Page 1

Product flyer

ict management Organisaties en bedrijven zijn informatiefabrieken geworden. Informatie is een productiefactor en speelt een doorslaggevende rol in het succes en de continuïteit van een organisatie. Het verwerken van grote hoeveelheden informatie vereist niet alleen robuuste infrastructuren en passende systemen maar ook adequaat management. Het managen van ICT afdelingen en omgevingen vereist expertise en een gestructureerde aanpak. Mens en methodiek gaan hierbij hand in hand.

Doelstelling en Achtergrond De inhoud van ICT Management wordt bepaald door de context van een organisatie. Dit vereist kennis van de organisatie en processen. Effectief ICT Management vereist naast kennis van het vakgebied ook kennis van de zakelijke omgeving. In de praktijk zijn ICT Management functies vaak moeilijke en geïsoleerde posten. Ondersteuning op dit vlak is dus hoognodig. Doelstelling hierbij is om voor een organisatie het type management te leveren dat nodig is gezien de situatie en context van deze organisatie. In bepaalde gevallen kan dit betekenen het oppakken van de volledige management verantwoordelijkheid. In andere gevallen is een ondersteuning van de ICT verantwoordelijke afdoende. Een tweede doelstelling is om de expertise in een organisatie te borgen. Door het gebruik van een vaste aanpak en goede documentatie is ondersteuning niet een eenmalige gebeurtenis, maar het borgen van kennis binnen een organisatie. Dit wordt mede bereikt door het verstrekken van methodieken en aanpakken op ICT Management gebied.

Methodieken en Tools Voor veel consultancybedrijven en detacheerders is interim management een zaak van persoonlijke kennis en ervaring. Hoewel IT-Councelor ervaren managers inzet, werken deze volgens een vaste methodiek en in een netwerk van collega’s. Hierdoor worden resultaten voorspelbaar en is overdracht van werk eenvoudiger. In de aanpak wordt volgens een vast stappenplan gewerkt en worden rapporten op vaste momenten opgeleverd. Een IT-Councelor manager werkt nooit in isolement aangezien resultaten en rapporten altijd geverifieerd worden door een tweede manager. Ook worden vragen en problemen gedeeld via geavanceerde Social Media tooling waardoor er toegang tot een uitgebreid netwerk van kennis en ervaring ontstaat.

“ Meewerkende managers steken de handen uit de mouwen”


Meewerkende Managers Voor het uitvoeren van ICT Management opdrachten zet IT-Councelor ervaren professionals in. De professionals van IT-Councelor weten vanuit de praktijk wat ICT Management inhoudt en hebben de druk en uitdagingen zelf meegemaakt. Hierdoor ontstaat er wederzijds begrip en samenwerking en worden de interim managers van IT-Councelor gewaardeerd. Aangezien opdrachten mede worden uitgevoerd in kleine en middelgrote omgevingen, zijn de managers gewend om zelf de handen uit de mouwen te steken. Onder het motto meewerkende managers worden acties gecoördineerd en uitgevoerd door de professionals van IT-Councelor. Hierbij zijn de benodigde inzet en kennis bepalend.

“ De situatie en context bepalen de inzet ” Categorieën

één Aanspreekpunt

Er zijn 4 vormen van ICT management ontwikkeld door IT-Councelor. Dit zijn de volgende: • Interim Management: bij deze vorm neemt ITCouncelor de volledige verantwoordelijkheid voor het managen van ICT in een organisatie. Dit betreft zowel het managen van de ICT afdeling alsook het coördineren van lopende projecten en acties. De noodzaak voor interim management wordt veroorzaakt door vertrek, ziekte of herplaatsing van ICT managers. • Participatie Management: met deze vorm zal IT-Councelor als externe participant voor de ICT verantwoordelijke dienen. Door het inbrengen van expertise en methodieken participeert ITCouncelor in de ICT verantwoordelijkheid maar blijft de eindverantwoordelijkheid bij de interne ICT verantwoordelijke liggen. • Programma Management: in deze vorm zal ITCouncelor voor afgebakende verbetertrajecten de verantwoordelijkheid oppakken. De inhoud van deze verbetertrajecten is zeer divers en ITCouncelor zal vanuit de vraagstelling het proces structuren en mensen mobiliseren. • Integratie Management: speciaal voor situaties waarbij bedrijven, organisaties of afdelingen geïntegreerd moeten worden heeft IT-Councelor een aanpak ontwikkeld. Integratie management geeft organisaties de mogelijkheid om vanuit een methodiek met ervaren managers een integratie traject adequaat te managen.

IT-Councelor is geen detacheerder en realiseert voor de klant eenvoud en commitment door altijd met één verantwoordelijke manager te werken. Per klant is er altijd één aanspreekpunt en deskundige. Dit maakt de inzet transparant. Een IT-Councelor manager zal vanuit het belang van de klant taken uitvoeren en mensen managen. Inzet van derden zal direct met de klant worden afgestemd en niet via IT-Councelor plaatsvinden.

“ Toegang tot alle expertise en producten”

ICT MANAGEMENT  

Organisaties en bedrijven zijn informatiefabrieken geworden. Informatie is een productiefactor en speelt een doorslaggevende rol in het succ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you