3 minute read

Alex Andersen Ølund: Dobbelt-trailere er win-win

»Jeg kan gå ud og spænde dem sammen på en halv time, hvis politikerne rykker hurtigt«

Ib Andersen, direktør i Alex Andersen Ølund

Alex Andersen Ølund A/S i Odense spår store gevinster for både miljø og økonomi, hvis virksomheden kan få lov til at transportere sit gods med de op til 32 meter lange dobbelt-trailere. Men den helt store fordel opnås først, hvis EU-landene kan blive enige om at tillade dem på tværs af landegrænser.

Lars Grubak Lohff Hyldager Fotografi Dobbelt-trailere vil være en gevinst på alle parametre. Det mener Ib Andersen, direktør i Alex Andersen Ølund A/S, der er specialiseret i transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer. Han er stor tilhænger af ITD’s forslag om at få ændret på reglerne for størrelsen på lastvognstog, så det eksempelvis bliver muligt at køre med de op til 32 meter lange dobbelt-trailere.

Ifølge Klimapartnerskabet for

Landtransport vil alene indførelsen af dobbelt-trailere kunne give en samlet årlig CO2-besparelse på 110.000 ton CO2 og en samlet besparelse for branchen i udgifter til diesel på 250 millioner kroner årligt. – Helt banalt handler det jo om, at vi kan flytte større mængder gods på færre biler. Det betyder et reduceret brændstofforbrug, og det er en fordel for både klimaet og bundlinjen. Desuden vil det mindske behovet for chauffører, der jo alligevel ikke er helt nemme at skaffe for tiden, siger Ib Andersen.

ALEX ANDERSEN ØLUND A/S

Alex Andersen Ølund A/S er den største blomstertransportør i Norden og blandt de førende i Europa, men virksomheden kører også med frugt, grønt og andre temperaturfølsomme varer samt stykgods af enhver art

Logistikvirksomheden har hovedsæde i Odense og har derudover afdelinger i Aarhus, Greve, Holland, Sverige, Norge og Luxemburg

I dag beskæftiger Alex Andersen Ølund A/S på koncernniveau cirka 550 ansatte hvoraf cirka 340 af disse er chauffører

Vognparken tæller cirka 200 lastvognstog og derudover omkring 80 faste vognmandsbiler, der er tilknyttet virksomheden

Alex Andersen Ølund A/S er medlem af ITD

Siden 2008 har det i Danmark været muligt at køre med de 25,25 meter lange modulvogntog igennem en forsøgsordning, som gælder frem til 2030. Alex Andersen Ølund har været med på den ordning stort set fra dag ét, og Ib Andersen vurderer, at logistikvirksomheden sparer omkring 25 procent på brændstof i forhold til kørslerne med almindelige vogntog. I dag er det cirka hver fjerde af virksomhedens kørsler, der foregår med modulvogntog. – Der er jo de samme fordele som med dobbelt-trailere, der bare vil gøre de fordele endnu større, siger Ib Andersen.

Overvejer Sverige

Konceptet med dobbelt-trailere er allerede kendt fra Sverige, hvor Alex Andersen Ølund også har aktiviteter. – Men vi har selv ingen erfaringer med dobbelt-trailerne, ikke endnu i hvert fald. Vi har overvejet at søge om tilladelse deroppe og teste det fra vores afdeling

i Helsingborg til Stokholm, for den slags kørsel kræver alligevel en vis afstand, siger Ib Andersen.

Det er derfor også først, hvis landene på tværs af EU kan blive enige om at tillade de store lastbiler, der kan medbringe mere gods, at Alex Andersen Ølund vil drage fordel af den fulde effekt. – Der, hvor vi praktisk set vil se den største gevinst, er fra vores afdeling i Aalsmeer syd for Amsterdam og op til afdelingen i Odense. Det er der, vi flytter de absolut største mængder, og det er en god strækning på lige knap 780 kilometer. Men vi vil for eksempel også kunne bruge det mellem afdelingerne i Odense og Greve, siger Ib Andersen.

Det vil ikke kræve den store investering at omlægge til de større lastbiler. Faktisk har Ib Andersen allerede de nødvendige komponenter klar, hvis det bliver nødvendigt. – Jeg kan gå ud og spænde dem sammen på en halv time, hvis politikerne rykker hurtigt, siger han.