Page 9

MALİ

ÇÖZÜM

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS Dar Mükellefi̇ yete Tâbi̇ Kurumlara Yapilan İthalat Komi̇ syonu Ödemeleri̇ ni̇ n Vergi̇ lendi̇ ri̇ lmesi̇ Levent BAŞAK

167

Sosyal Medya Üzeri̇ nden Yapılan Reklamların Vergi̇ lendi̇ ri̇ lmesi Alaattin DEMİR

183

Yeme İçme Hi̇ zmetleri̇ nde KDV Oranı Uygulaması Mehmet Burak TOPRAK

191

Yurt Dışına Yapılan Kiralama İşlemleri Hizmet İhracı Kapsamında Değerlendirilir mi? Hakan DEĞİRMENCİ

209

Özelge Yeni Bir Hüküm Tesis Edebilir mi? Tugay MANAV

217

Yabancı Para Cinsinden Şüpheli Alacakların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi Sedat ÖZEKEZ İnternette Ödenen Tıklama Bedellerinin (Reklam Giderleri) Gider Olarak Yazılması Salih ÇALAL Son Düzenlemeler Işığında Konkordato Talep Eden Şirketlerce Mahkemeye Sunulması Gereken Belgeler Mustafa YAVUZ

8

MAYIS - HAZIRAN

227

233

239

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı