Page 1

(


REYK|aviKUR HAmboN

SPURNING'

EF

PU,{TLAR AD HLAUPA LANGT

HVORT SKIPTIR PA MEIRA MAIT VE

DRID EDA KLADNADURINN?

HLAUPAFATNAOUE

sKtPHoLTl sod simt s62

oo25


REYK.IAviKUR

Reykjavikurborg er i margan h:itt s6rstcik. Menningin bl6mstrar sem aldrei fyrr jafnframt pvi a6 hvila i fa6mi n:ltttrunnar. Hf n hefur upp

Every year this event is awaited with great

enthusiasm. Not only in Reykjavik, but

throughout all

i

mikla fiolbreytni a6 bj66a sem la6ar ad ihugasama um hollan lifstil. Nefna mri nfia og

0tiveru og likamshreyfingu sem nii6 hefur miklum vinsaldum i seinni ti6. Fetta s6st best i ads6kn a6 sundlaugum og notkun i stigum borgarinnar, pa6 sem hinn almenni borgari er anna6 hvon gangandi, skokkandi e6a hj6landi.

Velkontin

kynnast landi og pjo6.

Stj6rn Reykjavikur marapon Board ofdirectors Knritur 6skarsson, forma6ur, chairman

ofthe Board

Sj8f0s J6nsson,

Omar Einarsson Framkvamdastj6rii race director Agrist Forsteinsson Fulurispeaker Ag0st Asgeirsson

laupaleiSarstj6ri/course director Gunnar Pdll J6akimsson

Einar P. Gu6mundsson

Tlmatokustj6ri/time keeping Gu6mann Magn0sson Vinnsla 0rslita/result processing Gunnar J6hannesson og Fridrik F6r Oskarsson

number of visitors to the swimming poos and by observation of the many walkers, runners, and cyclists, who are seen daily along the paths.

Welcome to all

The City of Reykjavik would like to extend its welcome to the participants of the race. May the marathon once again be an outstanding event, as it has been in the years past.

porticipants A message from the Mayor on the occasion of the I 998 Reykjavik Marathon. On August 23rd of this year, the Reykjavik Marathon will be held for the fifteenth time.

lngibjorg S6lr0n Gfsladottir Mayor of Reykjavik

Reykjavikur marapon 1998: Dagskre I programme 22. 6g{tst -

lau gardagu

r

August 72nd - Saturday I l:00 - l7:00 Aftending keppnisgagna i Laugardalshcill

Registration center open

l4:00

- l8:00 Barilla Pasta

at

Laugardalsholl, Sport hall.

pastaveisla iLaugardalsholl. Frir adgangur

party at Laugardalsholl. Free admittance.

23. 6grist - sunnudagur

August 23rd - Sunday

9:50

Keppendur koma ad rdsmarki. Runners Sather at the starting line.

10:00 Starfi Marapon, hiilfmarapon og l0

l2:15

km.

Upphitun d vegum Fokkab6tar. Warm up.

l2:30 Starfi

Skemmtiskokk.

Skriini ng/registration

Fun run.

Gunnar J6hannesson

Utdrittarverdlaun 6nnur en flugmi6ar afhent pegar hlauparar

Alhending gagna Helga Gu6mundsd6ttir Ve16launaafhending/Price ceremony Magnris Jakobsson og Kn0tur Oskarsson

Pastaveisla/Pasta party Oddnf Asgeirsd6ttir

Svava

M6ttaka erl. bo6sgesta Savar F6r Magnrisson Forsidumynd: DV

and

Borgarstj6ri

Drykkjarstodvar/refreshment stations Magn0s Einarsson

p:itttakendur

more interest, as is evident by the increased

Gu6mundsson

Markstj6ri/start and fi nish director

Reykiavik is in many ways a very special city. is a city of culture, yet has nature on its doorstep. lt also has much to offer followers of a healthy lifestyle. Suffice it to mention the several improved paths for walking and jogging, the open spaces for outdoor activities, the thermal swimming pools and last but not least, the clean, fresh air. Physical exercise and

outdoor acitivities are generating more

Melingar/course measurement

Dfri

the

Ingibjorg Solr0n Gislad6ltir

H

Sighvatur

in

It

velkomna til hins iirlega Reykjavikur marapons. Enn og aftur er vonast til pess a6 Reyklavikur marapon megi ilfram ver6a s6 vi6bur6ur sem pa6 hefur veri6 i gegnum irin.

til botttdku i Reykjat,ikur moraponid I99B Reyklavikur marapon er haldi6 i fimmtinda sinn, pann 23. igrlst n.k. Fessa vidbur6ar er be6i6 ir hvert med 6preyju. Reykvikingar og a6rir landsmenn sfna hlaupinu aukinn skilning og pimakan hefur vaxi6 me6 irunum. Erlendir ferSamenn koma i miklum mali til landsins til a6 vera pitttakendur i hlaupinu og um leiS til a6

lceland, interest

marathon, which then provides them the opportunity to become acquainted with lceland and the lcelanders.

sundlaugar a6 medtoldu hinu hreina og tara lofti. Mikill iihugi er i medal f6lks vardandi alla

alla

of

marathon continues to increase, and every year there are more and more participants. Travelers from abroad come just to run in the

betta skokk- og gongustiga, 0tivistarsve6i og

Borgaryfirvold bj66a

MAmpoN

koma

2l:00

[r

rennu.

Verdlaunaafhending fyrir siSurveSara i einstaklings- aldursflokkum og sveitakeppni 6 Broadway-H6tel islandi, Armrila

9. Verdlaun fyrir

furdulegasta hlaupab0ninginn. Urslit hengd upp. Utdrdttarverdlaun, flugmidar i skemmtiskokki og l0 km. Prize ceremony for winners in single, a8e groups and teams in l0 km, half marathon and marathon at Broadway-H6tel island, Arm0la 9. Award for the funniest outfit. Results pinned up.


I

i;

,i,L il ,,\rl

\(ori'

'f

'J i

iI

Iryggvogolo Nethyl tc

Alllof

sr t T

hodeginu

.'l 1$y

Opnunorlimi lryggvogiitu: Gerum lilboO... opiO oiriO

...i slh q0 80 til kl. 0l ollo virkq dqqo v monnq hopo til kl. 03 um helgor


REYKTaviKUR

HAmtsoN

Reykjavikur maraFon er fjiilskylduhlaup Reykjavikur marapon ver6ur hd6 i fimmtdnda sinn sunnudaginn 23. igrlst n.k. Spenn-

andi ver6ur ad fylglast me6 hvernig par breytingar takast til, sem gerdar hafa veri6 d hlaupinu.

I

ir

verdur i fyrsta skipti bo6i6 upp

d keppni i fimm vegalengdum.

Far eru heilt og hilft marapon og l0 km keppnisvegalengdir

og svo 3ja og 7

km vegalengdunum ver6ur timataka, en f skemmtiskokkinu geta pdtttakendur sjiilfir fylgst me6 sinum tima ii

skemmtiskokk.

i lengri

klukku maraponsins vid marklinu. Fa6

i

eflaust eftir a6 vekja dnegju margra ad 7 km skemmtiskokk kemur n0 aftur inn eft.ir nokkurra 6ra h16. Mcirgum skokkurum finnst l0 km hlaupi6 i pa6 lengsta, en vilja gjarnan spreyta sig d lengri vegalengd en 3 km.

Med pessari breytingu er Reykjavikur marapon or6i6 sannkalla6 fjolskylduhlaup. Nil geta allir fundi6 vegalengdir vi6 sitt hafi. Pabbi og mamma, afi og amma geta teki6 pitt i hritidinni me6 bornunum sinum og

barnabcirnum. Ekki spillir heldur stemmingunni a6 allir fii fallegan maraponbol vi6 skriningu til a6 keppa i og og svo a6 slrilfsog6u s6rsleginn ver6launapening ad loknu hlaupi.

Srl breyting ver6ur einnig gerd a6 pessu sinni a6 hlaup i keppnisvegalengdum, p.e. maraponi, hilfmaraponi og l0 km, hefst

klukkan I 0 um morguninn, en klukkan I 2:30 i 3ja og7 kil6metra skemmtiskokki. Fetta er gert til a6 r6.6a betur vid framkvamd hlaupsins nri pegar keppnisvegalengdirnar eru ordnar samtals 5, en einnig vonum vi6 a6 stemmingin pegar hlaupararnir koma i mark geti ordid meiri. A si6asta iri vou riflega 3000 piltttakendur i Reykjavikur maraponi og var pa6 nokkur fiolgun fr:i drinu 66ur. Mest var

prittakan

6ri6 1994 pegar rrlmlega

3700

pdtttakendur luku keppni. Anegiulegt er ad pdtttaka erlendra gesta hefur fari6 vaxandi d hverju iri ad undanfornu. Fa6 eykur breidd

hlaupsins sem keppnishlaups og islenskir hlauparar fd verduga samkeppni. Hlaupid

hefur einnig vaki6 ver6skuldada erlendis

ii

athygli

imynd Reyklavikurborgar

sem

hreinnar borgar dn st6rborgarmengunar og er einn af mcirgum pdttum sem la6ar ad fleiri fer6amenn til landsins. Eg 6ska ollum pdtttakendum g66s gengis i

FIMMTANDA Reykjavikur maraponinu. Knitur Oskorsson, form. Reykjovikur moropons

Far sem Fielfunin byriar -^-,t^FuLttnl

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

D

6'N

FutcLEtDrR

BYl(o @ NYH

E

RJI

F

\r()L\ro


REYKIAviKUR

ilAmFoN

15. alpjo6lega

Reykjavikur maraFon 23. 6gust 1998 Borgarstj6rinn i Reyklavfk fr0 Ingibjdrg 56lrfn Gisladottir.

Einnig eru gefnar uppllsingar 5 skrifstofu Reykjavikur marapons I slma 588 3399. Ath. skr6ning er ekki tekin i gegnum sima o9 p6tttokuglald fast ekki endurgreitt

AgvncoannotmR

BARILLA PASTAVEISLA

VERNDARI HLAUPSINS

Fitttakendum er bodid til pastaveislu laugardaginn

Frj5lsiprottasamband lslands og Reykjavikurborg.

22

AglsI

kl

14:00

-1 8:00 i Laugardalsholl i Laugardal.

VERDLAUN

RAs- oG ENDAMARK iICTNNCOTU

Maraponhlaupid er opid ollum 18 5ra og eldri H5lfmaraponhlaupid er opid hlaupurum 16 6ra og eldri, 10 KM og skemmtiskokkid er ollum opid, p6 er ekki eskilegt ad 12 6ra og yngri fari 1 0 KM nema med g6dum undirb0ningi

Allir p6tttakendur sem ljrika vidkomandi vegalengd hlj6ta verdlaunapening Frir fyrstu karlar og prj6r fyrstu konur i maraponi og h6lfmaraponi f5 utanlandsflugmida fr5 Flugleidum iverdlaun, auk s6rverdlauna Fyrsti karl og fyrsta kona i '10 km hlj6ta einnig serverdlaun. Fyrir brautarmet i maraponi og hSlfmaraponi er greiddur b6nus. I skemmtiskokkinu oq 10 km er dreginn 0t flugmidi fyrir hvora vegalengd fr6 Flugleidum Veitt eru verdlaun fyrir furdulegasta hlaupab0ninginn Dregid er um fjolda aukaverdlauna sem eru bakur fr5 M5li & menningu og iprottavorur f 16 view form.

istnruosuor

VERDLAUNAFHENDING, MATUR OG DISKOTEK

Marapon, h5lfmarapon o9 10 KM (tfmataka) verdur rast kl. 10:00 7 KM og 3 KM skemmtiskokk verdur rest kl. 12:30

pAfiToKURETTUR

Maraponhlaupid er jaf nf ramt lslandsmeistaram6t.

SVEITAKEPPNI lmaraponi, h6lfmaraponi og 10 KM er bo6id upp 5 priggja manna sveitakeppni Vinnuf6lagar, felagasamtok og fj6lskyldur geta myndad sveitir til b6tttoku Konur og karlar geta myndad sveit saman Verdlaun eru veitt fyrstu premur sveitunum 5 hverri vegalengd. Dregid verdur 0r h6pi sveitanna i 10 KM um tvenn aukaverdlaun

Verdlaunaafhending fer fram 6 Brodway - H6tel islandi 23. 5grist, kl. 21:00. Verdlaun eru veitt fyrir einstaklings-, aldursflokka- og sveitakeppni, einnig furdulegasta hlaupab0ninginn. Urslit hengd upp 5 stadnum. Diskotek fr5 kl. 22:00 P6tttakendum er bo6id upp 5 ad kaupa mat 6 Brodway - H6tel lslandi fyrir kr. 1.500 sem framreiddurer kl 19:30.

SUND 0llum p5tttakendum er bodid i sund

AFHENDING KEPPNISGAGNA petttakendur saki keppnisgogn I Laugardalshdll i Laugardal laugardaginn kl 11:00 -17:00

22. ttgust

SKRANING

DRYKKJARSToOVNR OG

Reykjavik, 17.-21. ttg(:st

D, Adalstreeti 2,

/JMS

S: 562 0025

Hitt Htisid,

Sportb06

S: 551 5353 17

.-20. eglist

6skars,

S:421 4922

Landsbygg6i n, Keflavik:

Marathon Certilication Document

S:

^iid,--ne-ts, G., k wq

5: 456 51

1

'1

,aqfj+ l-L-

u 6 c"/. rq r"r.a--

\F d tarc^

431 I 301

isafirdi:

Vesturferdir, Sportver, 5e/fossl Sportber,

THDN lceLAryb

YKJAVI K RIYKJ Nvrk

Akranesi:

Ozone,

EILSUGASLA

Asoclorion oJ Intemotional Morolhorts

fpr6ttabtidin Iprou, Skipholti 50

H

Drykklarstodvar verda 6 u p.b. 5 km fresti. Par verdur bodid upp 6 vatn og Aquarius iprottadrykk. Laknar og hj0krunarli6 verdur til reidu medan 5 hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma i mark.

-t*"f

o'/ ffi

h,ryO

>

Z

r*n ru s

Fq, ";-h.**g*tl99bl4!4l{6E ""

^16

Akureyri:

5'.461 1445 S:

lcL&b @4â‚ŹE M&os (*d'

482 1660

Marapon 18-395ra 40 - 49 6ra 50 - 59 dra karlar 50 6ra og eldri, konur 60 5ra og eldri, karlar

<('4&dded byrEeM'ddb r fi (@ 6<ry h .(,Jâ&#x201A;Ź^dMra<.^rd

rE

FLOKKASKIPTING

HdlfmaraPon 16-39Ara 40 - 49 6ra 50 - 59 5ra karlar 50 5ra og eldri, konur 60 6ra og eldri, karlar

10 KM 14 6ra og yngri

15-116ra 18 - 39 5ra

40 - 49 erc 50 - 59 6ra 60 6ra og eldri

"*"3/ Toh 6^ -" B6r 2!t 5VREY

_

s.rywr, -.-!ll!!i1 ii-o^ .u*,

utq(

Ar.HFo^r od TftS r s ro_-,9_g!J:{-34^5 or r4a ao3l i sts&Y@futu| q rt nd ,E V bqIffi bS.db tu k.dar6llE1fldddM/Md to! (rfrd@ft @.6 e p(# wwt@(E

-Jolm LN -

rE

L.--*.. A

^6(kNG'r&-aLI.ll14!1,\ Eui.E ^/.! '

?31u

J

q

TE

ull,lltg

a&,lfuW *1*r *"--c#-J

VEFSiDA REIKJAViKUR MARAFONS

HTTP://www.toto.islrmar


REYKJAViKUR HAMtsoN

--*.t

Eftir mikla ireynslu er fitt betra en a6 f6 s6r Aquarius. Fegar viO gtingum

6

vatnsforda likamans minnkar afkastagetan og mikilvag siilt og steinefni tapast. Aquarius samanstendur af kolvetnum og siiltum sem endurnfja

p6.

orku sem

tapast vi6 ireynsluna. Aquarius drykkurinn er skapa6ur fyrir ipr6ttaf6lk.


Râ&#x201A;ŹYKraviKUR HAmtsoN

Hlaupaskor

Oll st6ru hlaupask6fyrirtekin vita a6 hlauparar hafa mismunandi hlaupalag og pau framlei6a sk6 med mismunandi eiginleika fyrir mismunandi hlaupara med mismunandi vandamdl og fiolbreytt nidurstig. Stundum eiga framleidendurnir i erfi6leikum med ad koma skilabodum til verslunareigenda og afgrei6sluf6lks, hvad p6 til hlauparanna sjdlfra, hverjir eigi ad

nota hva6a sk6. Stundum hafa komi6 svolitid misvisandi skilabo6 frA framlei6endunum, par sem peir atla fleirum ad nota sk6na en peir henta fyrir. N! d allra si6ustu misserum eru upplfsingarnar fri framleidendum or6nar nokku6 markvissar og dreidanlegar, pvi er mikil-

vegt a6 afgrei6sluf6lk sem afgreidir hlaupask6 viti ndkvamlega hvada sk6r henti fyrir hvern og einn og hafi til pess einhvern brlna6 sem malir eda skodar nidurstigi6.

40% hlaupara purfa

innanf6tarstyrkta sk6

Samkvemt ranns6kn hle pekktu

hlaupask6fyrirtaki eru 40% af hlaupurum svokalladir Pronerar, pad er a6 peir r0lla inn 6 vi6 pegar peir hlaupa. Af pessu leidir ad i peim verslunum sem ekki er

pr6funarbilnadur

fyrir nidurstig og af-

greidsluf6lk sem ekki veit d hvernig sk6r

henta, eru um 50% likur skiptavinurinn

fii

i ad a6 vid-

rangar rd6leggingar um

sem "pronera" eru med vandamdl

tion (r0llar orlitid inn

H H

s6rsmi6u6 innlegg.

H H

sk6b0nad og sersmidud innlegg. Hann nasta orugglega einhver vandamdl hnjeim.

I

Ekki

miki6 um vandamdl.

Mynd 4: Underpronation (orliti6 0t ii jarkanum):

Eru

yfirleitt me6 hda rist. Mikilvagast a6 vera i hlaupa-

ve

sk6m sem hafa mikla i hel og undir tdberginu. hlaupurum lidur oftast vel i

rslunarstj6ri

i sdruerslun ItLauparans skrifor um ItLaupask6.

sk6m og helst fleiri en eina tfpu af peirri tegund sem talin er henta best. Oft er gott ad mdta badi nrimerid frir ofan og ne6an pann sk6 sem p6r finnst henta best. Miklu m6li skiptir a6 sk6rnir seu a6

r6ttri stard og logun. Ef sk6rinn passar ekki fullkomlega er

hetta d nuddsdrum, blodrum. Svartar neglur eru damigerd aflei6ing af pvi ad velja sk6 sem henta ekki fullkomlega.

dempun, badi

Fessum s6rsmidu6um innleggjum sem eru me6 orlitla utanf6tarheekkun og og s6rstaklega hoggdeyfandi pIda. Mynd 5: Supination (miki6 0t e jarkanum): Mikil-

vegt ad vera i

s6rsml6udum innleggjum og i

utanf6tarstyrktum sk6m, pad vantar alla ndtt(rulegu

dempun f6tarins og pvi purfa sk6rnir ad hafa mikla dempun. Ef pessir hlauparar eru ekki i rettum sk6m og me6 s6rsmi6ud innlegg eiga peir

Hvernig m5 prifa sk6na? Flest innlegg sem eru i hlaupask6m eru laus i sk6num og pvi au6velt ad taka pau 0r. Badi til ad leyfa peim a6 porna og ad pau f:ii a6 anda svoliti6. lnnleggin og

i hondunum me6 koldu vatni og sdpu. Af pvi ad innleggin eru frekar pykk og laus i sk6num, er ekkert vandamdl ad skipta ii peim og hlaupsk6na md pvo

s6rsmidu6um innleggjum sem margir eru med. Sk6r sem henta vel og s6rsmidad innlegg fara dkaflega vel saman, vegna pess ad sk6rinn heldur pd vel a6 peim sta6 sem innleggid i ad virka d.

orugglega vid vandamdl a6 glima

Hverjir purfa s6rsmi6u6 innlegg og hvernig sk6r henta best

hlauparinn s6 me6 r6ttan

og

d

dempun likamans. Fessir hlauparar eiga ad vera i normal hlaupask6m og purfa ekki

"Supinera" eru ekki taldir nema um l0% af ollum hlaupurum, samkvamt ranns6knum.

Overpronation

il:16ttakennari

vid) N6ttrlruleg

i

(rfllar allt of mikid inn ii vid). Mlog mikilvagt a6

Skarphddinsson i

hnj6m. Ef peir eru me6 rdttan brlna6 eru vandam6lin hins vegar oftast 0r sogunni. Mynd 3: Normal Prona-

val d hlaupask6m.

Mynd l:

Ljdur B.

s6rsmidu6 innlegg. Lang flestir hlauparar

okklum og hnjdm. Feir

sem

Hvener 5 ad velja hlaupask6na? Fegar velja

d

hlaupasko er

mikilvagt ad gera pad seinni part dags F'i hafa faturnir

Mynd 2: Pronation (rrillar

pr0tna6 orlitid yfir daginn. Hallinn ii sk6num 6 ad

HREINSITAKNI H/F

inn

i vid). Verdur a6 vera i innanf6tar styrktum sk6m

smellpassa, en ternar mega ekki snerta sk6inn a6 framan.

V6ls6pum og hdprystihreinsum

og nokkud vist a6 hlaup-

Naudsynlegt

aranum

li6i betur

me6

er a6 pr6fa ad

mdta fleiri en eina tegund af

Ver6launapeningarnir og -gripirnir Reykjavikur maraponi eru fr6

TANNAR,

Lekjartorgi Simi 551-6488 Fo< 552-7594

i

bflaplon, bflageymslur o.fl Drjdr strerdir s6pa.

Sfrni: 567 7090

.


Ert pu rett utb0 in ( n) fyrir pa n n 23. n. k. furirsk emmtiskokk, hdlf- e6a heilmarapon?

Petta er adeins brot af landsins mesta 0rvali af hlaupask6m.

Bjodum 6llum upp a g6nguog hlaupa9rernrn9u.

S6rheft

starfsf6lk. Gel Ga

3.7O=Allir kaupendur af hlaupaskom f5 2 stk. LEPPIN SQUEEZY orkugel

i kaupbeti.

Dry Fit hlaupafatnadur I urvali

t'-' Nlitt kortatimabil 13t8

=NEwLixe"

INTERM'

FR1STUND . OKKAR FAG gllosHoroR - Bfldshofda 20 - 1 12 Reykjavik

piN


REYKJAViKUR MARApoN

INFORMATION

UPPLYSINGAR

Before the race:

Fyrir hlaupi6: Kladid ykkur med tilliti til ve6urs. Skokki6 l6tt um o8 teri6 teygjuafingar til a6 hita ykkur upp. B0ningsa6sta6a er opin fyrir pi sem pess eskia i ipr6ttasal MR frd pvi kl. O9:OO. Athugi6 ad par er ekki ba6a6sta6a.

Ri.snrimer fyrir hlaupara i maraponi eru fri I upp i 199 (gran), fyrir h:ilfmarapon frri 2OO upp i699 (rau6), fyrir lO km frA 7OO upp i 2. 199 (ble) og fyrir skemmtiskokki6 fri 2.2OO (hvit) og upp 6r. I Ri6h0ssinu ver6a plastpokar, merktir Reykjavikur marapon og Plastos, sem hegt er a6 nota undir fot me6an i hlaupinu stendur.

i hlaupinu: Fylgi6 ollum lei6beiningum brautarvar6a og logreglu. 816 strik l gcitu visa lei6 ai gatnam6tum. Hlaupi6 6 gotunni si:ilfri. Notfari6 ykkur drykkjarstodvarnar (merkt me6 D a korti), pa6 getur hlrilpad mikid i seinni hluta hlaupsins. A ollum drykkjarsto6vum er bo6i6 upp i vatn og iFr6ttadrykk og er vatni6 alltaf d bordinu sem nar er pegar komi6 er a6 sto6inni. Ef heitt er i ve6ri er nau6synlegt fyrir lO km, hilfmarapon og marapon hlaupara a6 drekka n6gan vokva. Hlaupi6 :i peim hrada sem pid r:i6i6 vi6 og for6ist a6 fara of geyst af sta6. Logregla og Hj;ilparsveit sk6ta ver6a i hlaupalei6inni og vi6 marki6 isamt heilsugeslulidi. Ef hlauparar purfa 6 a6hlynningu a6 halda, hafi6 p:i samband vi6 pessa a6ila. L6tid heilsugesluli6i6 lita :i oll mei6sl pegar komid er I mark.

Eftir hlaupi6:

i endamarki ver6ur bo6i6 upp 1 vatn og ipr6ttadrykk.

Hlauparar, athugiii

designate which group is which. Numbers from I up to 199 (green) are for runners in the full marathorr, numbers from 2OO up to 699 (red) are for the half marathon, numbers from 7OO up to 2. I 99 (blue) are for the I O km and numbers 2.2OO (plain) and onwards are for the fun run.

During the race: Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the starc/finish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both maior and minor cases- They can be identified by the yellow colour and green crossPlease follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. A blue line on the street at all intersections is your guide- Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for trafficWater and sport drinks will be offered at all drinking stations

(D on the map).

At the finish:

ln the refreshment area we offer water, sport drinkResults and certifi cate:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreitn participan$ within two months.

!

Festi6 risn0merin a6 framan, og naliS ekki i afrifid.

Runners:

Kynning og pi6nusta

Eftirtaldir adilar verda me6 kynningu ogle6a pi6nustu sem hlaupurum er.eindregi6 bent 6 a6 n/ta s6r fr:i kl. I l:OO - l8:OO, laugardaginn 23. :ig0st

Dress according to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race- Plastic bags will be available for clothes (ac Reykjavik City Hall). Changing rooms are available at the MR Schoolhouse and are open from O9:OO a.m. The school is iust a few meters from the start/finish (see map). There will be four troups running in the race, but the fun run starts 3 minutes after the main race. The race numbers will

Put your numbers at front, and don't pin the control

n u

mber-

i Laugardalsholl. F6lag f6taa6ger6a-

fra6inga. Hlif6arme6fer6 og umcinnun f6tanna. F6lag islenskra sjrikrapjilfara: Teygiur og fyrirbyggiandi lei6beiningar um ipr6ttadverka.

att!

GPS...

Uhrlddr | 2 rte 30 Linr rT lhliiduending 9 skjimvrdir, frjils uppsehiog 500 rcgpunktrr 1200

lerilpu*lar.

Nordunisir

Stgr. kr.

it hi

tuf,gli og

sil

Tengjlg vid for.it i tiilvu lnnbrgidur futamelir Leidrdmr hcdrrmclir

GPS

Plotter

Tilo

Stgr. kr.

si,ilfoirhr wgpu[ktx

vi0

lnnbyg8t loftneL

Gimmiklel(

Brsiir fcrli i leid Medaltxlst

[t[ i

stxdscnli[gu

l0 ira innrx nrinni hjl6nrctrileliil i Stdrir st^Iir 25%

slrrri skiir

llradrmchvisir Aukahlutir: TiilwlorriL

fr

dr Vindorls

ftdoftneL

Feir vtildu MAGELTAN

i mâ&#x201A;Źhbord Tengi i vindlingrl$'eikiarr Festing

GPS.

H

islenskur skidaleidilgur, 1993, 1996 og 1998

crEnlmdsjdlall

\ \ 0

lslenskir heimskautdilar, I 997 Sudurheimskautid isJenskur skidaleidangur,

SOII iDILTR luk^nf (LDrbodsadili,l isla'di ),,,(ilxrinFi6Dil*u Bilrbrid Rnbbr, EIko, [llingsen,

I

997

Ridi6fl ri6uD scslaserdin SkeljunBshLidin,

lifdarLaska

Tiil!uleikur NDSBYCGDIN

R[YKIAVIK:

f*ii

lllid, Lilerspo( Skjbhridin,

spodkrin[Iil, iillit, Vejdlnrirudnn,

SOLLIilIHR

Akaresivej6xdfmverslilnA\elsSveinbj,lllidnNlr-Akrrcrd:tltlltkni-Blijndu6s:inirklri Hs

Bolgtriles:lbrrpf6l4Bol86rdin[n

lenl$r - n8jknrdir: vanhlurrfcrsl0nlr !ildn8ur - cnilrddjdrdur: Mrrcind - Ilâ&#x201A;Źllfl: Moifcll -

thisND-k Rrlnt8nsrerksl

E G

Dr]u'k

J6nNsomr

Hdtil: lalsmidir llonrr4xrdrn - is:6drduri Bilgffdui Rrfsklut - Neskxupsduri St'Nl)(din - Pilrcl$lidrdur: RJein(blrjdrruni Biflnr SiSluldrdilr:Rnftitr vcshilrneirr:ceisli snudntu6kilnMilDf6hgSkBfirdin8a-sc[ossilniilinn-Se]6isl6durfrmbrsdui vft: kupfdlxgimcsnrg, Porlikshdfir: toLs - ]6Nhdfrri lrinid


REYKJAviKUR MARAFoN

4539

+slq 8b0g qgOt

* Iryi' 'iti'&3 )ii:ii,n ,'t

LEPPIN.SPORT KEMUR PEN i MARK

!

9 farpegar eda 900

- og allt par a milli. Hvernig sem

hopurinn er og hvert sem ferdinni er heitid hrjfum vid

HHH,"ifri

bfllnn og bilstjorann. 0rugg aksturspj6nusta i Sraradir.

CARBO.LODE

Hle6slukolvetni - Omissandi i undirbf ninginn fyrir Marapon

Orkugel - Kraftmikill orkugjafi *,,.,,"n"0.-",,,..1{::,Y,::,:"f,":::

j,il:^.?::.",kamsrakarsddvum

Simi: 587 6000. Fax: 567 4969


REYK,AViKUR MAmFON

Reykjavikur marapon )) )

Marapon:

tveir

H6lfmarapon:

einn

hringir hringur

3 KM: Drykkiarst66var

(rautt) (rautt)

(fj6lublett)

D

6N f stAN DSBANKT BYl(O

NYHERJI

IEROAD]AAZ+


REYKJAViKUR MARAtsoN

i3 KM: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Sudurgata, Hringbraut, Giitur

Bradra borgarstigu r, Vestu rgata,

Hafnarstrati og Lekjargata. Gi5tur

i7 KM:

uveg u r, Skoth risvegu r, Sudurgata, Lynghagi,,Lgisida, Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Ana naust, M1i,ra rgata, Tryggvagata, Posth0sstrati, Hafnarstrati og Lakjargata. Frf ki rkj

i 10 KM: Frikirkjuvegur, SkothIsvegur, Sudurgata, Lynghagi, frgisila, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata, Posth0sstrati, Hafnarstrati og Lakjargata. Giitur

Giitur i21 KM og 42 KM: Frikirkjuvegur, Skoth0svegur, Sudurgata, Lynghagi,,Lgisida, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlirargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur,

Sabraut, Skeidarvogur, Langholtsvegur, Lauga16svegur, Sundlaugarvegur, Borgart0n, Snorrabraut, Sabraut, Kalkofnsvegur

og Lakjargata.

\ZOIjITTO FJ,]Y

/?/K/SUTVARP/D

vtsA 3


REYKTAviKUR MAmtsoN

Samanbu16

teygiua

PNF halda-slaka teygju, stii6uteygju og hreyfiteygju Fessi grein er unnin upp

i

rir lokaverk-

si0krapj6lfun vi6 Hisk6la islands. Vi6 ger6um sex vikna saman-

efni okkar

bur6arranns6kn 6 22 hlaupurum i skokkh6pi iR. H6pnum var skipt i prj6 h6pa og framkvamdi hver h6pur eina teygiuadfer6. Tilgangur ranns6knarinnar var ad finna rit hvort einhver munur vari 6 PNF halda-slaka teygju, stoduteyglu og hreyfiteygju til a6 bata lidleika. Teyglur eru miki6 notadar i si0krapjdlfun og ipr6ttum. Margar teyglua6-

fer6ir hafa verid nota6ar

i

gegnum

ti6ina. A 6ttunda dratugnum voru fiadurteygjur (ballistic) mest nota6ar. Mikil gagnrfni 6 par upp 0r 1980 var6 til pess ad flestir hettu a6 nota paer. Talid var a6 Fa. vektu

ekki eru med styttingar i vo6vum hafi orkusparandi hlaupastil. Fetta hefur p6

Malingar Malingin i lengd aftanlarisvci6va var

ekki veri6 sanna6. Af

pannig framkvamd ad

pdtttakandi settist a enda bekklarins me6 hn6sbetur vel upp vi6

pessu sest a6 margt malir

me6 notkun teygja, bae6i til a6 koma i veg fyrir

ska6leg rihrif

hettu og lafnvel til

tttynd 1 : Melingaadferd

fer6 par sem beygt er um mjci6m og feti lyft ,pp. R6tt var !r hagra hn6 og pad vinstra beygt i 90'.

ad

bata 6rangur.

Hversu lengi og oft skal teygja? Ekki er enn vita6 me6 vissu hversu lengi i a6 teygla vo6va til a6 lidleiki aukist. Tala6 hefur veri6 um ad halda

stciduteyglu allt fr| I 5 sek0ndum upp I margar min0tur. N0verandi pekking

teygluvidbrag6 i vo6va og yklu pannig meidslahattu. A

gefur

til

kynna a6 nagilegt s6 ad teygja i prjdtiu sek0ndur prisvar til fimm sinnum i viku

pessum tima f6ru flestir ad nota sto6uteyglur (static

til a6

auka lidleika. Ekki fundust heimildir F". sem timalengd i PNF teyglum,

stretch). Far p6ttu <iruggar,

pagilegar og gagnlegar til a6 auka lidleika. A seinni hluta fia6urteyglum eda hreyfiteyginiunda dratugarins ur6u PNF Mynd 2: PNF halla teygja um var borin saman. teygjur (proprioceptive neur- slaka omuscular fascilitation) algengari. Margar ger6ir af PNF teygjum eru til. Tali6 er a6 D6tttakendur i ranns6kninni Vi6 fengum til li6s vi6 okkur hlaupara PNF teygjur n6i fram betri slokun i vo6va en fia6urteyglur og sto6uteygjur. Fritt 0r skokkh6pi lR. I upphafi ranns6knarfyrir margar ranns6knir hafa enn ekki innar voru pdtttakendur 22. Ellefu karlar komi6 fram sannanir fyrir pvi hva6a og ellefu konur d aldrinum 26 til 48 6ra . Skokkh6purinn hittist prisvar i viku en teygiuadfer6 er best. p6tttakendur afa hlaup og stunda adra gera d PNF ranns6kn Vi6 voldum a6 likamsrekt tvisvar til sex sinnum i viku. halda-slaka teygju, sto6uteygiu og hreyfiteygju 6 aftanlarisvo6vum. Atlunin var Fiitttakendum var ra6ad af handah6fi i prjd h6pa A, B og C. H6pur A a6 athuga PNF teygjuna pvi h[n ger6i PNF halda-slaka teygju, virtist auka lidferil mest samh6pur B ger6i hreyfiteygiu og kvamt ranns6knum. Stoduh6pur C ger6i sto6uteygju. teyglan var valin pvi h0n er Ranns6knin for mest notud og cirugg i framfram i ipr6ttah0si iR i kvamd. Hreyfiteygjan var svo Breidholti. Maling valin pvi hOn likir mest eftir var gerd eftir 40-45 e6lilegri hreyfingu og hefur liti6

veri6 rannscikud.

Lfsing 5 teygjuadfer6um Alltaf var teygt b66um megin P6tt a6eins veri malt hagra megin. H6r d eftir fer lfsing :i framkvemd a6ferdanna priggla. PNF halda-slaka

var a6 sta6la innileikfimina og 0tihlaupin til a6 melingarnar

Stir6ir ipr6ttamenn mei6ast frekar

e6a sjaldnar.

en

li6ugri ipr6ttamenn. Teygjur auka kraft og styrk vci6va. Teyg6ur bandvefur (hann umlykur vo6vann) virkar eins og teygja og eykur pannig kraft i vo6vasamdratti. Tali6 er a6 hlauparar sem

teygja (h6pur A)

Fdtttakendur st66u og beyg6u hn6 og

um mjci6m o6rum megin en ii hinum f6tleggnum var hn66 beint. Hellinn 6 f6tleggnum var settur i g61fi6 og pdtaakandi

beyg6i fram i mjo6mum til a6 teygla 6 hamstrings. Fvi nest var halnum itt af krafti ni6ur i g6lf i 5 sek0ndur me6 pvi a6 spenna aftanlarisvo6va, svo slakad ii i 2 sekrindur og teygt aftur i l5 sekrlndur

(sl6 mynd 2). Fetta var endurteki6 tvisvar sinnum i ro6.

Hreyfiteygja (h6pur

B)

F6tttakendur st66u upp vi6 vegg og studdu sig vi6 hann me6 annarri hendi. F6tleggnum sem var

far

veggnum sveifl-

u6u pau fram og aftur 20 sinnum. Fetta var gert einu sinni hvorum megin. Hn6 6 sveiflufati 6tti ad halda beinu. Mi6a6 var

vid a6 naglanleg teygla kami d hamstrings pegar byrjadi a6

r6ttast

Ir

i

sveigjunni

bakinu. Fetta var byggt 6

mi6hug.-

lagu mati hvers og eins. A

min0tna 0tihlaup 6 me6an hlaupararnir t6ku pdtt i innileikfimi. Reynt

Teygjur eru taldar geta minnkad hattu d mei6slum me6 pvi a6 auka li6leika og samhafingu p6 svo a6 pa6 hafi ekki veri6 sanna6. Hins vegar hefur komi6 i li6s a6 mei6slum 6 ml0kveflum fakkar ii keppnistimabili ipr6ttamanna pegar teygt er.

4

Vinstri f6tleggurinn var festur me6 6l vid enda bekkjar (sjd mynd l).

Mynd 3: Hreyfiteygja

Hvers vegna parf a6 teygja?

endann. Notu6 var SLR (straight leg raise) a6-

vcidva-

styttinga, minnka mei6sla-

sto6ufati var oll ilin i g6lfi og hn66 beint (slri mynd 3). Mynd 4: Stdduteygja

vâ&#x201A;Źru sem drei6anlegastar. Fdtttakendur 6ttu a6 gera teygiurnar prisvar i viku i sex vikur e6a alls dtiin sinnum. Ekki matti gera teygiurnar oftar Teygjurnar 6tti a6 gera eftir efingu e6a ef pitttakandi af6i ekki prisvar i viku p6 6mi hann a6 hita upp itver minftur 6dur en teygt var. Tuttugu manns luku bdtttoku i ranns6kninni.

Stii6uteygja (h6pur

C)

F6tttakendur beygdu sig i hn6 og mjodm d stodufeti en hitt hne6 var beint. Hallinn 6 f6tleggnum var settur i g6lf og svo halla6 fram i mjo6mum med beint bak og horft fram. Teygiunni var haldid i 30 sekrindur (sji mynd 4).

Ni6urstci6ur

Ni6urstodur ranns6knarinnar voru per ad ekki fannst marktakur munur 6


Revx;avixun HAmFoN

milli. teygjuadferdanna priggja. Halda-slaka teygjan, stodu_

l"IC,.n og hreyfiteygjan komu

;atn vel 0t i aukningu ri lidleika. Vid melum med st6du_ teygjum pvi per eru einfaldar og pegilegar i framkvemd og ranns6knir sfna ad per eru

arangursrikar.

Vid

melum

Samkvamt ni6urstodum

ranns6knarinnar

Etti

Helstu heimildir (t988). Science ,,,. 1,,"..: lllinois "J. Kinetics Books. :Huhan

of

Srrerching.

C._ os Cotby, L.A. _,1:".1,. r herapeucic Exercise: rechniques (3. LomPany.

teygja

er fl6kin og

nokkud

erfid i.framkvemd ei mcirgum finnst peir p6 nd betri slctkun i vcidva med henni heldur en med odrum teygjum.

(ree6).

Foundations

and

dqdfa) philadelphia: F.A. Davis

!"ryS",1e euedenfetd, T.C., Moyer, R.A. oE 6utter, R.A. (1981). Btophysicat hctors rn rahge-ol-morion exercise. The physictan and )porcmedicine, 9( I 2), 57_64. . _Sdlveborh, S.A. (1989). Likamsbjilfun med Re),kjavik: Bokaritgifan 6rn og

:l?l_1::lg"' vilygur ht.

TANITA

Allir hafa fitufrumur, en sumir \ meira en addn pa.t blgnt" mjog hagt pad og er tei6

Fitumalinga vogir. Fyrir heimiti6 og lfkamsraktar

l,il::yll:r

tila6 poiahataisrjrt i r'ensri ;6a

sKemmri tima..l sumum pj6df6logum er [essi nafiurutega v6rn naudsynleg, en vid sem rrum i atsnagtum og pur.fum ekki ad hafa

stii6var

Komi6 e6a hringi6

.gggg 567.gggg

hver

IANITA

anyggjur af hungursneyd attum ad halda ilKamstitu i ldmarki. S6rfraoingar segja a6 heppileg tikamsfita s6 innan viO ZSinia t<irty1 oe 27o/o hjd konum. Fita s6st me6 berum augum. Fri getur litid vel "iti ft en"ttt"t samt ll ilikamanum. H6rk til hjdlPar og gerir p6r kl lega med likamlegu dstandi pfnu.


REYKJAviKUR MAmtsoN

Helstu urslit i Reykjavikur marapona 1997 Karlar

IO KM RatO

Timi

Strilkur I 4 era og yngri

44:08 47:O6 48:21 48:38 53:32 57:1 6 57:56 58:l I 58:43 l0 l:02:19 Stilkur

15

til

EygerSur lnga Halp6rsd6cir Lilja Smirad6nir

985

986 984

Mtischl Veronika

989 983

Osk Dagsd6nir 17

48:02 49t44 50:48 50:53

l0

986 984

Yr Frasurd6nir

43:01

5

983 983 98s

HelgaSjofnJ6hannesd6air Nina Cohagen RakelAsgeirsd6mir Harpa Vidarsd6ftir Jana Katrin Knttsd6fiir

l:05

52:06 52:08 52:17 53:05

9

t0

37f9 38:21 38t47 39:40 39:43 40:00 4l:30 42:03 43:05 43:16

980

982 980

98t 942 98t 942 982 982 98t

J6hanna 6sk Halld6rsd6air Gigia Hrcinn Arnad6cir Hei6a Osp Krisqinsd6air

K.rlar

4l:43 43:13 44:27 45:03 45:49 46:03 46:58 47:35 47:44 48:07

Konur 40 til 49

6 7

I

9

t0

48:32 49:34 50:1 3 50:35 5 l:20 5 l:4 I 52104 52:06 52:35 52t48

Konur 50 til 59

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

53:00 55:00 55: 5 55:19 56t46 57:44 57t55 58:54 59: I I 59:36 I

Anneke Kloostra BD/ndls Bryniarsdotrir Anna Dls Sveinbi6rnsd6Eir Novak Karen Adalbjairg Hafsteinsd6trir

Furi6ur Reynisd6Eir Rut A Fridleifsd6trir Eva Bitirk Biiirnsd6rir Sigridur Asa Gu6i6nsd6Eir Eva

Johanson

958 968 I 960 1964 I 959 1970 I 963 1979 1975 I 965 I I

Ursula Junemann

Herborg Forgeirsd6cir J6naGudmundsd6mir S6lveig H6konard6ftir Ra8nheidur Alfre6sd6ftir Herdis Klausen MalrhildurHermannsd6trir Lilia Bj6rk 6bfsd6ftir Gu6nf Lilla Oddsd6nir

I

948

t955 t954 t95 I I 953 I 956

Svava Krisdn J6nsd Valfells

Birna G Bjiirnsd6rir Pilina Erna 6lafsd6rEir Bryndis Sigurj6nsd6ftir Marianne Berggren

944 944 947

946 946

The6d6ra Gunnarsd6cir

947

Emilia Sisanna Emilsd6mir Laila Damberg

940 943 945

Olofsson Gudni Le6sd6nir Lisa

941

56:15 l:02:56 l:03:56 ltffitzo l:05:2 I l:05:26 l:O7:36 l: 3:07 I

ira 42:lO 43:50 43:56 43:57 4417 44t43 45126

Drengir

I 2 3 4

l0

I

4

46t29 47t31

48:02

936

Sonja Larsson lnga Pererson Mari-Anne Lindblom L6a Konri6sd6Eir

932 936

937

936 935

935

9t9

og yngri

Haukur Steinn Olafsson Valur Sigurdarson Sigurdur H Hoskuldsson Askell J6nsson Arli Sevarsson Gunnar EyP6rsson Kristinn J6hannes Magn0sson

15 til 17 ara 38:05 Gunnar Karl Gunnarsson 42tOS Hlynur Hauksson 45:07 Armann Eydal Alberuson 46:22 Stean M6ller 48: l0 H6rdur Adalsreinsson 49:04 Gu6mundur Gauti Krisqdnsson 49:43 Kristien Omar Biiirnsson 50: 14 J6n Kristinn Waagfior6 50:28 Kristjin lngi Vigg6sson 50:3 I J6hanhes Zo6ga

986

984 983 983 984 985 986

986 984 984

6

48:43

I 9 l0

52:05 52:09 53:30 55:07 59:05

1975 t96A

ira J6hannesGu6i6nsson

I

950

Kjamn RoFArnason

1957

SrefinHallgrimsson

1948

A lllugason

1957

J6n

98t 980

98t 982 98t 98t 980

982 98t 942

l:24:

I

I

l0

Gu6mundur Elias Nielsson

I

GisliSigurgeirsson Hans P6ilrJ6nsson

t957

953 I 956 950

JdnGu6marJ6nsson

I

J6h Gu6mundsson SveinnSigurmundsson

t954 t957

946 944 947 947

6

til

Niels Hammer

39

I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:36 l:34:08 l:40: 0 l:40:21 l:41:06 l:48:3 I l:52:37 l:53:43 l:54:07 l:56:28 l;3

I

941 945

BryndisErnssd6ftir CharloEeVensh6i Hulda Biitrk Pilsd6ftir ErlaGunnarsd6ftir lngibidrg Kjamnsd6rir

til

6

I I

I

Vit8surMagnisson WilliamMcl'4anus Sigurdur Kr. J6hannsson VernhardurAdalsteinsson

947

940 943 947

LeifCarsrensen

940

Siguri6nAndresson

94t

Kuft lvan Pedersen

944 944

Olafur Gislason

MARAFON l:35 3:10:52 3t23t2l 3:46:31

2:5

936 936 936 937 937

924 934

961 971 958

964 962 964

Hjalad6dr

967

962

966

952 957 955

3:57:36 4:03:05 4:17:36

Konur 40 til 49

I 2 3 4

967

953 963

973 959

973

Vera Schippers Susan van Coller Sylvie Moiler

96t 959

I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

945 947

944 946

94t 944 947

Sreve Green Bill Foster

970

L{rus Thorlacius FEnk Kiessler

964

Daniel.Jakobsson Gudmann Ellsson

973

J6n J6hannesson J6n lvar Rafnsson

960

4129.17

5:33:18

2t27t|7 2:38:30 2:39: 8 3:13:59 3: l5:21 3: 5:48 3:19:33 3:24:56 3:3 l:00 3:33:28 I

I

2:27:09 2:51:20 2158.12

3tl7t36 3: I 8:

6 7 8 9 0 I

947 947

ira og eldri 3:40:54 Birgi@Jarring 4:09:02 SyhnoveJorgensen 4:10:10 Judy Thomas

950 952 I 956 I 956 I I

Patricia

DEke

Heldrun Pagel

1944 1946 1942 193

I

t94l

Toby Tanser

968

Frank lsdan

963 962 964

lng6lfur Geir Gissumrson Denis Landbeck Richard Melik

965

Paul Sadjak

97t

Louis Nootenboom PaBick Minot Styrmir Sigurdsson

962

Haftmut Pa@lla

959 958 969

K^rl^r 40 - 49 Ara

95t

95t

4128t45

Karen Micchell Barbel Mcihmel Br),ndis Svavarsd6trir Karhryn Tytler

Karlar I 8 til 39 ira

957 953 950

3:38:00 3:52:27 4t26tl4

ira

Konur 50

954 948

39 6ra

Sveinn R0nar Sigur6sson J6n Steinsson

Ruth Kingsborough

AnneliSiioergaards Sirpa A. Myllyperikti Hanna Lia Andrews

93t

Ldh Krisdn Srurlud6ftir

Helga Biornsd6ftir Anne Grelhe Birk Gunnur lnta Eiharsd6rir R6sa Porsteinsd6ftir Kirsten Underlien Gudrrin Geirsd6cir Anna Sverrisd6trir ValgerdurEsterJ6nsd6nir lnSibjtirg Le6sd6ftir HallfriSurlngimundard6rir

936 932 926 93t

Konur I I til 39 6ra

937

959

I

I

945 945

BirgirSveinsson J6hannHei6arJ6hannsson

ira og eldri I l:41:02 Andre Favier 2 1147.48 James Richards Marcel Puio 3 l:56: I I 4 2:27:14 Werner Gebhardt

932

6lafsd6rir Gudrtn UnaJonsd6trir R6sa

ira og eldri I l:40:26 Heidi Dithler 2 l:43124 Barbel Ziegenbein 3 l:44:40 Eva Widelund 4 l:47:25 Maryhedh Ricci 5 l:57:29 Hedi BUE 5 2:03:51 Henn, Einarsd6rir 7 2:M:14 AStsa G Sigf0sd6rir I 2:07:21 Edda Bi6rk Bogad6Eir 9 2: I l: 6 6l6f SEefinsd6Eir l:05:46 l:08:59 l: 7: 6 l: 7:35 l:17:40 l:18:13 l:20:19 l:2 l:57 l:23:26 l:23:32

954 954 952 954

3t47128 6ldfForsteinsd6ftir

ira Gifte Karlsh6j

Stella

950 956

ira

l:23:36 l:24:00 lt27tl5 l:32:55 l:33:58 l:35:44 l:37:38 l:40:04 ) l:40:05 l0 l:40:38

942 946 94s

Konur 50

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l:26:46

943

HALFMARAFoN I

l0

t24tl4

95t

Karlar 60

ira

Sigfis Gunnarsson Magn0s Stef6n O Schram ForsEeinn Foryaldsson

l:13:52 l:22t17 l:24:44 l:3 l: 3 l:32:25 6 l:34: l8 7 l:34:38 8 l:35:18 9 l:35:27 l0 l:41:10

957 957 953

SteinarJens Fri6geirsson Reinhard Gliickner Kees De Crom Leif Bars>e Orn6lfur Oddsson Dadi GarSarsson Blorn Halld6rsson Gudi6n Gudmundsson Brynj6lfur H AsP6rsson

l:20:54 l:21:44

Karlar 50 - 59

Alben 6hfsson Klaus Weid!

l:00:46 l:06:09

Karlar

Drengir

0

197

Konur 40 til 49 era

Nini Hammer Kerscin Axrup Forbitirg Biarnad6ftir Ulla Britr Eriksson

Arn6r Sveinn A6alsreinsson Asgeir Orn Hallgrimsson Orn lng6lfsson

P6lmi Steinar Gudmundsson

Eysteinn Forualdsson Bergur Felixson Unnsteinn J6hannsson Berghreinn Gudni Forsteinsson

47:56 48:30

Konur

ira

FinnurFri6riksson ivar Tmusti J6safasson Halld6r Gudj6n J6hannsson GudmundurValgeirForsteinsson

965 1973 1972 1979 1972 t96 t I

ira

Sigur6ur P6tur Sigmundsson

l: I 3:52 l: l7:05 l: l8:29 l:20:05 l:20: I 3

t96l

Karlar 60 ira og eldri

t9s7 t9s0 t954 t956

Konur 60 6ra og eldri

I 2 3 4 5 6 7 I

t0

ira .lyee Fogtmann

50 til 59

Karlar 40 til 49

Danlel Sm{ri Gu6mundsson SigmarGunnarsson Hallddr Bjcirgvin lvarsson Smiri Bittrn Gudmundsson GautiJ6hannesson

40152 6lafur K Pilsson 42:06 Davl6 Hiilmar HaEldsson 42:12 HcirdurBenediksson 43:38 TeiturJ6nsson 43:54 Wulf Ziegenbein 45:03 J<!rundurGudmundsson 46t02 Pdll Olafsson 46t22 Solvi 6skarsson 47tOO P6rur A Maack 47i29 Gudmundur Ragnar lngvason

Konur I I til 39 ira

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0

ira

Karlar 40 til 49

ira

FriSa Dogg Hauksd6nir Giga Gunnlaugsd6mir Sigr0n S6lbiatft Halld6rsd6ftir Halla Vi6arsd6rir Sigr0n Diigg P6rdard6dir Hanna Vi6arsd6tir Hei6r[n P Maack

18 - 39

32:58 33:18 33:49 34:39 34:45 35:10 35:20 35:5 I 36143 36:56

Nafn

l7

3 3:20:47 3:21:20 3t23tl9 3:25:28 3: I 9:

I

HughJones Rinus Groen John Cronk

955 956

Wolf8angWagner P6tur Haukur Helgason Sitb6r Krisdnn A8is6son Sigurdur lngvarsson Toon Peters

956 957 955 956 955

Clay Shaw Halld6r Gu6mundsson

95t

ira 3:20:23 Hugh Perroc 3:20:28 Louis Curil 3:24:12 SvanurBragason 3:24:49 BernhardFechner

95t

955

Karlar 50 - 59

3127:14

6 3:30: l3 7 3:34:27 I 3:35: l4 9 3:35:44 lO 3:39:27

947

946 945 945

Chris Davies Gu6l6n E Olafsson K-G Nysrdm Dave Smithurst

947

Jean Claude Lebais

946

WolfganS Satder

947

945 938 947

958 958 958 968 976 976

Karlar 50 era og eldri

3:08:03 3:21:09 3:29:54 3t54129 4:27:5O

4:31:31 4:46:25

Leif FeD/

Gote lvarsson HelmutJung RolphHalvarson \ly'aker Morsel Dieter S6bry

j6n G Gudlaugsson

936 937 935

934 933 937

926


,,5tailiil un dir uanlingu n' starfi minu sem rekstrarr6dglafi !arf 6g ab vinna mikib i verkefnum utan skrilstolunnar i mismunandi stridum hdrlendis og erlendis. Fvi farfnadist 6g g6brar og handhagrar ferdatrilvu meb nettengingu d skrilstofunni og upphringim6taldi, sem mitt helsta vinnuteki Eftir itarlega konnun d !eim kostum sem i bobi voru vard IBM ThinkPad fyrir valinu ,,1

Hrin baub upp 6 skemmtilega lausn meb endalausa notkunarmdguleika

i

mjoq

samkeppnisferu verdi. Brinadurinn he{ur sannarlega stabld

Rekstrarriigiali IEM helur slegid rekilega i gegn mei ThinkPad larliilvum sinum, enda lara !ar saman einsliik geii og ligt veri. ThinkPad er heil linlskylda

al larliilrum, alll lri laull6ttum lisliilvum lil iillugustu larliilva sem viil er 6. ThinkPad liilvur hafa rnargvislega langimiiguleika og Ieim Iylgir mikii rirval aukahluta isaml aigangi ai Iirinuslukerli IBM um allan heim. ThinkPad liilvurnar hala hlolid lleiri uiiurkgnningar en nokkrar airar Iarliilvur. Fvi er ralid einlall... ThinkPa

d

lri IBM.

undir vantingum."

NYHERJI Skaltahlid 24. Simi 569 7700 http://www.nyherji is


REYK|aviKUR MAutsoN

Fretur maraponhlaupara S0 sta6reynd a6 vi6 gongum

e6a

hlaupum ekki lengra en faturnir bera

okkur

atti ad vera ollum lj6s. F6 eru

6trtlega margir sem stunda hlaup og gongur sem sinna ekki f6tum sinum sem skyldi. Alltof oft er bjarga6 fyrir horn af fdkunndttu og flj6tfarni ef f6tamein koma upp, i stad pess a6 leita til fagf6lks og fer pd gjarnan af stad vitahringur sem erfitt getur veri6 ad sto6va. F6taadgerdafre6ingar b0a yfir pekkingu og ferni til ad annast fetur ipr6ttaf6lks, vinna 6 meinum f6ta peirra og veita 166 til varnar og

attu ipr6ttai6kendur a6 gera pa6 a6 reglu a6 fara i fotaalgerd nokkrum sinnum 6 iri. Fa6 er ekki si6ur nau6synlegt ad lita fylgjast me6 f6tum sinum en tonnum.

Undanfarin 3 6r hefur aukinn fioldi pitttakenda i Reyklavikur maraponi nftt s6r pj6nustu f6taadgerdafre6inga daginn

pdttur

fyrir hlaupid pegar peir

pons.

hafa

s6tt keppnis-

gognin. Flestir hafa losnad vi6 dlagsmein svo sem blodrur og mar af voldum

nrinings vegna fyrirbyggjandi hlifdarmedfe16ar sem f6taa6ge16afradingar beita

fatur peirra. Koma margir il hveriu

dri og finnst pessi plonusta

6missandi

i undirb0ningi Reykjavikur

mara-

i dr er pad tilhlokkunarefni ad afhending gagna fer fram i lpr6ttahollinni i Laugardal og bf6ur pad upp d betri starfsadsto6u fyri r f6taa6ge 16afredi nga. F6lagar

i

Felagi lslenskra F6taa6gerda-

fyrr, endurgjaldslaust, fyrir pdtttakendur i Reykjavikur maraponi og hlakka til ad sj6 ykkur sem flest laugardaginn 22. dgtist i Laugardalshollinni. Feir taka einnig d m6ti

ykkur fyrir og eftir hlaupi6 i sk6lahrisi MR sunnudaginn 23. eig(st.

Betri fatur - beint I mork

fradinga eru til pj6nustu rei6ubrinir sem

,/

Klapparstig 38 lOl Reykiavik irni 561 3l3l


T

reystiil I slanl,swestarrtwtwt i ktiksrs Krt$nqtw Ivlnr hfrt(6 afterfi nnrn ykKar .

firtk,- IronsK,- itiilsk,- ?9tK,- s76nsK,- dr<insk o9 islsnsk brnt6.

-

KOKUMEIST4RINN KONDITORI MTDVANGT

41

0c

FtRDINUM FJARDARcOTu

stMt 555 6655

nlnr sew g66u bravttin ffrst' 9


REYKJAviKUR MAMtsoN

Afrekask rh Reylrjavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 1997 marapon, karlar/men : 1:05:36 KevinMcCluskey

- 20 best performances

Hdlf

1:05:46 1:05:46 1:06:02 1 :06:10 1 :06:15 1:06:41 1:06:43 1:07:09 1:07:14

Hugh Jones Steve Green JoaquimCardoso Herbeft Steffny Toby Tanser Toby Tanser Hugh Jones Steve Surridge Hugh Jones

GBR 1996 GBR 1993 GBR 1997 POR 1994 GER 1985 GBR 1993 GBR 1994 GBR 1992 GBR 1986 GBR 1994

1:07:20 Ake Eriksson SWE 1996 1:07:49 Andrew Girling GBR 1987 1 :08:03 Alan Rich GBR 1986 1 :08:09 Sigurdur P. Sigmunds. iSt 1986 1 :08:10 Jackton Odhiambo KEN 1995 1 :08:10 Toby Tanser GBR 1995 1 :08:14 Sigurdur P. Sigmunds. [St- 1985 1 :08:18 Toby Tanser GBR 1992 1:08:59 Bill Foster GBR 1997 [St- 1 986 1 :09:13 Jon Didriksson H6lfmarapon, konur/women : 1 :11 :40 Martha Ernstsdottir [St- 1996 1:12.01 Marlha Ernstsd6ttir [St- 1994 1 :13:20 Martha Ernstsd6ttir iSt- 1993 1 :13:52 Marlha Ernstsd6ttir iSt- 1992 DAN . 1997 1 :13:52 Gitte Karlshoj

:15:26 Teresa Dyer G.BR 1993 1:17:19 Martha Ernstsd6ttir ISL 1995 FRA 1986 1:17:43 Sylvie Bornet 1:17:44 Martha Ernstsdottir lSt- 1990 1 :18:06 Sue Dilnot GBR 1992 1

1:18:36 1 :18:55 1:19:32 1:20:40 1

:21

:38

1:22:17 1:23:12 1:24:44 1:25:19 1 :25:30 20

Martha Ernstsdottir ' [StMartha Ernstsd6ttir Angie GBR Martha Ernstsdottir [StMargaret USA Bryndfs Ernstsdottir lStNOR Bjorg Chorlette Vanshoj DAN Margr6t Brynj6lfsd6ttir ISL Sonia GBR

Hulley

Koontz

Moen

Rowland

[Sl

1988 1 989 1995 1986 1986 1997 1986 1997 1991 1988

1984 - 1997

Marapon, karlar/men: 2:17:OG Ceslovas Kundrotas LIT HOL 2:17:50 Aaft Stigter 2:19:01 leuan Ellis GBR 2:19:46 Jim Doig GBR

2:20:30 D. Chaibi 2:22:11 Billy Gallagher 2:22:41 Pavel Kryska 2:23:52 Andrew Daly 2:24:07 Jerry Hall 2:24:16 Hugh Jones

FRA

IRL TCH GBR ENG GBR

2:24:27 leuan Ellis 2:25:49 Robin Nash 2:25:57 Simon D'Amico 2:27:06 Frank Harper 2:27:07 Toby Tanser 2:27:09 Hugh Jones 2:27:27 Borut Pdgornik 2:28.,25

2:28:57 2:28:57

GBR GBR GBR GBR GBR GBR YOG Mikael GBR Sigurdur P. Sigmunds. iStTrevor GBR

Hill

Clarke

Marapon, konur/women: Angaharad Mair GBR Kim Marie Goff USA Wilma Rusman HOL Sandra Bentley GBR Ruth Kingsborough GBR Lesley Watson GBR Lesley Watson GBR AUT Elisabet Singer Caroline Hunter RoweGBR iStAnna Cosser

2:38:47 2:47:23 2:47:25 2:48:38 2:51:35 2:52:45 2:53:47 2:55:07 2:56:40 2:58:02

2:58:09 2:59:31 3:00:45 3:00:54 3:01:44 3:02:07 3:02:58 3:06:35 3:09:32

Carol Macario Susan Shield Helena Sedivakova Connie Eriksen Helle Brogreen Anna Cosser Caroline Boyd Anna Margrete Trave Helena Sedivakova

GBR ENG TCH DAN

DIN

ISL

GBR SWE TCH

1993 1993

1992 1987 1986 1986 1994 1986 1990 1996

993 989 1 989 1987 1997 1997 1 988 1 986 1 984 1 994 1 1

1996 1994 1989 1991 1997 1985 1984 1993 1995 1994 1986 1990 1994 1989 1993 1993 1990 1994 1993


REYKTAviKUR

3:25'26 Helga Bjornsd6ttir A 3:30:24 Gudr0nB.Svanblornsd6ttir 3:32:02 Lillf Vi6arsd6ttir UiA 3:37:41 UrsulaJunemann 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir 3:43:32 Valge16urEsterJ6nsd6ttir

leroun

lslandsmetsins i maraponhlaupi

Eftirtalin upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem mald hafa veri6 42,495 km, sem er hin liiggilta vegalengd. Karlar:

l:04 J6n Gu6laugsson HSK 3: l5:17 Hogni Oskarsson KR

2:3

l:33

2:27:03 2:23:43 2:21:20 2:19:46

Hogni Hogni Hogni Hogni

Oskarsson KR Oskarsson KR Oskarsson KR

6skarsson KR

Sigf0s J6nsson lR Sigur6ur P. Sigmundsson Sigurdur P. Sigmundsson Sigur6ur P. Sigmundsson Sigur6ur P. Sigmundsson Sigur6ur P. Sigmundsson

FH FH FH FH FH

Reykjavik Rochester Buffalo Rochester Rochester New York Windsor Reyklavik

l0

Anna Sverrisd6ttir

4:

London Berlin New

York

Hiilfmaraponhlaup

84 85

79 93 94 94 96

til I . itgust 1997 .

Maraponhlaup Karlar:

2:32:44 J6hann lngibergsson

FH

2:32:45

Sighvatur Gu6mundsson iR 2:35:0 I J6n Stefiinsson UFA 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson [R 2:36:38 Sveinn Ernstsson iR 2:37.55 Bragi Sigurdsson A

Berlin Dublin Manchester Reykjavik Chicago London St. Paul

9t

Dallas

9t 78 97 90 94 97 97 90 76

Sigfris J6nsson iR

Windsor

2:39:

lng6lfur Geir Gissurarson A

Reykjavik Berlin

2:41:59 Gunnlaugur Skrllason UMSS 2:43.32 Arnpor Halldorsson A 2:44:47 L6rus Thorlacius A 2:46.50 ivar Trausti J6safatsson A 2:47:49 Arsell Benediktsson lR 2:49:14 Hogni Oskarsson KR 2:50:05 J6hann H. J6hannsson iR 2:52:53 J6n J6hannesson UMSB

85 93 83 86 86 84 90

London Gautaborg

2:38:29

Seattle Philadelphia

97

Karlar

l:07:09 Sigur6ur P. Sigmundsson FH

l3

J6n Di6riksson FH l:09:45 J6hann lngibergsson FH l:09.47 Daniel S. Gu6mundsson A l: l0:29 Frimann Hreinsson FH l:10:35 J6n Stefiinsson UFA l:10:4 I Agrlst Forsteinsson UMSB l:10:47 Daniel Jakobsson UMSE l:10:54 Mir Hermannsson UMFK l: I l:49+ ivar J6safatsson A l: l2:20 Sigmar Gunnarsson UMSB l:09:

Konur:

l:l l:40 l:20:56 I :2 I :

l0*

Martha Ernstsd6ttir

l:29:00* Helga Bjornsd6ttir

A

97 84

Haag Reykjavik Akranes isafiordur Reykjavfk St. Paul Haag Reykiavik Haag Las Vegas Sjoboo

l:25:19 l:25:52 l:26:21 l:27:4O l:28:05 Gerdur R. Gudlaugsd6ttir iR Akureyri l:28:24 Rakel Gylfad6ttir FH Reykjavik

96

8t

Reykjavik Reykjavik Reykjavik

iR

London Washington Boston

8t

Stokkh6lmur

Reykjavik Hillingdon iR Akranes Margr6t Brynj6lfsd6ttir UMSB Reykjavik Hulda B. P:ilsd6ttir lR Reykjavik Fri6a R. F6r6ard6ttir UMFA USA Steinunn J6nsd6ttir iR Reyklavik

Anna Jeeves iR Bryndis Ernstsd6ttir

Rotterdam

Reyklavik London

Reykjavik Reykjavik New York Reykjavik Reykjavik Mivatn

Sighvatur D. Gu6mundss. iR Haag Steinar Fridgeirsson iR Haag Kristjdn Skili Asgeirsson iR Reykjavik Ragnar Gu6mundsson /Egir Reykiavik Bragi Sigurdsson A Reykjavik l:13:19 SteinnJ6hannsson FH Monroe l:13:42 Gunnlaugur Skilason UMSS Reyklavik l:1344 Sveinn Ernstsson iR Haag l:14:18 Jakob Bragi Hannesson lR Reyklavik l:14:49 lng6lfur Geir Gissurarson A Berlin * ldkvedur ha6armismunur meiri en reglur segja til um.

l:34:35 l:34:38

New York

Mivatn

l: l2:30 l: l2:30 l: l3:07 l: I 3: I 5

98

Rotterdam

Reykjavik Reykjavik Reyklavik Reykjavik

l:12:.21

l:30:01 Lilja Gu6mundsd6ttir [R l:30:41 Gillian Emelda Sveinsson l:32:25 Erla Gunnarsd6ttir Fjolni l:32:34 Lillf Vi6arsd6ttir UIA l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir UBK

New York

Konur:

2:38:05 Martha Ernstsd6ttir iR 2:54.43 Anna Jeeves iR 3:24:25 Anna Kristjinsd6ttir KR 3:25:00 Fri6a Bjarnad6ttir UBK

Arn6rsd6ttir

8l

Bestu afrek fr5 upphafi

2:19:46 Sigu6ur P. Sigmundsson FH 2:2g:30 Daniel Gudmundsson A 2:29:07 Agrist Forsteinsson UMSB 2:30:44 Steinar Fri6geirsson iR

J6hanna

4:17:41 Ragnhei6ur lngvad6ttir 4:20:02 Forbjorg Erlendsd6ttir 4:23:40 Lina Gunnarsd6ttir 4:26:14 Bryndis Svavarsd6ttir

Washington 8l

Reykjavik Reykjavlk Frankfurt Rotterdam

l6:58

68 75 75 76 76 77 78

Wolverhampton 82 New York 83

Konur:

2:53:00 lngunn Benediktsd6ttir KR 3:24:25 Anna Kristj6nsd6ttir KR 3:02:07 Anna Cosser iR 2:58:02 Anna Cosser iR 2:39:00 Martha Ernstsdottir iR 2:38:05 Martha Ernstsd6ttir iR

l8

4: l0:

4:13:21 Vilborg Hannesd6ttir

3:5

3:05:38 2:53:05 2:50:56 2:49.14 2:38:29

3:45:40 Arnfridur Kristl:insd6ttir 3:47:28 Olof Forsteinsd6ttir 3:53:00 lngunn Benediktsd6ttir KR

Mivatn

l:34:

l:35: l:35:

l8

l3 l8

* bi6ur

Akranes

Altendorn Reykjavik Reykjavik Reyklavik Reykjavik lngibjorg Kjartansd6ttir Reykjavik Valgerdur Heimisd6ttir UFA Reykjavik R6sa Olafsd6ttir Reykjavik Arnheidur Bergsteinsd6ttir Reykjavik Gudrrin Una J6nsd6ttir Reykjavik

MAuboN

98 93 85 93 89 98 95 97 79 96 90 95 97 92 89 97

86 87 92 94

9l

9l 86 94 86 97 92 86 86 89 93

87 92

9l 93 87 97

96 96 98 92 93 93 87 93 88 98

84 94

97 90 87 97 95 97 92 97

stadfestingu 6 malingu

2


REYKJAViKUR

HAUFON

H reint 0r

sogt: Allt til sk6lo

ns.

Mel og menning Laugavegi 18

22

o

Si6um0la 7


REYK.laviKUR MAMtsoN

0

nu

5

gHIROPRACTIg

Heilsudinur BETRI DYNA -

aernn gAs

Megin forsenda g6drar heilsu er g6dur

Gormakerfid' CHIR0PRACTIC heilsud'inunum er pr6ad rlr einum samfelldum vir sem bindst langsum med s6stakri ,,W" myndun gorma. Fannig myndast samfelldar gormaeiningar sem

deila hlutfallslegum likamspunga um endilanga

d'inuna R6ttur studningur fest pess vegna um allan likamann. Far sem dlnan er ekki bundin

svefn. Markmid okkar er ad tryggja

pversum hafa hj6n ekki 6hrif 5 gormalagid f d'inu

vidskiptavinum okkar rirvals v0rur sem

hvors annars og

veita beim g6da hvild

midjunni med tfmanum Fykkur virkantur og

per siga pvf ekki saman I

hlidarstyrkingar umlykja bninir d'inunnar og koma I

veg fyrir ad

per gefi eftir

svefnfkiturinn.

og pannig eykst


Md bj6du hdr meiru? Ef pri f6kkst endurgreitt fr6 skattinum um mflna6am5tin rettirdu a6 kynna p6r sparnadarforma sem islandsbanki bydur. Far bi6ur pin enn betri uppskera!

Sparileid islandsbanka

bar hâ&#x201A;Źstu avdxtun sambarilegra reikninga d si6asta Hregt er ad velja um 36, 48 eda 60 mdnada bindingu allt eftir pv( sem hentar best

irr

irval

e6a 8,77Yo

Verdbr6fareiknin$ur fshndsbanka

ber nfna 6,53% vexti (6g'1sr'eB) Detta er tilvalinn reikningur fyrir p6 sem vilja tryg{ia s6r himarhsdvdxtun med llgmarhsdhrettu en bindingar Ldgmarhsupphre6 cr 250 pdsuncl kr6nur

Uppleid stighrkka

ber

2,7Oo/o

ttl7

,45o/o

vexti

(:igrisr

'98) Reikningurinn er alltaf laus, fttektargjald er ehkert og vextirnir

d sex mdna6a fresti

Hlutab16f o$ ver6br6f. t

d

Ve16br6fafulltrfi i nesta ritibrii islandsbanka veitir p6r altar uppl-i,singar um eignaskattsfrjdls br6f og skattafsl:4tt Dri getur lika keypt ver6br6i og hlutabr6f i Ileimabanhanum.

P0 getur stofna6 reikninga og millifed vegna

5 75

75

sparna6ar med simapj6nustu lslandsbanr" i Heimabankanum e6a hjd pj6nustufulltr0a inesta rjtib0i lslandsbanka.

Njottu 6vaxtanna!

ISLANDSBANKI

1998 Reykjavíkurmaraþon  

Blað Reykjavíkurmaraþons árið 1998

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you