Page 4

Et magasin fra NorgesGruppen

Hvilken matkaste tilhører DU? Nordmenn kaster i snitt 46,3 kilo fullt spiselig mat i året. Det betyr at hver femte handlepose går i søpla. Det tilsvarer nok mat til å brødfø ett menneske, i ett år, i et fattig land. Med enkle grep kan vi endre kastekulturen vår. TEKST OLE PETTER THARALDSEN OG HILDE BRINGSLI ILLUSTRASJON DARLING CLEMENTINE

DE UNGE PARENE

Kjøp og kastgenerasjonen «Vi sjekker alltid datostemplingen. Har maten gått ut

SMÅBARNSFAMILIENE

På kastetoppen

«Hos oss blir det ofte mat til overs, men vi er ikke

på dato, kaster vi den nesten alltid. Vi er ikke så gode

så flinke til å spise restene. Vi er nok også ganske

til å lage restemat, og så føler vi vel at vi har råd til

påpasselige med å kaste mat som har gått ut på dato.

å spise fersk mat hver dag.»

Her kan vi helt klart bli flinkere til å bruke lukte- og smakssansene før vi kaster.»

Matnyttig 1/2016 4

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...