Page 1

Product flyer

ICT Ondersteuning Organisaties zijn voortdurend op zoek om hun informatie huishouding te verbeteren. Veel ICT afdelingen zijn druk doende met het beheer van bestaande systemen en missen de tijd en energie om consequent bezig te zijn met vernieuwing en verbetering. Daarom biedt IT-Councelor een pakket met ondersteunende producten aan waardoor verbeteringen in kaart worden gebracht en geïmplementeerd. Deze ondersteuning wordt gegeven vanuit vaste methodieken en heeft tot doel om de interne ICT organisatie in staat te stellen deze methodieken toe te passen.

Categorieën Er zijn 4 vormen van ICT ondersteuning ontwikkeld door IT-Councelor. Dit zijn de volgende: • ICT Inspectie: de ICT inspectie voorziet in de wens om met een externe blik een ICT omgeving te beoordelen en vanuit een analyse stappen ter verbetering te bepalen. • Inhoudelijke verbetering: onder deze categorie valt een scala aan activiteiten die moet leiden tot een inhoudelijke verbetering van de ICT omgeving en organisatie. • Strategie implementatie: voor de definitie van een ICT strategie is een vaste aanpak ontwikkeld die inhoudelijk aangepast wordt aan de omgeving en problematiek van een organisatie. • Discipline implementatie: gericht op een integrale aanpak van ICT management worden noodzakelijke disciplines beschreven en geïmplementeerd.

Doelstelling en Achtergrond Iedere ICT omgeving ondergaat veranderingen door technologische ontwikkelingen maar ook door organisatie en strategie wijzigingen. Om deze veranderingen te implementeren is externe ondersteuning een goed middel. IT-Councelor heeft een eigen aanpak voor verbetertrajecten en richt zich hierbij op zowel de korte als lange termijn. In tegenstelling tot interim management, blijft de totale ICT verantwoordelijkheid bij interne managers liggen. ICT ondersteuning is hierbij aanvullend en geeft een oplossing als de interne capaciteit of expertise onvoldoende is. Daarnaast zijn er ook vormen van ondersteuning ontwikkeld die inspelen op de wens om een objectieve, professionele beoordeling van ICT te geven.

“ Managers die sociaal vaardig zijn en positief van insteek ”


samenwerkende Managers Voor het uitvoeren van ICT Ondersteuning zet IT-Councelor ervaren professionals in. De professionals van ITCouncelor weten vanuit de praktijk wat ICT inhoudt en zullen samen met intern verantwoordelijken verbeteracties uitvoeren. Door een constructieve samenwerking worden de interim managers van IT-Councelor in staat gesteld ICT verbeteringen te identificeren en te implementeren. De managers van IT-Councelor zijn door hun kennis en ervaring in staat om de meest uiteenlopende uitdagingen op te pakken. Hierbij spelen hun sociale vaardigheden en positieve insteek een belangrijke rol.

“ Externe expertise zorgt voor objectiviteit en acceptatie ” Aanpak

Meer dan Consultancy In de ICT markt wordt vaak gesproken over consultancy. De naam IT-Councelor geeft aan dat de lat hoger gelegd wordt dan alleen maar advisering. De managers van IT-Councelor gaan verder dan adviseren en gebruiken hun expertise specifiek voor de problemen en uitdagingen bij een klant. Een generiek advies wordt omgezet in een specifiek resultaat en een afstandelijke bijdrage wordt veranderd in een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor de implementatie van disciplines wordt een integrale aanpak gebruikt onder de naam PRIMA (Praktijkgerichte IT Management Aanpak). In deze aanpak zijn 18 management disciplines gedefinieerd. Deze disciplines zijn verdeeld over de volgende 6 domeinen: • Structuur: het structureren en vormgeven van een ICT omgeving. • Middelen: de middelen die nodig zijn om de ICT taken uit te voeren. • Vernieuwing: het uitvoeren van projecten en activiteiten. • Instandhouding: het uitvoeren van beheer activiteiten. • Migraties: het plannen en uitvoeren van migraties. • Bewaking: het bewaken van en rapporteren over een ICT omgeving. Naast de IT management aanpak is er ook een methodiek voor inhoudelijke verbetering onder de naam 4EVER. Deze naam wordt gehanteerd om een voortdurende ontwikkeling te borgen en volgens vaste stappen verbeteringen te realiseren.

Het doel is om mensen en organisaties met concrete raad en daad terzijde te staan. Alhoewel er veel repeterende problemen en uitdagingen zijn, maakt de context van de klant een probleem of uitdaging uniek. De professionals van IT-Councelor zorgen ervoor dat concrete resultaten worden behaald die in overleg met de klant zijn opgesteld.

“ Samen aan de slag en ICT laten werken ”

ICT ONDERSTEUNING  

Organisaties zijn voortdurend op zoek om hun informatie huishouding te verbeteren. Veel ICT afdelingen zijn druk doende met het beheer van b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you