Page 21

Jon Dilriksson:

MARAPONMOLAR iPr6ttai6t<un

(

byrja hjA lekninum. Hann tekur

fristundum hefur

Vi6burdur dagsins sem vi6 atlum a6 lita d er ReYkjavikur MaraPon

1986. HvaOa mdguleika A pessi grein 6 ab dafna ogtAAsig alpj66legan bla eins og svo margir hlidstedir vi6burdir 0ti i heimi? i er er Reykjavikur

MaraPon haldib

i

PriOja

sinn

i hvild og undir 6lagi, bl6dPrlsting vi6 s6mu a6ste6ur, og skobar Pig almennt 66ur en hann gefur gr@nt lj6s. An Pess getur leikurinn veri6 varasamur' 2. Haltu dagb6k. H0n hj6lPar P6r a6 fylgjast me6 framforum. Skrd6u tima og vegalengdir, vebur og hjartalinurit,

veri6 ofarlega 6 baugi undanfarin Ar' I hverri viku birtast i dagbl66um pistlar um mikilvegi likamspj6lfunar, 966rar fa6u og heilbrig6is lifs.

li6an.

er mikilvagur' Kladdu Pig eins liti6 og abste6ur leyfa. Fot PYngjast mjog af svita. L6ttu pegindi ganga fyrir tiskunni' Hafbu fotin vfd og sk6na einnig'

3. Kle6naburinn

i

ro6. PAtttakan og almennur Ahugi vex, a.m.k. 6 mebal Peirra sem fYlgjast Fe6. Pad er pvi engin spurning, marapon i Reykjavik 6r framtidina fyrir s6r, beoi me6 tilliti innlendrar og

til

erlendrar Pdrtttdku. P6tttaka Pin i hlauPinu, hvort sem hrin er i skemmtiskokkinu, hdlfu- e6a heilu maraponi, er pvi li6ur i a6 gera veg hlaupsins meiri. Til aO gera pAtttoku Pina mogulega Parftu aO undirbta Pig vel og s6rtu ekki undir h6lft e6a heilt marapon b0in, ettu eftirfarandi leibbeiningar ab gefa p6r nokkra

( undirst66u upplfsingar 66ur en 0t pjrilfunina er fari6 - fyrir nasta 6r' 1. Ef Ptl ert kyrrsetumadur, 35 6ra

4.

Sk6rnir eiga a0 vera g66ir hlauPask6r meb g66um hal. Fj6rir fetur eru betri en tveir. Efdu med f6laga. Pa6 er einfaldara fyrir bdda.

5. Lardu a6 hlauPa eins og

P0

gengur. HlauPtu me6 stil sem er p6r e6lilegur. HlauPtu Pagilega' 6. HugsaOu ekki of miki6 um kil6metrana. Pitt markmid er ab vinna big upp i ad geta hlaupid stanslaust i eina klukkustund Prisvar i viku' 7. Mei0sli - fylgifiskur allra hlaupara'

Minnkabu likurnar 6 meiOslum meO Pvi ad for6ast; ab hlauPa d 0tslitnum sk6m - ad hlauPa 6

e6a eldri og hefur ekki stundad neinar (Pr6ttir i nokkur Ar, skaltu

6sl6ttu undirlagi - ab hlauPa of langt of hratt of snemma. 8. Fabuval. H6r eru sko6anir mj6g skiptar. Ef s0 nering sem prltneytir i dag hindrar ekki hlaupin haltu pig pd vi6 hana. Snjallt er ab auka kolvetnisrika fedu sibustu dagana fyr-

ir kepPni og minnka Pr6tin og fitu-

neyslu. Borbabu

kolvetnisrika

fedu i sibasta lagi

Premur til

premur og hAlfum tlma fYrir hlauPi6, svo maginn n6i ab tamast' Etlar P0 ab nota hlauPin tilaO losa

big vid aukakil6in? Pvi midur, afingarnar negja ekki einar saman, matare6id er sd P6ttur

sem megin m6li skiPtir. 9. Keppnin. Mattu timanlega. Keppnissk6rnir mega ekki vera alveg nYir' S6rtu 6r leiOinni i heilt marapon dttu aO hafa hlauPib 100 til 150km i sk6num. Vertu i hllrabol og stuttbuxum. GleYmdu ekki kreminu, vaselini e6a j0gurfeiti, sem P0 dtt a6 bera d n[ningsbletti (geirvortur

og innan d lari). Settu P6r Plan' Fardu ekki of hratt af sta6' hattan er mikil A Pvi i mannfjoldanum o1 spennunni. L6ttu ekki hina flj6tu startinu esa Pig uPP, P0 hitti p6 aftur - Pegar P0 tekur fram0 peim seinna i hlauPinu.

rl I

t't I ,,- I

tt7

(grrcott'i"g

I

ll .l

L

Y

,

t:

4

'l

I

?

q

\i!

E

*

;J

21

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1986 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1986

1986 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1986

Advertisement