Page 31

Ç-SONUÇ 1993 yılı için belirlenen hadler de, yukarıdaki 1984 yılı sonrası hadler gibi çelişkiler taşımaktadır. Bakanlar Kurulu, hadlerin belirlenmesinde yetkili kılındığı için, kâr oranlarını değiştirebilir, sektörler lehine hadlerde değişiklik yapabilir, ama madde lafzıyla çelişen oranları belirlemesi ne kadar doğru olur? Çözüm olarak ya Kanun Koyucu' nun Madde lafzını değiştirmesi ya da yeni hadlerin belirlenmesi sırasında madde lafzına uyulması gerekmektedir. (1) 83/7510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. (2) 88/13603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. (3) 90/ 1281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. (4) 91 /3898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. (5) 91 /3998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Malicozum19  
Malicozum19