Page 1

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Szlovákiai Városok és Falvak Társulása

18.-19. apríl 2013, Gödöllő


1. Charakter ZMOS

1. Charakter

• združuje mestá a obce ako právnické osoby • 2770 obcí z 2930 (95%)

2. Ciele 3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

• reprezentatívna, • demokratická, • nepolitická, • dobrovoľná, • nezávislá, • mimovládna, • objektívna.


2. Ciele ZMOS 1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom 4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

• obhajovať a presadzovať spoločné záujmy členov, • ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy, • navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom riešenia, • zjednocovať postupy členských miest a obcí.


Tasks to 3. Úloha k partners partnerom ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Úlohy k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

• vo vzťahu k Národnej rade SR, • vo vzťahu k vláde SR a ústredným orgánom štátnej správy , • vo vzťahu k organizáciám zamestnancov a zamestnávateľov,

• vo vzťahu k iným organizáciám, • vo vzťahu k medzinárodným a zahraničným organizáciám.


4. Úloha k členom ZMOS

1. Charakter

ZMOS vykonáva funkcie:

2. Ciele

• koordinačná,

3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

• iniciatívna,

• metodicko-informačná


5. Adresáti aktivít ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom

• 2 930 samotných sídiel, • cca 4 000 rozpočtových a príspevkových organizácií,

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

• takmer 21 000 poslancov, • cca 130 000 zamestnancov.


6. Vzdelávacie a projektové aktivity ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

Vzdelávacie aktivity: - koncepcia vzdelávania prijatá v roku 2005

miestnej

samosprávy

- zameraná na systematickú prípravu a rast profesionálnej a kompetenčnej úrovne všetkých pracovníkov miestnej SS - vzdelávacie aktivity: implementácia legislatívy v oblastiach zodpovednosti SS

novej


6. Vzdelávacie a projektové aktivity ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

V posledných 5 rokoch ZMOS realizovalo: - 157 školiacich aktivít pre 8 826 účastníkov, - 144 seminárov a workshopov, 13 konferencií s medzinárodnou účasťou, 3 študijné pobyty atď. - cieľová skupina: volení zástupcovia, miestni pracovníci, zástupcovia verejnej správy a MVO.


6. Vzdelávacie a projektové aktivity ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

Projektové aktivity: - v posledných 5 rokoch sme implementovali 27 národných a medzinárodných projektov zameraných na zlepšenie technického vybavenia vzdelávania MSS a zvýšenie odbornej spôsobilosti volených zástupcov a pracovníkov SS - projektové investície predstavujú 4,5 mil. €


7. Iné aktivity ZMOS

1. Charakter 2. Ciele 3. Služby k partnerom

4. Úlohy k členom 5. Adresáti aktivít 6. Vzdelávacie a projektové aktivity 7. Iné aktivity

-

medzinárodné skúseností

 zastúpenie v európskych a medzinárodných organizáciách (CoR, CLRAE, CEMR, UCLG)


Ďakujem za pozornosť! Köszönöm figyelmüket! Thank István you for your attention, Zachariaš Primátor Moldava nad Bodvou

zacharias.istvan@moldava.sk

prezentacia_zmos_1_1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you