Page 1


VitoriaGasteiz

Aurkibidea

Indice

DISEINU GRAFIKOA/DISEÑO GRÁFICO

4-7

BARNE DISEINUA/DISEÑO DE INTERIORES

8 - 11

ARGAZKILARITZA ARTISTIKOA/FOTOGRFÍA ARTÍSTICA

12 - 15

ILUSTRAZIOA/ILUSTRACIÓN

16 - 19

Klip nº4 Otsaila 2014 Febrero Arte eta goimailako diseinu eskola/Escuela de arte y superior de diseño Cuadrilla Salvatierra kalea s/n 01012 Vitoria/Gasteiz www.easdvitoria.com Diseinu eta maketazioa/Diseño y maquetación Diseinu Grafikoko goimailako ikasketarako 2.mailako ikasleak Estudiantes de 2º curso de estudios superiores de Diseño Grafico Inprimaketa/Impresión: EPS

2


EDITORIAL

EDITORIALA

“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Esta famosa cita de Einstein nos recuerda que el ingenio aparece con más fuerza en los momentos más difíciles.

“Krisi-garaietan, irudimenak soilik du jakintzak baino garrantzi handiagoa”. Einsteinen aipu ospetsu horrek gogorarazten digu asmamena are indartsuago sortzen dela unerik zailenetan.

Siendo éste nuestro escenario actual, difícil, esa imaginación aplicada al diseño se convierte en un elemento esencial para lograr la diferenciación, conseguir la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la coyuntura y hacer volar nuestra imaginación para potenciar la creatividad como herramienta necesaria para buscar soluciones a los problemas que nos van apareciendo y, así, conseguir que nuestros sueños se hagan realidad. No debemos considerar que es ésta una mala época para nuestra Escuela, ya que en la misma abunda la creatividad y, con ella, el arte y la autoexpresión, como se refleja en los trabajos realizados durante el último año, algunos de los cuáles son publicados en la nueva edición de esta revista que tienes en tus manos. Tanto es así, que nuestro trabajo de calidad y creatividad es positivamente valorado de manera reiterada, trascendiendo del ámbito de la Escuela, evidenciándose ello en los diversos premios y/o reconocimientos recibidos por nuestro alumnado y profesorado.

Gaur egungo agertoki zail honetan, diseinuari aplikatutako irudimena funtsezko elementua da bereiztea, bizirautea eta bizi-kalitatea hobetzea lortzeko. Hortaz, egoera aprobetxatu eta irudimena hegan jarri behar dugu sormena agertzen zaizkigun arazoentzat irtenbideak bilatzeko tresna gisa bultzatzeko, betiere gure ametsak egia bihurtzea lor dezagun. Ez dugu pentsatu behar bizi dugun garaia gure eskolarako aldi txarra denik; izan ere, gurea eskola oparoa da sormenari dagokionez, eta horrekin batera, baita arteari eta autoadierazpenari dagokienez ere, azken urtean egindako lanek garbi erakusten dutenez. Lan horietako batzuk esku artean duzun aldizkari honen azken edizioan argitaratu ditugu. Bestalde, gure kalitatezko eta sormenezko lanak balorazio positiboa jasotzen du behin eta berriz, baita eskolaren eremutik kanpo ere; ikusi besterik ez dago zenbat sari eta/edo onarpen jasotzen dituzten gure ikasle eta irakasleek. Bejondeizuela denoi!

Enhorabuena a todos! María Muñoz Departamento técnico

María Muñoz Departamentu teknikoa

3


MILABEGI PROIEKTUA Milabegi Fest Gasteiz agertoki duen diziplina anitzeko ekitaldia da, musika, hitzaldiak, erakusketak eta lantegiak bilduta 48 ordutik gora luzatuko dena. Bi alderdik bereizten dute proposamen hau besteetatik: alde batetik, Gasteizko eta inguruko gazte sortzaileen ekimenak bultzatzeko helburua du, eta, bestetik, iraunkortasunari eta ingurumenari buruzko hausnarketa bat biltzen du.

4

Diseinu Grafikoa


PROYECTO MILABEGI Milabegi Fest es un evento multidisciplinar en Vitoria-Gasteiz, que engloba 48 horas de música, charlas, exposiciones y talleres. La propuesta se diferencia de otras similares por dos aspectos: por un lado, pretende impulsar iniciativas de jóvenes creadores de la localidad y cercanías; y por otro, incluye una reflexión sobre sostenibilidad y medio ambiente.

Diseño Gráfico

5


TIPOGRAFÍA MODULARRA

6


TIPOGRAFÍA MODULAR

Diseinu Grafikoko 3. mailako Tipografia Digital irakasgaian dihardutako lana. Lan horren helburua da gure alfabetoko hizki larri eta xeheen morfologia ulertzea. Ariketa honetan, alfabeto erdi-osoa diseinatu behar da, gehienez 8 elementu dituen sistema modular baten bitartez. Elementu horiek konbinatu, gehitu eta posizioz alda daitezke, baina ezin dira deformatu, zabaldu edo txikiagotu.

Trabajo realizado por alumnos de 3º de Diseño Gráfico en la asignatura de Tipografía Digital. Se trata de entender la morfología de las letras de nuestro alfabeto. En este ejercicio se tiene que diseñar un alfabeto semi-completo, mediante un sistema modular que no supere los 8 elementos. Estos elementos se pueden combinar, sumar, cambiar de posición, pero no se pueden deformar, ampliar o reducir.

7


MAKETA ESZENIKOA Diseinu eszenikoa eta ekitaldiak irakasgaia (merkataritza-eszenografiaren eta antzerki-eszenografiaren diseinua) egiten duten 4. mailako ikasleek 2013-14 ikasturtean egindako hainbat lanen erakusketak.

MAQUETA ESCENICA Muestras de diversos trabajos realizados por el alumnado de 4º en la asignatura de Diseño Escénico y Eventos (diseño de escenografía comercial y de escenografía teatral) durante el curso 2013-14.

8

Barne Diseinua


Dise単o de Interiores

9


BIZI MOMENTUA “Nire bizitza urakan bat da, gauzen barnean sartzen, nahasten eta egokitzen dena, azkar eta etengabe aldatzen dena; eta hortik, unean unekoa bizitzeko aukera sortzen da. Erakusketa garatzeko interpretazioerakargarria, ideia, dinamismoa da, diseinuaren kontzeptu sortzailea. Urakana bailitzan esparru guztian zehar dabilen zinta batek sortzen du sarrera, ondoren, harreragunean, altzariak eta argiztapena eratzen ditu; eta, azkenean, erakusketa osoaren erdiko esparruan amaitzen da. Erdiko esparru horrek, hedatze-uhin baten gisara, zirkulu zentrokideak sortzen ditu, lokaleko zutabe exentu eta ageriko bakarretik abiatuta, eta erakusketako areto guztiak definitzen ditu.”

“Mi vida es un huracán que se involucra, se revuelve, se adapta, se transforma vertiginosa y continuamente, de ello surge la posibilidad de vivir el momento. La idea, el gancho interpretativo a partir del cual se desarrolla la exposición es el dinamismo como concepto generador de diseño. Una cinta a modo de huracán que recorre todo el espacio crea la entrada, luego continúa por la recepción da forma al mobiliario, la iluminación y finaliza en el espacio centro de toda la exposición. Este espacio central genera a manera de onda expansiva, círculos concéntricos a partir del único pilar visto y exento del local para definir así, las distintas salas de la exposición.”

10


VIVE EL MOMENTO

11


ZALDI ERRETRATUAK Proiektu honen jatorrizko ideia izan da zaldiaren irudia ez ezik, haren nortasuna, zintzotasuna eta sentikortasuna ere harrapatzea, animalia gizaki batekin egingo nukeen bezalaxe erretratatuta. Nire helburua izan da zaldiak loturarik gabe (muturgainekorik eta zelarik gabe) erretratatzea, betiere ikuspegi indibidual eta artistikotik. Erretratuak bereziak izatea nahi nuen, hortaz, hondo beltzean flash eramangarria erabiltzea erabaki nuen, zaldiaren begirada eta espresioa nabarmentzeko. Teknika horrek, ordea, lana zaildu egiten zidan, ezin baitzaio esan zaldi bati nola paratu behar den. Zaldiari harraldia egiteko, ezinbestekoa zen bi pertsonak laguntzea.

La idea original de este proyecto ha sido la de capturar no solo la imagen, sino también la personalidad del caballo, su nobleza y sensibilidad, retratando al animal al mismo nivel que lo haría con un ser humano. Mi objetivo ha sido retratarlos sin ataduras (cabezada y montura), pero desde un punto de vista individual y artístico. Quería que los retratos fueran especiales, por lo que, me decanté por la iluminación con flash portátil sobre fondo negro, para resaltar la mirada y expresión del equino. Esta técnica me ponía las cosas difíciles ya que, a un caballo no se le puede decir cómo debe posar, y era imprescindible la ayuda de dos personas para hacer la toma.

12

Argazkilaritza Artistikoa


RETRATOS A CABALLOS

Fotografía Artística

13


14


15


METAIPUINA Proiektu honen bidez, 120 karta ilustratuz osatutako joko bat sortu nahi dut. Karta horiek istorioak kontatzeko laguntza grafiko gisa erabil daitezke. Kartak lau pilotan bildu behar dira: pertsonaiak, animaliak, tokiak eta objektuak. Ipuin ugari izan ditut kontuan. Batez ere mendebaldeko literaturako ezagunenak. Ipuin pilo horretatik, arketipoak diren hainbat pertsonaia atera ditut, baita ipuin horietako hainbatetan errepikatzen diren tokiak eta objektuak ere. Horrela, beraz, irudikatu beharreko lau elementu-zerrenda egin ditut. Karta bakoitzak elementu horietako bat eduki behar du. Horrez gain, karta guztiek atzealde berdina dute, eta packaging bat egin da karta pilo bakoitzerako. Hasieran, oso ilustrazio garbi eta eskematikoak egiteko asmoa nuen, irudi argi eta erraz ezagutzeko. Denborak aurrera egin ahala eta zirriborroak lantzen nituen heinean, marrazkiei zerbait falta zitzaiela iruditzen zitzaidan eta ez ziruditen oso erakargarriak haurrentzat. Hortaz, collageetan erabiltzeko paperetan gouachezko kolore-gama bat sortzea erabaki nuen; eta, azkenean, ebaki eta itsatsitako paperen gainean testurak gehitzen hasi nintzen, kolore-gama bereko koloretako arkatzekin. Ilustrazio bakoitzak, irudikatu nahi duen kontzeptuari lotzeaz gain, esanahi edo istorio propioa du. Hortaz, karta batek kontakizun bat bil dezake.

16

Ilustrazioa


METACUENTO

Con este proyecto pretendo crear un juego de 120 cartas ilustradas, en el que las cartas sirven de apoyo gráfico para contar historias. Las cartas se agruparían en cuatro mazos: personajes, animales, lugares y objetos. Se han repasado los cuentos más conocidos de la literatura occidental. De todos estos cuentos se ha extraído una serie de personajes arquetipos, lugares comunes y objetos que se repiten y son parecidos en varios de estos cuentos. Así se ha confeccionado cuatro listas de elementos a representar. Cada carta debe de contener uno de estos elementos, además se ha realizado un reverso común para todas las cartas y un packaging para contener cada mazo de naipes.

En un principio había la intención de realizar unas ilustraciones muy limpias y esquemáticas, pero con el paso del tiempo y el ir trabajando sobre los bocetos daba la impresión que algo faltaba en los dibujos y se veían muy poco atractivos para el público infantil. Así pues decidí crear una gama de colores con guaches sobre papel para usarlos en los collages y finalmente empecé a añadir algo de texturas con lápices de color en la misma gama de colores, encima de los papeles cortados y pegados. Cada ilustración, además de ceñirse al concepto que pretende representar, tiene un significado o historia propio. Así una sola carta puede contener un relato en sí misma.

Ilustración

17


18


19


Ba rn

eD ise inu a Dis

od

Artí stic

a

eI nte rio res

Gr

ogr

af ik

Fot

oa

n

Dis

a stiko

Arti

a o zi

ió c a

tr

itza ilar azk

Arg

ein u

afía

Dis

o

s Ilu

Gr áf ic

o

Ilu

a r t s

Vitoria-Gasteiz

Klip #5  

Revista realizada por l@s alumn@s de easd-adge Vitoria-Gasteiz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you