Page 1

Combi Installatieset Installatievoorschrift Inleiding

Inhoud kokendwaterapparaat

A. Kabelbinder (Ty-rap)

B. Koudwateraansluitslang

C. Kokendwater-T-stuk

D. Aansluitbuisje ø15mm

E. Montagebeugel

Montage Combi Installatieset

Stap 3

Volg onderstaande vijf stappen indien uw kokendwaterapparaat 2

1. Haal de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos

Het kokendwaterapparaat mag alleen horizontaal geplaatst

(meegeleverd met kokendwater-

2. Draai de kokendwaterkraan open, totdat er koud water

worden. Zie gele instructie sticker op het toestel. Het toestel

apparaat) met aansluitbuisje op

kan zowel in het keukenkastje als eronder, achter de plint,

het kokendwatermengventiel.

F. Kokendwatermengventiel

set. Met deze set kunt u naast kokend water nu óók warm water

G. 2x Pakking (kokend water)

uit uw kokendwaterapparaat tappen. Deze handleiding vervangt

H. Knelverloop

de installatie instructie die bij uw kokendwaterapparaat is bij-

I. Handleiding

uit de kraan stroomt. De installatie is nu koud en veilig.

3. Draai de hoofdkraan dicht, waardoor uw watertoevoer

1x

4

3

van het systeem haalt.

5. Verwijder de inlaatcombinatie.

G

1x

F

B

Inhoud van de verpakking

7

6

D

1x

1x

C

overzicht. Naast deze set heeft u een kokendwaterapparaat A

E

9

Tijdens het opwarmen van het toestel druppelt water van de

veiligheidsredenen nooit belemmerd te worden en moet naar

Let op: vergeet niet de fiber

beneden gericht zijn.

pakking ertussen te leggen.

8

Stap 2

1x

Filter

Monteer het T-stuk in het

1x

Een eventueel gewenst filter

kokendwatermengventiel.

moet tussen het kokend-

10

volledigheid in het overzicht wel opgenomen.

watermengventiel en de

TYPEPLAAT

Controleert u tevens of alle delen onbeschadigd zijn. Indien u

Plak deze type plaat op de achterkant van de gebruiksaanwijzing of in de nabijheid van het apparaat

beschadigingen aantreft, neem dan contact op met het verkoop-

Registreer uw garantie op: www.daalderop.nl Serienummer t.b.v. garantiebewijs

inlaatcombinatie gemonteerd

type: 07.02.15.631

1x

punt waar u de Combi Installatieset heeft aangeschaft.

1x

JJMMWW.XXXX

worden. Volg hier de stappen

1x

Stap 4

van de filter handleiding.

Stap 8

Vouw de montage beugel Let op!

en schuif de Ty-rap door de

Let op!

De onderzijde van de trechter moet boven het aansluitpunt van

Opmerking! expansie uitloop in de trechter. De expansie uitloop dient om

REFERENTIE TEKENING 07.94.12.295

Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van het

100˚C

het T-stuk.

07.94.12.458C

voorschriften.

07.94.12.458B

I

H

de kokendwaterslang met

Beginsituatie Eindsituatie

voor schade die het gevolg is van niet vakkundig uitgevoerde

vrije aansluitingen van het kruisstuk gemonteerd worden (A/B/C).

op het aanrecht en verbind

07.94.12.389

aansluit, vervalt de garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk

Let op: de inlaatcombinatie kan naar wens op één van de drie

Stap 1 Plaats de kokendwaterkraan

Indien u de Combi Installatieset niet volgens deze instructies

Vergeet niet de fiber pakking ertussen te leggen.

de afvoer komen om expansiewater te kunnen lozen. Houdt een minimale hoogte aan volgens bijgaande afbeelding. De trechter

Stap 5

Bevestig de trechter op de inlaatcombinatie.

4. Draai de kokendwaterkraan open, waardoor u de druk

5

rect aansluiten en veilig gebruiken van de Combi Installatieset.

gaatjes in de beugel.

geplaatst worden.

is afgesloten.

1x

gevoegd. In deze instructie vindt u de aanwijzingen voor het cor-

nodig. Deze is niet bijgesloten in deze set, maar is voor de

Monteer de inlaatcombinatie

Let op!

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Combi Installatie-

montage of die voortvloeit uit het niet correct naleven van de

Draai de inlaatcombinatie dicht.

reeds geïnstalleerd is: 1

07.94.12.293

Stap 9

Stap 10

Monteer de ribbelslang aan de trechter van de inlaatcombina-

Monteer indien nodig het T-stuk in de koudwaterleiding. Sluit

Nadat u de kraan, het kokendwaterapparaat, de Combi Instal-

tie en op het T-stuk van de afvoer.

de koudwateraansluitslang aan op het kruisstuk en op de water-

latieset en eventueel de filterset heeft geïnstalleerd, draait

leiding. Indien gebruik gemaakt wordt van het T-stuk in de

u de hoofdkraan en de kraan op de inlaatcombinatie open.

koudwaterleiding heeft u een extra aansluitbusje (15mm) nodig.

Controleer alle verbindingen op lekkage.

heeft een waterslot om stank uit de afvoer te voorkomen.

Bepaal een geschikte positie

Stap 7

van de set en monteer de

Stap 6

beugel op die plek.

Monteer de warmwaterslang van de kraan op het mengventiel.

Bepaal de plaats van het aansluitpunt op de afvoer en monteer

Sluit de koudwateraanvoerslang van het kokendwaterapparaat

Monteer de koudwaterslang van de kraan op het kruisstuk. De

het T-stuk in de afvoer buis. Fixeer de Combi Installatieset met

aan op de inlaatcombinatie. Sluit de kokendwaterslang van het

koudwaterslang kan naar wens op elk van de twee resterende

behulp van de Ty-rap op de beugel. Zie Let op!

kokendwaterapparaat aan op het T-stuk van het mengventiel.

aansluitpunten op het kruisstuk worden aangesloten.

Ø15mm

60˚C

10˚C

DE

Tip! Indien de leidingdruk boven de 4 bar ligt kan hier tussen de

100˚C

Combi Installatieset en de waterleiding aansluiting een druk-

Stap 11

reduceerventiel geplaatst worden. In de Duitse aansluitset

10˚C

DE

Stap 12

Onderhoud

Vul nu de boiler met water, door de kokendwaterkraan open

Steek de stekker in een geaarde

De Combi Installatieset behoeft normaliter geen onderhoud.

te zetten. Op het moment dat er een constante stroom water

wandcontactdoos. Het kokendwater-

Het kan echter, in gebieden met kalkrijk water, voorkomen

uit de kraan komt, is de boiler gevuld. Spoel de installatie

apparaat zal nu het water verwarmen.

dat kalkafzetting de doorstroming (kokend- of mengwater) of

minimaal 3 minuten door.

standaard meegeleverd (afgesteld op 4 bar).

temperatuur (mengwater) beïnvloedt. Indien dit het geval is, kan de installatieset worden gedemonteerd en met citroenOpmerking! Indien na 5 minuten, tijdens het opwarmen, geen expansiewater via de inlaatcombinatie wegloopt, schakel dan onmiddellijk de

zuurhoudend ontkalkingsmiddel ontkalkt.

Typeplaat

spanning uit en zet de kokendwaterkraan open om de waterdruk

Plak de bijgeleverde typeplaat van het kokendwaterapparaat in

weg te nemen.

de nabijheid van het apparaat. Hierdoor is de typeherkenning en het serienummer van het toestel gemakkelijk bereikbaar ook wanneer u beslist om het toestel onder de plint te plaatsen.

Opmerking!

Service

Het duurt ongeveer 20 minuten om het kokendwaterapparaat

Zie: Installatievoorschrift Close-in Boily

volledig op te warmen.

Stap 13 Voordat u het kokendwaterapparaat in gebruik neemt, dient u hem 3 maal 1 uur op te warmen en leeg te tappen.

07.98.92.088.2

NL

installatievoorschrift

Combi Installatieset

07.98.92.088.2_instr.voorschrift_combi_inst_nl_def  

Stap 4 Stap 8 Stap 9 Stap 6 Stap 5 Stap 3 Het kokendwaterapparaat mag alleen horizontaal geplaatst worden. Zie gele instructie sticker op he...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you