Page 1

‫ما در اینجا برای کمک به شما حضور داریم‬ ‫«اثراء» دارای تجارب و قابليتهايى در همه زمینه های‬ ‫صادرات از جمله ‪ :‬تامین مالی ‪ ،‬پخش ‪ ،‬بازارها ‪ ،‬کانالها و‬ ‫سیستمهای خدمات لوجستیک است ‪ .‬و ما به شما کمک‬ ‫میکنیم تا فرصت های صادراتی را ارزیابی نمائید و برنامه‬ ‫کارى خود را تهیه کنید و خریداران و بازارهای مورد نظر‬ ‫را برای فروش تولیدات مشخص نمائید ‪ .‬به اضافه ارائه‬ ‫رهنمود در خصوص اداره خدمات لوجستیکی و نیز می‬ ‫توانیم اطالعات و تحقیقات و بررسی هایی را پیرامون‬ ‫بازارهای جهانی در اختیار شما قرار بدهیم و مالقات هایی‬ ‫را با خریداران جهانی ترتیب دهیم و زمینه مشارکت شما‬ ‫را در نمایشگاه های تجاری بین المللی فراهم کنیم ‪.‬‬ ‫ارزش صادرات غیر نفتی عمان از ‪ 674‬میلیون دالر آمریکا‬ ‫در سال ‪ 2002‬به ‪ 8‬میلیارد دالر آمریکا در سال ‪2015‬‬ ‫افزایش داشته است و فرصت های بیشتری برای تحقق‬ ‫حضور شرکتهای عمانی در بازارهای مختلف کشورهای‬ ‫جهان وجود دارد ‪.‬‬

‫چگونه به شما کمک نمائیم تا‬ ‫صادرات را شروع کنید‬ ‫نشر آگاهی ‪ :‬سعی در افزایش تعداد‬ ‫شرکت های عمانی که صادر کننده‬ ‫تولیدات غیر نفتی هستند و افزایش‬ ‫آگاهی جهانی نسبت به این تولیدات‪،‬‬ ‫می نمائیم‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫مشخص نمودن فرصت‬ ‫های بازار و خریداران ‪:‬‬ ‫کمک به شرکت های عمانی‬ ‫برای نفوذ در بازارهای منطقه‬ ‫ای و جهانی از طریق بررسی‬ ‫بازار ‪ ،‬مبادله کاالهای تجاری‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه های تجاری و‬ ‫دیدار های تجاری ‪.‬‬

‫ارزی��اب��ی فرصت‬ ‫های ص��ادرات‪ :‬که‬ ‫موجب ایجاد زمینه‬ ‫های صادرات و تقویت‬ ‫اقتصاد عمان می شود ‪.‬‬

‫گسترش طرح های صادرات‪:‬‬ ‫هدف ما از آن تقویت ارزش و حجم‬ ‫صادرات غیر نفتی عمان و حمایت‬ ‫از فروش های بین المللی که فرصت‬ ‫های کاری را برای شهروندان ایجاد‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫آماده سازی برای فروش‬ ‫صادرات‪ :‬درک قوانین و‬ ‫مقررات بازار و مدیریت‬ ‫خدمات لوجستیکی ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫دراسة‬ ‫السوق‬

‫عقد قراردادهای تجاری‪:‬‬ ‫افزایش حجم فروش به صورتی‬ ‫که صادرات عمان را توسعه‬ ‫دهد و ایجاد فرصت های کاری‬ ‫بیشتری بنماید ‪.‬‬

‫المعارض‬ ‫التجارية‬

‫الزيارات‬ ‫التجارية‬

‫موقیت استراتژی‬ ‫پیش بینی ها چنین نشان می دهند که با‬ ‫حلول سال ‪ 2025‬بیش از يک میلیارد‬ ‫شخص در سرتاسر جهان به طبقه مصرف‬ ‫کنندگان جهانی خواهند پیوست و حدود‬ ‫‪ 600‬میلیون آنها در بازارهای بوجود آمده و‬ ‫مشرف بر موقعیت جغرافیایی سلطنت عمان‬ ‫زندگی خواهند کرد ‪ ،‬موضوعی که اشاره به‬ ‫وجود بازارهای زیادی است که شرکت های‬ ‫عمانی می توانند از آنها استفاده کنند به‬ ‫صورتی که موقعیت جغرافیایی سلطنت عمان و‬ ‫پایه های کار های تجاری آن و زیر ساخت های‬ ‫تکامل یافته آن و ارتباط آن با جهان به اضافه‬ ‫دارا بودن کادر های انسانی شایسته به شرکت‬ ‫ها کمک خواهد کرد تا کارهای صادراتی خود‬ ‫را توسعه دهند ‪.‬‬

‫میلیون دالر‬ ‫امارات ‬

‫مهمترین ده نوع تولیدات صادراتی عمان‬ ‫نفتا‬ ‫بنزین طبیعی‬ ‫ماده پى زيلين‬ ‫سنگ آهن‬ ‫آلومینیوم‬ ‫اوره‬ ‫متانول‬ ‫آهن و فوالد‬ ‫کابل های برق‬ ‫ماده پلی اتیلن تزفتاالت‬

‫‪1006‬‬

‫عربستان ‬

‫‪974‬‬

‫چین ‬

‫‪560‬‬

‫هند ‬

‫آمریکا ‬ ‫یمن ‬

‫‪467‬‬ ‫‪405‬‬

‫مالزی ‬ ‫پاکستان ‬

‫‪196‬‬

‫کویت ‬

‫میلیارد دالر‬

‫‪7/8‬‬

‫‪6/3‬‬

‫‪4/8‬‬

‫‪9/2‬‬

‫‪9/8‬‬

‫‪7/8‬‬

‫‪712‬‬

‫‪255‬‬

‫قطر ‬

‫‪2‬‬

‫تبادل‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬

‫کشورهای ده گانه رتبه اول صادرات غیر نفتی‬ ‫عمان در سال ‪ 2015‬و میزان صادرات‬

‫متوسط افزایش درآمد صادرات در سلطنت عمان‬

‫همکاری با مرکز تجارت بین المللی‬

‫‪10/7‬‬

‫‪245‬‬ ‫‪161‬‬

‫مالقاتهای دوجانبه با واردکنندگان جهانی‬

‫ما سعی میکنیم واردکنندگان احتمالی تولیدات عمان‬ ‫را درجهان مشخص نمائیم‪ ،‬و سپس از آنها برای آمدن‬ ‫به سلطنت عمان دعوت بعمل آوریم تا مالقاتهایی دو‬ ‫جانبه بین آنها و صادر کنندگان عمانى برگزار گردد و‬ ‫صادر کنندگان عمانی بتوانند قراردادهاى خود را بصورت‬ ‫مستقیم امضاء نموده جهت استفاده تجارى باآنها رابطه‬ ‫برقرار نمایند ‪.‬‬

‫زنجیره ای از سمينارهاى فعاليات هاى تجاری‬ ‫برای مقابله با چالشهایی که شرکتهای عمانی با آن روبرو‬ ‫هستند و شناخت بهترین راه حلهایی که به اين شرکت‬ ‫کمک نمايد تا عملیات صادرات را به بازارهای جهانی‬ ‫شروع كنند‪« ،‬اثراء» اقدام به تهیه برنامه ای ساالنه برای‬ ‫برگزاری سمينارهاى كارى بصورت ادواری تحت عنوان‬ ‫ارتقای فعالیتهای تجاری برای مبادله تجارب بین شرکتها‬ ‫و استفاده از متخصصین و کارشناسان در زمینه های‬ ‫مختلف می نماید‪.‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫پنج بازار مهم صادرات عمان‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫هند‬ ‫چین‬ ‫آمریکا‬

‫با همکاری با مرکز تجارت بین المللی در ژنو ‪ ،‬سلطنت عمان به پایگاه اطالعات تجاری موقعیت شبکه‬ ‫اینترنت پیوست ‪.‬‬ ‫این پایگاه اطالعات داده هاي تجاری را در برمیگیرد که از جمله ارزش ‪ ،‬مقدار ‪ ،‬جهت های ارسال‬ ‫و سهم بازار بیش از ‪ 220‬کشور و اقلیم را با بیش از ‪ 5300‬تولید بیان می کند ‪ .‬این اطالعات با‬ ‫همکاری خط تعرفه گمرکی در بیش از ‪ 150‬کشور فراهم می شود و به صورت ماهانه یا سه ماهه‬ ‫نوسازی می شود‪.‬‬ ‫صادرات غیر نفتی سلطنت عمان و پیشرفت قابل مالحظه صادرات در بازارهای جدید‬

‫ارزش صادرات به‬ ‫دالر در سال ‪2015‬‬

‫ارزش صادرات به‬ ‫دالر در سال ‪2014‬‬

‫افزایش‬

‫یمن‬

‫‪ 405‬میلیون دالر‬

‫‪ 99‬میلیون دالر‬

‫‪% 3/9‬‬

‫پرتغال‬

‫‪ 8/6‬میلیون دالر‬

‫‪ 0/31‬میلیون دالر‬

‫‪% 2/674‬‬

‫نروژ‬

‫‪ 5/9‬میلیون دالر‬

‫‪ 0/48‬میلیون دالر‬

‫‪% 12/192‬‬

‫موزامبیک‬

‫‪ 14/5‬میلیون دالر‬

‫‪ 3/4‬میلیون دالر‬

‫‪% 326‬‬

‫آرژانتین‬

‫نام کشور‬

‫امارات متحده عربی‬

‫‪ ٧‬ﺳﺎﻋﺎت‬

‫سلطنت عمان به بیش از ‪ 140‬کشور جهان‬ ‫صادرات غير نفتى دارد‬

‫و با استفاده از کارشناسان اين برنامه ‪ ،‬خدمات و رهنمودهایی را به صادر کنندگان در‬ ‫بعضى از موضوعات ارائه میدهد که شامل ‪:‬‬

‫بازار يابى‬

‫طراحی ‪ ،‬تولید و‬ ‫بسته بندی‬

‫بررسی بازار‬

‫مسائل راهبردى‬

‫مستند سازی‬

‫تأمین مالی تجاری‬

‫بررسی بازارها‬

‫ترینیداد و توباگو‬ ‫مکزیک‬

‫‪ 47/8‬میلیون دالر‬

‫‪ 1/6‬میلیون دالر‬

‫‪% 2/887‬‬

‫‪ 1‬میلیون دالر‬

‫‪ 0/3‬میلیون دالر‬

‫‪% 3/233‬‬

‫‪ 17/3‬میلیون دالر‬

‫‪ 1/5‬میلیون دالر‬

‫‪% 1/53‬‬

‫در جهت توسعه صادرات تولیدات ساخت عمان اهمیت‬ ‫زیادی به بررسی های صنعتی ‪ ،‬بازاریابی و ترویج می دهیم‬ ‫و در این خصوص بررسی های زیر را انجام داده ایم ‪:‬‬ ‫استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی ساخت عمان‬ ‫بررسی بازارهای ‪ :‬یمن ‪ ،‬کنیا ‪ ،‬تانزانیا ‪ ،‬زنگبار ‪ ،‬ایران ‪،‬‬ ‫سوریه ‪ ،‬سودان ‪ ،‬لیبی ‪ ،‬هند ‪ ،‬سنگاپور و اتیوپی ‪.‬‬

‫تجارت بین المللی تولیدات غیر نفتی عمان و تولیدات صادرات‬ ‫مجدد‬

‫روند توسعه فعالیت های اقتصادی غیر نفتی و صادرات مجدد در سال های اخیر در سلطنت‬ ‫عمان افزایش یافته است و کشورهای شورای همکاری امروزه بزرگترین بازار برای تولیدات‬ ‫صادر شده از طرف سلطنت عمان بشمار می آیند که ارزش آن حدود ‪ 3/5‬میلیارد دالر‬ ‫برآورد شده است ‪ ،‬و این توسعه قوی نشان دهنده افزایش حضور منطقه ای و بین المللی‬ ‫شرکتهای عمان می باشد ‪.‬‬

‫تنظیم دیدارها‬

‫چگونه به شما کمک کنیم ؟‬

‫تنظيم برنامه دیدار با و‬

‫صاحب‬ ‫نظران‬

‫مقدمه‬

‫شناخت زمینه‬

‫اطالعات ما در خصوص محیط محلی به شرکت ها‬ ‫کمک خواهد کرد که صرفه جویی در وقت ‪ ،‬پول‬ ‫و انرژی خود داشته باشند و این موجب حرکت و‬ ‫کوشش بیشتر و راحت تر و موفقیت بیشتر می شود‪.‬‬

‫های مهم‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫انتخاب محل‬

‫فراهم نمودن کادر متخصص‬ ‫جهت حمایت و توجیه پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری و یا صادراتی ‪.‬‬

‫بررسی‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫و اساسی‪.‬‬

‫انتخاب محل مناسب برای پروژه‬ ‫و دریافت مجوزهای مربوط به‬ ‫ساخت و ساز ‪.‬‬

‫حمایت های تخصصی‬

‫فراهم کردن اطالعاتی پیرامون‬ ‫بازار محلی بر اساس خواسته‬ ‫های مشخص شما‪.‬‬

‫یشبرد اقتصاد ملی از طریق جذب سرمایه های الزم جهت اجرای برنامه‬ ‫های توسعه اقتصادی و اجتماعی و توسعه صادرات تولیدات عمانی حهت‬ ‫بهبود میزان تجاری سلطنت عمان ‪.‬‬

‫نیروی انسانی‬

‫فراهم نمودن نیروی کار شایسته ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫قوانین کار‬

‫معرفی قوانین در خصوص‬ ‫سیاست ها و بيان کارهای‬ ‫تجاری و تأمين سرمایه گزاری ‪.‬‬

‫معرفي‬

‫معرفی سرمایه گذار به طرفهای دولتی وطرفهاى حمایت کننده‬ ‫فعالياتهاى تجاری در زمینه های مختلف از جمله ‪:‬‬

‫مطالعات‬

‫فناوری‬ ‫اطالعات‬

‫روابط‬ ‫عمومی‬

‫بازاریابی‬

‫‪8‬‬

‫دیدگاه های ما ‪:‬‬ ‫سعی و کوشش در جهت قرار دادن سلطنت عمان بعنوان بهتربن جایگاه‬ ‫سرمایه گذاری و تجارت در جهان ‪.‬‬

‫هیئت عمومی ترویج سرمایه‬ ‫گذارى و توسعه صادرات‬ ‫سلطنت عمان‬

‫« اثراء » در سال ‪ 1996‬میالدی تأسیس گردید ‪ ،‬و مؤسسه‬ ‫ای است که در ترویج سرمایه گذارى و حمایت از صادرات‬ ‫غیرنفتی فعالیت می نماید ‪.‬‬

‫توانایی رسیدن به بازارهای جهانی‬

‫ما در «اثراء» سعی می کنیم که به شرکتهای عمانی کمک کنیم تا بتوانند با قدرت در‬ ‫بازارهای جدید حضور داشته باشند و این هدفی است که کوشش می کنیم تحقق یابد ‪.‬‬ ‫آخرین آمار نشان می دهد که شرکتهای عمانی صادر کننده به بازارهای جهانی بصورت‬ ‫مستمر افزایش می یابند ‪ ،‬و صادرات عمان توانسته است به ‪ 179‬کشور دست یابد ‪ .‬ارزش‬ ‫صادرات غیر نفتی عمان در سال ‪ 2015‬هشت میلیارد دالر بوده و در مقایسه آن با حدود‬ ‫‪ 261‬میلیون دالر در سال ‪ ، 2002‬افزایش یافته است ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫دیدار از کارخانه ها‬

‫« اثراء » اهمیت زیادی به دیدارهای دوره ای از کارخانه ها‬ ‫صادر کننده عمان می دهد ‪.‬‬ ‫این دیدارها در جهت تسهیل و ضمانت ادامه همکاری آنها‬ ‫با هیئت و نیز آشنایی با مشکالت و سد راه هایی که این‬ ‫کارخانجات از لحاظ صادرات با آن روبرو می شوند ميباشد‪ .‬و‬ ‫همچنین این دیدارها در اطالع رسانی به این کارخانجات در‬ ‫خصوص پیشرفت فعالیت ها و خدماتی را که هیئت ارائه می‬ ‫دهد ونيز آشنا نمودن مدیریت این کارخانجات به راه های‬ ‫مناسب جهت افزایش صادرات و دیگر مسائل در ارتباط با‬ ‫صادرات و تشویق آنها برای شرکت در نمایشگاه هایی که از‬ ‫طرف هیئت ترویج می گردد ‪ ،‬کمک خواهد کرد ‪.‬‬

‫رسالت ما ‪:‬‬

‫دول مجلس التعاون الخليجي‬

‫العمانية‬ ‫أكبر سوق للصادرات ُ‬ ‫تقدر قيمتها بنحو‬ ‫والتي ّ‬

‫‪٣،٦‬‬

‫بليون دوالر‬

‫« اثراء » حمایت و اطالعات الزم را جهت کمک به سرمایه گذاران محلی و بین‬ ‫المللی برای سرمایه گذاری در سلطت عمان ارائه می كند و به شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط بومى کمک می کند تا تولیدات خود به جهان صادر بنمایند ‪.‬‬

‫ارتباط با ما ‪:‬‬

‫تلفن ‪00968-24628022 :‬‬ ‫فکس ‪00968-24623633 :‬‬ ‫‪www.ithraa.com‬‬ ‫ص‪.‬پ ‪ 25‬کد پستی ‪ 17‬وادی الکبیر سلطنت عمان‬

‫هیئت عمومی ترویج سرمایه گذارى و توسعه صادرات‬

‫سلطنت‬

‫عمان‬


‫خصب‬

‫سلطنت عمان دارای ویژگی های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی است که آن را از سایر کشور های‬ ‫شورای همکاری متمایز می کند‬

‫صحار‬

‫سلطنت عمان ازيک موقعيت استراتژى‬ ‫ويژه اى بعلت نزديک بودن به بازارهاى‬ ‫درحال رشد درخاورميانه وشرق آفريقا‬ ‫وهند‪ ،‬برخورداراست‪.‬‬

‫البريمي‬

‫مسقط‬

‫عمــــــان‬

‫صور‬

‫نزوى‬

‫سلطنت‬ ‫عمان‬

‫مقصد آینده شما در سرمایه گذاریهاى آينده‬

‫اطالعاتی در مورد سلطنت عمان‬ ‫ ‬ ‫ رئیس کشور ‪:‬‬

‫دقم‬

‫ مساحت‪ :‬‬

‫نقشه سلطنت عمان شامل شهرهاى بزرگ‬ ‫كه داراى فرود گاه وبنادر دريايى ميباشد‪.‬‬

‫روش میهمان نوازی اصیل عمانی ها و استقبال خوب و روش زندگی باز به روی همه فرهنگ ها ‪ ،‬به‬ ‫اضافه فعالیت هایی که در طول سال در زمینه های مختلف صورت می گیرد ‪ ،‬به آن یک جایگاه ویژه‬ ‫برای زندگی و اقامت داده است ‪.‬‬ ‫با داشتن بیش از ‪ 3000‬اتاق در هتل های ‪ 5‬ستاره و مجموعه ای از بهترین اماکن سیاحتی در سطح‬ ‫جهان ‪ ،‬سلطنت عمان توانسته است محیط مناسبی را برای اقامت و کار و سیاحت ایجاد نماید ‪.‬‬ ‫در سطح مؤسسات ‪ ،‬سلطنت عمان دارای نیروی انسانی کارآمد و زیرساخت های ایجاد شده براساس‬ ‫باالترین استانداردهای جهانی ميباشد ‪ ،‬از جمله ‪ :‬بنادر ‪ ،‬فرودگاه ها ‪ ،‬شبکه ارتباطات و اطالعات ‪،‬‬ ‫تأسیسات تجاری و مراکز خدماتی به اضافه داشتن چارچوبی قانونی که از سرمایه گذار حمايت ميكند‬ ‫و فرصت های رشد فعالیت های تجاری را توسعه می دهد‪.‬این عوامل ‪ ،‬جذب کننده شرکت هایی است‬ ‫که سعی در پیشرفت و گسترش محیط عملیات و فعالیت های خود را دارند‪.‬‬

‫‪ 500309‬کیلومتر مربع‬

‫ پایتخت‪ :‬‬

‫مسقط‬

‫ واحد پول‪ :‬‬

‫ریال عمانی‬

‫ فرق ساعت ‪ :‬‬

‫صاللة‬

‫اعلیحضرت سلطان قابوس بن سعید‬

‫ زبان‪:‬‬

‫ ‬

‫ روز ملی‪ :‬‬

‫‪ 4 +‬ساعت بوقت گرینویچ‬ ‫عربی‬

‫‪ 18‬نوامبر‬

‫انگیزه های سرمایه گزاری در سلطنت عمان‬

‫دروازه «به آسانی سرمایه گذاری کن»‬

‫از مهمترین عواملی که سرمایه گذاران را وادار می نماید‬ ‫که سلطنت عمان را بعنوان یکی از جاهای مهم سرمایه‬ ‫گذاری در نظر بگیرند این است که سلطنت عمان از یک‬ ‫موقعیت استراتژی نزدیک به بازار های مهم در خاورمیانه‬ ‫و شرق آفریقا و هند برخوردار است و دارای شبکه ای از‬ ‫راه های نوین است که راه رسیدن تولیدات را به بیشترین‬ ‫مجموعه های مصرف کننده با هزینه رقابتی هموار می‬ ‫کند ‪ .‬سلطنت عمان همچنین محیط مناسبی را برای‬ ‫زندگی افراد جهت کار و جهانگردی فراهم نموده است ‪.‬‬ ‫و در سطح مؤسسات دارای موقعیت استراتژی باز نسبت‬ ‫به بازار های جهانی است ‪ ،‬و در برگیرنده نیروی انسانی‬ ‫کارآمد و زیرساخت های اساسی است که طبق بهترین‬ ‫استانداردهای جهانی ساخته شده مثل بنادر ‪ ،‬فرودگاه ها‪،‬‬ ‫شبکه ارتباطات ‪ ،‬تأسیسات تجاری و مؤسسات خدماتی‬ ‫که عوامل جذب شرکت هایی هستند که سعی در توسعه‬ ‫چارچوب عملیات و فعالیت های تجاری خود و رسیدن به‬ ‫توسعه را دارند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2015‬سلطنت عمان از لحاظ نمودار رقابتی‬ ‫جهانی در رتبه ‪ 62‬بین ‪ 148‬کشور جهان قرار گرفت‪ ،‬و‬ ‫تولید ناخالص داخلی آن به بیش از ‪ 76‬میلیارد دالر رسید ‪.‬‬

‫دروازه «به آسانی سرمایه گذاری کن» به شما امکان می دهد که برای صدور مجوز ثبت تجاری‬ ‫شرکت سرمایه گذاری خود به صورت اینترنتی و ظرف چند دقیقه اقدام نمایید ‪.‬‬ ‫آیا حمایت ما از پروژه محدود است ؟‬ ‫کارشناسان «اثراء» اقدام به حمایت از شرکت های بزرگ ‪ ،‬متوسط و کوچک می نمایند ‪.‬‬ ‫هزینه های کمتر‬ ‫سلطنت عمان دارای ویژگی پايين بودن ميزان هزینه ها نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری‬ ‫است ‪ .‬بر اساس آمار بانک جهانی سلطنت عمان دارای کمترین هزینه در خاورمیانه است و برای‬ ‫تأسیس پروژه ها ‪ ،‬بعلت داشتن نیروی انسانی کارآمد و مؤسسات خدماتی و راه های ارتباطى نوین و‬ ‫تسهیالت تأمین مالی و کاهش مالیات ‪ ،‬مناسب تر است ‪.‬‬ ‫خدمات ما‬ ‫«اثراء» اقدام به ارائه مشورت و کمک به شرکت ها می نماید تا بتوانند به بازار های امید بخش راه‬ ‫پیدا کنند ‪ .‬در سایه افزایش رقابت بین کشور ها برای جذب سرمایه های خارجی و ارائه خدماتی که‬ ‫توسعه اقتصادی آنها را تقویت نماید ‪ ،‬كار صادرات را سخت تر خواهد كرد‪ ،‬و ما را وادار به گسترش‬ ‫و تقویت خدمات خود به مشتریان ميكند‪.‬‬ ‫ما در «اثراء» ارائه کننده مجموعه وسیعی از خدمات جهت حمایت از پروژه شما ميباشيم ‪ ،‬از آشنا‬ ‫نمودن شما به مزایای سلطنت عمان بعنوان یک محیط جذب سرمایه تا ارائه رهنمود به شرکت های‬ ‫محلی برای کشف بازار های بین المللی‪.‬‬

‫ما آمادگی کامل برای ارائه حمایت‬ ‫همه جانبه به سرمایه گذار جهت‬ ‫تقویت توانایی رقابت پروژه اورا داریم‬ ‫آیا نیاز به حمایت جهت توسعه پروژه سرمایه گزاری‬ ‫خود دارید؟‬ ‫این امر بستگی به نیاز های شرکت و یا پروژه سرمایه‬ ‫گزاری دارد ‪ ،‬بررسی های جدید چنین نشان داده که‬ ‫شرکتهایی ار لحاظ جهانی موفق هستند که دارای عناصر‬ ‫زیر باشند ‪:‬‬ ‫دارای کارمندانى با تجربه و شایستگی عالی باشند‬ ‫محل کار مناسب فعالیتهای تجاری را داشته باشند‬ ‫محیط کار كه قابلیت ابتکار را داشته باشد‬

‫مؤسسات آموزشی‬ ‫«اثراء» برخوردار از شبکه ای از روابط و ارتباطات با‬ ‫مؤسسات آموزش بومى است که می توانند فرصت های‬ ‫آموزشی را برای شرکت ها فراهم نمایند ‪ ،‬در این راستا در‬ ‫سلطنت عمان مجموعه ای از بهترین دانشگاه ها و دانشکده‬ ‫ها و دانشسرا های آموزش حرفه ای وجود دارند که ارائه‬ ‫دهنده برنامه هایی در زمینه هاى مختلف تخصصهای تجاری‬ ‫و کاری می باشند ‪.‬‬

‫دارای ویژگی رقابتی برای ورود به بازار باشند‬

‫ایجاد شبکه روابط عمومی‬ ‫نیروی انسانی کارآمد‬

‫سلطنت عمان محيط مناسبى رابراى اقامت‬ ‫وكار وگردشگرى افراد مهيا ميكند‪.‬‬

‫«اثراء» از طریق یک گروه سرمایه گذاری متخصص ‪ ،‬حمایت های الزم را برای مقابله با مهمترین چالشهایی که با آن رو به رو هستیــد ‪ ،‬با رعایت کامل اسرار کاری‬ ‫سریت‬ ‫‪ ،‬ارائه می دهد ‪ .‬این گروه اقدام به اجرای بررسیهای الزم جهت مشخص نمودن اهداف پروژه و شناخت چالشهایی که با آن رو به رو خواهد شد را با رعایت ّ‬ ‫کامل ‪ ،‬می نماید ‪ .‬و سپس ارزیابی همه جانبه ای را شامل منابع و درآمد های بخش دولتی و خصوصی را که می توانند از پروژه حمایت کنند و شامل مسائل زیر می‬ ‫شــــود را ارائـــه مــی كنــــد ‪:‬‬

‫دارای گردش مالی برای سرمایه گزاری باشند‬

‫بخش های مورد هدف‬ ‫ مواد شیمیایی‬ ‫ صنایع تجدید شونده‬ ‫ آموزش‬ ‫ شیالت‬ ‫ غذا و نوشيدنى‬ ‫ خدمات درماني‬ ‫ خدمات لوجستیکی‬ ‫ ماشین آالت وتجهيزات‬ ‫ فلزات و معادن‬ ‫ گردشگرى‬ ‫ مدیریت پسماند‬

‫چگونه به شما کمک کنیم؟‬

‫سلطنت عمان دارای نیروی انسانی کارآمدی است که‬ ‫برخوردار از قابليت و مهارت و تجربه الزم در اكثر بخش‬ ‫های داخلی از جمله ‪ :‬توریسم ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬ارتباطات ‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات ‪ ،‬لوجستیک و معادن می باشد ‪ .‬همچنین در‬ ‫اين كشور مجموعه ای از دانشگاه های خوب در زمینه‬ ‫تحقیقات علمی در رشته های مختلف مثل ‪ :‬علوم ‪،‬‬ ‫پزشکی ‪ ،‬شیرین سازی آب ‪ ،‬مهندسی ژنتیک ‪ ،‬توریسم و‬ ‫صنایع حرفه ای وجود دارد و روابط خوبی با شرکت‬ ‫های داخلی و بین المللی وجود دارد‪.‬‬

‫ما ملتی با آرمان هستیم که دارای موهبت های‬ ‫زیادی می باشیم و آرزو داریم که نشانه ای از‬ ‫خود در جهان باقی گذاریم‬

‫ارائه کمک الزم برای پیشرفت و توسعه پروژه ها از طریق شبکه اى ازارتباطات با سرمایه گذاران در‬ ‫سلطنت عمان و ادارات دولتــی ‪ ،‬مؤسسات صنعتی ‪ ،‬واسطه گران متخصص و شرکـــای راهبردی ‪.‬‬ ‫معرفی مؤسسات و شرکتهای موفق جهت کمک به شما برای ایجاد گروهى از دوستان و همکاران که‬ ‫بتوانند به شما در توسعه کار شما در آینده کمک کنند ‪.‬‬ ‫ارائه کمک الزم برای همکاری با شرکت ها ‪ ،‬دانشگاه ها ‪ ،‬دانشکده ها و دیگر مؤسسات دولتی و‬ ‫بخش خصوصی‪.‬‬ ‫ارائه رهنمود در خصوص منابع مالی ار جمله راه های دست یابی به وام های آسان و آشنا شدن با‬ ‫سرمایه گذارانی که تمایل به حمایت و سهیم شدن در توسعه پروژه را دارند ‪.‬‬ ‫ارائه کمک جهت هماهنگی با شرکا و واسطه گران متخصص در زمینه خدمات قانونی‪ ،‬بانکداری‪،‬‬ ‫نیروی انسانی ‪ ،‬ارتباطات ‪ ،‬اطالعات و خدمات بازاریابی ‪.‬‬

‫ما در «اثراء» دارای گروهی با‬

‫مهارت های الزم و تجربه در زمینه‬

‫های اقتصادی می باشیم‪.‬‬

‫تأمین مالی‬ ‫پشتيبانى جهت ارتباط با جهتهای‬ ‫ذیربط برای دریافت كمكهاى مالی ‪.‬‬

‫تسهیالت‬ ‫بصورت یک پايگاه‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫خدمات را که احتماالً مودر نیاز شما‬ ‫از بخش خصوصی و دولتی در سلطنت‬ ‫عمان باشد ‪ ،‬فعالیت می کنیم ‪.‬‬

‫بازاریابی‬ ‫این کار از طریق مجموعه ای از‬ ‫نمایندگان تجاری «اثراء» در تعدادی‬ ‫از کشورهای جهان انجام می گیرد ‪.‬‬

‫مهارتها‬ ‫ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده‬ ‫های بومى درجهت افزایش مهارتهای‬ ‫کارمندان از طریق برنامه های عالی‬ ‫آکادمیک‬

‫مطالعات و بررسی هایی که ارائه می کنیم‬ ‫ارائه کمک الزم برای مشخص کردن راهکارهای پروژه تجاری ‪.‬‬ ‫ارائه کمک در تهیه برنامه کار شامل راههای توسعه پروژه ‪.‬‬ ‫مقایسه داده های برنامه کار با بخشهای بومى جهت شناخت توجيه اقتصادى پروژه و میزان برآورد‬ ‫نیازهای بازار ‪.‬‬ ‫کمک به شما در دست یابی به تحلیل و بررسی گروه های جمعیتی و بازار کار جهت مشخص‬ ‫نمودن طبیعت نیروی انسانی مورد نیاز برای پروژه ‪.‬‬

‫دریافت مالکیت‬ ‫کمک به شما در دست یابی به حق مالکیت پروژه ‪.‬‬ ‫ارائه کمک الزم جهت مشخص کردن تأسیسات مناسب برای سرمایه گزاری از دفاتر و مناطق آزاد‬ ‫صنعتی گرفته تا مجتمع های علمی‪.‬‬ ‫هماهنگی با جهتهای ذیربط جهت تنظیم دیدارهای شناختی برای سرمایه گذاران ‪.‬‬

‫امالک‬ ‫ارائه کمک از طریق پایگاه اطالعات‬ ‫امالک صنعتی و تجاری در ارتباط‬ ‫با مؤسسات دولتی جهت حمایت از‬ ‫وسایل برنامه ریزی و اجرا ‪.‬‬

‫ابتکار‬ ‫ارتباط با مراکز تحقیقات و توسعه‬ ‫تخصصی دربخش ذیربط به اضافه‬ ‫بخشهای تحقیقات و توسعه در‬ ‫دانشگاه ها و دانشکده های فنآوری ‪.‬‬

‫دست یابی به منابع مالی‬ ‫تغييراتى كه بازارهاى جهانى باآن روبرو هستند وسرعت‬ ‫تكنولوژيهاى نوين وقوانين مورد اجرا‪ ،‬شركتهارا وادار‬ ‫مينمايد كه منابع مالی الزم را برای همسویی با این‬ ‫تغییرات تخصیـص دهند ‪ .‬نقش «اثراء» در این زمینه‬ ‫مشخص نمودن منابع مالی که سرمایه گذار را به سوی‬ ‫مؤسسه حمایت کننده و یا شریک سرمایه گذاری مناسب‬ ‫تر ‪ ،‬راهنمایی می کند ‪.‬‬

Ithraa Brochure Farsi  

میلادی تأسیس گردید ، و مؤسسه 1996« اثراء » در سال ای است که در ترویج سرمایه گذاری و حمایت از صادرات غیرنفتی فعالیت می نماید . « اثراء » حمای...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you