Page 55

Tablo ( 1 ) deki verileri yorumlayacak olursak, karşımıza ilginç veriler çıkmaktadır. Kamu kesimi işyerleri 1994 yılında bir sıçrama yapmasına mukabil, bu yıldan sonra tedrici olarak gerilemeye başlamıştır. Özel sektör işyerleri ise dengeli olarak artmaya başlamıştır. Bunun nedenlerine geçmeden önce aynı yıllarda işyerlerinde çalışan işçi sayılarını da bilmekte yarar bulunmaktadır. TABLO 2- MUHTELİF YILLARDA SİGORTALI SAYILARI KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KADIN

1987

813.704

2.065.221

2.878.925

260.700

2.818.225

1988

886.155

2.253.916

3.140.071

303.919

2.836.152

1989

963.006

2.308.007

3.271.013

328.500

2.942.513

1990

966.875

2.479.827

3.446.502

376.802

3.069.700

1991

991.832

2.606.483

3.598.315

360.037

3.237.366

1992

1.055.338

2.141.364

3.796.702

387.037

3.409.665

1993

1.070.122

2.899.480

3.976.202

405.575

3.570.627

1994

1.059.163

3.143.453

4.202.616

418.122

3.784.049

1995

906.563

3.504.181

4.410.744

361 .568

4.049.176

1996

902.716

3.721.614

4.624.330

470.327

4.154.003

YILLAR

ERKEK

Baz olarak 1996 yılını ele alacak olursak bununla ilgili sağlıklı bilgilere ulaşmak için, bu yılki sigortalıların kazançlarına ilişkin tablonun tetkikinde yarar bulunmaktadır. TABLO 3- 1996 YILI YERİ, SİGORTALI SAYILARI VE PRİME ESAS ORTALAMA GÜNLÜK KAZANÇ PRİME ESAS İŞYERİ SAYISI KAMU

24.773

ÖZEL

SİGORTALI SAYISI

GÜNLÜK KAZANÇ

902.716

765.106

734.569

3.721.616

686.022

TOPLAM

759.342

4.524.330

722.689

DAİMİ

624.818

3.861.012

730.357

GEÇİCİ

134.524

783.918

677.139

ERKEK

4.154.003

723.091

KADIN

470.327

718.988

4.624.330

722.689

TOPLAM

Malicozum41  
Malicozum41