Issuu on Google+

Et magasin fra NorgesGruppen

MØT FAGFOLKENE SOM BRENNER FOR FERSKVARE

ÅGOT KNUDSEN (42)

Hva vekket din interesse for pølsemakerfaget?

Hva betyr den daglige kundekontakten for deg?

Pølsemakeren

– I 8. klasse var jeg utplassert i kjøttdisken hos

– Den er kjempeviktig. Jeg jobber 60 prosent

Jens Evensen. Hun som var kjøttmester i butikken,

i pølseproduksjon og 40 prosent i Jacob's kjøtt-

vekket interessen min for kjøtt, så et par år etter

disk. Det er veldig hyggelig å veilede kvalitets-

valgte jeg pølsemakerlinjen på Sogn videregående.

bevisste kunder.

Yrke: Pølsemaker hos Jacob's på Holtet Ansatt: I fem år Familie: Mann, to barn, hund og hest Innstilling til jobben: Arbeidsglede, yrkesstolthet og høy servicefaktor Lidenskap: Å lage gode kvalitetsprodukter Råd til dem som ikke spiser pølser: Prøv kvalitetspølser med høyt kjøttinnhold

Jeg er lidenskapelig opptatt av pølsemakerfaget, så det var rett valg. I dag er jeg veldig stolt over

Hvem er favorittkunden?

å kunne levere varer av høy kvalitet til kundene.

– Det er de kundene som har lidenskap for kjøtt, er kravstore og som verdsetter vår kompetanse.

Kan vanlig folk lage pølser? – Ja, absolutt. Vår pølsemakermester holder kurs for kundene våre. Har du kjøkkenmaskin med pølsehorn, kan du lage pølser selv.

Matnyttig 1/2016 18

Dem er det mange av på Jacobs.


Matnyttig 1-2016