Page 1


ESITI SCRUTINIO APPROVAZIONE RENDICONTO ECONMICO 2011 VÝSLEDKY HLASOVANIA ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 2011

Totale presenti / Prítomní

137

Totale votanti / Hlasovalo

131


ESITI SCRUTINIO APPROVAZIONE RENDICONTO ECONMICO 2011 VÝSLEDKY HLASOVANIA ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 2011

NUM. VOTI / POČET HLASOV

131

VOTI FAVOREVOLI / ZA  VOTI CONTRARI / PROTI

0

ASTENUTI / ZDRžALI SA HLASOVANIA

0

ESITO / VÝSLEDOK

APPROVATO / PRIJATÉ


ESITI SCRUTINIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO 2012 VÝSLEDKY HLASOVANIA PLÁNOVANÉ AKTIVITY 2012

Totale presenti / Prítomní

137

Totale votanti / Hlasovalo

130


ESITI SCRUTINIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO 2012 VÝSLEDKY HLASOVANIA PLÁNOVANÉ AKTIVITY 2012

NUM. VOTI / POČET HLASOV

129

VOTI FAVOREVOLI / ZA  VOTI CONTRARI / PROTI

0

ASTENUTI / ZDRžALI SA HLASOVANIA

1

ESITO / VÝSLEDOK

APPROVATO / PRIJATÉ

Approvazione Conto economico 2011 e Bilancio preventivo 2012  

Approvazione Conto economico 2011 e Bilancio preventivo 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you