Page 1

HALTU ATRAM

@


afangastadir Heimsborgir

6,

hagstedu verdi

)

Stokkholm Upplifdu heiminn Lifsins lystisemdi r, friibari r verslunarmoguleil<ar, blomstrandi menningarlif og

litril<t mannlif

- allt petta og fleira bi6ur pin

i heimsborgum Evr6pu og Bandarikjanna.

u

r

Frankfurt

Verd fr6 34.970 kr.*

Verd frii 34.910 kr.*

d mann i tvibfli i 2 netur.

ii mann itvib/li i 3 natur. 29 okr-l nov,6-9.ian, l0-13 feb

3

-5

,

des

I

4.-

|

6

lan .

4-6 feb , 25 -27 feb

Verd frA 29.940 kr.*

Paris Verd frii 34.960 kr.*

d mann itvib/li i2 natur | -3 okc, l0-12 des, l4-16 jan,2l -23 lan

d mann i tvib/li i 3 natur. 5 -8 n6v. 25 -28 feb, 25 -28 mars

Kau pman nahofn Verd fr6 29.540 kr.*

New York Ver6 fri 48.250 kr.**

dmannitvibflii2netur

d mann

Glasgow

8-ll

23-25 okr, 12-14 nov, 14-16 ian, 4

-6

feb - 4

-6

Oslo

Handhofum Vildarkorts VISA og lcelandair bj'dst nri a6 nota 5000 Fer6apunkta, jafnvirdi 5000 kr., sem greidslu upp i pakkafer6ir lcelandair. Gildir til I september.

Ver6 frd 29.950 kr.* dmannitvibflii2natur

I

ll-13

dF

trft

rYrr,

\Nrr..

ar,r,

okc. 5-7. nov. 3 -5 des.. I l-

Hafi6 samband vi6 soluskrifstofur lcelandair eda vi6 Fjarsolu lcelandair i sima 50 50 100 (svarad minud. fostud. kl. 9- I 7, laugard. kl. 9- I 7 og d sunnudogum kr. ro- r6).

l3

Verd frd 44.950 kr.** itvibfli i 3 netur 2-5 des.4-7 feb., 10-13 mars d mann

feb.,

mars

London

M in neapolis Verd fri 39.910 kr.**

Verd frd 29.910 kr.*

ii mann itvib/li i 3 natur l0-13 des.4-7 feb, ll -14 mars

d mann

lcelandair tekur vi6 ferdadvisun MasterCard og orlofsivisunum VR i pakkaferdir.

mars

Boston

5000 Fer6apunktar upp i pakkaferd

9-l

itvibfli i3 nacur

okt.25-28

mars

itvibili i2 narur

l2-14 nov,26.-28 nov,28-30 jan, 4-6 feb, 19-21 mars

Amsterdam Verd i

mann

fri 34.910 kr.x

itvibfli i3 narur.

25 -28 nov, 20 -23 jan

Baltimore Verd frii 43.810 kr.** ii mann itvibi'li i 3 necur l -4 okt, l3-16 ian., l7-20 feb,3-6 mars


Axr R:etrg st ora ,,Eg hef aldrei kymrst 6kurrnri borg betur," sagdi Glen Murray borgarstj6ri i Wimipeg i Kanada pegal vid

hlupun saman prjri kiloneha i Reykjavikurmamponinu i flrrasurnar. Fd val hanr-r h6r i opinberri heirns6krr og pa6 er au6velt furir p6 sem skokka6 hafa 6 frarnandi slo6un-r ad taka r"mdir r-ne6 Kanadarnanninurn, pvi hvort sern pad er i sveit e6a i be p6

#\ ,\- I

til ad kynnast urnhverfi sinu. Reykjavik-ur nraraponid er h6punkhrr hlaupaiirsins hjd skokkunrrn. Un.r leid og pad geftrr hlaupururn tzekifreri til ad setja ser markmi6, er paii lika vettvangur f,lgjumst med peim bestu og belum okkur sanran vid p6. Ungir

hvorl heldur pai! valdar vegalengd eda tinra og sem nii ad skj6ta sjrilfLrm s6r rcf frril rass; nd r.narknri6um sinurr og gott betur. Fad nyndast pvi einstdl< stermring i midborg Reykjavikur pegar hlauparal konra i rnark, eir-ur af ridrr.rm. Menninganrottin hefur verid senr aldnir setja s6r ntarkmid,

peir

erl ficilmargir

haldin sama dag og Reykavikunlaraponid sidustu 61 uppskeruh6tiii islensks memingarlifs sem dregur hartner hdlfa pjonina niiiur i nridba. F,egar eftir-

eftil vi6burdunt kvoldsins blandast sigurgledi hlatrparanna nd segja ad andrumsloftid i nridboryinni ver6i pnrngid olku. 4.6 kymrast turrhverfi sinu rned pessurn einstaka hefti er a6eins skemrntileg hli6arverkun vrenting vegfarenda

peinar heilsub6tar sem i pritttoku i narapor.rinu felst. Dad er von min ai! pessi kynni afReykjavik verdi ekki sidri nri i sumar en furri dr.

til Reykjavikur: D6rclfur Anrason,

Velkomi n

Dagskr6

Friday August 20th 12:OO - 21:00 TBR sports hall. Registration center open. 18:00 - 21:00 Glesiber. Pasta party.

TBR hrisid. Afhending keppnisgagna og skr6ning. Glesibar. Pastaveisla.

Laugardagur 21. iigust

09:00 10:00 11:00 11:10 11:30

Saturday August 21st

09:00 10:00 11:00 11:10 1 1:30

Startg66gerdahlaupara. Start i maraponhlaupi. Start i3 km skemmtiskokki. Upphaf menningarnatur.

Start i 10 km og h6lfmaraponi. Start i 7 km hlaupi. 0tdr6ttarve16laun,rinnur en flugmidar, eru afhent 6 marksvedi er

12:25

Marksve6i. Verdlaun afhent fyrir fyrstu 3 seti i

10 km

karla og kvenna. Flugmidi sem ftdr6ttarver6laun i 3 km.

Marksvedi. Verdlaun afhent fyrir fyrstu 3 seti f 7 km

13:00

7 og 10 km.

Marksve6i. Ver6laun afhent fyrir fyrstu 3 seti i

13:50

h6lfmaraponi karla. Marksvedi. Verdlaun afhent fyrir fyrstu 3 seti i h5lfmaraponi kvenna og maraponi karla. Marksve6i. Ve16laun afhent fyrir fyrstu 3 sati i maraponi kvenna. 0timasett. Verdla un afhent fyrir skemmtilegasta hla upa bri nin ginn.

13:00

13:50

Marksvedi loka6. R6dhrls Reyklavikur. Urslit kynnt. Verdlaun afhent premur fyrstu i hverjum aldursflokki og premur fyrstu

sveitum I hverjum aldursflokki. Ein 0tdr5ttarverdlaun i 10 km sveitakeppni.

marathon. Time unknown. Finish area. Award for the funniest outfit. Closing of the race. City Hall, Tjarnargata. Results pinned up. Prize ceremony: Three first in each age group and team competition. Two drawn prizes in team competition in 7 and 10 km.

16:00 17.00

.

16:00 17:00

12:25 12:40

karla og kvenna. Flugmidi sem 0tdr5ttarverdlaun i

12:4O

Start of charity runners. Start of marathon run. Start of 3 km fun run. Start of Cultural night. Start of 10 km and half marathon. Start of 7 km run. Drawn prizes will be distributed atthe end when runners finish their run, Finish area. Prize ceremony for 3 first men and women in l0 km. Air ticket as drawn prize in 3 km. Finish area. Prize ceremony for 3 first men and women in 7 km. Air ticket as drawn prize in 7 and 10 km. Finish area. Prize ceremony for 3 first men in half marathon. Finish area. Prize ceremony for 3 first women in halfmarathon and 3 first men in marathon. Finish area. Prize ceremony for 3 first women in

12:05

hlauparar koma imark.

12:05

"l have never got better farniliarized with a foreign city," the Mayor of Winnipeg, Canada, Glen Murray told rne when we ran together the thleekilometre-r'un in the Reykjavik Marathon last sumnter'. He was here on an official visit and it is easy for those who have jogged on foreign grounds to agree with the Canadian, because whetl-rer it is in the country-side or in the city, jogging is a uniqr"re way to get acquainted with one's euviromtent. The Reykjavik Marathon is the highlight of the year for rururers in Iceland It is both an opportunity for each ofus to set ourselves personal goals and also an occasion to observe the best and cornparc onrselves witlr therr. Every participant, young or old aims at an objective conceming tinte or distance. Many succeed - even surpass thentselves. The atrnosphere in the Reykjavik City centle is quite ur-riqr"re when the ruruters one by one reach the goalline. Reykjavik Culnrre Night, which has coincided with the Reykjavik Marathon fol the last few years, attracts nearly halfthe Icelandic population to down{own Reykjavik. When the excitement and anticipation of the festival goers is rnixed with the tduntphant ail of the rllnnels, the atrrospherc gets charged with energy, pure energy. Cetting to know your sulror,urdings in this uniqr.re way is howevel only a pleasant side-effect of the healthful practice of parlicipating in the marathon. It is rny hope, that this experience will be as enjoyable this year as it has been in the past.

Program

Fiistudagur 20. iigust 18:00-21:00

greeting from the Mayor of Reykjavik

Welcome to Reykjavik Mr.' F6rolfur' Arnasot.'. The Mayol of Reykjavik.

borgarstjori

12:OO-21:00

"JY

fill'.tl,*l A

er skokki6 einst<ik leid

pat'setn vid

1^

i

7 km sveitakeppni og ein

'Braularvarsla/Gourse direclor: Stefdn Halld6rsson. Malinga/Course measuremenl: Sighvatur

D17ri

Guomundsson. Markstiriri/Finish direclor: Katrin Sveinsddttir.

Skrilstofa Reykjavikur marapons/ollice address: Engiavegur 6, 104 Reykjavik, s. 535 3705, marathon@marathon.is, www.marathon.is


Pantadu Fribj6nustu Morgunbladsins

i sima 559IL22,

askrift@mbl.is eda 6 m b I . i s Pj6nustan er veitt ad

lilgmarhprjd daga oghanaparf ad panta fyrir kI.16 daginn 66nr.

n sdlustad sem b6r hentar rgunbladsils gegn framvfsun l'rdri 6nustu midaus.

'. Fedu Morgunbladid sent Viil scndum blailid innpakkaii og mcrkt

f

valda sumardvalztrstadi inrranlands.

Morgunbladid bidur pin Vid sijfnunr bladinu ftr'ir lrig '.i meilan

ffr ert i frii

og sendurn til frin fregar

ftl

kemur heirn aftur.

Stendu vinum eda nttingium Morgunbladid Lcddu iidlum ad nj6tzr fcss ad

f1t

Motgunbladid ir rncdan pti ert i flii.

qffid

@orgr!ilNb[Nbtb


-rAr

\JY

\J

tl,gl

UPPLYSINGAR Verndari hlaupsins Borgarstiori Revkiavikur, hr. Porolfur Arnason.

^ltt'

lnformation Prlzes

will

Every competitor who finishes

Abyrgdaradili: Reykiavikurbors.

receive a

medal. Three first in marathon and

hall

marathon will receive an air ticket with

Uer6laun Atlir prltttakendur

ljuka vidkonrandi vegalengd hlj6ta verdlaunapening. Drir fyrstu i maraponi og halfiraraponi li utanlandsflugmida lril lcelandair i verdlaun, auk s6r'ver6lauua fra Molgunbla6inu. Fyrir brantarnet i rnalalroni og hdlfmaraponi er greiddul b6nLrs, USD 500 lyrir senr

hdlfnraralon og USD 1000 i maraponi. I skernnrtisl<okki annarsvegar og 7 og l0 knr hinsvegar er' dreginn rit flugmidi fril lcelandair. Veitt eru verdlaun frri Adidas lyrir skemnrtilegasta hlaupab[rninginn. brl er fiiildi [tdrlttarverdlauua frl Eddu mi6[un og itgdiu og Adidas. Verdlaun fyrir b[[ lyrstu sreti i hverli vegalengd verda veitt 6 marksvadi i Lrekjargiitu sl<v. dagskr6. Dar verda einnig veitt ritdr6ttarvertllaun einstaklinga aul< verdlauna lyril skemmtilegasta buninginn.

Icelandair and a special award. For a course record there will be paid a bonus, US$ 1000 in the marathon and US$ 500 in the

marathon. Number

half

of drawn prizes will

be

given in all distances. Prizes for three hrst places

in

each distance

frnish area

(see

will

be given at the

program, page 3).

Three first teams at each distance award and two extra prizes

will

will

receive

be drawn.

Sveitakeppni imaraponi,hdlfmaraponi l0kmogTkmelbodiduppf

priggyamanuasveitakeppni.Vinnufblagar',

fblagasanrtdk og lritskyldur geta nryndaii sveitir til pdtttiiku. Konur og karlar geta myndad sveit sanran. Verdlaun eru veitt lylstu prenrul sveitununr I hverli vegalengd. Dlegi6 verdur irr b6pi sveitanna i 7 knr annars vegar og I 0

kn

hins vegar um tvenn aukaverdlaun.

R6s - og endamark

Start and finlsh area The marathon, half marathon and 7 km will be

started on the eastern part

of Lakjargata but

the l0 km will be started on the western hall of

will be started on both will hnish on the eastern part

the street. The 3 km

i Lekiargiitu

Rrest verOur d eystri akrein Lekjalgiitu (nar MR) i maraponi, og lrdlfilalaponi og 7 km en akrein i l0 km. Rast verdur 6 brldunr al<reinun i 3 knr skemnrtisl<okkinu.

I

vestali

sides.

All

races

except for the first part

of

the 3 km lun run.

Endamarkeldeystri akreinitillumgreinumnenrai3knrendahlauparar6vestari al<reintil kl. IL35.

Barllla pasta party

F6ttttikur6ttur

between 18.00 and 21.00 on august 20th in

All competitors are invited to Maraponhlaupid el opid iillum l 8 fra og eldri. Hilfnaraponhlaupid er opid hlaupurunr 7 knr, I 0 knr og skenmtiskokkid eru <illun opin.

I

6 ilra og eldri.

Pastaveisla FAt ttakend

u

til

m er bodid

pastaveislu, i bodi Baril la, ftstudagi

n

n 20. 6gust

party

Glasibar,

across the street from where the registration and packed pickup takes place.

Sylmmlng pool

kl. I 8:00-2 I :00 i

All competitors are invited to one of

ftlagsheirnili F6lags eldri borgalara i Rey(avik i Glresibe.

Reykjavik's swimming pools, either on the 2lst

or 22nd of august.

Sund 0llLrnr prltttakendunr er boiii6 i sund

i Rey(avik

6 lrlaupadaginn og daginn

eftig sunnudagin

n 22.

igist

ibodi ITR.

Drykkiarst6dvar, salerni og sitkragesla Drykkjarstiidvar verda

i [ralfilaraponi elu raud, i I 0 km eru bld, i 7 kn gul en i 3 km eru f au hvit.

will

be served at the

drinking stations.

Medical center will be situated at the hnish but *ttt provide assistance along the

::rrr:;.,rrrr

Numbers in the marathon are green, red in

half

marathon, blue in l0 km, yellow in 7 km and white in the 3 km fun run.

Fatageymsla Hregt er a0 geyma

bananas

Race numbers

Litur rdsn(mera eru gr&u n[rmer',

Drlnklng staton$ tvledkal ald and WC Se map for the location ol drinking stations and WC. Powerade sports drink, water and

I

u.p.b. 5 km fi'esti. Dal veldur bodid upp 6 Powerade ipr6ttadrykk, vatn og banana. I Lrkjargtitu verdur auk pess bodid upp 6 gosdrykki. Felanleg salelni verda nilagt 5 km, l2 knr, l8,5knr,23,5knr,29knrog34km.Lreknaroghjirklunartidverdurtil leidunredan6hlaLrpinu stendur og til ailstodar er hlauparar koma i nark. F6lagar [r Hjalpalsveit sl<fta i Reykjavik veita adstod ii blaupalei6inni og vi6 markid.

i malaponi

a pasta

ftt i Midbejarskolanun.

lnngangur er um dyr

I

sudur'6lnru iuni i poltinu.

(othes storage

Hlaupalei6ir

It

Hlaupaleidin er nerkt meii gulurn borilurn sen limdir eru il g<itul og gangstiga eda nred gulri mhlningu. F[ eru shilti sums stadar tiI ndnari gkiggvunar. Vegalengd senr lokid er s6st d skiltum eda appelsinugulun keilum nedfram hlaupaleidinni. Fvi mi6ur er unrferd bifreida viiia par sem hlauparar eiga leid um. Fvi parf alltaf ad fara nrei! varid par sem svo hdttar til.

clothes in Mi6bajarsk6linn which is situated

is

posible for competitors to

keep extra

south of the starting area. Plastic bags are provided and a guard will be on duty.

The route The route

Flokkaskipling/age groups MaraIon

Hiillmarapon

7og10KM

8-39 dra 40-49 Ara 50-59 iira karlar 50 iira og eldri, konur 60 iira og eldri, karlar

16-39 iira 40-49 6ra 50-59 iira karlar 50 ara og eldri, konur 60 iira og eldri, karlar

14 6ra og yngri

1

will

be marked

with yellow stripes

and signs with arrows. Distance run will be

15-17 Ara 1 8-39 dra 40-49 ira 50-59 iira 60 iira og eldri

5

marked with signs or orange cones.

Unfortunately the route is not completely closed lrom car traffrc. Runners

will

have to

take that into account and act accordingly.


REGLULEG HREYFING BETRI HEILSA G66 heilsa er dj'rmret hverjum einstaklingi. Fau ver6mati koma best i lj6s ef alvarleg veikindi ste6ja ad i firilskyldu eda vinah6p. bLer ltt 6pyrmilega vi6 manni og fari6 er huga a6 lei6um til ad vidhalda peim verdmretum sem felast i g6dri heilsu. Reglulegt skokk og ritivera er mikilvreg adferd til ad vidhalda og breta heilsuna. Da6 er aldrei of seint a6 byrja, sama ii hva6a aldri sem er. Skokki6 er lika 6djrt sport og hregt a6 stunda pa6 allt 6ri6, hvernig sem vi6rar, pvi hregt er a6 k1re6a sig eftir vedri. A veturna er einnig hegt a6 bregda s6r d hlaupabretti

I

peirra lolmcirgu sem hugsa um heilsuna og nj6ta pess a6 hreyfa sig i g6dra vina h6pi. Reykjavikur marapon er lika trekiferi f,rir p6 sem vilja byrja, pvi hegt er ad velja vegalengd vi6 hefi og njota peirrar einst<iku upplifunar ad taka bett i hlaupinu og peirri hdti6arstemmingu sem par rikir. Fetta er lika tekifari furir alla {cilskylduna til a6 koma saman og nj6ta lifsins. Eg 6ska <illum p6tttakendum g66s gengis og skemmtunar i Reykjavikur maraponi.

i einhverri likamsrektar-

stodinni.

Reykjavikur marapon, sem nt fer fram i 2 1 . sinn laugardaginn 2l . 6gist n. k., er uppskeruhrlti6

Knutur 1skarsson forma6ur Reykjavikur marapons

ERU F'ETURINIR TIL I HLAUPID ! Enn 6L nf stendur Reykjavikurmarapon fyrir dyrum og sem fyrr vilja f6taadger6afra6ingar minna 6 helstu atri6i sem hafa parfi huga var6andi fatur og f6tabinad.Vanir hlauparar eru margir hverjir me6vitadir um hvernig hlifa megi f6tum og stodkerfi sem best i pvi gifurlega 6lagi sem ltingum hlaupum &lgiu - en samkvremt reynslu f6taa6gerdafra6inga eru b6 alltaf all nokkrir sem ekki hugsa nagilega irt i slikt.

Algeng f6tamein Medal algengra f6tameina g<ingufolks og hlaupara eru ni6urgr6nar neglur, ekki sist 6 st6rutam, pykkar neglur, bla6ing undir nciglum og jafnvel naglalos. Oftast m6 um kenna langvarandi Sreiti fr6 sk6m. Drl er ekki 6algengt a6 sveppasj'king saki i neglur sem verda illa riti. Sigg og likpom, blcidrur og sar he{a 6marga vegna nrinings, en einnig mii nefna eyrnsli 6 tribergssvedi e6a i hrelum, sem gati bent til tebergssigs eda rjmunar 6 fituvef i hel. Detta er allt tengt sk6m og 5lagi. F6taadgerdafra6ingar veita me6fer6 vi6 flestum pessara meina.

G66ur f6tab0nadur malbiki, par sem 6lag 6 stodkerfid er margfalt rl vid gongu, eru hlaupask6r me6 g6dri hriggvrirn lykilatridi. En pad parffleira til - og ekki er sj6lfgefi6 ad allir framleidendur hanni g6da (,,r6tta") sk6. S6linn parf ad hafa afar g66a h<iggv<irn og einnig lausa innleggid i sk6num, sem einnig atti a6 vera rir hridvanu efni, alls ekki of

Dar ed Reykjavikurmarapon fer fram rl

gr6fu. Trlhettan parf ad vera nagilega hd til ad gefa t6num pad svigrum sem par purfa. Sk6rnir purfa ad vera sveigjanlegir um efstu trlli6ina, mega ekki vera of pungir og ,,balansera" nokku6 jafnt milli fram- og afturhluta, sem ytri- og innrihluta. Hlaupask6r mega heldur alls ekki vera of rumir svo faturnir renni ekki til i sk6num (nriningur) og ternar rekist fram i. Mikilvagt er a6 sokkar s6u rir n6tturulegum efnum (ull, hrein b6mull) og ekki of litlir eda prcingir. Hlaupid aldrei berfett i sk6m.

Hlif6armedferdir . F6takrem er naudsynlegt. S6rstakt

. .

krem er fdanlegt, m.a. hj6 flestum f6taadgerdafreedingum, sem ver fetur gegn nriningi og blddrumyndun. Notid par til gerda hlifdarpllstra 6 vidkvrem Alagssvadi og svamphlifar 6 tar sem eiga pad til ad fara illa. Rridlegt er a6 l6ta f6taa6ger6afre6ing slipa nidur pykkar t6neglur og veita hlif6ar medferdir vid s6rlega aumum svre6um 6 f6tum (likporn, varta, sdr). Fil er hagt a6 fd hjil sumum f6taa6ger6afredingum innlegg me6 hriggvrirn og tdbergspri6a (vegna t6bergssigs), e6a rSdgjrif par um.

Feturnir i fyrirr0mi Hugid vel a6 f6tum ykkar |lrir Reykjavikurmaraponi6. Aumir fatur boda almenna vanlidan og dregur rir 6rangri. Fyrirbyggid f6ta- og sto6kerfismein og nfti6 ykkur endilega s6rfradipekkingu f6taadger6afradinga, en peir munu, eins og sidustu 6r, vera til stadar par sem skr6ning hlaupara fer fram og veita rd6giof.

Fredslu- og lqnningarnefnd F 6 lags

is

l. f6taadger dafredinga.

6


I

,.t '3

0

ara 5:40, $2 d ra

I'lothing


8


v

lpnorrReeNDALAG

ReyxtevixuR

fr

STAFIT-MAFIK

PEtrLAN

Giilur i 3 KM: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Tjarnargata, Kirkjustrati, Posthrjsstrati, Geirsgata, Kalkof nsvegur, Sabraut,

strond, Ei6sgrandi, Ananaust, Mlirargata, Geirsgata, Kalkof nsveg

ur,

Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata.

Kalkofnsvegur og Lakjargata Giitur i 7 KM: Frikirkjuvegur, Skothusvegur, Sudurgata, Lynghagi, Agisi6a, Nesvegur,

Sudurstrond, Ei6sgrandi, Ananaust, Mirargata, Tryggvagata, PosthrLsstrati, Hafnarstrati og Lakjargata.

Giitur i10 KM: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Sudurgata, Lynghagi, Agisi0a, Nesvegur,

Giitur i42 KM: Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Sudurgata, Lynghagi, Agisi6a, Nesvegur, Suburstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Ei6sgrandi, Ananaust, Mfrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur,

Sabraut, Kringlumf rarbraut, stigur med Sudurlandsbraut, Sudurlandsbraut, gongubru yfir Miklubraut, stigur undir Reykjanesbraut inn ii h6lma i Elli0aardal, stigur aftur undir

Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Ei6sgrandi, Ananaust,

Reykanesbraut og i vestur ni6ur allan Fossvogsdal fram hjii Fossvogskirkju-

Mf rargata, Geirsgata,Tryggvagata,

garbi, Reyklavikurflugvelli, me0fram og inn d Agisi0u, Nesvegul Sudurstrond, inn 6 gongustig umhverfis Bakkatjorn, framhjii Grottu, stigur mebfram Nordurstrond, Eidsgranda og Ananaustum, Fiskislod, Grandagardur, Mfrargata, Geirsgata og Lakjargata.

Posthrisstrati, Hafnarstrati og Lakjargata.

Giitur i 21 KM: Frikirkjuvegu r, Skothusvegur, Sudurgata, Lynghagi, Agisida, Nesvegur, Sudurstrclnd, Lindarbraut, Nordur-

Uenningarnott i miOborginni

ISLANDSBANKI

@or$umh[Nbtb


Bestu afrek Islendinga i Revkiavikur maraboni fr5 upphafi 10 km hl. Kaila: 14 og yngil GautiJ6hannesson Kiiri Steinn Karlsson ivar Gubj6ns J6nasson ValurSigurbarson Kristinn Logi Hallgrimsson

39:09 39:30 40:02 40:47 41:08 34:15 34:38 36:24

42:09

Aldur Hlaupaiir 14 14 14 14

1993 38:26 2000 39:40 1994 42"35 1998 43:13 43:51

14

1

994

15-17 ila

44:52

SveinnMargeirsson K6ri Steinn Karlsson Stefrin Ag0st

17 16

1

32:04 32:06

GautiJ6hannesson 18 - 39 dra SveinnMargeirsson Daniel Smilri

17 15 16

1

37'.45

Hafsteinsson Reynir J6nsson

23

2001

38:04

32:12 32:30 33:06 35:09 35:16 36:40 37'17 37:33 37:39 38:59 39:1

2

40:01 40:10 44:00 45:00 45:06 46:15 46:53 47:04

34:16 37:39 39:22 39:50 41:48

998 1 993 1 995

52:35 52:55 50:23

52:05 55:36

37

1

998

56:51

31

61:03

34 27

996 1 994 1 994

J6hannlngibergsson Danfel Smiiri

43

2003

Gudmundsson

42 43

2003

41

2002 2003

Sveinn Ernstsson 40 - 49 6ra

J6hannesGu6j6nsson GautiHoskuldsson lng6lfur 0rn Arnarsson 50 - 59 dra StefdnHallgrimsson J6hannesGudj6nsson Birgir Sveinsson David Hjdlmar Haraldsson

Jrirundur Gubmundsson 60 og eldri Gunter Beyer, GER HafsteinnSveinsson J0rundurGudmundsson EysteinnPorvaldsson HriskuldurEyfjorb Gubmannsson

SturlaugurBjdrnsson

42:24 Rakellng6lfsd6ttir 43:52 Margr6tAdalheidur

39:30 42:13 42:25 43:01 43:41

49'.44

SigmarGunnarsson J6hannlngibergsson

41:11

44:56

45'.37

Gudmundsson

10 km hl. Kvenna: 14 og yngri Eyger0ur lnga Hafp6rsd6ttir

44:40

995

2002

Markisd6ttir Gudrrin S6ley Gu nnarsd6tti r

Gubr0nHelgaddttir

15-17tua Rakellngdlfsd6ttir GigjaGunnlaugsd6ttir LaufeyStefdnsddttir Friba Drigg Hauksd6ttir Tinna Elin Knftsd6ttir

18 - 39 6ra lngmarie Nilson, SWE Fri6a Rrin P6rdard6ttir

Margr6tBrynj6lfsd6ttir Ger6ur Rrin Gudlaugsd6ttir

SigriburP6rhallsd6ttir

1

62:24

23

2000

Anna Jeeves Helga Bjrirnsd6ttir

41

1

Margr6t Oddsd6ttir

41

J6hanna Skiladdttir

40-49tua

1998 1995 1995

46

Si gu

rveig Alexandersd6tti r 45 Bryndis Magnfsd6ttir 46

50 - 59 iira Fri6a Bjarnad6ttir Bryndis Magnfsd6ttir Elin Hjaltad6ttir J6na Porvardarddttir Bjorg Magn0sddttir 60 og eldil Gunvor Zeidlitz, SWE Lilja Porleifsd6ttir Emilia SIsanna Emilsd6ttir Ag(sta G. Sigfrlsd6ttir Gu6rrin Kvaran Porbjorg Bjarnad6ttir

995

1

996

50 52 55

1

996

51

1

50 63 60

2002

41

50 50 58

54 54 62 66 61 61 62 67

1

998

2000 2003

1998

:13:52

6:14

1'.18:42 :19:50

1

1993 1994

1:20:04

1993

1:21'.52 1:23:36 1:27:15 1:30:29 1:30:23 1:25:42 1 :38:17 1 :39:13 1 :40:15 1:42'.12 1:45:03

2:28:57

1995 1999

2:32:44 2:36:04

Sigurbur P Sigmundsson Steinar Jens Fri6geirsson J6hann lngibergsson Sighvatur D!ri

2002

2:36:20

993

2003

Gudmundsson Daniel Smdri Gubmundsson

2003

40-49fia

:1 1 :40 1:22'.06 1

1

:25:1 9

1:25:52 1:26:16

1

1

2:24:16

Hlaupir

TAN 26 Sigmundsson 29 J6n Dibriksson 31 Frlmann Hreinsson 23 Daniel Jakobsson 21 Onesmo Ludago, Sigurdur P6tur

2:55:34 1

998

986 1 986 1

32

1

41

2002 997

3:08:03

2003

3:28:03 3:41:58

991

1

994

Daniel Smdri

Gubmundsson

KEN Sigmundsson Peter Nzimbi, Sigurdur P6tur

40

Steinar Jens Fri69eirsson 46 J6hann Heidar J6hannsson 48 0rn6ltur 42 Gudmann 42 50 - 59 6ra J6hann Heibar J6hannsson 51 Birgir 52 Vdggur 50 Hjdlmar 51 Davi6 Hjiilmar Haraldsson 59

0ddsson Elisson

Sveinsson Magnfsson J6elsson

60 og eldri Thorbjdrn Nelnes, 60 Sigurdur Kr. J6hannsson 60 Sigurj6n 60

N0R

Andrdsson

Eysteinn

Porvaldsson

JdrundurGubmundsson Sturlaugur

Bjrirnsson

1'.37'.20

1:38:55

16 - 39 6ra Martha Bryndis

Ernstsd6ttir Ernstsd6ttir

Margr6tBrynj6lfsd6ttir Hulda Bjork Rannveig

Pdlsd6ttir

0ddsd6ttir

993

60 60 65

1

1

993

998 2000 1

32 27 22 29 28

Bjornsd6ttir Bjarnaddttir

44 40 40 Bryndis 48 Gubnf Pdll Adalsteinsd6ttir 47

Gunnarsddttir

Magnfsd6ttir

994

10

3:51:52 3:54:30

4:06:26 996 997 1 997

2001 2003

2002

Hugh Jones, GBR Gudmann Elisson

Sighvatur Dfri Gudmundsson Sigurdur P6tur Si0mundsson J6hann HeiOarJ6hannsson P6tur Haukur Helgason 50 - 59 6ra Henning Hansen, DEN Gudj6nGudmundsson Vriggur Magnf sson MagnrisGu6mundsson Agrist Kvaran SvanurBragason 60 og eldil Leif Fery, N0R Jdn G Gudlaugsson ErnstMagnusson lng6lfurSveinsson Oskar J6nsson lng6lfurSveinsson

Hlaup6r

32 27 29 33 37 33

1994

41

1

41

1

996 999

41

1

994

43 46 44

2000

50

2001

51

2003

51

1

52 50 50

2002

1993 1984 1986 1993 1990

1

991

2001

998 2003 1

995

61

1

67 67 62 60 64

1

997 993

2002 2001

2003 2003

1 1

'1992

2003 1

986

Maraponhlaup kvenna

18-396m

2:38:47 3:02:07

1992 2001 1 992

996 998 1 992 1 993 2003 1 1

1 1

996 986

2002 1

998

2002

Angaharad Mair, GBR Anna Jeeves

3:12:13

Rannveig0ddsddttir

3:26:41 3:30:24

Erla Gunnarsd6ttir Gubrrin Bjorg

Svanbjornsd6ttir

2001

40 - 49 6ra Helga Fri6a Erla

2:56:11 2:59:00 2:55:54 3:04:23 3:09:55 3:16:56 3:18:55 3:18:59

1

H6llt marapon kvenna:

1996 1'.29'.37 2000 1:32:59 1994 :33:46 2000

Aldur

1996

1998

2003 2003

Maraponhlaup karla 18 - 39 6ra Ceslovas Kundrotas, LIT

40-49ila

1:0725

2002

1

28 18

:09:13 1:10:29 1:10:47 1 :10:58 1

1 :1

11 1994 13 1998 13 1996 12 1993 14 1994 16 2001 16 1998 17 993 17 1997 15 1994 30 30 24

:05:18 1:08:09 1

Signli Einarsddttir

1'.52:16 lngibjorgJdnsd6ttir

2:53:07 Aldur

1995

1994

:04

2'.48:50

1

1995

:51

2:17:06

16 - 39 6ra 993

1

2:30'.44

62 62 60 62

51 50 51 50 53

1:34'.41 HelgaBjdrnsd6ttir 1:41:58 Valger6ur Ester J6nsddttir 1:44'.02 BryndisMagnfsd6ttir

2002

Hiltt marapon karla:

1

50 og eldil

3:44:50 HafrfnFri6riksd6ttir

26 39 29 36 22 37

1 1

996 993

2002 1

998

1

993 998

1

40 - 49 6ta

40 45 S6lbergsd6ttir 46 3:32:49 Gudr[n Geirsd6ttir 3:36:21 ValgerburEsierJ6nsd6ttir 48 3:37'.41 Ursula Ellsabet Junemann 43 50 og eldri 3:30:36 Britta Soerensen, DEN 55 3:52:25 Aslaug Osp Adalsteinsd6ttir5l 3:54'.17 Sigr0n Asdis Gislad6ttir 50 2:58:02 Anna Jeeves 3'.27:40 Elisabet J6na

3:54:30

1994 2003 2003 2001

1993 2001

2003 2003

Adalsteinsd6ttir5O

2OO2

4:12:08 RagnheiburValdimarsd6ttir54

2003

Aslaug Osp


Veislan

Fin i oruggurn bondum pegar prt skiptir uid islandsmeistarnnn

kokubakstri d,rid 2004. Braud og

tertur uid oll

tekiferi.

Aheitahlauparar fr6 Kanada ,,G66gerdarm6lastart" ver6ur i fyrsta sinn sett af staO i Lekjargiitunni kl. 9:00 ii hlaupdaginn. Fetta er gert

par sem pa6 hefur aukist a6 ritlendingar koma og ,,hlaupa" til ab safna peningum til g66ger6amiila. I fyrra komu um fjcilmargir Kanandamenn til landsins og t6ku pdtt i heilu og h6lfu maraponi til styrktar samtiikum kanadiskra sykursjrlklinga. Nokkrir peirra gengu br66urpartinn af reidinni sem pfddi aO peir komu i mark r6tt fyrir kvrildfr6ttir. N( ver6a peir enn fleiri, e6a 122 talsins.

11


ry

L4

Afrekaskr6 Revkiavikur marabons

IJ

ilgtl,+l

20 bestu afrek 1984-2002

10 km karla, 1993-2002 32:04 Svelnn Margeirsson

ISL

2001

32:06 Danfel S Gudmundsson

lsL

1

32:12 32:30 32:44 32:58 32:52 33:04 33:04 33:06 33:09 33:18 33:24

Sigmar Gunnarsson J6hann Ingibergsson Sveinn Margeirsson Daniel S Gudmundsson Daniel S Gu0mundsson

Josy Burggraff

lsL

998 1 996 I 994

isr

2002

ist-

997 999 1 996 2000 1 994 1 998 1 997 1 995 1 993 2000 1 997 1 993 1 996

isr

isrGER

lsr-

Sigmar Gunnarsson Sigmar Gunnarsson 33:36 Bragi Por Sigurdsson 33:47 Burkni Helgason 33:49 Halldor Bjorgvin lvarsson 33:59 Mdr Hermannsson 33:51 Jdhann lngibergsson 33:58 Burkni Helgason 34:06 Hallddr Bjorgvin lvarsson

ISL

34:12 Gauti J6hannesson

isL

isr isr lsL isL

isr lstisrisrisr-

isr

1 1

2001

996 1 998 1

llmarapon karla/men, 1984-2002 TAN 1:05:18 Onesmo Ludago 1:05:36 Kevin Mc0luskey GBR GBR 1:05:46 Hugh Jones GBR 1:05:46 Steve Green 1:06:02 Joaquim Cardoso POR GER 1:06:10 Herbert Steffny GBR 1:06:15 Toby Tanser

:06:41 Toby Tanser 1:06:43 Hugh Jones .1

1:07:09 1:07

14

07:20 07:49 08:03

08:09

37

.52 Frida Rrin P6rdardottir

38:26 Anna Jeeves 3B:45 Frida Rrin P6rdardottir 39:22 Margrdt Brynjolfsdottir 39:26 Anita Karrlander 39:32 Frida Rrin Porbardottir

39:40 Helga Bjornsdottir 39:50 Gerdur Rrjn Gudlaugsd 40:04 Asa Holmgren

3

Margrdt Brynj6llsdottir 40:1 5 Margrdt Brynjdlfsdottir 40:39 Frida R0n P6r0ardottir 40.1

40:44 Anna Jeeves 40:46 Gerdur RLln Gudlaugsd 41:11 Eygerdur I Halporsdottir

41:18 Helga Bjornsdottir 41:43 Anneke Kloostra

tsl 2000 tsl 1993 rsl 1995 lsl 1999 rsl 1994 SWE 1994 rsL 1994 rst 1998

isr

SWE

tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl

HoL

Sigurbur P Jackton

Sigmundss

ISL

Toby

3

1

DAN

17:.19 Martha Ernstsd6ttir

17:43

2ooo 1998 1993 1995

'.15

r996

:20:06

2000 1995 1994 1999 1997

:2040

Sylvie Bornet Martha Ernstsdottit Sue Dilnot Martha Martha Angie Hulley MadhaErnstsddttir Madha Ernstsd6ttir

:21

IVlargaret Koontz

44

18:06 18:36 18:55

32

:38

:22:06 :23:12

tsl tsl

FRA

1986 1986 1995 1995 1985 1 992 1997

Bryndis Ernstsd6ttir Bjorg Moen

LUR

12

1997 1998

I993 1995 1986 1990

Maralon karla/men, 1 984-2002 2.17:06 Ceslovas Kundrotas LIT HOL 2.17:50 Aaft Stigter

Ellis Doig 2:20:30 D Chaibi 2:22:11 Billy Gallagher 2:22.41 Pavel Kryska 2:23.52 Andrew Daly 2:24:07 Jerry Hall 2.24:16 Hugh Jones 2.24:27 leuan Ellis 2.2549 Robin Nash 2.25:57 Simon D'Amico 2:27:06 Frank Harper 2:27:07 Toby Tanser 2:27:09 Hugh Jones 2:27.27 Borut Pdgornik 2:28j4 Bruce Kilulai 2:28.25 Mikael Hill 2:19:01

leuan

2.1946

Jim

2.28.57 Sigurdur P Sigmundss

2:5802

GBR

2ool

3:00:45

1986 1986 1998 1986

3:00:54

USA

isL

NOR

YOG KEN

GBR

ISL

GBR USA USA HOL GBR 2:5.1 :35 Ruth Kingsborough GBR GBR 2:52.45 Lesley Watson GBR 2:5347 Lesley Watson AUT 2:5507 Elisabet Singer CAN 2:56:15 lda lvlitten 2.5640 Caroline Hunter Rowe GBR USA 2.57:19 Kim Marie Goff

1992

ISL

IRL

Angaharad

Jeeves Macario Shield

3.02:07

Anna Carol Susan Helena Connie Helle Anna

3:02:58

Caroline

2:58:09 2:59:31

3.01

44

ISL

GBR GBR Sedivakova TCH DAN Eriksen Brogreen DAN

Jeeves Boyd

F]lIDf

1993 1993 1992 1987

1986 1986 1994 1986 1990 1996 1993 1989 1989

TCH GBR ENG GBR GBR GBR GBR GBR 19BZ GBR 1997 GBR 1997

Mair Lorraine lvlasouka 2:47 23 Kim Marie Gofl 2:47:25 Wilma Rusman 2:48.38 Sandra Bentley 2.3847 2:4545

1988 1989 1995

fsr

GBR GBR FRA

Marapon kvenna/women, 1984-2002

GBR

Ernstsdottir ISL Ernstsd6ttir ISL

ElsE! B

1SB7

rsL 1996 rsl 1994 tsL 1999 isr r 993 tsl 1992

Ernstsd6ttir ISL GBR 5:26 Teresa Dyer

17

1998 1996 1993 1997 1994 1985 1993 1994 1992 1986 1994 1996

rapon kven na/women, 1984-2002

1:40

Martha Ernstsdottir 1:1201 Martha Ernstsdottrr Martha Ernstsdottir 1 :13:1 1:.13:20 Martha Ernstsd6ttir 1 3:52 Martha Ernstsdottlr 13:52 Gitte Karlshoj 15:02 Martha 1:1

SWE 1996 GBR I994

Surridge Jones Eriksson Andrew Girling Alan Rich Steve Hugh Ake

GBR GBR GBR GBR SWE GBR GBR

Odhiambo KEN GBR Tanser Sigurdur P Sigmundss ISL GBR 0B:1 B Toby Tanser GBR 08:59 Bill Foster 0B:10 08:10 0B:14

Hii llma

10 km kvenna, 1993-2002 37:32 Joanne Birkett 37.42 Frlda RIn P6rdardottir

20 best performan(es 1984 '2002

Hii

Sveinn Margeirsson Sveinn Ernstsson Burkni Helgason

34:16 lngmarie Nilson

-

isL

GBR

19BB 2001 19Bo

1984

.1996

1998 1994 1989 1991

1997 1985 1984 1993 1999 1995 1998 1994 1986 1990 1 994 1989 1993 1993 1990


G6dir fer Gd

d riLl' helstu

istands

H6r er ad finna badi [6ttar og erfidar giingur vi6 attra hefi. Nrl er fititskytdunni ekkert ad

GENGID UM

vanb(nadi ad ganga af stad.

6gvccotR

Gengid um 6byggdir A[[t sem gdnguf6tk parf a6 vita 6dur en lagt er i hann. Glesileg handb6k.

Ekid um 6byggdir

Ferdakort

Kjtirb6k jeppa

6missandi

ma n nsi ns.

-

Fj

skort

- Hilendiskort

i bitinn

dmissandi 6 hitendinu.

Kortabok islands

Siigustadir Saga lands

og pj6dar sttgd med kortum og skilmerkilegum texta.

N6kvam kort med aksturs- og gtinguteidum Snafettsnes - FjatLabak - L6nstirafi - Kjritur

-

Skaftafetl

af

Hvert verdur fstenska

iiLl.um

i6darbl.6mid?

1s[enska ptontuhandb6kin

og P[dntukortid Lj0ka upp leyndardomum islenskrar ft6ru.

eftir Jon R. Hj5tmarsson Fyrir iil,L ferdatdg, tfka pau sem fara fram heima i stofu,

5

ffi

VKINN

Pad teynist margt

vid Pj6dveginn.

Lj6strad upp leyndarm6tum um skessur og skrimsLi.

6

ALMENNA BOKAFELAG O


Bestu afrek lslendinga fr6 upphafi til f. i0li 2003 Marapon karla

iR = Gaml6rshlaup iR M = Mi0naturhlaup R = ReykjavikurmaraFon A = Armannshlaupid K = Krabbameinshlaupid

H6llmarapon kvenna

2:19:46 Sigudur P. Sigmundsson FH 2:28:30 Daniel Gu0mundsson A 2:29:07 Agrist Porsteinsson UMSB 2:30:44 Steinar Fridgeirsson [R 2:32:44 J6hann lngibergsson FH 2:32:45 Sighvatur D. Gudmundsson iR 2:35:01 J6n Stefdnsson UFA 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson iR 2:36:38 Sveinn Ernstsson lR 2:37:55 Bragi Sigurbsson A 2:38:29 Sigfris J6nsson iR 2:39:18 lng6lfur Geir Gissurarson A 2:41:59 Gunnlaugur Skf lason UMSS 2:42:35 GudmannElfsson 2:43:32 Arnp6r Halld6rsson A 2:44:14 Sveinn Margeirsson UMSS 2:44:47 Liirus Thorlacius A 2:46:50 lvar Trausti J6safatsson A 2:47:49 Arsall Benediktsson iR 2:49:14 Hdgni dskarsson KR

Berlin Dublin Manchester Reykjavik Chicago London

St. Paul

85 93 83 86 86 84 90

London Gautaborg

91

Dallas

91

Windsor

78 97 90 02 94 02 97 97 90 76

Reykjavik Berlin M[]nchen Seattle

Reykjavik Philadelphia New York Rotterdam New York

97

1:11:40 Martha Erntsd6ttir iR Reykjavik 1:20:29 Ger0ur Rrjn Gu0laugsd. lR Kaupmannahrifn 1:20:56 Anna Jeeves [R Hillingdon 1:21:10 Bryndis Ernstsd6ttir iR Akranes 1:25:19 Margr6tBrynj6lfsd6ttirUMSB Reykjavik 1:25:39 Rannveig 0ddsd6ttir Stokkh6lmur 1:25:52 Hulda B. Palsd6ttir [R Reykjavik 1:26:21 Fri0a R. P6r0ard6ttir UMFA USA 1:27:40 Steinunn J6nsd6ttir [R Reykjavik 1:28'.24 Rakel Gylfad6ttir FH Reykiavik 1:29:00 Helga Bjornsd6ttir A Akranes 1:29:42 Una Hlln Valtlisdottir Reykjavik 1:30:01 Lilja Gu0mundsd6ttir [R Altendorn 1:30:03 Ebba Kristin Baldvinsd6ttir Akranes 1:30:41 Gillian Emelda Sveinsson Reykjavik 1:31:12 Erla Gunnarsd6ttir Fjolni Akureyri 1:32:34 Lilllf Vidarsdottir UiA Reykjavik 1:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir UBK Reykjavik 1:34:18 lngibjorg Kjartansd6ttir Reykjavik 1:34:35 Valgerdur Heimisd6ttir UFA Reykjavfk 1:34:36 Bryndls Magnf sd6ttir Luxemborg

96 03

96 98 92 02 93 93

87 88 98 00

84 02 94 00 90 87 97 95 98

Marapon kvenna

2:35:16 2:54:43 2:56:09 3:12:13 3:15:49 3:24:25 3:25:00 3:26:41 3:29:58 3:30:24 3:31:23 3:32:02

3:3212 3:33:06 3:33:12 3:34:29 3:37:41 3:39:55 3:39:58 3:40:26

Martha Ernstsd6ttir iR Anna Jeeves [R

Bryndis Ernstsdottir lR Rannveig Oddsd6ttir LR Helga Bjornsd6ttir A Anna Kristjiinsd6ttir KR Fri0a Bjarnadottir UBK Erla Gunnarsd6ttir Fjolni Bilra Ketilsd6ttir Fjolni Gudrrin B. Svanbjdrnsd6ttir

J6runnVi0arValgar0sddttir Lillli Vibarsd6ttir UIA Valgerbur Ester J6nsd6ttir iR Hlin Kristin Porkelsd6ttir Gudnli Poll A0alsteinsd. HAS Elisabet Solbergsd6ttir UrsulaJunemann Sigurr6sPorsteinsdottir Elisabet J6na 56lbergsd. TKS Gunnur lnga Einarsdottir

Hamborg London Berlin Reykjavik Mtinchen Washington Boston Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Koln

Reykjavik Mli vatn

Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

99 97 99 02 02 81

84 98 02 93 99 85 02 02 02 03 93 89 02 00

10 km karla

30:11 J6n Dibriksson, UMSB Plfskalandi 31:03 Sigurdur P. Sigmundsson,FH London 31:46 Sveinn Margeirsson, UMSS Reykjavik ([R) 31:47 Rrignvaldur lngp6rsson,UMSE Svipj60 31:50 M6r Hermannsson, UMFK Svibi60 31:50 Gauti Johannesson, [A Reykjavik (iR) 31:57 Sigmar Gunnarsson, UMSB Reykjavik (M) 31:58 Gunnar Piill J6akimsson, [R San Jose, USA 31:58 Gunnlaugur Skflason, UMSS Selfoss 32:02 Agrist Porsteinsson, UMSB Austin,USA 32:06 Daniel Gu0mundsson ,[R Reykjavik (R) 32:17 Frimann Hreinsson,FH USA 32:19 J6hann lngibergsson, FH Reykjavik (M) 32:32 Burkni Helgason, iR Reykjavik (A) 32:41 Sigurbjorn A. Arngrimsson Reykjavik (lR) 32:55 Steinn Johannsson, FH USA 33:06 Sveinn Ernstsson, [R Reykjavik (R) 33:08 Arnaldur Gylfason, lR Reykjavik (M) 33:16 Bjorn Margeirsson, UMSS Selfoss 33:36 Bragi Sigurdsson, A Reykjavik (R)

83

86 02 93 90 02 93 83 93 83

98 89 93 98 02 89 94

99 97 93

Hdllnarapon karla

'l:07:09 1:09:13 1:09:45 1:09:47 1:10:29 1:10:30

1:'10:35

1:10:41 1:10:47 1:10:54 1:12:20 1:12:21 1:12:30 1:12:30 1:12:37 'l:13:07 1:13:15 1:13:19 1:13:42 1:13:44 1:1 1:49-

.

Sigurdur P. Sigmundsson J6n Di6riksson FH J6hann lngibergsson FH

FH

Daniel S. Gubmundsson A Frimann Hreinsson FH

SigurbirjrnA.Arngrimss.HSK J6n Stefiinsson UFA Agrist Porsteinsson UMSB Daniel Jakobsson UMSE Mdr Hermannsson UMFK Sigmar Gunnarsson UMSB Sighvatur D. Gu0mundss. iR Steinar Fri0geirsson [R Kristjiln SkfliAsgeirsson lR Bjdrn Margeirsson UMSS Ragnar Gu0mundsson Agi Bragi Sigurdsson A Steinn J6hannsson FH Gunnlaugur Skflason UMSS Sveinn Ernstsson [R ivar J6safatsson A

jilkvadurhadarmismunur meiri en reglursegjatil um

Haag

Reykjavik Akranes isafjorbu r Reykjavfk Atlanta

86 87 92 94 9'l

00

St. Paul

91

Haag

86 94 86 92 86 86 89 00 93 87 92

Reykjavik Haag

Sjriboo Haag Haag

Reykjavik Selfoss Reykjavik Reykjavik Monroe Reykjavik Haag Las Vegas

91

93 97

10 km kvenna

33:32 Martha Ernstsd6ttir, [R Selfoss 35:52 Gerbur Rrin Gudlaugsd6ttir, [R Danmork 36:59 Fri6a Rrln P6r0ard6ttir, A Seltoss 37:22 Anna Jeeves, lR Reykjavik (M) 37:40 Bryndis Ernstsd6ttir, lR Reykjavik (M) 38:10 Rannveig 0ddsd6ttir, LR Mfvatn 38:16 Hulda B. Pelsd6ttir, [R Reykjavik (M) 39:22 Margr6t Bryni6lfsd6ttir, UMSB Reykjavik (R) 39:30 Rakel lngolfsdottir, FH Reykjavik (R) 39:40 Helga B. Bjdrnsdottir, A Reykjavik (R) 39:44 Erla Gunnarsd6ttir,Fjrjlni Reykiavik (A) 40:32 Una Hlin Valtfsd6ttir, LR Reykjavik (M) 40:45 Porbj0rg Jensd6ttir, lR Reykjavik (M) 40:46 Sigri0ur P6rhallsdottir, UMSE Akureyri 40:56 Valgerbur D. Heimisd., UFA Reykjavik (A) 41:08 Johanna Skf lad6ttir Reykjavik (M) 41:11 Gigja Gunnlaugsd6ttir,fR Reykjavik (M) 41:20 Eygerdur lnga.Hafp6rsd., UMFA Reykjavik (M)

41'.20 41'.41

Helga Zoega, lR

Margr6t Eliasd6ttir

Taiwan

Reykjavik (K)

98 03

00 94 98

02 95 94 01

98 98 00 94 94 96 03 99 93 94 03


â&#x201A;Ź lr> al, ,1r^ ' a4g

i'Ut\'

-<

:i*

a\

,l-".Jd; f

Vi&

sty#jnnH'rT SHympfu$mffi#snH

ffi& SIOVA-ALMENNAR

Vid erum snr6pjod nregnug unr stor afrek Astrida, metnadur og viljastyrkur eru pau vopn sem islenska

iprottafolkid fer med til Apenu 1ar. Heima fyrir fylgist pjodin stolt og spennt med sinu folki. Markmid islandsbanka og Sjova-Almennra er ad stydja islenskt iprottafolk iad na settur"n markmidum ogfara enn lengra.

2004 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2004.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you