Page 50

6. Yukarıda bahis konusu edilen, Ankara Altıncı İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilen tarihsiz yazının son kısımlarında: "Öte yandan , 11.06.1990 tarihli Yönetmeliğin 23/h bendinde yer alan ibarenin bir takım tartışmalara sebep olması nedeniyle, bu bent Bakanlılığımızca en kısa zamanda değiştirilecektir." gibi bir ifade de mevcuttur. Bu ifade ne anlama gelmektedir.? Ben bu güne kadar kanunsuz uygulamayı sürdürüyorsam da, en kısa zamanda değiştireceğim demek değil midir? Bu ifade kanunsuz Uygulamanın ikrarı anlamına gelmiyor mu? Bu ifadeler resmi bir ağza yakışır durumda mıdır? Bakan adına imzalanmış yazılardaki bu gayri- ciddi ifadelere üzülmemek mümkün değildir. (MÜHÜR VERMEK) ifadesinden, parasını almak şeklinde bir anlam çıkaran olabiliyorsa, bana özür dilemek düşer. 7. Bakanlığın bu tutumu Yargı Kararları ile devamlı olarak iptal edilmekte olmasına rağmen uygulama devam etmektedir. Bu yanlış, hatalı ve gayri kanuni uygulamanın devam ettirilmesini ayrıca bir çok yargı kararına mukabil, devam ettirilmesini anlamak mümkün değildir. Bakanlığın değiştirilmesini düşündüğü husus için nasıl oluyor da, gayri kanuni olarak uygulama devam ediyor? Veya madde hükmü değiştirilecekse, niçin hiç bir işlem yapılmıyor? Kaldı ki, gene Bakanlığın önerileri ile müstakil olarak çalışmak üzere bir kurul oluşturulmuşsa, buna baskıyı arttırıcı hükümler uygulanması söz konusu olmamalıdır. Yönetmelik hükmü yerinde kalmalı: Bakanlık, tutumunu mevzuata uyulacak şekle getirmelidir.

Malicozum41  
Malicozum41