Issuu on Google+

Et magasin fra NorgesGruppen

En handlingens kjøpmann Uten lokalbutikkene dør småsamfunnene. På lille Skaland på Senja er også kjøpmannen og kona viktige for bygdas livsgrunnlag. TEKST OLE PETTER THARALDSEN FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Morten Eriksen er en ildsjel i ordets rette forstand. Blant mange ting er han butikkeier, pubeier og bygdeutvikler. Lokalsamfunnet Skaland hadde ikke vært det samme uten denne mannen.

Matnyttig 1/2016 25


Matnyttig 1-2016