Page 1

Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

6


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ärinimi

Olympic Entertainment Group AS

Äriregistri kood

10592898

Aadress

Pronksi 19, Tallinn 10124

Telefon

+372 6 671 250

Faks

+372 6 671 270

E-post

info@oc.eu

Veebilehekülg

www.olympic-casino.com

Põhitegevusala

Hasartmängude korraldamine

Aruandeperioodi algus

1. jaanuar 2009

Aruandeperioodi lõpp

31. detsember 2009

Tegevjuht

Indrek Jürgenson

Audiitor

PriceWaterhouseCoopers AS

2


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Sisukord Juhatuse tegevusaruanne .................................................................................................................................... 4 Raamatupidamise vahearuanne ....................................................................................................................... 13 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne ......................................................................................................... 13 Konsolideeritud koondkasumiaruanne ............................................................................................................ 15 Konsolideeritud rahavoogude aruanne ............................................................................................................ 17 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne............................................................................................... 19 Vahearuande lisad............................................................................................................................................ 20 Lisa 1. Kokkuv천te olulisematest arvestusprintsiipidest ................................................................................... 20 Lisa 2. L천petatud tegevusvaldkonnad ............................................................................................................. 21 Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne p천hivara .............................................................................. 23 Lisa 4. Immateriaalne p천hivara ....................................................................................................................... 23 Lisa 5. Kapitalirendi kohustus ......................................................................................................................... 24 Lisa 6. Pangalaen ............................................................................................................................................. 24 Lisa 7. Omakapital ........................................................................................................................................... 25 Lisa 8. Segmendiaruandlus .............................................................................................................................. 25 Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega ............................................................................................................... 29 Juhatuse kinnitus 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandele ........................................ 30

3


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Juhatuse tegevusaruanne Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Valgevenes, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. Ukrainas kuni 2009. aasta juunini kasiinosid opereerinud tütarettevõtted on likvideerimisel. Olympic Entertainment Group AS on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Olympic Casino Bel IP Valgevenes, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.O.O. Poolas, Olympic Casino Bucharest S.R.L. Rumeenias ja Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Slovakkias. Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Olympic Casino’de töökorraldus Eesti, Lätis ja Leedus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega (Eestis alates 1998. aastast, Lätis ja Leedus alates 2004. aastast).

Kontserni kuuluvad ettevõtted Olympic Casino Eesti AS Nordic Gaming AS Kungla Investeeringu AS Fortuna Travel OÜ Kasiino.ee OÜ Jokker-Pokker OÜ Casinova OÜ Kesklinna Hotelli OÜ Olympic Casino Latvia SIA Ahti SIA Olympic Casino Group Baltija UAB Mecom Grupp UAB Olympic Casino Bel IP Olympic Casino Ukraine TOV Alea Private Company Eldorado Leisure Company Ukraine Leisure Company Silber Investments Sp. Z o.o. Baina Investments Sp. Z o.o. Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Olympic Casino Bucharest S.r.l. Muntenia Food Beverage S.r.l Olympic Exchange S.r.l Olympic Entertainment Slovakia Olympic F & B S.r.o.

Asukohariik Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Eesti Läti Läti Leedu Leedu Valgevene Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina Poola Poola Poola Rumeenia Rumeenia Rumeenia Slovakkia Slovakkia

Osalus 31.12.09 31.12.08 95% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 0% 95% 0% 100% 97,5% 97,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tegevusala Hasartmängude korraldamine Valdustegevus Hotelli teenused, toitlustamine Kasiinoturismi arendamine Internetilahenduste teenused Likvideeritud Likvideeritud Hotelli teenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Baariteenused Hasartmängude korraldamine Likvideerimisel Likvideerimisel Likvideerimisel Likvideerimisel Valdustegevus Valdustegevus Hasartmängude korraldamine Hasartmängude korraldamine Baari teenused Valuutavahetus Hasartmängude korraldamine Baari teenused

4


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kontserni struktuur 31. detsember 2009 seisuga

5


Ülevaade Grupi olulisematest sündmustest ja arengust 2009.aastal:

OEG kontserni põhisuunaks 2009. aastal oli tegevuse kohandamine muutunud turuoludega. Hasartmänguturu langus 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga oli Eestis 52%, Lätis 33% ja Leedus 39%.

Aasta jooksul viidi läbi restruktureerimis- ja optimeerimisprogramm, mille käigus suleti kokku 45 kasiinot (Ukrainata). Eestis suleti 18, Lätis 12, Leedus 7, Poolas 1 ja Rumeenias 7 kasiinot.

Kontserni töötajate arvu vähendati 2009. aasta jooksul jätkuvates operatsioonides kokku 872 inimese ehk 27% võrra. Töötajatele makstavaid tasusid vähendati 2009. aasta 1. kvartalist keskmiselt 20% võrra.

Kokku kandis OEG kontsern aasta jooksul ühekordseid kulusid 190,5 miljonit krooni (12,2 miljonit eurot). Sealhulgas kasiinode sulgemistega kaasnevad kulud moodustasid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot), kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavad kulud 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning põhivarade likvideerimiste ja allahindlustega seotud kahjumid moodustasid 105,3 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot).

2009. aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2010. aastal oodatav kuluefekt kokku 660,8 miljonit krooni (42,2 miljonit eurot), mis moodustab 32,4% 2009. aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades.

Kontsern on säilitanud aasta jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 40% ehk 44 kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades aasta kokkuvõttes 198,0 miljonit krooni (12,7 miljonit eurot), millest 81,1 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot) teeniti aasta viimases kvartalis.

Kontserni 2009. aasta tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot). Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real „Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)“. OEG on esitanud nõude Ukraina riigile investeeringute kompenseerimiseks Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes.

Kontsern uuendas 2009. aastal oluliselt oma meelelahutuslikku kasiinokontseptsiooni, muutes enamuse opereeritavatest kasiinodest kasiino-lounge’ideks. Muudatuste tulemusena laienes kasiinodes ala, kus külastajad saavad oma vaba aega veeta kasiinomänge mängimata. Samuti laienes märkimisväärselt kasiinobaarides pakutav sortiment.

2009. aasta sügisel otsustas Kontsern siseneda kaughasartmängude turule ning alustas ettevalmistust internetipõhiste teenuste pakkumiseks, sõlmides partnerluslepingu maailma juhtiva kaughasartmängutehnoloogia ettevõttega Playtech. 10. veebruaril 2010 lansseeris Kontsern Eesti esimese legaalse internetikasiino ja -pokkeritoa Olympic-Online.com. Avatud veebikasiino pakub enam kui 150 erinevat kasiinomängu ja Eesti pokkerihuvilistele võimalust esmakordselt mängida maailma suurimas pokkerivõrgustikus iPoker.

6


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2009. aasta 4. kvartali tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*:

422,3 miljonit krooni 81,1 miljonit krooni -22,8 miljonit krooni

Ühekordsed kulud Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**:

-93,4 miljonit krooni -2,0 miljonit krooni -118,2 miljonit krooni

2009. aasta 12 kuu tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad 1 701,3 miljonit krooni 198,0 miljonit krooni -148,0 miljonit krooni

Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*:

-190,5 miljonit krooni -7,6 miljonit krooni -346,1 miljonit krooni

Ühekordse iseloomuga kulud Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**: 1 EUR = 15,6466 EEK

*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi, põhivarade likvideerimist ja allahindlusi ning finantstulusid ja -kulusid ** Puhaskahjum enne vähemusosalust Kontsernivälised äritulud Jätkuvad tegevusvaldkonnad th EEK 2009 Eesti 391 705 Läti 365 440 Leedu 290 055 Valgevene 42 592 Poola 443 472 Rumeenia 56 166 Slovakkia 111 893 Kokku 1 701 323

Kasv -47,2% -44,2% -30,2% 23,9% -19,2% 42,8% 240,2% -31,1%

Osakaal 23,0% 21,5% 17,0% 2,5% 26,1% 3,3% 6,6% 100,0%

2008 741 824 655 053 415 392 34 364 548 972 39 340 32 888 2 467 833

Osakaal 30,1% 26,5% 16,8% 1,4% 22,2% 1,6% 1,3% 100,0%

1 EUR = 15,6466 EEK Kontserni 2009. aasta konsolideeritud müügitulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest moodustasid 1 691,2 miljonit krooni (108,1 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 701,3 miljonit krooni (108,7 miljonit eurot), mis on 31,1% vähem kui 2008. aastal teenitud 2 467,8 miljoni kroonine (157,7 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aastal ja 2008. aastal 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest. 2009. aasta lõpus oli Kontsernis kokku 66 kasiinot, üldpinnaga 25 745 m². 2008. aasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 109 ja kasiinode üldpind kokku 31 989 m². Käesoleva aasta jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 45 kasiinot: 18 Eestis, 12 Lätis, 7 Leedus, 7 Rumeenias, 1 Poolas.

7


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Kasiinode arv segmenditi Jätkuvad tegevusvaldkonnad

Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Kokku

31.12.2009 18 21 10 5 8 2 2 66

31.12.2008 36 33 16 5 9 9 1 109

Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes 2008. aastaga kokku 19,9% ehk 419,9 miljoni krooni (26,8 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 4. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 28,1% ehk 170,2 miljonit krooni (10,9 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aastaga tööjõukulud – 30,5% ehk 233,7 miljonit krooni (14,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -42,8% ehk 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot) ning hasartmängumaksude kulud -16,2% ehk 75,7 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot). Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 531,5 miljonit krooni (34,0 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 390,8 miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), rendikulu 227,1 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot) ja turunduskulud 127,2 miljonit krooni (8,1 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot) ning põhivarade allahindluse ja müügiga seotud kulusid (neto) 105,3 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta jooksul suletud kasiinodega seotud kulusid kajastus 2008. aasta viimase poolaasta kuludes. Kontserni ärikahjumiks 2009. aastal jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 338,5 miljonit krooni (21,6 miljonit eurot), 2008. aastal oli ärikahjum 115,6 miljonit krooni (7,4 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina segment) kujunes 518,0 miljonit krooni (33,1 miljonit eurot), millest 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud. 2008. aastal oli puhaskahjum 454,6 miljonit krooni (29,1 miljonit eurot). Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus.

Eesti segment 2009. aastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 391,7 miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 353,1 miljonit krooni (22,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 47,2%. Hasartmänguturu langus oli Eestis võrreldes eelmise aastaga 51,5%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 2009.aastal 3,5 protsendipunkti võrra ligi 49%-ni. Eesti segmendi 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 126,8 miljonit krooni (8,1 miljonit eurot). 2008. aastal teenis Eesti segment ärikasumit 61,4 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot). Eesti segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal moodustasid 60,8 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot) ning 2008. aastal 31,5 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). 2009.aasta jooksul suleti Eestis 18 kasiinot, detsembri lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 557 mänguautomaati ja 22 mängulauda.

8


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Läti segment 2009. aastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 365,4 miljonit krooni (23,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 334,2 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot) ning muud tulud 31,2 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,2%. Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 42,2 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Läti tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,1 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 37,0 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot). Käesoleva aasta jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, aasta lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 21 kasiinot 648 mänguautomaadiga ja 23 mängulauaga.

Leedu segment 2009. aastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 290,1 miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 272,6 miljonit krooni (17,4 miljonit eurot) ning muud tulud 17,5 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 30,2%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%. Leedu segmendi ärikahjum moodustas 39,0 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), 2008. aasta ärikasum oli 21,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Leedu tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,2 miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 26,3 miljoni krooniga (1,7 miljonit eurot). Leedus avati 2009.aasta jooksul 1 kasiino ning suleti 7 kasiinot. Aasta lõpu seisuga tegutses Leedus 10 kasiinot, kokku 356 mänguautomaadiga ja 50 mängulauaga.

Valgevene segment Olympic Casino Bel IP tegutseb Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati. 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga on tulud kasvanud 23,9%, moodustades 42,6 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusid võrreldavatel perioodidel rublas 1,6 korda. 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 8,9 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti äritulusid 34,4 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 16,9 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).

Poola segment Poola segmendi 2009. aasta äritulud olid 443,5 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 26,1% osakaalu konsolideeritud ärituludest. Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19,2%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 7,0%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 27,7 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot), 2008.aastal teeniti ärikahjumit 48,9 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot). Poola segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal moodustasid 5,3 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) ning 2008. aastal 16,6 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot). Kontsern opereeris Poolas aasta lõpus 8 kasiinot 383 mänguautomaadi ja 58 mängulauaga.

Rumeenia segment Rumeenia segment lõpetas 2009.aastat ärituluga 56,2 miljonit krooni (3,6 miljonit eurot), mis on 42,8% rohkem kui 2008. aasta äritulud 39,3 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot). 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 98,7 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot). Eelmise aasta ärikahjum moodustas 134,8 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot).

9


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ühekordsete kulude mõju Rumeenia tulemile 2009. aastal oli 49,4 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot), 2008. aastal 78,8 miljonit krooni (5,0 miljonit eurot). 2009. aasta jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino. Detsembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13 mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku 2-s kasiinos.

Slovakkia segment Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Aasta lõpu seisuga opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga. Slovakkia segment lõpetas 2009. aastat ärituludega 111,9 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot), teenides 240,2% rohkem äritulusid kui 2008. aastal. 2009. aasta ärikasum oli 4,6 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti äritulusid 32,9 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning ärikahjumit 24,9 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Slovakkia kasumit 0,4 miljoni krooniga (0,03 miljonit eurot) 2009. aastal ja 8,1 miljoni krooniga (0,5 miljonit eurot) 2008. aastal.

Bilanss 31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 776,2 miljonit krooni (113,5 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes aastaga 26,1%. Käibevarad moodustasid varadest 473,4 miljonit krooni (30,3 miljonit eurot) ehk 26,7% kogu varadest ja põhivarad 1 302,8 miljonit krooni (83,3 miljonit eurot) ehk 73,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 450,6 miljonit krooni (28,8 miljonit eurot) ehk 34,6%. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 485,2 miljonit krooni (31,0 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 291,0 miljonit krooni (82,5 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 309,2 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused töövõtjatele 46,3 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot) ja maksukohustused 54,8 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot).

Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aastal kokkvõttes 66,3 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot), millest 17,8 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,9 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 15,8 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).

Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aastal olid 79,4 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -81,0 miljonilt kroonilt (-5,2 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 31,4 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 29,8 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot).

Personal 31.12.2009 seisuga andis Kontsern tööd 2 348 inimesele (31.12.08 Ukrainata: 3 220). Eesti ettevõtetes töötas aasta lõpus 496, Lätis 423, Leedus 612, Valgevenes 98, Poolas 438, Rumeenias 160 ja Slovakkias 121 inimest. 2009. aastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 562,0 miljonit krooni (35,9 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 853,8 miljonit krooni (54,6 miljonit eurot).

10


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Olympic Entertainment Group AS aktsiad Olympic Entertainment Group AS on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006, ettevõte on emiteerinud 151,0 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. ISIN

EE3100084021

Väärtpaberi lühinimi Market

OEG1T BALTIC MAIN LIST

Nominaal

10,00 EEK

Emiteeritud väärtpabereid

151 000 000

Noteeritud väärtpabereid

151 000 000

Noteerimise kuupäev

23.10.2006

Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EEK) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika 2009. aastal:

1 EUR = 15,6466 EEK Aktsionäride struktuur Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid 31. detsember 2009 seisuga: OÜ Hansa Assets OÜ Hendaya Invest Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients State Street Bank and Trust Omnibus Account A Fund no OM01 Nordea Bank Finland Plc/ non-resident legal entities Central Securities Depository of Lithuania ING Luxembourg S.A. Firebird Avrora Fund Ltd. Swedbank Ab Clients SEB Pank AS kauplemine

47,39% 19,93% 4,42% 3,35% 3,30% 2,06% 1,61% 1,51% 1,25% 0,82%

11


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Juhatus ja nõukogu Olympic Entertainment Group AS nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. 3. juunil 2009. aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekul kutsuti tagasi senised nõukogu liikmed Anders Galfvensjö ja Mart Relve. Olympic Entertainment Group AS juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikmeteks on Indrek Jürgensoni ja Kristi Ojakäär. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete hariduse ja teenistuskäigu kohta on avalikustatud ettevõtte kodulehel www.olympic-casino.com.

Kontserni põhilised arvnäitajad: Jätkuvad tegevusvaldkonnad 2009

2008

Muutus

Äritulud (miljon krooni) EBITDA (miljon krooni) Ärikasum/-kahjum (miljon krooni) Puhaskasum/-kahjum (miljon krooni) EBITDA marginaal Ärirentablus Puhasrentaablus Omakapitali suhtarv

1 701,3 7,5 -338,5 -335,2 0,4% -19,9% -19,7% 72,7%

2 467,8 354,1 -113 -184,3 14,3% -4,6% -7,5% 76,7%

-31,1% -97,9% 199,6% 81,9%

Kasiinode arv perioodi lõpus Kasiinode pind m2 perioodi lõpus

66 25 745

109 31 989

-43 -6 244

2 388 186

4 163 193

-1 775 -7

Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus

Suhtarvude valemid: o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 1 EUR = 15,6466 EEK

12


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EEK) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu M uud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud M üügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara M uud finantsinvesteeringud M uud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud M ateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUS TUS ED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EEK) KOHUS TUS ED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele M uud võlad Tulumaksukohustus M uud maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUS TUS ED JA OMAKAPITAL KOKKU

Lisa

3 3 4

5;6

31.12.2009

31.12.2008

344 947 5 473 66 933 23 962 14 211 17 833 473 359

315 919 6 507 86 174 20 464 29 576 0 458 640

21 404 61 405 11 807 23 658 733 980 450 568 1 302 822 1 776 181

16 847 15 930 45 292 45 330 1 313 076 508 459 1 944 934 2 403 574

31.12.2009

31.12.2008

88 145 16 252 27 511 2 895 298 48 695 56 570 17 948 258 314

82 802 16 041 70 101 9 273 1 249 87 156 73 879 12 797 353 298

5 841 221 031 226 872 485 186

10 924 194 968 205 892 559 190

1 510 000 227 273 37 759 401 -548 206 1 227 227 63 768 1 290 995 1 776 181

1 510 000 227 273 37 759 35 407 -31 989 1 778 450 65 934 1 844 384 2 403 574

13


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EUR) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Müügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksunõue Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EUR) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

Lisa

3 3 4

5;6

31.12.2009

31.12.2008

22 046 350 4 278 1 531 908 1 140 30 253

20 191 416 5 508 1 308 1 890 0 29 312

1 368 3 924 755 1 512 46 909 28 797 83 265 113 518

1 077 1 018 2 895 2 897 83 921 32 496 124 304 153 616

31.12.2009

31.12.2008

5 634 1 039 1 758 185 19 3 112 3 615 1 147 16 509

5 292 1 025 4 480 593 80 5 570 4 722 818 22 580

373 14 126 14 499 31 008

698 12 461 13 159 35 739

96 507 14 525 2 413 26 -35 037 78 434 4 076 82 510 113 518

96 507 14 525 2 413 2 263 -2 044 113 664 4 214 117 878 153 616

14


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes EEK)

Lisa

4. kv 2009

4. kv 2008

2009

2008

419 262 3 051 422 313

634 063 3 615 637 678

1 691 208 10 115 1 701 323

2 454 271 13 563 2 467 834

-14 090 -250 915 -116 561 -84 476 -19 402 -53 072 -538 516 -116 203

-13 667 -390 639 -195 530 -226 470 -13 032 -7 465 -846 803 -209 125

-52 037 -991 435 -531 454 -325 636 -19 402 -119 900 -2 039 864 -338 541

-54 661 -1 264 798 -765 163 -454 053 -13 032 -31 684 -2 583 391 -115 557

2 096 -4 325 282 -66 -2 013

2 656 -5 741 -75 532 0 -78 617

9 006 -19 497 3 177 -258 -7 572

11 182 -10 601 -71 793 193 -71 019

-118 216 9 157

-287 742 21 801

-346 113 10 866

-186 576 2 435

-109 059

-265 941

-335 247

-184 141

31 774

-292 090

-182 744

-270 473

-77 285

-558 031

-517 991

-454 614

5 990 -29 217 -23 227 -100 512

7 802 50 334 58 136 -499 895

-14 390 -20 616 -35 006 -552 997

6 251 30 499 36 750 -417 864

-1 510

79

-2 166

4 613

-107 549 31 774 -77 285

-266 020 -292 090 -558 031

-333 081 -182 744 -517 991

-188 754 -270 473 -454 614

-1 510

79

-2 166

4 613

-101 559 2 557 -100 512

-258 218 -241 756 -499 895

-347 471 -203 360 -552 997

-182 503 -239 974 -417 864

Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Kinnisvara investeeringu väärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

2;3;4 3

Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

2

PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad

2

Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

7 7

-0,71 -0,71

-1,76 -1,76

-2,21 -2,21

-1,25 -1,25

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

7 7

0,21 0,21

-1,93 -1,93

-1,21 -1,21

-1,79 -1,79

15


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes EUR) Jätkuvad tegevusvaldkonnad

Lisa

4. kv 2009

4. kv 2008

2 009

2 008

26 796 195 26 991

40 524 231 40 755

108 088 646 108 734

156 857 867 157 724

-900 -16 036 -7 450 -5 399 -1 240 -3 392 -34 417 -7 426

-874 -24 966 -12 497 -14 474 -833 -477 -54 121 -13 366

-3 327 -63 364 -33 966 -20 811 -1 240 -7 663 -130 371 -21 637

-3 494 -80 835 -48 903 -29 019 -833 -2 025 -165 109 -7 385

134 -276 18 -5 -129

170 -367 -4 827 0 -5 024

576 -1 246 203 -16 -483

715 -678 -4 588 12 -4 539

-7 555 585

-18 390 1 393

-22 120 694

-11 924 156

-6 970

-16 997

-21 426

-11 768

2 031

-18 668

-11 679

-17 287

PERIOODI PUHAS KAS UM (-KAHJUM)

-4 939

-35 665

-33 105

-29 055

Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum)

382 -1 867 -1 485 -6 424

499 3 217 3 716 -31 949

-920 -1 317 -2 237 -35 342

400 1 949 2 349 -26 706

-96

5

-138

295

-6 874 2 031 -4 939

-17 002 -18 668 -35 665

-21 288 -11 679 -33 105

-12 064 -17 286 -29 055

-96

5

-138

295

-6 491 163 -6 424

-16 503 -15 451 -31 949

-22 207 -12 997 -35 342

-11 664 -15 337 -26 706

M üügitulud M uud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused M itmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Kinnisvara investeeringu väärtuse langus M uud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

2;3;4 3

Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest M uud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu JÄTKUVATE TEGEVUS VALDKONDADE PERIOODI PUHAS KAS UM (-KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUS VALDKONDADE PERIOODI PUHAS KAS UM (-KAHJUM)

Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad

2

2

Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

7 7

-0,05 -0,05

-0,11 -0,11

-0,14 -0,14

-0,08 -0,08

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

7 7

0,01 0,01

-0,12 -0,12

-0,08 -0,08

-0,11 -0,11

16


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa

2009

2008

-517 991

-454 614

504 121 0 19 402 127 218 1 026 -24 751 47 353 15 365 -17 833 -40 149 -23 365 -10 962 79 434

474 391 98 365 13 032 17 676 0 262 412 -107 434 -9 135 0 -47 875 -9 218 -55 420 182 180

-67 202 22 548 1 244 -45 316 0 0 7 697 -81 029

-582 363 15 787 0 0 6 643 1 227 6 553 -552 152

55 545 -19 558 -4 565 0 31 422 29 827

493 412 -234 699 -3 476 -75 500 179 737 -190 235

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

29 827 315 919 -799

-190 235 501 800 4 354

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

344 947

315 919

(tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Puhaskasum (-kahjum) Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Firmaväärtuse langus Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvarainvesteeringu müügi kahjum Neto muud finantstulud ja -kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Müügiootel põhivarade muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest

3;4 3

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Tütarettevõtte soetamise netorahavoog Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

6 6 5

17


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa

2009

2008

-33 105

-29 055

32 219 0 1 240 8 130 65 -1 582 3 027 982 -1 140 -2 566 -1 493 -700 5 077

30 319 6 287 833 1 130 0 16 771 -6 867 -584 0 -3 060 -589 -3 542 11 643

-4 295 1 441 80 -2 897 0 0 492 -5 179

-37 220 1 009 0 0 425 78 419 -35 289

3 550 -1 250 -292 0 2 008 1 906

31 535 -15 000 -222 -4 825 11 488 -12 158

Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju

1 906 20 191 -51

-12 158 32 071 278

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

22 046

20 191

(tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Firmaväärtuse langus Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvareainvesteeringu maha kandmise kahjum Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Müügiootel põhivarade muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest

3;4 3

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud finantsinvesteeringute müügist Tütarettevõtte soetamise netorahavoog Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU

6 6 5

18


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2007 Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Optsioonid Saldo 31.12.2008 Perioodi koondkasum (-kahjum) Optsioonid Saldo 31.12.2009

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2007 Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Optsioonid Saldo 31.12.2008 Perioodi koondkasum (-kahjum) Optsioonid Saldo 31.12.2009

Aktsiakapital 1 510 000 0 0 0 0 1 510 000 0 0 1 510 000

Aktsiakapital 96 507 0 0 0 0 96 507 0 0 96 507

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata kasum/ Ülekurss reservkapital kursivahe kogunenud kahjum 227 273 19 444 -1 343 518 394 0 0 36 750 -459 227 0 18 315 0 -18 315 0 0 0 -75 500 0 0 0 2 659 227 273 37 759 35 407 -31 989 0 0 -35 006 -515 825 0 0 0 -392 227 273 37 759 401 -548 206

Kokku 2 273 768 -422 477 0 -75 500 2 659 1 778 450 -550 831 -392 1 227 227

Vähemusosalus 61 321 4 613 0 0 0 65 934 -2 166 0 63 768

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Kohustuslik Realiseerimata Jaotamata kasum/ Ülekurss reservkapital kursivahe kogunenud kahjum 14 525 1 243 -86 33 131 0 0 2 349 -29 350 0 1 170 0 -1 170 0 0 0 -4 825 0 0 0 170 14 525 2 413 2 263 -2 044 0 0 -2 237 -32 967 0 0 0 -26 14 525 2 413 26 -35 037

Kokku 145 320 -27 001 0 -4 825 170 113 664 -35 204 -26 78 434

Vähemusosalus 3 919 295 0 0 0 4 214 -138 0 4 076

Kokku 2 335 089 -417 864 0 -75 000 2 659 1 844 384 -552 997 -392 1 290 995

Kokku 149 239 -26 706 0 -4 825 170 117 878 -35 342 -26 82 510

19


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Olympic Entertainment Group AS (edaspidi „Ettevõte”) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 31. detsembril 2009 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos „Kontsern”). Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt www.olympic-casino.com. Vastavuse kinnitus Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus”. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 26. veebruaril 2010. Koostamise alused Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ettevõtte arvestus- ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon (EEK). Käesolevas aruandes on nii põhiaruanded kui lisad näidatud paralleelselt nii tuhandetes Eesti kroonides kui tuhandetes eurodes. Aruannete näitajad on eurodesse ümberarvutatud Eesti Panga kursiga 15,6466. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Raamatupidamislikud hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt üle. Hinnangute korrigeerimise mõju kajastatakse perioodil, mil korrigeerimine toimub, ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Käesoleva vahearuande koostamisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt eelpool mainitust, kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed omakapitali koosseisus. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel, välja arvatud hinnangud Kontserni siseste laenude arveldamise osas. Muutunud ei ole ka hinnangute ebamäärasuse peamised põhjused. Informatsiooni esitusviisi muutused 1. jaanuarist 2009 jõustunud muudetud IAS 1 „Finantsaruannete esitamine“ asendab mõiste „konsolideeritud bilanss“ mõistega „konsolideeritud finantsseisundi aruanne“. Muudetud IAS 1 nõuab raamatupidamise aruannetes esitatavate andmete summeerimist ühiste tunnuste põhjal ja koondkasumiaruande esitamist. Koondkasumiaruanne ühendab kasumiaruande ja omanikest mittetingitud omakapitali muutused. Omakapitali muutuste aruandes ei kajastata eraldi liikumistena koondkasumi elemente, vaid kajastatakse koondkasum ühe reana. 1. jaanuarist 2009 jõustunud IFRS 8 „Tegevussegmendid” kehtestab juhtimismeetodi ja nõuab, et segmendiaruandlus esitataks majandusüksuse komponentide kohta, mille tulemusi juhtkond jälgib äritegevust puudutavate otsuste langetamisel. Tegevussegmendid on majandusüksuse komponendid, mille kohta on võimalik saada eraldiseisvat finantsinformatsiooni, mida Kontserni tegevjuhtkond ressursside jaotamiseks ning finantstulemuste hindamiseks regulaarselt analüüsib. Uuendatud segmendiaruandlus ei muuda Kontserni kuni 31. detsember 2008 kasutatud segmendiaruandluse põhimõtteid. 20


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 2. Lõpetatud tegevusvaldkonnad Ukraina parlamendi poolt 15. mail 2009 välja kuulutatud ning avaldamisest 25. juunil 2009 jõustunud seadusest „Ukrainas hasartmängude keelamisest” tulenevalt on teadmata aja jooksul kasiinode tegevus Ukrainas võimatu. Kasiinode tegevus keelustati ning kõik kasiinoettevõtetele välja antud litsentsid tühistati. Seoses ülaltoodud asjaoludega alustas OEG Ukraina tütarettevõtete Olympic Casino Ukraine TOV, Ukraine Leisure Company ja Eldorado Leisure Company likvideerimisprotsessi, nõudes Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes. Käesolevas vahearuandes on Ukraina segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana.

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne 4. kv 2009

4. kv 2008

2009

2008

0 147 147

89 690 214 89 904

102 260 2 717 104 977

334 974 3 265 338 239

0 -558 -232 0 0 0 -292 -1 082 -935

-2 566 -51 469 -23 083 -70 031 -5 086 0 -6 295 -158 530 -68 626

-3 587 -71 940 -30 555 -29 283 -149 202 -32 769 -2 708 -320 044 -215 067

-10 983 -187 967 -88 670 -113 618 -5 086 0 -10 352 -416 676 -78 437

Intressitulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku

0 32 709 32 709

17 -222 957 -222 940

39 32 284 32 323

20 -191 413 -191 393

Kasum (kahjum) enne tulumaksu

31 774

-291 566

-182 744

-269 830

0

-524

0

-643

31 774

-292 090

-182 744

-270 473

(tuhandetes EEK)

Lisa

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse mahakandmine Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

3 4

Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

21


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne 4. kv 2009

4. kv 2008

2009

2008

0 9 9

5 732 14 5 746

6 536 173 6 709

21 409 208 21 617

0 -36 -15 0 0 0 -17 -68 -59

-164 -3 289 -1 475 -4 476 -325 0 -402 -10 131 -4 385

-229 -4 598 -1 953 -1 872 -9 536 -2 094 -173 -20 455 -13 746

-702 -12 013 -5 667 -7 262 -325 0 -662 -26 631 -5 014

Intressitulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku

0 2 090 2 090

1 -14 250 -14 249

3 2 064 2 067

1 -12 234 -12 233

Kasum (kahjum) enne tulumaksu

2 031

-18 634

-11 679

-17 247

0

-34

0

-40

2 031

-18 668

-11 679

-17 287

(tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto

2009 -7 018 -900 -7 918

2008 154 296 -171 358 -17 062

(tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto

2009 -448 -58 -506

2008 9 861 -10 951 -1 090

(tuhandetes EUR)

Lisa

Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse mahakandmine Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum)

3 4

Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood

22


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara (tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud materiaalse põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 31.12.2009

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2008 Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud materiaalse põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 31.12.2009

Kinnisvarainvesteeringud 45 330 0 -19 402 -2 270 0 0

Materiaalne põhivara 1 313 076 66 330 -164 867 -343 787 -41 904 -327 372

Kokku 1 358 406 66 330 -184 269 -346 057 -41 904 -327 372

0 0 23 658

243 277 -10 773 733 980

243 277 -10 773 757 638

Kinnisvarainvesteeringud 2 897 0 -1 240 -145 0 0

Materiaalne põhivara 83 921 4 239 -10 537 -21 972 -2 678 -20 923

Kokku 86 818 4 239 -11 777 -22 117 -2 678 -20 923

0 0 1 512

15 548 -689 46 909

15 548 -689 48 421

2009. aasta jooksul hinnati alla materiaalset põhivara summas 164 867 tuhat krooni (10 537 tuhat eurot), millest 149 202 tuhat krooni (9 536 tuhat eurot) moodustas Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega seotud põhivarade allahindlus.

Lisa 4. Immateriaalne põhivara (tuhandetes EEK) Saldo 31.12.2008 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 31.12.2009

Firmaväärtus 461 122 0 -32 769 0

Muu immat. põhivara 47 337 9 869 -43 745 -11 882

Kokku 508 459 9 869 -76 514 -11 882

0 2 331 430 684

18 366 -61 19 884

18 366 2 270 450 568

(tuhandetes EUR) Saldo 31.12.2008 Soetamine Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo 31.12.2009

Firmaväärtus 29 471 0 -2 094 0

Muu immat. põhivara 3 025 631 -2 796 -759

Kokku 32 496 631 -4 890 -759

0 149 27 526

1 174 -4 1 271

1 174 145 28 797

2009. aastal kanti maha seoses Ukraina segmendi ettevõtete likvideerimisega firmaväärtust 32 769 tuhat krooni (2 094 tuhat eurot). 23


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 5. Kapitalirendi kohustus (tuhandetes EEK) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

31.12.2009 19 051 -4 565 -16 14 470 14 470 0

31.12.2008 22 857 -3 476 -330 19 051 4 569 14 482

(tuhandetes EUR) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

31.12.2009 1 218 -292 -1 925 925 0

31.12.2008 1 461 -222 -21 1 218 292 926

Kapitalirendiga olid soetatud mänguseadmed Läti tütarettevõttes. Leping sõlmiti juulis 2007 tähtajaga 4 aastat ning intressimääraga 4,8% aastas, lepingu alusvaluuta on euro. 2010. aasta jaanuaris otsustati kapitalirendileping katkestada ning renditud mänguseadmed tagastada.

Lisa 6. Pangalaen (tuhandetes EEK) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

31.12.2009 258 713 55 545 -19 558 294 700 73 675 221 025

31.12.2008 0 493 412 -234 699 258 713 78 233 180 480

(tuhandetes EUR) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa

31.12.2009 16 535 3 550 -1 250 18 835 4 709 14 126

31.12.2008 0 31 535 -15 000 16 535 5 000 11 535

Olympic Entertainment Group AS ja AS Swedbank vahel 2008. aastal sõlmitud laenulepingu alusel moodustab laenu jääk 31. detsember 2009 seisuga 294 700 tuhat krooni (18 835 tuhat eurot). Laenu alusvaluuta on euro, intressi arvestuse aluseks on 6 kuu Euribor + 4,0% aastas. Laenu tagasimaksed algavad märtsis 2010 kvartaalsete osamaksetena lõpptähtajaga 25. detsember 2013. Laenu kasutamise eesmärk oli OEG Kontserni investeeringute finantseerimine Rumeenias, Poolas, Slovakkias ja Leedus. Laenu tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatav pant finantstagatise vormis Ettevõtte Eesti, Läti, Leedu ja Poola tütarettevõtete aktsiatele ning garantii Ettevõtte Valgevene, Rumeenia ja Slovakkia tütarettevõtetelt.

24


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 7. Omakapital Tavapuhaskasumi (-kahjumi) arvutamisel aktsia kohta on aluseks võetud emaettevõtte aktsionäridele kuuluv perioodi puhaskasum (-kahjum) ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv 151 000 000 (2008: 151 000 000) aktsiat.

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EEK) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK)

4. kv 2009 -75 775 151 000 -0,50 -0,50

4. kv 2008 -558 110 151 000 -3,69 -3,69

2009 -515 825 151 000 -3,42 -3,42

2008 -459 227 151 000 -3,04 -3,04

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EUR) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)

4. kv 2009 -4 843 151 000 -0,04 -0,04

4. kv 2008 -35 670 151 000 -0,23 -0,23

2009 -32 967 151 000 -0,22 -0,22

2008 -29 350 151 000 -0,19 -0,19

Lisa 8. Segmendiaruandlus Kontserni kõrgema äriotsustaja poolt jälgitavad tegevussegmendid põhinevad geograafilisel mõõtmel klientide geograafilise asukoha järgi. Teine segment on ärisegment tegevusala (hasartmängud, hotelli-, baarija muud teenused) järgi. Segmentidevahelised tehingud on toimunud turuhindades.

25


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK)

Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum kokku

Eesti

Läti

Leedu

Valgevene

Poola

Rumeenia

Slovakkia

Elimineerimised

4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 101 759 167 472 87 480 154 333 65 516 95 186 11 921 12 807 106 825 179 690 14 330 10 998 31 431 13 577 0 0 419 262 870 1 853 519 -428 0 1 447 56 182 1 173 1 423 433 -1 139 0 277 0 0 3 051 1 501 2 708 2 185 2 138 65 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 751 -4 786 0 104 130 172 033 90 184 156 043 65 581 96 573 11 977 12 989 107 998 181 113 14 763 9 859 31 431 13 854 -3 751 -4 786 422 313

Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

4.kv 2008 634 063 3 615 0 637 678

-154 634 -1 538 -156 172

-191 446 0 -191 446

-89 632 -5 355 -94 987

-158 290 -2 591 -160 881

-94 808 -173 -94 981

-118 154 -308 -118 462

-12 676 -34 -12 710

-16 049 -100 -16 149

-110 005 -663 -110 668

-233 736 -676 -234 412

-49 010 -3 005 -52 015

-103 624 -855 -104 479

-27 751 -186 -27 937

-25 504 -203 -25 707

0 10 954 10 954

0 4 733 4 733

-538 516 0 -538 516

-846 803 0 -846 803

-52 042

-19 413

-4 803

-4 838

-29 400

-21 889

-733

-3 160

-2 670

-53 299

-37 252

-94 620

3 494

-11 853

7 203

-53

-116 203

-209 125

-2 013 9 157 -109 059

-78 617 21 801 -265 941

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

(tuhandetes EUR)

Konsolideeritud

Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 4.kv 2009 4.kv 2008 6 504 10 703 5 591 9 864 4 187 6 083 762 819 6 827 11 484 916 703 2 009 868 0 0 26 796 40 524 56 118 33 -27 0 92 4 12 74 91 28 -73 0 18 0 0 195 231 96 173 140 137 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -240 -306 0 0 6 656 10 994 5 764 9 974 4 191 6 171 766 831 6 901 11 575 944 630 2 009 886 -240 -306 26 991 40 755

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

-9 882 -98 -9 980

-12 236 0 -12 236

-5 729 -342 -6 071

-10 117 -166 -10 283

-6 059 -11 -6 070

-7 551 -20 -7 571

-810 -2 -812

-1 026 -6 -1 032

-7 031 -42 -7 073

-14 938 -43 -14 981

-3 132 -192 -3 324

-6 623 -55 -6 678

-1 774 -12 -1 786

-1 630 -13 -1 643

0 699 699

0 303 303

-34 417 0 -34 417

-54 121 0 -54 121

Ärikasum kokku

-3 324

-1 242

-307

-309

-1 879

-1 400

-46

-201

-172

-3 406

-2 380

-6 048

223

-757

459

-3

-7 426

-13 366

-129 585 -6 970

-5 024 1 393 -16 997

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

26


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Eesti 2009 2008 389 115 736 304 2 591 5 520 7 510 11 203 399 216 753 027

Läti 2009 2008 362 595 653 518 2 846 1 535 3 683 4 324 369 124 659 377

Leedu 2009 2008 290 045 414 038 9 1 355 65 398 290 119 415 791

Valgevene 2009 2008 42 468 34 180 124 184 0 0 42 592 34 364

Poola 2009 2008 440 676 546 042 2 796 2 929 116 0 443 588 548 971

Rumeenia 2009 2008 54 441 37 761 1 724 1 580 0 0 56 165 39 341

Slovakkia 2009 2008 111 868 32 428 25 460 0 0 111 893 32 888

Elimineerimised 2009 2008 0 0 0 0 -11 374 -15 925 -11 374 -15 925

Konsolideeritud 2009 2008 1 691 208 2 454 271 10 115 13 563 0 0 1 701 323 2 467 834

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

-518 513 -7 140 -525 653

-682 778 -560 -683 338

-407 608 -8 036 -415 644

-625 531 -4 413 -629 944

-329 041 -1 765 -330 806

-393 777 99 -393 678

-51 443 -262 -51 705

-51 298 -488 -51 786

-471 130 -1 831 -472 961

-598 064 -3 595 -601 659

-154 834 -5 922 -160 756

-174 199 -4 498 -178 697

-107 295 -560 -107 855

-57 744 -702 -58 446

0 25 516 25 516

0 14 157 14 157

-2 039 864 0 -2 039 864

-2 583 391 0 -2 583 391

Ärikasum kokku

-126 437

69 689

-46 520

29 433

-40 687

22 113

-9 113

-17 422

-29 373

-52 688

-104 591

-139 356

4 038

-25 558

14 142

-1 768

-338 541

-115 557

-7 572 10 866

-71 019 2 435

-335 247

-184 141

Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

(tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku

Eesti 2009 2008 24 869 47 059 166 353 470 716 25 505 48 128

Läti 2009 2008 23 174 41 767 181 98 235 276 23 590 42 141

Leedu 2009 2008 18 537 26 462 1 87 4 25 18 542 26 574

Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku

-33 139 -456 -33 595

-43 637 -36 -43 673

-26 051 -514 -26 565

-39 979 -282 -40 261

-21 029 -113 -21 142

-25 167 6 -25 161

-3 288 -17 -3 305

-8 090

4 455

-2 975

1 880

-2 600

1 413

-583

Ärikasum kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum

Valgevene 2009 2008 2 714 2 185 8 12 0 0 2 722 2 197

Poola 2009 2008 28 165 34 898 178 187 7 0 28 350 35 085

Rumeenia 2009 2008 3 479 2 413 110 101 0 0 3 589 2 514

Slovakkia 2009 2008 7 150 2 073 2 29 0 0 7 152 2 102

Elimineerimised 2009 2008 0 0 0 0 -716 -1 017 -716 -1 017

Konsolideeritud 2009 2008 108 088 156 857 646 867 0 0 108 734 157 724

-3 279 -31 -3 310

-30 111 -117 -30 228

-38 223 -230 -38 453

-9 896 -378 -10 274

-11 133 -287 -11 420

-6 857 -36 -6 893

-3 691 -45 -3 736

0 1 631 1 631

0 905 905

-130 371 0 -130 371

-165 109 0 -165 109

-1 113

-1 878

-3 368

-6 685

-8 906

259

-1 634

915

-112

-21 637

-7 385

-483 694 -21 426

-4 539 156 -11 768

27


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ärisegmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EEK) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

(tuhandetes EUR) Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised müügitulud ja muud äritulud Äritulud kokku

Hasartmängud 4. kv 2009 4. kv 2008 398 579 612 538 2 521 1 287 1 396 1 700 402 496 615 525

Muud teenused 4. kv 2009 4. kv 2008 20 683 21 525 530 2 328 13 888 17 284 35 101 41 137

Elimineerimised 4. kv 2009 4. kv 2008 0 0 0 0 -15 284 -18 984 -15 284 -18 984

Konsolideeritud 4. kv 2009 4. kv 2008 419 262 634 063 3 051 3 615 0 0 422 313 637 678

Hasartmängud 4. kv 2009 4. kv 2008 25 474 39 148 161 82 89 109 25 724 39 339

Muud teenused 4. kv 2009 4. kv 2008 1 322 1 376 34 149 888 1 104 2 244 2 629

Elimineerimised 4. kv 2009 4. kv 2008 0 0 0 0 -977 -1 213 -977 -1 213

Konsolideeritud 4. kv 2009 4. kv 2008 26 796 40 524 195 231 0 0 26 991 40 755

Hasartmängud 2009 2008 1 609 206 2 340 970 7 953 9 162 6 130 5 194 1 623 289 2 355 326

Muud teenused 2009 2008 82 002 113 301 2 162 4 401 59 536 67 178 143 700 184 880

Elimineerimised 2009 2008 0 0 0 0 -65 666 -72 372 -65 666 -72 372

Konsolideeritud 2009 2008 1 691 208 2 454 271 10 115 13 563 0 0 1 701 323 2 467 834

Muud teenused 2009 5 241 138 3 805 9 184

Elimineerimised 2009 0 0 -4 197 -4 197

Hasartmängud 2009 2008 102 847 149 615 508 586 392 332 103 747 150 533

2008 7 242 281 4 293 11 816

2008 0 0 -4 625 -4 625

Konsolideeritud 2009 2008 108 088 156 857 646 867 0 0 108 734 157 724

28


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega Käesoleva vahearuande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a. b. c. d.

olulist mõju omavaid aktsionäre; tegev – ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid; emaettevõtet OÜ HansaAssets.

Vahearuandes on elimineeritud kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused ning tulud, kulud ja realiseerimata kasumid ja kahjumid. Seotud osapooltega 2009. ja 2008. aastal toimunud tehingud on järgnevad:

(tuhandetes EEK) Seotud osapool Emaettevõte Nõukoguga seotud ettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumide rent Kaupade ost

2009 Ostud 1 110 60 1 170

2008 Ostud 1 110 75 1 185

(tuhandetes EEK) Seotud osapool Emaettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Teenuste müük

2009 Müügid 0 0

2008 Müügid 1 1

(tuhandetes EUR) Seotud osapool Emaettevõte Nõukoguga seotud ettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Äriruumide rent Kaupade ost

2009 Ostud 71 4 75

2008 Ostud 71 5 76

(tuhandetes EUR) Seotud osapool Emaettevõte Kokku

Tehingu kirjeldus Teenuste müük

2009 Müügid 0 0

2008 Müügid 0 0

Nõuete ja kohustuste saldod seisuga 31.12.2009 ja 31.12.2008 puuduvad. Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestati hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 2009. aasta eest 5 880 tuhat krooni (376 tuhat eurot), 2008. aasta eest 10 050 tuhat krooni (642 tuhat eurot).

29


Olympic Entertainment Group AS 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Juhatuse kinnitus 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 29 esitatud Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtete (koos „Kontsern“) 2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-

konsolideeritud vahearuande tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Kontserni äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust;

-

konsolideeritud vahearuande koostamisel rakendatud põhimõtted on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;

-

konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kontserni varasid, kohustusi, finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

-

Olympic Entertainment Group AS ja selle tütarettevõtted (välja arvatud Olympic Casino Ukraine TOV, Eldorado Leisure Company, Ukraine Leisure Company ja Alea Private Company) on jätkuvalt tegutsevad.

30

2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne  
2009. aasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne  

Olympic Entertainment Group AS 6 Äriregistri kood 10592898 Audiitor PriceWaterhouseCoopers AS Aadress Pronksi 19, Tallinn 10124 Ärinimi Olym...

Advertisement