AVRUPALI TÜRKLERİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ ÖNEMİ ARAŞTIRMASI

Page 1

© 2019

AVRUPALI TÜRKLERİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ ÖNEMİ ARAŞTIRMASI

TURKISH-EUROPEAN FOUNDATION FOR EDUCATION AND SCIENTIFIC STUDIES

TÜRKIYE-AVRUPA EĞITIM VE BILIMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI TÜRKISCH-EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG -DTS-

FISTIKLI YOKUŞU N0: 8 KANLICA BEYKOZ / İSTANBUL TEL: +90 216 680 91 85 HANDY: 0151 47 42 94 35 CEP: 0544 493 43 00 TAVAKSEN@GMAIL.COM WWW.TAVAKVAKFİ.ORG


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

HAKKINDA TAVAK, Türkiye ve Avrupa arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek ve akademik değişime eşlik etmek amacıyla kurulan bir Türk vakfıdır. Kurucuları arasında Avrupa ve Türkiye’de ikili ilişkilere büyük katkılar koymuştur. 25.12.2008’de resmen kurulan ve 15 kişiden oluşan TAVAK Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Faruk Şen yürütmektedir. 2. Başkanlığını da değerli turizmci ve iş adamı Tavit Köletavitoğlu yapmaktadır. TAVAK tarafından özümsenen “Almanca vakıf üniversitesinin kuruluş projesi”, Türkiye ile Almanya arasında sıkı işbirliğini öngörmekte olup, her iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin bir parçası haline gelecektir. Tavak Vakfı sosyal sorumlulukları çerçevesinde bölge ve ulusal gelişimine katkı sağlayacak olan ulusal ve uluslararası sosyo-ekonomik ve bilimsel projeler gerçekleştirecektir. Vakıf bilhassa, göç ve dış ülkelerde yaşayan Türk kökenliler hakkında yapacağı bilimsel araştırma ve anket sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan bilimsel verileri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşarak iyileştirme sürecine alt yapı sağlayacaktır. Türk ve Alman tarafları arasında bağlantıların oluşturulması haricinde, TAVAK kendisini projenin hayata geçirilmesi için koordinasyon ve organizasyon gibi alanlarda faal güç olarak görmektedir. TAVAK Vakfı’nın asıl amacı Türk-Alman Üniversitesini kurmak olmakla birlikte, uluslararası alanda etkin ve geçerli eğitim kalitesi vererek; yüksek okullar, teknik bölümler, araştırma enstitüleri kurarak, Avrupa ile birbirine ilişkilendirilmiş bilim merkezi oluşturmaktır. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı olarak bizler eğitim ve bilimin önemine inanıyor ve dünyayı güzelleştirmenin yolunun bu iki unsurdan geçtiğini düşünüyoruz. Avrupa ve Türkiye arasında köprü oluşturmayı görevimiz olarak görürken aynı zamanda yurtdışında, dünyanın dört bir yanında hayatını sürdüren Türkler için güzel projeler yapmaya ve onların da ülkemizde temsil edilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Globalleşen dünyamızda kültürlerarası ilişkilerin ve projelerin öneminin farkındayız ve bu tarz projeleri gerek gerçekleştirmek gerekse teşvik etmek için hazırız.

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’ Turizme Avrupa’da yaşayan 2,8 milyon Türkden 3,3 Milyar Euro katkı 2019’ de Türkiye’ye takriben 2.8 milyon Avrupa’da yaşayan Türk geldi. Euro bölgesinde yaşayan Türkler, tatil için Türkiye’yi tercih ederek yaklaşık 3,3 milyar euro döviz bıraktı. TAVAK Vakfı’nın “Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi’’ başlıklı son araştırmasının sonuçlarına göre, 2018’de bir önceki yıla kıyasla biraz daha fazla Avrupalı Türk Türkiye’yi ziyaret edecek. 2018 yılında 2,6 milyon kadar Avrupalı Türk tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmişti. Avrupalı Türklerin % 47’si Tatillerini Türkiye’de geçiriyor Bu yıl tatilini Türkiye’de geçirecek olan 2,8 milyon Avrupalı Türk turistin 1,9 milyonunu Almanya’da yaşayan Türkler oluşturuyor. Türkiye’de geçirilen tatil ortalama 24 gün olarak tespit edilmiştir. Yaşlılar çok daha uzun süre kalmalarına rağmen çoğu genç artık hafta sonu ya da yedi günlüğüne İstanbul’da Türkiye’ye gelmektedirler. Gelişlerde ortalama aile büyüklüğü 3 kişiden oluşmaktadır ve çoğunluk arabaları ile gelmektedirler. Ortalama 4 hafta kalıyorlar TAVAK’ın bu yılın Ağustos ayında yaptığı araştırmalara göre Avrupalı Türkler Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar. Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise her zamanki gibi İstanbul, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum oluşturuyor. 1- Nereler revaçta? 1- Türkiye’de tatil geçirme oranlarına baktığınız zaman %37’si her halukarda tatilin belirli bir bölümünü İstanbul’da geçirmektedirler. 2- Antalya’da tatil geçirenler %23, Bodrum %11 olurken Çeşme ve Alaçatı’da bu oran %17’ye kadar çıkmaktadır. 3- Ziyaretlerin %55’i aile her durumda ziyaretlerini içermektedir fakat artık aile ziyaretleri tüm tatil için geçerli olmamakta Avrupalı Türklerin %21’ide deniz tatili yapmaktadırlar. Eğlence tatili %17 ile İstanbul öne çıkmaktadır. Evlilik ve brokratik işlemler için gelenler %3’tür. Artık Avrupalı Türkler evliliklerini içinde yaşadıkları ülkelerde gerçekleştirmektedirler. Harcamalarda 2011’e göre hafif yükseliş devam ediyor 2019 için öngörülen ortalama harcama miktarının 1.200 Euro civarında olduğu tespit edilen bu kişilerin, bu yıl Avrupa’daki ekonomik krizin artması nedeniyle daha kısıtlı harcamalarda bulunduğu görülüyor. 2017’te Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde ortalama 1.150 Euro harcadıkları tespit edildi. Ayrıca Euro’nun yaz aylarında aşırı değerlenmesi de bunda çok büyük rol oynadı. 2019’da Türkiye’de tatil geçirenler 1200 TL’nin takriben 510 Euro’sunu konaklama için harcamaktadırlar. Eğlence %9 olurken diğer paralar %45 yiyecek, içecek ve hediye sektöründe harcanmaktadır. Bunun yanı sıra Avrupalı Türklerin Alman turistlere göre %20 daha fazla para harcadığı görüldü.

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’ Euro bölgesindeki Türklerin nüfusu yaklaşık 5,7 milyon TAVAK Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5,7 milyonun üzerinde Euro-Türk yaşamaktadır. Bunların her yıl %40’ın üzerinde bir kitlesi de (2018’de %47) tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelmektedirler. Avrupa’dan gelen Türkler, ciddi bir şekilde alıverişe para harcarken, özellikle İstanbul’daki önemli eğlence merkezlerine gitmektedirler. Gelmeyenlerin yaklaşımı Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde Türkiye’ye asla gitmem diyenlerin oranı artmaktadır. Bu kişiler politik nedenler ortaya çıkarmaktadır fakat genç nesil büyük ölçüde İtalya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ilgi gösterdiği de yeni bir gelişmedir.

AB Ülkelerinde Yaşayan Türk Nüfusun Dağılımı Ülke

Toplam Türk Sayısı

T.C. Vatandaşlarının Sayısı

Belçika

135.000

39.532

Danimarka

59.920

28.934

Almanya

3.200.000

1.710.000

Fransa

434.540

323.421

Hollanda

478.330

142.698

Avusturya

350.000

106.000

İsveç

40.766

10.840

Büyük Britanya

180.000

90.000

Diğer 19 AB Ülkeleri

130.000

--

Toplam (1)

5.008.056

2.451.425

AB´deki Türk Göçmenler ve Azınlıklar Yunanistan

150.000

-

Bulgaristan

550.000

-

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

Romanya

40.000

-

Toplam (2)

970.000

-

EU-28 TOPLAM (1+2)

5.760.000

2.419.491

(TAVAK 2018)

Avrupalı Türk turistler Almanlar’dan daha fazla harcama yapıyorlar 2018 yılında Türkiye’ye gelen 2,8 milyon Türk kökenli turist takriben 3,1 milyar Euro döviz getirmiş bulunmaktadır. 2018’de 5 milyon Alman geldi. 2017 yılında ise Almanya’dan 3,5 milyon kadar Alman turist gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 590 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama 1200 Euro harcadığı görülmektedir. Bu açıdan Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlere göre

çok

daha

fazla

harcama

yapmaktadırlar.

2019

yılında

Euro-Türklerin

Türkiye’deki tatillerinde 3,3 milyar Euro harcayacaklar.

AB’li Türkler ve Turizm Harcamaları AB’den Gelen Türk Turistler

2,8 Milyon

Almanya’dan Gelen Türk Turistler

1,9 Milyon

Kişi Başı Harcamalar

1200 Euro

2011 yılında ortalama 1200 Euro harcayan Türkler, 2012 yılında ekonomik krizinde nedeniyle harcamalarını ortalama 1100 Euro’ya düşürmüşlerdir. 2013’teki ortalama harcamalarına baktığımızda kişi başı harcamaların 1170 Euro olduğunu görüyoruz. Avrupalı

Türkler hava yoluyla ulaşımın son zamanlarda büyük ölçüde pahalanması

nedeniyle özellikle 2016’dan itibaren karayollarını tercih ediyorlar. Büyük ailelerin Türkiye’ye daha az geldiği ortaya çıkmaktadır. Bunun bir nedeni de tatilin çok pahalı olmasından kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki yıl tatilinizi Türkiye’de geçirir misiniz sorusuna insanlarımızın %87’si evet cevabı vermektedirler.

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’ Avrupalı Türk turistlerin ekonomik getirisi Avrupalı Türkler, 2018 yılında ülkemizde bırakması beklenen 3,3 milyar Euro; 2015 yılında ülkemize gelen 5,7 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar Euro’ya yakındır. 2018’de Alman turist sayısının 4,4 milyon sınırında kalacağından hareket ediliyor.

Yıllara Göre Türkiye’ye Gelen Avrupalı Türk Turistler Yıl

Turist Sayısı

Turistlerin Toplam Harcamaları

2012

1,8 Milyon

1,980 Milyar Euro

2013

2,3 Milyon

2,691 Milyar Euro

2014

2,7 Milyon

3,464 Milyar Euro

2015

1,9 Milyon

1,862 Milyar Euro

2016

2,3 Milyon

2,800 Milyar Euro

2017

2,7 Milyon

3,100 Milyar Euro

2018

2,8 Milyon

3,300 Milyar Euro

Almanya Türk Kökenli Hanelerin Ekonomik Değerleri Türk Kökenlilerin toplamı

3,2 MİLYON

Hane başı nüfus ortalaması

3,7

Toplam Türk haneleri

888,5

Ortalama hane geliri (Net/ Aylık €)

1,980

Ortalama hane başı tasarruf (Net/ Aylık €) Hane Başı toplam tüketim harcamaları (Net/ Aylık €)

210 1,790

Hane başına yıllık net gelir

23.900

Yıllık net hane gelirleri toplamı (Yıl Toplamı/Milyar €)

19.478

Türk haneleri tasarruf miktarı (Yıl Toplamı / Milyar €)

2,05

Türk haneleri tüketim harcama (Yıl Toplamı / Milyar €)

20,9

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’ Araştırmanın Künyesi TAVAK (Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) tarafından 8 Ağustos – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. CATİ Yöntemiyle 800 Almanyalı, 200 Fransalı, 350 Hollandalı 200 Belçikalı ve 250 Avusturyalı Türk’le görüşme yapılmıştır. Diğer ülkelerde ise bu araştırmanın kapsamına göre bir yansıtma gerçekleştirilmiştir. Böylece yapılan 1800 anketin sonunda hem gelir düzeyleri ve Türkiye’ye gelmek için ayırdıkları süre ortaya çıkmıştır. Almanya’da:

Münih,

Köln,

Duisburg,

Berlin,

Frankfurt, Essen Fransa’da: Paris, Nancy Hollanda’da: Amsterdam, Rotherdam Belçika’da: Brüksel Avusturya’da: Viyana, Graz, Bregenz

www.tavakvakfi.org

Stutgart,

Düsseldorf,


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

www.tavakvakfi.org


“Avrupalı Türklerin Türk Turizmi’ndeki Önemi’ Araştırması’

www.tavakvakfi.org


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.