Page 58

MALİ

ÇÖZÜM

Gülgün, Sabahettin (2015). “Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması: Kavram, Terminoloji ve Unsurları”, Vergi Sorunları Dergisi, 327, (2015):132-153. Gültekin, Mehmet (1979). “Vergilerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri”, Vergi Sorunları Dergisi, 2, (1979) :188-197. Güneş, Gülsen ve Barlass İrfan (2017). “Yeminli Mali Müşavirler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usulündeki Görev ve Yetkileri”, Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları, Ed. Funda Başaran Yavaşlar ve Tuğçe Karaçoban Güneş, Seçkin Yayınevi, (2017), 83-96. HM Revenue & Costums, Guidance from Anti-Avoidance Group, http:// webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/ aag-riskassessing.htm (Çevrimiçi), 3 Aralık 2018. Mucuk, İsmet (1989). Modern İşletmecilik, 4.b., İstanbul : Der Yayınları. Oktar, Ateş S. (2009). “Muhasebe Hileleri ve Bir Hukuka Uygunluk Sebebi”, Vergi Sorunları Dergisi, 249, (2009) : 7-14. Sancakdar, Oğuz ve Özelçi Aytaç M. (2017). “Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki Statülerinin İdare Hukuku Yönüyle İrdelenmesi”, Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları, Ed. Funda Başaran Yavaşlar ve Tuğçe Karaçoban Güneş, Seçkin Yayınevi, (2017) : 97-127. Saraçoğlu, Fatih (2005). İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumlaşma, Ankara : Turhan Kitabevi. Şanver, Salih (1968). “İşletme Vergiciliği”, İstanbul Üniversitesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 17, (1968): 61-84. Şenyüz, Doğan, Yüce Mehmet ve Gerçek Adnan (2012). Türk Vergi Sistemi, Bursa : Ekin Yayıncılık. Şişman, Bülent (2003). İşletmelerde Vergi Planlaması Yöntemleri, Ankara : Yaklaşım Yayıncılık, Tenker, Lütfullah (1969). İşletme İktisadı, Cilt:1, Ankara: Bilgi Basımevi. Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi), http://www.tdk.gov.tr, 2 Aralık 2018. Üyümez, M. Erkan (2016). “Vergi Mevzuatının Karmaşıklığı ve Uzlaşma Yöntemi Bağlamında Vergi Uyumunun Değerlendirilmesi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 8, (1) : 75-92.

MAYIS - HAZIRAN 2019

87

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı