Page 1

2

ffi

Ac1sr MARAbON 42 I(M. HALF.MARAFON 21 I(M.

F

slGMMTlSloKI(

FLIIGLEIDIR

6,5 l(M.

-d& llHlEiNlS@tNl

@orgmmh[wbilb

%*ury*


All.BRlll

Wee

e"ffi

s' ffi

t: Lr." "9l.{

Byriitdaginn meo

';*

;.,\"

&

"6"&

'

".r.

-l ..r* I

I


WELCOTT'IE to all participants

Reykjavikulb-org bi6ur keppendur i Reykjavikur-maraponhlaupinu 1 gg7 velkomna til leiks. Fessi lieppni er nu -oroinn fastur hdrr i tifi Uo.garbua og hun sy'nir vaxandi ahuga almennings f,rir iprottum og utivist. trg lysi peirri einlegu von minni ad gestir senr heimsekja okkur af pessu tilefni, njoti dvalarinnar i Reykjavik.- Borg okkar hefur ipp t;"rgt ad bjoda.

Reykjavik welcornes the participants in the Reykjavik marathon Tl:Sity"of 1987. This competition has now beiome a^ regular event i1 the life of our inhabitants andlt shows the growing public iiterest in sports ancl outdoor activities in general.

I sincerely hope that guests who visit us on this occasion r,vill enjoy their stay in Reykjavik. Our city has much to offer.

David Oddsson Mayor of Rey\arrik


FRAMKVEMDANEFND REYKJAVIKUR MARAPON REYKJAV1K MARATHON ORGANIZING COMMITEE

Fer6askrilstofan Urval, Fluglei6ir, Reykjavikurborg, Frj6lsipr6ttasamband islands, Henson, Morgunbla6i6. Urval travel, lcelandair, City of Reykjavik, Atheltic Union of lceland, Henson Sportwear, Morgunbla6i6.

Oskarsson Einarsson GunnarP6llJ6akimsson Halld6r Bjarnason Kn0tur

6mar

J6nas Kristinsson Halld6r Einarsson

BaldvinJ6nsson Roland R. Assier

Race director: Kn0tur Oskarsson Administration and operation directors: J6nas Kristinsson Gunnar P6ll J6akimsson Chief timkeeper: Katrin Atlad6ttir Medical officer: Axel Sigurbsson Course measurment: Sighvatur Dfri GuOmundsson Knritur Oskarsson, Gar6ar SigurOsson. Refreshment stations: Sigur6ur Erlingsson lngibj6rg Sigurp6rsd6ttir Results processing: Porsteinn F6rsson Stef6n Stef6nsson Course Direction: Sigfrls J6nsson Sigur6ur Magnisson, Hafli6i Maggason

REYKJAV1KUR MARAPON VERI EKKI FRAMKVIEMANLEGT AN ADSTODAR EFTI RTALINNA ADILA.

Fjolmargir adilar koma vi6 sogu undirbrinings og fram, kvemdar Reykjavikur Marapon. L6greglan og gatnamdladeild Reykjavikur vinna miki6 starf 6 hlaupadegi og fjdlmargar deildir innan Reykjavfkurborgar vinna viO undirb0ning. Hj6lparsveit sk5ta, og f6lagar i ipr6ttaf6logunum i Reykjavik, K6pavogi og Hafnarfirdi leggja fram mikla sj6lfbodavinnu og farum vi6 peim pakkir. Eftirtaldir a6ilar hafa styrkt hlaupiO 6 fmsan hAtt. Er peim og ollum o6rum sem ekki eru nefndir og leggja hlaupinu li6 pakkadur stu6ningur. Fer6askrifstofan Urval Fluglei6ir Reykjavfkurborg Frj6ls ipr6ttasamband islands

Henson Morgunbla6i6

Ffska-islenska hf. SEIKO Rds 2

Veitingah0si6 Lauga-As Plastprent hf. Vffilfell Menntask6linn i Reykjavik Kellogg's Bananasalan hf. Ll6sm. 6 forsibu: P6ll Stef6nsson Lj6sm. i leikskr6: Einar Falur lng6lfsson

J0lius Sigurj6nsson PAV

Prcntsmibja Ama valdemarssonar hl

Reykjavik Marapon 1987

Reykjavfk Marathon 1 987

DAGSKRA

PROGRAM

22. itg(sl

August 22nd. Saturday

laugardagur

09:00- 16:00 UppllisingamiOlun og afhending keppnisgagna fer fram hj6 fer6askrifstofunni Urval, P6sth0sstreti 13.

,,Pasta party". Oformlegur rabbfundur par sem skipst

ver6ur

6

upplfsingum. Framreiddur ve16ur spagetti kvdldverdur. Sta6ur og timi auglfstur hj6 Urval og f 0tuarpi.

23. 6grist sunnudagur 11:40

Keppendur komi a6 r6smarki 12:00

HI.AUPARAR R,IESTIR

9 a.m.-4 p.m. Registration center open at Urval Travel Bureau, Posth0sstraeti 13, City Center. Pasta-party, a get-together party for interested participants. Time and place announced at registration center. August 23rd. Sunday 11:40 a.m. Runners gather at the starting line 12:00 a.m. START


Reykiavikur MaraFon

Reykjavikur Marapon er h6ti6 allra landsmanna, h6punktur hjA skokkurum og trimmurum hvaban sem er af landinu. I Reykjavikur Maraponi geta peir [omi6 saman e [etioarstuno og noti6 pess a6 hlaupa 6samt fjolda annarra me6 sama iitgang i huga. Reykjavikur Mara-

pon er meira, pvf paO er fjolskylduhdtfO, par sem hver og einn nteypur og skokkar eftir sinni getu og oll framkvemd miOast vi6 a6 jafnt ungir sem aldnir geti haft 6negju og hollustu af . Reykjavikur Marapon fer fram i fj6r6a sinn sunnudaginn ZS. agrist n.ti. i iyrra var pritttaka mjog 966, um 1000 manns t6ku p6tt f hlaupinu par af komu um 2OO fr6 0fl6ndum. Peir sem h6fu undirb0ning a6 fyrsta Reykjavikur Maraponi 6ri6 1984 6ra6i ekkifyrir a6 6rangurinn af pvi starfi yrOi eins g66ur og raun ber vitni. Pennan 6rangur ber fyrst og iremst a6 pakka hinum fjdlmorgu einstaklingum og fyrirtekjum, sem lagt hafa Maraponinu li6 6 6eigingjarna.n h6tt. Af fyrirtakjum eru par fremst f flokki Fluglei6ir,heykjavikurborg, Fer6a-

skrifstofan 0rval, Morgunbla0i6, Henson og fleiri og

fleirl Ber

a6

iera

peim #rstatar

pakkir 5samt ollum peim, Sem leggja hdnd 6 pl6ginn s,s. starfsmonnum Reykjavfkurborgar -ei og logreglu 6samt Hj6lparsveit sk6ta og hinum fjdlm6rgu sj6lfbo6ati6um teggla sitiat morkum 23. 6g0st n.k. I fyrra kom fjoldi 6horfenda til a6 fylgjast me6 og fagna hlaupurunum A hlaupalei6inni og er peir komu i mark. Ahorfendur fognu6u ekki eingOngu sigurvegurunum, pvi peir f6gnu6u ollum keppendum er peir luku hlaupinu pannig a6 hverjurnog einur fannst hann veia sig-

urvegari er a6 markinu kom. Ekki er nokkur vafi ab petta er eitt pa6 mikilvegasta og

eftirminnilegasta f huga hvers p6tttakanda. Er pa6 von okkar a0 semitestir komitiia6 fytgjast me6 hlaupinu, pvf hegt er a0 lofa st6rkosilegri og eftirminnilegri keppni.

Kn1tur lskarsson, formaOur Reykjavikur Marapon.


Hreyfing er nau6synleg Nri eru lep 20 6r si6an 69 t6k aO i6ka hlaup reglulega. Fyrstu 6rin efdi 69 me6 keppni i huga en d sibari 6rum hef 69 hlaupiO m6r til heilsubotar. Pegar liti6 er yfir farinn veg 20 6r aftur i tlmann s6st hve gifurlegar breytingar hafa Att s6r staO. Fyrst pegar 69 byrja6i voru hlaupask6r mjog ofullkomnir, t.d. keppti 69 d striga-

skom i vi6avangshlaupi iR 1969 og lenti 1 odru sati. Prekefingar voru stundaOar innanhfss d vetrum me6 66ru frj6lsipr6ttaf6lki og einnig var hlaupiO 0ti. Verti6in byrjadi 6 sumardaginn fyrsta me6 Vidavangshlaupi [n og premur dogum seinna meb Drengjahlaupi Armanns. Eftir FaO fer6ust efingar upp a Melavoll og

tffie,

W W' W&'

keppt var 6 hlaupabraut allt sumari6. Mjog sjaldgaft var ad sj6 f6lk hlaupa

d

gotum

fti d

pessum drum og

fengum vi6 pessir fdu s6rvitringar heyra lmsar hd6sgl6sur.

aO

Hdpunktur keppnistimabilsins voru landskeppnir par sem tveir keppendur

voru f hverri grein fr6 hverju landi. Fjolmenn vibavangs- og gotuhlaup voru n@r 6pekkt og siik hlaup aOeins stunda6 af ,,alvdruhlaupurum" sem undirb0ningur fyrir keppni 6 hlaupabraut.

Me0 peirri heilsurektarbylgju

er

h6fst i Bandarikjunum 6 8. dratugnum t6k almenningur fyrst ad i6ka hlaup i einhverjum meli. Pessi heilsurektar-

bylgja byrja6i medal menntaf6lks og


md lita 6 hana sem vi6brog6 pessa pj66f6lagsh6ps vi6 afteidingum kyrrsetu, ofdts, reykinga o.fl. lasta sem komu fram ivanlidan og 6timaberum

daudsfollum. Fyrir kyrrsetuf6lk ndtimans er hreyfing nau6synleg. Sumir synda, a6rir fara 6 skidi og enn adrir hlaupa. Naubsynlegt er fyrir p6 sem hlaupa reglulega a6 gera eitthva6 annad lika, slikt skapar tiibreytingu og er likamanum hollt. A islandi er a6 morgu teyti editt a6 stunda hlaup sem keppnrsipr6tt vegna

slemrar vedr6ttu og er lj6st af peim sokum ad vi6 munum aldrei eignast langhlaupara sem eru a alpj66legum melikvarda nema peir dvelji erlendis 6rum saman. Fyrir trimmara er hins

vegar gott aO hlaupa d islandi, p.e. ef menn hafa ,,varaipr6tta,, pegar ve6ur og fer6 hamla hlaupum, t.d. sund e6a ski6i.

Eg gef ndkvemlega ekkert

fyrir

,,karlmennsku" peirra sem reyna a6 hlaupa i h6tku og snj6, einkum p6 pegar hdlka og rok fara saman. Slikt er hettulegt og er pvi miklu skynsam_

Iegra og dnegjulegra ad gripa til vara-

ipr6ttar.

Si6astlibinn vetur t6k 69 a6 idka skidagOngu sem varafpr6tt. Mjog oft st66 69 frammi fyrir peirri 6kvor6un er 69 kom heim rlr vinnunni hvort 69 atti

ad fara dt aO hlaupa eda i ski6agongu. Min reynsla er s0 a6 ski0aganga s6 mjog 966 i bland me6 htaupum. Einnig er sundi6 966 varaipr6tt, einkum pegar f6lk finnur fyrir mei6slum t.d. i h6sin, kdtfa eda pegar beinhimnubolga angrar f6lk. pe er gott a6 hvila sig 6 hlaupunum en halda hreyfingunnl afram i sundlauginni. A6 lokum vii 69 benda peim sem hlaupa s6r til dnegju og hressingar ab spara ekki vi6 sig sk6tau. Hlaupask6rnir eru langmikilvegasti 0tbrina6urinn. Kaupid vandada sk6. Feir eru dlirir en 6dlrir hlaupask6r eru yfirteitt illa sni6nir og (r blondu6um efnum. Peir skapa vanliOan i f6tum og geta leitt til 6timabarra mei6sla. Athugid einnig a6 bestu sk6rnir eru mi6a6ir vi6 dkve6na kjorpyngd htauparans og pd

vegalengd sem hlaupin eru hverri.

d viku


s {lJ

.Q iii

nm

5$

<qH.:1*

*.8 P<R,

h q! do- rD * w" i.f] t{] q{ {s} u} \l

i9 oq s) $r \* tf) L{) < to to.$ E

#{mi\

(t."*_#r k

wf\\ *:';tL*'--'*'

{tt

,,

rt; - }}i

=='.t##* _.__-j r* :'::t::=fial I

reffi M W W

ffi W


Proun lslandsmetsins i maraFonhlaupi Petta 6 einungis vid um hlaup sem hafa veri6 42.195km. Magnfs Gu6bjornsson [r KR keppti hins vegar i maraponhlaupum, sem voru 4O.2km fyrir rdmri hdlfri old si6an. Hann htj6p 6 3:10.15 dri6 1926, 6ri6 eftir tt3:04.40 og dri6 1928 e 2:53.06. Hafsteinn Sveinsson fr6 Selfossi hljop 42.2km fr6 Kambabrfn tit Reykjavikur d 3:01 .02 6ri0 1957. Vegna mjog mikils he6armismunar er p6 ekki hagt ad bera pann tlma saman vi6 a6ra.

J6n Gudlaugsson Hogni Oskarsson Hogni 0skarsson Hogni 6skarsson Hogni 6skarsson Hogni 0skarsson Sigfrjs Jonsson Sig. P. Sigmundss. Sig. P. Sigmundss. Sig. P. Sigmundss. Sig. P. Sigmundss. Sig. P. Sigmundss.

Afrekaskrd istands i Maraponhlaupi

Reykjavik

3:15..1 7

Rochester, USA Buffalo, USA Rochester, USA Rochester, USA

3:05.38 2:53.05 2:50.56 2:49.14

1968 1975 1975 1976 1976 1977 1978

NewYork Engl. Reykjavik 1981

2s8.29

Windsor,

2:31.33 2:27.03 2:23.43

Wolverhampton 1982

2:21 .20

2:19.46

NewYork London Berlin

1983 1

984

1985

Brautarmet / Course Records

1 Sig. P. Sigmundss. FH 2 Agust Forsteinsson UMSB 3 Sighv. D. Gu6mundsson lR 4 Steinar Fridgeirsson in 5 Sigfris J6nsson in 6 J6hann H. J6hannsson in 7 Hogni Oskarsson KR

2:19.46 2:29.O7

Berlin Manchester

2:32.37

Hafnarfj.

2:3O.44

Reykjavik Windsor

19

lEgirGeirdal

iR UMSK

20

Hallgrimur

iSi

2:38.29 2:41.24 Hafnarfj. 2:49.14 New York 2:49.44 Hatnarfj. 2:50.19 Hafnarfj. 2:52.52 Hafnarfj. 2:53.54 Reykjavik 2:54.34 Reykjavik 2:54.43 Reykjavik 2:55.34 Reykjavik 2:57.54 Reykjavik 3:00"23 Reykjavik 3:00.52 Halnarfj. 3:01.06 Boston 3:05.23 Reykjavik 3:06.00 Exeter

KR UBK KR

3:24.25 Washington 3:25.00 Boston 3:53.00 New York

8 Bragi F. Sigur6sson 9 Gu6mundur Gislason t0 Arni Kristj6nsson

UMSK A A 1 1 Jakob Bragi Hannesson iR '12 J6hann lngibergsson FH 13 Gunnar UMSK 14 Stefan Friogeirsson iR

Snorrason

Forleifsson in 16 LeiknirJonsson A 17 Sigurj6n Andr6sson in '15 P6tur

8

3:51.04

Reykjavikur Marathon

KARLAB

t

HSK KR KR KR KR KR in FH FH FH FH FH

Benediktsson

Arsall

Frdinsson

1 1

985 983

MALE

1

983 1 986

Marathon:

''t978

Half Fun

Run:

983 1 976

FRA GER tcE

D. Chaibi

Marathon: Herbert Stetfny Hannes Hrafnkelsson

2:2O.3O

1:06,10 2'1

,59

1

983 1982 1

982 1 986 ''t985 1

1

981

1

981

1

986

1

981

1

983

1

981

1 1

FEMALE

Marathon:

GBR FRA lcE

Lesley Watson Half Marathon: Sylvie Bornet Fun Martha Ernsd6ttir

Run:

2:52,45 1:17,43 24,42

984 983

KONUR

1

Anna Kristjdnsd6ttir

2 Frl6aBjarnadottir 3 Lillf Vidarsdottir

1981

1984 1979

Atrekaskr1 fslands i hdllmaraponhlaupi KARLAR

KONUR

Sigmundss. 2 J6n Di6riksson 1. Sig. P.

FH FH

3 Agrist Porsteinsson UMSB 4 Steinar Fridgerrsson in 5 M6r Hermannsson UMFK 6 Johann lngibergsson FH 7 Sighv. D. Gu6mundsson [R B

Sigfris

Jonsson

Jakob B. Hannesson 10 Stefrin Fri6geirsson 11 Gunnar P. J6akimsson 12 Frimann 13 Jakob

9

in

1:07.09 1:09.13 1

:10.41

1:10.48 1:10.54 1:12.01 1:12.21

986

1

987

Haag

1

Reykjavik

1

986 984

1

986

Haag Haag Haag

:12.30 Reykjavik 14.18 Reykjavik 1 :15.56 Reykjavik

1 1

1 Martha Ernstd6ttir 2 Lilja Gudmundsd6ttir 3 Frida Biarnad6ttir 4 Lilly Vi6arsd6ttir 5 Birna Bjornsdottir 6 Margret Brynjolfsd. 7 Bjorg Kristjdns. 8 Snjolaug E. Bjarnad. 9 Ursula Junemann

986 986

1

1

1:

1

984 987

1

984

in

10 Sigr[nGu6mundsd6ttir

1:16.

1

987

11 Valborg J6nsd6ttir

FH

987 986

12

1 1

987

1

985

14 15

15

UMSB

:16.20 :18.30 1 19.00 1:20.24 1 :20.51

17

FH

1:2O.54

Haraldsson

1

Reykjavik

iR iR

Flreinsson Haildorsson '14 Bjorn Halld6rsson 15 PdllJ6nsson 16 Skili Forsteinsson Magn0s

Haag

in UNp UMSE

1 1

:

.33

1B J6hann H. J6hannsson in

1:21

19 20

1:21.43 1:22.00

Magnds Gottfredsson Kristjdn Sk0li Asgeirsson IR

Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Heykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

1

.1984 1

985

985 1 986 1

1

985

1

lngunn Benediktsd6ttir

3 Gu6bjorg Haraldsd6ttir lngibjorg Haraldsd6ttir Hanna Birgisd6ttir

A in

Uin in UMSB

KR is KR KR

t:zo.+o 1:30.01 1:32.59

is8.42 i:41 .oo 1'.44.42 1:44.42 1:45.51 1:49.21

1.47,07 1:50.06 1:50.35 1:51.24 1:54.54 2:01 .06

Reykjavik 1987 Altendom 1984 Reykjavik 1987 Reykjavik 1987 Reykjavik 1987 Reykjavik 1987 Reykjavik 1985 Reykjavik 1987 Reykjavik 1985 Reykjavik 1987 Reykjavik 1985 Reykjavik 1985 Reykjavik 1984 Reykjavik 1985 Reykjavik 1985


59 52 46 45 3:31.23 69 46 3:31.48 30 47 3:32.OO 89 48 3:32.05 37 49 3:34.32 7 50 3:36.15 76 51 3:37.53 60 52 3:38.12 71 53 3:38.52 17 54 3:42.39 49 55 3:44.15 26 56 3:44.49 64 57 3:49.57 65 58 3:49.57 42 59 3:50.03 66 60 3:52.33 21 61 3:52.55 4 62 3:55.13 67 63 3:55.52 32 64 3:57.09 79 65 4:03.29 36 66 4:05.56 48 67 4:10.30 39 68 4:12.32 57 69 4:14.02 85 70 4:15.30 50 71 4:15.54 92 72 4:17.29 23 73 4:23.15 51 74 4:3O.23 77 75 4:36.57 1 76 4:37.22 72 77 4:44.06 55 78 4:45.44 19 79 5:02.55 29 42 3:28.OO 43 3:30.08 44 3:30.47

Beykjavikur Marapon I 986 Urslit / Results MARATHON

KARLAR / MALE FRA 1 2:2O.3O 11 Chaibi IRL 2 2-.22.11 9 Billy Gallagher DCO 3 2:23.52 9 Andrew Daly SWE 4 2:28.25 62 Mikael Hill 5 2:30.44 83 Steinar Jens Fri6geirsson ISL SCO 6 2:34,42 86 Tim Jones SCO 7 2:36.O9 58 Michael Francis B 2:41.44 80 Sighvatur Dfri Gu6mundsson ISL 9 2:46.24 74 Rafael A. Bordonaba USA SWE 1O 2:4v.22 B7 Uno Stromberg USA 11 2:47.45 78 Sam Going GER 12 2:5O.46 33 Harald Sakowski SPA 13 2:51 .27 56 Manuel Navarro 14 2:53.54 41 JakobBragiHannesson ISL GBR 15 2:54.04 12 Charles Turnbull FRA 16 2:54.31 63 Olivier Michaud SCO 17 2:55.05 68 Paul Mills 18 2:57.34 84 Stephen Harper GER ISL 19 2:57.54 73 P6tur Forleifsson ISL 20 3:00.38 82 Stef6n Fri6geirsson SWE 21 3:01.00 5 Angelo Redaelli GBR 22 3:O1 .22 20 David Northcroft GBR 23 3:04.36 14 Christopher Clark ISL 24 3:05.31 35 Hogni Oskarsson FRA 25 3:05.56 18 Crier Bernard ISL 26 3:07"09 31 Gu6mundur G islason FRA 27 3:O9.44 61 Michel Carraz GBR 28 3:09.56 43 John Allen 29 3:09.57 27 Fructuoso Barba SPA GBR 30 3:11.00 44 John Good FRA 31 3:1 .28 16 Claude Bertoli 32 3:11.43 34 Hugo Amman CHW 33 3:13.02 38 Jack Brewster USA 34 3:14.41 54 Kurt Felle GBR 35 3:1 8.37 15 Christopher Holmes GBR ISL 36 3:19.56 90 Ag0st Bo6varsson 37 3:20.05 13 ChrislerAhlen SWE 38 3:23"36 7A Peter Petersen FAE 39 3:24.24 22 Edward Harold GBR 4O 3:24.49 53 Kim Grant GBR 41 3:26.12 93 Asgeir Theodorsson ISL 1

54

56 59 62

57 57 58 53 41

50 42 55

38 56 qo

62 63

49 58 55

-:

34 39 42 45 JI 41

54

46 42 54

35 FC

47

1

55 50 60

2 3 4 5 6

40 55 45

HALF MARAFON / HALF MARATHON KARLAR / MALE

10

643 Steve Surridge 500 Alan Rich 630 Sigur6ur P. Sigmundsson 578 J6n Di6riksson 525 Claude Minni 576 J6hann lngibergsson :13.56 6'1 1 Phil Robles :15.14 528 Edward Saxby :'16.20 537 Frlmann Hreinsson 1:16.25 565 lan Wright :16.26 636 Ferdi Theisen 1:16.57 553 Heath Banton 1:18.10 653 William Byre :18.56 534 Erik Mathiesen :19.00 514 Bj6rn Halld6rsson 1

1 1

1

1 1

GBR GBR ISL ISL FRA ISL USA USA

ISL GBR GBR GBR GBR NOR ISL

sco ISL

35 52 47 59 67 46 58 42 34 43 38 53 54 5,1

24 64 47 54 44 32 45 55 56 56 26 45 67 16

54 39 30 30 34 32 30 68 59 45

MARATHON KONUR / FEMALE

41

Urslit / Results

1:07.09 1:08.03 1:08.09 'l :09.'13 1:09.13 1:12.13

Peter Lund

Gunnlaugur Sk0lason lEgir Geirdal lngvar Gar6arsson Benjamin Alexander Robin Wilson Michael Hartmere Philippe Le Douared Craig Voise Jon Guomundsson Francois Faure Owen Boyle Patrick Marchiel Jerry Smith Patrick Maiabault Dauglas Read Andrieu Patrick T Taylor Gisli Asgerrsson Gerge Bellan lan Harold Edmundson Jon Guolaugsson JacquesAusina Markus Safaricz Sture Sandvall Ken Blanshard Asbjorn Einarsson Edward J Scivruk Kenneth Wilkins Roy Jasinsky Agnar Egilsson Pierre-Claude Gounot Magnus Asbjornsson David Christie Gr6tar Gu6ni Gu6mundsson

USA CAN GBR GBR ISL ISL ISL USA GBR USA FRA USA ISL FRA GBR FRA USA FRA GBR FRA GBR ISL FRA GBR ISL FRA OST SWE AUS GBR USA GBR USA ISL FRA ISL

JI

Reykjavkur ltiaruPon 1986

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1| 12 13 14 15

Michael Frankfurt Kevin Goransson John Walden

60

49 57 55 56

60 54 65 68 56 41

67 59 52 54

'16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 r31 32 33 34 35 36 37 38

2:58.09 3:16.00 3:21 .32

4:05.17 4:18.34 5:04.43

95 98 100 97 102 99

:19.25

622

1:20.25 1:20.28

640

1

:20.58 1:21.43 1:23.34 1:24.10 1:24.11 1:24.36 1:24.43 1:25.18 1:25.35 1:25.42 1:25.45 1

1:25.51

1:25.27 1:26.28 1:27.22 1:27.32 1:27

-46

1:28.15 1:29.23 1:29.24

604 594 599

623 5'15 581

639 5O7

663 543 646 600 520 589

572 571 621 595 522

615

592

Carol Macario Elyane Cave Jill Laird Diana Baty Nicky Goffe Hilda Klieach

GBR FRA GBR GBR GBR USA

63

Shawn P. McCabe Stephan Bouscher Michael Lawrence Larry Crane Magn0s Gottfre6sson Rognvaldur lngporsson Bjorn P6tursson J6n Mdr Bjornsson Soenke Hansen Baldur Hermannsson Arni Arnason Gu6mundur Hannesson Thorbjorn Nelnes Magn[s Haraldssoon Brynj6lfur Asp6rsson Kn0tur Hreinsson Joseph Brillhart John Gilmore Russel Shaw Lars-Erik Hill Bodvar J6nsson PAllArnar Kristj6n U. Nikulasson

USA FRA GBR USA ISL ISL ISL tsl GBR ISL ISL ISL NOR ISL ISL ISL USA USA USA SWE ISL ISL ISL

58 66 57

51

49 49 59 44

44 65 68 70 67 45 68 63 48 26 61

54 68 41

50 34 40 66 64 68


39 1:29.39 40 1:28.27 41 1:28.56 42 1:29.08 43 1:29.28 44 1:29.43 45 1:29.58 46 1:30.05 47 1:30.28 48 1:30.37 49 1:30.40 50 13A.44 51 :31 .'l 52 :31.21 53 1:31 .21 54 1:31 .24 55 1:31.36 56 1:32.03 57 1..32.11 5B 1i32.28 59 1:32.42 60 1:33.04 61 1:34.O4 62 1:34.09 63 l:34.21 64 1:34.24 65 1:34.29 66 :35. 10 67 I :35.1 8 68 1;35.31 69 1:35.50 70 1:36.04 71 1:36.22 72 1:36.26 73 1:36.40 74 1:36.53 75 1:37.30 76 1:37 .42 77 1:38.23 78 1:38.54 79 1:38.57 80 :39. ,l2 81 1:39.25 82 1:39.37 83 1:40.21 84 1:40.30 85 1:41 .02 86 1:41.08 87 1:41 .14 88 1:41 .17 89 1:41 .17 90 1:41.31 91 1:41 .33 92 1:41 .52 93 1:42.18 94 1:42.21 95 1:42.34 96 1:43.25 97 1:43.28 98 1:43.30 99 1:43.32 100 :43.33 101 :43.39 102 1:43.48 103 :43.53 104 1:44.03 05 1:44.17 106 1i44.25 107 I:45.06 08 :45.1 109 1:45.25 110 1i45.29 111 1:45.50 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

585 Karl Hoyt 610 Peter Patchelor 584 Karl H. Gu6laugsson 568 Jean Francois Faure 527 David Luther 641 Stephan Westbrook 654 Forsteinn Mdr Kristj6nsson 650 Valdimar J6nsson 6J9 Snorri Magn0sson 545 Gudmundur 6lafsson 535 Edwald cuht 563 lan Farr 542 Gudj6n Gistason 597 GunnarKristjdnsson 649 Tomas Ponzi 620 Robert Eddy 532 Eirikurporsteinsson 627 Sigurj6nArmannsson 519 Bruce David Gobeli 533 Elias Atlason 555 Helgi Grlstafsson 525 Sigurj6n Andr6sson 636 Snorri Briea 656 ForvaldurKristjdnsson 664 ArsallBenediktsson 567 James Goffe 580 J6n Ldrusson Stefdnsson 667 dlafur K. P6lsson 560 Hlo6ver Orn Rafnsson 648 T6masZodga 668 6skar Sveinn porsteinsson 634 Skrili P. Alexandersson 613 P6tur Baldursson 508 Birgir J6safatsson 517 Brian Shelby 548 Gfsli Torfi Gunnarsson 647 Tryggvi Felixson 642 Lars Schmidt 558 Herbert Svavar Arnarson 573 Chris Gislingham 540 Gr6tar Einarsson 524 Chris Lindsey 612 Philippe Guittotte 516 Bragi Smith 657 F6rhallurJ6hannesson 651 VilhjdlmurMatthiasson 523 Brii Kristjdnsson 574 J6hann H. Bjarnason 596 Leifur Gristafsson 582 J6n Sigurdur Halld6rsson 607 Niels Rafn Gu6mundsson 504 Ari Sk0lason 666 6lafur Gunnarsson 505 Atle Vivaas 588 KjartanHalldorsson 606 Mike Taynor 601 Magn0s J6nsson 531 Einar Olafsson 521 Borge Wigum 619 Rick Barnhill 570 John Brown 661 Arni Fri6riksson 579 J6n Gunnlaugsson 644 Styrmir Elvar J6hannesson 511 Bjarni Berings 575 J6hann Hauksson 603 Michael Dittano 593 Kdri Gislason 662 Arni Sigurdsson 632 SigurdurAsgrfmsson 665 6lafur Gunnarsson 546 Gu6ni Sigur6sson 591 Kristi6n Mdr Sigurj6nsson

USA GBS ISL FRA GBR USA ISL ISL rsl ISL GBR GBR ISL iSL ISL USA ISL ISL USA ISL ISL ISL iSL ISL ISL GBR ISL iSL ISL

rsL

ISL ISL ISL ISL GBR ISL ISL FIN ISL GBR ISL USA FRA ISL ISL iSL ISL rsl ISL lsl ISL ISL ISL NOR ISL USA tsl

rsL

NOR USA GBR ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL

57 32 66 65 59 63 55 63

60 49 35 36 69

48 59 44 48 66

55 61

57 41

68 49 58 60

65 46 54 46 54 60

69 57 57 71

55 41

70

54 49 55

60 72 53 61

112 1:45.52 506 Axel Arnason 13 :45.56 537 Friedrich Schuetz 1'14 1:46.07 S52 Hans Kristj5nsson 115 1:46.27 617 Ragnar Finnsson 16 I :46.43 550 Halld6r Eiriksson 117 '! :46.56 513 Bjorgvin Gestsson 18 1:46.57 566 slrvin Attenberger 19 1 :46"59 503 Anton Magnisson 120 1:47.16 614 P6tur Petursson 121 1:47.57 659 F616lfur Matthiasson 122 1:48.02 599 MagnIs Bjarni J6nsson 123 1:48.23 624 Samir Antar Shahin 124 1:48.51 SOz Andrew Cox 125 1:49.15 554 Heimir J6nasson 126 1:49.48 547 Kevin Wadalavage 127 1:50.07 633 Skrili Baldursson 128 1:50.38 628 $igur6ur Blondal 129 1:50.38 602 Magnis P6tursson 130 :50.41 509 Birgir Sigurj6nsson 131 1:51 .17 bg8 Fri6rik Gu6mundsson 132 1:51.4'1 652 Vilmar Petersen 133 1:52.25 608 Olle Johansson 134 1:52.42 626 Sigurj6n lngvarsson 135 1:52.51 698 Mike Pierson 136 :53.21 51 6 Pdlmi A6albjornsson 137 1:54.02 6t8 Richard Sheldon 138 :55.45 S59 Hilmar F" Thorarensen 139 :56.05 577 J6n Ba16ason 140 1:56.32 593 J6n Sleinar GuOmundsson 14'l 1:56.35 631 Sigurdur Arnason 142 1:56.37 658 P6rir J. Mustico 143 1:56.41 645 Svanur Bragason 144 1:56.43 635 Richard Pratt Smith 45 :57.13 530 Egill Ag0stsson 146 'l:57.14 609 Quday Hraniky 147 1:57.36 557 Helgi Valdimarsson 148 1:57.52 549 G[stav Arnar 149 1:59.48 590 Kristjdn Eggertsson 150 :59.49 501 Albert Jakobsson 51 2:00.19 1107 Fri6rik Berthelsen 152 2:03.15 556 Helgi Hdlfddnarson 153 2:03.39 547 Gisli MagnUsson 154 2:06.48 629 Sigurdur Gudj6nsson 155 2:06.49 586 Karl Steingrlmsson 156 2:11.52 637 Snorri Hafsteinsson 157 2:26.54 526 Dave McCarthy J

1

'1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ISL GBR ISL ISL ISL ISL USA ISL rsl lSL ISL ISL GBR ISL IJSA lSL ISL ISL ISL ISL ISL SWE ISL GBR ISL GBR ISL ISL tsl ISL ISL ISL USA ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL tsl ISL ISL ISL ISL USA

61

39 56

47 72 72 55 66

36 53 64 54 59 66 55 55 60

47 63 55

45 27 58 57 60 18

40 49

47 49 63 45 48 50 61

36 33 73

62 70 52

38 51

47 53 22

61

64 63 58

62 56 59

57 64 59 4'l

64 63

59 41 61

70 21

50 57 65

69 57 5,I

63 41

46

11


Reykiavkur MaraPon I 986

Beykiavkur tiaraPon I 986

nAur mlRnPoN i HALF MARATHoN KONUR / FEMALE

SKEMMTISKOTT / FUN RUN KARLAR / MALE

Urslit / Results

Urslit / Results

1 2 3 4 5 6 7 8 I 1C r1 fi llii 14 'ti 1e 17 18 19 2A 21 22 23 24 25 26 27

1:17.43 1:20.4A

Sylvie Bornet Martha Ernstd6ttir Margraet Koontz 688 1:21 1:23.12 672 Bjorg Moen 1:30.13 682 Carina Johansson 1:32.07 683 Judy Farr 1:32.59 679 Fri6a Biarnad6tttr 674 Birna Bjornsddttir 1:41 675 Charlotte Fetscher 1 :4'l 689 Margr6t Brynjolfsdottir 1 :41 1:42.13 694 Sara Shelby 1:44.43 685 Louise Zimmermaii 1:45.51 696 Sn|6laug El in Blarnad6ttir 1:46.Q2 674 Carolyn Stevens 1147.t)7 695 Sigr0n Gu6mundsdottir 1:47.16 681 lngrid Hill 1:48.5t1 686 Linda Green 1:49"32 684 Lesley Wright Bjorg KristiAnsd6ttir 1 :50.C7 671 Linnea Webb 68-I 1:51 1:54.54 680 lngibj6rg Haraldsdottrr 1:57.32 677 Colette Ecjdy 2:00.39 669 Antonia Davalos 2:O7.4O 691 Margr6t Jonsd6ttir 2:09.48 673 Bryndis Kristiansen 2:16.09 1669 Margr6t Gunnarsdottir 2:36.19 676 Cindy Bennett

.38

.00 .10 .53

.5V

697

692

FRA ISL

60 64

USA NOR SWE

56

1 2 3 4 5 6 7 8 g 1C fi 12

47 63

GBB

tsL ISL

46 aa

GBR

tsL GBR HOL ISL USA

55 50

le

14 15 16 17 18 19 2B 21 22 23 24 25 26 27 28

AF

tsr,

48 47

SWE

4il

GBFt

SLi

GBR

57

tgL

46

U5A ISL USA

61

50

ESP

ISL

48 48 65

USA

47

tsL ISL

"

".,

12

23.57 24.12 24.50 24.55 25.52 26.46 26.26 26.29 26.37 26.54

26.58 t7 n) 27 A5 27 15 27.15 27.?4 28.42 28"04 28 06 28"08

28.14 28.25

28.30 28 30 28.37 28.38 28.42

^W

"

t'1

|ia,, U):::,

1469

Ag0stPorsternsson Boas Jonsson 1070 DanielGudmundsson 1078 Duncan Clarc 1341 Sigur6ur Atli Jonsson 1750 Ole Pedersen 1 002 Agnar Steinarsson 1014 ArnarJonsson 1291 Larry Kaufman 1 418 Vignir Biornsson 1283 KristjdnHalld6rsson 1488 AsmundurEdvaldsson 1058 Bj6rn Traustason 1098 EngilbertFri6finnsson 1472 Amr.rndisigmundsson 1481 lngvarGu0muncjsson 1178 Halld6rHalldorsson 1464 Orn Erlingssor' 1144 Guttormur Biering Hallgrimss 1467 Orn6lfurJonsson 1473 Arni Blondal Hans theo Nieder 1 1 Gu6ni Gubnason 1 1 1032 BergPor olafsson 1362 Snorri Gunnarsson 1290 KristjAn P. Halld6rsson 1000 Aaron Brillhart 1243 Jon Bragi Burgmann 1

067

85 61

L

t

"""'

I .-",a:t

6." tut

et^1:3,"1 1l:,

ISL ISL ISL GBR ISL DAN ISL ISL USA ISL ISL tsl tst tsl. lslrsL ISL ISL ISL tsLISL GER lsL ISL ISL ISL USA ISL

fuWW"

tt&

.&"t

,,'&%' #".

dwu.

23.28

Wa rg wt/.;M9 4 Wt ffil

Wry:

57 63 61

68 68 60 64 65 61

69 69 69 71

69

6t 65 57 64 64

67 63 49 65 71

68 61 71

68

&


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

28.51

28.57 29.03 29.04 29.07

29.08 29.'18

1441 Frostur Fri6berg Gislason 1332 R0narVilhjAlmsson 1361 Snorri Dal Sveinsson 1248 J6n Gu6marJ6nsson 1307 Orri P6tursson 1447 P6rarinn B. F6rarinsson 1056 tsjorn Sigur6sson

29.35

'1390 12O3

29.37

1403

29.40 29.42 29.45

29.46 29.54 29.55 30.02 30.02

1003 1085 1055 BjornPeturSigur6sson 1033 Birgir Eiriksson 1432 Forkell Magn0sson 1485 AsgeirGudnason 1343 Sigurbur Freyr J6natansson 1496 6lafurG.Gu6mundsson

30"05

1

29.33

30.07 30.13 30.14 30.16 30.19 30.21

30.23 30.23 30.27 30529 30.30 30.30 30.37 30"38 30.41

30.43 34.44 30.45 30.45 30.46 30.47

'l40

1126 1037 1313 1744 1211 1148 1092 1431 1 1

93

1084 1257 '1435

SveinnAsgeirsson HermannHerbertsson Tryggvi Jrilius Huibner AgnarSverrisson Einar Heimisson

Gunnar Arnason Gunnar B. Kristinsson Birgir F. J6akimsson P6tur P6tursson Gudmundur P. J6nsson HjaltiSigurbjornsson GudmundurBergP6rsson Eirlkur Svanur Sigf(sson ForgrimurPrdinsson Haukur Sveinsson Einar F. Kristinsson J6n Vilhj6lmsson Porsteinn Helgi Gislason

1453 P6rir P6risson 1749 Tore Nordsteien 1039 Bjarki Bjarnason 1260 J6nas Bjarnason 1246 J6n G.Oskarsson 1212 HialtiPorsteinsson 1747 olafur Haraldsson 1174 Halp6r Ragnarsson 1018 Aron Halld6rsson

ISL iSL ISL

72 70

69 70 71 72

30.47 30.50 30.59 31.00

73

31 .04

74

31.05

75

31 .14

76

31 .15

E6

31 "29 31 .33

87

31 .34

1309 Piers Clark 1232 Jerome Rachuy 1460 P6r6lfurP6rlindsson 1259 Jon F6r0arson 1416 ViggoBenediktsson 1477 Arni Ragnarsson 1121 Gerald Shilling 1074 Da6i Har6arson 1047 Bjarni Sivertsen 1 146 Gu6bj6rn Sigvaldason 1429 Porbjorn E. J6nsson 1077 Drew Luebke 1292 Leifur Einar Le6poldsson 1017 Arnar F6r Elisson 1099 Erlendur F6r Gunnarsson 1495 6lafur Fri6rik Oskarsson 1380 Sumarli6idskarsson x019 Atli Arason 1080 Egill Gunnarsson

88 89

31 .34

1

31.35 31.44

igL

v2 50 73 v5 53 64 45 57 62 56

ISL

69

81

!sL

69 64

82 83

ISL ISL

ISL

lsL iSL ISL

iSL ISL

,SL

isL

31.16 78 79 80

84

31.'18 31 .18

31.22 31.22 31.23 31"24 31 .25

rsL

69 46 52 66

ISL

62

rsL

49 42

g0

o/

92 o2

31 .49

94

31 .59

oq

32.O3

ISL ISL

iSL

85

198

Helgi Garoarsson

ISL

68 67 59

ISL

v1

96

32.O4

ISL ISL ISL iSL

41

55

97 98

73 62

99 100

32.05 32.06 32.08

NOR

61

101

32.10

ISL

52 56

102

32.11

103

ISL ISL ISL ISL

51

'104

32.12 32.12

71

'105

32.15

1141 Gunnlaugur P. Nielsson 1043 BiarniHalld6rsson 1298 L6rus Arnason 1288 KristjdnSemundsson 1347 Sigur6urJ6nsson 1216 i-{o16urGunnarsson 1020 Atli Hauksson 1221 Hoskuldur Eyfjor0 1312 P6tur M6r Halld6rsson 'l 131 Gunnar Bjdrn Gunnarsson 1 151 Gudmundur Eyi6lfsson 1 104 Finnbogi Gunnlaugsson 1171 HafsteinnFri6finnsson 1041 Bjarni Elvar P6tursson 1 180 Halld6r Magnisson 1218 Ho16urHar6arson 1066 Bodvar F6risson

58

32.15

1

ISL

76

106 107 108

rsL iSL ISL ISL

rsL

71

s1

31 .34

31.53

32.

'10

32.1 6

32.16

065

Brynj6lfur

G

islason

1226 lngvar Karlsson 1942 Sigur6ur Eggert Asgeirsson

WW

GBR USA ISL ISL

rsl isl

USA iSL ISL ISL

rsl

IJSA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL iSL }SL ISL iSL tsl ISL ISL iSL ISL lSL ISL isl ISL ISL rsl ISL r9L ISL ISL ISL

69

63 44 71

39

72 40 56 43 58

39 53

65 65 V5

73

55 52 66 59 62 52 69

42 70 68 52 32 66 69

67 59 70

64 66 64 66 55 72 66


109 10 111 112 1t3 114 15 116 117 118 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1

1

1

32.17 32.18 32.20

1375 1293 1755

Steind6rErlingsson Leifur Franzson Jorgen F6r Pr6insson Valur L. Valdimarsson P6turA6alsteinsson Donald Hinz TraustiHafli6ason lngi Eiriksson Fri6rik Ellert J6nsson Gu6mundur Porsteinsson Forsteinn Hdgni Gunnarsson Fribrik F6r Halld6rsson Valtfr Gauti Gunnarsson

32.21

'1414

32.22 32.25 32.30

1310 1075

32.31

1225 1108 1 159 1436 1111 1412 1069 DagurBjdrnEbonsson 1247 J6nGunnrAxelsson 1841 J6hannesHjaltason 1 145 Gu6bj6rn Magnusson 1456 F6rmundurJ6natansson 1761 RagnarlngiAdalsteinsson 1 134 GunnarJ6nsson 1 105 Flosi Kristiansson

32.32 32.34 32.36 32.40 32.41

32.42 32.54 32.59 33.01

33.03 33.10 33.11

33.12 33.15 33.17 33.18 33.19 33.20 33.20

'1401

'1117

1231 ''l351 1234

Gauti B. Eggertsson James Knudsen Sigur6urSigurOsson J6hannesBj6rnsson HaukurHergeirsson

33.25 33.26 33.26 33.30 33.34 33.40

1192 1752 EirikurStef6nsson 1252 J6n R. Gu6mundsson 1137 GunnarSvavarsson 1356 Sigurour 6li H6konarson 1463 Orn Arnarsson 1 135 Gunnar Kr. Sigur6sson 1369 Stef6n H. Valsson 1073 Davi6Gunnarsson

33.41

1 1

33.21

33.42 33.44 33.45 33.47 33.48 33.50 33.51

33.58

66

1426 1276

G fsli

Hansen GuOmundsson

VoggurMagn[sson KristinnGu6laugsson

1376 Steinn J6nsson 1052 Biorn Hermannsson 1263 J0lfus Gisli Hreinsson 1255 J6n Savar 6lafsson 1112 Friorik F6r Sneblornsson 1154 GuOmundurJens

ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

tsL ISL

rsL

66 52 66 50 72 44 73 66 73 62 69 61

74 64 64 72 44 72 44

ISL ISL ISL USA

51

rsL

55

ISL

66

lsL

31

tsL

48

ISL ISL ISL

56

tsL

59

ISL ISL

71

tsL tsL ISL ISL

51

74 46

62 75

68 68 57 47 68

rsL

51

ISL ISL

58

tsL

69

ISL ISL

73 55

63

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 '190 191 192 193

33.59 34.02 34.04 34.04 34.07 34.07 34.08 34.08 34.09 34.12 34.14 34.20 34.21 34.21

34.22 34.22 34.25 34.26 34.27 34.29 34.30 34.34 34.35 34.35 34.42 34.42 34.43 34.44 34.45 34.45 ??.??

34.48 34.49 34.54 34.59 35.01

35.03 35.04 35.06 35.08 35.09 35.11

141

1

1242

Valgardur Sverrisson

J6nArnarPorblornsson SabiaJohn

1333 1487 AsgeirAsgeirsson 1'l'14 GaroarAlfonsson 1497 Porsteinn Olafs 1228 lng6llurP6tursson 1330 R0narGunnarsson 1279 KristinnF6rarinsson 1754 LArusFri6finnsson 1493 6lafur Egilsson 1421 Vilhj6lmurArnarson 1 183 Hannes P6ll Gu6mundsson 1 150 Gu6mundur Erlendsson 1009 Anton Bjarnason 1

196

Heimir Jakob Porfinnsson

1339 Sigurj6n 6lafsson 1438 Forvaldur Orn Arnason 1483 Asbjdrn J6nsson 1324 RobertAtcheson 1391 SverrirH6konarson 101

1

Arnaldur Loftsson

1036 BirgirM6r'r 1454 P6rirAg(st,iJ6nsson 1 188 Haraldur Gr6tarsson 1385 SvanblornEinarsson 1023 Audunn Sigurdsson 1oo8 Andr6s olafsson 'l 138 Gunnar ValtYsson 1256 J6n V. Hialtalin ???? J6hann P6tur Kristjensson 1223 HdskuldurTryggvason 1186 HaraldurDa6i Ragnarsson 1442 FrosturHelgason 1405 T6mas A. J6nsson 1315 P6ll Einarsson 1389 SveinnSigfinnsson 1303 Marteinn B. Skflason 1124 K6ri P6r Gu6i6nsson 1430 PorbjornRfnarsson 1 103 Fidel Helgi Gunnarsson 1314 P6ll Baldursson

ISL ISL USA ISL ISL tsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tsl ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tsL ISL ISL ISL ISL tsl ISL

rsl ISL rsl

ISL ISL ISL ISL ISL

59 73

65 62 32 57 74

44 73 62 55 64 75 68

47 75 68

47 60 64 62 70 76 46 68

65 54 61

45 66 ?? 61

73 67 63

47 73 71

72 71

73

57

.-w


194 195 196 197 198 199 200 201 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 237 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

35.12 35.12 35.13 35.13 35.14 35.22

35.25 35.26 35.26 35.27 35.29 35.30 35.30 35.30 35.31

35.33 35.34 35.37 35.39 35.39 35.44

35.44 35.51

1474 1762

Ari Eyberg Savarsson Jens Huelshof Bjorn Le6sson Arni Sigur6sson Halld6r Gudnason

1054 1478 1176 1160 Gu6mundurAgistsson 1439 PorvardurJ6nsson 1004 Albert Sveinsson 1236 J6hann Gu6laugur 1127 Gunnar Baldursson 1082 Einar Baldvin Arnason 1123 Gestur Hreinsson '1273

Kjartan Kristj6nsson

1499 6lafur l. Stef6nsson 1448 F6rarinn Einar Engilbertsson 1 190 Haraldur Matthfasson 1329 R[nar Geir Gunnarsson

15 '131 I 1 1

1507

Gar6ar Briem Ragnar Sverrisson 0latur 6skar Oskarsson Helgi Helgason OlafurKristj6nsson Steinar Bragi Gu6mundsson

1200 1503 1373 1089 Einar Asgeirsson 1354 Sigurdur Vibarsson 1286 Kristj6n Oddsson 1083 Einar Bjarni Sigur6sson 1229 lng6lfur Rognvaldsson 1051 Bjorn Gr6tar Stef6nsson 1269 Karl Helgason 1 153 Gudmundur lngi Gu6mundsson 1383 SvavarSvavarsson 1088 Einar Vidarssn

ISL ISL ISL ISL

rsL ISL

rsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

rsL rsL ISL ISL

ISL

35.52 ISL 35.53 ISL 35.54 ISL 35.55 ISL 36.03 ISL 36.04 ISL 36.05 ISL 36.07 ISL 36.09 ISL 36.11 ISL 36.11 '1753 Stef6n Eiriksson ISL 36.12 1034 Birgir Fri6j6n Erlendsson ISL 36.14 1152 Gu6mundur H. P6lsson ISL 36.14 1433 porsteinn Berghreinsson ISL 36.21 1422 Vilhj6lmur Berghreinsson ISL 36.1 5 1743 Grimar J6nsson ISL 36.16 1230 JakobHelgason ISL 36.18 1365 Snorri S. Konr66sson ISL 36.18 1419 Vignir P6tursson ISL 36.19 1444 F6r Fannar ISL 36.12 1282 Kristjiin Hafli6ason ISL 36.23 1434 porsteinn Brynj0lfsson ISL 36.25 '1476 Arni M6r Rilnarsson ISL 36.26 1388 Sveinn R0nar Sigur6sson ISL 36.27 1353 Sigurdur Valur Sverrisson ISL 36.28 1336 Siggeir Siggeirsson ISL 36.31 1001 Agnar Snedal Gylfason ISL 36.31 1399 Thomas Adair USA 36.32 ''187 Haraldur Erlendsson ISL 36.33 1093 Ellert Schram ISL 36.34 1120 Geir Omarsson ISL 36.39 1289 Kristj6n Sf monarson ISL 36.40 1156 Gudmundur Stefansson ISL 36.42 1462 AvarSnorrason ISL 36.43 1042 Bjarni G. Bjarnason ISL 36.43 1235 J6hann G. Sigurosson ISL 36.43 1751 Kristinn J6nsson ISL 36.47 1364 Snorri Hreggvi6sson ISL 36.48 158 Gu6mundur Porkelsson ISL 36.49 164 Gylfi Sigur6sson ISL 36.49 1299 Magn0s Bjornsson ISL 36"51 1053 Biorn Kristinsson ISL 36.55 1237 J6hann lngi Kristjansson ISL 36.56 1284 Kristj6n J6hannsson ISL 37.00 1372 Stefdn P. J6hannsson ISL 37.01 1285 Kristjdn J6hannsson ISL 37.07 1360 Skili S. Olafsson ISL 37.09 1384 Sveinbjorn Egilsson ISL 37.10 1402 Tryggvi Gar6arsson ISL 37.11 1012 ArnarBjarnason ISL 1 1

67 66 59 73

39 45 60 54 64

47 74 64 52 73

74 56 73 56 59 58 59

66 75 67 76 61

73

73 76 46 63 59

67 72 74 70 72

62 76 68

47 64 50

73 47 73 76 58 59

62 59

45 39 75

75 6B

46 49 74 40

64 35 58 50

64 75 51

75

42 71

54 55 75

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 383 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 229 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 31 1 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

155

37.13

1

37.15

1167

37.'t7 37.19 37.20

37.40

1323 1224 H6kon 6lafsson 1457 F6r6ur P6r6arson 1459 P6r6lfurJ6nsson 1049 Bjorgvin P6rsson 1465 Orn P6lsson 1261 J6nas Vi6ar Sigurdsson 1082 J6nas P6rJ6nsson 1486 Asgeir P6r Bjorgvinsson 1238 J6hann Magn0s Olafsson 1277 Kristinn H. Schram 1061 Bogi Leiknisson 1443 Prosturlngimarsson 1759 Bjorn Oddsson 1272 Kjartan Antonsson 1325 Robert Brown 1172 HafsteinnGudmundsson 1510 6skar Erlingsson 1504 olalur Vigg6sson

37.41

131

37.41

1381

37.21 37.22

37.23 37.25 35.29 37.26 37.28 37.30 37.31

37.32 37.33 37.34 37.35 37.37 37"38

37.42 37,42 37.43 37.43 37.45 37.52 37.52 37.53 37.53 37.53 37.54 37.54 37.54 37.58 38.00 38.10 38.20 38.30 38.35 38.42 38.50 38.55 38.55 38.56 38.57 38.59 39.00 39.01

39.02 39.03 39.04 39.06 39.10 39.11

39.12 39.13 39.15 39.18 39.19 39.20 39.21

39.22 39.23 39.26 39.28 39.29 39.30 39.31

39.32 39.35

1 1

1

18

1371

181 1217

1

1013

Gudmundur Petursson Gisli Reynisson Reynir Ragnarsson

P6turJ6hannsson SvanurKristjansson Gauti Stefdnsson Stef6n Stel6nsson Halld6r P6lsson Ho16urHalldorsson Arnar Hrei6arsson Erlingur Bjornsson EirikurJ6hannsson David Hudson Gu6mundurValur F6r6urJ6nsson Arnar Sigur6sson Bjarni B. Blarnason F6rirSkarph66insson Leifur Orri F6r6arson Frank Fetscher Sturla Geir Fri6riksson Karl K6ri Mdsson Haraldur Ogmundsson Bjarni J0llusson Bragi Hauksson

100 1091 1071 1157 1458 1015 1040 1452 1294 1 106 1377 1271 1 191 1045 1062 1393 SavarF6rMagn[sson 1244 J6n Eiriksson 1

'1302

Magn0s 0. Schram

1505 OlafurForsteinsson 1317 Pdll Jensson 1301 Magnfs L. Sveinsson 1072 Davi6Adalsteinsson 1080 BenediktSigurdsson 1425 Vi6ar G. Elisson 1475 Arni M6r Ragnarsson 1044 Bjarni J6nsson 1182 M6rus F6rArnason 1 'l

10

Fri6rik Sdlvi Geirsson 1264 J0lius Vi6ar Axelsson 1063 Brynjar Snar Kristjensson 1320 Ragnar Snorri J6nsson 1506 Olafur Orn J6sefsson 1358 Sigp6r Sigp6rsson 1 1 Gristaf Eli Teitsson 1368 Stet6n Emil J6hannsson 147O Agrist F6rJ6nsson 1 168 Gf sli Valdimarsson ',l39 Gunnar Porkelsson 1 1129 Gunnar Bjorn J6nsson 1305 Mikael Nikul6sson 1064 Brynj6lfurBjarnason 1209 Hjalti Egilson 1086 Einar Helgason 1395 Solvi Blondal

69

1494

6lafurFri6j6nsson

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL rsl ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

67 78

47 41

55 74 73 55

77 75 74 73 72

74 63 51

76

38 75

60 60

43 65 72

47 57 74 74

36 60

57 44 40 75 74 74

74 74 75 75 69 61

59 53 48 37

48 43 31

73

72 47 60 53

74 73 73 74

73 77 73 73 72 49 58 61

59 74 74 73 74 75

64

15


340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

39.40

361

40.47 40.48

362 363 364 365 366 367 368 369 370

39.41

39.44 39.48 39.49 39.50

15',12

1287 1222

1346 1363 1

133

40.02

1

101

40.05 40.09

1016 1 162

40.11 40.12

1427 1177

40.15

1

40.20

1

40.21

1

40.25 40.27

1116

489 386 1208 1 265

1

40.37

1

40.40 40.44

143

455 1 396

40.36 40.39

097

1318

355 1300 1

40.50

1

40.52

1113 1 035 1 508 1 357 1 050 't492 't147

40.53 40.54 40.57

501

371

40.59 40.59 41.00 41.03

372

41 .05

373 374

41 .10

41.13

1254 1142 1068

375 376 377

4',t.14

1

'1328

41 .15

194 1 170

41.17 41 .19

1278 1415

41.21

151

't253

381

41.22 41.24

382

41..25

1

383 384

41.26 41.27 41 .30

1

41.33

'1245 't741

378 379 380

385

386 387 388 389

390 391

392 393 394 395 396 397 398 399 400

41 .35

41.37 41 .39 41.41 41.43 41.45 41.52 41.57

1

1128 184

029 1466 1 205

't007 1227 1331

326 1 304 't274 1

41.59

1316 1 468

42.02

1461

42.O4

1

42j0

500 1204 1060

42.',t2

1

401

42.14

402 403 404 405 406

42.16 42.20 42.22 42.27

42.44

407

42.53

387 1 348 1445 1 509 1094 1306 1480

408 409 410

43.00

1350

1214 1352

411

43.24 43.28 43.31

412

43.33

1081

16

42.06

195

1

1010

Ultar Hinriksson Kristi6n Siguri6nsson H6skuldur Schram Sigur6ur Halld6rsson Snorri Helgason Gunnar J6hannsson Erlingur Hialtason Arnar P6r Bjtirgvinsson Gylfi Einarsson Vi0ir Ragnarsson Halld6r Halld6rsson Emil G. Einarsson Gunnlaugur Arnason P6rmundur Bergsson Simon Geir Porsteinsson Gar6ar Einarsson Asmundur Haraldsson Sveinn J6nasson Hilmar Forkelsson Jf lius Olafsson Ragnar Eysteinsson

ISL ISL ISL ISL ISL

49

ISL

64 55 74

Sigurbur 6rn Hektorsson Magn0s E. Gu0laugsson 6lafur Jriliusson Fri6pj6fur H. Karlsson Birgir Halld6rsson 6li Hrafn Olafsson Sigp6r H. Mark0sson Bl6rn Einar GuObjornsson 6lalur Brynj6lfsson Gudlaugur Omar Leifsson R0nar Einarsson J6n Sigur6sson. Gunnlaugur Torfason Dagbjartur Orn P6tursson Haukur Oskarsson Hafli0i J6hannsson Kristinn J6hannsson Valur Norbri Gunnlaugsson 6skar F6r Axelsson J6n SigurOsson Gunnar Gunnarsson Hans Henntinen Baldvin Leifur lvarsson Orn Sigurdsson Hilmar Egill J6nsson J6n Fri6rik

ISL ISL ISL

6tatur F6r 6latsson

ISL

Andr6s Gunnarsson lngvi S. Olalsson R0nar Jensson Rocky League Nichael Byrd Kjartan Vilhjalmsson P6ll Fri0j6nsson Ag0st Gu6mundsso Evar Sigurbsson Olafur J6nsson Hermann Pall J6nsson Bl6rn Ottarr J6nsson Heimir Gu0j6nsson Sveinn J6nsson SigurOur Kristj6nsson F6r Jens Gunnarsson Oli Kristinn Vilmundsson Ellert F6r J0liusson MAr Gunnarsson Arni F6r Hlynsson Sigur6ur S. Waage Hrannar M. SigurOsson SigurOur Sk0lason Ari FriOfinnsson Egill F6rarinsson

rsL rsL

ISL ISL ISL

tsL

55

72 51

74

78 73

ISL ISL ISL ISL

73 58 74

ISL ISL

75 60 75

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL

59

75

57 57 73 54 73 64 72

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

73 76

rsL

71

ISL

47 75 73

ISL ISL ISL ISL rst_

ISL ISL ISL

rsL ISL ISL

tsL tsL tsL

ISL

ISL USA

ISL

rsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL

rsL ISL ISL tsL ISL ISL ISL ISL ISL

65

60 42 54

EE

74 48 76 73 50 76 60

60 54 73 57 72 76 73 73 47 49 76 59 74 44 75

77 74 37 37 39 47 73 74 46 76 27 74 46 75 76

413

41"4

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 429 429 430 431 432 433 434 435 436 437

438 439 440 441

442 443 444 445 446 447 448 449 450

43.35 43.39 43.40 43.41 43.41

43.43

43.45 43.47

43.59 44.00 44.02

44.03 44.10 44.13 44.21

44.49

45.18 45.21

45.31 45.48

1349 Sigurour N. Birgisson 1345 Sigur6urGu6j6nsson 1394 Savar F6r Vilmundsson 1280 Kristjen Flosason 1379 Sumadioi J6nsson 1366 SnorriSteind6rsson 1424 VilmundurGislason 1407 T6masP6rAg0stsson 1096 Elias Magn0sson 1338 Sigurgeir H. Bjarnason 1359 Skarph66innP6risson 1213 HjrirleifurHringsson 1367 Snorri Vi6arsson 1059 Bjdrn Asgeir Bjdrnsson 1046 Bjarni Mark0sson 1 199 Helgi Gu6mundsson 1024 A0alsteinn lngi Ralnsson 1090 EirikurD6rJ6nsson 1417 Vignir Ari Steingrimsson 1

189

46.21

1

029

46.39

'1382

46.49

46.55 46.59 47.O4

47.13 47.18 47.25 47.31

47.37 47.48 48.00 48.44 48.49 48.54

1

392

1413

7638 1 095 1484 1757 '1758

1370 1 409 1 038 1 450 't202 1102 1502

49.04

1742

451

49.21

1

452 453 454 455 456

49.28 49.31

49.35 49.53 49.56

1

398 026

1281

1479 1210 1

321

457

50.1 9

1327

458 459 460

56.23 50.42

1031

461

52.09 52.58 53.08 53.15 53.20 4't.57

462 463

464 465 394 466 467

468 469 470 471

472 473 474 475 474 477 478 479 480 481

482 483 484

50.47

1270 1 408 I 175 1 498 '1340

1344 't374 1316

54.t3

't

55.11 55.24

1027

55.30 55.43 55.58 56.12 56.17 56.56 58.53 59.01 62.32 62.43

62.44 64.18 64.19 70.26 71.OO

77.26

756

1482 1 057

1t65 't149 1

268

1207

206 1249 1 397 1 048 1122 't420 1

266 1 087 1

179 1 197 1410 1

73

tsL

76

ISL

75

tsL rsL

76

ISL

69 54

tsL

55

ISL ISL

74

tsL tsL

52

ISL ISL ISL ISL

56 77 73 75

tsL

48

ISL

74

tsL ISL

75 73

rsL

47

Haraldur Jens Kristinsson Baldvin Arselsson

ISL

Svavar Gu6mundsson Sverrir R. Hilmarsson P6lmi Alfre6sson J6n Haukur Baldvinsson Ellert Orn Erlingsson Asgeir Andri Gu6mundsson Bragi Sveinsson Biarni Biorgvinsson Stefan H6lm Valdimar Hafstein Biarki Magnisson P6rhallur Flosason Helgi Mar Erlingsson Erlingur Karlsson 6lalur Kristj6nsson 6skar J6hannesson The6d6r Narfason Baldur lngi Gu6bjdrnsson Kristj6n Geir P6tursson Arni S6fusson Hjalti Gr6tarsson Reynir Bergmann R6bert Orn Rafnsson Berghreinn Forsteinsson Karl Hilmarsson Unnar B. Arnalds Halld6r Einarsson 6lafur L Sk0lason Sigurp6ll J6hannsson Sigur6ur Freysteinsson Steinar Orn Sigurdsson Pell Fri6j6nsson Porsteinn Baldur Fri6riksson Baldvin Freysteinsson Arni F6r Arnason Bjorn Stel6n Bj6rnsson Gisli Gu6j6n 6lafsson Gu6mundur Ellert BjOrnsson Karl Gunnar J6nsson Hilmar Sverrisson Hilmar Svavarsson J6n H. Sigur6sson Theod6r Theod6rsson Bjorgvin Kristbergsson Gestur Baldursson Vignir S. Halld6rsson Karl Birgir Svavarsson Einar B. Sk0lason Halld6r Hrafn Gu6mundsson Helgi Borgfj6rO K6rason Valdimar L. Valsson

ISL ISL ISL

72 28 46

144O PorvardurSemundsson

45.52

ISL

ISL

39 48

74 76

tsL

77

ISL

75 74 54

tsL ISL ISL ISL

ISL ISL

ISL ISL ISL

\'\' 75 72 73

74 79

49

tsL

75

ISL

54 77

tsL tsL ISL

tsL

76

75 46

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

76 77 75 36

ISL

47 74 74

ISL

ISL ISL ISL ISL ISL

74 76

73

76 59 79

rsL tsL tsL tsL

79

ISL

75

ISL ISL

77 48

rsL tsL ISL ISL ISL ISL

tsL rsL

51

77

76

76

44 56 63

74 76 73

76

ISL

0

tsL

58 79

ISL

1 I

I


Sketnm

skokk

Fun run Br

!J

\l r.l*',.r:n

. ,/,/

Ll I v/, '') ,,1 ^'1 )') -p"(

.+-,;*'H

\)\),

\ir'

--,)

t:'

-- 1C::

<_, \t\

-

-.._

-j r---t-

---\

vv

\.r

G6tur sem hlaupib er eftir i 7 km hlaupinu. \ Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Suburgata, Starhagi, \ Egissida, Nesvegur, Su6urstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mfrargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Lekjargata.

\

r

\ \.,/,

Einkareikningur er

f ra ntt i6a r rei k n i n g, rt r.

ffi'' .l

'

i$i'r"

""&I'cF"

!andsbanki lslands Banki allra landsmanna

I

I'


Reykiavikur Matabon 23.6gust 1987 \\

\

\

--J

r

f.

-r\

.10 --"KM

1'\ i-'-

)

{,,,

-"

JiJ

,-' )E

lL..)

I

,r,lt2

i

n',

z^:\

*1^s{\s--[.u,-

1l

/\

-'-.\-"_Ji /l ,,.\=Ji

i

,,,

D:

Drykkjarstobvar. Refrestment stations

H6lfmafapOn:

\. \ ll'- ,1t?-i; \-:tt \ \-_I

\'_: Einn hfingUf. G6tur sem hlaupiO er eftir i marapon og hdlfmara-

lap laps'

Halfmarathon: one Marathon: rwo

starhasi, Nor6ur-

lEgissi6a, Nesvegur, Su6urstr6nd, Lindarbraut,

*,?,i"1;53i3iltft,lililittl[ilil'-$i;"'#31"1?fi?

::ru*:i:;1,:'r:;r*:::g*:;:a*,?l;:l*i:; Lekjargata.

''-

,.,

1- -

\ ',;:.)l-- -, -

\

:-

-..--'-\l+


42km

2l km 7km

t-


FULLKOMIN

fnd a i handhngum umbrtdum neytid med sigur i huga Chiquita b?lang innihalda mikid magn kalfums, en lftami pinn parf t 6pvi ad halda til ad leysa rir le6ingi vddvaafl og endumyja pad. ,'i j Einnig bindur kalfum vdkva og er pvf naudsynlegt likamanum til ' vidhalds vdkvajafnvegi. Chiquita bananar innihalda kolvetni, pr6tein, n6ttrirulegan sykur og trefjar 6samt ficir- og steinefnum, allt i neyslueiningu sem er mjdg handhrg. Fad gefur pvf auga leid ad viljir pri blanda p6r i toppbar6ttuna p6 neytir pri toppfedu - CHIQUTTA BANANA

CHIQUITA BANANAReTU afbragd hvort sem Big skortir orku til vinnings eda svar vid freistingu

hungursins.

neytid med tap i huga Hvort sem pri notar hlaup le

g

gj a ve galeng dir _ejd

leggja af pyngd, geq studlad ad hvorutvec Chiquita banani i 90 hitaeiningar. Lj

Litla fitu eda k6lesterol byggia u

ad


Eeykjavikur Marapon l ggo Urslit

i Results

SKEMMTISKOKK / FUN RUN KONUR / FEMALES

1 23.55 1579 Gu6r0n Zo6ga 2 30.49 1727 P6runn Unnarsd6ttir 3 31 .35 1603 Hildur lnga Bjornsd6ttir 4 32.19 1568 Gudrrin Bjarnad6ttir 5 32.39 1682 Ragnhildur Hjartard6ttir 6 33.1 I 668 Margr6t Bjarnad6ttir 7 33.27 1633 J6nina Olsen I 34.24 1692 Sigrf 6ur lnga Sigurj6nsd6ttir I 34.46 1533 Bjorg Long 10 34.48 563 Gudnf Eiriksd6ttir 1 34.48 1583 Gyda 0lfarsd6ttir 12 34,49 1642 Kristbjorg Siguroard6ttir 't3 35.03 172A Forger6ur Di6riksd6ttir 14 35.34 15521 Fri6a Rin P6r6ard6ttir '15 35.47 1526 A6albjorg Hafsteinsdottir 16 36.03 601 Hetga Otafsd6ttir 17 36.14 1681 Ragnhei6urVikingsdottir 18 36.17 1544 Droplaug Petursd6ttir 19 36.25 1647 Kristin Arnp6rsd6ttir 2A 36.35 1735 Asta Kr. Sveinsd6ttir 21 36.44 1698 Sigrrjn H. Hafsteinsd6ttir 22 36.46 1619 lngunn Benediktsd6ttir 23 36.50 1660 Linda Bentsd6ttir 24 36.52 1607 Hjordis Arnadottir 25 36.53 1524 Anna Pora Jonsd6ttir 26 36.54 1536 Bryndis Magnrisd6ttir 27 37.16 1651 Kristin Martha H6konard6ttir 28 37.18 1712 S6lveig Porbjarnard6ttir 29 37.42 1622 J6hanna Di6riksd6ttir 30 37.44 1605 Hjdrdis Gu6mundsd6ttir 31 37.44 1591 Hei6a Bergtind Knutsdonir 32 37.55 1555 G. Kolbrrin Leifsd6ttir 33 37.55 1587 Hanna lngibjorg Birgisdottir 34 38.56 1641 Kolbrrin Bj6rnsd6ttir 35 38.58 1595 Helen Robles 36 39.05 1558 Gr6a Agristsd6ttir 37 39.07 1590 Harpa Hronn Sigur6ardottir 38 39.09 1703 Sonja Di6riksson 39 39.1 6 598 Helga Gu6nf Asgeirsd6ttir 40 39.17 1657 Lilja Har6ard6ttir 41 39.25 1662 Lovisa Sigurdard6ttir 42 39.33 1609 Hrund Finnbogad6ttir 43 39.34 1706 Stella A6alsteinsd6ttir 44 39.37 1574 Gu6r0n Glslad6ttir 45 39.38 600 Helga Zoega 46 39.42 1748 Linda Arnadottir 47 39.46 1645 Kristveig Sigurdard6ttir 48 39.54 1629 Jona Gubmundsd6ttir 49 39.53 1594 Helen Neely 50 4O.O7 1608 Hralnhildur Halld6rsd6ttir 51 40.13 1564 Gu6ny Finnsdottir 52 40.17 1732 Asdis Sif Gunnarsd6ttir 53 40.19 1620 J6hanna B. Gislad6ttir 54 40.23 1532 Birna Sveinsd6ttir 55 40.29 15'l8 Anna Eiriksd6ttir 56 40.32 1636 Katrin Bryndis Sigurj6nsd6ttir 57 40.34 1649 Kristin Einarsd6ttir 58 40.42 1730 Asa Haraldsd6ttir 59 40.43 1580 Gu6r0n Forteifsd6ttir 60 40.46 1729 Arnf Helgadonir 61 40.49 1582 Gu6r0n Asta Brandsd6ttir 62 40.55 1625 J6hanna Ragnarsd6ttir 63 40.58 1697 Sigr0n Gunnarsd6ttir 64 41 .01 1648 Kristin Einarsd6ttir 65 41025 1739 6toi Hanna Otafsdottir 66 41 .06 1760 Unnur Blort Friopjofsd6ttir 67 4'l .08 1631 J6na Siggeirsd6ttir 1

1

1

1

1

1

ISL

71

ISL ISL

72

ISL ISL

rsL

rsL

65 64 60

59 63

ISL

68

ISL.

ISL

60 50 56

tsL

74

rsL

67

ISL ISL ISL ISL

70

59 67

ISL

49

ISL ISL ISL ISL ISL lSr-

65 69 59

ISL

65

44 64

ISL

63 63

ISL

50

tst_

IJ

ISL

72

ISL ISL

60

ISL ISL

72

rsL

56

ISL ISL ISL

67 57

ISL

59 59

USA ISL

72 51

trD

76

ISL

71

ISL ISL

38 76

ISL

58

ISL ISL

3t 76

ISL

72 76 56 72

ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

64 74 76 75

67 77 70

70 72 72

57 7A

47

rsL

65

ISL ISL ISL

49 57 73 53

ISL

68 41 .09 69 41 .11 70 41.12 71 41 .16 72 41.18 73 41.28 74 4148 75 41 .55 76 42.08 77 42.18 78 42.25 79 42.29 80 42.28 81 42.50 82 42.52 83 42.54 84 42.56 85 42-57 86 42.58 87 42.59 88 43.02 89 43.04 90 43.07 91 43.09 92 43.11 93 43.13 94 43.15 95 43.18 96 43.21 97 32.26 98 43.29 99 43.31 100 43.33 101 43.35 102 43.37 103 43.37 104 43.88 105 43.38 106 43.42 107 43.43 '108 43.46 109 44.05 110 44.08 111 44.17 112 44.'t9 113 44.24 114 44.27 15 44.31 16 44.35 117 44.39 1B 44.43 'l 19 44.46 124 44.53 121 44.57 122 44.59 123 45.03 124 45.06 't25 45.09 126 4sj2 127 45.16 128 45-23 129 45.26 130 45.33 131 45.37 132 45.40 133 45.44 134 45.56 135 46.1 5 136 46.18 137 46.24 138 46.26 139 46.30 140 46.33 1

1

1

1672 Martr6t 56lmundsd6ttir 1628 J6na Gudbrandsd6ttir 1655 Krist[n Porsteinsd6ttir '.l537 BrynjaBjarnad6ttir 1562 Gudfri6urA. J6hannsd6ttir 1599 HelgaSigvaldad6ttir 1664 Ldra M. Ragnarsd6ttir 1565 Gu6nf Kristveig Hardard6ttir 1719 VilborgGunnlaugsd6ttir 1551 Erla Frederiksen 1528 BerglindSteinsdottir 1716 TinnaRagnarsd6ttir 1688 R6sbjbrgJonsd6ttir 1577 Gudr0nKristjdnsdottir 1705 SteinunnF6r6ard6ttir 1734 Asta Bjork Sveinsd6ttir 1725 F6raJ6nsdottir 1684 RannveigBaldursd6ttir 1630 J6na Gudr0n Gu6mundsd6ttir 1561 GudbjorgJ6nsdottir 1677 Monika Metzen 1691 Sigr06urGudmundsd6ttir 1576 Gudrrin l. Karlsd6ttir 1

616

lngibjdrg Gu6steinsdottir

1695 Sigri6urPrastardottir 1593 Hei6r0n A. Bjornsd6ttir 1685 ReginaBlarnad6ttir 1713 S6lveigAg0stsd6ttir 1666 MagdalenaSveinsdottir 1675 Mary Kay Thrasher 1737 Asthildur Linnet 1704 SteinunnGestsd6ttir 1671 0lina 6tad6ttir 1572 Gu6rrinEinarsd6ttir 1654 KristinForleifsd6ttir 1665 Magnea S. Sverrisd6ttir 1517 Anna Eiriksd6ttir 171O

1733

1690 1589 1575 '1571

1640 1516 1635

S6lveigBjarnad6ttir Asger6urBergsd6ttir SigriOurElsaVilmundardottir HarpaBirgisd6ttir

GudrrinGislad6ttir Gu6rrlnEinarsd6ttir Katri6 Pdlsdottir Anna Bjork Sverrisd6ttir

JorunnPetursd6ttir

1540 Bera Olafsd6ttir 1683 RagnhildurJ6nsd6ttir 1702 Soffia Forsteinsd6ttir 1764 DebraGarret-Alexander 1701 SofflaHreinsd6ttir 1549 ElfnP6rarinsd6ttir 1728 Alfhei6ur Gunnarsd6ttir 1596 Helena Llnd Svansd6ttir 1556 Gloria Wilson 1656 KristinAgilstsd6ttir 1724 P6ra Magnisd6ttir 1736 Asta Ldra Le6sd6ttir 1567 Ag0staSigfrisd6ttir 1521 Anna Llsa Hilmarsd6ttir

'1569

GudrOnDanielsd6ttir Svala J6nsd6ttir

1707 1740 6lofSigurdard6ttir 161

1

1527

1699 1

680

1637

Hulda Sigri6ur Stefdnsd6ttir Adalb.iorg Karlsd6ttir Sigrin l. Sigur6ard6ttir

Ragnhei6ur Stephensen Katr[n Fri6riksen

'1552 ErnaLri6viksd6ttir

1624

1543 1676 1700

J6hanna K. Steinsd6ttir DagmarKristinsd6ttir Maria Nor6dahl

SigurlinaDavi6sd6ttir

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tsl ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tsl ISL GER ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL lsl USA tsl ISL ISL ISL ISL ISL USA ISL tsl ISL ISL GBR tsl tsl ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

50 45 43 58 64 65

47 63

56 42 65 73 68 59 72 63 71 51

67 51

69 73 73 73 72 73 73 72

66 60 75 70 73

75 66 74 61

75 71

78

74 7'l

59 51 71

49 56 53 54 51

60 73 73 75

42 76

49 43 41

75

76 43 47 75 74 50

39 64 61

77 70 50

42

21


141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 51 152 153 154 83 155 156 157 58 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 1

1

1602 Hildur Arna Gunnarsd6ttir 1581 GubrunForvaldsd6ttir 1550 Emilia S. Emilsd6tlir 1632 J6na 6latsd6ttir 1678 OddbjdrgOskarsd6ttir 1559 GunnhildJohansson 1715 ThelmaHerbertsdottir

46.35 46.41

46.43 47.05 47.42 47 .54

48.06

ISL ISL

75 58 40

ISL

ISL ISL

50 50 29

rsL

0

ISL

48.12

''1584 HallaMargr6tJ6hannesd6ttir

ISL

65

48.18

1673

ISL ISL

65 55 55

'1626

48.22

1644 1663 1557 1541

48.30 48.57 49.01

49.15

1'734

42.54 49.24

1570 1566 1514

49.39 49.47 49.5 r

'1667

49.58 50.04 50.09 50.12

50.16 50.28 50.33 50.34 50.36 50.37 50.38 50.39 50.52 50.58 51.01

Margr6tT6masdottir J6hanna Viborg KristjanaJ6nsdottir LdraErlingsd6ttir Elsa Rut Oskarsd6ttir Carmen Aviles Asta Bjork Sveinsd6ttir Gudrrin E. Gu6mundsd6ttir Gu6nf Laxdal Helgad6ttir Amanda Holmes Margr6t B. Svavarsd6ttir RuthHinriksd6ttir Solveig A. Jonsdottir Thelma Bjork Gunnarsd6ttir Birna Bragad6ttir Asdis Arnalds Arnhei6ur Edda Rafnsdottir

1686 1709 1714 1531 1731 1525 1545 Elfalngibergsd6ttir 1585 Halld6raNarlad6ttir 1548 Elin Sjoln Einarsdottir 1520 Anna Lisa Gisladottir 1606 HjordisSigurdardottir 1614 HornRagnarsd6ttir 1722 FF6raBenediktsd6ttir 1586 Hanna B. Prastard6ttir 1604 Hildur Loftsd6ttir

ISL ISL

51

ISL

tsL

76 36

USA

OJ

ISL ISL

43

74 70

GBR ISL ISL ISL ISL ISL

73 75 74 76

74 75

ISL ISL

65 75

ISL ISL ISL

71

74

674

ISL ISL ISL

ISL ISL

59 78 64 57

ISL

74

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 1A7 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

51 .10

51.21

51.29 51 .36 51 .41

51.45 51.49

1726 F6rdisGu6mundsd6ttir 1578 Gudrun L. Gu6mundsdottir 1693 Sigri6ur M. Sigurdard6ttir 1522 Anna Magnisdottir 1515 AndreaR6bertsdottir 1542 Dadda Sigri6ur Arnad6ttir 17gB iris Ottesen Arnad6ttir

51.57

1674 Margr6t Yrsa Richter 1573 Gu6nf Eysteinsdottir

51 .01

1

51 .54

52.33 52.38 52.41

52.50 52.26

52.10 54.23 54.31 54.40 55.01 55.24

55.25 55.26 56.02 56.04 56.17 57,07

59.00 61 .02

63.56 63.56 64.19 64.34 77.27

618

lngibjorg 6skarsd6ttir

1638 Katrin H. Arnad6ttir 1547 Elin S. J6nsd6ttir 1615 lnga Birna Eiriksdottir 1538 Brynja Sif Kaaber 1658 LiljaKristj6nsdottir 1621 J6hanna Birna Grimsd6ttir 1689 Sandra Dogg Arnadottir 1588 Hanna Signy Gu6mundsd6ttir 1687 R6saBrynjolfsd6ttir 1546 ElinGardarsd6ttir 1523 AnnaSigur6ard6ttir 1659 LiljaSteind6rsdottir 1535 BryndfsJ6hannesd6ttir 1534 BorghildurSverrisdottir 1

613

Hulda P6rarinsd6ttir

1694 Sigri6ur R. Hilmarsd6ttir 1670 Margr6tSigur6ard6ttir 1519 Anna L. Filbert 1643 KristjanaEyj6lfsd6ttir 1652 Kristf n Rut Kristjdnsd6ttir 1717 Valborg Stelania Gudmunds. 1708 Svanfri6urGubmundsdottir 1610 Hulda Maria Magntisd6ttir 1650 Kristin M. Eggertsd6ttir

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

76 78 47 72 78 72 74 74 64 46 60 60 74 77 48 56 51

76 75 62 78 73 68 74 74 78 63 58 72 77 77 80 80 53

4f..,.7'W

9

, z

r

t

&V#l*sra

?.

& &g&1&

t {

* 4

',: g:b*.

&.8

g'+ qg

&'*

{w

W

W

t*

7

*m, 22

a

vg&Ttr$*x . ., ..4.9.

a


Aglst Porsteinsson:

EG KEM ALDREI TIL MED AD HIETTA AD HLAUPA Ag0st Porsteinsson BorgfirOingur hefur veri6 einn fremsti langhlaupari islendinga undanfarin 6r. Ag0st var vi6 nAm ifjogur 6r f Austin, Texas og efOi par og keppti, m.a. i maraponhlaupum. Hann var valinn til aO keppa fyrir fslands hond d heimsmeistaram6tinu Helsinki 1983. Ag0st flutti aftur til islands fyrir tveimur 6rum og

i

er n0 kennari 6

Seltjarnarnesi, en hann hefur haldiO vi6 hlaupunum og keppt af fullum krafti eftir aO hann kom heim. Par sem Agrist er einn reyndasti

langhlaupari okkar ( dag p6tti vel vi6 hefi aO eiga vi6 hann stutt vidtal um hann sj6lfan og hlaupin.

Hvener byrjar PA a6

efa

hlauP

Agrist?

Eg keppti n0 A h6radsm6tum i frj6lsum me6an 69 var 6 fullu f sundrnu en sundiO var a6aliprottagreinin fram til 1975. pa var6 69 pri6ji i 200 m bringusundi 6 landsm6tinu d Akranesi. Far tapaOi 69 m.a. fyrir Gu6j6ni Gu6mundssyni sem haf6i P6 ekki eft i tbluverban tima. Petta fannst m6r ekki n6gu gott og byrjaOi ad efa hlaup um hausti6 sem reyndar hof6u alltaf veri6 ofarlega i huga minum. Strax dri6 eftir keppti 6g me6 landsli6inu i 50OO m hlaupi i Kalottkeppninni sem p6 var haldin i Reykjavik. P0 hefur strax fari6 0t

i langhlaupin?

J6, pennan vetur hef 69 tr0lega hlaupiO ad me6altali 100 km d viku PA hefur einbeitt pdr strax ad

5 og 10 km hlaupum?

Jd 69 ger6i ba6. en um lei6 get 69 sagt a6 mig hefur alltaf vanta6 meiri

hraOa

og vil eg

benda

o6rum

hlaupurum d a6 byrja A styttri vegalengdum fyrst, og fera sig si6an upp i per lengri. PaO parf hra6a til a6 n6

einhverjum drangri hlaupum.

i 5 og 10 km

En vi\avangshlaupin? M6r hefur alltaf gengiO frekar vel i

vl6avangshlaupum, s6rstaklega

I

hlaupum par sem ma6ur parf aO va6a i drullunni upp i okla. Sennilega henta pau m6r betur og 69 hef meiridnegju af peim hlaupum.

N0 gekk p6r strax mjdg vel i keppninni h6r heima, p0 hefur veri6 med

a6 hlaupa morg hundruO kil6metra 6 vegunum 6 slemum sk6m. Vegna pessa 6tti eg oft i meiOslum si6ar sem sennilega helur gert pa6 aO verkum a6 69 hef ekki n66 n6gu g60um 6rangri

mi6a6 vi6 efingar. En n0na get 69 lika gefi6 peim krdkkum sem 69 er a6 pj6lfa einhver 166 af reynslu minni gegnum 6rin.

grunn 0r sundinu?

Hausti) 1980 fer6 p0 til ndms i

Uthaldi0 nfttist m6r 0r sundinu, pa6 er engin spurning. Efingarnar gengu vel en eftir 6 s6st a6 vegna vanpekkingar hugsa0i mabur ekki n6g um hluti eins og a6 vera 6 almennilegum

Bandarikjunum. F6rstu ad afa tt6ruvisi pd? Jir, 69 hlj6p meira. Oft um 140 til 160 km 6 viku, og mest um 200 km.

sk6m. FaO fer ekki vel me6 faturna

Pessar afingar skilu6u s6r ekki fyrir 5 og 10 km hlaupin, frekar fyrir mara-


slemar blOdrur 6 fetur. Purfti 69 a0 hlaupa lengst um 30 km 6lengstu efstoppa nokkrum sinnum og kom i ingum. pitt pt fyrsta mara- mark 6 2:37 klst. Var Petta hlauP m6r Nrt hefur pi hlaupil i 12 6r. P0 ert Hvener hleypur nokkur vonbrigbi vegna Pess aO 69 ekkert ad hetta er pa6? ponhlaup? var b0inn a6 ela velfyrir PaO og me6 19. Eg hlj6p maraPon i Houston Eg kem sennilega aidrei til med a6 g66a reynslu. febrrlar 1grc a 2:31,03 klst. Pd sA 69 hetta. Eg veit hvaO petta er heilsuaO 69 etti mdguleika 6 a6 n6 169samlegt og nau6synlegt fyrir marga FA hefur hlaupi1 f skemmtiskokkinu i patti, t.d. s6lina. â&#x201A;Źg kem til med a6 markinu fyrir Heimsmeistaram6ti6, en MaraPoni. ,Etlardu pab var 2:30 klst. Fvi n66i 69 si6an i Reykjavikur rninnka efingarnar ni6ur f 3 til 5 i viku lengra i 6r? Manchester 29. mai Pegar 69 hlj6P 6 69 hatti ab keppa al alvoru. Liklega ver6 69 meb { hAlfmara- iregar 2:29,07 klst. PaO er n0 ekki gott a6 Fad er aiveg 6vist hvenar pab verbur poninu. M6r list vel 6 hlaupaieibina hlaupa maraPonhlauP meO svona 6g hafi reyndar slakab nokkub i eins og h0n er i dag. Ef ve6rib verbur F6 stuttu miilibili, en 69 var6 aO gera Eg er ekki ad gott p6 eiga menn aO geta ndd toPP- afingum sibasta 6ri6. n0na en hiaup fretta ef 69 Atti a0 n6 l6gmarkinu fyrir s5rstakt neitt hlaupi h6r. PaO er mjog dnegjulegt stefna 6 Heimsmeistaram6ti6. fyrir eldri verkefni nag komin hva6 mikil aukning hefur ordi6 i pAtt- nf eru Nordurlandameistarat.d. fivernig var ad keppa A Heimsmeist- toku 6r lrA Ari. Margir sem bYrja i aldursflokka, 6ra og eidri. Pab veri aram6tinu? skemmtiskokki eru kannski framti6- m6t fyrir 35 meO Par Pannig ab Pab gaman vera aO PaO var mjog gaman aO vera me6 armaraponhlauparar. PaO hllitur aO nema 69 auki aftur vita ab parna. Takmarki6 gat aidrei veri0 auka dhugann ad hafa vettvang eins er aldrei me6 PaO i huga aO annab en aO beta sig. En eftir a0 hafa og Reykjavikur MaraPon. Pad PYrftu afingarnar, Pd hlauPunum' boYs" i hlaupid tvd maraponhlaup fyrr 6 6rinu bara a6 vera fleiri hlaup, p6 smerri i standa sig ,,old Ad lokum? var ma6ur bara einfaldlega briinn aO snidum, til a6 f6lk fdi meiri reynslu. ponhlaup sem 69 p6 stefndi ekkert

A

pa.

vera svo petta priOja hlaup sem fram

tor 14. iig0st var Pad l6legasta

af

pessum premur, e6a 2:34,05 klst. Svo f6kk 69 mig fullsaddan af maraPonhlaupum eftir Petta og 6kva0 aO bi6a a6eins med Pad nesta.

Hver eru helstu m6tin si6an? Eg f6r aftur a6 hlaupa 5 og 10 km og batti mig 1984 i 5 km hlaupi 6. jtili

i

Troisdorf V-Plskalandi, hlj6P e

15:18,8 min. Eg hef hlaupib hdlfmaraponhlaup, m.a. i Haag voriO 1986. Pad gekk bfsna vel og 69 hlj6P 5 70:41 min. Eg t6k p6tt i Chicago marapon 26. okt. 1986. M6r gekk 6getlega

par

til um mitt hlauP ad 69 f6kk

Hvada ril6leggingar gefur Prt Peim sem eru ad byria? Byrja r6lega, vera vel sk6abur, vegna pess ab oft etla menn srSr of miki6 i upphafi og gefast pvi kannski upp. Ekki reyna ab fara 0t ad hlauPa 1O km strax. Ldta s6r nagja 3 til 5 km og taka naubsynlegar hvildir. S(6an er aO pr6a petta og ef f6lk vill leggja meira 6 sig seinna Pd m6 bata vi6 hrabaafingum t.d. 3 til 5 km d mismunandi hrada. P6 a6 skemmtiskokki6 s6 7 km Parftu ekki aO hafa hlaupi6 p6 vegalengd 6 efingu. Maraponhlauparar l6ta t.d. oftast negja ad

Fad er gaman ad sjd hve mikil aukning hefur veri6 i skokkinu h6r' Eg tek svo vel eftir pessum mun h6r i Reykia-

vik n0 eftir ab 69 kom heim

aftur

mi6ab vi6 66ur en 69 f6r 0t fYrir 6 Arum. Peir sem eru ad kePPa hafa ventanlega fastir hett Pegar Peir linna hva6 hegt er aO fA 0t 0r Pessu' heilsunnar og 6nagjunnar vegna. P6

ve0ri6 s6 oft erfitt 6 veturna er Pad sjaldan Pab slemt a6 ekki s6 hegt ad

hreyfa sig eitthva6 einhverja daga vikunnar. Vil 69 hvetja fslendinga til aO taka upp pessa hollu lifsvenju sem 69 hef ekki s66 eftir ad hafa eytt miklum hluta afinnar i.

Prentsmi6ia Arna Vatdemarss onar hf'


Re6leggingar fyrir Maraponhlaupara ,,Marapon" hefur verid nota0

i

[s-

si6an farid vaxandi be6i me6at pj6tt

lensku talmdli um nokkurt skei6 til a6

a6ra langhlaupara og skokkara. Skokk-

tdkna pad sem er mjog langt (og stundum einnig mjog lei6inlegt!), t.d.

marapon-fundur,

marapon-reda

o.s.frv. Feim fer po fjolgandi sem vita ad hi6 eiginlega marapon er langhlaup

og

alpj66leg

keppnisfpr6ttagrein. Keppni ( maraponhlaupi f6r fyrst fram

6 Olympiuleikunum f Grikklandi iiri6 490 f.Kr'. Frd 1896 hefur maraponhlaup verid keppnisgrein d leikunum, en vegalengdin breytileg fram til drsins 1924, er h0n var dkvedin 42 kil6metrar og einungis talin ii fari prautpjdlf adra langh laupara. [slandsm6t i Maraponhlaupi hafa veri6 haldin drlega si6an 1981, en maraponhlaupib i oktober 6ri6 66ur var ekki loglegt. Fd var hlaupid frd Kambabrfn a0 Sundlaug Vesturbajar og luku I at 17 keppendum hlaupinu. Fyrsta loglega keppnin I maraponhlaupi f6r fram f Vesturbenum i Reykjavik i september 1981 og luku 7 af 11 keppendum hlaupinu. Ari6 1982 og 1983 var islandsm6tiO i maraponhlaupi haldi6 i Hafnarfirbi med ferri en 20 keppendum f hvoft skipti. Alpj6dlegt maraponhlaup var fyrst haldi6 i Reykjavf k i dg0st 1984 og pd voru skr66ir keppendur 76 talsins. Vinseldir Reykjavikur marapons hafa

arar hlaupa fyrst og fremst s6r til dnegju og heilsub6tar, en taka p6 stundum pdtt f keppni. Peim fer fjotgandi sem telja sig geta hlaupi6 maraponhlaup. H61 6 eftir fara nokkrar lei6beiningar fyrir maraponhlaupara, einkurn p6 sem hafa litla reynsiu.

1. Hverjir geta hlaupiO marapon? Feir eru otr{lega margir sem geta loki6 maraponhlaupi meb pvf ab tara, nogu hegt, en 6vdnum er p6 ekki 160-

lagt a& reyna slfkt hlaup. Oftast er mi6ab viO paO a6 keppandi i maraponhlaupi hafi hlaupi6 reglulega t a.m.k. 6 mdnu6iog ad hann (h0n)geti

hlaupid 15 kil6metra vegalengd 6 minna en einni og hAlfri klst. Heilsan parf a6 sj6lfsog6u a6 vera ( lagi og

yngri en 16 dra ettu alls ekki

aO

hlaupa marapon.

annan hvern dag. Jafn nau6synlegt er a6 fd nega hvfld fr6 hlaupunum, ekki minna en einn dag f viku. Fyrir hverja

hlaupaafingu er r6tt a6 gera upphitunarefingar og eftir hlaupin parf a6 gera teygjuefingar. Melt er me6 pvf a0 einu sinni f viku s6u hlaupnir 15 km

f einu og a6 samant6g6 hlaup vikunnar n6i 50 km. Feir, sem hafa hlaupib minna en petta, ettu ad auka hiaupin mj6g varlega, annars er hetta

d

drlagsmeiOslurn. SiOustri tvar vilsurnar fyrir maraponhiaup er best a6

hlaupa liti6 og safna kroftum fyrir 6tokin.

3. Matara6i og ritbtina6ur Peir, sern hlaupa langar vegaiengdir, purfa gott fe6i og g66an utb0na6. PjAlfunartfmabiti6 barf ekki sfbur aO nota til ab kanna 0tbrlna6inn og matare0i6, en aO efa hlaupin. H6r er ekki svigrfm til aO gefa itartegar leiObeiningar. Hyggja parf a6 pvi a6

2. Hvernig d a6 pj6tfa marapon? likaminn fei fjolbreytta fe6u me6 Vanir hlauparar ettu ad hefja s6r- negri orku, kolvetnum, eggjahvitustaka pj6lfun ekki sf6ar en premur efnum, vitaminum, fituefnum og m6nudum fyrir hlaupi6. Margar a6- soltum. S6rstaklega parf ab geta

ferOir eru til, en hver hlaupari parf aO

reyna aO finna pad lag sem honum

hentar best. Skemmtilegast

er

ad

pj6lfa me6 6drum. Nau6synlegt er ad

hlaupa reglulega, ekki sjaldnar en

pess a6 vokvainntaka s6 neg, pvi a6 sviti og uppgufun eru mikil i longu hlaupi. PaO er t.d. ekki 6tiktegt a6 vokvatapid I maraponhlaupi s6 um 1 lfter 6 klst. Gott er pvi aO drekka vel


BESTU1SrcTN

BESTMSH

til allra pdtttakenda

/

1

Reykjavikur maraponi 1987

FEw

26

uwn

to all

participants of the 3rd Reykjavik Marathon 1987

uwunAvEl Bltntlrtt


r6tt fyrir langt hlaup, hvener sem feri gefst medan 6 hlaupinu stendur og rikulega strax d eftir. Kladna6ur parf a6 hafa ve6ri. H6r 6 landi parf a6 verjast vindi og regni 6 ollum iirstimum. L6ttir, vind- og vatnsp6ttir hlaupagallar geta komi6 a6 gagni, einnig pegar verjast parf s6lbruna! Nfningssdrum i h[6, sem koma limist af of v[6um e6a of prongum fotum, md verjast meb pvi ad bera feitan dburd 6 liklegustu stadina: lnnanverb la-ri, ndra, ter, hela, handakrika og geirvdrtur. G66ir sk6r eru mikilvegasta atri6i6 i 0tb0na6inum. Nau6synlegt er fyrir pd sem hlaupa langhlaup reglulega a6 pr6fa fmsar tegundir af hlaupask6m til ab finna hvaO fellur best a6 peirra eigin fotum. Kaupid hlaupask6na i ipr6ttavorubf d, Far sem 0rval er gott, og fari6 aldrei 6

n;ijum,6notudum skom i langt hlaup.

4. Hlaupi6 sj6lft Gott er a6 pekkja hlaupaleibina vel,

til ad menn villist ekki og til a6 peir geti veri6 vi6b0nir brekkum og beygjum, ad peir geti 6kve6i6 hversu hratt peir mega hlaupa. Margir gerapA skyssu

a6 fara of hratt af sta6 og purfa p6 jafnvel a6 hetta ii midrilei6. Gagnlegt er ad fylgjast me6 millitimum sinum dr 5 og 10 km fresti allt hlaupiO og reyna ab halda hradanum jofnum ifyrri hluta hlaupsins, en draga rg hraOanum i si6ari hlutanum. Sumir velja s6r samfer6amenn i hlaupinu og ldta p6 r66a

hradanum. Petta er gott ef getan er svipu6. A leiOinni er bo6i6 upp a drykki, vatnssopa e6a safa. Best er a6 piggja vokvann hvenar sem hann bf6st og eins ad drekka g6ban sopa r6tt fyrir hlaupi6, pvf ab vokvatapib getur veri6 miki6. AO lokum mA minnast d andlegu hli6ina. Til aO ljfka maraponhlaupi parf ekki sibur andlegt en lfkamlegt fthald. Andlega fthaldid eflist i pvi aO gefast ekki upp fyrr en I fulla hnefana, en jafnframt verda menn aO hafa vit 6 pvi aO hetta 66ur

en peir ofgera s6r. Reynsla og pj6lfun i langhlaupum er besta leiOin til aO vita hvad md bj66a likamanum. Pj6lfunin parf aO vera or6in pa6 mikil aO hlaupi6 verbi skemmtilegur vi6bur6ur og aO menn ljfki pvi heilir 6 h0fi.

5. Eftir hlaupiO Ndid ykkur lvokva og neringu sem fyrst og l6ti6 ykkur ekki verda kalt. Gott er a6 hafa adstodarmann sem

bi6ur med purr fot og hj6lpar til vi6 ad

skipta um fot, drekka o.p.h. Haldi6 ykkur 6 hreyfingu fyrst i staO, geri6

til aO stir6na sem minnst og reyni6 a6 komast i heitt ba6 e6a sturtu semfyrst. Gangi6, skokki6 e6a hlaupid stuttar vegalengdir nestu daga me6an v66varnir eru aO jafna sig og reyniO aO nj6ta pess pers6nuteygjuefingar

lega sigurs ad hafa loki6

w.-.,

3&

mara-

bonhlaupi!

sP

& ilq \*l

w fi.

il" wil

J6hann Hei\ar J6hannsson e w .Wt"M,&:.


tii

..t*,-,,,t**,i-.

ill iil

1**-T*1'''

:ii

Il!

.-i-..--J*.....-i.-

iii

'+--*+* "+-

t:i iti lli

..+*.....*\- -

il! tii

+.

Jl)

ry""+* _lxii

t-


Hlutur dhorfenda i starstu marabonhlaupum heims raba milj6nir manna s6r upp vi6 hlaupaleidina til ad fylgjast meb og hvetja hiauparana. Ab hlaupa I storu maraponhlaupi par sem 6horfendur taka pannig pdtt i hlaupinu er alveg s6rstok upplifun segja peir sem reynt hafa. I New York eru s6rstok hverfi pekkt fyrir mikla stemningu pegar New York marapon fer fram, og tala margir um a6 peir gleymi gjdrsamlega allri preytu pegar peir heyra hvatningarhr6pin. i mdrgum hlaupum stendur f6lk fti me6 hvatningarspjold til a6 hvetja fjdlskyldume6limi e6a felaga og f6nar hinna fmsu landa sjAst vi6a f alpj6blegum hlaupum. Par sem hiti er mikill bera 6horfendur hiaupurum oft drykki (drykkir eru p6 jafnan til rei8u A s6rst6kum drykkjarstOdvum) og par sem hitinn er mikid vandamdl er vatni sprautaO d hlauparana (petta dr p6 tepast vi6 um Reykjavikur Marabon).

A islandi hefur almenningstrimm og bar meb skokk aukist undanfarin dr po ekkise pad f likingu vi6 paO sem or6i6 hefur I 66rum londum, og 6 ve6rAttan okkar blessub einhvern pAtt i pvi. Vi6horf til f6lks sem trimmar um g6tur og garda er or6i6 heldur jAkvabara en 66ur, p6 peir sem stundad hafa skokk h6r heima og erlendis geti sagt ab A pvi s6 enn talsverOur munur. Meb auknum pdtttdkufjdlda vex 6hugi almennings og peir verOa ferri og farri med hverju 6rinu sem ekki vita hva6 Reykjavikur Marapon er. Vi6 viljum nota tekiferiO h6r til a0 hvetja f6lk til ad kynna s6r hlaupaleibina d kortinu sem h6r er i beklingnum. Ef b0 bfr6 viO gotur sem hlaupiO er um e6a ert 6 fer6-

inni um borgina sunnudaginn 23. 6g0st b6 hefur

F0

orugglega gaman af aO fylgjast med hlaupurunum, og p0 mAtt tr0a pvf a6 hvatning fr6 p6r ver6ur vel pegin.

Heildsoludreifing:

sportvorup;onuston EIKJUVOGUR 29,

R

s. 687084

29


nmN


Associ stion

of International Marathons

AIMS Marathon Certification Document P,E.YKJ AvI K RryKL prv t K

Race:

Location:

l"tAen-r I

clTv

Ho

r'-.t

cs- r- ANr) couNTRy

nurv 6o/. rotttnsY! o/. hillyE Altitude (in merersdboves eat"ve): Stafr 2 Highest 2 I Lowest Z Finish Z LocalRaceMeasurer: I i,lJ-v>-l u i' I-iRn"a>ssaN- ANp gA},c\lf 5tq{B.osseru AHb Type Of Terrain,

DosTboX

e,5o ^"1'I

Rs

t

VxJAv lK

CITY, COUNTRY

\CELA).]D

eicycleil

Mâ&#x201A;Źasurng Method:

-.u(tt.E.iSunzeyor!/h

I-olJ-}.{ \

AIMS Approved

Cbserver'

/_ol Dor.f

Pl

eelll

Steel Tape

-,/ L:f

5{SLEY

/kpA

r

HoN

ADDRESS

BoX 262 , RtcHNorb DN TlfT\1.18S

5V'RR-sf -rnto suE, ENqrnrqo ol, q4 s so 3,1 CITY, COUNTRY

PHONE

It is hereby certifted that the course described above and defined by the attached map has been approved for AIMS certification by the observer noted below. The course measurement complies with all IAAF/AIMS rules. lf this course is changed in any way from the above approved route, it invalidates the Certification, The course must then 6e recertifted.

AIMS Observer

Af rr

,u,u

c

ao - o* clr,z, o [.v

EuRo PE

tlt rsuvirj

&o r\U Q lJe"l- /S Sb As authorized by Allan Steinfeld Charrman

AIMS Standards

Comr,ttee

31


Association of International Marathons

AI MS Alpj6dasamband maraponhlaupara, AIMS (Association of lnternational Marathons), var stofna6 f London f mai 1982. Samtokin voru stofnu6 til ab vinna ab framgangi maraponhlaupa um allan heim. Samt6kin vinna f

n6inni samvinnu vid alpjoda frj6lsipr6ttasambandid

(IAAF) a6 ollum peim mAlum er snerta alpj66leg maraponhlaup. Medal markmiOa samtakanna er a6 mi6la upplfsingum, pekkingu og s6rfrebia6sto6 milli f6lagsabila.

AIMS gefur 0t 6rb6k med m6taskr6 og upplyisingum um pau maraponhlaup sem eru f samtdkunum. Reykja" vikur Marapon var kynnt f b6kinni 1986 par sem hlaupid var p6 komi6 me6 aukaadild ad AIMS. Fess md geta ad

island betist parna

i

h6p Bandarikjanna,

Japans,

Spdnar, Hollands, Englands, Vestur-Pyskalands, Kanada, Brasiliu, Finnlands, Belgfu, Svipj66ar, Astralf Skotla.nds, Grikklands, Nirja Sjdlands, Hawaiog Mexik6, sem oll halda hlaup, eitt e6a fleiri, og eru adilar a6 AIMS. Med abild aO AIMS fast kynning og viOurkenning d

u,

hlaupinu her, en adildin felur einnig i s6r fmsar skyldur f sambandi vi6 framkvemd, Gerbar eru krofur um a6 stadid s6 6 s6rstakan hdtt ab hinum fmsu framkvemdapdttum, svo sem melingu og fleiru. Pa6 er atlun Reykjavikur Marapons ab standa aO undirbrlningi og framkvemd 6

sem bestan h6tt pannig ad hlaupi6 standist per krofur sem fari6 er fram A af albj60legu maraponhlaupi.

upplag 6rb6karinnar 1985 var 200.000 og 500.000 1986.

htr m

gr'

\

*


j

$

l

I

If

33


MARAPON ALMANAK

ALPJODLEG MARAPONHLAUP 1 987 (AIMS Association of lnternational Marathon) January

10

1l 19

February

25 8 8 15

March

8 8 15

April

18

20 26 26 26 May

1

3 10 10 17

24 30 31

TBA JUNE

July

14 19 '19

Miami Dakar Bermuda Osaka (Ladles) Tokyo (Men) Valencia Pilipinas Los Angeles Mount Meru Barcelona Rotterdam Boston Budapest Hamburg Madrid Rome Bremen London Geneva Munich Sao Paolo Stockholm Christchurch

Vancouver Sydney San Francisco Adelaide

USA

August

Senegal USA

Japan Japan

16

22 23

Spain

September USA Tanzania Spain Netherlands USA

Hungary FRG

1

2 9

4 12

October

20 27 27 27 4 11

Spain

18

ItalY

25 25 25

FRG England Switzerland FRG Brazil Sweden New Zealand

TBA November

1

15

Desember

13

Helsinki Western Australia Jakarta Bolton Rio de Janeiro Reykjavik Buffalo / Niagara Falls Oslo Glasgow Portland Brussels Montreal Berlin Melbourne Beijing Split Hamilton Chicago Buenos Aires New York Tokyo (Ladies) Lyon

Finland Australia lndonesia

England Brazil

lceland USA Sweden Scotland USA Belgium Canada FRG Australia China Yugoslavia New Zealand USA Argentina USA USA France

Canada

Australia USA Australia

t

ITAKT VID TIMANN O lett t6nlist

o frettir o fbr6ttir

Efstaleiti 1, 108 REYKJAVIK slmar: 91 -38500, 91-687 123 AuglVsingar: 68 71

11

6SKUM HLAUPURUM C6DS CENCIS 34


mg$mwww . . wKâ&#x201A;Źkffiffiffie . - ffiKxm&ffiffi * * wwreffiKw ffiK-ffiffi#

&X$ffiKKffiffi -

WWWffiW wwwwffire .

w w&w

..m#ww&ffiffiffitr**ww &

W'wt

'K*

w''{

-

w&&w

K.effi *& * * ffiffiwKtr , .

,, " *,WK{k .*.t? &,. :a:t vrj'ta8 .gtt&..'gz',t:t3

w&33W W.&*.'?t!a* ", t-.*,. .. ,. ,'&:il2*; &Y"ttf{ g4fr a

ta.j:

aa) a.f

:.,

'L ',ri rf,...

PECAR PU E UTLONDUM ERU STARFSMENN FI.UGLEIDA ALLTAF NALAGIR pU ATT GODA AD PaO er sama hvort bu ert 6 vegum ferOaskrifstofu eOa einn 6 bdti, starFsmenn FlugleiOa eru alltaf skammt undan.

stad, MeO einu simtali kemstu lsamband og upplVsingabjonustu sem greidir g6tu bina d erlendri grund. viO tolvuskr6ningu

PJONUSTUNET Soluskrifstofur og umboOsmenn FlugleiOa mynda bjonustunet sem nar til Evropu og Bandarikjanna.

p&m KK

FLUCFERD OO PJONUSTA gerum meira en a0 flytja big a oruggan og bagilegan hitt it afanga-

ViO

&8mffi

KX&&&XeeXSKee

FLUGLEIDIR I

F -


1987 Reykjavíkurmaraþon - prufa  

Blað Reykjavíkurmaraþons 1987

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you