Page 1

Product flyer

‘Samen Bouwen aan IT’ De ICT markt is versnipperd en wordt door klanten vaak ervaren als een ondoordringbare jungle. Niet in de laatste plaats omdat ICT leveranciers onderling onvoldoende samenwerken en hun eigen werkwijze hanteren. Het probleem zit niet alleen in een slechte samenwerking. ICT leveranciers zijn specialistische organisaties die een klein onderdeel van het grote ICT werkveld beslaan. Hoe kunnen deze specialistische gebieden geïntegreerd worden tot een samenwerkend geheel? In ieder geval niet door een mega ICT conglomeraat te creëren. Deze flyer presenteert een concept waarbij een netwerk van specialistische ICT organisaties een totaalconcept aan klanten kunnen presenteren. Hierin blijven onafhankelijkheid en slagvaardigheid bestaan zonder dat klanten de nadelen van versnippering en afschuiven van verantwoordelijkheid zullen ervaren.

Proces en Inhoud Vanuit een verdeling in domeinen wordt het partner netwerk gedefinieerd. De indeling is gebaseerd op de vijf domeinen van het IT Huis. Het proces bestaat uit: • Identificeren: gezamenlijk wordt de doelgroep bepaald voor de campagne voor zowel bestaande als nieuwe relaties. • Ontwerpen: de campagne wordt samen ontworpen en afgestemd op de stijl en doelgroep van uw organisatie. • Samenstellen: voor de relaties wordt een mailing samengesteld die bestaat uit een introductie brief en een uitklapbare versie van het IT Huis verpakt in een luxe wikkel. • Versturen: de mailing wordt verstuurd op een vooraf bepaald tijdstip. • Afspraak maken: enkele weken na verzending worden de relaties benaderd om een vervolgafspraak te maken. • Bezoeken: op de afgesproken datum wordt de relatie bezocht en de propositie toegelicht. • Afronden: de afspraken worden verder opgevolgd met als doel een getekende opdracht.

Het hele proces is erop gericht om relaties op een onderscheidende manier te benaderen en een gekwalificeerde afspraak te verkrijgen.

Doelstelling en Achtergrond Het concept ‘Samen Bouwen aan IT’ is ontwikkeld op basis van twee fundamentele gedachten. Enerzijds vanuit het idee dat samenwerking leidt tot betere resultaten en anderzijds vanuit de ontwikkeling van bedrijfsnetwerken. Het doel is hierbij tweeledig. Voor leveranciers geeft het een onderscheidende propositie in de markt en voor klanten een eenduidige en eenvoudige manier om ICT als totaaldomein te benaderen. Vanuit een integrale ICT benadering kunnen leveranciers hun eigen expertise etaleren en inzetten. Door de verdeling in domeinen worden concurrentie perikelen voorkomen en aansluiting tussen kennisgebieden gerealiseerd. Voor de klant wordt de dienstverlening overzichtelijk en resultaten gegarandeerd.

“ Een integrale aanpak van ICT uitdagingen ”


“ Onafhankelijkheid en slagvaardigheid gaan hand in hand” Een Samenwerkend Netwerk Door een bundeling van expertise en capaciteit ontstaat er een samenwerkend netwerk. Het netwerk werkt met één opdrachtomschrijving naar de klant en hanteert bij de implementatie een consistente aanpak. De partijen die het netwerk vormen onderschrijven de opdracht en aanpak zodat met de klant resultaten van tevoren afgesproken kunnen worden. Er is één partij die de regie neemt en eindverantwoordelijkheid draagt. In deze constructie is er één contractpartij voor de klant. Tussen de partijen worden vervolgens concrete afspraken gemaakt over de resultaten die per deelgebied gerealiseerd moeten worden. Deze deelgebieden zijn op de volgende manier gedefinieerd: 1. Infrastructuur: partijen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en realisatie van ICT infrastructuren zoals DC diensten, SBC implementaties, netwerk inrichting etc. 2. Applicaties: partijen die verantwoordelijk zijn voor de configuratie en ondersteuning van applicaties zoals Microsoft Dynamics, SharePoint, BI software etc. 3. Disciplines: partijen die best practices zoals ITIL en PRINCE2 trainen en implementeren. 4. MSO (management, strategie en organisatie): partijen die organisaties ondersteunen op het gebied van ICT beleid, het organiseren van ICT en managen van ICT afdelingen. 5. Projecten: partijen die management capaciteit leveren om projecten en programma’s uit te voeren. Vanuit bovenstaande rolverdeling kan een adequate structuur worden opgesteld die enerzijds verantwoordelijkheden helder maakt en anderzijds een goed fundament voor uitvoering legt.

Een eenduidige aanpak In de uitvoering wordt een eenduidige aanpak gehanteerd. Voor de klant geeft dit duidelijkheid en voor de betrokken partijen een optimale samenwerking. De aanpak start met een inspectie van de omgeving en opdrachtomschrijving. Doel van een inspectie is om vanuit een goede analyse de aanpak te kunnen bepalen die past bij de organisatie en situatie. De inspectie wordt vervolgens verder uitgewerkt in de vervolgstappen. Na de inspectie zijn er zes stappen waarin naast een goede voorbereiding ook een effectieve implementatie en nazorg geborgd worden. De klant wordt in het proces voortdurende geïnformeerd over voortgang en resultaten. De rapportages zijn consistent en aansprekend. Bij iedere stap wordt gebruik gemaakt van een standaard document en de informatie van alle betrokkenen wordt verzameld, gecontroleerd en eenduidig gepresenteerd.

“ De klant heeft één aanspreekpunt en contractpartij”

SAMEN BOUWEN AAN IT  
SAMEN BOUWEN AAN IT  

De ICT markt is versnipperd en wordt door klanten vaak ervaren als een ondoordringbare jungle. Niet in de laatste plaats omdat ICT leveranci...

Advertisement