Page 32

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 16: Toplam Maliyet Yöntemine Göre Örnek 3.2b Hesap Kalemleri

Gelir Tablosu A Şirketi Borç

Satış Gelirleri

Alacak

Gelir Tablosu B Şirketi Borç

Borç

140

Alacak

160

140

Borç

160

Alacak

300

Borç

Alacak

136 4

300

160

Konsolide Gelir Tablosu

160

4 140

Düzeltme Kayıtları

136 160

Dönem Karı/ Zararı Toplam

Alacak

136

Stoklardaki Değişim Malzeme Gideri

Gelir Tabloları Toplamları

4

4

300

140

164

136

164

140

164

164

Tablo 16’dan görüleceği gibi, A topluluk şirketinin gelir tablosunda 136 TL satış gelirine karşılık 140 TL tutarında malzeme gideri oluşmuştur. Söz konusu satış işlemi sonucunda 4 TL zarar meydana gelmiştir. B şirketinde ise 136 TL’ye alınan yarı mamuller için 24 TL daha harcanarak mamul hale getirilmiş ve söz konusu mamuller stoklanmıştır. Konsolidasyon düzeltme kayıtları çerçevesinde, 136 TL satış tutarı ve 4 TL tutarındaki zarar iptal edilmiştir. Ancak tekrar satmak amacıyla işlenen bu mamulün satışı yapılamamıştır. Toplam maliyet yöntemine göre konsolide gelir tablosunda 164 TL tutarında Hesap Kalemleri

Gelir Tablosu A Şirketi Borç

Satış Gelirleri Satılan Malın Maliyeti

Borç

Gelir Tabloları Toplamları

Alacak

Borç

136

Alacak

Borç

140

-

-

140

Konsolide Gelir Tablosu

Alacak

Borç

Alacak

136

140 4

140

Düzeltme Kayıtları

136

140

Dönem Karı/ Zararı Toplam

Alacak

Gelir Tablosu B Şirketi

140 4

4

140

140

140

-

-

malzeme tutarı giderleştirilmiş olup 164 TL tutarında mal stoklardaki değişim hesabı altında alacaklandırılarak muhasebeleştirilmiştir.

MAYIS - HAZIRAN 2019

33

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı