Page 1

Tlačová správa ZlatyErb.sk 2012 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočňuje aj vďaka podpore partnerov: spoločnosti Fujitsu a Gista. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25.10.2012 v Bratislave, v hoteli Crowne Plazza vo Veľkej sále London, v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2012. Ceny „ZlatyErb.sk“ boli udeľované v troch hlavných kategóriách: „Najlepšia stránka obcí“, „Najlepšia stránka miest a mestských častí“. V každej z týchto kategórii bola udelená Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnia na druhom až piatom mieste. V kategórií „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“ je rovnako ako v predchádzajúcich hlavných kategóriách udelená Hlavná cena, a ďalšie dve ceny bez určenia poradia. Internetovej stránke, ktorá získala najvyššie ocenenie u všetkých porotcov, vo všetkých kategóriách, sa udelila „GrandPrix súťaže ZlatyErb.sk 2012“ a zároveň nominácia na medzinárodnú „Cenu EuroCrest“ za Slovenskú republiku. Špeciálne ceny boli udeľované v kategóriách: „Najlepšia elektronická služba samospráv“, „Najlepšia bezbariérová stránka samospráv“ a „Špeciálna cena pre osobnosť za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach“. G r a n d P r i x Z l a t y E r b. sk 2012 a nominácia na Cenu EuroCrest získalo: Hlavné mesto SR Bratislava Hlavné kategórie:  Najlepšia stránka Samosprávneho kraja: 1. Prešovský samosprávny kraj 2. Žilinský samosprávny kraj 3. Trenčiansky samosprávny kraj 

Najlepšia stránka Miest a Mestských častí: 1. Hlavné mesto SR Bratislava 2. Mesto Banská Bystrica 3. Mesto Levice 4. Mesto Trenčín 5. Mesto Čadca Najlepšia stránka Obcí: 1. Obec Klátova Nová Ves 2. Obec Trnavá Hora 3. Obec Ostrý Grúň 4. Obec Skačany 5. Obec Nitrianska Blatnica

– Hlavná cena - Víťaz kategórie

– Hlavná cena - Víťaz kategórie

– Hlavná cena - Víťaz kategórie

Špeciálne ceny:  Najlepšia bezbariérová stránka samospráv: Mesto Čadca 

Najlepšia elektronická služba samospráv Mesto Prešov

Špeciálna cena pre osobnosť za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach Lucia Mušková István Zachariáš

Súťaž podporili:

Informáciu pripravil a za správnosť zodpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS

zlatyerb2012_tlacova_sprava_vysledky  
zlatyerb2012_tlacova_sprava_vysledky