Page 1

Výsledky hlasovania v 1.kole volieb prezidenta SR dňa 15. marca 2014 v Moldave nad Bodvou Okrsky Kandidáti na prezidenta

Okrsok č.1 Čís.

počet

%

Okrsok č.2 počet

%

Okrsok č.3 počet

%

Okrsok č.4 počet

%

Okrsok č.5 počet

%

Okrsok č.6 počet

%

Okrsok č.7 počet

%

Okrsok č.8 počet

%

Okrsok č.9 počet

BÁRDOS Gyula

1

BEHÝL Jozef, Mgr.

2

3

1,06

1

0,52

2

1,25

2

0,42

3

1,22

2

0,62

1

0,28

2

0,64

1

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.

3

5

1,76

0

0,00

3

1,88

0

0,00

1

0,41

2

0,62

0

0,00

0

0,00

0

FICO Robert, doc.,JUDR., CSc.

4

23

8,10

FISCHER Viliam, prof.,MUDr.,CSc., FICS

5

2

0,70

1

0,52

1

0,63

3

0,63

0

0,00

1

0,31

1

0,28

6

1,93

1

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDR.

6

11

3,87

3

1,56

1

0,63

7

1,47

4

1,63

4

1,25

3

0,84

4

1,29

JURIŠTA Ján, PhDr.

7

1

0,35

1

0,52

0

0,00

0

0,00

2

0,82

0

0,00

2

0,56

6

1,93

KISKA Andrej, Ing.

8

64 22,54

44 22,92

KŇAŽKO Milan

9

28

9,86

14

7,29

6

3,75

37

MARTINČKO Stanislav

10

0

0,00

2

1,04

0

0,00

MELNÍK Milan, prof., RNDr. DrSc.

11

1

0,35

0

0,00

0

MEZENSKÁ Helena, Mgr.

12

4

1,41

4

2,08

1

PROCHÁZKA Radoslav, doc.,JUDr., PhD.

13

21

7,39

19

9,90

ŠIMKO Jozef, JUDr.

14

0

0,00

0

0,00

Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok Počet platných hlasov Účasť voličov v % Platné hlasy v %

121 42,61

1006 285 284 28,33 28,23

73 38,02

30 15,63

1013 195 192 19,25 18,95

54 33,75

27 16,88

47 29,38

49 10,29

55 22,45

77 23,99

39 12,15

88 27,41

7,77

10

4,08

35 10,90

0

0,00

0

0,00

4

0,00

0

0,00

1

0,41

0,63

12

2,52

7

2,86

0,63

391 163 160 41,69 40,92

124 26,05

56 22,86

66 26,94

17 10,63 1

187 39,29

55 11,55 0

0,00

877 477 476 54,39 54,28

38 15,51 2

0,82

962 249 245 25,88 25,47

82 22,91

55 15,36

116 32,40

58 18,65

35 11,25

112 36,01

%

90 23,75

Mesto spolu počet

%

798

29,27

0,26

17

0,62

0,00

11

0,40

61 16,09

374

13,72

0,26

16

0,59

6

1,58

43

1,58

2

0,53

14

0,51

93 24,54

754

27,66

237

8,69

34

9,50

30

9,65

43 11,35

1,25

5

1,40

2

0,64

10

2,64

23

0,84

0

0,00

0

0,00

4

1,29

1

0,26

7

0,26

7

2,18

14

3,91

7

2,25

15

3,96

71

2,60

56 14,78

358

13,13

3

0,11

62 19,31 0

0,00

806 324 321 40,20 39,83

45 12,57 0

0,00

932 361 358 38,73 38,41

45 14,47 0

0,00

784 312 311 39,80 39,67

0

0,00

962 380 379 39,50 39,40

7733 2746 2726 35,51 35,25

Tabulka 1 kolo