Page 113

om de kan få deres liv til at fungere med en meget ændret hverdag.” ”Flere undersøgelser har i tidens løb vist, at pårørende ofte føler sig overset. I Mammaambulatoriet forsøger vi i meget høj grad at inddrage dem.Vi snakker ofte med de pårørende om, hvorvidt de har opsøgt hjælp eller måske oplever at have brug for det. Nogle efterspørger muligheden for at tale med en psykolog, og vi har gode erfaringer med at henvise vores patienter og pårørende til Kræftens Bekæmpelses rådgivning her i Vejle.” Anni Jungdal har, sammen med lektor Birthe D. Pedersen, Enhed for sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, stået bag en undersøgelse med afsæt i et ønske om også at holde de pårørende i fokus. Formålet med undersøgelsen var at undersøge den støtte og omsorg, der opleves i forhold til de pårørende i forløbet i Mammaambulatoriet, set både fra de pårørendes og sygeplejerskernes perspektiv. Undersøgelsen var baseret på fokusgruppeinterviews med henholdsvis pårørende og sygeplejersker. De pårørende blev spurgt om deres oplevelser i relation til den omsorg og støtte, de fik i Mammaambulatoriet, og om de fik den støtte,

de syntes, de havde brug for. Sygeplejerskerne blev spurgt om de reaktioner, de havde set hos de pårørende, og hvordan de havde ydet omsorg og støttet. Undersøgelsens konklusion viste blandt andet, at pårørende oplever det som betydningsfuldt at blive set og hørt, at være medinddraget fra diagnosetidspunktet, og at der er tid og ro til samtalerne. Undersøgelsens samlede resultater skal bruges til at blive endnu bedre til at tage sig godt af de pårørende, som ses som en vigtig ressource for patienter med brystkræft. 111

Profile for Mannov A/S

I starten græd vi bare  

12 personlige fortællinger om at være tæt på en kvinde med brystkræft

I starten græd vi bare  

12 personlige fortællinger om at være tæt på en kvinde med brystkræft

Advertisement