__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UT BIL DN ING SK AT AL OG

YH-utbildningar

2020


Innehållsförteckning Sida 4-5 Sida 6-7 Sida 8-9

Om IT-Högskolan Framtidsbransch .NET-utvecklare

Sida 10-11 Applikationsutvecklare till iPhone och Android Sida 12-13 Frontend-utvecklare Sida 14-15 IT-Projektledare Sida 16-17 JavaScript-utvecklare

2

Innehåll

Sida 18-19 Javautvecklare Sida 20-21 Mjukvarutestare Sida 22-23 UX-designer Sida 24-25 Yrkeshögskolan


InnehĂĽll

3


IT-HÖGSKOLAN

- Här startar din IT-karriär! IT-Högskolan är en tydligt profilerad högskola inom Data/IT. Vårt tydliga fokus på IT och kvalitésutbildningar har gjort att IT-Högskolan har högt förtroende i IT-branschen och ett bra rykte i det anställande arbetslivet. Vi består av personer som brinner för utbildning och IT, kombinationen är ett vinnande koncept som utbildar studerande efter näringslivets behov. På IT-Högskolan får du träna din tekniska- och personliga kompetens. Vi utbildar dig så att du har kunskap, kraft och mod att starta din IT-karriär. IT-Högskolan har en tydlig pedagogisk modell i ”Learning by doing” där teori och praktik går hand i hand. Modellen upplever du genom de många laborationer, case, övningsuppgifter och större projekt som genomförs under utbildningen. IT-Högskolans pedagogik är starkt förankrad i ITbranschen vilket gör att kursmomenten utgår från verkliga behov i arbetslivet. Det du får lära dig kommer du direkt kunna omsätta på din blivande arbetsplats. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda en verklighetsnära och uppdaterad utbildning. IT-Högskolan är en mål- och värderingsstyrd verksamhet.Värderingarna gäller alla som arbetar och studerar på IT-Högskolan och ska guida oss i vardagen för att du ska få ut din fulla potential och säkerställa anställningsbarhet efter examen.

LIA-Praktik (Lärande i Arbete) IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIAplats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom ITbranschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT.

Därför väljer du IT-Högskolan: n

Vi är specialiserade på IT-utbildningar.

n

Vi använder de senaste verktygen och metoderna.

n

Projekt med andra av IT-Högskolans utbildningar - branschnära studiemiljö.

n

Vi har nära samarbeten med de främsta företagen inom IT-branschen.

n

Våra utbildare har bred branschkännedom och är direkt kopplade till näringslivet.

VI kan IT Precis som vårt namn IT-Högskolan säger, så är vi proffs på IT. Vi arbetar nära branschen och ser till att våra kurser är aktuella och du får lära dig att använda de senaste verktygen. Att alla utbildare på IThögskolan är yrkesverksamma inom IT gör att de har svar på de studerandes alla frågor och kan guida dig ut i arbetslivet. Det finns många skolor som erbjuder YH-utbildningar inom IT. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi är specialiserade på IT.

4

Om IT-Högskolan


Ansök till IT-Högskolan och starta din IT-karriär!

Om IT-Högskolan

5


Här startar din IT-karriär! På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan byter du karriär och öppnar dörrar till helt nya möjligheter inom IT-branschen. Behovet av kompetens inom IT är stort och branschen behöver just dig. Du får teoretiska och praktiska kunskaper som du omsätter direkt på din framtida arbetsplats. IT-Högskolan har mångårig erfarenhet av IT-utbildningar och vi vet att du kommer bli trygg i din blivande yrkesroll. Utbildningarnas nära anknytning till IT-branschen genom LIA-praktik gör att du omsätter dina kunskaper direkt under studietiden. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto tagit av fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sitt LIA-företag. Att gå en utbildning på ITHögskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år.

Så här säger några av våra tidigare studerande, som samtliga har arbete idag:

IT-Högskolan erbjöd mig en god plats att inleda min karriär genom en bred utbildning och sin stora företagspool. Väldigt tidigt i utbildningen kom jag i kontakt med arbetslivet och kunde börja förbereda mig samt påverka hur jag ville utvecklas inför mitt framtida drömjobb. // Mani Sedighi - (Applikationsutvecklare)

Jag trivdes på IT-Högskolan för att det var mycket praktiska moment med mycket skapande och chans att vara kreativ. Jag känner att jag lärt mig väldigt mycket väldigt snabbt. // Wilhelm Fors (Applikationsutvecklare)

Perfekt med möjlighet att först plugga i skolbänken och sedan använda sina kunskaper på ett företag när man gör sin LIA. LIA:n knöt ihop utbildningen på ett bra sätt. // Mikaela Jenås (Mjukvarutestare)

Jag lär mig allra bäst när jag vet att det jag gör har stor relevans i min kommande yrkesroll och det var exakt det som IT-högskolan levererade. Lärarna hade en stark verklighetsförankring så jag fick alltid bra svar på mina frågor. Jag fick jobb på Wipcore som systemutvecklare direkt efter min andra LIA-period. // Daniel Ek (.NET-utvecklare)

6

Framtidsbransch


100% av alla studerande har fått en relevant LIA-plats

2020 uppgav

93% av alla som läser en YH-utbildning får jobb efter examen

8 av10

studerande att de redan fått arbete på examensdagen, majoriteten på sitt LIA-företag

SAMARBETSPARTNERS

Examensgraden IT-Högskolan

70% rikssnittet inom Data/IT 56%

uncoated paper/digital trykk

CMYK

IT-Högskolans företagspool IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som studerande ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som studerande tar del av IT-högskolans unika företagspool som är kopplad till varje YH-utbildning. Som studerande har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både den studerande och företaget blir nöjda. Till höger kan du se några av de företag som är kopplade till vår företagspool.

Framtidsbransch

7


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Har du ett brinnande intresse för programmering och vill vara med och förändra framtidens IT-system och applikationer? Då är IT-Högskolans .NET-utvecklare utbildningen för dig! Du är analytisk och har en stor vilja att lära dig nytt samt gillar att lösa problem.

Under utbildningen Du kommer att lära dig Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C# (läs: C-sharp) på en avancerad nivå. Du lär dig skapa komplexa applikationer med programmet Visual Studio men också webbapplikationer. Du kommer förstå hur databaser fungerar och hur du arbetar i team enligt den agila metoden Scrum. Utbildningens fokus ligger på programmering, därför lär du dig skapa underhållsvänlig kod och testbar kod för att förfina dina programmeringsförmågor. För att bli konsultmässig läser du kundförståelse och kommunikation med kravstäl-

8

.NET-utvecklare

lare. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment som laborationer och övningsuppgifter som ger dig en stor praktisk nytta och dina kunskaper kommer omsättas direkt i arbetslivet. Under utbildningen genomför du 24 veckors LIA-kurs som är förlagd ute på företag där du bygger upp erfarenhet och skapar dig ett kontaktnät. Som student på IT-Högskolan tar du del av den exklusiva företagspool som är kopplad till utbildningen.

Efter utbildningen Behovet av .NET-utvecklare är stort och framtidsutsikterna är mycket goda. Du kommer besitta spetskompetens och erfarenheter inom .NET-utveckling som IT-företagen efterfrågar vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 140 YH-poäng (28 v) Företagspool: JA

Behörighet

Därför väljer du utbildningen n Du blir expert inom Microsofts .NET-plattform.

n Stort behov i branschen av .NET-kompetens. n Modern utbildning med de senaste teknikerna.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Programmering 1

Kursplan .NET-utvecklare Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

(5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Agil utveckling

30 p

Clean code & testbar kod

30 p

Examensarbete

20 p

Kundförståelse, konsultmässighet & rapportering 15 p

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n .NET-utvecklare

LIA 1

60 p

LIA 2

80 p

Programmering med C#

60 p

Utveckling mot databas & databasadministration 45 p Webbutveckling med C# Totalt:

60 p 400 p

n Systemutvecklare n Programutvecklare

.NET-utvecklare

9


Ansök på ITHS.se

aU Applikationsutvecklare till iPhone och Android Vem är du? Vill du arbeta med att skapa framtidens appar? Då är Applikationsutvecklare till iPhone och Android utbildningen för dig! Du har ett intresse för programmering, IT och vill arbeta kreativt med att skapa funktionella och snyggt designade appar. Du gillar att lösa problem och att arbeta i team.

Under utbildningen Du kommer bli expert på applikationsutveckling där du får lära dig att självständigt bygga professionella mobilapplikationer (native och crossplatform) med hjälp av programmeringsspråken C#, Java, JavaScript och Swift. Du lär dig applikationsdesign med användarvänliga gränssnitt och vyer som passar för både Android, iPhone och iPad. Under utbildningen skapar du mängder av applikationer genom de laborationer och case som du kommer jobba med under utbildningen. Vidare får du grundläggande kunskaper inom projektledning och hur

10

Applikationsutvecklare till iPhone och Android

du kommunicerar med kunder på ett affärsmässigt sätt. Under LIA-praktiken skapar du dig värdefull erfarenhet och ett kontaktnät för kommande arbete. IT-Högskolan har en unik företagspool där du som studerande får tillgång till de många företag med ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen Att styra tekniska lösningar och boka tjänster med mobilen är helt naturligt i dagsläget och efter utbildningen kommer du vara trygg i skapandet av olika applikationer. Du kommer ha spetskompetens inom applikationsutveckling och den viktiga förståelsen för hur du arbetar i projektform vilket branschen värdesätter högt. Branschen för mobilappar växer stadigt och behovet av att skapa applikationer är mycket stort.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n 100 % av de studerande har fått relevant LIA-plats genom företagspoolen.

n Beprövad kursplan med hög kvalité – åttonde utbildningsstarten!

n 80% av alla examinerade studenter arbetar som applikationsutvecklare 6 månader efter utbildningen.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt/

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

projektledning

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Programmering 1

n LIA

(Programmering A)

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Applikationsutvecklare n Applikationsprogrammerare

Kursplan Applikationsutvecklare till iPhone och Android (5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Agil utveckling

30 p

Androidutveckling

50 p

Crossplatform-utveckling med C#

15 p

Crossplatform-utveckling med webbteknologier

25 p

Databashantering

15 p

Examensarbete

15 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

Objektorienterad analys & design

10 p

Programmering iOS – Objective-C & Swift

50 p

Webbapplikationsutveckling

55 p

Projektstyrning & kommunikation med kravställare 15 p Totalt:

400 p

n Mobilspelsutvecklare

Applikationsutvecklare till iPhone och Android

11


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben? Då är IT-Högskolans utbildning Frontend-utvecklare perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder då branschen är i ständig förändring.

Under utbildningen Som frontend-utvecklare är du ansvarig för att skapa hemsidor och anpassa dem utifrån webbläsare, smartphones och läsplattor. Du lär dig utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt att implementera nya funktioner och idéer i frontend. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och att skapa hemsidor som är användarvänliga med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa en lösning efter användarens behov vilket är centralt för en Frontend-utvecklare. Andra viktiga delar du lär dig är att arbeta i team genom den agila

12

Frontend-utvecklare

metoden Scrum. Att du lär dig kommunicera och ha hög teamkänsla är viktigt för en professionell frontendutvecklare. Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen gör att du får en bred portfolio av skapade hemsidor som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen Som Frontend-utvecklare kommer du arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir Frontend-utvecklare med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av frontendutvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n Stor efterfrågan i IT-branschen av Frontend-utvecklare.

n Du arbetar kreativt med att snabbt skapa snygga hemsidor.

n Du blir fullstack med expertis inom frontend-utveckling.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen. n Webbprogrammering

Särskild behörighet:

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n LIA

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B) n Lägst betyget E i Webbutveckling 2

Kursplan Frontend-utvecklare (5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Agil utveckling

20 p

CMS

20 p

Databaser

15 p

Design & frontend-utveckling med JavaScript

30 p

Effektiv frontend-utveckling

50 p

Examensarbete

15 p

Grafisk design & UX-design

30 p

HTML & CSS

20 p

JavaScript

50 p

Kommunikation med kravställare, gruppdynamik & projektstyrning

20 p

LIA 1

40 p

n Webbutvecklare

LIA 2

80 p

n Webbdesigner

PHP

10 p

Saknar du Webbutveckling 2 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Frontend-utvecklare

Totalt:

400 p

Frontend-utvecklare

13


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Du gillar att driva och leda processer framåt och se till att saker händer. Samtidigt vill du hjälpa gruppen och dess medlemmar att växa och utvecklas inom sin roll i ett team. Du gillar att ha ett helhetsansvar för projekt och både arbeta med detaljer och mer helhetsöverskridande synsätt. IT-Högskolans IT-projektledare ger dig möjligheten att bli motorn i IT-projekt och chansen att vara med och skapa framtidens system.

Under utbildningen Du kommer under ett intensivt första läsår lära dig att självständigt driva, styra och följa upp flera IT-projekt samtidigt. Du kommer tidigt i utbildningen att bli IT-projektledare för ett utvecklingsteam tillsammans med några av IT-Högskolans övriga IT-utbildningar. Du lär dig att skapa hög effektivitet i utvecklingsprocessen och för olika typer av IT-projekt. Du kommer lära dig olika projektmetoder samt möjligheten till en kostnadsfri certifiering som Professional Scrum Master (PSM1). Utöver metoder lär du

14

IT-projektledare

dig hantera personerna i teamet och få dem att utvecklas och växa inom ramen för projektet. Du lär dig också hur IT-branschen fungerar och hur utvecklingsprocessen fungerar för att kunna skapa tydlighet med utvecklare och övriga tekniska intressenter. Efter första året har du en omfattande LIA-praktik då du får viktiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Efter utbildningen blir du trygg i rollen som IT-Projektledare.

Efter utbildningen IT-branschen växer och även behovet att organisera och leda olika typer av IT-projekt. Du blir en modern ITprojektledare med avgörande tekniska kunskaper som gör dig unik på arbetsmarknaden. Du kommer kunna omsätta dina kunskaper direkt efter utbildningen och omgående påbörja anställning som IT-projektledare.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 1,5 år (300 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.49 2021 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 100 YH-poäng (20 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n Du får möjligheten till en kostnadsfri Professional Scrum Master certifiering (PSM1).

n Under utbildningen får du chansen att leda utvecklingsteam med utvecklare från andra utbildningar på IT-Högskolan.

n Efter utbildningen blir du trygg i projektmetoder, grupprocesser och IT-branschen.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Projektledning

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n LIA

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B) n Lägst betyget E i Programmering 1 eller Webbutveckling 1.

Kursplan IT-Projektledare Saknar du Programmering 1 Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

(5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

Agil projektledning

40 p

Examensarbete

20 p

IT-projektledning

60 p

Kundförståelse & konsultmässighet

20 p

– läs mer på ITHS.se

LIA

100 p

Projektledning, projektmodeller & grupprocesser 40 p Projektverktyg & dokumentation

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

Totalt:

20 p 300 p

n IT-Projektledare n Projektledare n Förändringsledare

IT-projektledare

15


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Du gillar att lösa problem och programmera avancerade funktioner. Du vill bli expert på programmeringsspråket JavaScript och skapa avancerade funktioner på webben. Då är IT-Högskolans JavaScript-utvecklare utbildningen för dig! Du gillar att hålla dig uppdaterad med de senaste teknologierna och att lära dig nya saker.

Under utbildningen JavaScript är det populäraste programmeringsspråket på webben. Som JavaScript-utvecklare arbetar du med att skapa ett välfungerande webbgränssnitt och avancerade funktioner på webben. Du kommer lära dig webbprogrammeringsspråket JavaScript och dess tillhörande verktyg och ramverk på djupet. Du lär dig avancerad programmering med JavaScript för att skapa användarvänlig funktionalitet på webben. Du blir ”fullstack-utvecklare” då du även lär dig serversidans möjligheter med NodeJS. Mycket av utbildningen är inriktat mot skapande och att lösa olika tekniska problem. Det kan vara att du

16

JavaScript-utvecklare

skapar en ny sajt eller implementera ny teknik i en tidigare lösning. Du lär dig skapa applikationer för Android och iOS, och publicera applikationer på marknaden. En JavaScript-utvecklare behöver också förstå en kravställares behov därför kommer du arbete med skarpa projekt med hjälp av agil projektmetodik. Du kommer lära dig relevanta och angränsande områden för att du ska förstå helheten kring en webblösning. Fokus på utbildningen är självklart programmeringsspråket JavaScript och de modernaste verktygen.

Efter utbildningen Blir du expert på webbprogrammeringsspråket JavaScript och hur avancerade funktioner skapas på webben. Detta gör dig mycket attraktiv för det anställande arbetslivet då JavaScript är nödvändigt för avancerade webblösningar. Behovet av djup kompetens inom JavaScript är stort och ökar stadigt då mer funktioner finns på webben.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n Du blir fullstack-utvecklare och lär dig både frontend och backend.

n Du blir expert på webbens största programmeringsspråk – JavaScript.

n IT-branschen har en stor efterfrågan av JavaScript-utvecklare.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Webbutveckling 2

Kursplan JavaScript-utvecklare Saknar du Webbutveckling 2 eller Matematik 2?

(5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Agil utveckling

25 p

Backendprogrammering & databaser

55 p

Cross-plattform-utveckling

25 p

Design & UX

20 p

Designprinciper & -mönster

35 p

Examensarbete

20 p

Frontendutveckling

55 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

Software life cycle management

20 p

n Webbutvecklare

Webbutveckling

25 p

n Webbprogrammerare

Totalt:

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n JavaScript-utvecklare

400 p

JavaScript-utvecklare

17


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Vill du bli expert på världens största programmeringsspråk Java? Då är IT-Högskolans Javautvecklare utbildningen för dig. Du har ett stort intresse för programmering och en strävan att arbeta med stora IT-system, webben och applikationer. Du är kreativ och tycker om att lösa problem.

Under utbildningen Java är världens största programmeringsspråk och är integrerat i mängder av system världen över. Under utbildningen kommer du arbeta med stora IT-system, webben och serversidan, alltså med både back-end och front-end. Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling. Övriga områden du kommer lära dig är molntjänster som AWS, databashantering, integration, webbservices, etc.

18

Javautvecklare

Givetvis lär du dig hur ett system byggs och hur systemutveckling i team funkar. Att du kan arbeta i agilateam med moderna arbetsmetoder som SCRUM är avgörande för yrkesrollen. Du kommer omsätta dina kunskaper under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen och som har ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen Utbildningen kommer ge dig den spetskunskap inom Javaprogrammering, systemutveckling och agila arbetsprocesser som IT-företagen efterfrågar. Du kommer bli trygg i rollen som Javautvecklare och vara redo för arbetslivet. Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du drömmer om då möjligheterna är många.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n Javautvecklare är en säker väg till en framgångsrik karriär inom IT-branschen.

n Du blir expert på världens största programmeringsspråk Java.

n Arbetsmarknaden har under lång tid efterfrågat duktiga Javautvecklare.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt/ projektledning

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B) n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Programmering 1

n LIA

(Programmering A)

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Kursplan Javautvecklare (5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Java programmering

50 p

Agil utveckling

20 p

Clean code & testbar kod

20 p

Utveckling mot databas & databasadministration 35 p Javaverktyg & byggmiljöer

20 p

Web services & integrationer

25 p

Utveckling av webbapplikationer

50 p

Complex Javaprogramming

40 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

n Systemutvecklare

Examensarbete

20 p

n Applikationsutvecklare

Totalt:

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Javautvecklare

400 p

Javautvecklare

19


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Är du en person som gillar att testa hur saker fungerar? Som mjukvarutestare kvalitetssäkrar du IT-system där du granskar produkten innan den lanseras på marknaden. Är du är nyfiken, analytisk, programmeringsintresserad och gillar att identifiera förbättringar? Då är IT-Högskolans utbildning till mjukvarutestare perfekt för dig.

Under utbildningen Under utbildningen lär du dig förstå en kravspecifikation, inse vad som kan gå fel i utvecklingen, systematiskt genomföra tester och rapportera testutfallet. Utbildningens fokus mot automatiserad testning är djupt förankrad i branschen och kommer ge dig stora konkurrensfördel mot övriga testare i branschen. Du får lära dig teori som är avgörande för att verka som mjukvarutestare men framförallt erfarenheten att genomföra testning i praktiken. Du kommer bli trygg i rollen som mjukvarutestare!

20

Mjukvarutestare

Under utbildningen kommer du delta i större projekt med andra YH-utbildningar på IT-Högskolan och därmed uppleva en verklig utvecklingsprocess innehållande testning av skarpa hemsidor, appar och system. Under utbildningen erbjuds du en kostnadsfri ISTQB-certifiering som branschen värdesätter högt. Som student på IT-Högskolan tar du del av den exklusiva företagspool som är kopplad till utbildningen. 100% av alla studenter på utbildningen har fått relevanta LIA-plats.

Efter utbildningen Just nu råder det stor brist på mjukvarutestare och efterfrågan från branschen är stor. Utbildningen ger dig de kunskaper och praktiska erfarenhet som branschen efterfrågar. Har du även erhållit ISTQB-certifieringen är du extremt eftertraktad på arbetsmarknaden.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 1,5 år (300 YH-poäng)

Därför väljer du utbildningen

CSN berättigad: JA

n Möjlighet till kostnadsfri ISTQB-certifiering.

Tid: Start v.34 2020 - slut v.49 2021

n 100 % av de studerande har fått relevant LIA-plats

Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 60 YH-poäng (12 v) Företagspool: JA

Behörighet

genom företagspoolen.

n Du kan automatiserad testning och programmering som branschen efterfrågar.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B) n

n Agilt arbetssätt

Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Testkunskap

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Kursplan Mjukvarutestare Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Mjukvarutestare

(5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Agil utveckling

30 p

Automatiserad testning

50 p

Databashantering

20 p

Examensarbete

10 p

Kravhantering

20 p

LIA

60 p

Programmering för testare

50 p

Testmetoder & testadministration

20 p

Testprocesser i praktiken

40 p

Totalt:

300 p

n Testledare n Kvalitetssäkrare

Mjukvarutestare

21


Ansök på ITHS.se

uX UX-designer Vem är du? Du gillar beteendevetenskap och vill bidra till en bättre användarupplevelse av olika system och produkter. Du är nyfiken och intresserad av hur människor använder teknik och vill arbeta med människors olika användarupplevelser av webbsidor, applikationer, system och produkter. I så fall är IT-Högskolans UX-designer utbildningen för dig!

Under utbildningen Du kommer bli expert på att analysera och ta fram användarvänliga system, produkter och IT-lösningar. Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genom de många praktiska labbarna men också genom teamarbete. Under utbildningen lär du dig omsätta ett företags varumärke till praktisk UXdesign. Du kommer bli säker på de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Sketch, inVision, etc. Du kommer att skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer. Här lägger vi extra fokus på att använda den moderna funktionaliteten för

22

UX-designer

att interagera med mobila enheter. Du lär dig ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design och bedöma vad användarna värderar. Du kommer kommunicera design vidare till utvecklare eller slutkund under utbildningen.

Efter utbildningen Du blir trygg i avgörande detaljer i rollen som UXdesigner och redo för arbetslivet. Du behärskar olika undersökningar och avancerade metoder för skapa en god användarupplevelse och du kan antingen bli den som skapar användarvänliga lösningar eller den som beställer dessa tjänster. Du jobbar på ett större ITbolag, medelstort produktbolag eller kanske en start-up. Behovet av UX-designers är stort i branschen.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: Start v.34 2020 - slut v.23 2022 Sista ansökningsdag: 15 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v) Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen n Behovet av UX-designers är stort och du kommer arbeta i en spännande roll.

n Du lär dig tekniska delar i kombination med beteendeinriktade sidor.

n Du kommer arbeta i en kreativ och varierad miljö med många möjligheter.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n UX-design

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Marknadsföring och affärsnytta

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Webbutveckling 1 eller Programmering 1.

Kursplan UX-designer Saknar du Webbutveckling 1, Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n UX-designer n Interaktionsdesigner

(5 poäng = 1 vecka) Kurs

Poäng

Affärsnytta med design

25 p

Agila metoder

20 p

Användarcentrerad design

60 p

Examensarbete

20 p

Gränssnittsdesign och prototyper

40 p

LIA-1

40 p

LIA-2

80 p

Programmering för UX-design

35 p

Strategisk marknadsföring & varumärkesutveckling

40 p

Webbplats- och applikationsdesign

40 p

Totalt:

400 p

n Visual Designer

UX-designer

23


IT-Högskolan bedriver YH-utbildningar. Det betyder att utbildningarna är kontrollerade och godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att vi som anordnare har ett tillstånd för utbildningen. Tillstånd för YH-utbildningar ges bara när det finns ett verkligt behov på arbetsmarknaden, det är därför så många som läser YH-utbildningar får arbete direkt efter sin utbildning. Utbildningarna är CSN-berättigade och vid examen får du ett Europass som kan användas vid vidarestudier eller arbete utomlands. När du läser en YH-utbildning ingår det alltid praktik, som kallas LIA (Lärande I Arbete). På de flesta skolor får studenterna ordna sina egna praktikplatser, men till skillnad från andra skolor så hjälper vi våra studenter att få de bästa praktikplatserna genom en unik företagspool kopplad till respektive YH-utbildning.

”Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.”

Något som skiljer YH-utbildningar från andra utbildningsformer är det nära samarbetet med arbetslivet. Så här skriver Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) ”Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser” (www.yrkeshogskolan. se/Om-yrkeshogskolan/). På IT-Högskolan är utbildarna yrkesaktiva inom det ämne de undervisar. Vi har också ett nära samarbete med ledande IT-företag som sitter med i ledningsgrupperna och bland annat gästföreläser.

24

Yrkeshögskolan

”Inom ett halvår efter avslutad utbildning har över 90% av dem som läser YH-utbildning fått jobb.”

Väljer du att läsa en YH-utbildning på IT-högskolan kan du vara säker på att du läser en utbildning där du får jobb efteråt. Som student har du ett skydd då Myndigheten finns där för er studenter och är en garanti på att det finns ett verkligt behov på marknaden. Alla citat är hämtade på www.myh.se


25


info@iths.se

|

031-790 42 55

|

Ebbe Lieberathsgatan 18C, 412 65 Gรถteborg

Profile for iths

Utbildningskatalog IT-Högskolan Göteborg  

Här finner du IT-Högskolan Göteborgs YH-utbildningar. Du kan även se presentationsvideos för respektive utbildning och se förutsättningarna...

Utbildningskatalog IT-Högskolan Göteborg  

Här finner du IT-Högskolan Göteborgs YH-utbildningar. Du kan även se presentationsvideos för respektive utbildning och se förutsättningarna...

Profile for iths

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded