Page 1

Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných v dňoch 18. a 19. decembra 1998, v Moldave nad Bodvou vo volebnom obvode č. 1 Pôvodné Por. poradie Titul Meno Priezvisko 1. 19. Ing. Štefan Zachariaš 2. 3. Marta Dittelová 3. 9. Karol Lyócsa 4. 12. Ing. Štefan Orosz 5. 14. Štefan Schuller 6. 15. Ernő Szanyi 7. 16. Mária Šomodyová 8. 4. Július Grulyo 9. 8. Ing. Ernest Krušinský 10. 17. Štefan Vámoš 11. 18. Ondrej Varga 12. 11. Anna Miklóšová 13. 10. František Miklóš 14. 2. Viliam Baščúr 15. 1. Bartolomej Baščúr 16. 6. Milan Horváth 17. 7. Karol Hudák 18. 5. Július Horváth 19. 13. Mikuláš Rybár Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: Počet platných hlasov pre voľby poslancov: Podiel účasti na voľbách: Podiel platných hlasov:

Kandidujúca strana SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SOP SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SDĽ SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SDĽ SRD ROI SR SRD SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SRD

Okrsok 1 Okrsok 2 290 163 267 144 223 135 234 118 224 104 186 112 68 59 29 96 50 47 37 54 32 51 37 43 29 38 19 38 21 28 10 39 21 18 10 10 4 15 651 577 436 370 433 343 66,97% 64,12% 66,51% 59,45%

Spolu vo volebnom Percento obvode č. 1 úspešnosti 453 58,38% 411 52,96% 358 46,13% 352 45,36% 328 42,27% 298 38,40% 127 16,37% 125 16,11% 97 12,50% 91 11,73% 83 10,70% 80 10,31% 67 8,63% 57 7,35% 49 6,31% 49 6,31% 39 5,03% 20 2,58% 19 2,45% 1228 806 776 65,64% 63,19%


Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných v dňoch 18. a 19. decembra 1998, v Moldave nad Bodvou vo volebnom obvode č. 2 Pôvodné Poradie poradie Titul Meno 1. 1. František 2. 3. Zoltán 3. 2. Šarlota Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: Počet platných hlasov pre voľby poslancov: Podiel účasti na voľbách: Podiel platných hlasov:

Priezvisko Kandidujúca strana Bodnár SMK-MKP,DS,DÚ,KDH Kollár SMK-MKP,DS,DÚ,KDH Gaálová SMK-MKP,DS,DÚ,KDH

Okrsok 3 139 138 116 370 196 175 52,97% 47,30%

Spolu vo volebnom obvode č. 2 139 138 116 370 196 175 52,97% 47,30%

Percento úspešnosti 79,43% 78,86% 66,29%


Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných v dňoch 18. a 19. decembra 1998, v Moldave nad Bodvou vo volebnom obvode č. 3 Pôvodné Poradie poradie Titul Meno 1. 9. Ing. Ladislav 2. 6. Jozef 3. 14. Ján 4. 3. Anna 5. 4. Helena 6. 18. Ing. Štefan 7. 2. Ing. Vladimír 8. 1. Jozef 9. 19. Ladislav 10. 12. Helena 11. 13. PaedDr. Jolana 12. 11. Jozef 13. 8. Ing. Július 14. 5. Ondrej 15. 17. Milan 16. 20. Miroslav 17. 7. Ján 18. 15. Tomáš 19. 16. Ing. Gabriel 20. 10. Juliana 21. 21. Ján Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: Počet platných hlasov pre voľby poslancov: Podiel účasti na voľbách: Podiel platných hlasov:

Priezvisko Kandidujúca strana Okrsok 4 Okrsok 5 Iván SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 327 170 Hegedűs SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 323 119 Lukács SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 291 143 Danková SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 303 122 Hajdúová SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 285 130 Szomoray SDĽ 169 89 Chvála SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 139 78 Bastyúr SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 120 90 Vávra SDĽ 132 69 Lacková SDĽ 128 70 Liszkaiová SDĽ 117 52 Kostura SOP 86 81 Horváth SDĽ 103 53 Halčin SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 72 72 Sitár SDĽ 89 51 Vereščák SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 76 62 Horváth SOP 50 66 Pakos SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 44 46 Sitťai NEKA 62 27 Kašperová SOP 35 40 Žiga SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 22 28 957 701 647 405 617 386 67,61% 57,77% 64,47% 55,06%

Spolu vo volebnom obvode č. 3 497 442 434 425 415 258 217 210 201 198 169 167 156 144 140 138 116 90 89 75 50 1658 1052 1003 63,45% 60,49%

Percento úspešnosti 49,55% 44,07% 43,27% 42,37% 41,38% 25,72% 21,64% 20,94% 20,04% 19,74% 16,85% 16,65% 15,55% 14,36% 13,96% 13,76% 11,57% 8,97% 8,87% 7,48% 4,99%


Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných v dňoch 18. a 19. decembra 1998, v Moldave nad Bodvou vo volebnom obvode č. 4 Pôvodné Poradie poradie Titul Meno 1. 6. Vojtech 2. 3. Ing. Ján 3. 5. Laura 4. 8. László 5. 7. Helena 6. 13. Imrich 7. 4. Jozef 8. 12. František 9. 11. Miroslav 10. 9. Ivan 11. 2. Vasil 12. 1. Imrich 13. 10. Štefan Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: Počet platných hlasov pre voľby poslancov: Podiel účasti na voľbách: Podiel platných hlasov:

Priezvisko Draskoczy Csala Ditel Köteles Dubinská Zborai Džubák Zabó Spišák Megyesi Chovanec Beňo Petro

Kandidujúca strana SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SDĽ SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SMK-MKP,DS,DÚ,KDH SDĽ SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SOP SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS

Okrsok 6 Okrsok 7 190 245 171 211 188 194 173 205 161 205 162 175 120 133 119 108 79 94 96 76 91 61 84 58 62 51 702 841 393 430 374 419 55,98% 51,13% 53,28% 49,82%

Spolu vo volebnom Percento obvode č. 4 úspešnosti 435 54,85% 382 48,17% 382 48,17% 378 47,67% 366 46,15% 337 42,50% 253 31,90% 227 28,63% 173 21,82% 172 21,69% 152 19,17% 142 17,91% 113 14,25% 1543 823 793 53,34% 51,39%


Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obcí, konaných v dňoch 18. a 19. decembra 1998, v Moldave nad Bodvou vo volebnom obvode č. 5 Pôvodné Poradie poradie Titul Meno 1. 18. Ladislav 2. 1. Csaba 3. 3. Bartolomej 4. 5. Ladislav 5. 4. Anna 6. 2. PhDr. Ondrej 7. 10. Ing. Robert 8. 17. MUDr. Agnesa 9. 8. Mgr. Peter 10. 14. Anna 11. 13. Ing. Ľubica 12. 6. Monika 13. 16. Ing. Anton 14. 15. Helena 15. 9. Marta 16. 7. Zdenka 17. 12. Viliam 18. 11. Beáta Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: Počet platných hlasov pre voľby poslancov: Účasť vo voľbách: Podiel platných hlasov:

Priezvisko Zupko Bartók Bocskorás Gacek Dienešová Blahovský Képes Tóthová Janič Szabóová Sýkorová Hudáková Škorec Szabóová Jasaňová Jančoková Sopko Ráczová

Kandidujúca strana Okrsok 8 Okrsok 9 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 247 430 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 174 338 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 157 282 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 139 294 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 139 246 SDĽ 169 199 SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 128 225 SDĽ 147 142 SDĽ 122 159 SOP 56 97 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 61 87 KSS 74 71 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 51 77 SOP 46 81 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 57 52 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 40 61 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 46 55 SNS,MĽHZP-MNMMJ,HZDS 33 57 833 1183 407 634 394 609 48,86% 53,59% 47,30% 51,48%

Spolu vo volebnom obvode č. 5 677 512 439 433 385 368 353 289 281 153 148 145 128 127 109 101 101 90 2016 1041 1003 51,64% 49,75%

Percento úspešnosti 67,50% 51,05% 43,77% 43,17% 38,38% 36,69% 35,19% 28,81% 28,02% 15,25% 14,76% 14,46% 12,76% 12,66% 10,87% 10,07% 10,07% 8,97%


Výsledky volieb primátora mesta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta v dňoch 18. a 19.decembra 1998 v Moldave nad Bodvou Por. Titul Meno Priezvisko Kandidujúca strana 1. Ing. Štefan Zachariaš SMK-MKP,DS,DÚ,KDH 2. PaedDr. Ladislav Štark NEKA 3. Ladislav Hudák NEKA Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: Počet platných hlasov pre voľbu primátora Účasť vo voľbách: Podiel platných hlasov:

Okr.1 Okr.2 Okr.3 Okr.4 Okr.5 Okr.6 Okr.7 Okr.8 Okr.9 301 177 157 413 182 216 254 212 374 119 174 21 203 204 156 149 162 226 11 5 8 20 6 15 21 29 25 651 577 370 957 701 702 841 833 1183 436 370 196 647 405 393 430 407 634 431 356 186 636 392 387 424 403 625 66,97% 64,12% 52,97% 67,61% 57,77% 55,98% 51,13% 48,86% 53,59% 66,21% 61,70% 50,27% 66,46% 55,92% 55,13% 50,42% 48,38% 52,83%

Spolu za Spolu v mesto % 2286 59,53% 1414 36,82% 140 3,65% 6815 3918 3840 57,49% 56,35%


Prehľad účasti voličov vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí v dňoch 18. a 19. decembra 1998 v Moldave nad Bodvou Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: Počet odovzdaných obálok: Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov Mestského zastipiteľstva Účasť vo voľbách poslancov Podiel platných hlasov vo voľbách poslancov v %

Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: Počet odovzdaných obálok: Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov Mestského zastipiteľstva Účasť vo voľbách poslancov Podiel platných hlasov vo voľbách poslancov v %

Počet zapísaných voličov: Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: Počet odovzdaných obálok: Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov Mestského zastipiteľstva Účasť vo voľbách poslancov Podiel platných hlasov vo voľbách poslancov v %

Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Okrsok 5 Okrsok 6 Okrsok 7 Okrsok 8 Okrsok 9 651 577 370 957 701 702 841 833 1183 436 370 196 647 405 393 430 407 634 436 369 196 647 405 393 430 407 634 433 66,97% 66,51%

343 64,12% 59,45%

175 52,97% 47,30%

617 67,61% 64,47%

386 57,77% 55,06%

374 55,98% 53,28%

419 51,13% 49,82%

394 48,86% 47,30%

609 53,59% 51,48%

Volebný obvod 1 1228 806 805

Volebný obvod 2 370 196 196

Volebný obvod 3 1658 1052 1052

Volebný obvod 4 1543 823 823

Volebný obvod 5 2016 1041 1041

776 65,64% 63,19%

175 52,97% 47,30%

1003 63,45% 60,49%

793 53,34% 51,39%

1003 51,64% 49,75%

Mesto spolu 6815 3918 3917 3750 57,49% 55,03%

Výsledky komunálnych volieb v roku 1998