Page 71

100

20

50

Der dest-i Ali

Der dest-i Nefise

Der dest-i Lifoti, ve Litan ve

Beşe

Hatun

Dimitraki

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i bağ

Guruş

Guruş

Guruş

30

30

400

Der dest-i Frekür Tofili

Der dest-i Dori Nasrâniye

Der dest-i Melkon

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i dükkân

zimmî

ve şerbethane

ba istiglâl-i hane

Guruş

Guruş

Guruş

100

140

100

Der dest-i Macaroğlu zevcesi

Der dest-i dülger Haçoğlu

Der dest-i Meryem Nasrâniye

ba istiglâl-i hane

Sahak

ba istiglâl-i hane

ba istiglâl-i bağ Guruş

Guruş

Guruş

150

230

100

Der dest-i

Ez-zimem

İkiz Mustafa

Ceman__________________________________________

ba istiglâl-i bağ

Guruş

200

1,650 para

yalnız bin altı yüz elli guruş

19

ve on dokuz paradır

Cust hasb-el mu’tad ve ene-l fakir ileyhi’an yeddin El-Hac Halil el-kaadî bi Medine-i Üsküdar Gufire lehu (mühür): Halil eleysallahü bi kâfe abdihi

Mescidin Yıllık Hesab Hulâsasının Şimdiki Muhasebe Usulüne Göre Açıklaması Üsküdar’da Hace Hasna Hatun mahallesindeki Mescid-i Şerif Vakfının ,mütevelli Hafız Ali Efendi tarafından hazırlanmış bulunan, hicrî 1197 senesine (M.7.12.1782-25.11.1783 devresine) ait Gelir ve Gider Hesabı ile yıl sonu Malî Durum Tablosu

Malicozum41  
Malicozum41