Page 1

KURSUSHÆFTE | 2017-2018 1


INDHOLD ITD Uddannelse klar til at dÌkke dine behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Mülrettede kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ADR-kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Disponentefteruddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vognmandskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Uddannelse af ledere og ejere af virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . 9 Brancherelaterede arbejdsmiljøuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Andre kurser og uddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ITD Uddannelse og vores samarbejdspartnere. . . . . . . . . . . . . . . 14 Praktiske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2


ITD UDDANNELSE KLAR TIL AT DÆKKE DINE BEHOV ITD Uddannelse er glad for at kunne præsentere kursuskataloget for 2017/2018. Vi holder fast i vores koncept ved ikke at omtale tid og sted på mange af vores kursustilbud. Nu vil vi, så vidt det er muligt, placere kurserne i nærheden af de, som tilmelder sig. Vi er derfor glade for igen at præsentere spændende koncepter og temaer, hvor ITD Uddannelse tager den aktive rolle og indkalder alle de medarbejdere, der har vist interesse for de enkelte forløb. Du viser din interesse for emnet ved at tilmelde dig kurset på vores hjemmeside. Vi tager hensyn til, hvor tilmeldte bor, og kan derfor garantere, at kurserne gennemføres, når tid og sted annonceres. Vi indkalder alle tilmeldte minimum 3 uger før kursusstart. Disponentefteruddannelse Disponentefteruddannelsen er et tilbud, som vores medlemmer har taget rigtig godt imod. ITD råder over mange fagligt dygtige medarbejdere, der dagligt arbejder med sager, der udgår fra medlemmernes hverdag. Denne store viden og erfaring ønsker vi at give videre gennem vores disponentefteruddannelse, som er bygget op omkring enkeltstående faglige emner og kan sammensættes til et helt forløb. Læs mere om dette på side 6.

Lederuddannelser og bredt samarbejde Vi præsenterer igen en række spændende lederuddannelser udbudt i samarbejde med IBC i Kolding. Det sker i tæt samarbejde med Danske Speditører, Danske Busvognmænd og Dansk Kranforening. Vi arbejder konstant på at udvikle og forbedre disse tilbud, så de opfylder de behov, I har. Endelig samarbejder vi med en række professionelle partnere, hvor ITD Uddannelse garanterer, at du som kursusdeltager kan hente ny og god viden og kompetencer. Vi henviser gerne til disse samarbejds­partnere, når vi ikke selv udbyder disse kurser. Læs mere på side 9. På vores hjemmeside itd.dk/uddannelse kan du hele tiden se mere og holde dig ajour om alt det spændende, som der sker inden for uddannelsesområdet hos ITD. Her kan du også altid kontakte os med gode ideer til nye emner for kurser og aktiviteter.

Jørgen Smed Specialkonsulent Uddannelse og projekter 3


MÅLRETTEDE KURSER – NÅR OG HVOR DET PASSER DIG ITD Uddannelse tilbyder at sammensætte et skræddersyet kursus til lige netop din virksomhed. Her tager vi udgangspunkt i, hvad jeres behov er lige nu, og gør på den måde kursusindholdet yderst relevant for jeres hverdag. Og du kan bruge det med det samme. Hvis du kan samle deltagere nok, kommer vi ud i din virksomhed. Men det kan også være to eller flere virksomheder, som går sammen om at afholde et målrettet kursus om et emne. Eller det kan være dit netværk, som arrangerer et kursus med et indhold, som tilpasses lige netop jeres behov. Underviserne vil være ITD’s fagligt dygtige konsulenter, der har et indgående kendskab til og erfaring med emnerne fra deres daglige rådgivning af ITD’s medlemmer. Har du et emne – eventuelt et behov, som I kæmper med i dagligdagen? – så kontakt os og hør mere om et målrettet kursus tilpasset dine behov.

Et par eksempler på emner: Køre- og hviletid • Vi gennemgår reglerne og bruger TachoWeb, så vi kan se dine egne data. Lastsikring • Fokus på trafiksikkerhed ved korrekt lastsikring, så du undgår ulykker, godsskader og utilfredse kunder. Lagerstyring og terminaldrift • Få input til en optimal terminal og effektiv lagerstyring, så gods ikke står for længe. Lovpligtig kap. 1.3 ADR-uddannelse • Lovpligtigt kursus for alle medarbejdere, som arbejder med transport af farligt gods. Her tilpasset jeres opgaver. Hvad er jeres behov? • Kontakt os, og sammen sammensætter vi et kursus, som dækker jeres behov.

4


ADR-KURSER – LOVPLIGTIG KAP. 1.3 ADR-UDDANNELSE ADR-uddannelsen er lovpligtig for medarbejdere, som arbejder med transport af farligt gods. Arbejder du på kontor, lager eller som chauffør uden et ADR-bevis og transporterer farligt gods i mængder under den såkaldte ”frimængde”, skal du have denne lovpligtige uddannelse. Også når du transporterer farligt gods emballeret i ”begrænsede mængder” (LQ) eller som ”undtagne mængder”, er der krav om en kap. 1.3 ADR-uddannelse. Tilmeld derfor en eller flere medarbejdere til kurset, og ITD Uddannelse indkalder, når der er et kursus nær dig. Kurset udbydes også som et tilpasset kursus hos jer selv, så tiden udnyttes optimalt og indholdet passer specifikt til jeres hverdag. Læs mere på itd.dk/uddannelse.

5


DISPONENTEFTERUDDANNELSE Som disponent skal du være fagligt ajour på mange fronter i en travl hverdag. Det kan imidlertid være svært at prioritere en hel eller halv dag for at komme på kursus. Derfor er det vigtigt, at udbyttet er stort og relevant, når du er af sted. ITD Uddannelse tilbyder derfor en disponentefteruddannelse, hvor et højt fagligt udbytte tæt på din hverdag er i fokus. Og

Du ser her en kort beskrivelse af formålet med de enkelte moduler:

vi kommer gerne ud til jer, så I sparer transporttid.

regler. Kurset gør, at du som disponent kan blive en kompetent sparringspartner for chaufføren.

Disponentefteruddannelsen består af en række moduler med hvert sit faglige tema. Ved at gennemføre alle relevante moduler er du sikker på, at du som disponent er fagligt ajour med en lang række af de emner, du støder på i hverdagen. Gennemførelse af et forløb hos en virksomhed kræver et minimums­ antal af deltagere. Hvis din virksomhed ikke kan stille med deltagere nok, vil ITD Uddannelse samle deltagere til et hold ved enkeltvis tilmeldinger på hjemmesiden. ITD Uddannelse indkalder således medarbejdere, som er tilmeldt et eller flere moduler i disponentefteruddannelsen. På vores hjemmeside tilmelder I derfor det antal medarbejdere, I ønsker til disponentefteruddannelsen og overlader resten til ITD Uddannelse. Virksomhedstilpassede forløb aftales individuelt med ITD Uddannelse.

6

Køre- og hviletidsbestemmelserne Du opnår et fagligt kendskab inden for køre- og hviletidsområdet, som gør dig i stand til at disponere en chauffør ud fra de gældende

Lastsikring Du opnår en faglig specialisering og får overblik over korrekt lastsikring, regler/lovgivning, ansvarsområder. Du får værktøjer til planlægning og udførelse af lastsikring. Endelig lærer du at bruge ITD’s online-lastsikringsberegner. Cabotage Du får en grundlæggende viden om reglerne på cabotageområdet, som gør dig i stand til at disponere lovlig cabotagekørsel. Du lærer begrænsninger og restriktioner i Danmark og EU-lande og lærer om særregler. For at forstå baggrunden for cabotagereglerne gives der et indblik i formålet med reglerne og begreberne inden for området.


På itd.dk/uddannelse findes en uddybende beskrivelse af alle moduler. Her kan du også læse mere om hele konceptet og se priser for deltagelse.

Erhvervs- og transportforsikringer Du opnår en grundlæggende viden om, hvem der dækker, hvis godset bliver beskadiget. Er chaufføren dækket, hvis uheldet skulle være ude? Du kommer rundt om både lovpligtige og ikke-lovpligtige forsikringer, miljødækning og særlige forsikringer ved aftaler med udenlandske vognmænd, salgs- og leveringsvilkår, CMR/NSAB og faldgruber. Transportaftaler Du opnår en viden om, at en mundtlig aftale er lige så gyldig som en skriftlig. Det er bare svært at bevise, hvem der har ret. Du præsenteres for de mest gængse aftaletyper inden for transport og skal forholde dig til CMR-loven, ansvar, bevisbyrder og tidsfrister. Steder, hvor juraen typisk kommer i spil.

Jura og godskørselsloven Du opnår en grundlæggende viden om betingelserne for udøvelse af vejgodstransport med fokus på reglerne i godskørselsloven. Du lærer, hvordan juraen bør håndteres i praksis, og du præsenteres for, hvordan du håndterer ansvarligholdelser inden for CMR-loven. I alle moduler kan der inddrages daglige elementer fra jeres hverdag – eller helt nye moduller kan oprettes, hvis I har specifikke ønsker til emner. Undervisere: ITD-konsulenter med solid erfaring fra branchen. Tid og sted: ITD starter hold efter behov og indkalder alle tilmeldte. Tilmelding på hjemmesiden. Tilpassede forløb efter aftale. Undervisningsforløbet: Hvert modul består af 2-4 timers undervisning.

7


VOGNMANDSKURSUS – BLIV HERRE I EGET HUS ELLER BLIV I STAND TIL AT OVERTAGE FAMILIEVIRKSOMHEDEN Hvad enten jeres virksomhed står over for et generationsskifte, eller du gerne vil være selvstændig, er ITD’s vognmandskursus målrettet dine aktuelle behov. Vi fokuserer på overdragelse af virksomhed og opstart af sunde forretninger. Alle lærer noget af hinanden gennem en effektiv netværkstilgang til stoffet. Det kan lade sig gøre, da vognmandskurset består af både holdundervisning og hjemme­arbejde. Meningen med at mødes er at dele viden, og ITD sikrer, at alle kursister får den nødvendige viden til egen opstart.

Målgruppe: Alle, der gerne vil drive vognmandsforretning eller blive næste generation i vognmandsvirksomheden. Undervisere: ITD-konsulenter med lang erfaring fra branchen samt eksterne specialister. Tid og sted: Der planlægges nye hold i 2017 og 2018. Se mere på itd.dk/uddannelse om kurset og tid og sted for de næste hold.

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven. ITD tilbyder også hjælp til direkte prøver. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

8

Undervisningsforløbet: Kurset består af 2x5 undervisningsdage med opgaveløsning og vejledning imellem de 2 uger. Pris: ITD-medlemmer: 17.000 kroner. Prisen inkluderer undervisning, vejledning, bogpakke, materialer, forplejning og eksamen. Pris for ikke-medlemmer: 18.500 kroner per deltager. Alle priser er eksklusive moms.


UDDANNELSE AF LEDERE OG EJERE AF VIRKSOMHEDER God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om god ledelse styrker din personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Lederuddannelser Udvikling af dine og dine medarbejderes ledelseskompetencer er en god investering for både dig selv og din arbejdsplads. ITD Uddannelse tilbyder i samarbejde med Danske Speditører, Danske Busvognmænd og Dansk Kranforening lederuddannelser rettet mod ledere og mellemledere i vores medlemsvirksomheder. ITD tilbyder også en akademiuddannelse og kurser i projektledelse. Disse skal ses som en del af en karrierevej inden for transport og logistik. Se kort omtale af disse på de næste sider og læs mere på itd.dk/uddannelse. Ejerlederuddannelser Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi. Styrken i deres konkurrenceevne og produktivitet samt vækstpotentiale er bundet til ejeren, som er en del af den øverste ledelse af virksomheden. Ejerledere er ofte selfmade ledere med et højt drive og stor iværksættertrang. Derfor ønsker ITD Uddannelse i samarbejde med IBC at udvikle de rette kompetencer hos ejerlederen og omsætte disse til reelle indsatser i virksomhederne. Se kort omtale på de næste sider og læs mere på itd.dk/uddannelse.

9


PRAKTISK LEDERUDDANNELSE

EJERLEDELSE

Praktisk lederuddannelse er skræddersyet til transportbranchen og er meget praksisorienteret, så du får et mærkbart løft rent ledelsesmæssigt. Uddannelsen indeholder blandt andet elementer som situationsbestemt ledelse, motivation af medarbejdere, konflikt­ håndtering, personalejura og personlig lederprofil. Udbydes delvist som AMU-kurser, hvorved der kan søges VEUgodtgørelse*.

Et udviklingsprogram for dig som ejerleder, der tør blive udfordret på din personlige udvikling og virksomhedsudvikling. På kurset lærer du om at arbejde i spændingsfeltet mellem personlig udvikling og din virksomheds udvikling. Du lærer som ejerleder at forstå dine roller, opgaver og dig selv. Du bliver klogere på at lede dig selv, lede andre og lede opgaver. Ejerledelse afvikles over 6 gange med 3-4 uger imellem. Undervisningen er praksisnær og veksler mellem teori, praktiske opgaver og egne cases.

Målgruppe: Mellemledere og ledere i mindre og mellemstore transport- og logistikvirksomheder. Undervisere: Undervisere fra IBC International Business College. Tid og sted: Undervisningen gennemføres over 15 undervisningsdage, hvoraf de 10 dage som AMU-kurser. Kurset afvikles i Kolding september-december 2017 og i København februar-juni 2018. Pris: Er sammensat af et AMU-gebyr og et kursusgebyr på i alt 17.495 kroner.* *Læs mere på itd.dk/uddannelse og se priser og refusions­muligheder.

10

Målgruppe: Du er ejer af en mindre eller mellemstor transport- og logistikvirksomhed og agerer både som leder og/eller er en del af virksomhedens ledelse. Undervisere: Erfarne undervisere fra IBC International Business College. Tid og sted: Undervisningen gennemføres over 6 undervisningsdage. Kurset afvikles på IBC i Kolding med start den 13. september 2017. Pris: Prisen er 13.200 kroner per deltager. Dækker undervisning, materialer og forplejning. Se og hør mere på itd.dk/uddannelse.


AKADEMILEDERUDDANNELSE

PROJEKTDELTAGEREN

Sammen med Danske Speditører har ITD via Speditørskolen etableret en akademiuddannelse målrettet de ansatte i danske transport- og speditionsvirksomheder.

Planlægning og samarbejde er grundlaget for projektsucces. På dette kursus lærer du den grundlæggende projektstyring, og hvordan du får samarbejdet i projektgruppen til at fungere. Udbydes i samarbejde med IBC.

Akademiuddannelsen er en kort videregående og erhvervsrettet efteruddannelse tilrettelagt på deltid. Du kan både tage et enkelt akademifag eller en hel akademiuddannelse - på det tidspunkt og i det tempo, der passer dig bedst. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger med direkte relevans for din hverdag. Det betyder, at du kan bidrage med din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende den nye viden, straks du er tilbage på jobbet. Målgruppe: Ledere på alle niveauer i organisationen som har lyst og mod på videre­ uddannelse og har en relevant erhvervsuddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Læs mere på itd.dk/uddannelse.

Målgruppe: Projektdeltager, projektassistent eller ny og uerfaren projektleder, der gerne vil kende mere til projektstyring og -samarbejde. Du kan også være leder og have et ønske om at kende mere til projektledelse. Se mere på: kurser.ibc.dk/projektdeltageren.

GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDELSE Bliv i stand til at bringe projekterne effektivt i mål med en projektlederuddannelse. Gennem træning får du styr på værktøjskassen samt overblik over og sikker styring af projekter. Udbydes i samarbejde med IBC. Målgruppe: Uddannelsesprogrammet henvender sig til dig, der kører større projekter selvstændigt som projektleder. Se mere om projektlederuddannelse på: kurser.ibc.dk/kurser-og-uddannelser/projektledelse.

11


BRANCHERELATEREDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSER Kom på brancherettede, obligatoriske og supplerende arbejdsmiljøuddannelser

Kontakt Poul Erik Pedersen for mere info!

Reglerne for arbejdsmiljøuddannelse: Når I er 10 eller flere ansatte på virksomheden, skal der oprettes en arbejdsmiljøgruppe bestående af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant. Både leder og arbejdsmiljørepræsentant skal først gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Derefter skal de hvert år tilbydes 1,5-dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse I samarbejde med Arbejdsmiljøcentret tilbyder ITD Uddannelse en brancherettet obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, hvor udgangspunktet for undervisningen er branchens udfordringer. Drøftelser og eksempler i undervisningen vil således være med afsæt i vores virkelighed. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse I samarbejde med Arbejdsmiljøcentret tilbyder vi også skræddersyede supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som I selv kan være med til at bestemme. Emner kunne for eksempel være: • Forebyggelse af stress • Pas på kroppen med god ergonomi • Sådan undgås ulykker 12

Poul Erik Pedersen pep@itd.dk T: 6020 8617


ANDRE KURSER OG UDDANNELSER ITD Uddannelse vil gerne imødekomme alle gode ønsker og ideer om nye kurser og uddannelser. Derfor samarbejder vi med en lang række udbydere, så vi kan indfri jeres behov i forhold til ny viden og nye kompetencer. Neden for kan du se en række af de emner, som vi kan tilbyde i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Er du interesseret i noget af dette, skal du endelig henvende dig til ITD Uddannelse. Har du ideer til andre emner, skal du straks henvende dig til ITD Uddannelse.

Tysk – få trænet dit tyske i skrift og tale Du kender det nok – hvad er det nu det hedder – og hvordan er det lige ordstillingen er for at blive lidt mere korrekt. Her kan et hold internt i virksomheden få trænet de grundlæggende tyskfærdigheder med udgangspunkt i faglige termer og begreber.

Instruktørteknik med ”power” Hvordan formidler du viden og færdigheder til andre på en spændende, lærerig og motiverende måde?

kurser, der skal gøre virksomhedens chauffører bedre. Derved mindskes antallet af de dyre skader og ulykker. Indholdet kan strikkes sammen efter behov.

Ledelseskommunikation Lær som leder at kommunikere præcist det, de ansatte har behov for at høre – hverken mere eller mindre. Men det kunne også være dine samarbejdspartnere, så misforståelser undgås. Moms på transport – hvordan er reglerne? Du får ajourført din viden om moms i Danmark og EU, som gør dig i stand til at undgå de dyre fejl og faldgruber. Udbydes af ITD eller en af vores samarbejdspartnere. Læs mere og tilmeld dig på itd.dk/uddannelse.

Online sprogkurser designet til dig Det giver pote over for kunder og chauffører, hvis du kan flere sprog. Derfor er grundstenen i dette kursus e-learning, hvor du ved hjælp af forskellige virkemidler som billeder, tekst, videoer og tekst-/taleøvelser udbygger dine sprogkundskaber. Lær for eksempel tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk via e-learning, når det passer dig. Start allerede i dag. Tilmelding: Mette S. Jacobsen, msj@itd.dk. Oplys ønsket sprog, firmanavn, CVR-nummer, deltagernes navne og e-mail. Pris: Medlemmer 3.150 kroner per licens (3.650 kroner for ikkemedlemmer). En licens svarer til 1 niveau til en medarbejder i 6 måneder.

LinkedIn – lær at bruge LinkedIn professionelt Du lærer at bruge LinkedIn professionelt og arbejde med strategi, handleplaner, annoncering, personlige profiler, firmaprofiler og showcases med mere. ITD henviser gerne til professionelle udbydere af LinkedIn-kurser. Disse udbyder også Facebook-kurser. Læs mere på itd.dk/uddannelse.

Kørekurser – bliv en bedre chauffør og undgå skader I samarbejde med køretekniske anlæg i hele landet tilbyder ITD køre­

Alle priser er eksklusive moms.

13


ITD UDDANNELSE OG VORES SAMARBEJDSPARTNERE ITD Uddannelse samarbejder med en lang række udbydere af kurser og uddannelser med det formål at tilbyde relevant uddannelse til hele branchen og dens ansatte. Vores samarbejde med disse parter er din garanti for, at tilbuddene lever op til vores krav om et højt fagligt indhold og kvalitet. Men vi hører gerne om dine oplevelser. Neden for kan du se en række af vores samarbejdspartnere og se mere på itd.dk/uddannelse. DEKRA i Danmark er landets største sammenslutning af private udbydere af kurser og uddannelser på områderne for transport og befordring – herunder taxi (limousine), bus og lastbil. Mange af disse afholdes som AMU-forløb. Dekra hjælper årligt mere end 35.000 kursister igennem et skoleforløb. Se mere på dekra.dk.

14

AMU Transport Danmark tilbyder alle transportuddannelser i Danmark. AMU Transport Danmark har blandt andet gennemførelses­ garanti på EU-kvalifikationskurserne (chaufførefteruddannelsen). Kontakt AMU Transport Danmark på tlf. 2545 3545 og se mere på amutransportdanmark.dk. På Højskolen Østersøen lærer tyskere og danskere sprog af og med hinanden. Skolens sprogundervisning har i de seneste år i stigende grad været knyttet til det grænseoverskridende arbejdsmarked. For skolen går de kommunikative færdigheder forud for evnen til at tale fuldstændigt korrekt. Først skal man kunne tale, bagefter kan man korrigere. Se mere på hojoster.dk.


Gratis danskundervisning hos dit lokale VUC-center Megen kommunikation foregår i dag på skrift. Her sættes fokus på tekster fra hverdagen som aviser, blanketter, skemaer, manualer med mere. På kurset lærer du at stave, læse og forstå tekster samt at skrive og bruge tekster. Du kommer til at arbejde med dansk i hverdagen. Teksterne kan for eksempel være instruktioner og beskeder, eller det kan være breve, e-mails, blade og aviser. Undervisningen henvender sig til voksne, som ønsker at blive bedre til at stave og læse, og varetages af din nærmeste VUC-afdeling. Du kan gå til prøve og få et bevis. Se mere på vuc.dk. Gratis ordblindeundervisning hos dit lokale VUC-center VUC tilbyder dansk, matematik og engelsk for ordblinde. Du hjælpes til at blive bedre til at læse og skrive, og du lærer at bruge apps, der gør det lettere for dig at læse og skrive. Lær at bruge hjælpemidler, der kan lette dine arbejdsgange på arbejdet og i din dagligdag. Kurserne er også for dig, der er i job eller uddannelse. Det er gratis, og undervisningen foregår på små hold eller som fjernundervisning.  Se mere på vuc.dk.

15


Tilmelding Du kan tilmelde dig alle vores kurser og uddannelser på itd.dk/uddannelse. Har du spørgsmål om indhold eller priser/refusion, kontakter du ITD telefonisk eller per e-mail. Ved tilmelding på itd.dk/uddannelse får du straks en bekræftelse.

Afbud og udeblivelse Melder du afbud senere end 7 dage før kursusstart, betaler du halv pris af din deltagerpris. Ved afbud senere end 48 timer før kursusstart, betaler du fuld deltagerpris. Priser

Ønsker du et tilpasset kursus i din virksomhed, kontakter du ITD Uddannelse, og vi afklarer ønsker og behov og sørger for, at alle aftaler kommer på plads. På itd.dk/uddannelse vil ITD Uddannelse ajourføre kurser og uddannelser og annoncere dato og sted for kommende kurser. Det vil derfor være en god idé at holde øje med vores hjemmeside for ikke at gå glip af et godt kursus. Du tilmelder dig – vi indkalder dig Mange af vores kurser og uddannelser er uden dato og sted. Det gør vi for at afholde kurserne så tæt på de tilmeldte deltagere som muligt. Det er derfor vigtigt, at du straks tilmelder dig de kurser og uddannelser, som du er interesseret i. ITD Uddannelse vil herefter kontakte dig per telefon eller e-mail senest 3 uger før kurset afholdes. Det er din garanti for, at kurserne bliver gennemført.

16

Alle priser opgivet her eller på itd.dk/uddannelse er inklusive kursusmaterialer og forplejning. Du modtager en faktura på kursusgebyret, straks kurset er afholdt. Ved flerdages kurser modtager du en faktura i forbindelse med start af kurset. Alle priser er eksklusive moms. Kontakt Poul Erik Pedersen Vognmandskursus og efterud­dannelse pep@itd.dk T: 6020 8617

Jørgen Smed Uddannelse generelt js@itd.dk T: 7367 4567

Jo Madsen Uddannelse generelt jm@itd.dk T: 7430 3520

Mette S. Jacobsen Kursustilmeldinger og kursussteder msj@itd.dk T: 7367 4548

ITD - Kursushæfte - 2017-2018 - CVR 40 99 09 17

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ITD Uddannelseskatalog 2017-2018  
ITD Uddannelseskatalog 2017-2018