Page 47

Uygulamada, kredi kartları, kartı çıkaran kuruluşun bulunduğu ülkeye göre yerli ve yabancı kredi kartları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ülkemizde finans hizmetlerinin vergilendirilmesi yönünden, Katma Değer Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi olmak üzere iki dolaylı vergi bulunmaktadır. Gider Vergileri Yasası'nın 28'inci maddesine göre, banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Yasası'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne ait altında olursa olsun nakden ya da hesaben aldıkları paralar BSMV'ye tabi bulunmaktadır. (Bilindiği üzere KDV Yasası'nın 17/4-e maddesi ile BSMV kapsamına giren işlemler KDV'den istisna edilmiştir. Dolayısıyla, yerli kredi kartı çıkaran banka ve sigorta şirketlerinin, kredi kartı nedeniyle alıcı bulma, alıcının yaptığı alışveriş tutarlarını ödeme gibi hizmetler karşılığında, alışveriş bedelleri üzerinden aldıkları komisyonlar BSMV' ne tabi bulunmaktadır. Yabancı kredi kartı kuruluşları, Türkiye'deki çalışmalarını Türkiye'de yerleşik temsilcileri aracılığıyla sürdürmektedir. Kullanıcılara kredi kartlarının verilmesi, bedellerin ödenmesi işlemleri bu temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı çıkaran yabancı kuruluşların yasal ve iş merkezleri Türkiye'de bulunmadığından, bu kuruluşların kartı kabul eden işyerlerinden aldıkları komisyonlar BSMV'ne tabi değildir. Söz konusu komisyonlar K.D.V. 'ne tabi bulunmaktadır. Ancak yabancı kuruluşların Türkiye'de K.D.V. yükümlülüğü bulunmadığından, komisyon bedelleri üzerinden hesaplanacak K.D.V. nin bu kuruluşların Türkiye temsilcileri ya da yoksa anlaşmalı işyerleri tarafından sorumlu sıfatıyla (2 nolu K.D.V. Beyannamesi ile) ödenmesi gerekmektedir. Yabancı kuruluşların, Türkiye'de yerleşik (tam yükümlü) olması durumunda ise yapılan hizmetler nedeniyle aldıkları haralar BSMV' ne tabi, K.D.V. 'den istisna olacaktır. Bilindiği üzere, kredi kartıyla ATM' lerden (ya da Bankadan) nakitte çekilebilmektedir. Kart hamillerinin nakit çekmeleri, bankaya “Nakit Çekme Faizi” (ayrıca ücret) adı altında ödemede bulunma yükümlülüğünü doğurmaktadır. İşte, söz konusu faiz üzerinden banka, BSMV' den başka Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) da kesmektedir. Diğer bir deyimle, kredi kartıyla nakit çekilmesi durumunda, kart hamili ödediği faiz üzerinden % 10 oranında KKDF ve % 5 oranında BSMV ödeyecektir. (Çünkü kredi kartıyla nakit çekilmesi, çekilen tutarın tüketici kredisi olarak nitelenmesi sonucunu doğurmaktadır.) Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kart hamilinin kredi kartıyla nakit çekilmesinde taraf yalnızca Banka olmakta, üye işyerleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak, Banka tarafından müşterisine göndermiş olduğu aylık extralarda kartla yapılan tüm işlemler, işlem işlem gösterilmektedir. IV- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Kredi kartı uygulamasına hukuksal açıdan bakıldığında, kredi kartı ve harcama belgesi kavramları ile kredi kartının kullanılması ve ticari işletmeler tarafından kabul edilmesine ilişkin hükümler taşıyan sözleşmeler dikkati çekmektedir. Kredi kartı nakit ödeme yapmaksızın harcama olanağı sağlarken, harcama belgesi, üye işyerinde yapılan alışverişte kredi kartının kullanıldığını kanıtlamaya ve alacağın tahsiline yaramaktadır. Buna karşılık, kartı çıkaran kurum ile müşteri ve kartı çıkaran kurum da ticari

Malicozum41  
Malicozum41