Page 1

EIENDOMSMAGASINET UTLEIE | H1 2014 | WWW.MALLING.NO

SJØSIDEN I BJØRVIKA SPEKTAKULÆRT KONTORBYGG

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110 SUBSEA VALLEY – SIGNATURBYGG I DRAMMEN

LYSAKER PARK PROFILBYGG I HJERTET AV LYSAKER

SANDVIKSVEIEN 147 NYTT SIGNALBYGG I SANDVIKA SENTRUM


2 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 3

5 VIKTIGE DRIVERE FOR FREMTIDENS KONTOR Kontorarbeidsplassen har endret seg betydelig de siste tiår. Men hvilke hovedpunkter er leietakere opptatt av? Vår alliansepartner Cushman & Wakefield publiserte i september 2013 rapporten «Supply side risk in the new age of work». Den tar for seg hvordan dagens leietakere har fokus på effektivitet og design av arbeidsplassene, og hvordan eldre bygg ikke alltid er tilrettelagt for å tilfredsstille disse behovene. Vi ser mange av de samme tendensene i det norske markedet. Leietakere har høye krav, og mange gårdeiere investerer store summer i byggene sine. Samtidig ser vi at byggene som moderniseres eller totalrehabiliteres er vinnerne blant leietakerne. Selv om kostnader er viktig, er det først og fremst viktig at lokalene støtter opp under bedriftens forretningsmodell. Artikkelen fremhever 5 viktige fokusområder for leietakere: produktivitet, fleksibilitet, kostnader, rekruttering og bærekraft. Vi har gjennomgått disse hovedtrendene og relatert det til hvordan vi oppfatter at det norske markedet har tatt inn over seg dette. PRODUKTIVITET: Det er ingen tvil om at lokaler må være tilpasset leietakers virksomhet. De generelle trendene er mer åpne flater og mindre faste arbeidsplasser, men dette passer selvsagt ikke for alle. Avhengig av bedrift og bransje, velger mange aktivitetsbaserte arbeidsplasser fremfor en fast pult eller et fast kontor. Målet for bedriftene er å øke produktiviteten, og undersøkelser i USA har vist at hele 95,2 % av bedriftene mener utformingen av lokalene har en direkte påvirkning på bedriftens produktivitet. Det mest omtalte eksempelet på omorganisering og effektivisering her i Norge er kanskje DNBs samlokalisering og flytting til Bjørvika. De reduserte arealbehovet med omtrent 50%. Selv om det var mye støy og avisoverskrifter i forbindelse med flyttingen, så var flyttingen en viktig del av en større omorganisering og som var ment å endre måten man jobbet på. FLEKSIBILITET: Mange bedrifter revurderer og endrer sine vekststrategier og arbeidsmetoder. Lokalene må være tilpasset endringer i arbeids-

Foto: Vitra Citizen

Foto: DNB Bjørvika

metoder, teknologi og kommunikasjon. Det er derfor viktig for mange leietakere å ikke bare få et lokale som er tilpasset dagens behov, men som er velegnet og fleksibelt for endringer. Uansett er det viktig for gårdeiere, så vel som leietakere, å ta høyde for at kontorlokalene er fleksible og lett kan tilpasses den ene eller andre kontorkonfigurasjonen som måtte være ønsket i fremtiden. Et mest mulig åpent lokale med lite søyler og med infrastruktur forberedt på layoutendring bør stå høyt på agendaen for leietakeren. KOSTNADER: Mens gårdeiere er opptatt av leiepriser og kontraktslengder, bør leietakerne være mer opptatt av det totale kostnadsbildet for leieforholdet. Årlig kostnad for kontorleie er bare en brøkdel av lønnskostnadene. En høy leiepris kan dermed lett forsvares med mer effektive

Foto: DNB Bjørvika

og fornøyde ansatte. Ser vi på en undersøkelse CoreNet Global har gjort blant eiendomsansvarlige i store selskaper verden over, er trenden helt klar; det blir mindre kvadratmeter per ansatt. Globalt var gjennomsnittet da undersøkelsen ble utført i 2013 på 150 kvadratfot (ca. 14 kvm) per hode. I 2010 var dette tallet 225 kvadratfot (ca. 21 kvm). Over halvparten av de spurte eiendomsansvarlige så for

seg et snitt per ansatt på 100 kvadratfot (9,2 kvm) eller mindre per hode om 5 år. Om vi kommer til å se like stor endring i Norge er tvilsomt, men vi ser en tendens til at tilgang til fellesfasiliteter som treningsrom, garderober, dusj og sykkelparkering har blitt viktige forutsetninger. Arbeidsplassen i form av eiendommen er en viktig støttefunksjon for å bygge opp under forretningsmessige behov, på lik linje med andre støttefunksjoner. Dersom man skal sitte tettere forutsetter dette at alt annet i bygget er dimensjonert for flere mennesker. Trapper, heiser, kantine, garderober og andre fellesområder må være dimensjonert for økende trafikk. Større arealpåslag for fellesarealer kan dermed bli konsekvensen. REKRUTTERING: Å ha de beste hodene er viktig for mange bedrifter. Bedriftens kontorlokaler blir fort et symbol på bedriftens kultur og merkevare, og sier mye om hvordan bedriften prioriterer de ansattes arbeidshverdag. Gode kontorarealer med

moderne fasiliteter signaliserer at bedriften tar vare på sine ansatte, og er viktig for rekruttering av de beste hodene. BÆREKRAFT: Bærekraft og energiforbruk har blitt stadig viktigere i eiendomsbransjen, og mye tyder på at dette også i økende grad er viktig for leietakere. Ved valg av nye arealer kan fokus på bærekraft være en viktig faktor for å redusere felleskostnader samt å vise miljøansvar til både kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Våre undersøkelser viser at det foreløpig er store forskjeller i hvor høyt miljøaspektet er prioritert blant ulike leietaker ved valg av nye lokaler. Vi tror energiforbruk og bærekraft etter hvert vil vise seg som stadig viktigere ved vurdering av ulike eiendommer. OPPSUMMERING: Dersom du er ute etter nye kontorarealer bør konklusjonen være at man bør vurdere hvilken konfigurasjon som gir best produktivitet, størst fleksibilitet for fremtidige

Foto: Accenture

organisasjonsendringer og mest fornøyde ansatte, og veie dette opp mot lavest mulig leiekostnad. Samtidig bør man fokusere på arealer som tar hensyn til miljø og bærekraft, da vi ser klare trender til økt fokus på dette. Haakon Ødegaard Leder analyse


4 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 5

LEIEPRISER KONTOR: MALLING & CO MEGLERKONSENSUS (NOK/KVM/ÅR) #

OMRÅDE

TOPPLEIE**

«NORMALT» LEIENIVÅ*

1

ASKER

2 000

1 400 – 1 800

2

BILLINGSTAD

1 650

1 250 – 1 500

3

SANDVIKA

2 200

1 300 – 1 700

4

FORNEBU

2 150

1 400 – 1 700

5

LYSAKER

2 350

1 650 – 1 850

6

SKØYEN

3 500

1 900 – 2 400

7

MAJORSTUEN

2 500

1 700 – 1 900

8

VIKA/AKER BRYGGE/TJUVHOLMEN (CBD)

4 500

2 600 – 3 200

9

KVADRATUREN

2 750

1 700 – 2 200

10

INDRE SENTRUM

3 500

2 000 – 2 400

11

BJØRVIKA

3 500

2 700 – 3 000

12

NYDALEN/SANDAKER

2 100

1 500 – 1 800

13

ØKERN/LØREN/RISLØKKA

2 100

1 400 – 1 700

14

BRYN/HELSFYR

2 100

1 550 – 1 750 OSLO YTRE ØST

OSLO YTRE VEST

ASKER BILLINGSTAD SANDVIKA

12

YTRE BY VEST

7 13

YTRE BY ØST

6 OSLO SENTRUM

5

10

8

14

9 11

BÆRUM

4 3

OSLO YTRE SYD

Oslofjorden

2

ASKER

1

1 km

Oslo Lufthavn Gardermoen –› Oslo S = 50 km

* Med normalt leienivå menes lokaler av en kvalitet og standard typisk for det respektive kontorområdet. ** Med toppleie menes leienivåer på det aller beste lokalet i området, dersom de hadde blitt leid ut i dagens marked. Toppleien trenger ikke referere til konkrete inngåtte kontrakter. Det finnes også eksempler på at enkeltkontrakter kan ligge over det vi definerer som toppleie, men disse anses for å være lite representative for området som helhet.

NYE VAKÅS VEI 20 SANDVIKSVEIEN 147 SANDVIKSVEIEN 36 SOLBRÅVEIEN 11-23 MALMSKRIVERVEIEN 35

800 - 4 000 M2 600 - 1 906 M2 500 - 1 150 M2 300 / 575 M2 180 / 339 / 400 M2


6 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 7

NYE VAKÅS VEI 20 RETT VED E18 OG HOLMENKRYSSET

KONTOR / LAGER

800 - 4 000 M2 HOLMEN I ASKER

SOLBRÅVEIEN 11 – 23 TOTALRENOVERTE KONTORAREALER I ASKER

300 / 575 M2 ASKER

800 - 4 000 M²

› Velegnet som kontor/showroom/lager › God takhøyde og moderne kontorstandard › Lasterampe, samt vareheis til alle etasjer › God parkeringsdekning › Ledig fra Q2 2014

KONTAKT MEGLER Dag Johannes Tønder M: 917 44 870 — E: dt@malling.no Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 — E: mv@malling.no

SANDVIKSVEIEN 147 NYBYGG I SANDVIKA SENTRUM

600 - 1 906 M2 SANDVIKA

10 000 M2 UTLEID!

1. ETASJE

706 M²

2. ETASJE

600 M²

3. ETASJE

600 M²

4. ETASJE

UTLEID

› Beliggende på høyden over E18 med meget god eksponering › Høy standard med moderne og miljøvennlige løsninger

› Bygget er på totalt 2 451 m2 med utleieareal fra 600 m2 › Mulighet for kantineløsning › Panoramautsikt mot Sandviksbukta og Kalvøya › God parkeringsdekning – kort vei til tog og buss › Innflyttingsklart Q1 2015

ENHETER I SENTERET FRA

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Dag Johannes Tønder M: 917 44 870 — E: dt@malling.no

300 / 575 M²

› Senteret er tenkt delt inn i enheter fra ca. 300 m2 og oppover, avhengig av leietakers ønsker › Eiendommen er totalrehabilitert og tilfredsstiller alle krav til et moderne kontorbygg. › Meget arealeffektivt – energiklasse B › Det tilbys blant annet kantine, leie av møterom, treningsareal, garderobeløsninger og gode parkeringsmuligheter

› 10 min gange til Asker sentrum og togstasjonen (flytog) › Enkel adkomst fra E18 › Ledig toppetasje med takterrasse på 575 m2 › Ferdigstilt høst 2013 KONTAKT MEGLER Dag Johannes Tønder M: 917 44 870 — E: dt@malling.no


8 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 9

SANDVIKSVEIEN 36 KONTORLOKALER OVER TO PLAN

KONTOR

550 - 1 150 M2 HØVIK V/E18

1 150 M²

› Kan leies ut samlet eller hvert enkelt plan (550 m2) › Primært innredet med cellekontorer › Innredet kantine med stor uteplass › God parkeringsdekning › Bussholdeplass i umiddelbar nærhet, tog 5 min unna › Ledig fra Q1 2014

KONTAKT MEGLER Dag Johannes Tønder M: 917 44 870 — E: dt@malling.no

MALMSKRIVERVEIEN 35 AREALEFFEKTIVE KONTORLOKALER OVER ETT PLAN

HØY 1. ETASJE

339 M²

1. ETASJE

180 M²

2. ETASJE

400 M²

› Lokalene holder normal god kontorstandard og kan tilpasses leietaker ytterligere › Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Sandvika stasjon med gode tog- og bussforbindelser › Resepsjon, cellekontorer, møterom og spisekjøkken

Det kreves mange lange økter for å lede an

180 / 339 / 400 M2 SENTRALT I SANDVIKA

› Det er rikelig med parkeringsmuligheter på eiendommen I 1964 startet Peter T. Malling og Henrik B. Tschudi en helt ny næring i Norge – profesjonell megling og forvaltning av næringseiendom.

KONTAKT MEGLER Dag Johannes Tønder M: 917 44 870 — E: dt@malling.no

I dag står Malling & Co på som aldri før med å utvikle næringen videre, og er en ledende aktør innen forvaltning, kjøps- og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse. Historien forplikter


10 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 11

06:30

EN NY DAG PÅ FORNEBU

I Snarøyveien 30 kan din bedrift etablere seg i et av Norges mest moderne kontormiljøer. Eiendommen har unike fasiliteter og tjenester som tidligere kun var forbeholdt landets største selskaper. For mer informasjon se www.snaroyveien30.no

FORNEBU LYSAKER SKØYEN MAJORSTUA SNARØYVEIEN 30 OXENØYEN 80 HOFFSVEIEN 1C LYSAKER PARK LYSAKER TORG 5-15-25 LYSAKER TORG 6-12 KARENTLYST ALLÉ 16 PHILIP PEDERSENS VEI 22 DRAMMENSVEIEN 123 PRINSESSEALLÉEN 46 LILLEAKERVEIEN 4

LEDIGE SELVSTENDIGE KONTORMILJØER FRA 500 – 15 000 M2 Kontakt megler: Øyvind Meisingset // 907 54 597 // om@malling.no Tore Bakken // 900 40 250 // tba@malling.no

500 - 15 000 M2 1 387 - 10 450 M2 1 300 - 9 318 M2 500 - 5 400 M2 300 - 5 480 M2 550 - 3 550 M2 329 - 1 814 M2 761 - 1 680 M2 300 - 840 M2 480 M2 357 / 457 M2


12 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 13

HOFFSVEIEN 1C EFFEKTIVE OG MODERNE KONTORLOKALER SENTRALT PÅ SKØYEN

1 300 - 9 318 M2 SKØYEN

Fornebu Oksenøyveien 80

Attraktive og særegne kontorlokaler ved sjøen på Fornebu

EST. 1918 Scan QR-ko den for presentasjonsfilm! Kontorlokaler fra 1 387 m2 til 10 450 m2 til leie! · 3 000 m2 eksisterende bebyggelse og 7 450 m2 nybygg · Lokalene holder høy standard og skreddersys leietakers behov · Egen bedriftsrestaurant, trim- og dusjfasiliteter og konferansesenter · Fantastiske utenomhusarealer · Parkering til alle! · Egen brygge med båtplass Etablerte leietakere: Hent AS, Kjus, We Ski, Aquaterra og Nisim Scandinavia. www.oxenoenbruk.no

1. - 7. ETASJE (PR. PLAN)

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund megler M: 970 20 644Kontakt — E: ojd@malling.no

Ole-Jacob Damsund M: 970 644 Tore20 Bakken M: 900 40 250 —E:E:ojd@malling.no tba@malling.no

TOTALT

1 300 - 1 780 M² 9 318 M²

› Moderne og effektivt kontorbygg over 7 etasjer pluss garasjekjeller › Store lyse etasjeflater som gir god fleksibilitet og effektivitet › Byggets første etasje inneholder en innbydende resepsjon, kantine og møteromsenter

› Lokalene vil tilpasses leietakers ønsker og behov › Kjeller etasje med treningsrom, sykkelparkering, lager og parkering › Svært kort gangavstand til Skøyen stasjon med flytog, tog, buss og trikk, samt Karenslyst Allé med stort utvalg av butikker, kafeer med mer › Overtakelse etter avtale

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no


14 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 15

LYSAKER PARK PROFILBYGG I HJERTET AV LYSAKER

500 - 5 400 M2 LYSAKER

LYSAKER TORG 5-15-25 FLEKSIBLE OG MODERNE LOKALER PÅ LYSAKERLOKKET

233 - 4 100 M2

LYSAKER

5 15

LYSAKER STASJON

25

KONTOR

500 - 5 400 M²

› Utleie av inntil 5 400 m2, kan deles i mindre enheter › Topp moderne og effektive kontorlokaler sentralt på Lysaker › Bygget innehar svært høy standard › Energimerke B › Umiddelbar nærhet til E18, 2 min gange til Lysaker stasjon

› Meget god parkeringsdekning › Gode profileringsmuligheter mot E18 › Felles bedriftrestaurant, dusj / garderobe, sykkelparkering samt parkering i byggets underetasje › Mulighet for deltagelse i møterom/auditorium og sportssenter

KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no

LYSAKER TORG 5

LYSAKER TORG 15

LYSAKER TORG 25

1. ETG

512 M²

3. ETG

1 790 M²

1. ETG

2. ETG

664M²

4. ETG

1 100 M²

2. ETG

499 M²

3. ETG

1 764 M²

5. ETG

1 219 M²

2. ETG

1 375 M²

5. ETG

1 040 M²

3. ETG

799 M²

3. ETG

233 M²

303 M²

› Vi har lokaler i alle størrelser fra 233 m2 - 4 100 m2 › Umiddelbar nærhet til E18, 2 minutter gange til Lysaker stasjon › Lokalene vil tilpasses leietakers behov og ønsker › Meget god parkeringsdekning › Maritimt miljø med nærhet til sjøen og Lysaker Brygge › En rekke servicetilbud på stedet med bl.a. postkontor, restauranter, kafeèr, treningssenter, dagligvare › Gangavstand til kjøpesenteret CC Vest

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no


16 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 17

LYSAKER TORG 6-12 FLEKSIBLE KONTORLOKALER MIDT PÅ LYSAKERLOKKET

2. ETASJE

550 M²

4. ETASJE

1 000 M²

5. ETASJE

2 000 M²

550 - 3 550 M2 LYSAKER

› Kort gangavstand til Lysaker Brygge, samt kjøpesenteret CC vest › Attraktiv og langsiktig utleier KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no

› Kontorer fra ca 550 - 3 550 m2 BTA › Umiddelbar nærhet til E18 › 2 minutters gangavstand til Lysaker Stasjon › Felles kantine, egen garasjekjeller under bygget › Godt utvalg av servicefasiliteter på Lysakerlokket

Tore Bakken M: 900 40 250 — E: tba@malling.no

KARENSLYST ALLÉ 16 KONTOR / SHOWROOM TIL LEIE I TÅRNHUSET

2. ETASJE

329 - 945 M²

3. ETASJE

869 M²

› Attraktive kontorlokaler/showroom i hyggelige omgivelser › Bygget er oppført i 1997, med god standard hva gjelder tekniske anlegg som ventilasjon, kjøling, heiser m.m. › Representative lokaler med moderne og effektive løsninger › Direkte adkomst til Karenslyst Allé fra E 18 / Drammensveien via Messeveien, eller fra Bygdøy Allé / Bygdøy-lokket

329 - 1 814 M2 SKØYEN

› Det er også enkel adkomst via gangvei under jernbanen fra Drammensveien og Skøyen Næringspark

PHILIP PEDERSENS VEI 22 MODERNE KONTORBYGG I NÆRHETEN AV LYSAKER LOKKET

1. ETASJE

158 M²

2. ETASJE

761 M²

3. ETASJE

761 M²

› Bygget ble oppført 1992 › De store glassfasadene gir god dagsbelysning og bidrar til et hyggelig innemiljø › Eiendommen har tre etasjer på tilsammen 1 680 m2 › I første etasje finnes resepsjon, kantine, 3 møterom og

DRAMMENSVEIEN 123 MEGET REPRESENTATIV EIENDOM SENTRALT PÅ SKØYEN

3. ETASJE

KONTAKT MEGLER Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no

lagerarealer › 11 parkeringsplasser ved hovedinngangen › Garasjeanlegg med plass til 22 biler, sykkelparkering og mulighet for ladestasjoner til el-biler › Eiendommen vil bli spesielt tilpasset og overlevert etter ny leietakers behov og ønsker › Lokalene er ledig etter avtale › Samme kompleks som Cisco

300 - 840 M²

› Bygget har generelt høy teknisk standard › Representativt inngangsparti, stor felles kantine med godt utvalg, ventilasjon med kjøling, flere terrasser, to heiser og flotte uteområder › Flott inngangsparti, topp ventilasjon og kjøling, felles kantine med mer › Lokalene vil tilpasses leietaker

› Det er et stort parkeringsannlegg i kjeller over tre plan, samt en stor avlåst sykkelparkering › 5 minutter gangavstand til Skøyen stasjon med buss, trikk og flytog › Forretningsområde og servicefunksjoner som post, butikk og bank i umiddelbar nærhet › Overtakelse etter avtale

761 - 1 680 M2 LYSAKER

KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no

300 - 840 M2 SKØYEN

KONTAKT MEGLER Thomas Andersson M: 922 90 000 — E: ta@malling.no


18 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 19

PRINSESSEALLÉEN 46 UNIKE LOKALER I NYERE OPPFØRT LÅVE (1986)

1. ETASJE

230 M²

2. ETASJE

250 M²

› Låven er tegnet av Niels Torp › 480 m2 over 2 plan – gjennomgående lyse lokaler med god standard › 1 etg. inngangsparti / resepsjon, åpnet landskap, diverse møterom / kontor, kjøkken med god spiseplass 2 toaletter, dusj og badstue

480 M2 SKØYEN/FROGNERPARKEN

CBD - VIKA | AKER BRYGGE | TJUVHOLMEN KVADRATUREN INDRE SENTRUM BJØRVIKA OSLO SENTRUM

› 2. etg. stort åpent rom med 2 cellekontorer › Ventilasjon og kjøling › Parkeringsplasser utenfor bygget › Idyllisk beliggende ved Den Engelske Park/Frognerparken › Ca. 10 min gangavstand til offentlig transport: buss, trikk og flytog KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no

LILLEAKERVEIEN 4 TILTALENDE OG EFFEKTIVE KONTORLOKALER MED GOD PARKERINGSDEKNING

1. ETASJE

357 M²

5. ETASJE

457 M²

› Lokalene i 1. etasje er i dag innredet til kontorlandskap i åpen løsning men egner seg også godt til showroom, helse og velvære virksomhet › Lokalet i 5. etasje består idag av en kombinasjon av cellekontor, effektive arbeidsplasser i åpen løsning, møterom og kjk/spiseplass. Utgang til terrasse

357 / 457 M2 LYSAKER

› Gårdeier kan tilpasse lokalene for den enkelte leietaker › Meget god tilgjengelighet fra E18, Flytog og Lysaker stasjon › Gode parkeringsmuligheter med inntil 10 p-plasser i garasjekjeller › Alt servicefunksjoner i umiddelbar nærhet på CC-vest KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no

SUNDKVARTALET DIAGONALE  BISKOP GUNNERUS GATE 14 KONGENS GATE 6 YOUNGSKVARTALET DRONNING MAUDS GATE 11 WERGELANDSVEIEN 15 AKERSGATA 28 ROSENKRANTZ GATE 22 NEDRE SLOTTSGATE 2/KONGENS GATE 3 BYGDØY ALLÉ 23 JERNBANETORGET 2 ARBINSGATE 4 ØVRE SLOTTSGATE 17 PARKVEIEN 33B

1 000 - 20 000 M2 2 000 - 15 000 M2 786 - 9 073 M2 50 - 7 700 M2 200 - 13 500 M2 750 - 8 500 M2 600 - 3 500 M2 411 - 3 682 M2 600 - 2 700 M2 228 - 1 056 M2 220 - 475 M2 450 M2 312 M2 277 M2 250 M2


20 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 21

SUNDTKVARTALET NYBYGG LANGS IDYLLISKE AKERSELVA

1 000 - 20 000 M2 OSLO SENTRUM

GG

BY TOR

e, på KON A egat T arad anske p R e Æ VIK alt i Bjør vidkeatsnnyye Deichm L R U Ø g K J tnin entr et og A B ever unik T get s chmuse b I e g m K el o med EN langs AkeilrsOeplvear,aen, Mun hand gg SPE D med r vice by fold, , I r e l e S a g t s e e n l o l r d a b a u n f r a m JØ onto ligge ær n ettet t for PÅ S gget DiaggonEaulefebmlisiralos gSaetnet.rNalstasjon. m BTA hoigghb-leirndetBkfjrøermvitkidaserr område 2

by ronnin i til O 000 o 2017, Oslo. tisje e r r 15 Pres en av D d kor t v olde eie prim g Atelie h e d i n e l o t n i r u e sjøs tek, m r g t o jer o ledig fo Arkitek bibli etas r 2 på 9 onale e Hagem CBD. r i l b g d a t n i nye e u D g L Byg teplan. net av li Oslos b a g på g ektur te ag til å d t arki vikles i t og u

E

I C F F

O

TA B M 000 5 1 – 000 2 L A ARE E I LE

.NO

ALE

GON

IA W.D

KONTOR

1 000 - 20 000 M²

HANDEL

50 - 1 200 M²

› Nybygg på 27 500 m2 BTA over bakken + kjeller › Skanska leier 7 500 m2 › 5 etasjer over bakken samt U1 › 5 500 m2 bta (plan 2-4) og 4 500 m2 BTA (plan 5) › Mulig etablering av ca 1 200 m2 utadrettet virksomhet på plan 1 (service, handel, restaurant etc)

› Resepsjon, bedriftsrestaurant med sitteplass inne og ute, café, og mingleområde, auditorium, innendørs sykkelparkering, rom for sykkelvask, dusj/garderober › Sentral beliggenhet med kun 7 min til Oslo S › Ferdigstillelse 2016/2017 › Utleier: Skanska CD Norway og Entra Eiendom KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

haveiendom.no

WW

For mer informasjon, vennligst kontakt Malling & Co: Tore Bakken M: 900 40 250 E: tba@malling.no


22 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 23

UL M IG

KONGENS GATE 6 SJØFARTSBYGNINGEN TOTALRENOVERES!

T HE

50 - 7 700 M2 OSLO SENTRUM

FO R LE IE IN N L

TI 4 00 0 2

M

LE

M

SA T

7 800 M2 UTLEID

› Et landemerke i Bjørvika, Norges største byutviklingsprosjekt › Oslos mest sentrale bygg direkte tilknyttet Oslo S › Flott interntrapp mellom 9. og 10. etasje samt 25. og 26. etasje › Effektive og fleksible lokaler som skreddersys og tilpasses leietakers behov og ønsker › Representative fellesarealer med bl.a. egen bedriftsrestaurant, kaffebar, auditorium og stor takterrasse

LEDIGE AREALER 9. etasje

2 031 m²

10. etasje

1 962 m²

12. etasje

1 982 m²

20. etasje

786 m²

24. etasje

437 m²

› Bygget holder høy standard med tekniske løsninger og kvaliteter som tilfredsstiller morgendagens krav

25. etasje

939 m²

› Mulighet for parkering i p-anlegg

26. etasje

936 m²

Totalt

9 073 m²

› Utleier er et av landets ledende eiendomsselskaper; Entra Eiendom AS

Kontakt Malling & Co Markets: Fredrik Sommerfeldt 916 09 161 fs@malling.no

Tore Bakken 900 40 250 tba@malling.no

SJØFARTSBYGNINGEN TOTALRENOVERES! LEDIG AREAL FRA 50 - 7 700 M2 5. - 8. ETASJE (KONTOR) 1. ETASJE (HANDEL/KONTOR)

1 000 - 7 700 M² 50 - 1 200 M²

› Sentralt beliggende i Kvadraturen › Bygget skal totalrehabiliteres og skreddersys nye leietakere sine behov og ønsker › Byggets utvendige særpreg og flotte detaljer beholdes mens det innvendige får moderne standard og løsninger › Muligheter for etablering av forretning og

publikumsrettet virksomhet i byggets første etasje › Store etasjeflater på ca. 2 100 m2 › Bedriftsrestaurant, dusj/garderober, møteromsavdeling, kaffebar og flotte sosiale møtepunkter m.m. › Ferdigstillelse 2. kvartal 2015

KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no


24 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 25

YOUNGSKVARTALET SENTRALT BELIGGENDE VED YOUNGSTORGET

KONTOR

200 - 13 500 M²

› Eiendommen er på totalt ca. 21 000 m2, hvorav 13 500 m2 er til leie › Kvartalet består av Hammersborggata 12 ca. 12 600 m2, Youngsgate 7-9/Torggata 13 ca. 3 300 m2 samt nybygg på ca. 5 300 m2 › I Hammersborggata 12 (eksisterende bygg) ledigstilles 4 847 m2 i slutten av 2015. I tillegg skal det realiseres et

prosjekt på ca. 8-9 000 m2 bestående av nybygget og Youngsgate 7-9/Torggata 13 › Eksisterende bebyggelse og prosjektet kan leies ut samlet eller delt › Kontorarealer fra ca. 500 m2 og forretningsarealer fra ca. 100 m2 › Egen parkeringskjeller › Overtakelse fra 1. kvartal 2016 › Utleier/ gårdeier: Industri Energi

DRONNING MAUDS GATE 11 TOTALREHABILITERTE PRESTISJELOKALER MIDT I HJERTET AV VIKA

1. - 11. ETASJE

8 500 M²

› Bygget vil total rehabiliteres og fremstå som moderne, effektivt og med svært gode kvaliteter › Totalt 11 etasjer med ca. 900 BTA pr etasje › Det tilbys personalrestaurant, parkering, sykkelparkering og garderobe/dusj › Dronning Mauds gate 11 er med sin beliggenhet kanskje den beste i sentrale Vika

200 - 13 500 M2 YOUNGSTORGET

KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no Peter T. Malling M: 481 50 481 — E: ptm.junior@malling.no

750 - 8 500 M2 VIKA

› Bygget har fra sine toppetasjer en fantastisk utsikt til Oslofjorden og Rådhusplassen › Utleier: Vestre Vika DA KONTAKT MEGLER Peter T. Malling M: 481 50 481 — E: ptm.junior@malling.no Tore Bakken M: 900 40 250 — E: tba@malling.no

WERGELANDSVEIEN 15 TOTALREHABILITERT EIENDOM MED UNIK BELIGGENHET

1. - 5. ETASJE (PR. PLAN)

600 M²

6. ETASJE

388 M²

› Totalt 3 500 m2 BTA fordelt på 6 kontoretasjer samt planlagt kantine og møtesenter i byggets U. etasje › Kontoretasjene er på ca 600 m2 BTA › Lokalene utformes og tilpasses leietakers ønsker og behov › Eiendommen vil få et moderne uttrykk med nye tekniske

installasjoner, men beholde sitt ytre særpreg › Eksklusiv beliggenhet for kontor med representativ arkitektur samt nærhet til offentlig kommunikasjon og til en av Norges beste handels- og serveringsområder › Mulighet for leie av parkeringsplasser på eiendommen › Eiendommen er klar for innflytning Q1 2015 › Gårdeier: Utdanningsforbundet

802 M²

4. ETASJE

411 / 795 M²

5. ETASJE

795 M²

6. ETASJE

481 / 320 M²

› Kan leies samlet eller etasjevis › Egen inngang med profileringsmulighet dersom alt leies samlet › Egner seg for både cellekontorløsning og åpent landskap

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

AKERSGATA 28 EFFEKTIVE LOKALER MED EGEN TAKTERRASSE

3. ETASJE

600 - 3 500 M2 SLOTTSPARKEN

› Egen takterrasse › Sykkelparkering og dusj/garderobeløsning › Alle fasiliteter og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet › Lokalet kan tilpasses leietagers ønsker og behov › Ledig fra årsskiftet 2015/16

411 - 3 682 M2 OSLO SENTRUM

KONTAKT MEGLER Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 400 95 — E: cba@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no


26 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 27

ROSENKRANTZ GATE 22 TOTALRENOVERTE KONTORLOKALER VED RÅDHUSPLASSEN

600 - 2 700 M2 OSLO SENTRUM

NEDRE SLOTTSGATE 2/KONGENS GATE 3 SÆRPREGEDE OG RUSTIKKE LOKALER

KONGENSGATE 3 M/ EGEN INNGANG, 1. ETG.

263 M²

NEDRE SLOTTSGATE 2, 2. ETASJE

228 M²

NEDRE SLOTTSGATE 2, 3. ETASJE

261 M²

NEDRE SLOTTSGATE 2, 4. ETASJE

261 M²

› Ideelt for kreative bransjer › Sjarmfulle og unike lokaler som egner seg til åpne løsninger, showroom, studio o.l. › Kan leies samlet eller etasjevis

228 - 1 056 M2 KVADRATUREN / BANKPLASSEN

› Tilpasningsmuligheter › Ny heis (2013), planlagt nytt ventilasjonsanlegg › Nylig rehabilitert inngangsparti og bakgård med sykkelparkering › Beliggende v/ Bankplassen P-hus › Ledig fra sommer 2014 KONTAKT MEGLER Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 40 095 – E: cba@malling.no

BYGDØY ALLÉ 23 / FROGNERVEIEN LYSE OG EFFEKTIVE LOKALER MED MULIGHET FOR PARKERING

220 - 475 M2 FROGNER / SOLLI PLASS

5 700 M2 UTLEID

6. ETASJE

1 152 M²

7. ETASJE

822 M²

8. ETASJE

607 M²

› Eiendommen er totalrehabilitert og fremstår som nybygg hva gjelder teknisk standard og innredning › Rosenkrantz gate 22 utvikles i tråd med leietakers krav til funksjonalitet, kvalitet og kan tilby effektive og gode løsninger for byggets brukere

› Eiendommen kombinerer den gamle erverdige stilen med moderne lyse kontorarealer › Unik beliggenhet med utsikt over fjorden, Rådhusplassen og Aker Brygge › Offentlig kommunikasjon og alle servicefasiliteter i umiddelbar nærhet › Fellesfasiliteter som sykkelparkering, dusj/garderobe og en unik kantine designet av Helene Hennie › Overtakelse: 3–6 mnd. etter kontraktsignering

KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no

HØY 1. ETASJE M/ INNGANG FRA FROGNERVEIEN

475 M²

3. ETASJE

220 M²

› 1. etg. god eksponering mot Frognerveien, åpent lokale som egner seg til kontor/showroom/utadrettet virksomhet, inngang direkte fra gateplan, varedør via kjøreport med tilhørende mindre lager › 3. etg. lyst og flott hjørnelokale, personheis, vareheis direkte inn i lokalet

› Godt vedlikeholdt gård med nyere ventilasjonsanlegg › Tilpasningsmuligheter › Kort vei til offentlig kommunikasjon › Mulighet for leie av parkeringsplass i garasjeanlegg

KONTAKT MEGLER Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 40 095 — E: cba@malling.no Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no


28 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 29

JERNBANETORGET 2 SENTRALE KONTORLOKALER VED OSLO S

2. ETASJE (KONTOR)

450 M²

som ligger i umiddelbar nærhet. Det kan leies faste plasser av Europark

› Gammelt og ærverdig bygg – kjent som Amerikalinjegården › Lokalene holder god standard med en åpen løsning, møterom og minikjøkken › Store vindusflater og god takhøyde › Meget god fasadeeksponering mot Jernbanetorget › Parkeringsbehov løses primært i Paléet parkeringshus

312 M²

› 312 m2 kontorlokaler med luftebalkong i 5. etasje › Flott beliggenhet ved Slottsparken, Utenriksdepartementet og Nasjonaltheatret stasjon › Moderne og effektive lokaler som egner seg godt for åpen løsning og cellekontorer › Lokalene er idag åpnet opp samt at gulvet er ferdig avrettet

ØVRE SLOTTSGATE 17 TOTAL OPPUSSEDE LOKALER TIL KONTOR/SHOWROM/BUTIKK

2. ETASJE

KONTAKT MEGLER Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no

ARBINSGATE 4 TILTALENDE KONTORLOKALER MED ATTRAKTIV BELIGGENHET

5. ETASJE

450 M2 OSLO SENTRUM

312 M2 VIKA

› Lokalene står klare for ny innredning og overflater, hvor gårdeier vil tilpasse lokalene etter leietakers ønsker › Det kan tilbys 2 parkeringsplasser i byggets garasjekjeller › Eiendommen fremstår ellers velholdt med en tiltalende fasade

› Lokalene er under totaloppussing og vil fremstå moderne og effektive med bla. store panoramavinduer mot Øvre Slottsgate og ny ventilasjon › Innredning og overflates planlegges i samarbeid med leietaker. Her vil leietaker i stor grad kunne være med å påvirke sine omgivelser › Tilgang til felles takterrasse med flott utsikt over byen

› Eiendommen ligger særdeles sentralt ca. 30 meter fra Karl Johansgate ved Egertorget › Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, og kort gangavstand til alle servicefunksjoner og byens fasiliteter KONTAKT MEGLER Thomas Andersson M: 922 90 000 — E: ta@malling.no

PARKVEIEN 33 B UNIK MULIGHET BAK SLOTTET

3. ETASJE

KONTAKT MEGLER Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no

277 M²

250 M²

› Ærverdig og meget representativ kontorvilla fra slutten av 1800-tallet med moderne tekniske løsninger og gjennomgående høy standard › Lys loftsetasje med utradisjonell kontorløsning, egnet for kombinasjon cellekontor og åpen løsning › Separat inngang og eget kjøkken › God parkeringsdekning for bil og sykkel

277 M2 OSLO SENTRUM

250 M2 OSLO SENTRUM

› Beliggende rett bak slottet med kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon som t-bane, tog, Flytoget, buss og trikk KONTAKT MEGLER Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 40 095 — E: cba@malling.no Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no


30 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 31

ØSTRE AKER VEI 60 SIGNALBYGG MED DIRKETE AVKJØRING FRA ØSTRE AKER VEI

5 000 - 40 000 M2 ØKERN

NYDALEN | SANDAKER ØKERN | LØREN | RISLØKKA BRYN | HELSFYR ØSTRE AKER VEI 60 LØRENFARET 3 VITAMINVEIEN 1 A HJALMAR BRANTINGSVEI 8 OLE DEVIKS VEI 6

5 000 - 40 000 M2 500 - 7 000 M2 327 - 3 139 M2 250 - 2 145 M2 500 - 1 290 M2

KONTOR / LAGER / UNDERVISNING

5 000 - 40 000 M²

› Totalt 40 000 m2, kan deles i mindre enheter/bygg › Unik eksponering mot Østre Aker vei › Direkte av- og påkjøring til Østre Aker vei › Beliggende på Risløkka T-banestasjon › Ca. 300 p-plasser › 8 1/2 minutters gange til Økern Torg › Store etasjeplan opptil 7 500 m2 BTA

› Fokus på servicefasiliteter, miljø og trivsel › Bedriftsrestaurant, møtesenter, treningsstudio, takterrasser, hage m.m. › Energiklasse A eller B, avhengig av leietakers ønske › Mulighet for Breeam Excellent › Overtakelse 20 mnd. etter kontraktsignatur KONTAKT MEGLER Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no


32 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 33

LØRENFARET 3 LYSE OG MODERNE KONTORLOKALER MED FLOTT UTSIKT

500 - 7 000 M2 ØKERN / LØREN

VITAMINVEIEN 1 A MODERNE KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG DIREKTE TILKNYTTET T-BANE

BUTIKK / LAGER

327 M²

2. ETASJE

2 150 M²

3. ETASJE

662 M²

› Flott beliggende på Storo T-banestasjon med enkel adkomst til / fra Ring 3 › Storo kjøpesenter, treningssenter og Nydalen i umiddelbar nærhet › Lokalene kan deles i mindre enheter avhengig av

leietakers behov og ønsker › Etasjeplan på ca. 2 150 m2, kan deles i mindre enheter › Lyse og trivelige lokaler med flott utsikt over byen › Moderne bedriftsrestaurant i byggets 6. etasje, dusj og garderobemuligher i byggets u. etasje › Eget p-hus med ca. 145 plasser, samt 40 plasser utvendig › Lokalene er ledig for overtakelse › www.vitaminveien.no

HJALMAR BRANTINGSVEI 8 FLEKSIBLE & PRISGUNSTIGE KONTORLOKALER

LEIE FRA KR 700 PR M2

327 - 3 139 M2 STORO / NYDALEN

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

250 - 2 145 M2 ØKERN / ULVEN

PRISER FRA KR 700,- M2

1. - 7. ETASJE (PR. PLAN)

869 M²

9. ETASJE

869 M²

› Kontoreiendom med flott utsikt ved Økern Torg › Eiendommen er over 10 etasjer, samt 2 underetasjer med muligheter for møterom › Lokalene vil inneha god kontorstandard og tilpasses leietakers ønsker og behov › Kantine, dusj / garderobe, sykkelparkering m.m.

› Inntil 280 parkeringsplasser i byggets underetasje, samt på eiendommen › Lokalene er ledig for overtakelse

U. ETASJE (LAGER) 1. ETASJE

KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

246 - 1 068 M² 800 M²

2. ETASJE

530 M²

3. ETASJE

338 / 520 / 1 282 M²

› Det er gjort betydelige oppgraderinger på tekniske installasjoner › Mulighet for fleksible løsninger med skreddersøm av arealer for den enkelte leietaker

› Garderobe og dusj i enkelte av kontorene, meget god parkeringsdekning, med inntil 60 plasser › Eiendommen ligger rett ved Ring 3 og midt mellom Økern og Ulvesplitten. Kun 4-5 min gangavstand fra offentlig komm. med T-bane eller buss. › Lager, via lasterampe, 245 - 600 m2 KONTAKT MEGLER Thomas Andersson M: 922 90 000 — E: ta@malling.no


34 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 35

OLE DEVIKS VEI 6 TOPPETASJE MED UTSIKT

500 - 1 290 M2 BRYN / ALNA

OSLO NORD OSLO ØST AKERSHUS KONOWSGATE 67 TEVLINGVEIEN 15 VESTVEIEN 18

AREALEFFEKTIVT MED FLEKSIBLE ARBEIDSPLASSER

NYBYGG EFFEKTIVT MILJØ

BRYN / ALNA

5. ETASJE

1 290 M²

› Kan deles i to enheter › Innovativt og elegant med mulighet for egen terrasse › Arealeffektivt med fleksible arbeidsplasser, tilrettelagt for både landskap og cellekontor › Store og gode vindusflater som skaper et godt arbeidsmiljø › Felles kantine med tilhørende takterrasse, dusj og

garderobefasiliteter › God parkeringsdekning, ute og inne, samt sykkelparkering › Enkel adkomst med bil fra E6 og Ring 3 og gode kommunikasjonsforhold › Utleier: Ole Deviks vei 6 Eiendom AS KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no

1 500 - 12 000 M2 310 - 2 355 M2 250 / 270 / 550 M2


36 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 37

KONOWSGATE 67 REHABILITERTE LOKALER MED UNIK EKSPONERING

1 500 - 12 000 M2 EKEBERGSKRENTEN

TEVLINGVEIEN 15 TILTALENDE LOKALER MED GOD STANDARD

U. ETG: LAGER

236 M²

1. ETG KOMBILOKALE – 70/30 LAGER/KONTOR

720M²

2. ETG KONTOR

696 M²

3. ETG KONTOR

310 - 1 208 M²

4. ETG KONTOR

519 M²

› Sentral beliggenhet i det som er et av Oslos mest handelsrike områder

› Meget god tilgjengelighet til E6 og off. kommunikasjon › Leiearealer og tekniske innstallasjoner med god standard › Mulighet for fleksible løsninger med skreddersøm av arealer for den enkelte leietaker › Lokalene kan kombiners med lager/arkiv i u. etasje eller 1. etasje › Betjent kantine med møteromsfunsksjon/rom › Meget god parkeringsdekning, med 41 p-plasser i garasjekjeller og godt med uteplasser

VESTVEIEN 18 – NYBYGG I SKI SENTRUM SJELDEN SJANSE! 5 MIN. FRA TOGSTASJON OG OFF. KOMM.

310 - 2 355 M² ALNA/FURUSET

KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no

250 / 270 / 550 M2 SKI

70 % AV BYGGET ER UTLEID

U. ETASJE + 3. - 6. ETASJE (PR. PLAN) TOTALT

2 315 M² 12 000 M²

› Insignia flytter inn på 7 000 m2 › Store etasjeplan med mulighet for å spesialtilpassing › Lokalene vil egne seg godt i kombinasjon kontor, lager, produksjon, showrom og bilrelatert m.m. › Godt innemiljø med gode ventilasjonsanlegg, moderne belysning, tele/datakabling m.m.

› Lokalene er lyse og trivelige med fantastisk utsikt mot Oslo sentrum og Vålerenga › Sentral beliggenhet rett ved Oslos største innfartsåre › Kort avstand til Bjørvika og Oslo S, bussrute 34, 70 og 74 stopper rett ved eiendommen

KONTAKT MEGLER Thomas Andersson M: 922 90 000 — E: ta@malling.no Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no

1. ETASJE

550 M²

2. ETASJE

270 M²

4. ETASJE

250 M²

› Toppmoderne forretningsbygg over fire etasjer pluss garasjekjeller, ca. 750 m2 pr. etasje › Sentralt beliggende med kort avstand til Ski stasjon og alle fasiliteter › Bygget oppføres svært energieffektivt, basert

på enkle og passive prinsipper › Meget fleksibel planløsning tilrettelagt for universell utforming › Det er planlagt 61 parkeringsplasser i kjeller + 20 ute › Ferdigstillelse Q2 2014 KONTAKT MEGLER Øyvind Oxholm Meisingset M: 907 54 597 — E: om@malling.no


38 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 39

Bogstadveien 54

Fasade Bogstadveien 54

HANDEL BOGSTADVEIEN 54 BOGSTADVEIEN 36 VULKAN KONGENSGATE 6

1 300 M2 857 M2 20 - 300 M2 38 - 168 M2

Bogstadveien 54 skal totalrehabiliteres og ferdigstilles Q1 2016. Eiendommen har fantastisk eksponering mot Valkyrie plass i et godt handelsmiljø. Lokalene er arealeffektive og leveres som en «white box» klar for tilpasninger. Utleier vurderer både servering og/eller handel. Arealet kan deles. Utleier: Bogstadveien 54 AS / Anthon B. Nilsen Eiendom AS

KONTAKT MEGLER: REMI N. OLSEN M:414 23 900 — E: ro@malling.no | ERIK ENERSEN M:970 77 589— E: ee@malling.no

Illustrajonsbilder

Fantastisk mulighet i en av Norges beste handlegater 1 300 m2 over 2 plan


40 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 41

BOGSTADVEIEN 36 PRIME BELIGGENHET I BYENS HANDLEGATE

857 M2 BOGSTADVEIEN

LEDIGE BUTIKKLOKALER Det er fortsatt noen ledige butikkarealer på Vulkan i Nordre Kvartal! Senteret inneholder butikker og kontorlokaler, samt 450 parkeringsplasser. Bygget ligger like ved Mathallen med enkel adkomst fra Maridalsveien.

UNIK MULIGHET I EN AV NORGES BESTE HANDLEGATER

1. ETASJE

241 M²

U. ETASJE

616 M²

› Flott vinduseksponering mot Bogstadveien og West Side kjøpesenter › Arealeffektive lokaler over to plan klar for tilpasning › Høy trafikk av fotgjengere › Veletablert handelsområde med sterke nabokonsepter › Ledig fra 1. september 2014

Kontakt megler for mer informasjon Erik Enersen, Malling & Co: Tlf. 970 77 589, Mail: ee@malling.no

› Utleier: Selmer Eiendom AS KONTAKT MEGLER Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no Remi N. Olsen M: 414 23 900 — E: ro@malling.no


42 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 43

KONGENSGATE 6 5 BUTIKKLOKALER I KVADRATUREN

38 - 168 M2 OSLO SENTRUM

DRAMMEN OG OMEGN SEMSVEIEN 86 BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110 VINJESGATE 1 GAMLERIKSVEI 237 NEDRE STORGATE 37 ATMAND BLOMS GATE 1 BRAGERNES TORG 4 NEDRE STORGATE 1

Angelico / Davide Evolpe

Fabrique /@mycasa

FORRETNING 1 FORRETNING 2 RESTAURANT/FORRETNING 3

90 M² 38 M² 168 M²

CAFÉ/FORRETNING 4

91 M²

FORRETNING 5

49 M²

› Kongensgate 6 er under totalrehabilitering og ferdigstilles Q1 2015

COS Milano!

› God beliggenhet i en spennende del av sentrum › Eiendommen har fantastisk eksponering mot Rådhusgaten og Kongensgate › Utleier vurderer både servering og handel samt spennende konsepter med god kvalitet er hva vi søker! › Arealene har stor fleksibilitet og kan utvides med kjellerareal ved behov. › Ledig fra: Q1 2015 › Utleier: Sjøfartsbygningen AS

ICI Epicerie Alle foto: Illustrasjonsfoto

KONTAKT MEGLER Erik Enersen M: 970 77 589 — E: ee@malling.no Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

216 - 10 800 M2 800 - 9 000 M2 400 - 5 300 M2 267 - 2 916 M2 164 - 1 515 M2 318 - 636 M2 30 - 426 M2 278 M2


44 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 45

SEMSVEIEN 86 EIKER NÆRINGSPARK MED NYE STORE LAGER- /PROD. LOKALER

LAGER/PRODUKSJONHALL

216 - 10 800 M²

› Næringsparken oppføres med nye moderne lager-/produksjonshaller › Haller med takhøyde over 10 meter, store kjøreporter. › Leietaker kan være med i prosess for tilpasninger › Beliggende i Hokksund, på aksen mellom Kongsberg og Drammen › God adkomst for store kjøretøy

216 - 10 800 M2 ØVRE EIKER / HOKKSUND

› Etablert industriområde med flere etablerte virksomheter i området › Kort avstand til E134 › Utleier er Eiker Næringspark AS › Det er mulighet for kjøp av seksjoner

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110 SUBSEA VALLEY – SIGNATURBYGG - GEOGRAFISK MIDTPUKT

1. ETASJE (KONTOR/LAGER/TEST)

KONTAKT MEGLER Petter Warloff Berger M: 934 81 725 — E: pwb@malling.no

2 400 M²

2. ETASJE

3 346 M²

3. ETASJE

3 050 M²

› Nybygget vil bli over 3 etasjer › Det legges opp til funksjonell og god design › Planløsninger, arkitektur og materialvalg tilpasset leietakers ønsker og behov › Det planlegges kantineløsning med tilhørende terrasse

800 - 9 000 M2 DRAMMEN / BANGELØKKA

› Eget garasjeplan for parkering med ca. 170 plasser, i tillegg ca. 40 plasser på bakkeplan. Utvidelse med 70 plasser på naboeiendom er også mulig › Noen bedrifter i det omkringliggende området: Tesla, Block Watne, Låsgruppen, Tibe, Uloba, GET, Elkjøp, Fresh Fitness, Sweco, Freudenberg Oil&Gas, Datametrix › Lokalene er meget lett tilgjengelig fra både E18., E134 samt Bjørnstjerne Bjørnsons gate › Utvikler/utleier: Ticon Eiendom AS

KONTAKT MEGLER Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 – E: mv@malling.no


46 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 47

VINJESGATE 1 NYTT SIGNALBYGG MED GOD PROFILERING

1. ETASJE

856 / 413 M²

2. ETASJE

907 / 413 M²

3. ETASJE

907 / 413 M²

4. ETASJE

544 / 413 M²

5. ETASJE

413 M²

› Prosjektert kontorbygg med fokus på energivennlige løsninger, inneklima, arbeidsmiljø og lys

GAMLE RIKSVEI 237 INDUSTRIEIENDOM LANGS RV283

KONTOR/VERKSTED

1 916 M²

LAGERHALL

267 M²

VERKSTED/PRODUKSJONSHALL

777 M²

› Industrieiendom med store haller og kontorer › Store søylefrie verksted-/produksjonshaller med takhøyde over 10 meter, store kjøreporter. Traverskraner på 8 tonn. Romslig tomt med mulighet for opplag og utelagring

400 - 5 300 M2 DRAMMEN

› Utbyggers arkitekter vil samarbeide tett med alle involverte for å imøtekomme alle ønsker til kvalitet og funksjonalitet › Parkering over 2 plan i byggets underetasje › Sentral beliggende på Bragernes med utsikt over elven, Ypsilon og Papirbredden › Kort avstand til flytog, jernbane, buss og bysykler › Nærhet til høyskolemiljø, hoteller og konferansefasiliteter › Utbygger/utleier: Vestaksen Eiendom AS

U. ETASJE

KONTAKT MEGLER Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 — E: mv@malling.no Petter Warloff Berger M: 934 81 725 — E: pwb@malling.no

267 - 2 916 M2 NEDRE EIKER / KROKSTADELVA

› Kantine og garderobeanlegg i kontordelen › Beliggende i Krokstadelven, på aksen mellom Kongsberg og Drammen. Beliggende med god profilering mot Riksvei 283 › Området er for øvrig bestående av flere handelsvirksomhet og øvrige bedrifter › Utleier er NorgesEiendom

NEDRE STORGATE 37 SENTRALT BELIGGENDE KONTOR-/FORRETNINGSBYGG

KONTAKT MEGLER Petter Warloff Berger M: 934 81 725 — E: pwb@malling.no

490 M²

1. ETASJE

175 M²

2. ETASJE

370 M²

3. ETASJE

370 M²

4. ETASJE

110 M²

› Lokalene kan deles i mindre enheter avhengig av leietakers behov og ønsker › Bygget innehar parkering i kjeller og bakgård › Kantine i byggets toppetasje › Fin beliggenhet på Bragernes i Drammen, med kort avstand til gågate, buss og togforbindelse › Lokalene er ledige for overtagelse

KONTAKT MEGLER Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 — E: mv@malling.no Petter Warloff Berger M: 934 81 725 — E: pwb@malling.no

› Lyse og trivelige lokaler med utsikt mot elven › Funksjonelle cellekontorløsninger

AMTMAND BLOMS GATE 1 ATTRAKTIVE KONTORLOKALER VED TORGET

3. ETASJE

318 M²

4. ETASJE

318 M²

› Ledig areal i 3. og 4. etasje › Lokalene kan tilpasses ny bruker › Nytt flott portrom/inngangsparti › Det blir installert ny heis i eiendommen › Meget attraktiv beliggenhet med direkte tilgang til Bragernes torg med alle servicefasiliteter

164 - 1 515 M2 DRAMMEN

318 - 636 M2 BRAGERNES SENTRUM / DRAMMEN

› Utleier er Exsentra Eiendom AS

KONTAKT MEGLER Stian Espedal M: 936 01 910 — E: stes@malling.no


48 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 49

BRAGERNES TORG 4 DIVERSE KONTORLOKALER

30 - 426 M2 BRAGERNES SENTRUM / DRAMMEN

Det kreves noen mil i bena for å vinne nytt terreng 3. ETASJE (RÅLOKALE)

227 M²

3. ETASJE

127 M²

4. ETASJE (RÅLOKALE)

199 M²

4. ETASJE

30 M²

› Svært sentral beliggenhet med Bragernes Torg som nærmeste nabo. Umiddelbar tilgang til alle servicefasiliteter › Utleier er Exsentra Eiendom AS

› Ledig areal i 3. og 4. etasje i tiltalende kontorbygg midt på Bragernes torg. Lokalene er fleksible og kan tilpasses leietaker › Det er installert 2 nye heiser i bygget

NEDRE STORGATE 1 ATTRAKTIVE KONTORLOKALER I GÅGATEN

3. ETASJE

KONTAKT MEGLER Stian Espedal M: 936 01 910 — E: stes@malling.no

278 M2 BRAGERNES SENTRUM / DRAMMEN

278 M²

› Ledig areal i 3. etasje. Lokalene kan tilpasses ny bruker › Nytt flott portrom/inngangsparti › Særegne lyse lokaler › Svært sentral beliggenhet med Bragernes Torg og gågaten som nærmeste nabo › Umiddelbar tilgang til alle servicefasiliteter › Utleier er Exsentra Eiendom AS

I 1964 startet Peter T. Malling og Henrik B. Tschudi en helt ny næring i Norge – profesjonell megling og forvaltning av næringseiendom.

KONTAKT MEGLER Stian Espedal M: 936 01 910 — E: stes@malling.no

I dag tråkker Malling & Co på for å utvikle næringen videre, og er en ledende aktør innen forvaltning, kjøps- og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse. Historien forplikter


50 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 51

VESTBY LOGISTIKKPARK LOGISTIKKPORTEN TIL ØSTLANDET

5 000 - 60 000 M2 VESTBY

LAGER | TOMTER VESTBY LOGISTIKKPARK TROLLÅSENVEIEN 8 FRYSJAVEIEN 42 KONGEVEIEN 49 ALFASET 1 - INDUSTRIVEI 4 RØYKEN NÆRINGSPARK

5 000 - 60 000 M2 100 - 9 500 M2 150 - 5 000 M2 27 - 3 800 M2 352 - 841 M2 TOMT

LAGER

5 000 - 60 000 M²

› Norges største område tilrettelagt for transport, lager og logistikkeiendommer › Fra 5 000 – 60 000 m2 nybygg › Lokalene skreddersys leietakers behov og egner seg for selskaper innen logistikk, distribusjon, spedisjon, lager/høytlager og lett industri › Umiddelbar nærhet til E6. Ca. 30 min til Oslo,

20 min til Moss og 60 min til Svinesund › Fri takhøyde inntil 12 meter › Fokus på miljøvennlige løsninger › Overtakelse 12 mnd. etter signering av leiekontrakt

Fredrik Sommerfeldt M: 916 09 161 — E: fs@malling.no

TROLLÅSVEIEN 8 FLEKSIBLE KONTOR- OG LAGERLOKALER RETT VED E18

KONTOR

2 500 M²

LAGER

7 000 M²

› Fleksible kontor- og lagerlokaler for større og mindre leietagere › 12 min til Oslo sentrum med Mosseveien / E18 som nærmeste nabo › Fra E6: Ta av ved Klemetsrud og følg Ljabruveien til Holmlia

KONTAKT MEGLER Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 — E: mv@malling.no

› Utleier: Fabritius Gruppen AS › Kapasitet til ca. 5 300 paller i lageret med 15 meter høyde og ca. 3 800 hyller i lageret med 10 meter høyde › Lageret kan leveres med skreddersydde løsninger for leietager › Stor plass og gode manøvreringsarealer/handling områder for trailere › P-plass, heis, kjøreport, bredbåndstilknytning

100 - 9 500 M² OSLO SYD/KOLBOTN

KONTAKT MEGLER Marius Vilhelmshaugen M: 982 39 620 — E: mv@malling.no Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 40 095 — E: cba@malling.no


52 – www.malling.no

Eiendomshuset Malling & Co – 53

FRYSJAVEIEN 42 STORE LAGER/ KOMBINASJONSLOKALER PÅ FRYSJA

1. - 3. ETASJE

3 000 M²

LAGER

2 000 M²

150 - 5 000 M2 NYDALEN / FRYSJA

› God parkeringsdekning KONTAKT MEGLER Ole-Jacob Damsund M: 970 20 644 — E: ojd@malling.no

› Lokalene er innflyttingsklare og leies ut «as is» til fordelaktig pris › Korttidsleie grunnet omregulering av eiendommen › Flere kjøreporter › Beliggende rett ved Ring 3 med lett fremkommelighet for lastebiler

Tore Bakken M: 900 40 250 — E: tba@malling.no

KONGEVEIEN 49 INNFLYSNINGSKLARE LOKALER OG LEIES UT ”AS IS”

ALFASET 1. INDUSTRIVEI 4 NÆR ALNA SENTER – KOMBINASJON KONTOR/LAGERLOKALER

LAGER U. ETASJE

489 M²

KONTOR 2. ETASJE

352 M²

352 - 841 M2 ALNABRU

› Lokale 2: Fleksible kontor/showroom i 2. etasje › Vareheis i bygget KONTAKT MEGLER Thomas Andersson M: 922 90 000 — E: ta@malling.no

› Umiddelbar nærhet til off.komm. og strategisk beliggende ift. E6. Kun 10 min kjøring til Oslo sentrum › Lokale 1: Kombinasjonslokale med ca 50/50 dekning kontor/celleløsning og lager. ca. 3-3,5 m takhøyde og egen kjøreport › Mulighet for tilpasninger etter leietagers ønsker

Cathinka Bruusgaard Aulin M: 900 40 095 — E: cba@malling.no

27 - 3 800 M2 SOFIEMYR/KOLBOTN oslo

asker e 18

til salgs – 30 miN fra oslo og drammeN

drammen

e6

400 mål 1. - 2. ETASJE (KONTOR)

1 800 M²

LAGER

2 000 M²

› Rimelige lokaler, perfekt for nyoppstartede bedrifter > Fleksible kontorløsninger som kan deles fra 27 - 1 800 m2 > Lager med kjørerampe og kjøreport › Korttidsleie grunnet omregulering › God parkeringsdekning

ByggeKlare NæriNgstomter med paNoramautsiKt over oslofjordeN!

› Gode adkomstforhold fra både E18 og E6

KONTAKT MEGLER Eirik Sæberg M: 416 63 307 — E: es@malling.no

KoNtaKt megler for Nærmere iNformasjoN: petter Warloff Berger t: 934 81 725 — m: pwb@malling.no

røyken

oslofjordtunnelen

attraKtivt Bosted, god reKrutteriNg

30 miN. fra oslo og drammeN

for KoNtor, lager og produKsjoNsBedrifter

Finn-kode 40748699

10 miN. oslofjordtuNNeleN/e 6

drøbak

Nær 3 flyplasser

WWW.rNparK.No


ANSATTE MALLING & CO MARKETS MARKETS

Peter T. Malling Jr.

Leder Markets M: + 47 481 50 481 E: ptm.junior@malling.no

NÆRINGSMEGLING

Tore Bakken

Salg og markedsdirektør M: + 47 900 40 250 E: tba@malling.no

Marianne Johannessen Markedssjef M: + 47 950 53 635 E: mj@malling.no

Fredrik Sommerfeldt Leder/Partner M: + 47 91 60 91 61

E: fs@malling.no

MALLING & CO DRAMMEN

Dag Tønder

Partner/Rådgiver utleie M: + 47 917 44 870 E: dt@malling.no

Øyvind Meisingset

Partner/Rådgiver utleie M: + 47 907 54 597 E: om@malling.no

Petter Warloff Berger Daglig leder M: +47 934 81 725 E: pwb@malling.no

Marius Vilhelmshaugen Rådgiver M: +47 982 39 620 E: mv@malling.no

Stian Espedal

Rådgiver M: +47 936 01 910 E: stes@malling.no

Anne Berit Mork

Oppgjør- og regnskap M: +47 905 56 763 E: abm@malling.no

MALLING & CO STAVANGER

Cathinka Bruusgaard Aulin Rådgiver utleie M: + 47 900 40 095 E: cba@malling.no

Ole-Jacob Damsund Rådgiver utleie M: + 47 970 20 644 E: ojd@malling.no

Thomas Andersson Rådgiver utleie M: + 47 922 90 000 E: ta@malling.no

Erik Enersen

Rådgiver utleie M: + 47 970 77 589 E: ee@malling.no

Eirik Sæberg

Rådgiver utleie M: +47 416 63 307 E: es@malling.no

Trude Aspelin

Markedsanalytiker M: + 47 922 55 946 E: tsa@malling.no

LEIETAKERRÅDGIVNING

Thomas Frogner Partner M: + 47 400 38 191 E: tf@malling.no

Oluf M. Geheb

Partner M: + 47 911 56 547 E: og@malling.no

EIENDOMSKAPITAL

Mads Mortensen

Leder/Partner M: + 47 922 90 666 E: mads@malling.no

Kristian Kleiberg

Advokat / Faglig ansvarlig M: +47 51 91 00 55 E: kk@malling.no

Torill Skrettingland

Daglig leder/Rådgiver M: +47 51 91 00 53 E: ts@malling.no

Kurt Inge Nybru Rådgiver M: +47 51 91 00 50 E: kn@malling.no

VÅRE FORRETNINGSADRESSER

Nora B. Brinchmann Partner M: + 47 918 93 015

E: nb@malling.no

Remi N. Olsen

Leder Retail Services M: + 47 414 23 900 E: ro@malling.no

Lars Føyen Kinserdal Rådgiver M: + 47 955 58 383 E: lfk@malling.no

Lars Simen Paulgaard Forretningsutvikler M: + 47 474 73 655 E: lsp@malling.no

RÅDGIVNING & ANALYSE

Didrik Carlsen

Rådgiver kjøp M: + 47 994 97 575 E: dc@malling.no

Haakon Ødegaard

Ann Kristin Aure

Lars Lund

Tore-Christian Haukland

Henrik Wolf Meedom

Jens Christian Melbye

Leder Analyse M: + 47 938 14 645 E: ho@malling.no

Analytiker M: + 47 98 61 45 18 E: aka@malling.no

Analytiker M: + 47 970 55 083 E: ll@malling.no

Torjus Mykland

Analytiker M: + 47 400 19 144 E: tm@malling.no

Hovedkontor Oslo Eiendomshuset Malling & Co AS Dronning Mauds gate 10 Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Malling & Co Drammen AS Erik Børresens Allé 9 Postboks 361 Bragernes, 3001 Drammen

Malling & Co Stavanger AS Kongsgaten 24 Postboks 861, 4004 Stavanger

T: +47 24 02 80 00 F: +47 24 02 80 01 E: post@malling.no

T: +47 32 21 37 00 F: +47 32 21 37 01 E: drammen@malling.no

T: +47 51 91 00 50 F: +47 51 91 00 51 E: stavanger@malling.no

TRANSAKSJONSRÅDGIVNING

Morten A. Malling

Partner/Rådgiver salg M: + 47 934 98 882 E: mm@malling.no

Anders K. Malling

Partner/Rådgiver salg M: + 47 934 98 883 E: am@malling.no

Partner/Rådgiver salg M: + 47 993 84 787 E: tch@malling.no

Rådgiver salg M: + 47 416 23 733 E: hwm@malling.no

Rådgiver salg M: + 47 976 74 353 E: jcm@malling.no

Eiendomshuset Malling & Co med datterselskaper er alliansepartner for det globalt ledende eiendomsrådgivningsselskapet Cushman & Wakefield, med 15.000 medarbeidere fordelt på 253 kontorer i 60 land.


Eiendomshuset Malling & Co Dronning Mauds Gate 10 • Postboks 1883 Vika, NO-0124 Oslo • sentralbord 24 02 80 00 • www.malling.no

Eiendomsmagasinet malling h1 2014 lowres  
Eiendomsmagasinet malling h1 2014 lowres  
Advertisement