__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UT BIL DN ING SK AT AL OG

YH-utbildningar

2021


2

Innehållsförteckning

Sida 10-11 Applikationsutvecklare

Sida 4-5

Om IT-Högskolan

Sida 6-7

Framtidsbransch

Sida 12-13 Frontend-utvecklare

Sida 20-21 Webbutvecklare

Sida 8-9

.NET-utvecklare

Sida 14-15 IT-Projektledare

Sida 22-23 Yrkeshögskolan

Innehåll

till iPhone och Android

Sida 16-17 JavaScript-utvecklare Sida 18-19 Javautvecklare


Innehåll

3


IT-HÖGSKOLAN

- Här startar din IT-karriär! IT-Högskolan är en tydligt profilerad högskola inom Data/IT. Vårt tydliga fokus på IT och kvalitetsutbildningar har gjort att IT-Högskolan har högt förtroende i IT-branschen och ett bra rykte i det anställande arbetslivet. Vi består av personer som brinner för utbildning och IT, kombinationen är ett vinnande koncept som utbildar studerande efter näringslivets behov. På IT-Högskolan får du träna din tekniska- och personliga kompetens. Vi utbildar dig så att du har kunskap, kraft och mod att starta din IT-karriär. IT-Högskolan har en tydlig pedagogisk modell i ”Learning by doing” där teori och praktik går hand i hand. Modellen upplever du genom de många laborationer, case, övningsuppgifter och större projekt som genomförs under utbildningen. IT-Högskolans pedagogik är starkt förankrad i ITbranschen vilket gör att kursmomenten utgår från verkliga behov i arbetslivet. Det du får lära dig kommer du direkt kunna omsätta på din blivande arbetsplats. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda en verklighetsnära och uppdaterad utbildning. IT-Högskolan är en mål- och värderingsstyrd verksamhet.Värderingarna gäller alla som arbetar och studerar på IT-Högskolan och ska guida oss i vardagen för att du ska få ut din fulla potential och säkerställa anställningsbarhet efter examen.

Vi kan IT Precis som vårt namn IT-Högskolan säger, är vi proffs på IT. Vi arbetar nära branschen och ser till att våra kurser är aktuella och du får lära dig att använda de senaste verktygen. Att alla utbildare på IT-högskolan är yrkesverksamma inom IT gör att de har svar på dina frågor och kan guida dig ut i arbetslivet. Det finns många skolor som erbjuder YH-utbildningar inom IT. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi är specialiserade på IT.

4

Om IT-Högskolan

LIA-Praktik (Lärande i Arbete) IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIAplats. Du som studerar på IT-Högskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom ITbranschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT.

Därför väljer du IT-Högskolan: n Utbildningar som leder till jobb. n Unika företagspooler kopplade till varje utbildning för enklare kontakt med IT-företag. n En egen arbetsmarknadsdag inför LIA praktiken. Där du träffar relevanta IT-företag. n Vi är specialiserade på IT-utbildningar. n Våra utbildare har bred branschkännedom och är direkt kopplade till näringslivet.


Ansök till IT-Högskolan och starta din IT-karriär!

Om IT-Högskolan

5


Här startar din IT-karriär! På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan byter du karriär och öppnar dörrar till helt nya möjligheter inom IT-branschen. Behovet av kompetens inom IT är stort och branschen behöver just dig. Du får teoretiska och praktiska kunskaper som du omsätter direkt på din framtida arbetsplats. IT-Högskolan har mångårig erfarenhet av IT-utbildningar och vi vet att du kommer bli trygg i din blivande yrkesroll. Utbildningarnas nära anknytning till IT-branschen genom LIA-praktik gör att du omsätter dina kunskaper direkt under studietiden. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto taget av en fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sitt LIA-företag. Att gå en utbildning på ITHögskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år.

Så här säger några av våra tidigare studerande, som samtliga har arbete idag:

Det bästa med IT-Högskolans utbildning Webbutvecklare var möjligheten att komma ut på praktik och jobba i skarpa projekt redan under skoltiden. Jag kände mig trygg i hur CMS och hur databasstrukturen fungerar och har efter examen kunnat jobba med många olika typer av projekt och tekniker. Jag fick mitt jobb på företaget Fully Studios där jag gjorde min LIA. // Oskar Eriksson (Webbutvecklare)

IT-Högskolan erbjöd mig en god plats att inleda min karriär genom en bred utbildning och sin stora företagspool. Väldigt tidigt i utbildningen kom jag i kontakt med arbetslivet och kunde börja förbereda mig samt påverka hur jag ville utvecklas inför mitt framtida drömjobb. // Mani Sedighi - (Applikationsutvecklare)

IT-Högskolans utbildning Javautvecklare gav mig en bra grund, vilket gjort mig trygg i min nya yrkesroll som utvecklare. Det bästa med utbildningen var att jobba i agila team. Nu jobbar jag som Javautvecklare på Atlassian i Stockholm. // Puya Alemirad (Javautvecklare)

Jag lär mig allra bäst när jag vet att det jag gör har stor relevans i min kommande yrkesroll och det var exakt det som IT-högskolan levererade. Lärarna hade en stark verklighetsförankring så jag fick alltid bra svar på mina frågor. Jag fick jobb på Wipcore som systemutvecklare direkt efter min andra LIA-period. // Daniel Ek (.NET-utvecklare)

6

Framtidsbransch


100% av alla studerande har fått en relevant LIA-plats

93% av alla som läser en YH-utbildning får jobb efter examen

95%

av de som examinerades 2020 var i jobb 6 månader efter examen varav hela 90% i ett jobb som överensstämma med utbildningen.

Examensgraden IT-Högskolan

SAMARBETSPARTNERS

70% rikssnittet inom Data/IT 56%

IT-Högskolans företagspool IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som studerande ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som studerande tar del av IT-högskolans unika företagspool som är kopplad till varje YH-utbildning. Som studerande har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både den studerande och företaget blir nöjda. Till höger kan du se några av de företag som är kopplade till vår företagspool.

Framtidsbransch

7


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Har du ett brinnande intresse för programmering och vill vara med och förändra framtidens IT-system och applikationer? Då är IT-Högskolans .NET-utvecklare utbildningen för dig! Du är analytisk och har en stor vilja att lära dig nytt samt gillar att lösa problem.

Under utbildningen Du kommer att lära dig Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C# (läs: C-sharp) på en avancerad nivå. Du lär dig skapa komplexa applikationer med programmet Visual Studio men också webbapplikationer. Du kommer förstå hur databaser fungerar och hur du arbetar i team enligt den agila metoden Scrum. Utbildningens fokus ligger på programmering, därför lär du dig skapa underhållsvänlig kod och testbar kod för att förfina dina programmeringsförmågor. För att bli konsultmässig läser du kundförståelse och kommunikation med kravstäl-

8

.NET-utvecklare

lare. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment som laborationer och övningsuppgifter som ger dig en stor praktisk nytta och dina kunskaper kommer omsättas direkt i arbetslivet. Under utbildningen genomför du 24 veckors LIA-kurs som är förlagd ute på företag där du bygger upp erfarenhet och skapar dig ett kontaktnät. Som student på IT-Högskolan tar du del av den exklusiva företagspool som är kopplad till utbildningen.

Efter utbildningen Behovet av .NET-utvecklare är stort och framtidsutsikterna är mycket goda. Du kommer besitta spetskompetens och erfarenheter inom .NET-utveckling som IT-företagen efterfrågar vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen erbjuds även på distans!


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023 Sista ansökningsdag: 16 maj LIA-kurs omfattning: 140 YH-poäng (28 v) Företagspool: JA

Behörighet

Därför ska du välja utbildningen n Du blir expert inom

Microsofts .NET-plattform.

n Stort behov i branschen av .NET-kompetens. n Modern utbildning med de senaste teknikerna.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grund­ läggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Programmering 1

Kursplan .NET-utvecklare Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

(5 poäng = 1 vecka) KursPoäng Agil utveckling

30 p

Clean code & testbar kod

30 p

Examensarbete

20 p

Kundförståelse, konsultmässighet & rapportering 15 p

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n .NET-utvecklare

LIA 1

60 p

LIA 2

80 p

Programmering med C#

60 p

Utveckling mot databas & databasadministration 45 p Webbutveckling med C# Totalt:

60 p 400 p

n Systemutvecklare n Programutvecklare

.NET-utvecklare

9


Ansök på ITHS.se

aU Applikationsutvecklare till iPhone och Android Vem är du? Vill du arbeta med att skapa framtidens appar? Då är Applikationsutvecklare till iPhone och Android utbildningen för dig! Du har ett intresse för programmering, IT och vill arbeta kreativt med att skapa funktionella och snyggt designade appar. Du gillar att lösa problem och att arbeta i team.

Under utbildningen Du kommer bli expert på applikationsutveckling där du får lära dig att självständigt bygga professionella mobilapplikationer (native och crossplatform) med hjälp av programmeringsspråken Kotlin, Java, JavaScript och Swift. Du lär dig applikationsdesign med användarvänliga gränssnitt och vyer som passar för både Android, iPhone och läsplattor. Under utbildningen skapar du mängder av applikationer genom de laborationer och case som du kommer jobba med under utbildningen. Vidare får du grundläggande kunskaper inom projektledning och hur

10

Applikationsutvecklare till iPhone och Android

du kommunicerar med kunder på ett affärsmässigt sätt. Under LIA-praktiken skapar du dig värdefull erfarenhet och ett kontaktnät för kommande arbete. IT-Högskolan har en unik företagspool där du som studerande får tillgång till de många appföretag med ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen Att styra tekniska lösningar och boka tjänster med mobilen är helt naturligt i dagsläget och efter utbildningen kommer du vara trygg i skapandet av olika applikationer. Du kommer ha spetskompetens inom applikationsutveckling och den viktiga förståelsen för hur du arbetar i projektform vilket branschen värdesätter högt. Branschen för mobilappar växer stadigt och behovet av att skapa applikationer är mycket stort.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023 Sista ansökningsdag: 16 maj LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Därför ska du välja utbildningen n Du kommer arbeta i en kreativ miljö

med många karriärmöjligheter.

n Beprövad kursplan med hög kvalitet. n 80% av alla examinerade studerande arbetar som

Företagspool: JA

Behörighet

Kursinnehåll

applikationsutvecklare 6 månader efter utbildningen.

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt/

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Programmering 1

n LIA

(Programmering A)

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Applikationsutvecklare n Applikationsprogrammerare

projektledning

Kursplan Applikationsutvecklare till iPhone och Android (5 poäng = 1 vecka) KursPoäng Agil utveckling

30 p

Androidutveckling

50 p

Crossplatform-utveckling med C#

15 p

Crossplatform-utveckling med webbteknologier

25 p

Databashantering

15 p

Examensarbete

15 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

Objektorienterad analys & design

10 p

Programmering iOS – Objective-C & Swift

50 p

Webbapplikationsutveckling

55 p

Projektstyrning & kommunikation med kravställare 15 p Totalt:

400 p

n Mobilspelsutvecklare

Applikationsutvecklare till iPhone och Android

11


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben? Då är IT-Högskolans utbildning frontend-utvecklare perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder då branschen är i ständig förändring.

Under utbildningen Som frontend-utvecklare är du ansvarig för att skapa hemsidor och anpassa dem utifrån webbläsare, smartphones och läsplattor. Du lär dig utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt att implementera nya funktioner och idéer i frontend. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och att skapa hemsidor som är användarvänliga med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa en lösning efter användarens behov vilket är centralt för en frontend-utvecklare. Andra viktiga delar du lär dig är att arbeta i team genom den agila

12

Frontend-utvecklare

metoden Scrum. Att du lär dig kommunicera och ha hög teamkänsla är viktigt för en professionell frontendutvecklare. Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen gör att du får en bred portfolio av skapade hemsidor som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen Som frontend-utvecklare kommer du arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir frontend-utvecklare med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av frontendutvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023

Därför ska du välja utbildningen n Stor efterfrågan i IT-branschen av frontend-utvecklare.

Sista ansökningsdag: 16 maj

n Du arbetar kreativt med att snabbt

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

skapa snygga hemsidor.

n Du blir fullstack med expertis inom frontend-utveckling.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grund­ läggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen. n Webbprogrammering

Särskild behörighet:

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n LIA

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B) n Lägst betyget E i Webbutveckling 1

Kursplan Frontend-utvecklare (5 poäng = 1 vecka)

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

KursPoäng Agil utveckling

20 p

CMS

40 p

Databaser

15 p

Design & UX

25 p

Effektiv frontend-utveckling

50 p

Examensarbete

15 p

HTML & CSS

25 p

JavaScript med ramverk

30 P

Native JavaScript

30 p

Kommunikation med kravställare, gruppdynamik & projektstyrning

20 p

LIA 1

40 p

n Webbutvecklare

LIA 2

80 p

n Webbdesigner

PHP

10 p

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Frontend-utvecklare

Totalt:

400 p

Frontend-utvecklare

13


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Du gillar att driva och leda processer framåt och se till att saker händer. Samtidigt vill du hjälpa gruppen och dess medlemmar att växa och utvecklas inom sin roll i ett team. Du gillar att ha ett helhetsansvar för projekt och både arbeta med detaljer och mer helhetsöverskridande synsätt. IT-Högskolans IT-projektledare ger dig möjligheten att bli motorn i IT-projekt och chansen att vara med och skapa framtidens system.

Under utbildningen Du kommer under ett intensivt första läsår lära dig att självständigt driva, styra och följa upp flera IT-projekt samtidigt. Du kommer tidigt i utbildningen att bli IT-projektledare för ett utvecklingsteam tillsammans med några av IT-Högskolans övriga IT-utbildningar. Du lär dig att skapa hög effektivitet i utvecklingsprocessen och för olika typer av IT-projekt. Du kommer lära dig olika projektmetoder samt möjligheten till en kostnadsfri certifiering som Professional Scrum Master (PSM1). Utöver metoder lär du

14

IT-projektledare

dig hantera personerna i teamet och få dem att utvecklas och växa inom ramen för projektet. Du lär dig också hur IT-branschen fungerar och hur utvecklingsprocessen fungerar för att kunna skapa tydlighet med utvecklare och övriga tekniska intressenter. Efter första året har du en omfattande LIA-praktik då du får viktiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Efter utbildningen blir du trygg i rollen som IT-projektledare.

Efter utbildningen IT-branschen växer och även behovet att organisera och leda olika typer av IT-projekt. Du blir en modern ITprojektledare med avgörande tekniska kunskaper som gör dig unik på arbetsmarknaden. Du kommer kunna omsätta dina kunskaper direkt efter utbildningen och omgående påbörja anställning som IT-projektledare.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 1,5 år (300 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023

Därför ska du välja utbildningen n Du får möjligheten till en kostnadsfri

Professional Scrum Master certifiering (PSM1).

Sista ansökningsdag: 16 maj

n Under utbildningen får du chansen att leda

LIA-kurs omfattning: 100 YH-poäng (20 v)

utvecklingsteam med utvecklare från andra

utbildningar på IT-Högskolan.

Företagspool: JA

n Efter utbildningen blir du trygg i projektmetoder,

Behörighet

grupprocesser och IT-branschen.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grund­ läggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Projektledning

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n LIA

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B) n Lägst betyget E i Programmering 1 eller Webbutveckling 1.

Kursplan IT-Projektledare Saknar du Programmering 1 Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

(5 poäng = 1 vecka)

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

Agil projektledning

40 p

Examensarbete

20 p

IT-projektledning

60 p

Kundförståelse & konsultmässighet

20 p

– läs mer på ITHS.se

KursPoäng

LIA

100 p

Projektledning, projektmodeller & grupprocesser 40 p Projektverktyg & dokumentation

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

Totalt:

20 p 300 p

n IT-Projektledare n Projektledare n Förändringsledare

IT-projektledare

15


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben? Då är IT-Högskolans utbildning frontend-utvecklare perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder då branschen är i ständig förändring.

Under utbildningen Som frontend-utvecklare är du ansvarig för att skapa hemsidor och anpassa dem utifrån webbläsare, smartphones och läsplattor. Du lär dig utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt att implementera nya funktioner och idéer i frontend. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och att skapa hemsidor som är användarvänliga med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa en lösning efter användarens behov vilket är centralt för en frontend-utvecklare. Andra viktiga delar du lär dig är att arbeta i team genom den agila

16

JavaScript-utvecklare

metoden Scrum. Att du lär dig kommunicera och ha hög teamkänsla är viktigt för en professionell frontendutvecklare. Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen gör att du får en bred portfolio av skapade hemsidor som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen Som frontend-utvecklare kommer du arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir frontend-utvecklare med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av frontendutvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023

Därför ska du välja utbildningen n Du blir fullstack-utvecklare och lär dig både

frontend och backend.

Sista ansökningsdag: 16 maj

n Du blir expert på webbens största

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

programmeringsspråk – JavaScript.

n IT-branschen har en stor efterfrågan av JavaScript-utvecklare.

Behörighet

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grund­ läggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Webbutveckling 1

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

Kursplan JavaScript-utvecklare (5 poäng = 1 vecka) KursPoäng Agil utveckling

20 p

Backendprogrammering & databaser

55 p

Cross-plattform-utveckling

25 p

Design & UX

25 p

Designprinciper & -mönster

30 p

Examensarbete

20 p

HTML och CSS

25 p

JavaScript med ramverk

30 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

n Webbutvecklare

Native JavaScript

30 p

n Webbprogrammerare

Software life cycle management

20 p

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n JavaScript-utvecklare

Totalt:

400 p

JavaScript-utvecklare

17


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Vill du bli expert på världens största programmeringsspråk Java? Då är IT-Högskolans Javautvecklare utbildningen för dig. Du har ett stort intresse för programmering och en strävan att arbeta med stora IT-system, webben och applikationer. Du är kreativ och tycker om att lösa problem.

Under utbildningen Java är världens största programmeringsspråk och är integrerat i mängder av system världen över. Under utbildningen kommer du arbeta med stora IT-system, webben och serversidan, alltså med både back-end och front-end. Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling. Övriga områden du kommer lära dig är molntjänster som AWS, databashantering, integration, webbservices, etc.

18

Javautvecklare

Givetvis lär du dig hur ett system byggs och hur systemutveckling i team funkar. Att du kan arbeta i agila team med moderna arbetsmetoder som SCRUM är avgörande för yrkesrollen. Du kommer omsätta dina kunskaper under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen och som har ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen Utbildningen kommer ge dig den spetskunskap inom Javaprogrammering, systemutveckling och agila arbetsprocesser som IT-företagen efterfrågar. Du kommer bli trygg i rollen som Javautvecklare och vara redo för arbetslivet. Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du drömmer om då möjligheterna är många.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023

Därför ska du välja utbildningen n Javautvecklare är en säker väg till en

framgångsrik karriär inom IT-branschen.

Sista ansökningsdag: 16 maj

n Du blir expert på världens största

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

n Arbetsmarknaden har under lång tid

Behörighet

programmeringsspråk Java.

efterfrågat duktiga Javautvecklare.

Kursinnehåll

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Programmering

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt/

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Examensarbete

n Lägst betyget E i Programmering 1

n LIA

projektledning

(Programmering A)

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Javautvecklare

Kursplan Javautvecklare (5 poäng = 1 vecka) KursPoäng Agil utveckling

20 p

Clean code & testbar kod

20 p

Complex Javaprogramming

40 p

Examensarbete

20 p

Javaprogrammering

50 p

Javaverktyg & byggmiljöer

20 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

Utveckling av webbapplikationer

50 p

Utveckling mot databas & databasadministration 35 p

n Systemutvecklare

Web services & integrationer

n Mjukvaruutvecklare

Totalt:

25 p 400 p

Javautvecklare

19


Ansök på ITHS.se

Vem är du? Vill du bli proffs på att skapa hemsidor där fokus ligger både på formgivning och funktionalitet? Du vill arbeta på webbyrå, reklambyrå eller i någon annan kreativ miljö med stora karriärmöjligheter. Då är IT-Högskolans Webbutvecklare utbildningen för dig! I rollen som webbutvecklare har du nytta av din kreativitet och ditt öga för färg och form, du är social och gillar att klura ut smarta lösningar för att skapa hemsidor som lockar besökare.

Under utbildningen Under utbildningen lär du dig avancerad webbutveckling med bland annat PHP och JavaScript. Du kommer också lära dig att snabbt skapa kraftfulla hemsidor och e-handelslösningar med hjälp av CMS-verktygen Wordpress, Drupal och WooCommerce. Du arbetar främst front-end vilket innebär att du skapar det man ser och använder när man surfar på en webbplats. Fokus ligger på att skapa sidor som är användarvänliga, lättlästa och snabbladdade. Givetvis lär du dig hur en webbplats

20

Webbutvecklare

också fungera på både smartphone och surfplattor. Då rollen som webbutvecklare är kreativ och du ofta arbetar i team är undervisning utformad efter de arbetsmetoder som används i arbetslivet.

Efter utbildningen Du blir webbutvecklare med expertis inom CMS vilket kommer göra dig mycket efterfrågad på marknaden. Att ha en snygg och effektiv hemsida är attraktivt idag, allt fler företag säljer och marknadsför sina varor och tjänster på webben vilket gör att det finns en brist på kunniga webbutvecklare.


FAKTA om utbildningen Omfattning: 2 år (400 YH-poäng) CSN berättigad: JA Tid: aug 2021 – juni 2023

Därför ska du välja utbildningen n Du blir webbutvecklare med unika kunskaper inom

de eftertraktade CMS-plattformarna.

Sista ansökningsdag: 16 maj

n Du får arbeta kreativt med att skapa snygga

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

n Du lär dig design och E-handelslösningar.

Behörighet

Kursinnehåll

och funktionella webbplatser.

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n

n Webbprogrammering

Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Agilt arbetssätt

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B) n

n Examensarbete

Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n LIA

n Lägst betyget E i Webbutveckling 2

Saknar du Webbutveckling 2 eller Matematik 2? Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Webbutvecklare

Kursplan Webbutvecklare (5 poäng = 1 vecka) KursPoäng Agil utveckling

25 p

Avancerad webbdesign

40 p

CMS utveckling 1

50 p

CMS utveckling 2

50 p

Examensarbete

15 p

LIA 1

40 p

LIA 2

80 p

PHP, Databaser & versionshantering

50 p

Webbutveckling med JavaScript

50 p

Totalt:

400 p

n Webbdesigner n CMS-utvecklare

Webbutvecklare

21


IT-Högskolan bedriver YH-utbildningar. Det betyder att utbildningarna är kontrollerade och godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att vi som anordnare har ett tillstånd för utbildningen. Tillstånd för YH-utbildningar ges bara när det finns ett verkligt behov på arbetsmarknaden, det är därför så många som läser YH-utbildningar får arbete direkt efter sin utbildning. Utbildningarna är CSN-berättigade och vid examen får du ett Europass som kan användas vid vidarestudier eller arbete utomlands. När du läser en YH-utbildning ingår det alltid praktik, som kallas LIA (Lärande I Arbete). På de flesta skolor får dom studerande ordna sina egna praktikplatser, men till skillnad från andra skolor så hjälper vi våra studerande att få de bästa praktikplatserna genom en unik företagspool kopplad till respektive YH-utbildning.

”Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.”

Något som skiljer YH-utbildningar från andra utbildningsformer är det nära samarbetet med arbetslivet. Så här skriver Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) ”Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser” (www.yrkeshogskolan. se/Om-yrkeshogskolan/). På IT-Högskolan är utbildarna yrkesaktiva inom det ämne de undervisar. Vi har också ett nära samarbete med ledande IT-företag som sitter med i ledningsgrupperna och bland annat gästföreläser.

22

Yrkeshögskolan

”Inom ett halvår efter avslutad utbildning har över 90% av de som läser YH-utbildning fått jobb.”

Väljer du att läsa en YH-utbildning på IT-högskolan kan du vara säker på att du läser en utbildning där du får jobb efteråt. Som student har du ett skydd då Myndigheten finns där för er studerande och är en garanti på att det finns ett verkligt behov på marknaden. Alla citat är hämtade på www.myh.se


23


info@iths.se

|

08-557 683 53

|

Årstaängsvägen 9, 117 43 Stockholm

Profile for iths

IT-Högskolan Stockholms utbildningskatalog 2021!  

Här kan du läsa om IT-Högskolan Stockholms YH-utbildningar och vilken utbildning som passar dig bäst! IT-Högskolan - Här startar din IT-karr...

IT-Högskolan Stockholms utbildningskatalog 2021!  

Här kan du läsa om IT-Högskolan Stockholms YH-utbildningar och vilken utbildning som passar dig bäst! IT-Högskolan - Här startar din IT-karr...

Profile for iths