__MAIN_TEXT__

Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ Yücel AKDEMIR İSMMMO Başkanı

Dr. Gülsüm ÖKSÜZÖMER YILMAZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuat Danışmanı


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ

ÖNSÖZ

D

eğerli Meslek Mensubumuz, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı üzerinde yapılan son düzenlemeler ile hazırlanması gereken yasal belge ve ekler konusunda meslek mensuplarımızın bilgilendirilmesi amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. İşçi ve işveren ilişkilerinin hukuki boyutunu Sosyal Güvenlik Kurumlarınca düzenlenmesi gereken matbu evraklara konu

02.01.2018

olacak olan hesaplamaların yer aldığı “MESLEK MENSUBUNUN NOT DEFTERİ ” isimli bu çalışmayı hazırlayarak meslek mensuplarının hizmetine sunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir’e ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuat Danışmanı SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’a teşekkür ederiz. Orhan SARIGENE İSMMM Oda Sekreteri


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ İÇİNDEKİLER 4 2018 Yılı Asgari Ücret 4 2018 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri 4 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 4 AGİ Dahil Asgari Ücretler 4 AGİ Hesaplamasına İlişkin Tablo 4 SGK Üç Yeni Teşvik Uygulaması 4 Zorunlu Arabuluculuk 4 2018 Yılında Zorunlu BES’e Dahil Olanlar 4 Meslek Kodu Uygulamasında Cezalı Dönem 4 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 4 2018 Yılı Mali Takvimi


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ 2018 YILI ASGARI ÜCRET 2018 yılı asgari ücret açıklandı. Asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.

ASGARI ÜCRET 2018 YASAL KESINTILERI (01.01.2018 - 31.12.2018) • Brüt Ücret

2.029,50 TL

• Sigorta Primi İşçi Payı • İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı • Gelir Vergisi Matrahı • Damga Vergisi

578,59 TL

284,13 TL

• Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

20,30 TL

152,21 TL

1.725,08 TL

• Gelir Vergisi

• Kesintiler Toplamı

258,76 TL

• NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12  TL

15,40 TL

ASGARI ÜCRETIN İŞVERENE MALIYETI 2018 • Asgari Ücret • SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

2.029,50 TL 314,57 TL

• İşveren İşsizlik Sigorta Fonu • İşverene Toplam Maliyeti

40,59 TL 2.384,66 TL


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ ASGARI ÜCRET 2018 AGİ DAHIL NE KADAR? Medeni Durum

Aylık Tutar

1.603,12 TL

1.633,57 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)

1.656,40 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)

1.679,23 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)

1.709,67 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)

1.709,67 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)

1.709,67 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)

1.603,12 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)

1.625,95 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)

1.648,79 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)

1.679,23 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)

1.694,45 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)

1.709,67 TL

• AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2018 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO Medeni Durum

Aylık Tutar

• Bekar 152,21 TL • Evli eşi çalışmayan 182,66 TL • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

205,49 TL

• Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

228,32 TL

• Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

258,76 TL

• Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

258,76 TL

• Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

258,76 TL

• Evli eşi çalışan 152,21 TL • Evli eşi çalışan 1 çocuklu

175,04 TL

• Evli eşi çalışan 2 çocuklu

197,88 TL

• Evli eşi çalışan 3 çocuklu

228,32 TL

• Evli eşi çalışan 4 çocuklu

243,54 TL

• Evli eşi çalışan 5 çocuklu

258,76 TL


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ SGK ÜÇ YENI TEŞVIK UYGULAMASI Ülkemizde 17 ayrı SGK teşviki uygulanıyor. 1 Ocak 2018 itibariyle bunlara üç yeni uygulama daha eklendi. 687 sayılı KHK kapsamında uygulanan sigorta primi işçi ve işveren payı desteği, 2018 yılında da devam edecek. İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden

ödemeye devam edecek. Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımlarını sağlamak adına 18-25 yaş arası gençlere, kadınlara ve engellilere bu teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacak. İş başı eğitim programının süresi bilişim, imalat ve enerji sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Diğer sektörler için bu süre yine 3 ay olarak devam edecek.

ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASI 2018 itibariyle işçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümünde doğrudan yargı yoluna başvurmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale geldi.. sadece iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat, tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvurma

şartı aranmayacak. Ayrıca sigortasız çalıştırılan kişiler de arabulucuya başvurmaksızın doğrudan hizmet tespit davası açabilecek. Bunun dışındaki ücret alacağı, kıdem, ihbar vb. tazminat alacağı ve işe iade talebiyle doğrudan dava açılamayacak, önce arabulucuya başvurulacak.


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ 50 – 99 ARASI ÇALIŞANI OLAN IŞYERLERINDE ZORUNLU BES 01.01.2018 DE KAPSAMA GIRIYOR 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle, işyeri çalışan sayısına bağlı olarak kademeli şekilde Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılım zorunlu hale geldı. Buna göre; 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017’de,  250 ila 1000 çalışanı bulunan işyerleri 1 Nisan 2017’de, 100 ila 249 çalışanı olan işyerleri 1 Temmuz 2017’de,  50 ila 99 çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2018’de,  10 ila 49 çalışanı olan işyerleri 1 Temmuz 2018’de, 5 ila 9 çalışanı olan işyerleri ise 1 Ocak 2019’dan itibaren, zorunlu BES kapsamına girmektedir. Dolayısıyla 50 ila 99 arası çalışanı olan işyerlerinde, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintisi başlayacak. Çalışan sayısı hesabında aynı işverene bağlı Türkiye genelindeki tüm çalışanlar dikkate alınıyor.


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ 01.01.2018’TE MESLEK KODUNA IDARI PARA CEZASI UYGULAMASI GELIYOR Uygulama her ne kadar 2012 yılında başlasa da şimdiye kadar meslek kodunu hatalı bildiren işverenlere herhangi bir ceza uygulanmıyordu. Fakat 2018’ten itibaren, sigortalıların işyerinde

fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve koduyla bildirilmemesi halinde, gerçeğe aykırı bildirilen her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri (203 TL) tutarında idari para cezası uygulanacak.

MUHTASAR VE PRIM HIZMET BELGESI Muhtasar beyanname ile aylık prim hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasının kapsamında Kırşehir’de pilot olarak yürütülen uygulama, 1 Ocak 2018 itibariyle Amaysa, Bartın

ve Çankırı illerinde de başlayacak. Uygulamanın tüm ülke geneline yaygınlaştırılması ise 1 Temmuz 2018’de gerçekleşecek.

MUHTASAR AYLIK PRIM HIZMET BEYANNAMESI YÜRÜRLÜLÜK TARIHLERI • 01.06.2017 Kırşehir • 01.01.2018 Amasya, Bartın, Çankırı • 01.07.2018 Diğer İllerimiz


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ HİZMET SÜRESİ

YILLIK İZİN SÜRESİ

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar

14 İş Günü

5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

20 İş Günü

15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar

26 İş Günü

Aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Düzenleme gereğince aynı işverene bağlı çalışma süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Eğer 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük işçi iseniz, yıllık ücretli izin süreniz en az 20 gün olmalıdır. İşvereninizin işyerinizde çalışan tüm işçilerin yıllık izinlerini gösterir bir kayıt tutma zorunluluğu vardır. Bu kayıtlar yıllık izin defteri şeklinde düzenlenebileceği gibi kartoteks / A4 klasör biçiminde de tutulabilir.


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN PRİM VE VERGİ AÇISINDAN İŞVERENE OLAN MALİYETİ 2018 yılı AYLIK (TL) BRÜT ÜCRET

2.029,50

TOPLAM VERGİ TUTARI

121,95

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

304,43

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

284,13

NET ÜCRET

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

20,30

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

314,57

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

40,59

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

1.725,07

1.603,12

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

258,76

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152,21

TOPLAM VERGİ TUTARI

121,95

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

106,55

TOPLAM PRİM TUTARI

659,59

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

15,40

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

781,54

- Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır. - Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır

2.384,66


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ 01/2018 EKSİK GÜN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 2018 Ocak ayı tarihinden itibaren uygulanmak üzere eksik gün bildiriminde kullanılan belgelerde yenileme yapılmıştır. Bilindiği üzere, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık

prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmıyor. Ancak 10’dan az sigortalı çalıştırılan işyerlerinde eksik gün bildiriminde bulunulması zorunlu olup 01/2018 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler önem taşımaktadır.

SGK’ya Verilmesi Gereken Belgeler a) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ( Ocak /2018 tarihinden itibaren ücretsiz izin belgelerinde hem işverenin hem de sigortalının imzası bulunması zorunludur)

b) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, c) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, d) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler, e) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ İstenilmesi Halinde İbraz Edilecek Belgeler a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, b) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge c) Gözaltı ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, d) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

e) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, f) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, g) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, h) Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler. Söz konusu belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanması gerekiyor. Aksi halde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK tarafından re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler tahsil olunur.


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ Uygulanacak İdari Para Cezaları Ek belgelerin düzenlenmediğinin tespit edilmesi ve SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda, • Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla, • Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, • Aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ O C A K 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

Ş U B AT 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 23.01.2018 • Aralık/

4 14.02.2018 • 2017/

Vergisi Beyanı

4. Dönem Geçici Vergi

4 26.02.2018 • Ocak

Beyanı

/ 2018 Ait Muhtasar,

4 19.02.2018 • 2017 /

Damga Vergisi ve KDV

4. Dönem Geçici Vergi

ödemesi

Ödemesi

4 28.02.2018 • Basit

4 23.02.2018 • Ocak

Usul GV 1. Taksit

/2018 Muhtasar

Ödemesi

Bey. & APHP (SGK)

4 28.02.2018 •

ve Damga V. Beyan

Ocak/2018 SGK

Verilmesi

Primlerinin Ödenmesi

4 26.02.2018 •

4 28.02.2018 •

Ocak/2018 Ait KDV

Ocak /2018 Ba - Bs

Beyanı

Formlarının Verilmesi

2017 Aylık ve 3 Aylık (10-11-12.Ay) Muhtasar Bey.& APHP (SGK) ve Damga V. Beyan Verilmesi 4 24.01.2018 • Aralık/ 2017 KDV Beyanı 4 26.01.2018 • Aralık/ 2017 Aylık ve 3 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi 4 31.01.2018 • 2017 Yılına Ait A.Ş Yönetim Kurulu KARAR Defterinin Kapanış Tasdiki son günü

(TTK’a göre) 4 31.01.2018 • 2017 Yılı Defterlerinin 2018 yılında da kullanılmasına devam edilmesi için ; Ara tasdiki son günü 4 31.01.2018 • Aralık/2017 SGK Primlerinin Ödenmesi 4 31.01.2018 • Aralık/2017 Ba - Bs Formlarının Verilmesi 4 31.01.2018 • İSMMMO 2018 YILI MAKTU AİDAT ÖDEMESİ

4 26.02.2018 • Basit

Usul 2017 Yıllık Gelir


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ M A R T 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

N I S A N 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 23.03.2018 •

4 31.03.2018 • GELİR

4 24.04.2018 • Mart/

Damga Vergisi ve KDV

Şubat/2018 Muhtasar

VERGİSİ (Gerçek Usul)

2018 Aylık ve 3 Aylık

ödemesi

Bey.& APHP (SGK)

1.Taksit Ödemesi

(1-2-3. Ay) Muhtasar

4 30.04.2018 • 2017

ve Damga V. Beyan

4 31.03.2018 •

Bey.& APHP (SGK)

YILI KURUMLAR

Verilmesi

Şubat/2018 SGK

ve Damga V. Beyan

VERGİSİ Ödemesi

4 26.03.2018 • Şubat/

Primlerinin ödenmesi

Verilmesi

4 30.04.2018 • Mart /

2018 Ait KDV Beyanı

4 31.03.2018 •

4 24.04.2018 •

2018 SGK Primlerinin

4 26.03.2018 • 2017

Şubat/2018 Ba - Bs

Mart/2018 Ait KDV

ödenmesi

YILI, YILLIK GELİR

Formlarının Verilmesi

Beyanı

4 30.04.2018 •

Vergisi (Gerçek Usul)

4 25.04.2018 • 2017 Yılı

Mart/2018 Dönemi

Beyanı

KURUMLAR VERGİSİ

Ba - Bs Formlarının

4 26.03.2018 •

Beyannamesinin

Verilmesi

Şubat/2018 Ait

Verilmesi

Muhtasar , Damga

4 26.04.2018 •

Vergisi ve KDV

Mart/2018 Aylık ve

ödemesi

3 Aylık Muhtasar,


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ M AY I S 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

H A Z I R A N 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 14.05.2018 • 2018/1.

Damga Vergisi ve KDV

4 25.06.2018 •

4 30.06.2018 • Mayıs

Dönem Geçici Vergi

ödemesi

Mayıs/2018 Muhtasar

/ SGK Primlerinin

Beyanı

4 31.05.2018 • Nisan/

Beyanname & APHP

ödenmesi

4 17.05.2018 • 2018/1.

SGK Primlerinin

(SGK) ve Damga Vergisi

4 30.06.2018 • Basit

Dönem Geçici Vergi

ödenmesi

Beyannamesi Verilmesi

Usul 2. Taksit Ödemesi

Ödemesi

4 31.05.2018 • Vergi

4 25.06.2018 •

4 30.06.2018 • Mayıs

4 23.05.2018 •

Levhalarının Elektronik

Mayıs/2018 Ait KDV

/ 2018 Ba - Bs

Nisan/2018 Muhtasar

Ortamda Alınmasının

Beyanı

Formlarının Verilmesi

Bey.& APHP (SGK)

SON GÜNÜ

4 26.06.2018 •

ve Damga V. Beyan

4 31.05.2018 •

Mayıs/2018 Muhtasar ,

Verilmesi

Nisan/2018 Ba - Bs

Damga Vergisi ve KDV

4 24.05.2018 •

Formlarının Verilmesi

ödemesi

Nisan/2018 Ait KDV

4 31.05.2018 •

4 30.06.2018 • 2017

Beyanı

İSMMMO NİSPİ AİDAT

Yılı YEVMİYE Defterinin

4 28.05.2018 •

BİLDİRİMİ ve 1. TAKSİT

TTK‘a göre Kapanış

Nisan/2018 Muhtasar ,

ÖDEMESİ

Tasdiki SON GÜNÜ


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ T E M M U Z 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

A Ğ U S T O S 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 25.07.2018 •

ödenmesi

4 14.08.2018 • 2018/2.

Muhtasar , Damga

Haziran/2018 Aylık

4 31.07.2018 • Gelir

Dönem Geçici Vergi

Vergisi ve KDV

ve 3 Aylık (4-5-6. Ay)

Vergisi Mükelleflerinin

Beyanı

ödemesi

Muhtasar Bey.& APHP

2.Taksit Vergi Ödemesi

4 17.08.2018 • 2018/2.

4 31.08.2018 • Temmuz

(SGK) ve Damga V.

4 31.07.2018 • Haziran

Dönem Geçici Vergi

/ 2018 SGK Primlerinin

Beyan Verilmesi

/2018 Dönemi Ba - Bs

Ödemesi

ödenmesi

4 25.07.2018 •

Formlarının Verilmesi

4 27.08.2018 •

4 31.08.2018 • Temmuz

Haziran/2018 Ait KDV

Temmuz/2018 Aylık

/ 2018 Ba - Bs

Beyanı

Muhtasar Bey.& APHP

Formlarının Verilmesi

4 26.07.2018 •

(SGK) ve Damga V.

Haziran/ 2018 Aylık

Beyan Verilmesi

/ 3 Aylık Muhtasar,

4 27.08.2018 •

Damga Vergisi ve KDV

Temmuz/ 2018 Ait KDV

ödemesi

Beyanı

4 31.07.2018 • Haziran

4 27.08.2018 •

/SGK Primlerinin

Temmuz/ 2018 Aylık


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ E Y L Ü L 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

E K I M 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 24.09.2018 •

4 30.09.2018 •

4 23.10.2018 •

ödenmesi

Ağustos/2018 Aylık

Ağustos /2018 Ba - Bs

Eylül/2018 Aylık ve

4 31.10.2018 •

Muhtasar Bey.& APHP

Formlarının Verilmesi

3 Aylık (7-8-9.Ay)

Eylül / 2018 Ba - Bs

(SGK) ve Damga V.

Muhtasar Bey.& APHP

Formlarının Verilmesi

Beyan Verilmesi

(SGK) ve Damga V.

4 31.10.2018 •

4 24.09.2018 •

Beyan Verilmesi

İSMMMO NİSPİ AİDAT

Ağustos/2018 Ait KDV

4 24.10.2018 •

2.TAKSİT ÖDEMESİ

Beyanı

Eylül/2018 Ait KDV

4 26.09.2018 •

Beyanı

Ağustos/2018 Aylık

4 26.10.2018 •

Muhtasar, Damga

Eylül/2018 Aylık /

Vergisi ve KDV

3 Aylık Muhtasar,

ödemesi

Damga Vergisi ve KDV

4 30.09.2018 • Ağustos

ödemesi

/ 2018 SGK Primlerinin

4 31.10.2018 • Eylül /

ödenmesi

2018 SGK Primlerinin


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERİ K A S I M 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

A R A L I K 2 0 1 8 M A L I TA K V I M I

4 14.11.2018 • 2018/3.

Muhtasar, Damga

4 24.12.2018 •

4 31.12.2018 • Kasım

Dönem Geçici Vergi

Vergisi ve KDV

Kasım/2018 Aylık

/ 2018 Ba - Bs

Beyanı

ödemesi

Muhtasar Bey.& APHP

Formlarının Verilmesi

4 19.11.2018 • 2018/

4 30.11.2018 • Ekim /

(SGK) ve Damga V.

4 31.12.2018 • 2019

3. Dönem Geçici Vergi

2018 SGK Primlerinin

Beyan Verilmesi

Yılında Kullanılacak

Ödemesi

ödenmesi

4 24.12.2018 •

Yasal Defterlerin

4 23.11.2018 •

4 30.11.2018 •

Kasım/2018 Ait KDV

Tasdiki’nin SON GÜNÜ

Ekim/2018 Aylık

Ekim / 2018 Ba - Bs

Beyanı

Muhtasar Bey.& APHP

Formlarının Verilmesi

4 26.12.2018 •

(SGK) ve Damga V.

Kasım/2018 Aylık

Beyan Verilmesi

Muhtasar, Damga

4 26.11.2018 •

Vergisi ve KDV

Ekim/2018 Ait KDV

ödemesi

Beyanı

4 31.12.2018 • Kasım /

4 26.11.2018 •

2018 SGK Primlerinin

Ekim/2018 Aylık

ödenmesi


MESLEK MENSUBUNUN

NOT DEFTERÄ°

m

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m

Profile for Istanbul SMMM Odası

Meslek Mensubunun Not Defteri 2018  

Meslek Mensubunun Not Defteri 2018