Page 1

101 Vižinada

2/5

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 1.7 km (23%) / 5.8 km (77%)

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 158 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 255 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 306 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 310 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 85 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 350 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 120 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 331 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 230 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 32 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 215 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 0 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 190 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 0 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 3 m

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 2:30 h

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 - 1:30h

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 - 1:30 h

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 2- 2:30 h

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 0:30 - 0:45 h

4

7. 8. 9. 10.

10.4

9

Ulaz u kamp Lanetrna

16.

12.2

18

48

Valeta

17.

14.6

7

4.5

69

Stancija Blek

18.

15.5

12

6.2

62

Stancija Sv. Martin Stancija Sv. Martin

19.

16.1

29 30

6.4 7.3

72 66

Boškica

20.

17.1

21.

3.

4.

2,6

2,9

228

14.5

193

Deklići

216

Cerjani

16.

15.1

200

Kovači

181

Vele Mukle

214

237

237

Markovac

Luški

6.

5,3

285

Baškoti

Skretanje za kamp Lanterna

7.

5,4

283

Baškoti

8.

7,2

292

Jadruhi

Kaštelir centar

238

188

112 Sv. Mihovil pod Zemljom

1/5

1/5

9.

9

Km 1.

0 0.2

Symbol 133

Km Tar- centar

132

Tar- centar

3.

0.5

126

Tar

4.

1.1

92

Potok

5.

1.7

91

6.

3.4

89

Rošini

1.

2.

0.4

0.9

209

213

Kaštelir glavna cesta

8.

1.7

187

7.

4.3

113

3.1

151

13.5

8.

5.7

132

9.

6.8

130 111

Gedići

11.2

99

Vrh - Perci

11.2

116

Tar- centar

10.

9.2

11. 12.

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 4.8 km (74%) / 1.9 km (26%)

14.7

144

Sv. Mihovil 11.

5.

4.6

158

Kolumbera

6.

6.6

145

Prhatove njive Lazarove njive

12.

15.3

18.5

153

238

Sv. Mihovil Kaštelir centar

Vabriga- Tar

2.

0.1

17

Poreč

16.

15.9

89

Tar

3.

0

13

Poreč

17.

21

180

Labinci

15.

17,7

261

16.

18,4

17.

Poreč

18.

24.6

232

Višnjan

Vrhjani Ribarići

5.

0.9

6

Poreč

19.

25.2

226

Višnjan

268

Radovani

6.

2.1

2

Kolombera

20.

25.6

211

Višnjan

19,1

263

Radovani

7.

3.8

14

Kolombera

21.

27.9

207

Bačva

18.

19,8

249

Radovani

8.

4.5

26

Červar

22.

29.2

180

Petrovac Rafaeli

9.

5.4

2

Červar

23.

30.2

156

Žikovići

19.

21,7

205

Bačva 32.8

126

Vežnaveri

20.

23,9

210

11,7

324

Prhati

22.

24,5

234

Višnjan

Višnjan

2/5

141 Maximus agri

Km

2. 3.

0 0.4 0.8

Symbol 97 80 74

Km Tar-centar Tar

8. 9.

3.4 4

99

Maslinik St. Špin

Tar

10.

4.4

94

St. Špin

5.1

56

Glavna cesta

5.9

80

Tar

4.

1.1

56

Vrh

11.

5.

1.6

94

Glavna cesta

12.

6.

2.5

99

St. Špin

7.

2.8

99

St. Špin

13. 14.

6.3 6.7

97 106

13

Funtana

3.

1.5

32

šuma

2.9

21

5.

3

20

6.

3.4

17

1.

0,5

16

Semafor “Konzum”

2.

1,4

33

Novo Selo

3.

1,8

37

Agrolaguna d.d.

4.

2,4 2,9

65

Vrvari

7.

3,9

62

Vrvari

8.

4,1

62

Vrvari

9.

5,5

113

Filipini

7

120

Filipini

19.

18

Tar Tar - centar

12.

7.3

21

3/5

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 3.6 km (23%) / 11.8 km (77%)

12.

10

11

Červar - Porat

26.

37.2

41

Stancija Portun

13.

10.8

11

Puntica

27.

38.5

13

Poreč

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 73 m

14.

12.3

0

28.

38.8

17

Poreč

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 11 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 200 m

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 - 1:30h

3/5 Symbol

Km

1.

0

11

Funtana - TZ

2.

0.1

11

Funtana

3.

0.2

12

Funtana

4.

0.5

14

Funtana

Symbol

11.

4.3

52

asfaltirana cesta

12.

4.7

43

Festigia

13.

5.3

63

Festigia

14.

8

64

Festigia

15.

9.5

58

Festigia - Flengi

16.

11.3

50

Vinograd Festigia

17.

12

48

Festigia - kušaona i vidikovac Agrolaguna d.d.

18.

12.9

28

Festigia

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 42 km (89.36%) / 5 km (10.64%)

5.

0.8

13

Funtana stadion

6.

1

12

Festigia

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 415 m

7.

2

20

Festigia

8.

2.3

22

Festigia

9.

2.9

36

Festigia

19.

13.7

32

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 0 m

10.

3.8

48

Stancija grande

20.

15.3

11

Funtana

21.

15.4

11

Funtana - TZ

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 2- 2:30 h

171 Casanovina staza

193

Symbol

17

Poreč

Ženodraga

3.

0.7

21

1/5

244

Špitalije (VižinadaBaderna)

244

Sv. Ivan - glavna cesta

163 Staza Festigia

1/5

16.6

103

Gradina

18.

17

105

Gradina

19.

21.5

141

Stranići Sv. Lovreč

20.

22.6

181

Sv. Lovreč

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 150 m

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 12 m Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 0:45 h

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 5.3 km (23,35%) / 17.4 km (76.65%)

4

Poreč

5.

1.7

2

Poreč

6.

3

2

Poreč Brulo

21.

23.1

192

Sv. Lovreč

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 93 m

7.

3.6

7

Poreč Brulo

22.

29.1

127

Žbandaj

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 1 m

29.6

118

Žbandaj

3.9

5

Poreč - Plava Laguna

23.

8.

24.

30.2

141

Žbandaj

25.

36

207

Bačva

26.

37.3

180

Petrovac - Rafaeli

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 - 1:45 h

Poreč

9.

10.

5.2

5.4

3

- uvala Molindrio

Poreč Zelena Laguna

4

11.

5.9

6

12.

10.1

74

Fuškulin

13.

12.4

98

Dračevac

14.

13.5

131

Muntižana

15.

14.6

95

Delići

16.

15.6

109

Bralići

Km

Symbol

0

27

Vrsar

2.

0.2

25

Vrsar

3.

0.5

12

Vrsar

4.

0.7

3

5.

1

6

38.2

156

Žikovići

28.

40.8

126

Vežnaveri

29.

41.4

123

Kosinožići

6.

2.1

15

7.

3

25

8.

4.6

49

30.

45.1

41

Stancija Portun

31.

46.6

13

Poreč

32.

46.9

17

Poreč

Km

1.

27.

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 83 m Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 37 m

Vrsar (22.7 km)

1.5

Funtana (9 km) Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 9 km (100%) / 0 km (0%)

17.

4.

219 236

Symbol

Poreč

Katun

198

Km

0.1

187

16,6

4

Kosinožići

2.

12

18.

6.8

123

Poreč

13.

16,5

11.

33.3

17

Ženodraga

17.

6

25.

0

179

14,7

6

Červar - Porat

1.

11,1

13,7

10.

5

Filipini

12.

16.

3,5

120

Jehnići

15.

šuma asfaltirana cesta skladište za kamp kućice

Coki Coki - Funtana Funtana marina Funtana stara jezgra

Symbol

150

12,6

3

Funtana (15.4 km)

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 205 m

9,6

Buranka (Vrvari)

6.

7

5.7

162 Staza Faragude

Poreč (47 km)

11.

14.

54 67

10.

9.

7.5

Km 17

17

11.

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1 - 1:30 h

0

4.4

Červar

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 17 m

Poreč obrtnički dom

8.

recepcija kampa Bijela Uvala završetak kampa

1

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 261 m

Km

14

6

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 380 m

Symbol

3.8

10.

Poreč - Filipini - Ženodraga Sv. Ivan (36 km)

Symbol 99

0.2

7.

24.

Višnjan

1/5

2.

4.

3

11.

10.

Gedići

Kolumberova Boška

Labinci

90

0.5

223

5.

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 0:30 h

Špirovac

Dvori

14.9

4.

24,3

1/5

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 55 m

132

Rapavel

21.

Rošini Gedići Gedići Baredine BaredineNova Vas

Tar (6.7 km)

1.

10. 4.

100

15.

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 9.8 km (27%) / 26.2 km (73%)

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 130 m

Brnobići 9.

3.

11.7

315

Vranići

0.

Symbol

107

Poreč

Km

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 105 m

10.7

15,6

315

Symbol

123 Tar via 111 - Kaštelir

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 - 1:30 h

7.

14.

10,5

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:00 h

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 92 m

Kaštelir - centar

17

Rapavel

305

10.

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 67 m

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 238 m

238

0

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 140 m

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 210 m

0

Tićan (Velić)

321

1.

143 Eufrazijana

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 6.2 km (33%) / 12.3 km (67%)

Km

15,2

Tar- Vabriga

Km

Kaštelir - centar (18.5 km)

13.

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 175 m

2.

0.

Markovac

3,3

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 10.7 km (79%) / 2.9 km (21%)

Rojci

Vele Mukle

Symbol

Markovac

5.

Tar (13.6 km)

Rogovići

146

15.

Km

Markovac

194

Turkovica - Badavca

316

Funtana

9. 10.

5.6 8.1

65 93

Symbol

11.

8.8

98

12.

10.5

79

V. Stancija

13.

12.9

59

Šanta Šaba

Vrsar

14.

14.7

39

Moškateji

Vrsar

15.

15.2

47

Boveda

16.

15.7

48

Boveda

17.

16.4

34

18.

18.5

31

Fratrije

Kapetanova Štancija Crljenka aerodrom Vandalan

Finida

Velike njive

19.

20.1

11

Crlenki Funtana

Finida

20.

22.6

28

Vrsar

www.istra.com www.istria-bike.com

7.4

6.

15.

2,1

13,2

10

Tisak | Stampa | Print | Druck Kerschoffset, Zagreb, 2011

9.

39

9

199

210

16.8

2.9

9.9

2.

12.

0.1

Symbol

Fotografije | Fotografie | Photo credits | Fotos Arhiv | Archive | Archiv | Archivio TZ Istra, TZ Poreč, TZ Vrsar, TZ Funtana, TZ Vižinada, TZ Kaštelir-Labinci, TZ Tar-Vabriga

Rogovići

18.

5.

14.

Uvala Marina Puntica Jerković Červar Porat Uvala Marina Uvala Marina

Višnjan

1.

Naslovnica | Copertina | Cover page | Titelseite Digitel, Zagreb

142

164

36

Vabriga

67

235

Funtana

Koncept i dizajn | Idea e allestimento grafico Concept and design | Konzept und Gestaltung Studio Sonda, Poreč

12.3

6.5

2.7

8.5

0,3

11

Urednik | Redattore | Editor | Redakteur Martin Čotar

13.

8.

4.

13.

1.

Km

0

Suradnici na projektu | Collaboratori al progetto Project collaborators | Projekt Miratbeiter Vesna Ivanović

šumski put

15.8

71

Vabriga

Symbol

0.

Za nakladnika | Per l’editoriale | For the publisher | Für den Herausgeber Nenad Velenik, Natalija Vugrinec

107

17.

1.5

62

Turistička zajednica Istarske županije | Ente per il turismo dell’Istria | Istria Tourist Board | Tourismusverband Istrien Pionirska 1, HR-52440 Poreč, Croatia T. +385 (0)52 452 797 F. +385 (0)52 452 796

11.3

4.3

3.

Vabriga ulaz naselje

8.4

Km

Symbol

Upravni odjel za turizam Istarske županije | Assessorato al turismo della Regione istriana | Department of the Region of Istria | Verwaltungsbüro für Fremdenverkehr der Region Istrien

12.

7.

89

12.

TZ Tar-Vabriga T. +385 (0)52 443 250, F. +385 (0)52 443 570 tzm-tar-vabriga@t-com.hr, info@istria-tar-vabriga.com www.tar-vabriga.com

11.

3.1

1

Vabriga

TZ Kaštelir-Labinci T. +385 (0)52 463 140, F. +385 (0)52 463 141 info@istria-kastelirlabinci.com, www.tz-kastelirlabinci.hr

Kaštelir Krančići

6.

2.

Tar- glavna cesta Vabriga ulaz naselje

66

Km

Symbol

TZ Vižinada T. +385 (0)52 446 110, F. +385 (0)52 446 424 info@istria-vizinada.com, www.vizinada.hr

237

2.5

100

8.2

Km

Symbol

TZ Funtana T. +385 (0)52 445 119, F. +385 (0)52 445 124 info@funtana.com, www.funtana.com

0.3

5.

0.6

11.

Km

TZ Vrsar Rade Končara 46, HR - 52450 Vrsar, Croatia T. +385 (0)52 441 359, 441 187, F. +385 (0)52 441 187 tzo.vrsar@pu.t-com.hr, www.infovrsar.com

1.

12.5

1.

Tar- centar

Symbol

TZ Poreč Zagrebačka 9, HR- 52440 Poreč, Croatia T. +385 (0)52 451 293, F. +385 (0)52 451 665 info@to-porec.com, www.to-porec.com

10.

14.

117

Km

Turističke zajednice | Enti per il turismo | Tourist Boards | Tourismusverband

Kaštelir centar

223

0

Symbol

Symbol

238

2

0.

Km

Symbol

122 Staza Baredine

0

8.5

Km

Nakladnik | Editore | Publisher | Herausgeber

1/5

0.

4.

1/5

Funtana (7.5 km)

Km

Tadini Mekiši

161 Staza Karcavela

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 38 km (92.68%) / 3 km (7.32%)

Symbol

248

2/5

Poreč (41 km)

Vrijeme vožnje, Tempo di guida, Riding time, Fahrzeit: 1:15 h

1.1

142 Staza sv. Maura

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 16.7 km (68.16%) / 7.8 km (31.84%)

Najniža točka, Punto minimo, Lowest point, Niedrigster Punkt: 96 m

3.

2/5

131 Zvjezdana staza

Višnjan (24.5 km)

Najviša točka, Punto massimo, Highest point, Höchster Punkt: 250

246

2/5

121 Staza Bombusel

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 9.5 km (59%) / 11 km (41%)

Visinska razlika, Dislivello, Altitude, Höhenunterschied: 280 m

0.7

POREČ • Glanz vergangener Zeiten: Marafor in Porec, das romanische “Haus der zwei Heiligen”, strahlende Mosaike der Euphrasius-Basilika; die Euphrasius • Basilika ist seit 1997 UNESCOWeltkulturerbe • Urlaubsparadies: Plava und Zelena Laguna • Sv. Lovrec • Sakrale Schätze und Fresken in der Pfarrkirche des Hl. Martin Višnjan • das Städtchen, das die Sterne berührt VRSAR • Auf Casanovas Spuren: Mediterrane Romantik in Vrsar • Flug über 18 Inselchen des Archipels von Vrsar• Höhle des Einsiedlers: die Höhle des Hl. Romuald oberhalb des Limfjordes • Zauberwald: Kontija • Das Benediktiner-Kloster des Hl. Michael in Kloštar

Tar (19.6 km)

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 3.9 km (23%) / 13 km (77%)

2.

Highlights:

POREČ • The splendour of the past: Marafor and the Romanesque ”House of the two Saints” in Poreč • The glittering mosaics of the Euphrasian Basilica was put on the UNESCO World Heritage List in 1997 • A paradise for tourists: Plava Laguna and Zelena Laguna • St. Lovreč The sacral treasure and frescoes of the St. Martin Parish Church • Višnjan Little town tied with the stars • VRSAR • Following the steps of Casanova: The Mediterranean romance of Vrsar • A panorama flight over 18 islets: The archipelago of Vrsar • The eremite’s shelter: The cave of St. Romuald above Lim Channel • The magical forest: Kontija • Kloštar - The Benedictine monastery of St. Michael

Asfalt/ Makadam, Asfalto/ Sterrato, Asphalt/ Macadam, Asphalt/ Schotterweg: 14 km (46%) / 16.2 km (54%)

Kaštelir - centar (16.9 km)

Babići Tadini

Highlights:

PARENZO • Il splendore dei tempi passati: la piazza Marafor di Parenzo, la ”Casa dei due santi” • I luccicanti mosaici della basilica Eufrasiana; il complesso dell’Eufrasiana dal 1997 e’ inserito sulla lista del patrimonio culturale protetto mondiale dell’UNESCO • Il paradiso turistico: le Plava (blu) e Zelena (verde) lagune • S. Lorenzo del Pasenatico il tesoro sacro e gli affreschi della chiesa parrocchiale di S. Martino • Visignano - la citta’ che tocca le stelle ORSERA • Sulle tracce di Casanova: il romanticismo Mediterraneo di Orsera • Il volo sopra i 18 isolotti dell’arcipelago di Orsera: l’aeroporto Crljenka • L’alloggio dell’eremita: la cava di S. Romualdo sopra Lemme • La foresta incantata: Kontija • Il monastero benedettino di S. Michele - Kloštar

Vižinada (30.2 km)

111 Stari rimski put

Km

Cosa vedere:

POREČ • Sjaj minulih vremena: Marafor, romanička “Kuća dva sveca” • Blještavi mozaici Eufrazijeve bazilike: kompleks Eufrazijane upisan je 1997. na UNESCO-ov popis zaštićenih spomenika kulturne baštine • Turistički raj: Plava i Zelena laguna Sv. Lovreč • sakralno blago i freske Župne crkve sv. Martina Višnjan • Gradić koji dotiče zvijezde VRSAR • Casanovinim stopama: mediteranska romantika Vrsara • Panoramski let iznad 18 otočića Vrsarskog arhipelaga • Pustinjakova izba: Romualda, Limski kanal • Čarobna šuma: Kontija • Benediktinski samostan: sv. Mihovil, Kloštar

IMPRESSUM

POREČ

Bike & Bed • Ines & Hans Driesen, Tar Bike hotels • KAŠTEL, Motovun • Pical, Poreč • Valamar Diamant, Poreč • Laguna Parentium, Poreč • FILIPINI, Poreč • Valamar Club Tamaris, Tar • Valamar Pinia, Poreč

info@istra.com | www.istra.com

Turistička zajednica Istarske županije Istria Tourist Board Tourismusverband Istrien Ente per il Turismo dell’Istria

Istra Bike

POREČ VRSAR FUNTANA TAR VIŽINADA KAŠTELIR

www.istria-bike.com

www.istra.com

Istra Bike

Atrakcije:


101 121 122 123

111, 112

131

HR IT

141 142 143

161 162 163

171

Staze su na terenu međusobno povezane i označene. Tutte le piste sono interconnesse e adeguatamente segnalate.

EN

Trails are interconnected and marked at the site.

DE

Die Radwege sind miteinander verbunden und mit Schildern gekennzeichnet.

START

101

Vižinada

111

Stari rimski put

112

Sv. Mihovil pod Zemljom

121

Staza Bombusel

122

Staza Baredine

123

Tar via 111 - Kaštelir

131

Zvjezdana staza

141

Maximus agri

142

Staza sv. Maura

143

Eufraziana

161

Staza Karcavela

162

Staza Faragude

163

Staza Festigia

171

Casanovina staza

Istra Bike: Poreč/Vrsar/Funtana  

Tar - Kaštelir - Labinci - Vižinada - Poreč - Funtana - Vrsar_EN

Istra Bike: Poreč/Vrsar/Funtana  

Tar - Kaštelir - Labinci - Vižinada - Poreč - Funtana - Vrsar_EN

Advertisement