Page 1

Výsledky hlasovania v 2. kole volieb prezidenta SR dňa 29. marca 2014 v Moldave nad Bodvou Okrsky Kandidáti na prezidenta

Okrsok č.1

Okrsok č.2

Okrsok č.3

Okrsok č.4

Okrsok č.5

Okrsok č.6

Okrsok č.7

Okrsok č.8

Okrsok č.9

Mesto spolu

Čís. počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

FICO Robert

1

41 11,58

47 16,61

38 21,11

81 17,23

79 26,33

69 19,44

102 23,56

63 17,26

93 21,99

613

19,38

KISKA Andrej

2

313 88,42

236 83,39

142 78,89

389 82,77

221 73,67

286 80,56

331 76,44

302 82,74

330 78,01

2550

80,62

Počet zapísaných voličov

1003

1010

394

867

961

808

923

777

948

7691

Počet vydaných obálok

362

292

180

473

305

361

436

368

425

3202

Počet platných hlasov

354

283

180

470

300

355

433

365

423

3163

Účasť voličov v %

36,09

28,91

45,69

54,56

31,74

44,68

47,24

47,36

44,83

41,63

Platné hlasy v %

35,29

28,02

45,69

54,21

31,22

43,94

46,91

46,98

44,62

41,13

Vysledky  
Vysledky