Page 1

ER ÍÞRÓTTAHREYFINGIN AÐ NÁ ÁRANGRI? Staðan og tækifærin

Viðar Halldórsson, Ph.D. Hádegisfundur ÍSÍ & UMFÍ 17. janúar 2013


Skilgreining íþrótta

Er íþróttastarfið árangursríkt? ! Hvernig metum við það hvort íþróttahreyfingin er að ná árangri?: !  Inni á vellinum – úrslitum? !  Fjölda iðkenda? !  Ánægju iðkenda? !  Gildi íþróttastarfs?


Íþróttaþátttaka í íþróttafélagi –

samanburður milli ára hjá nemendum í 9+10 bekk 70

60

59.7

50

%

40.2

38

40

Árið 1992 Árið 2012

30

17.2

20

10

0

Nær aldrei

4x eða oftar í viku

Ánægja með íþróttafélagið 2.6 5.6 7.7

Mjög sammála Frekar sammála 17.7

Hvorki né Frekar ósammála 66.4

Mjög ósammála


Ánægja með þjálfarann

3.3

5.6

7.6

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né

17.2

Frekar ósammála 66.3

Mjög ósammála

Ánægja með aðstöðuna 6.2 5.2

11.3

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né 55.9

21.4

Frekar ósammála Mjög ósammála


Vanalega gaman á æfingum 2.6

5.8

6.6

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né

19.9

Frekar ósammála Mjög ósammála

65.1

Vímuefna- og tóbaksneysla 8

7.6

7.6 6.7

7

5.9

6

%

5.8 5.1

5

Íþróttafélög 4

Aðrar íþróttir

3.2 2.8

3

2

1.9

1.8 1.3 0.8

1

0 Drukkin sl. 30 daga

Daglegar reykingar

Munntóbak sl. 30 daga

Notað hass

Engar íþróttir


Steranotkun framhaldsskólanema – rannsókn úr gögnum 2004 3.5

Informal sport (fitness)°

2.97

3

Formal sport (in sport club)°°

2.5

2

%"

1.79

1.5

1.09

1.02

1.07

1.16

1.31

1.23

1

0.64 0.5

0.38

0 -2 std.

-1. std.

Mean

+1 std.

+2. std.

Áherslur þjálfara – samanburður 80

67.9

70

60.7 60

%

55.7

58.7

50

40

39.7

Árið 1992

33.9

Árið 2012

30

20

10

0

Að sigra

Drengilega framkomu

Heilbrigt líferni


Áherslur þjálfara – gera EKKI! 70 60.3 60

50

%

39.3

40

32.1 30

20

10

0 Að sigra

Drengilega framkomu

Heilbrigt líferni

Skipulagt íþróttastarf íþróttafélaga ! Umgjörð ! Hefðir ! Gildi ! Skipulögð þjálfun ! Félagsauður (foreldrar, stjórnarfólk, starfsfólk)


Mynd af visir.is


ER ÍÞRÓTTAHREYFINGN AÐ NÁ ÁRANGRI?

! TAKK FYRIR MIG! ! vidar@melarsport.is

Áherslur þjálfara – samanburður Vanalega gaman æfingum Skipulagt íþróttastarfáíþróttafélaga

ER ÍÞRÓTTAHREYFINGIN AÐ NÁ ÁRANGRI? Takk fyrir mig! vidar@ru.is


Líkamlegar íþróttir hafa um langt skeið eigi átt upp á pallborðið hjá oss Íslendingum; mönnum hefur þótt af þeim tímatöf og engin askafylli. En nú virðist ætla að fara að birta af degi í þessu efni sem öðru. Forgöngumenn alþýðufræðslunnar hér á landi eru nú loks komnir í skýran skilning um það, er mestu uppeldisfræðingar heimsins hafa barist fyrir um langan aldur og kjarkmestu þjóðirnar, t.d. Englendingarnir, gjört að veruleika, jafnrétti líkamsmenningarinnar við andlegu fræðsluna. Ungmennafélagsskap hefur verið hrundið af stokkunum, ekki sízt í því skyni að endurfæða þjóðlegar og hollar líkamsíþróttir...Er þetta ekki dagroði nýrrar íþróttaaldar, fyrirboði kjarkmikllar kynslóðar. Björn Bjarnason (1918).

Styrkur íþrótta  

Dr. Viðar Halldórsson

Styrkur íþrótta  

Dr. Viðar Halldórsson

Advertisement