Page 9

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan ve kamuoyunca Vergi Reform yasansı olarak takdim edilen vergi yasalarında değişiklik yapılmasını öngören tasan ile serbest meslek erbabının evanterine dahil bulunan binek otomobillerinin giderlerinin ve amortismanlarının yansının kayıtlara intikaline olanak sağlanması amaçlanmıştır. Eğer, tasarıdaki öneri gerçekleşirse bundan böyle serbest meslek erbabı envanterine dahil bulunan binek araçlarına ait giderlerin yansını kayıtlarına intikal ettirebilecektir. Serbest meslek erbabı, bilindiği üzere, mesleki kazançlarını Vergi Usul Yasası hükümlerine göre tutmak zorunda olduğu "Serbest Meslek Kazançları Defteri"ne göre belirler. Serbest meslek erbabı hayat standardı uygulaması açısından farklı bir durumla karşı karşıyadır. Bilindiği üzere serbest meslek erbabının hayat standardı temel gösterge rakamı asgari ücretin bir yıllık tutarının 2.8 katı olarak belirlenmektedir. Serbest meslek erbabının faaliyet alanı geniş ve ticari faaliyete göre yorucu ve yıpratıcı bir uğraş olarak görünmektedir. Bu alanda faaliyet gösterenlere veya uygulaması açısından hiç bir kolaylık tanınmadığı gibi aksine özellikle götürü diğer uygulamasında son derece tutucu bir tavır alınmıştır. 1992 yılı için tanınan aylık 25 bin liralık götürü gider indiriminin ekonomik koşullar dikkate alındığında hiç bir anlamı yoktur.

Malicozum19  
Malicozum19