ithammy

Ha Noi, Vietnam

https://ithammy.com/

"Tổng kho thiết bị Y tế, dụng cụ Thẩm Mỹ Viện, Spa: Filler, Botox, Sụn.

Tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ: nâng mũi, nâng ngực an toàn.

#filler #botox #nangmui #nangnguc"

Publications