Page 1

POWEMDE inniheldur allan pann vdkva, siilt og

steinefti sem pf parft til ab halda 6fram ao hlaupa og vera I Plnu besta formi.

POWERADE.


-JZtBokadu flug d www.icelandair.is

HEITIR HAUSTDAGAR i TIONIOR og geta

ilf"n Florida er auk pess draumastadur kylfingsins par sem i pod! eru med eindemum godar adstedur til golfidkunar: Gridarlegur fjcildi frAbarra golfvalla og fyrsta flokks adstada.

Vildarpunktar

P.r 'Verddmannmidadvid 2fullordnaog2b6rn(bdrnyngrienl2dra)i8natur,5-13 sept 19-2Zsept,.6 14 oki eda10-18 okt

WWW ICELANDAIR

IS


Ava"p borgarsti6ra Velkomin til pritttiiku i

Greetings from the Mayor of Reykjavik Welcome to the Glitnir Reykiavik Marathon.

Reykjavikurmaraponi G litnis sem fram fer i midborginni

l9.6gfst n.k.

This year's Reykjavik marathon

on l9'" August will be the 23rd

in

successton,

Reykjavkurmaraponid i dr verdur pad 23. i rodinni, Ahugi og pdtttaka i hlaupinu hefur fand sivaxandi i gegnum tidina, badi innanlands og utan, og nU er svo komid ad Reykjavkurmaraponid er ekki bara eidegur n6rvidburdur i boryinni heldur einnig mikilvagur p;ittur i lgnningu og mad<adssetn ngu Reykj avku rbo rgar e rlend is, Fad er m kid :inagj uefn fynrborgarylwold ad bj6da badi borgarbrium og gestum borgarinnar upp zi !olbreytt og spennandi takifari til fristundaidkunar I Reykjavil<urmaraponinu lgnnast badi ib(ar borgannnar og gestir i

i

A

hennar borginni betur:i hlaupum um gotur hennar g gongustiga. SL1 dkvordun ad halda Reyl<lavkurmarapon og Men ngam6tt :i sama degi hefur malst mjog vel fynr. Med pvi m6ti hefur myndast skemmtilegt samspil heilsurektar og menningar, Eftir hlaup geta peir morg pUsund p:itttakendur, sem dr hvert taka peitl i hlaupinu, rolt um gotur midboryannnar og notid peirra lolmorgu liswidburda og uppdkoma sem par verdur i bodi langt fram d kvold. Eg 6ska pdtttakendu m og skipu leggjendu m Reykjavikurmarapons Glitnis velfarnadar, Megi pid nj6ta dagsins,

i

Throughout these years the race has attracted growing interest, in lceland and abroad, and the number of runners participating has increased every year, This means that the Reykjavrk marathon is now not only a major event on the city's calendar but also an imporlant publicity and marketing feature for Reykjavik abroad. Reykjavrk Council is pleased to be able to offer a wide range of exciting leisure activities. The Rey(avk marathon is the perfect way for both residents and visitors to become better acquainted with the city's roads and walking paths. Holding the marathon at the same time as the Cultural Night has been very successful and has made for an enjoyable blend of physical exercise and culture Having completed the run, the thousands of participants who take part every year can stroll around the city centre and enjoy the numerous cultural events and happenings on offer long into

the night. I wish all the parlicipants in the Glitnir Reykjavik Marathon, and the organisers, the best of luck,

Enjoy yourselves.

Vilhj:ilmur b. Vilhlzilmsson N'1ayor

Vilhj:ilmur b. Vilhjdlmsson, borgars!6ri

of Reykjavtk

v ien6traee.NEtaLAG

nevrc.ravirun

Menningarn6tt i mlbborginnl

LETT AsrfEtion

A'MS

or

rrlMrliorttt

tBadahoB tnd Fqtd Rlccl

BYLGJAN " ' ---967 -

- Rtrru Lo6tN

ALLTAT!

Cnnnlry,ox0ntp'


Program

Dagskr6: Ftistudagur 18. 6grist I

2:@-2

I

I

8:fi)-2

I

:fl) Alhending

:fl)

keppn isgagna i Laugardalshol Pastaveisla i Laugardalsholl,

Friday august lSth l.

I

2:fi)-2

Laugardagur l9.6gtist

Laugardalshol l. Registration center

I

8:fi)-2 I :(X) Laugardalsholl, Pasta party.

5-7 timar,

09:40 l0 km. 0:05 Hdlfmarapon. Glandsmeistaram6t 0. l0 Fyrstu I 0 km hlauparar i mark. l0:35 Verdlaunaafhending lrir l0 km hlaup, fyrstu 3 sati karla og kvenna. l0:45 Upphitun fyrir skemmtiskokk, Disa i World Class og Georg sparibaukur. ll:fl) Skemmtiskokk, 3 km. Upphaf Menningarnatur. Borgarstj6ri rasir hlaupid. ll:10 Flugmidi dreginn Ljt i lO km. ll:15 Fyrstu 2l km og 3 km hlauparar koma i mar{. l l:20 Fyr stu marapgnhlauparar koma f mark. I l:30 Hlj6msveitin I svortum fotum spilar. I l:45 lerdlaunaafhending ldr fyrstu 3 sati i hiilfmaraponi karla og lslandsmeistaram6ti karla i hdlfmaraponi, I l:50 Flugmidi dreginn Lit i 3 km. ll:55 Verdlaunaafhending fyrir 3 fyrstu sati i hdlfmaraponi kvenna og lslandsmeistaram6ti kvenna og 3 fyrstu sati i maraponi karla. I 2:00 Skdlahlj6msveit K6pavogs, l2:20 Georg sparibaukur I 2:30 Karlakdrinn F6stbradur. l2:50 Verdlaunaafhending fyrir 3 fyrstu sati i maraponi kvenna. l3:20 Hlj6msveitin I svortum fotum. I 3:45 Latabalardagskri hefst. l4:15 Latabajarhlaup, 1,5 km. f 5:fl) Timatoku hatt i l0 2l og4) km og dagsknirlok hlaupsins, l5:(X) Danssyning frd lR. Hlj6msveitamarapon i Lekjargotu, I

Saturday August l9th 08:00 Charity start. Marathon. Running time

5

7

hours.

I

l5 Unghlj6msveitir tro?a upp l7:fl) f"lammrit, My Summer as a Salvation

:fl)

oPen.

08:(X) Marapon lrir pi sem pur-fa lengri tima. Ael.ladur hlauptrmi 09:(X) Marapon. Aatladur hlauptimi undir 5 timum.

I

I

09:fl) Marathon. Running time 09:40 l0 km.

less

than 5 hours.

l0:05 Halfmarathon. l0:35 Finish area. Prize ceremony for 3 flrst men and women ln l0 km, l0:45 Warmup for fun run. I l:fl) Fun run, 3 km. Opening of Reykjavik Culture Night. I 1.45 Prize ceremony for 3 flrst men in half marathon. I

l:55 Prize ceremony for 3 flrst women in half marathon and 3 first men in marathon,

l2:50 Prize ceremony for 3 first women

in

marathon. 13.45 Start of Lazy Town program. 14:.15 La4 Town run ( | 5 km)

l5:fl)

Closing of the race.

5:

Soldier, Filkar, Telepathetics ofl.

l9:30 | svortum fotum 20:30 Dagsknirlok

Entertainment will be provided for in Lakjargata, Eidistorg ddnkng station (4 and 34 km) and Kirkjusandur drinking station ( 12.5 and l8 km)

Ei6istorg Avextir, is, kaffi og kleinur, andlitsmiilning og blodrutnjdar. 08:25 Fyrstu hagfara maraponhlauparar 08:30 Dagsknl hefst med t6nlist 09:(X) Georg sparibaukur skemmtir og heilsar upp ii bornin 09:

I

0:fl)

l:fl)

Drawn prizes in 3 km and lO km will be handed out in the finishing area. Two airtickets will also

LLjdrasveit T6n istaskdlans d Seltjarnarnesi

be drawn and a special announcement made about the winners who can then pick up the

I

Karlak6rinn Fdstbredur I 2:00 LLldrah lj6msveit Tdnl istarsk6lans d Seltjarnarnesi l2:30 Dagskr:irlok I

wvwv.marathon,is.

3 Fyrstu maraponhlauparar

09:30 Danssyning fni lR 09:52 Fyrstu | 0 km hlauparar I

Preliminary results will be put up in the window of Glitnir bank. Final results will be published on

prize beside the stage,

Kir(ugandur 09:25 09:30 09:40 09:45 I 0:00 I 0:30 I 0:45

Avextir, is, kaffi og kleinur, andlitsm:ilning og blodrutr(dar Fyrstu hegfara maraponhlauparar Dagskr;i hefst med tdnlist Fyrstu maraponhlauparar

Towards the end of the fun run a prize will be given to the one in the most special costume. Prizes for age groups and teams in lO, 2l and 42 km will be handed out at Reykjavik Marathon office, Engjavegur August 2lst.

Georg sparibaukur skemmtir og heilsar upp :i bornin Karlakdrinn f6stbradur Sk6lahlj6msveit Kdpavogs Fyrstu hdlfmaraponhlauparar

I l:fl) Danssyning fr;i lR I l:20 Sk6lahlj6msveit K6pavogs l3:30 Dagskrzirlok

6, 104 Reykjavik, from lYonday

Utlit og umbrot GIH Prentun: Litr6f

Bnidabirydadrslit ihverlu hlaupi fynrsig verda hengd upp iglugga Gltnis jafn66um og pau ver6a rt d vef hlaupsins, wvwv,marathon,is,

tilbLjin en endanleg Jrslit verda b

i

Otdnittarver6laun fni Eddu og Asics verda afhent pegar hlauparar koma mark [r 3 og I O km h aupunum Einnig verda tveir flugmidar fni lcelanda r dregnir Jr h6p pdtltakenda i 3 og lO km Till<ynnt ver6ur i h:italaker-fl um vinningshafa og verdlaunin a{hent vr6 svidid &lningaver6laun verda afhent peim sem kladist frumlegasta bUningnum vi6 lok skemmtiskokkins.. Aidursflold<a- og weitaven5laun i 10, 2l og 42 km verda afhent ii sknfstofu Reykjavkurmarapons, Engavegi 6 104 Reykjavk, fni mdnudeg 2l igdn,

Lj6smyndin Hei6a Helgad6ttir

Abyrg6ama6ur: Fnmann Ari Ferdinandsson Ritnj6ri: Kjartan Freyr Asmundsson Skifstofa ReyJ<jarukur marapons /Office: Engjavegur 5, 104 Reykjavi( s.535 3705, manthor@mantion.is, www.marathon.is


lnformation

Upplfsingar Verndari hlauosins Borgiijti6ri ileykiavikur,

Prizes

H

r. Vi lhiiil m ur F. Vi lhiilmsson.

Every competitor who {lnishes will receive a medal. Three {lrst in marathon and half marathon

will receive an airticket wrth lcelandair and a special award. For a course record there will be

Verdlaun

paid a bonus, US$ 1000 in the marathon and US$ 500 in the half marathon, Number of drawn pnzes will be given in all distances. Prizes for teams and age groups will be available . Three lirst teams at each distance will receive award and

two extra prizes will be drawn.

Start and finish area Ekki er flokkad eftir kyni i sveitakeppninni

en a6aFasing fer fram. lYidad er vid ad i maraponhlaupi er bodid upp ii ad fara af stad klukkustund pannig maraponhlauparar sem datla ad vera lengur en 5 trma :i leidinni notlan ser pennan moguleika, kl. B, pegar Rast verdur lokad. verdur peim mar.kinu kl | 5 ljilka hlaupinu takrst ad ad lnr

lrr

;t

ni

og l0 km hlaupi er bodid upp

ai

prigga

Konu

dur geta myndad sveitir til Fdtttoku, ad flmm isveit en prir lrstu hlauparamir

an.

The marathon, half marathon and l0 km will be started on the eastem part of Lekjargata where they will finish as well. The start and flnish in the 3 km fun run and Lazy Town run will be on the westem half of the street. Badlla pasta pafty All competitors are invhed to a pasta party between 18,00 and 21.00 on august 18* in Laugardalsholl.

- og endamark i Lakjargotu Rds, og endamark verda d ey(n akbraut Laklargotu (nar IYR) imaraponi hdlfmaraponi og l0 km

Swimming pool

hlaupi.

All competiton are invited to one of Reykjavik's swimming pools, erther on the l9th or 20th of

Biiis

Rds- og endamark verda d ve(arj akbraut Lakjargotu i 3 km skemmtiskokkrnu og Latabajarhlaupinu

august.

Fiitttolorâ&#x201A;Źttur Maraponhlaupid

eropid ollum lB iira og eldri. Hilfmaraponhlaupid eropid hlaupurum l5;ira og eldri. opid I I ifa og yngn

lO km og skemmtiskokkid eru ollum opin, Latabaiarilaupid er Pastaveisla

See map

Sund

will be served at the dnnkjng stations. l'4edical center will be situated at the finish but rescue teams will provide assistance along the course.

Ollum piitttakendum er bodid isund i Reykjavik d hlaupdaginn og daginn eftir, sunnudaginn 72 igun, i bodi ITR

Race numbers

biitttakendum er bodid til pastaveislu, ibodi Barilla, fostudaginn 20 :igJst kl. lB:00 21:00 iLaugardalsholl.

(^ '

WC forthe location of drinkng stations and WC, Powerade sports drin( water and bananas Drinking stations, Medical aid and

salemi og sjUkagasla

d km,

werade Frdttadrykk, vatn og verda ii u.p.b, 5 km fresti. Darverdur bodid upp km, lB'5 km 25 km, 30 km og verda vid Menntask6lann iRey(avik, ndla$ 5 strar verda i bodi fynr maraponhlaupara (42km) vid Vikingsheimilid. 35 km 15jd kort), Sleipiefni Laknar og hjLlkrunarlid verdu reidu medan d hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma i mark Fdlagar L1r Hjailparsveit skita i Reykyavik veita adstod ii hlaupaleidinni og vid markid,

og

Litur r{snUmen

i maraponi eru gran ndmer og gul fynr p:i sem fara af stad kl. B, i halfmaraponi eru raud, bld en i3 km eru pau hvft, I Latabejartrlaupinu gildir bolunnn sem stadfening d skrdningu

i l0 km

eru

Numbers in the marathon are green but yellow in the charity run, red in half marathon, blue in l0 km and white in the 3 km fun run. In the Lazy

Town run participants are required to wearthe Lazy Town T-shirt.

Storage for clothes and belon$ngs It is possible for competitors to change clothes and keep them and belongings in Menntask6linn i Reylgavik (lYR) which is situated east of the stading area, Plastic bags are Provided and a guard will be on duty.

Fatageymsla

Hag er

ad geyma fot i Menntaskdlanum i Reykiavk Inngangur er um adaldyr'

Hlaupalei6 Hlaupaleidin er merlct med gulum bordum sem lrmdir eru ii gotur og gangstrga eda med gulri mailningu Fai eru skilti sums stadar til ndnan gloggvunar. Vegalengd sem lokid er sdst d skiltum eda aPPelsinugulum keilum medfram hlaupaleidrnni, Fvi midur er umferd bifreida vrda par sem hlauparar eiga leid um Fvi

par{alltaf ad fara med vamd par sem svo hittartil. Uppfsingabds verdur i'anddyri Glitnis i La$argotu ii me6an d hlaupinu stendur'

The route The route will be mad<ed with yellow stnpes and signs wrth arrows. Distance run will be mar{ed with signs or orange cones. Unfortunately the route is not completely closed for cartrafflc. Runners will have to take that into account and

ad accordingly.


Ntu

s ad hlaupa

Kynntu

!6r GEL-Kayanor" byltingarkennda takni fr6

Asics.

)

Skrirnir veita aukin pagindi, g6dan studning og taga sig ad f6tum hvers og eins. Asics er fyrir hlaupara sem njrita pess ad fara alta leid.

n

#Uf#**?+rJ( Asics er studningsadili Reyklavlkurmarapons 2006


- Allir geta verid med og allir sigra Reykjavikur marapon Glitnis er uppskeruhiiti0 hlaupara, hlaupi0 sem bedid er eftir. Allir geta verid med og vali0 vegalengd vid sitt

hafi: marapon, halft marapon, 10 km, 3 km skemmtiskokk og 1 5 km Latabajarhlaup, Margt ungvi0id hefur fengid sinn fyrsta verdlaunapening i Reykjavikur maraponi pvi allir eru sigurvegarar og allir fa lallegan verdlaunapening ad loknu hlaupi Hlaupid er ljolskylduhdtid par sem pabbar og mommur, afar og dmmur hlaupa med bornum og/e6a barnabOrnum. Eftir pvi sem patttaka i hlaupinu hefur aukist hafa fleiri og

-

-

e

lleiri ibfar lhverfum borgarinnar komid rit 6 gdtu til ab fylgjast med og hvetja hlauparana og gert hlaupid skemmtilegra. Iiir er brj jst vid meiri pftttoku en nokkru sinni ii6ur og lfmislegt gert til ad auka stemmninguna, fd fleiri til ad fylgjast med og njota pess sem bodid er upp ii. Einnig markar hlaupid upphaf menningarnatur f Reykjavik. Hlaupib pann 19 dgrlst verdur pad 23 i rodinni, en fyrsta hlaupid for

fram 1984. Glitnirer adalsamstarfsadili hlaupsins annaO iiri0 i rod, en bankinn hefur iitt i samstarfi vi0 maraponid um iirabil, Frii upphafi hefur

ad tudla ad aukinni hreyfingu og heilbrigdi med pvi a0 efla dhuga almenning d hlaupum. pvi ber ad fagna serstaklega frdbaru samstarfi ui6 Glitni pvi bankinn helur kynnt hlaupid svo um munar. Stefna bankans um auki6 heilbrigdi og hreysti atti ekki ad hafa fari6 lramhja neinum ekki eingdngu hvad vardar eigin starfsfolk heldur hjii landsm0nnum ollum. Pannig eru hlaup og heilbrigdi ordin libur i starlsmannastefnu bankans og hvetur hann starfslolk sitt til pdttoku eitt af meginmarkmidum maraponsins verid

- Everyone can take part, and everyone is a winner The Glitnir Reykjavik Marathon is a festival ol running. lt js the run that everyone looks fomard to because everyone can participate and find a distance that suits them: the marathon, half-marathon, i0-km run or the 3-km

fun run and 1,5-km Lazy Town run. Many youngsters have received their first medal in the Reykjavik Marathon because everyone is a winner, and everyone gets a handsome medal at the linish-line. The run is a family even[ where fathers and mothers, grandfathers and grandmothers, run with

their children As participation in the run has increased, more and more people around the City are taking up their places on the streets to cheer the runners 0n and make the day a memorable one for everyone This year we are anticipating greater numbers ol runners than ever, and much has been done to heighten the atmosphere and get more spectators out to enjoy the excitement. The run also marks the beginning of Reyklavik s Cultural Night The run on 19 August 2006 will be the 23rd in a row, the first run being

in 1984 6//n/is the main sponsor of the run lorthe second consecutive year, although the bank has been involved with the marathon for many years 0ne of the main goals ol the marathon, ever since the outset, has been to promote physical exercise and a healthy lifestyle by reinlorcing the public's interest in running, We would therefore like to offer special thanks

Io Glitnirlor their wonderful collaboration. The bank's publicity campaign for the run has made a huge difference Everyone jn lceland is aware of the bank's policy on increased health and fitness, which is directed towards not but also people all over the country. Thus, running

only its

own h

and health it

encourage

features ol the bank's human resource policy, and ees to participate in one of the four distances

offered on 1 9 August. Glitnir does not stop there as it sponsors its employees by paying ISK 3000 to charity for every kilometre that an employee

runs. "0ur future vision is lhat the Glitnir Reykjavik lVlarathon will become the high point and lorum of fundraising lor charitable organisations in lceland," says 6//nr7s President, Bjarni Arnannsson, lcelandair, another samstarfsadili hlaupsins

upphafi hefur einnig akvedid ad heita ii sfna starfsmenn, heima og erlendis, meb scjmu upphad til g66gerbam6la. Vi6 frr4

sem stondum ab maraponinu fOgnum pessu sdrstaklega pvi alveg frd upphafi hofum vid litid til st6ru hlaupanna erlendis, en par er viOa ldng hef6

fyrir iiheitahlaupum Allar helstu borgir austanhafs 0g vestan, stiita af borgarhlaupum, sem i jikvada imynd peirra. Mii par nefna London, Berl[n, Kaupmannahofn, Stokkholm New York, Boston og Tokyo svo nokkrar seu nefndar. Stj6rnendur pessara borga stydja pessi hlaup meb riibum og diib. Reykjaauka

vikurborg er par engin undantekning Allt fra stofnun hlaupsins iirid l9g3 helur Borgin verid einn af helstu hornsteinum hlaupsins. Ldg0 hefur verib iihersla ii pd patti sem studla a0 hollri likamshreyfingu og utivist. lnnan borgarmarkanna er ad Iinna fjolbreytt net skokk- og gongustiga med teng-

ingu vib sundlaugar og rltivistarsvadi. Fjolmargir skokkkhjbbar um alla borg afa markvisst fyrir piitttdku i Reykjavikur maraponi 6/rlnrs og hefur pessi stefna borgarinnar aubveldad og orvad starfsemi peirra. Svipada scigu er ad segja af ndgrannasveitarfelogum Reykjavikur.

Framkvamdarabilar Reykjavrkur marapons 6/rlnis hvetja alla til ad vera meb 19 iigrist Pad er aldrei ol seint ab sn[a vi0 bladinu og breyta um lifstil Allir geta verid med i Reykjavikur maraponi 6/rlnrs.

main sponsor of the run since its inception, rs also pledging the same amount to charity for its employees at home and abroad. We, the organisers of the marathon, applaud this development because, from the lirst days of the Reykjavik marathon, we have tried to model ourselves on the

major marathons abroad which have a long traditron of running pledges All the main cities on both sides ol the Ailantic pride themselves on city marathons that enhance their image Among the most lamous are London, Berlin, Copenhagen, Stockholm, New York, Boston and Tokyo These cities support these marathons well and enthusiastically. The city of Reykjavik is no exception Ever since the foundlng of the run in i983 the city has been one of the cornerstones ol the run, Much has been done to promote the value of exercise and ouldoor activities, and there are now many jogging and walking paths in the vicinity of the city's swimming pools and outdoor recreation areas. Numerous jogging clubs throughout the city train system-

atically for participation in the Glitnir Reykjavik Marathon, and the city has sought to facilitate and encourage their activities, The same is true ol the neighbouring municipalities around Reykjavfk. The organisers ollhe GlitnirReykjavik Marathon urge everyone l0 participate on 19 August lt is never too late to [urn over a new page and change your lifestyle. Everyone can take part in the 6/itnrTReykjavik Marathon.

Knitur 6skarsson

Knltur 0skarsson

Formabur stirihops

Chairman

Reyklavikur marapons 6/rtnrs

G I i tn i r

Reykjavik Marathon


Sk6brinadur Dod skiptir miklu m6li fyrir byrjendur od veljo r6tton sk6brtnod og fotno6.

i giinga

e6a hloupum

Giingugreining: Gridarlega mikilvagt er lyrir p5, sem eru a6 fara ad hlaupa eda ganga ad vita hvernig hlaupalag peir eru med og par med hvernig sk6 peir eiga ad kaupa. Gott er ad fara igongugreiningu hjii fagadila til ad f6 ur pv( skorid hvort einhverjir f6takvillar s6u til stadar, Fegar madur hefur fengid p:i vitneskju er einfaldur leikur ad velja skd sem henta. Fd skiptir mdli a6 velja r6tta stard af sk6m. ldulega pegar f6lk er ad ganga eda hlaupa farist f6turinn adeins til i sk6num en einnig b6lgnar f6turinn upp pegar f6lk er bUid ad ganga eda hlaupa lengi, F:i er gott ad hafa smai f6tarymi. Fumalfingursreglan i pessu er ad fara med tarnar alveg fram f sk6na og pii :i madur ad geta komid longutong ai milli hals og halkappa.

Dempun: Dempun i skdm er mjog mikilvag og parf hLin ad vera fni hal og fram i taiberg, Sk6rinn par-f ad vera pagilegur en veita samt fatinum hafilegan studning. Fegar byrlad er ad stunda hlaup er mjog mikilvegt ad f:i s6r mlLika og gdda sk6 sem veita mikinn studning. Fvi p;i aukast likumar d ad f6lkid haldi dfram ad hreyfa sig i stadinn 67rir ad gefast strax upp af pvi ad peim finnst petta svo edltt. Sk6r med g6da dempun geta hjzilpad fdlki mikid pvi peir draga Lir hoggum sem fara upp i hn6 og bak. Fannig verdur hlaupid audveldara og f6lkinu lidur mun betur daginn eftir hlaup. Asics er einn vinsalasti sk6framleidandinn og hefur gridarlega mikla s6rstodu par sem sk6rnir eru hanna6ir med peim tilgangi ad r6tta f6talag einstaklings vid. Asics sk6r geta lagad rangt nidurstig svo lengi sem ekki er alvadeg skekkja :i fetinum. Fannig fer f6turinn sem edlilegast nidurstig, Fetta skiptir miklu m:ili par sem smd skekkja i nidurstigi getur ylt undir ad einstaklingurinn f6,6lagsmeidsli. Leknasamtok iAstraliu og Bandarikjunum mala me6 Asics sk6m par sem peir draga Lir ymsum f6takvillum. Til ad einfalda val ,i hlaupask6m hefur Asics b(id til 5 flokka, par sem i hverjum flokki er ad flnna skd, sem henta frir dkvednar adstadur eda dkvedid hlaupalag. Fessir flokkar eru: Innanf6tarstyrktir sk6r (motion control) Stddugir skdr (stability, structured cushioning) Venjulegir/Utanf 6tarstyrkti r (cushioned) Lettir af ingaskdr (performance training) Utanvega skor (off-road, trail) Fyrsta skrefib i ab finna rdttu hlaupask6na, er ad sko0a liffra0ilega uppbyggingu f6tarins 6samt hlaupalerlinum 0g peim adstadum sem yfirleitt er hlaupid vi0 (utanvega, venjulegt malbik, hratt, rolega ofl )

lnnanl6larstyrklil sk6r

-

Sliidugir skdr

-

Karlar (Stabilily, Structured cushioning)

Std0ugir sk6r eru hafileg blanda af dempun og mlkt Til ad nA lram stddugleika i sk6num, eru bessir skor oft med stifum millis6la eda tvofdldum millis6la Ur efni meO miklum pdttleika og styrk St00ugir sk6r henta oft mjdg vel hlaupurum me0 venjulega il (ekki ol h6a eOa flata), p[ dtt ad kaupa pennan flokk al sk6m ef pr1: Ert ekki med nein vandamdl i hlaupaferli f6tarins eda 0rliti0 of mikinn innhalla Vilt st00ugleika i skonum, gd0a dempun og goda endingu Skotegund Asics: KAYANO, El\4PIRE, GT-2110, GEL-1110, GEL-IVODENA

Veniulegir, dempun

-

Karlar (Cushioned)

Venjulegir mjIkir skdr eru yfirleitt me0 myiksta (cushioned) millis6lann og minnsta stu0ning i millisdlanum, pessi llokkur af skdm hentar vel peim sem eru med venjulegan hlaupaferil eda einhvern rithalla (frekar stifur f6tur) Venjulegir sk6r henta oft hlaupurum me0 hda il P0 dtt a0 kaupa pennan flokk al sk6m ef pri: Ert med venjulegan hlaupaferil eda einhvern dthalla, Skdtegund Asics: NIMBUS, KUM0 IANDRETH, CUIVULUS

L6ltir alingask6r

-

Karlar (Pedormance training)

L6ttir alingaskdr eru, eins 0g nafnid gelur til kynna, lett ritgdfa af venjulegum hlaupask6m Feir eru fyrst 0g fremst nota0ir i keppni e0a ii hra0aafingum. Lettir afingaskdr eru yfirleitt med hilll-sveigdan eda sveig0an sk6leista. Sumir l6ttu alingaskornir eru st0dugir, adrir ekki Ptj iitt ad kaupa pennan flokk af sk6m el pu: Vilt eiga l6tt par af skdm ii hradaalingar

Vilt eiga sdrstaka keppnisskd, en vilt hafa meiri stddugleika 0g dempun en prj fard i venjulegum keppnissk6m, Skdtegund Asics: DS-TRAINER, DS RACER, SPEEDSTAR

Utanvega sk6r

-

Karlar (Trail, Olf-road)

Utanvega skdr eru hlaupask6r sdrstaklega vel til pessa lallnir a0 hlaupa utan venjulegra hlaupastiga Pa0 sem einkennir pessa sk6 er sdli med s6rlega g6du gripi og

einnig eru Dessir skdr hannadir pannig a0 minnstar likur sdu d veltingi dkkla. Peir eru pvi oft clrlitid lagri dn pess ad pad komi nidur 5 dempun. Pad er miklu betra a0 hlaupa 6 Trail sk6m i dslettu undirlendi heldur en venjulegum hlaupaskdm. Sk6tegund Asics: EAGLE TRAIL TRABUCO, ENDUR0 Sokkar skipta einnig miklu mdli og er naudsynlegt ad finndu sokka sem eru atla0ir fyrir hlaupara Hlaup valda 6pagilegum nriningi og svita, sem aftur getur valdid blcidrumyndun petta tvennt er verstu 6vinir f6ta Dinna pess vegna eru nfjustu og bestu efni notud i hlaupasokka nuordid; efni sem atlu0 eru til ad verjast hita og svita ii f6tum Pannig er efnid DU0TECH pr6ad til ad losa burt hita 0g raka 0g halda ldtunum punum og svolum. Einnig eru til sokkar sem eru hannadir til ad minnka paO dlag sem lylgir daglegum hlaupum Ll6st er ad dagar gOmlu bdmullarsokkana eru l0ngu taldir Hlaupalatna0ur helur lika pr6ast mikid Dagar ljdsgrda b6mullargallans eru l6ngu li6nir Bdmull er frdbar i hverdagsfatnad En pegar kemur a0 hlaupum er b6mull ovinur nr 1 B6mull dregur i sig hita 0g raka og heldur hitanum 0g rakanum ad likamanum eins 0g blaut tuska Pess vegna skiptir miklu m6li a0 folk velji sdr taknilega og godan fatnad, sd heitt i vedri er elninu atla0 a0 kala pig ni0ur Sd kalt i vedri heldur elni0 d p6r hita Fegar rignir ver efnid pig lyrir vatnsvedrinu. Hlaupin sj6lf eru nogu erfid ein og s6r, og hlaupafatna0urinn ii ad gera pdr kleift ad einbeita p6r ad hlaupinu sj6llu, en ekki fatnabinum

Karlar (Molion conlrol)

Innanfdtarstyrktir skdr eru stilustu skdrnir og mest stlirandi i hlaupaferlinum, eins 0g enska nafnid "Motion control" gefur til kynna, Peir eru hannadir til ad minnka eins miki0 og hagt er innhalla (over-pronation) eda hagja eins mikid og hagt er 5 innhalla hreyfingunni Pessi flokkur af sk6m eru oft pyngri en me0alsk6r, en peir eru lika yfirleitt mjog endingargodir, Pu dtt ad kaupa pennan flokk af sk6m ef prl: Ert med ol mikinn innhalla og parft a0 vinna 6 mdti honum 0g leggur 6herslu d endingarg60a sko.

Notar innlegg og vilt stifan millis6la og djrlpan hal Ert pung(ur) 0g vilt sdrstaklega mikla endingu og stlringu d hlaupaferli f6tarins. Skdtegund Asics: EVOLUTI0N, F0UNDATI0N

Prostur Hrafnsson

throstur@sportis.is

"

Sfmi: 533 3800

"

GSM: 897 4526


)

J

4L

Fa6 er

til lausn 5 ollu

Grens5svegi 10, Reykjavik / 563 3000 // Tryggvabraut 10, Akureyri / 463 3000


Eru

faturnir til i hlaupi6? G66ur f6tabfnadur Far ed Reyklavikurmarapon fer fram zi malbiki, par sem zilag ;i stodkedld er i hdmarki og raunar margfalt d vid gongu, eru hlaupask6r med g6dri hoggvorn lykilatridi. En pad parlfleira til og el<ki er sjailfgefid ad allir framleidendur hanni g6da (,,r6tta") sk6,

S6linn parl ad hafa afar g6da hoggvorn - en ekki sidur lausa innleggid i sk6num, sem atti ad vera Lir hafilega mjLiku efni og hLjdvenu, alls ekl<i of grdfu. Tiihettan parl ad vera nagilega hd til ad gefa tdnum pad svigrLim sem par naudsynlega purfa vid hlaup Skdrnir purla ad vera vel sveigjanlegir um efstu tiilidina, peir mega ekki vera of pungir og purla ad "balansera" nokkud jafnt milli fram- og afturhluta, sem ytri- og innrihluta Hlaupaskdr mega held ur alls ekki vera of rLimir svo faturnii s6u ekki zi hreyfingu til og frd i sk6num. lYikilvagt er ad soli<ar s6u rjr ndttrjrulegum efnum (ull eda b6mull, sem minnst blondud) og eli<i of litlir eda prongir Hlaupid aldrei ber{att i sk6m,

Hlifdarmedferdir Fdtal<rem er naudsynlegt, Sdrstal<t l<rem er f:ianlegt hjii flestum f6taadgerdafradingum, sem ver fatur gegn nLinrngi og blodru-

myndun.

nl

stendur Reykjavkurmarapon fyrir dyrum og sem fyrr vilja f6taadgerdafradingar minna ;i helstu atridi sem hafa par-f i huga vardandi fatur og f6tabLjnad.Vanir hlauparar eru margir hverjir medvitadir um hvernig hlffa megi f6tum og stodkerfi sem best i pvi gifurlega iilagi sem longum hlaupum fylga - en samkvamt reynslu fdtaadgerdafradinga eru pd alltaf all nol{<rir sem ekki Enn zi

hugsa nagilega Ljt i s i'lct.

Algeng f6tamein Medal algengra f6tameina gonguf6lks og hlaupara eru nidurgr6nar neglur og ofpyll<nun nagla, ekki sist d stdrutim (eda lengstu tdm), einnig blading undir noglum og jafnvel naglalos, b.i er el{<i 6algengt ad sveppasyking saki i neglur sem ordid hafa illa rjti. Sigg og lkporn, blodrur og sdr herja d marga vegna mil<ils nLinings, eli<i sist er fatur verda prLitnir og/eda sveittir. Einnig mii nefna eymsli .i tdbergssvadi eda i haelum, sem gati bent til tzibergssigs eda ryrnunar zi fltuvef i hal, F6taadgerdafredi ngar veita medferd vid pessu m dlagsmei nu m.

Notid par til gerda hlffdarpl;istra d vidl<vam :ilagssvedi og svamphlifar d tar sem eiga pad til ad fara illa. Riidlegt er fyrir hlaup ad ldta f6taadgerdafreding slipa nidur pykkar t:ineglur og veita hlffdarmedferdir vid aumum svadum d fdtum (likporn, varta, sdr). Fd er hagt ad f5.h1a sumum fdtaadgerdafradingum innlegg med hoggvom og t.ibergspLida (vegna tibergssigs), eda r:idgjof par um.

Faturnir i fyrirrrimi Hugid vel ad fdtum ykkar fyrir Reykjavikurmaraponid. Aumir fetur boda almenna vanlidan, sem vissulega dregur Lir drangril Fyrirbyggid f6ta- og stodker{lsmein og nytid yl<kur s6rpekkingu fdtaadgerdafredinga. Feir munu, eins og sidustu ir, vera til stadar par sem skrdning hlaupara fer fram og veita riidgjof, Gongi ykkur vel! Fredslu- og kynningarnefnd F6lags islenskra f6taadgerdafredinga,

u


zE =

Fyrir biirnin - Loksins handb6k

o @

sem sinnir pdrfum yngstu

E E 4

ferdalanganna.

t> oo

AhugaverOur sta6ur

- Allir 6keypis

I f

/

-A =W

Moli - Skemmtilegur og 6vantur frooleikur um isleriska,iatt.it,

eA iryj I

569uhorni6-[slandssagan a6gengileg og ekki sist spennandi

I z

Forvitnilegt - Allt sem P( vissir ekki 56ur um fsland

E

o e

G6ngulei6 - Fjolbreyttar lei6ir fyrir unga sem aldna

I z o

Loksins er komin handb6k sem gjorbreytir syin

okkar 6 landi6 og hvernig d a6 ferdast pannig a6 oll fjolskyldan hafi gaman af. Fallegar lautir, s

kem mti eg i r bu I

sl u

leki r, stei nafjoru

r, hel la r,

dularfullir 16luvellir og margt, margt fleira

- allt 6keypis. Upplifum lsland i gegnum biirnin, sliikum 6 og nj6tum!

E

dd a edda.is

,*"'*];li ''-'li:"t-:i'


Midnaturhlaup

Adegt lYidnatur- og 6lympiulolskylduhlaup f6r fram ziJ6nsmessundtt, 23. junl vid g6dar adstedur i Laugardalnum. Hlaupid var rast fyrir framan Laugardalslaugina. Keppt var i l0 km, 5 km og 3 km skemmtiskokki, bdtttakendur voru um 600 talsins i ollum aldursflokkum, allt frd tvegga dra guttum til stdrhlaupara. Stemmn_ ingin var med besta m6ti og miitti ad hluta pakka pad framkvamdaadila hlaupsins en ad pessu sinni sdu Armenningar um hlaupid, F6lk h6lt i heidri gamlar hefdir sem hafa skapast i pessu hlaupi med pvi ad velta s6r upp Lir dogginni ad hlaupinu loknu.

Valur F6rsson vard hlutskarpastur i i O km hlaupi i karlaflokki og hlj6p ii 34:08 en Martha Ernstd6ttir i kvennaflokki 6 36:47. ( 5 km sigradi Kziri Steinn Karlsson i karlaflokki d timanum l5:19 en Herdis Helga Arnalds i kvennaflokki og hlj6p hrjn d l9:57. Allir keppendur fengu verdlaunapening ad hlaupinu loknu og hvildu svo lUin bein i heitum pottum Laugardalslaugar. The yearly lYidnight run tool< place on the 23rd of June, which is called J6nsmessun6tt and is the longest day of the year, in Laugardalur Reykjavik. The distances were lO km, 5 km and a 3 km fun run. The weatherwas good and a total ofabout 600 runners, from toddlers to experrenced runners, started at lO pm and ran into the Reykjavik night. After the run people followed tradition and rolled around in the morning dew, because according to an lcelandic myth you are supposed to dream of the maniwoman you will marry if you do that on J6nsmessa night. Valur b6isson was the flrst male runnerto flnish in the lO km run, his time was 34:08, but lYartha Ernstd6ttir was the flrst female on 36:47,|n the 5 km Kiiri Steinn Karlsson was the flrst male and his time was I 5: I 9, the first female was Herdis Helga Arnalds, her time l9:57. All the participants got a medal after finishing their distance and had a change to relax in the hot-tubs in

the Laugardalur swimming pool.

I3


Kolvetni og ilrangur i langhlaupum Kolvetni er pad orkuefni (hin eru fita og pr6tein) sem best tengist inngri ( polgreinum eins og langhlaupum (Bergstrom et al, 1967, Karlsson og Saltin l97l). Fad ervegna pess ad kolvetni er eina or{uefnid sem getur gefid orkuna n6gu fljdtt i;itokum sem eru af meiri aikefd en50% af hdmarkssLirefnisupptoku (Coyle l98B) og er keppni i langhlaupum af slikri :ikefd, Kolvetni eru lrst og fremst geymd ivodvunum sem gly'k6gen en einnig er adeins geymt af glik6geni i lifrinni. Svo eru kolvetni lika i bl6dinu i formi glUk6sa (bl6dsykurs). Mun minna er geymt af kolvetnum (glik6geni) i lifur en vodvum og er hlutverk lifrarglyk6gens fyrst og fremst ad vidhalda bl6dsykrinum. Lifrargllk6gen temist pvi hratt s6 fastad en pad er flj6tgerl ad fylla par birgdir aftur med einni kolvetnaril<ri mdltid (Wilmore og Costill 2004). Vodvagllkdgen getur kliirast ei 90 120 minLjtum s6 dreynslan ad fullu i pann tima (t,d. h:ilfmaraponhlaup hjzi morgum islenskum hlaupurum) (Coyle l9BB, Sherman l9B9) en temingin tekur lengri tima s6 dkefdin r6legri. Taming vo6vagllk6gensins veldur preytu og jafnvel ormognun (Wilmore og Costill 2004, Coyle l9BB) en inntaka kolvetna d medan hlaupinu stendur getur seinkad slrku um klukkustund eda svo (Coyle et al. 1983, Coyle et al 1985) med pvi ad vidhalda bl6dsykrinum og seinka tamingu lifrarglyk6gens (Coyle 1995, Coyle et al. 1983, Coyle et al. l986) Ranns6knir hafa itrekad synt fram d ad kolvetnahledsla fyrir Lithaldsgreinar sem taka | ,5 4 tima og kolvetnainntaka medan 6 peim stendur batir drangur (Astrand 1967, lvy el al. 1979, Bergstrom et al. 1967, Karlsson og Saltin 197 I , Ahlborg eI al, 1967, Coyle et al. 1983, Coyle et al. l986). Langhlauparar sem afa yfir 90 minritur ii dag pur-fa mikla orku. Feir pur{a um 50 kil6kaloriur (kkal) 67rir hvert kg likamspyngdar ii dag, pannig ad 70 kg hlaupari par-f um 3500 kkal :i dag (Brotherhood l9B4), Ad minnsta kosti helmingur en helst 60-70% pessarar orku attu ad koma frd kolvetnum (Costill et al., l98 l) sem pydir 7-l0 g af kolvetnum ei dag f,rir hvert kg likamspyngdar, Fetta magn er naudsynlegt til ad ni ad endurvinna tapid :i vodvaglik6geni sem verdur vid langar er fidar efingar en pad tekur um s6larhring ad endurvinna allt vodvaglyk6genid (lvy et al, l9BBa, Costill et al., l98 | , Blom et al. l9B2) og getur jafnvel tekid nokkra daga eftir ofgafulla dreynslu eins og maraponhlaup (Blom et al. | 987, Sherman et al. I 983) Ranns6knir sfna ad vodvaglyk6gen Qr6ttamanna sem fengu einungis 40?6 orkunnar frd kolvetnum og voru ad afa d fullu lakkadi dag frzi degi en peim t6kst ad vidhalda pvi pegar peir fengu 707" orkunnar frd kolvetnum (Costill et al. 197 l, Costill og Miller 1980). Ad sama skapi fd pr6ttamenn, sem borda bara eins og svengdin bydur peim, oft ekki nagilegt magn af kolvetnum til ad endurvinna vodvagly'l<6genid og geta lent i ofpreyau (spreytu) (Wilmore og Costill 2004, Coyle l9BB), Fad er pvi mikilvegt ad borda ndg og borda nagilega mikid af kolvetnum en pad skiptir einnig mdli hvenar og hvad er bor6ad, Kolvetni hafa mishdan bl6dsyl<urvisi (glycemic index) en pa6 er melieining ii pad hversu haitt blddsykurinn hakkar eftir neyslu kolvetnanna (hrod hakkun = hzir bl6dsykurvisir). Fyrir efingar atti ad borda kolvetni med fremur ldgum blddsykurvisi (Walton og Rhodes 1997) og ekki atti ad neyta kolvetna 15 45 min lyrirafingu eda keppni par sem pad getur valdi risi i insLilini og bl6dsyk-

t4

urfalli med tilheyrandi preytu og 6pagindum pegar afing/keppni hefst (Costill el al. 1977). Sidasta mi|tid lrir keppni eins og maraponhlaup atti ekki ad vera seinna en u.p.b, 2 timum fyrir hlaup (svolitid einstaklingsbundid, margir vilja borda mun !rr) og atti ad vera :i bilinu 200-800 kkal (fer eftir stard hlauparans) og samanstanda sem mest af audmeltum kolvetnum (braud, djLis, morgunkorn o.s.frv) (Wilmore og Costill 2004, Coyle l9BB). Shk mdltid getur einnig verid i vokvaformi. Ad fasta (6 tima eda lengur) lrir hlaup er lifedlisfredilega vitlaust og getur dregid allt ad 25% Jr:irangri (Schaborl et al. 1999, Coyle 1988). Sidasta mailtidin fyrir hlaup fyllir glik6genbirgdir lifrarinnar sem og glik6genbirgdir vodvanna hafi per ekki verid fullar fyrir (Coyle l9BB,

Coyle et al. 1985) Far sem miklar vodvaglyk6genbirgdir eru tengdar irangri ( uIhaldsgreinum var pegar 7. iratugi sidustu aldar fari6 ad huga ad pvi hvernig matti auka vodvagllk6genid (kolvetnahlada), Hefdbundin leid kolvetnahledslu er ad afa til ormognunar 7 dogum fyrir keppni og klzira par med vodvaglyk6genid (Astrand 1967, Bergstrom et al. 1967, Ahlborg eI al. 1967). Nastu 3 daga skal borda eins litid af kolvetnum og hagt er til orva glikdgen ligasa (ensim sem bir til glik6gen Lir kolvetnum) og jafnvel afa til or-

i

mognunar aftur (Astrand 1967, Bergstrom et al. 1967, Ahlborg et al. 1967). Srdustu 3 dagana lrir keppni skal hins vegar borda mikid af kolvetnum (nyta s6r orvadan glik6gen ligasa) og afa l6tt til ad l:lgmarka vodvagly'k6gentapid pzi daga (Astrand 1967, Bergstrom et al. 1967, Ahlborg et al | 967). Fessi adferd getur tvofaldad vodvaglyk6genbirgdi rnar midad vid venju lega (Astrand | 967, Bergstrom el al. 1967 , Ahlborg el al. 1967) en er fremur 6hagnyt fyrir keppnishlaupara pvi erfltt er afa pii 3 daga sem litid af kolvetnum er bordad og ormognunarefingar viku fyrir keppni hafa litid pjailfunargildi og geta aukid lil<ur :i oftj:ilfun og meidslum (Wilmore og Costill 2004, Sherman l9B9). Vegna pessarar 6kosta reyndu Sherman og f6lagar ( l98 l) ad adlaga kolvetnahledsluadferdina ad por{um hlauparanna. beir l6tu hlauparana


I

minnka afingadlagid viku lrir keppni og borda blandad fe6i (55% orkunnar frd kolvetnum) (Sherman et al, 198 l). Fremur dogum fyrir keppni var afingzilagid minnkad enn frekar og kolvetnarikur matur (a.m.k. 707" orkunnar frzi kolvetnum) innbyrtur fram ad keppni (Sherman et al. 198 l). Eins og hefdbundna adferdin tvofaldadi pessi adferd glyk6genmagnid (Sherman et al. l98 l) en hlaupararnir voru betur hvildir fyrir keppni (Wilmore og Costill 2004) og er petta sLj adferd sem malt er med i dag vilji hlauparar kolvetnahlada. Hins vegar ber ad hafa i huga ad kolvetnahledsla virkar einungis drangursbatandi ef pr6ttagreinin veldur tamingu d pvi magni af vodvaglyk6geni sem venjulega er i vodvunum. Greinin pad pvi ad vera alla vega um 90 minLitur af mikilli dkefd (Sherman l9B9). Feir sem hlaupa hiilft marapon zi miki6 skemmri tima en 90 minLjtum munu 6liklega hagnast d kolvetnhledslu en gatu hugsanlega tapad d henni, Hvert gramm af kolvetni sem geymt er sem gly'k6gen bindur um 3 g af vatni ilikamanum (Olson og Saltin 1969, Olson og SaltIn 1970). Fad pidir ad d medan kolvetnahledslunni stendur geta hlauparar pyngst verulega. bvi pyngri sem hlauparinn er, pvi meiri oRu kosta hlaupin og getur slik aukaorkueydsla dregid rir :fangri. Vatnid tapast ad sjzilfsogdu um lei6 og glik6genid er brotid nidur en virdist ekki draga Lir upppornun (dehydration) |'kamans n6 audvelda honum stjdmunina d likamshitanum (Plyley et al. l9BO, Sherman 1989) Fvi skyldu menn ekki kolvetnahlada ad 6porfu og t.d. ekki f,rir i 0 km hlaup. Hins vegar skal pad tekid fram ad ekki hefur vedd sint fram d nein heilsuspillandi :ihrif kolvetnahledslu (Sherman 1989). Inntaka kolvetnadrykkja i longum rjthaldsgreinum eins og maraponi getur einnig batt drangur eins og ddur hefur komid fram. Fegar slrkt er gerl skiptir samsetning drykkjarins verulegu mdli sem og hvenar drukkid er, Fviveikari (lagri sykurpr6senta) sem drykkurinn er pvi fyrr tamist hann Lir maganum (Costill og Saltin 1974, Coyle et al. | 978) en drykkurinn par{ ad komast Lir maganum ef hann d ad gagnast rlr6tlamanninnum. Starri skammtar herda einnig d tamingu magans (Costill og Saltin 1974). Lausnir sem eru sterkari en l0%he.ga verulega d tamingu magans (Davis et al. l99B). A m6ti kemur a6 pr:itt fyrir ad sterkari lausnirtemist hagar p;i innihalda per meira af sykri (kolvetnum) og geta pannig skilad meid sykri rit i bl6did (Wilmore og Costill 2004), Einnig ber ad hafa i huga ad maginn getur i hesta lagi tamt l5-20 ml 6 min (Davenport 1982) og pvi er best a6 drekka med reglulegu millibili svo ad sykurinn s6 kominn Ut i blddid pegar ftr6ttamadurinn parf d honum ad halda (Coyle l9BB). Best er ad drekka g6dan skammt fl7dr hlaup (Coyle 2004) og svo med reglulegu millibili i hlaupinu en hafa sfdastu inntoku ekki sidar en 40 min fyrir aiatlud lok keppninar pvi pad tekur drykkinn 40-60 min ad komast Ur maganum (lYontain og Coyle 1993) Ad drekka lokum keppninar en 40 min mun bvf ekki gagnast hlauparanum heldur frekar hega

l(ynntu p6r 6EL-KayanorM byltingarkennda takni

lri

d honum vegna aukinnar pyngdar og orkueydslu. Ad sama skapi mun vokvainntaka i greinum sem taka styttri tima en 40-60 minLitur ekki koma ad gagni vid ad hindra upppornun (Coyle 2004) Yflrleitt er talad um ad til ad bata getuna ad nidi pur-fi pr6ttamenn ad innbyrda um 50 g af sykri ii klukkustund eda 0,8 g :i minLitu (Ny et al. I 983, Bjorkman et al. I 984, Hargreaves et al. l9B4) en likaminn getur mest tekid upp um I g :i minritu af innbyrrtum sykri (Convertino et al. 1996). Flestir rpr6ttadrykkir :i markadnum eru 6-87" sterkir (6-8% sykurupplausn) sem pydir ad Qr6ttamadurinn parf ad drekka 625-825 ml af pessum drykkjum zi klukkutima eda um 200 ml i{ l5 min fresti sem er meira en flestir vilja eda flnnst pegilegt ad drekka (Wilmore og Costill 2004). Fvi parf ad afa vokvainntokuna fyrir hlaup. Einnig er vert ad hafa i huga vedri6 sem keppt er i. Sd heitt er adalatridid ad endurvinna vokvatapid og pd er betra ad vokvinn tamist hradar rjr maganum og pvi betra ad hafa drykkinn veikan (Wilmore og Costill 2004) 56 vokvatap hins vegar ekki zihygguefni skiptir hradi tamingunnar minna miili og betra ad hafa drykkinn sterkan (til ad f;i sem mestan sykur) svo lengi sem styrkleikinn valdi ekki 6pagindum i maga, Vokvainntakan etti pvi ad vera pannig ad hLin gefi nega orku og i svipudu magni og sd sviti sem tapast (hlauparar attu ekki ad pyngast zi hlaupunum) pvi annars eru hlauparanir ad burdast med aukapyngd i formi vokva sem kostar orku og hagir;l ferdinni (Coyle 2004) Ad hlaupi loknu parf svo strax a6 byrja endurhle6slu vodvagllk6gensins. Far sem endurvinnsla vodvagyk6gens er mun hradari fyrstu 2 timana eftir afingar eda keppni heldur en venjulega (lv7 et al. l9BBa) atti pr6ttamadurinn strax ad innbyrrda nagjanlegt (50- 100 g) magn kolvetna (Blom et al. | 986, lvy et al. 1988b). Vi6 pessa frstu endurvinnslu er einnig gott a6 kolvetnin s6u af hdum bl6dsykursvGi (Wilmore og Costill 2004). Oft eru prdttamennirnir pyrstir fremur en svangir eftir keppni og vilja pvi frekar taka kolvetnin inn ivokvaformi sem lika hjiilpartil vid endurvinnslu

vatnstapsins (Coyle l9B8). I stutlu maili, kolvetnahle6sla getur borgad sig fydr hlaup sem taka lengri tima en 90 minritur. Hlauparar attu a6 borda nagilega mikid af kolvetnum fyrir keppni og drekka vel idur en lagt er ad stad og med reglulegu millibili i hlaupinu s6 pad lengra en 40-60 min. Vokvainntakan etti ad vera i samrami vid pann svita sem tapast og gefa um 50 g af kolvetnum d klukkutima. Eftir hlaup atti svo ad neyta kolvetna strax til ad endurvinna vodvaglyk6genid. Heimildasknl er hegt ad ndlgast hjii hofundi. Dr. Sigurbjorn Arni Arngrimsson. samgrim@khi.is

Asics.

Sk6rnir veita aukin pagindi. g6dan studning 0g laga sig ad f6tum hvers og eins. Asics er lyrir hlaupara sem n.jrita less ad fara alla leid.

Niottu

'pess ad htaupa


t

NU ER KqMID

AD FVI!

Oll skrefin, teygjurnar, svitinn, har6sperrurnar, rigningin, tfminn, vatnssopinn, roki6, maturinn, solin, blodrurnar, sk6rnir, brag6i6 i munninum, uri6, endaspretturinn, ondunin. Loksins er komid a6 bviad framkvâ&#x201A;Źma pa6 sem b0 hefur veri6 a6 undirb0a big fyrir. Fr6ttabladid sty6ur Reykjavfkurmarapon Glitnis me6 stolti og sendir b6r bariittukvedjur 6 stora deginum. Gangi b6r vel!

I

Stoltur stu6ningsa6i li Reykjavfku rmara Pons Gl itnis


Lerd6mshlaupin miklu Grein eftir Gunnlaug f riliusson mitt fyrsta marapon i Reyklavikurmaraponi zirid 2000. bad var ekki litill ;ifangi ad vera kominn i h6p fullgildra maraponhlaupara. Eg t6k pritt i peim maraponhlaupum sem haldin voru h6rlendis nasta ddd prdtt fyrir h6flegar afingar. Eg fann ad 69 gat Eg hl16p

petta zin mikilla erfldleika p6tt preyttur vari en sd fram ii ad 69 myndi ekki vinna nein afrek d pessu svidi. betta var svo sem allt i lagi, 69 var bara sdttur vid mitt hlutskipti. M6r pdtti sdmi ad pvf ad vera ordinn fullgildur medlimur i samf6lagi maraponhlaupara. Afrekin siiu adrir um. Sidan gerist dkvedinn timam6tavidburdur. H6pur hlaupara tdk pitt f Boston maraponinu ( aprfl 2002. Eg sat hlii Sigurdi P, Sigmundssyni f Olved pegar vid fylgdumst med hlaupinu i gegnum netid. bar f6r hann ad skfra Lit fyrir m6r leyndarddma afingamagnsins. bad vari lykillinn ad irangri (langhlaupum, Medfaddir haflleikar skiptu 6verulegu miili ad hans mati en agi og dstundun vid efingar varu pad sem mestu miili skipti. Fetta vakli mig til umhugsunar, Eg hafdi hvorki hlaupid langt ai afingum eda lagt mikla alLid vid per. Liklega hafdi 69 bara uppskorid eins og sdd-,,! var til. Eg geti ekki dtt von d iirangri ef eg nennti ekkert ad hafa fyrir honum, Eg :ikvad ad auka afingamagnid um ad minnsta kosti helming d stundinni og leggla miklu meira :i mig en hingad til ii peim tima sem til r6dstofunar var. Eg matti svo i pokkalegu standi nordur til Myvatns, Eg var nokkud spenntur frir hlaupid. lYyndu auknar afingar skila sdr i betri iirangri? Eg etla ekki ad rila hlaupid upp i smziatridum en i stuttu mili md segja ad 69 hlj6p pad langt fram rir sjdlfum m6r d ymsan h;itt ad enginn var meira hissa en 69 sj:ilfur pegar i mark var komid. Eg batti minn fyrritrrra i maraponi um ad minnsta kosti flmmtdn minJtur. M6r leid miklu betur i hlaupinu en m6r hafdi lidid d6ur, Eg var einnig miklu flj6tari ad jafna mig eftir hlaupid en ddur. Fessi 6vanta nidurstada opnadi alveg nyjar gd1ilir. Eg hafdi bara verid allt of g6dur vi6 mig fram til pessa. Fessi uppgotvun gjorbreytti hugarfarinu hj:i m6r og ollum vidmidum i grundvallaratridum. Eftir maraponid zi Myvatni p6ttist 69 far i flestan sj6 og dkvad ad taka p:itt i Laugaveginum seinna um sumarid. Til ad gera langa sogu stutta p:i hefur ekkerl hlaup kennt m6r jafnmikid og petta Laugavegshlaup, Eg f6rfrekar r6lega af stad, t6k myndir og leid ad ollu leyti mjog vel. Liklega var 69 bara i nokkud g6du formi. A leidinni upp i Hrafntinnusker drd Svanur Bragason mig uppi, Vid f6rum ad spjalla saman og pad axladist svo ad vid urdum samferda alla leid i mark. Fegar frekar stutt var i Alftavatn f6r 69 ad finna lrir preytu i f6tunum. Fad var full snemmt pvi hlaupid var ekki hzilfnad. Eg zittadi mig allt i einu ii pvi ad 69 hafdi alveg gleymt ad taka orkugel sem 69 --. var med i s!6du. Eg hafdi heldur ekki drukkid mikid, Eg skellti einu br6fl i mig i flyti og vonadi ad pa6 veri ekki of seint.

fii. Hver einasta mishad virtist vera eins og flallgardur. /â&#x201A;Źtladi petta aldrei ad taka enda? ilarska var dzilitil had sem madur einblindi zi og vonadi ad brekkan nidur ad Emstruskdlanum vari flj6tlega handan hadarinnar. begar upp var komid pyrmdi yfir mann pvi handan hennar t6k vid annar sandleggur, bfsna langur ad sj;i fyrir preytta fetur og purran g6m. A sondunum gengum vid fram d hlaupara sem sat d hakjum sinum vid vegkantinn og aldi lifur og lungum, Hvernig myndi m6r reida af fyrst ad hann var svona d sig kominn? Loks f6r ad hilla i skdlann vid Emstrur, Fad var skrefstuttur, pyrstur og og uppgefinn madur sem stauladist ni6ur brekkuna a6 sk6lanum. bar var porstanum 6tapilega svalad, fyllt d alla brLjsa og bordad vel, bedi banana, orkubita og salgati. Vid h6ldum sidan af stad pegar vid vorum ordnir kliirir og g:itum ekkert gerl annad en ad vona hid besta. Fad kom hinsvegar br:itt i lj6s ad pad var eins og 69 hefdi verid snortinn med tofrasprota. Eg var sem nfr madur, endurfaddur. Bensintankurinn var nd fullur af orku og allt eins og dtti ad s6r ad vera. betta var mikil upplifun. Nd vard hlaupid ad t6mri dnagju aftur og timinn leid flj6tt pad sem eftir var. Eg velti toluvert fzrir m6r eftir d hvad hafdi farid Urskeidis pennan dag d Laugaveginum. Fegar 69 f6i- ad fara yfir hlaupid f huganum pzi rifladist upp fdr m6r ad 69 hafdi einfaldlega ekki drukkid neitt ad r66i fyrr en vid Hrafntinnusker og litid d leidinni padan fyrr en komid var langleidina ad Alftavatni. Gel hafdi 69 gleymt ad borda fyrr en um hdlfnad hlaup. M6r hafdi lidid svo vel til ad byrja med i hlaupinu og veri6 upptekinn af odrum hlutum en ad hugsa um orkubLiskapinn pannig ad 69 hafdi einfaldlega ekki munad eftir pvi ad borda og drekka. Nidurstadan var ad 69 pyrfti ad gata pess i dlika hlaupum i framtidinni ad drekka vel 6dur en 69 yrdi pyrstur og bor6a vel Sdur en 69 lndi fyrir preytu og svengd. F6tt petta hlaup hafi verid erfitt d marga lund p:i vard pad pegar upp var stadid eitt pad lerddmsrikasta sem 69 hef preylt og 69 vildi ekki fyrir nokkurn mun hafa farid ii mis vid p:i reynslu sem pad skiladi m6r. Fessi tvo hlaup sem 69 hef lyst h6r litillega ad framan skiludu m6r peirri undirstodu sem hefur dugad m6r best vid undirbLining og skipulagningu peirra ofurmarapona sem 69 hef hlaupid sidan (Borgundarh6lmur 7004: 100 km, Kalifornia 2005; lO0 milur og Odense 2006; 100 km). Reynslan er g6dur sk6li enda p6tt sk6linn geti verid nokkud erfldur medan hann stendur yfir,

: ,

Fr.d Alftavatni var haldid i:ittina ad Hvanngili. Faturnir f6ru nrj ad pyngjast og brekkurnar ad verda erfidari. Hvad var ad gerast? Var 69 ekki svo frGkur og l6ttur zi fati eftir allt saman? Fegar komid var austur yfir Blzilallakvisl byrjudu vandre6in lrir alvoru. Vatnid var ad verda bLiid og ekkert slikt ad

I7


rnorot

"is


Skfringar / legend: LatabajarhlauP

3km 10 km

21kun 42km, ffnihringur/

1st circle

42km, seinni hringur /

E

2nd circle Drykkjarst66var / water stations

tr

Salerni/WC

@

Vegalengdir I km / distance

GOTUR

- STREETS

Latabaiarhlaup: Frlkirkjuvegur, Skothtisvegur, stfgur vestan og

500

0.5

sunnan midtjarnarinnar, 56leyjargata,

mkm

Frikirkjuvegur og Lakjargata. 3 KM: Lakjargata, Frikirkjuvegur, Skothtisvegur, Hringbraut, Bradraborgarstigur, Vesturgata, Halnarstratl og Laklargata

Nil

Loftmyndir ehf

1O KM:

Frikirkjuvegur, Skothrjsvegur, Sudurgata, Lynghagi Agisida, Nesvegur, Sudurstrdnd, Lindarbraut, Norburstrdnd, Eibsgrandi, Ananaust, Mirargata, Tryggvagata og

Lakjargata.

1/2 marabon: Frikirkjuvegur Skothrisvegur, Suburgata, Lynghagi, Agisiba, Nesvegur, Sudurstrdnd, Lindarbraut, Nor0urstrdnd, Eidsgrandi Ananaust, Mirargata, Geirsgata,

Marapon:

Frikir'kjuvegur Skothlsvegur, Suburgata, Lynghagi, Agisida Nesvegur, SudurstrOnd, Lindarbraut, NordurstrOnd, Eidsgrandi Ananaust, Mlirargata, Geirsgata,

nldur allan Fossvogsdal lram hja Fossvogskirkjugar0i Reyklavikurflugvelli, medfram og inn d Agisi6u, Nesvegur, Sudurstrond, inn ii gdngustig umhverfis Bakkatjorn framhja Gr6ttu stfgur me0fram Norburstrdnd, Eidsgranda og Ananaustum, Mfrargata, Geirsgata og Lakjargata.


Kort af leidinni og lfsing e hlaupaleidum i Reykjavikur maraponi Glitnis 2005 Routes in Reykjavik rnarathon 2005


Lei6ir ad nastu sundlaugum. Routes to nearest swimming pools.

t

Marksvadi.

Start and finish area.

n nq. q{J

Fatageymsla Clothes storage

WC ffl:l: Svi6 Stage

I

"a +

tr

Upplisingar lnformation Drykkjarfong Drinks

Sj0krask!li Medical assistance Endurheimt (2,2km) Recovery (42,2km)


q:

Aldrei of seint ad byrja

Bladamadur sl<ellti sdr i hlaupagallann einn s6lrkan fimmtudag og zi hlaupaefingu vid hofudstodvar Glitnis, Fd ad einn besti dagur sumarsins vari runninn upp og lklega flestir farnir ad huga ad sundi eda grllli var loldi hlaupara mattir til afinga og ljdst ad ddum styttist i' h:ipu nkt hl au pasumarsi ns, Rey(avku rmarapon Glitn s. Faulreyndir pj.ilfarar skiptu h6pnum upp eftir getu og markmidum og kaus bladamadur ad fara med byrjendahdpnum sem pd dtti eftir ad idta flnna fyrir s6r en dnagjan og vellidan l6tu ekki .i s6r standa ad lol<inni efingu. Stef:in lngi pjdlfari var dnagdur med matinguna petta kvoldid, en ii milli 50 til BO manns hafa matt ad ollu jofnu d afingar sem ha dnar eru tvisvar i viku og eru ollum opnar Stefdn nefnir pad ad drangur h6psins s6 ekki sist pad sem hvetji menn dfram en margir hafa tel<id verulegum framforum. Markmidin eru 6lk, sumir vilja hreyfingu, a6dr faglega leidbeiningu, einhverjir l6tia sig og enn adrrr fd agsskapinn af pvi ad hlaupa, Allir eiga p6 pad sameiginlegt ad hafa dnagju af hlaupunum.

matti

c

ingar", sagdi Haukur. ,,Hins vegar hefur mig alltaf langad til ad hlaupa og l6t slag standa pegar Vifilfell, par sem 69 star-fa nLj, stdd fyrir 6 vikna h aupandmsl<eidi vorid 2003," Haul<ur greindist med krabbamein iri6 2044 og vard ad gera hl6 d efingum, Hann byrjadi svo ad ganga i fyrstu eftir ad lj6st var ad hann hafdi haft betur iveikindunum og flldt1ega var hann farinn ad hlaupa d nyjan leik. ,,bad var hvatning ad geta hlaupid lengra og lengra. Eg fann mikinn mun m6r og hef aldrei verid friskari en i dag. Eg hafdi einnig haft of h:ian blddprysting og tdk ly.fvid pvi en h aupin gerdu m6r gott,

i

Eg h6f pvi ad fekka toflunum i samrddi vid lakninn minn og i dag tek 69 engin lyl og bl6dpnystingurinn er ig6du lagi." Haukur stefnir ad pvi ad hlaupa lOkm pann 19. aigLlst og er pad i pridja sinn sem hann tekur pzitt zi jafnmorgum drum. Fad verdur fr6dlegt ad fylgjast med Hauki pvi ijLlni fdkl< hann brons i sinum aldursflol<ki i midnaturhlaupinu d Jdnsmessu

Hleypur

til styrktar Bl6tt 6fram

ifrsta skipti i Reykjavkurmaraponi Glitnis er Krstin Bestla b6rsddttir sem star{ar hjzl Glitni Bestla eins og hLin er l<ollud byrjadi ad hlaupa snemma i sumar og tdk strax stefnuna d lOkm hlaup i Reykjavrkurmaraponi Glitnis, Bestla segir aistadu pess, ad hLjn dkvad ad byrja ad h aupa, vera sLj vidleitni Gl tnis ad heita:i alla pd star-fsmenn sem taka pdtt og geta starG menn valid pau g6dgerdarmdlefni sem peir vllja ldta :iheitid renna til. ,,Eg etla ad haupa fyrir samtokin Bl:itt iifram, petta er miilefni sem ved er ad stydja Eg hefdi ad odrum kosti ekki tekid p:itt," Til pess ad n;i upp g6dri p1;ilfun hefur Bestla matt tvisvar med hlaupah6pi Glitnis og sjdlf h aupid um helgar, Jafnframt hefur hLjn tekid pzttt i Boot Camp pjiifun sem hLjn segir ad hafi gert s6r gott, ,,Eg er dkvedin f pvi ad hlaupa alla tiu kildmetrana en ekki labba" sagdi Kristin ad okum. Ein af peim sem mun taka pzitt

Ekkert ofurmannasport Arnarsddttir er ein af peim sem hefur hlaupid med afingah6p Glitnis ivetur. HLjn h6f ad afa hlaup fyrir rLjmum 3 drum og stefnir nLj ii ad hlaupa fullt marapon (6r ilyrsla skipti ,,bad var mun audveldara ad byrja ad hlaupa og koma s6r iform en 69 hdlt - eg st6d i peirri trLi ad dg myndi aldrei geta neitt" sagdi Sil ,,Fetta er ekkert ofurmannaspod, pegar 69 tdk p;ttt i lOkm hlaupi Sif

ifyrsta skipti 6rid 7004 sii 69 ad 69 var sidur en svo srj slal<asta Farna var fdll< zi ollum aldri i alls konar formi. Fad er heldur ekki adrir pdtttakendur sem skipta mdli heldur markmidin sem madur setur sdr og pad ad keppa vid sinn tima." Sif er zinagd med afingar hlaupahdps Glitnis og segir ad afingarnar ged pad ad verkum ad hJn leggi meira d sig og sidan el<ki sist ad lara af odrum reyndari hlaupurum.

70 6ra og aldrei verid i betra formi Haukur Bergsteinsson hefur aft med hlaupah6pnum fr:i pvi i en sjdlfur hafdi hann aldrei hlaupid fyrr en hann fdr d ndmskeid frir 3 drum. ,,Eg hef svo sem alltaf ver d hraustur og gekk mikid pegar 69 vann h6r ;idur hj:i Vegagerdinni vid vegamal-

,Eftngar hlaupah6ps Glitnis eru ai pridjudogum og {immtudogum og er hlaupid undir stj6rn reyndra pjdlfara. H6parnir eggja af stad fri hofudstodvum Glitnis d Kirkjusandi l<1, 17.30.

lrravor

23


20 bestu afrek I 984 10 km giituhlaup

-

til

-

41

-

1

Green

ISL ISL ISL ISL GER

ISL ISL ISL ISL ISL

ITA ITA

ISL ISL ISL ISL

995 14

15 16 17 199/ 18 2002 19 '1996 20 2002 2002 1999

1

:25:19

1:25:30 1:25.52 1:27.06 1:27:40 1:28.24 1:29.20

ESP

ISL SWE

ISL ISL ISL ISL SWE

ISL ISL

ISL USA ISL ISL

997 16

1994 2002 1998 1998

17 18 19 20

GBR GBR GBR POR GER

GBR GBR SWE KEN GBR GBR

ISL KEN GBR

ISL

1

FRA FIN GBR GBR

1

993

FRA

1

986

GBR

1

992

ENG

1

995

USA

I 986

NOR

1

ISL

2004

USA

2004

DEN

1

997

Margret Brynj6lfsdottir

rst

1

992

Sonia Rowland

GBR

Hulda Bjdrk Palsd6ttir

ISL

1

Rannveig 0ddsd6ttir

ISL

2003

Steinunn Jonsd6ttir

ISL

1

987

Rakel Gylladottir

ISL

1

988

Lisbeth Espersen

DEN

1

999

LTU

1

993

HOL

1

993

GBR

1

992

GBR

1

98/

FRA

1

986

IRL

998 986

'1988

993

'1986

TCH

1

9S4

SCO

1

986

ENG

1

990

GBR

1

996

GBR

1

989

GBR

1

989

SWE

2004

GBR

1

987

GBR

1

99/ 988

Borut Podgornik

YUG

1

Bruce Kilulai

KEN

200

2:28J4

Joseph Maina

KEN

2001

SWE

1

986

ISL

1

984

GBR

1

996

USA

1

998

USA

1

994

HOL

1

989

GBR

1

991

GBR

1

997

GBR

1

985

AUT

1

993

ISL

2005

2.28.25 MikaelHill 2:28.57 Sigurdur P6tur

-

Sigmundsson

Rowe

1

3:01

1

Konur

1 2'.38.47 Angaharad Mair 2 2:45.45 Lorraine Masouka 3 2'.47:23 Kim Marie Goff 199/ 4 2.47,25 Wilma Rusman 1994 5 2:48:38 Sandra Bentley 1985 6 2:51:35 Ruth Kingsborough 1993 7 2:52.45 Lesley Watson 1986 8 2:55:07 Elisabet Singer 1996 9 2:55:39 Bryndis Ernstsd6ttir 2002 10 2:56:15 lda Mitten 1987 11 2:56:40 Caroline Hunler 1986 12 2:58.02 Anna Jeeves 1986 13 2:58:09 Carol Macario 1995 14 2:59:31 Susan Martin '1997 15 2:59:51 Kate Davis 986 16 2:59:58 Susan Shield 1986 17 3:00:45 Helena Sedivakova 1992 18 3:00;54 Connie Eriksen 1988 I :44 Helle Brogreen 1992 20 3:02:58 Carollne Boyd 1998 1996 1993

1

99/

GBR

2:27'.27 2:28.14

Marapon

IIA

996

1

2003

1

ISL

1

DEN

1

HOL

ISL

ISL

ISL

ISL

GBR

- 2005

GBR

MaraPon - Karlar 1996 1 2:17.06 Ceslovas Kundrotas 1994 2 2.17 .50 Aart Stigter 2000 3 2:19:01 leuan Ellis 1995 4 2.19.46 Jim Doig 2003 5 2'.20.30 Chaibi 1994 6 2.2211 Billy Gallagher 1994 7 2.22.41 PavelKryska 2004 8 2'.23:52 Andrew Daly 2001 I 2.24'.07 Jerry Hall 1998 10 2.24.16 Hugh Jones 2000 11 2'.25.49 Robin Nash 1998 12 2'.25.57 Simon D'amico 1994 13 2:26.34 Mins H0iom 2004 14 2.27.06 Frank Harper 2003 15 2.27.07 Toby Tanser

SWE

1

1

24

1

ISL

Karlat

1 :05:18 0nesmo Ludago 2 1:05:36 Kevin McCluskey 3 l:05:46 Hugh Jones 4 1;05:46 Steve 5 1:06:02 Joaquim Cardoso 6 1:06:10 Herbert Steflny 7 1:06:15 Toby Benjamin Tanser 8 1:07:09 Steve Surridge 9 1:07:20 Ake Eriksson 10 1.07:25 Peter Nzimbi 11 1:07:49 Andrew Girllng 12 1:08:03 Alan Rich 13 1:08:09 Sigurdur P6tur Sigmundsson 14 ;08:10 Jackton 0dhiambo 15 1;08:59 Bill Foster 16 :09:13 Jon Didriksson 17 :09:13 Claude Minni 18 1:09:18 Robert Laaksonnen 19 :09:20 Barry Walters 20 1:09:43 Nigel Gemmel 1

ISL

ISL

Konur

1 34:16 lngmarie Nilson 2 3l:32 Joanne Birkett 3 37:39 Fri6a Rrin P6r0ard6ttir 4 38:26 Anna Jeeves 5 38.42 Carme Ballesteros 6 39:22 Margret Brynj6lfsd6ttir 7 39.26 Annita Klirrlander 8 39:28 Johanna Skflad6ttir 6lafs 9 39:30 Rakel lngdlfsdottir 10 39:40 Helga Bjornsd6ttir 11 39:50 Gerbur R[n Gu0laugsdottir 12 40:04 Asa Holmgren 13 41:11 Eygerdur lnga Hafporsdottir 14 41.21 Rannveig 0ddsd6ttir 15 :33 Malin Gu0l6nsd6ttir 16 41.43 Anneke Kloostra 17 41.48 Sigridur F6rhallsd6ttir 18 41:59 Angela Brueggemann 19 42:13 Gigja Gunnlaugsd6ttir 20 42:24 Hulda Bj0rk Pdlsd6ttir Hdllt maraPon

ISL

Hiillt mara[on - Konut 2004 1 1:11:40 Martha Ernstsdottir 2001 2 11352 Gitte Karlsh0j 1998 3 1:15:26 Teresa Dyer 1996 4 1.17'43 Sylvie Bornet 1994 5 1:18:06 Sue Dllnot 2005 6 1:19:32 Angie Hulley 1396 7 1.21'.38 Margaret Koontz 1994 8 1:22.06 Bryndis Ernstsdottir 1998 9 1.22.48 Steph Cook 1993 10 1.23J2 Bj0rg Moen 1997 11 1:2415 Gerdur R[n Gudlaugsd6ttir 1993 12 1:24'.25 Sonya Anderson 2001 13 1'.2444 Charlotte Venshoj

Karlar

1 31:58 Gauti Johannesson 2 32:04 Sveinn Margeirsson 3 32:06 Daniel Smdri Gubmundsson 4 32'.12 Sigmar Gunnarsson 5 32:30 Johann lngibergsson 6 32:50 Kiri Stelnn Karlsson 7 33:04 Josy Burggraff 8 33:06 Sveinn Ernstsson 9 33:09 Burkni Helgason 10 33:36 Bragi P6r Sigurdsson 11 33:49 Halld6r Bj0rgvin lvarsson 12 33:59 Mdr Hermannsson 13 34'.20 Josep Magn0sson 14 34:24 Gudmundur Valgelr Porsteinsson 15 34'.24 Lorenzo Vergni 16 34.24 Armando Arena 17 34.27 Arnaldur Gylfason 18 34:39 Smiri Bjdrn Gudmundsson 19 34.44 6lafur Thorlacius Arnason 20 34.49 Finnbogi Gylfason 10 km giituhlaup

2005 I 20 best performances 1984

CAN

'1999

ENG

1

995

ISL

1

994

GBR

1

986

GBR

1

993

USA

2004

ENG

1

990

TCH

1

994

DEN

1

988

DEN ENG

'1993 1

990


Bestu afrek f aldursflokkum/Best performances in age groups 10 km gdtuhlaup Drengir 14 og yngri

39:09 Gauti J6hannesson 39:30 Kirl Steinn Karlsson 39:49 lomohiko Kuwahara 40:02 lvar GuOlons Jonasson Drengir 15 -17 Ara 34:15 Sveinn Margeirsson 34:38 Kdri Steinn Karlsson

JAP ISL ISL

1

ISL

2002

3624

ISL

1

JSL

2004

Stefdn Aorist Hafsteinsson Scilvi Gubmundsson 37:10 Karlar 18 - 39 iira

31:58 32.04 32:06

3212

Gautiiohannesson SveinnMargeirsson Daniel Smdri Gudmundsson Sigmar Gunnarsson

Karlar 40 - 49 Ara Gauti Hdskuldsson

35:03 35:09 J6hann lngibergsson 35:16 Daniel Smari Gudmundsson 36:19 Runar Reynisson Karlar 50 - 59 dra 37:39 Stelan Hallgrimsson 38:59 J6hannes Gubjonsson 39:14 Birgir Sveinsson 39:46 Sumarlidi Oskarsson Karlar 60 og eldri 42'.02 David Hldlmar Haraldsson 43:51 Ken Chapman 44:00 Gunter Beyer 45:00 Hafsteinn Sveinsson Strjlkur 14 og yngri 41:11 Eygerdur lnga Hafporsdottir 42'.24 Rakel lngolfsdottir 43:52 Margr6tAdalheiburMarkusdottir 44'.40 Gudrun Soley Gunnarsdottir Strilkur 15 - 1/ ara 39:30 Rakel lngolfsdottir 42.13 GigjaGunnlaugsdottir 42.25 Lauley Stefdnsd6ttir 43:01 Frida Drlgg Hauksdottir Konur 18 - 39 iira 34:16 lngmarie Nilson 37:39 Frida BLln Pordardottir 38

42

3922

Carme Ballesteros

Margr6tBrynj6lfsdottir Konur 40 - 49 dra

38:26 Anna Jeeves 39:40 Helga Bjdrnsdottir 42.35 Margr6tOddsdottir 43:13 SigurveigAlexandersdottir Konur 50 - 59 ira 43:59 Helga Bjornsdottir 44:52 Fri0aBjarnadottir 45'37 Bryndis Magnfsdottir 45.44 Joy Allen Konur 60 og eldri 52:05 Lilja Porleilsdottir 55:36 Emilia SLlsanna Emilsdottir 56;12 Hildur Einarsdottir 56:15 NiniHammer

ISL ISL

1gg3 2000 1996

j994 995 998

Karlar 40

996

1

99/

GBR FRA

1 1

993 986

129.37

ISL

2005 1 999 1 996

1:30:38

0rla Gormley

IRL

2004

GER

2003 2003 1 997

ISL

2004

ISL

2004

ISL ISL ISL

2003 2003

ISL

2004

ISL ISL ISL ISL ISL GBR GER

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL SWE ISL ESP

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL GBR ISL ISL ISL DEN

998 2000 2003 1

2005

I7A

994 998 1 996 1 993 1

2001

NOR

1:31:15

GER

UK

1'.40.26

1:41:51

BryndisMagnusdottir Konur 60 - 69 ara 1:50:59 llse Rdssling

GER

2004

1:51'.21

USA

2001

2:04:05 2:04:06

Jane Leveque Agrista G Sigfirsdottir

996 2000 2003 1 994 1

2'.19.01 leuan Ellis 2'.19.46 Jim Doig Karlar 40

2:56:59 Karlar 60

999

2002 2004 1

997

1

998

1

993 007

997 1 989 1

991

Hugh Jones

Andy Dennis 2:36:51 lan Bloomlield 2:38:35 Colin Deasy Karlar 50 - 59 iira 255.41 Walter Hill 2.55.54 Henning Hansen

2.57'.40

1

SWE

1

USA

2004

CAN

2003

LTU

GBB

993 993 1 992 1 987

GBR

1

NZL

1

S99

HOL GBR

1 1

- 49 6ra

1

2005 1 996 2002 1 999

2002 2005

- 39 ira

06 Ceslovas Kundrotas 217 50 Aart Stigter

1

995 998 1 995 1 995

Helena Kroon Margaret Hagerty Gwen Anders

ISL

ISL

Marapon Karlar 18 2'.17

2'.34.45

1

ISL

SCO

2:24'16

1

tsr

ISL

Barbara Cowan Heidi Ddhler

:39:16

99/

1

GBR

GER

HelgaBjornsdottir

1

998 1 993 1

I 996

Sigurj6n Sigurbj0rnsson 1.21.52 Johann Heibar Johannsson 1'27.46 HowardPartridge Karlar 60 - 69 ara 1'.25.42 ThorbjdrnNelnes

1:34:45

1

1

DEN

Konur 50 - 59 6ra

2004 2004 :50:15 1996 3:21 :l 6 1995 4.58'.47

GBR GBR

1 :1

120.12

AdalheidurArnorsdottir Konur 70 og eldri

2002

Klaus Hoenicke

1

ISL

ISL USA USA

9:51 :19:5/

ISL DEN

988 997 1 999

Martha Ernstsd6ttir LisbethEspersen HelgaBjornsdottir

KEN

1

1

1

1.29:20

Peter Nzimbi

Karlar 50 - 59 ara Albrecht

FRA ISL

Konur 40 - 49 ara

SigurburP6turSigmundsson Douglas Hufl Frank Shorter

2001

2004

1:13:52 1:15:51

USA USA

2001 1 998 1 996

- 49 ara

:14:49

MarthaErnstsdottir Gitte Karlshoj Teresa Dyer Sylvie Bornet

2005 2003

ISL ISL

1.07'.25 1

1:11:40 1.13.52 1:15:26

ISL GER

ISL

- 39 ara

05:18 Onesmo Ludago 05:36 Kevin McCluskey 05:46 Hugh Jones 05:46 Steve Green

J6hann Heidar J6hannsson

Klaus Fritz Karlar 70 og eldri 1:45:00 John D Cahill 1 :50:38 Dudley Healy 1:56:11 Marcel Pujo 2.14.35 Porsteinn Porvaldsson Konur 16 - 39 6ra

1'.17.43

Hdlft marapon Karlar 16

1:33:56 1:35:59

AndrealVlazzocchi Hans Vugts

ENG

GBR GBR DEN ITA HOL

996 988 1 995 2005

2004 2001

2000 1

3:08:03

Leil Fery

NOR

1

Gote lvarsson Roald Sdvik 0tello Pieri Karlar 70 og eldri 3:45:31 Jon G Gudlaugsson

SWE NOR

1

3:21 3'.24

995

- 69 ara

:09

42

3.2607 3:50:02 3:53:41

3:5/:58

3;02:58

314'.44 3:15:04

ISL

HermannBaudisch HelmutJung

GER

Erik Holm

SWE

996 996 2005 1 994

GBR

1

USA USA HOL

1

Konur 18 - 39 ara 2'.38'.47 AngaharadMair 2.45.45 LorraineMasouka 2.47'.23 Kim Marie Golf 2 47.25 Wilma Rusman Konur 40 - 49 dra

258.02

ITA

997 997 1 993 2000

Anna Jeeves Caroline Boyd

GER

1

1

996 998 1 994 1 989

ISL

1

ENG

1

DorisWindsand-Dausman

USA

2001

Lotta Svard

SWE

1

USA DEN

2004

AUT AUT

1

NOR

2001

USA

1

GER GER

2004 2000

BUS

2004

ITA

2004

Konur 50 - 59 dra 3:29:49 Rita Clark

3:30:36 3:31:04

BrittaSoerensen SigridThalhammer 3.3417 EdeltraudSchneider Konur 60 - 69 5ra 3.5327 Hanne-Marie Nilsen 3:59:3/ Mae Ann Garty

2004 2005 19906 4'I1.44 Baerbel Mandel 2005 4.0423 Vera Voget Konur 70 og eldri 1986 3.31 12 Nadejda Samarlseva 2002 4.32.49 Dittadi lolanda

994 990 993

2001 1

993 998

987

2s


Laugavegshlaupid f6r fram f tiunda sinn I 5. if lf sidastlidinn RE

Ex

26

Margirtelja petta hlaup vera pad skemmtilegasta sem i bodi er d lslandi enda er hlaupaleidin egifogur og afar krefandi. Lagt er upp frd Landmannalaugum og pur{a hlaupararnir ad legga ad baki 55 km leid, paulsetna hindrunum eins og dm og snj6skoflum, nidur i F6rsmork, I zir vo. alls l50 keppendur sknidir i Laugavegsmaraponid og komu peir frd l2 londum. Alls voru 87 islendingar skrddirtil keppni og 63 keppendur frd odrum londum. Bretar voru i miklum meirihluta erlendra pdtttakenda eda alls 30 en einnig voru margir Fl6dverjar skrddir til keppni eda l4 talsins. 145 keppendur logdu i hann i aigetisvedri frd Landmannalaugum, A endanum voru | | 9 keppendur sem skilu6u s6r i mark en 25 keppendur purftu fr:i ad hver-fa i Emstrum Fad verda ad teliast g6dar heimtur ef tekid er med i reikninginn ad vedur var frekar 6hagstatt zi leidinni, toluverdur vindur beint ifangid d hlaupurum og rigning. Friitt fyrir erfid skilyrdi voru pdtltakendur mjog ;inegdir med hlaupid pegar peir l<omu i marl< enda mikid prekvirki ad baki. Sigurvegarinn i kadaflokki var Sigurdur b6rarinsson, 5:25:05 klst, fyrstur lslendinga til ad bera sigur rir bytum ( ad margra :iliti, mestu prekraun sem keppt er i h6r :i landi. i kvennaflokki var Bretinn Jackie Bale frst d timanum 6: l5:05 klst, og Asdis Kristjiinsd6ttir var lrst islenskra kvenna d 6:45:l 3 klst. Feir Eidur Sigmar Adalgeirsson og Fdrdur Gudni Sigurvinsson kldrudu Laugavegshlaupid i 10. sinn og hafa pvi veri6 med alveg

The Ultra Marathon took place on the l5th of July forthe lOth time. lYany runners think this is the most enjoyable run we have here in lceland because the route is exceptionally beautiful and very demanding. The race route is called Laugavegur and is in the highlands so the runners have to climb mountains, cross rivers and run in the snow. The distance is 55 km and is from

fni byrjun.

in 5: l6:06,

Landmannalaugar

to Thorsmorl<, This year 145 participated,

which is an all time record, there of 63 foreigners from l2 countries. Mainly due to bad weather 26 runners did not make it all the way and were picl<ed up on the course, so | | 9 flnished the race, Sigurdur F6rarinsson, from lceland, was the flrst male runner to flnsish the race, in 5:26:05 hours, and so became the flrst lcelander to win I rr)stru r

the race. Jackie Bale,

from

was the

K,

fir

woman, finishing

F6

l-andmannalaugar

Alftaval.n


POWERADE inniheldur allan pann vokva, sdlt og

steinefni sem p0 parfttil aOhalda 6fram ad hlaupa og vera i pinu besta formi. Auk pess gera g66u kolvetnin i POWERADE p6r kleift ad halda h5markorkufle6i lengur og frammistadan verdur betri i hva6a ipr6tt sem p0 lgist a6 stunda.

Official Sports Drink Olympic Games

A,


(

I

I

.:

",d

Tl+r*i .,;-.t ii,Sl

'',,\

. "t''

2006 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2006.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you