Page 7

Değerli Meslektaşlarım, İlk kez ücret tarifemiz, zamanında yayınlandı ve ilk kez bu tarifenin bir Asgari Ücret tarifesi olduğu gerçeği olağanüstü gerçekleştirdiğimiz Başkanlar Toplantısı'nda tartışıldı ve sonuçlandı. Artık her meslek mensubumuzun reel ücretini kendi belirleyeceği, bu ücretin bir takım makamlarca onaylanarak "ASGARİ" bir değer değil üretimimizin bir karşılığı olacağı gerçeği gözler önüne serildi. Bir takım unsurlar bu konuyu anlatmakta güçlük çekseler de biz bunun bir süreç işi olduğunu herkesin her şeyi aynı anda algılamasının ve yorumlamasının güç olduğunu, biliyoruz. Mesleki politikalar üretmek, kurumsallaşma ve kimlik mücadelemizde hiçbir şeyi "ASGARİ" düzeyde kabul etmiyoruz. Muhasebe mesleğine duyulan ihtiyacı arttırmak için yeni alanların mücadelesi verilmelidir. Kısaca; a).Muhasebeciye olan güveni sağlamalıyız. b) Diyalog. uzlaşma ile sorunları çözmeli, kısır tartışmalardan kaçınmalı, kurumlarımıza sahip çıkmalıyız. c) Muhasebe mesleğine olan ihtiyacı artırarak, gelir getirici alanlar yaratmalıyız. Böylece, mesleğe ve meslektaşa olan ihtiyaçtan dolayı yeni alanların açılmasıyla çıkan pastanın paylaşımı artacak, meslektaşlarımızın ekonomik anlamda kalkınması sağlanacaktır. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, örgütlenmesini tamamlamış, 71 Odası, 700 yönetici, 40.000 meslek mensubu ve üç yıllık deneyimi olan bir kurumuz. Bu özelliğimizi iyi bilmeli, iyi özümlemeliyiz. Kurumlarımıza ve yöneticilerimize sahip çıkarak, birbirimizi motive etmeli, omuz verip güçlendirmeliyiz. Son olarak; Doğan çocuk emekleme devrini tamamlamış ayağa kalkmıştır. Hep beraber çocuğu yürütelim. 1993 yılının meslek politikalarıyla, medyanın gündemine girdiğimiz bir yıl olmasını içtenlikle diliyorum.

Malicozum19  
Malicozum19