Page 201

MALİ

ÇÖZÜM

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (20.08.2013) 21152195-35-02-507 sayılı muktezası. İzmir: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Maliye Bakanlığı (26.04.2014). Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28983 sayılı) Maliye Bakanlığı (30.05.2008). 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26891 sayılı) Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı (08.07.2013) 18008620-130[ÖZG-201294]-62 sayılı muktezası. Mersin: Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı (05.07.2011) B.07.1.GİB.4.48.15.01KDV6-62 sayılı muktezası. Muğla: Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (18563 sayılı)

208

MAYIS - HAZIRAN

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı