Page 1


önyv nyomdai változata kivitelezés elött

2 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 130 1885-2015 A könyvet szerkesztette és tervezte Kulinyi István The book was edited and designed by István Kulinyi 2015 -2016

A könyv TELJES nyomdai változata kivitelezés elŐtt ÁLL. ThIS version of the book IS before PRINT production.

A könyvet szerkesztette és tervezte Kulinyi István /2015-16 The book was edited and designed by István Kulinyi /2015-16


4

PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015

A borítón Szilvásy Nándor plakátja / Nándor Szilvásy’s poster on cover.


A N D R Á S A L A P F Y

6 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G I Z E L L A A N N A

8 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P Á L A N T A L

10 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


J Ó Z S E F Á R E N D Á S

12 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A A U T H

14 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L E V E N T E B A G O S S Y

16 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N B A K O S

18 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D Ó R A B A L L A

20 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


† I S T V Á N B A L O G H

22 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


J Ó Z S E F B A L O G H

24 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R Á S B A R A N Y A I

26 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D Á V l D B A R Á T H

28 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


F E R E N C B A R Á T H

30 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G É Z A B A R C S I K

32 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B A R B A R A B A S K A

34 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B A L Á Z S B A S K A

36 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B E N D E G Ú Z B A T K E

38 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y U L A B E N C Z U R

40 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S B I R I N Y I

42 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


R O Z I B O R N E M I S S Z A

44 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K A T A L I N B O R O M I S S Z A

46 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R Á S B R A U N

48 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L O T T E B U D A I

50 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L I L L A B U L Y O V S Z K Y

52 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


S Á N D O R C S A L A

54 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z O L T Á N C S O R D Á S

56 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R C S U T H

58 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z S O L T C Z A K Ó

60 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y C Z A P P

62 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


† Á R P Á D D A R V A S

64 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R D A R V A S

66 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


N Ó R A D E M E C Z K Y

68 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


E N I K Ő D É R I

70 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Á G N E S D O M B O V Á R I

72 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K R Z Y S Z T O F D U C K I

74 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G I T A E L E K

76 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Á G N E S S A R O L T A E R D É L Y I

78 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N F A R A G Ó

80 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N N A F A R K A S

82 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S F E L S M A N N

84 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R Á S F E L V I D É K I

86 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A F O D O R

88 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S F U T Ó

90 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K R I S Z T I Á N G Á L

92 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


J E N Ő G E R E N D Y

94 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G É Z A G Ö R Ö Z D I

96 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B E N E D E K G U L Y Á S

98 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Á B O R G Y Á R F Á S

100 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z O L T Á N H A L A S I

102 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L I V I A H A S E N S T A U B

104 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó 2 H E G E D Ű S

106 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó H E R B S Z T

108 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Á G N E S H E R R

110 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


N Á N D O R H É R I C S

112 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


R E Z S Ő H Ó D I

114 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N H O R K A Y

116 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A H O R V Á T H

118 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


V E R O N I K A I H Á S Z

120 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


H A J N A L K A I L L É S

122 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N T A L I P A C H

124 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


† Á R O N J A N C S Ó

126 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K A T A L I N K Á D Á R

128 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K A T A L I N K Á L D O R

130 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A K Á N T O R

132 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A K A P I T Á N Y

134 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


E S Z T E R K A R A

136 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y K A R A

138 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S K Á R P Á T I

140 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


N Ó R A K A S Z A N Y I

142 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Á D Á M K A T Y I

144 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y K E M É N Y

146 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D Ó R A K E R E S Z T E S

148 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


F E R E N C K I S S

150 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I L O N A K I S S

152 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z S O M B O R K I S S

154 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N N A K O R O L O V S Z K Y

156 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T I M E A K O N C Z

158 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


M Ó N I K A K O V Á C S

160 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D Á N I E L K O Z M A

162 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N K U L I N Y I

164 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó K U R C S I S

166 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N L A B A N C

168 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z S Ó F I A L A B O R C

170 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D E Z S Ő K I S S L Á S Z L Ó

172 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó L E L K E S

174 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K A T A L O V Á N Y I

176 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A T T I L A L Ö R I N C Z

178 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L I V I A L U K Á C S

180 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R M A C Z Ó

182 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B A L Á Z S M A R K U L I K

184 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R M E R C Z E L

186 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D Á V I D M O L N Á R

188 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y U L A M O L N Á R

190 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K Á L M Á N M O L N Á R

192 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó N A G Y

194 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S N A G Y

196 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


J Ú L I A N I Z Á K

198 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y O L Á H

200 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N O R O S Z

202 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Á B O R P A L O T A Í I

204 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


S Á N D O R P A P P

206 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y P A R A S Z K A Y

208 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


S Á N D O R P I N C Z E H E L Y I

210 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R Á S P L U H A R

212 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R P Ó C S

214 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


N O R B E R T P R E L L

216 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


R E I S I N G E R D A N

218 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K A T A L I N R É N Y I

220 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


† A N A T A L R É V É S Z

222 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó R O S T O K A

224 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Á G N E S R O Z M A N N

226 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


E R N Ő S Á R A

228 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


K Á R O L Y S C H M A L

230 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B E N C E P É T E R S I M O N

232 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


D I Á N A S T U M P F

234 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R E A S Z A B Ó

236 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


V E R O N I K A S Z Á S Z

238 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G É Z A S Z Ö L L Ő S I

240 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


G Y Ö R G Y S Z Ö N Y E I

242 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


V I R Á G S Z Ö R É N Y I

244 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


I S T V Á N S Z U G Y I C Z K Y

246 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L I L I T H U R Y

248 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N N A M Á R I A T I S Z K A

250 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B O T O N D T O B A I

252 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


R Ó B E R T T O R D A I

254 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


A N D R E J T Ó T H

256 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L A C A T Ó T H

258 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L I L L A T Ó T H

260 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


T A M Á S T Ó T H

262 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z S O L T Y O K A T Ó T H

264 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


N O É M I V Á G V Ö L G Y I

266 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó V A S V Á R I

268 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


P É T E R V A S V Á R I

270 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B A L Á Z S V A R G A

272 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


F A R K A S G Á B O R V A R G A

274 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Z S O L T V I D Á K

276 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


B O T O N D V Ö R Ö S

278 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


L Á S Z L Ó Z S O T É R

280 PLAKÁT A PLAKÁT UTÁN POSTER AFTER THE POSTER 1885-2015


Profile for istvan kulinyi

Hungarian Poster 130  

Magyar Plakát 130 | 1885-2015 Hungarian Poster 130 | 1885-2015

Hungarian Poster 130  

Magyar Plakát 130 | 1885-2015 Hungarian Poster 130 | 1885-2015

Advertisement