Page 2

Et magasin fra NorgesGruppen

Innhold

Nr. 1 2016 4 Kast mindre mat – 11 nyttige tips 10 H  vilket ansvar har dagligvarebransjen for folkehelsen? 14 Lidenskapelige medarbeidere 20 Oppdrag: Varelevering 22 U  t på tur med DNT 23 Emballasjen som sparer miljøet 24 K  ronikk: Ambisiøse miljømål 25 En kjøpmann på Senja

Leder

30 Fra flyktning til butikksjef 34 Å  rets landbruksblogger gir sin mening 35 Ti spørsmål på tampen 36 Matquiz

TOMMY KORNELIUSSEN

Konsernsjef

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en ­ bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, med­arbeidere og omgivelsene skal ha denne opp­levelsen av oss – hver dag. Vi har et stort samfunnsansvar. Dette ansvaret handler om å ta hensyn til miljøet og legge til rette for god folkehelse gjennom tilgang på sunn og god mat. Vi er også opptatt av å ta vare på våre ansatte og spille på lag med leverandørene. Vi håper dette magasinet gir deg ny kunnskap om hva vi står for, og hva vi gjør. God lesing!

Et magasin fra NorgesGruppen nr. 1/2016 Matnyttig er utgitt av Norges­ Gruppen ASA, Karenslyst allé 12–14 Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo Ansvarlig utgiver NorgesGruppen Redaktør Kommunikasjonssjef Kine Søyland kine.soyland@norgesgruppen.no Ansvarlig redaktør Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte Prosjektledelse, rådgivning, design, infografikk og produksjon Itera Gazette Trykk Ålgård Offset Opplag 158.000 Det tas forbehold om trykkfeil. NorgesGruppen på 1–2–3 NorgesGruppen er landets største handelshus. Selskapets kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. NorgesGruppen har rundt 1800 dagligvarebutikker og over 800 utsalgssteder innen servicehandel og nærmere 40 000 medarbeidere tilknyttet virksomheten. Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet. Kiwi, Meny, Jacob’s, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken er alle kjeder tilknyttet NorgesGruppen.

norgesgruppen.no ØMERKE ILJ T M

Matnyttig 1/2016 2

52

24

1

Trykksak

6

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...