmasisesed süstid Avastiniga

Ravimi viimine silma sisse klaaskeha ruumi.

Lucentise intravitreaalne süstimine

Ravimi viimine silma sisse klaaskeha ruumi.

Silmakliiniku teenused 45


Operatsioonid Katarakti operatsioon

Katarakti operatsioon on silmaläätse eemaldamine ja asendamine kunstläätsega 2,0 mm suuruse haava kaudu.

Katarakti operatsioon multifokaalse

Katarakti operatsioon kõrgtehnoloogilise kunstläätsega, mis

intraokulaarse läätsega

võimaldab teravat nägemist nii lähedale kui kaugele

Laugude plastiline operatsioon

Tegemist on silmalaugude plastilise operatsiooniga.

Kõõrdsilmsuse kirurgia

Operatsiooni abil on võimalik korrigeerida silmade asendit. Mõningatel juhtudel suudetakse taastada silmade koostöö (näiteks likvideerida topeltnägemine).

Silmakliiniku teenused

Võrkkesta kirurgia

46

Võrkkesta haiguste kirurgiline ravi


Sisekliinik


Sisekliinik - usaldusväärne abi siseerialadel Meie sisekliinikus saate abi kardioloogia, endokrinoloogia, neuroloogia, pulmonoloogia, gastroenteroloogia, reumatoloogia, onkoloogia ja sisehaiguste valdkonnas. Lisaks eelpool nimetatutele ootavad Teid

teenust. 2007. aastast osutame patsientidele

allergoloogia, nahahaiguste, psühhiaatria ja

propofoolnarkoosis koloskoopiaid ja

töötervishoiu spetsialistid. Mitmed keskused meie

gastroskoopiaid. Gastroenteroloogiakeskuses

haiglas on juhtivad Põhja - Eestis, mõned ainsad

teostavad meie arstid kõiki seedetraktihaiguste

oma valdkonnale spetsialiseerunud üksused kogu

uurimis- ja ravimeetodeid, sealhulgas

Eestis.

endoskoopilist ultraheli ja enteroskoopiat. Neist viimast teostasime esimesena Baltimaades.

Teil on võimalus pöörduda ambulatoorsele

Bioloogilist ravi kasutame põletikulise soolehaiguse

vastuvõtule või saada abi statsionaaris. Samuti

puhul. Meie juures on jälgimisel rasked

on meie kliinikus võimalus saada ravi kiiresti ja

maksahaiged ja põletikulise soolehaigusega haiged.

mugavalt ilma haiglas ööbimiseta – selle tagab efektiivne päevaravi. Oleme avanud päevaravi

Meie sisekliinikus on kõik võimalused

kõikides keskustes ja meie teenuste valik laieneb

neuroloogilise patoloogia täpsustamiseks. Lisaks

pidevalt.

on Eestis ainsana kasutusel Parkinsoni tõve ultrahelidiagnostika.

Oleme abiks aega ja tervist hindavale inimesele – terviseauditi käigus kontrollime teie tervist ja

Endokrinoloogiakeskuses on arste, kes

vajadusel määrame ravi.

on spetsialiseerunud rasedusaegsetele

Meie kliinikus on rakendatud uusimad uuringu- ja

endokriinprobleemidele ning günekoloogilisele

ravivõimalused. Esimesena Eestis alustas meie

endokrinoloogiale.

haiglas tööd tromboosikabinet. Esmakordselt Balti riikides oleme rakendanud uue ravimeetodi

Onkoloogiakeskuses tegeleme vähktõve

– neeruarterite denervatsiooni, mis on uueks

kaasaegse käsitluse ja raviga. Keemiaravi

efektiivseks meetodiks ravile allumatu kõrgvererõhu

teostame patsiendile parimal viisil – statsionaaris,

tõve ravis.

päevastatsionaaris või ambulatoorselt.

Alates 2006.aastast kasutame bioloogilist ravi, mis oli läbimurdeks reumatoloogiliste haigete ravis.

Sagedaste haigestumiste ja allergiliste reaktsioonide korral saate pöörduda meie

Gastroenteroloogiakeskus on Eesti suurim

immunoloogi vastvõtule ja töötervishoiukeskus

gastroenteroloogiateenistus. Osutame nii

pakub oma teenuseid teie firma töötajate

statsionaarset, ambulatoorset kui ka päevaravi

tervisekontrolliks.

51


Sisekliinik pakub jätkuvalt parimal tasemel arstiabi siseerialadel. Kõikidel erialadel pakume ka päevaravi. Aina kasvav ambulatoorsete külastuste arv tõestab patsientide usaldust meie vastu.

Dr Kai Sukles Sisekliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas sisekliinikus

2012. aasta tegevus arvudes

muu personal

hooldustöötajat

25

89

90

143 589

406

202 52

arsti

visiiti

7737

2170

õde

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

patsienti haiglaravil

patsienti päevaravil


Erialaspetsialistide vastuvõtud Gastroenteroloogi vastuvõtt

Gastroenteroloogid ootavad Sind vastuvõtule, kui on probleeme seedetraktiga.

Dermatoveneroloogi vastuvõtt

Probleemse naha korral ootavad Sind vastuvõtule dermatoveneroloogid.

Endokrinoloogi vastuvõtt

Endokrinoloogid konsulteerivad, ravivad ja õpetavad Sind, kui oled diabeedihaige, kilpnäärmehaige või põed teisi endokriinseid haigusi.

Kardioloogi vastuvõtt

Kardioloogid ootavad Sind vastuvõtule kõrgenenud vererõhu, südame isheemiatõve, rütmihäirete ja südamepuudulikkuse korral.

Neuroloogi vastuvõtt

Neuroloogid tegelevad kõigi neuroloogiliste probleemidega alates seljavalust kuni pearingluseni.

Pulmonoloogi vastuvõtt

Pulmonoloogid tegelevad kopsu- ja hingamisteede haiguste uurimise, ravi ja ennetamisega.

Allergoloog-immunoloogi vastuvõtt

Allergoloog-immunoloogid tegelevad erinevate immuunsüsteemi häirete, sealhulgas allergiahaiguste ja immuunpuudulikkuse uuringute ja raviga nii lastel kui täiskasvanutel. Teostatakse allergeenspetsiifilist immuunravi peamiselt õietolmu või olmetolmulesta allergiatega

Sisekliiniku teenused

patsientidele.

54

Tromboosiõe nõustamine

Oled oodatud reisitromboosi nõustamisele, kui plaanid pikemaid reise, tegeled ekstreemspordiga vm spordialaga.


Uuringud Elektrokardiograafia koos

Annab teavet südame löögisageduse ja erinevate

kompuuteranalüüsiga

rütmihäirete kohta.

Elektrokardiograafia koormustest

Füüsilise koormustesti ajal registreeritakse EKG, mõõdetakse vererõhku, jälgitakse Sinu üldseisundit ja võimalikke tekkivaid kaebusi. Uuringut tehakse kas liikuval lindil või jalgrattal.

Ehhokardiograafia

Ultraheliuuringuga hinnatakse südame mõõtmeid, südameklappide seisundit, verevoolu suunda ja kiirust südame eri osades ning südame pumbafunktsioonis.

Holtermonitooring

Ööpäevane südamerütmi registreerimine kaasaskantava aparatuuri abil Sinu igapäevaste tegevuste ajal.

Vererõhu monitooring

Vererõhu ööpäevane registreerimine võimaldab avastada varjatud vererõhuhaigust, täpsustada vererõhuhaiguse raskusastet, määrata ravi ja kontrollida selle efektiivsust.

Gastroskoopia

Gastroskoopia on söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole algusosa (endoskoopia) sisevaatlus.

Koloskoopia

Koloskoopia tegeleb seedetrakti (endoskoopia) sisevaatlusega.

Uuringu abil saab uurida sünnimärke ja naha pigmendilaike ning hinnata nende arengut digitaalse dermatoskoopia abil. Uuring aitab nahavähki varakult avastada.

Kardio-pulmonaalne koormustest

Uuringul hinnatakse Sinu füüsilist sooritusvõimet ja koormusel ilmnevat hingamisfunktsiooni muutust. Kasutatakse eelkõige koormusastma diagnoosimisel. Protseduurile võivad tulla nii hingamisteede haiguste diagnooside väljaselgitamiseks patsiendid, kui ka

Sisekliiniku teenused

Digitaalne dermatoskoopia

terved inimesed, kes soovivad enda füüsilise koormuse sooritusvõimet teada saada (nt nii tervise- kui ka profisportlased).

55


Difusiooniuuring

Difusiooniuuringu tegemisel mõõdetakse hingamisgaaside pääsu kopsudest vereringesse. Uuring annab informatsiooni gaasivahetuse häirest kopsualveoolide tasemel.

Bronhoskoopia

Tegemist on bronhide diagnostilise uuringuga mis on vajalik hingamisteede vaatluseks ja diagnoosi täpsustamiseks. Vajadusel ka teiste raviprotseduuride sooritamiseks ning edasise ravi planeerimiseks.

Metakoliintest

Metakoliintesti kasutatakse hingamisteede hüperreaktiivsuse hindamiseks, testiga püütakse provotseerida bronhospasmi, mis on iseloomulik astmale.

Kogu keha pletüsmograafia

Kogu keha pletüsmograafia uuringul mõõdetakse hingamisteede takistust ja läbitavust, hinnatakse kopsude totaalmahtu ja residuaalmahtu, hingamisteede resistentsust.

Spirograafia

Spirograafiauuring näitab Sinu kopsumahtu ning hingamisteede läbitavust. Kasutatakse kopsuhaiguste diagnoosimisel ning haiguse kulu jälgimisel. Lihtne ja kiire hingamisteede uuring mille tulemus on kergesti tõlgendatav.

Bronhodilaatortest

Peale bronhide silelihaseid lõõgastava ravimi sissehingamist

Sisekliiniku teenused

hinnatakse spirograafiauuringu abil bronhide läbitavuse

56

muutust.

Allergoloogilised nahatestid ja

Nahateste kasutatakse allergiat põhjustavate allergeenide

provokatsioonitestid

väljaselgitamiseks. Erinevate allergeenide uurimisel kasutatakse nii nahatorketeste, nahasiseseid teste kui ka epikutaanteste (nn plaastritest). Mõnikord (ravim- ja toiduallergiate korral) on allergia kindlakstegemiseks vajalik kahtlustatava allergeeniga provokatsioonitesti teostamine. Nädal aega enne testide tegemist ei tohiks kasutada allergiavastaseid ravimeid.


Spetsiifiline IgE allergeenide suhtes veres

Kasutatakse allergiat põhjustavate allergeenide väljaselgitamiseks vereanalüüsist. Saab määrata ka allergiavastaste ravimite kasutamise ajal.

Immuunpuudulikkuse diagnostika

Vereanalüüsi alusel on võimalik hinnata erinevate immuunsüsteemi rakkude ja antikehade taset ning nende funktsiooni.

Terviseauditi paketid Ühepäevane terviseaudit (4 tundi)

Terviseaudit on kompaktne terviseanalüüs, mis aitab haigusi ennetada või algstaadiumis avastada. Uuringute ja protseduuride järel toimub kokkuvõttev eriarsti konsultatsioon, mille käigus tutvustame Sulle terviseauditi tulemusi. Vajadusel koostame tegevuskava, mis aitab ennetada ja lahendada terviseauditi käigus ilmnenud haigussümptomeid.

Kahepäevane terviseaudit (32 tundi)

Tegemist on väga põhjaliku terviseanalüüsiga. Esimesel päeval teeme mitmeid põhianalüüse ja vajaduse tekkides lisame teise päeva kavasse lisaanalüüsid. Kahepäevase ehk statsionaarse terviseauditi puhul on Sul võimalik pakett ise kokku panna. Vastavalt terviseprobleemidele saab põhipaketile lisada täiendavaid uuringuid ja analüüse ning eriarstide konsultatsioone. Põhipaketile lisanduvate uuringute ja konsultatsioonide hind liidetakse põhipaketi hinnale.

Soovitame kardioloogilist paketti, kui oled varem põdenud südamehaigust, tunned valusid südame piirkonnas, Sul esinevad südamerütmihäired või vererõhk on tõusnud. Pakett sobib ka siis, kui oled kiire ja stressirohke elustiiliga või Sinu perekonnas esineb südame-veresoonkonna haigusi.

Sisekliiniku teenused

Kardioloogiline terviseaudit

57


Taastusravikliinik


2


Taastusravikliinik – moodne ja tunnustatud Taastusravikliinikus pakume ja arendame soodsat taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust. Taastusravikeskus on viimastel aastatel pälvinud

Taastusravikliinik jaguneb kolmeks keskuseks:

tunnustust oma ravi efektiivsuse ja uudse

statsionaarne taastusravikeskus, ambulatoorne

lähenemise poolest.

taastusravikeskus ning rehabilitatsioonikeskus.

Kliiniku eesmärk on aidata patsientidel taastusravi

Taastusravikliinikus tegeleme neuroloogiliste,

kaudu oma igapäevaste tegevuste juurde tagasi

kardioloogiliste, reumatoloogiliste,

pöörduda ja taastada töövõime. Taastusravikliiniku

traumajärgsete, ortopeediliste jt patsientidega.

multiprofessionaalsesse meeskonda kuuluvad taastusarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut,

Ambulatoorses taastusravikeskuses pakume

logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja, massöörid,

taastusravi teenuseid mis sobivad nii haiguse

hooldajad.

raviks, kui ka hea tervise säilitamiseks. Koostöös

Meetodid, vahendid ja oskused, mis teevad

haigla naistekliinikuga on meie taastusravikliiniku

patsiendi tagasitoomise tavaellu võimalikuks, on

patsiendid või terviseteenuse saajad ka rasedad

siin tänapäevasel kõrgel tasemel.

ning imikud.

61


Taastusravikliinik aitab haiguse järel igapäevaste tegevuste juurde tagasi tulla ning uuesti töövõimeliseks saada. Meie meeskonna eesmärgiks on elukvaliteedi parandamine.

Dr Heidi Gil Taastusravikliiniku juhataja

Seisuga 4.01.2013 töötas taastusravikliinikus

muu personal

70

2012. aasta tegevus arvudes

12

arsti

153

21 hooldustöötajat

62

füsioteraapia protseduuri

36 283

50

9519

õde

1900 | info@itk.ee | Ravi 18, 10138 Tallinn

1162

taastusarsti vastuvõttu

patsienti haiglaravil


Erialaspetsialistide vastuvõtud Taastusarsti vastuvõtt

Taastusarsti vastuvõtule saada tulla ka ilma saatekirjata.

Teenused Füsioteraapia (1 tund)

Füsioteraapia ülesanded on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine ja kompenseerimine ning valu leevendamine.

Häälemassaaž

Tehakse hingamist ja häält tootvate lihaste lõõgastuseks.

Füsioteraapia basseinis

Füsioteraapia basseinis arendab peaaegu kõiki lihaseid, ergutab hingamiselundite tööd ja reguleerib südametegevust. Vesivõimlemine ergub verevarustust ja normaliseerib vererõhku.

Jalgade koormusjaotuse

Jalatalla koormusjaotuse kompleksuuring on täpseim meetod

kompleksuuring (60 min)

jalavaevuste väljaselgitamiseks. Uuringu kestuseks on 45–60 minutit. Uuringut teostab arst.

Lokaalne külmravi

Külmravi (krüoteraapia) leiab rakendust erinevates meditsiini valdkondades: reumatoloogia, ortopeedia, kirurgia, spordimeditsiin, neuroloogia, taastusravi, nt hea efekt koos massaaži ja ravivõimlemisega. Lokaalne külmravi on eelkõige mõeldud ägedate põletike ning tugeva valu leevendamiseks.

Kupumassaaž ergutab vere- ja energiaringlust, kõrvaldab turseid, parandab keha ainevahetust, tugevdab immuunsüsteemi, suurendab vastupanuvõimet, hävitab tselluliiti ning trimmib nahka.

Massaaž lümfiringe soodustamiseks

Massaažiga stimuleeritakse lümfivedeliku voolu ja ergutatakse jääkainete eemaldamist kehast. Massaaži põhivõtted mõjutavad pealmisi lümfisõlmi, mille tulemusel väheneb kudedevahelise vedeliku kogus, paraneb lümfiringe ja vähenevad valuaistingud.

Massaaž ühele piirkonnale

Massaaž aitab parandada kudede vereringet ning soodustab ainevahetust. Massaaži abil normaliseeritakse ka närvisüsteemi

Taastusravikliiniku teenused

Massaaž kuppudega

ja lihaste talitlust, mis omakorda aitab vabaneda lihaspingetest. Massaaži kasutatakse ka stressi maandamiseks ja töövõime tõstmiseks ning selle pikemaajaliseks säilitamiseks.

63


Teenused Meemassaaž

Meemassaaži kasutatakse organismi toonuse tõstmiseks ja tervise tugevdamiseks. Meemassaaž aitab tõhusalt võidelda ainevahetushäirete ja tselluliidiga, alandada kaalu ning puhastada nahapoore. Samuti on meemassaaž näidustatud selja- ja külmetushaiguste ning liigespõletike korral.

Näo- ja lõualuulihaste massaaž

Näo- ja lõualuulihaste massaaž sobib nt hambumushäirete ravi toetamiseks. Massaaž stimuleerib vereringet ja lõõgastab lihased, õpetab lihastunnetust ning vabastab õlavöö pingetest. Protseduur sobib spastilise düsfooniaga patsientidele.

Punktmassaaž

Punktmassaaž ehk jalatallamassaaž leevendab liigese- ja lülisambahaigusi, günekoloogilisi haigusi, närvivalusid, seedehäireid ja -haigusi, mao- ja sapipõie haigusi, südame- ja veresoonkonnahaigusi, hingamisteede haigusi, külmetust, peavalu, migreeni, unetust, väsimust, juuste väljalangemist, impotentsust. Punktmassaaž parandab organismi verevarustust ning kiirendab ainevahetust.

Soolaravi

Soolaravi peamiseks näidustuseks on kroonilised hingamisteede haigused. Kergendust saavad ka allergilised inimesed. Ka nahahaiguste puhul on soolaravi näidustatud.

Taastusravi voodipäev

Tasuline taastusravi haiglas sobib Sulle, kui soovid statsionaarset taastusravi meie kliiniku I või II taastusraviosakonnas, kuid Sul

Taastusravikliiniku teenused

puudub vajalik saatekiri.

64

Valgusravi

Valgusteraapia on omamoodi kunstpäike, mis leevendab meil Põhjamaades väga levinud kevadväsimust ja talvemasendust.

Ülikülmravi seanss

Kogu keha ülikülmravi on näidustatud enamus liigesehaiguste, reumaatiliste selgroohaiguste, astma ning traumajärgsete liiges- ja lihasvalude korral. Ülikülmravi on tugeva põletikuvastase toimega ja valuvaigistav protseduur. Samuti kasutatakse ülikülmravi sportlastel jõu ja kiiruse suurendamise ning üldise heaolutunde parandamise eesmärgil. Protseduur eeldab perearsti või eriarsti saatekirja.


Kontakt Lühinumber 1900, e-mail info@itk.ee Välismaalt helistades: +372 622 7070 www.itk.ee

www.facebook.com/Keskhaigla

Tasuline teenus Ida-Tallinna Keskhaigla pakub tasuliste teenustena kõiki tervishoiuteenuseid. Tasuliste teenuste küsimustes aitavad teid kliendihaldurid. Kristel Korovetski: inglise keeles e-mail info@itk.ee telefon +372 620 7987 Marina Sorokina: vene keeles e-mail info@itk.ee telefon +372 620 7189 Tasuliste teenuste hinnakirja leiad www.itk.ee

Meie üksused Ravi tn

Magdaleena

Järve

Ravi 18, 10138 Tallinn

Pärnu mnt 104, 11312 Tallinn

Energia 8, 11316 Tallinn

Tõnismäe

Magasini

Loksa

Hariduse 6, 10119 Tallinn

Magasini 34, 10138 Tallinn

Posti 29, 74805 Loksa

Tervishoiuteenused patsiendile  
Advertisement