Page 1

Michal S ý k o r a predseda Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava tel.: 02/ 529 642 43, 529 259 42 fax: 02/ 529 642 56 e-mail: kockova@zmos.sk

Bratislava

31. 1. 2011

Vážená členka Predsedníctva ZMOS, vážený člen Predsedníctva ZMOS, pozývam Vás na 30. zasadnutie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa bude konať 8. februára 2011 (utorok) o 15.00 h hotel SOREA Regia v Bratislave, Kráľovské údolie 6 malý salónik pri reštaurácii Program : 1. 2. 3. 4.

Otvorenie, voľba spravodajcu (predseda M. Sýkora) Kontrola plnenia uznesení predsedníctva (výkonný podpredseda M. Muška) Príprava 21. snemu ZMOS (predseda M. Sýkora) Rôzne

Predpokladané ukončenie rokovania o 18.00 h. Vzhľadom na význam rokovania, Vás žiadam, aby ste si svoje pracovné povinnosti zorganizovali tak, aby ste sa rokovania Predsedníctva ZMOS mohli nerušene zúčastniť. Písomné materiály Vám budú expedované e-mailom, resp. rozdané v písomnej podobe. S pozdravom

Michal

S ý k o r a, v.r.


Michal S ý k o r a predseda Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava tel.: 02/ 52964243, 52925942 fax: 02/ 52964256 e-mail: kockova@zmos.sk

Bratislava 1. február 2011

POZVÁNKA Vážená členka Rady ZMOS, vážený člen Rady ZMOS, pozývam Vás na 22. zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa bude konať 9. februára 2011 (streda) v Kongresovej sále hotela SOREA v Bratislave. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––PROGRAM: 9. februára 2011 o 10.00 h : 1. Otvorenie rokovania Rady ZMOS, voľba návrhovej komisie (predseda M. Sýkora) 2. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS a rozpracovaných záverov 20. snemu ZMOS (výkonný podpredseda M. Muška) 3. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu, s dôrazom na prípravu novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov, uplatňovanie infozákona, prípravu volebného kódexu a ďalšie právne normy (výkonní podpredsedovia M. Muška, J. Turčány) 4. Príprava 21. snemu ZMOS (predseda M. Sýkora) 5. Návrh rozpočtu ZMOS na rok 2011 (výkonný podpredseda M. Muška) 6. Aktuálne informácie zahraničnej sekcie – návrh nominácií (výkonný podpredseda M. Muška) 7. Rôzne Predpokladané ukončenie rokovania o 15.00 h. Vzhľadom na význam tohto prvého rokovania Rady ZMOS v tomto volebnom období, Vás žiadam, aby ste si svoje pracovné povinnosti zorganizovali tak, aby ste sa ho mohli nerušene zúčastniť. Písomné materiály budú členom Rady ZMOS expedované priebežne e-mailom. S pozdravom Michal S ý k o r a, v.r. predseda ZMOS

Pozvánka na P a R ZMOS  

Vzhľadom na význam rokovania, Vás žiadam, aby ste si svoje pracovné povinnosti zorganizovali tak, aby ste sa rokovania Predsedníctva ZMOS mo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you