Page 188

MALİ

ÇÖZÜM

bölümlerinde verilen hizmetlerin ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.” 2.1.2. % 18 Oranında KDV’ye Tabi Yeme-İçme Hizmetleri KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması” başlıklı (III/B-2.4) bölümünde açıklandığı üzere; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerlerde verilen hizmetler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlere 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15.07.2009 tarihinden itibaren genel oranda KDV uygulanmaktadır. Üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin dışındaki otel ve benzeri konaklama tesisleri bünyesinde yer alan lokantalarda aşağıdaki şekilde hareket edilecektir. - Lokantaya ilişkin olarak, konaklama tesisinden ayrı, birinci sınıf ruhsat ya da işletme belgesi alınmış ise buralarda verilen hizmetler % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır. - Lokantaya ilişkin ayrı bir ruhsat ya da işletme belgesi alınmamış olması veya birinci sınıf ruhsat ya da işletme belgesi dışında bir ruhsat veya belge alınmış olması durumunda buralarda verilen hizmetlerde 2009/15200 sayılı Kararname öncesinde olduğu gibi % 8 oranında KDV uygulanacaktır. “%18 oranında KDV’ye tabi yeme-içme hizmetleri” hakkındaki verilen muktezalardan birkaçı aşağıdaki gibidir. Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 05.07.2011 tarihli ve 5 B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV6-62 sayılı muktezasına göre39 “… gündüzleri kafeterya geceleri ise cafe-bar olarak işlettiğiniz tesisinizde verilen hizmetlerin tamamının genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 21.07.2011 tarihli ve 6 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1062 sayılı muktezasına göre40 “… firmanızca Yeşilköy CNR Fuar Merkezi alanında fuar dönemlerinde fuara 539 Cafe-bar işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve cafe-bar olarak işlettiğiniz işyerinizde sabah açılıştan akşamüzeri saat 18.00 e kadar kafeterya olarak hizmet verildiği, saat 18.00 den itibaren bar olarak müşterilerinize hizmet verildiği ve sabah açılıştan akşamüzeri saat 18.00 e kadar yapılan meşrubat ve kahve içeceklerin satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hk. 640 Yeşilköy CNR Fuar Merkezi alanında fuar dönemlerinde fuara katılan firmaların müşteri ve ziyaretçileri için kokteyl, gala yemekleri, iftar yemekleri ve açık büfe yemekleri şeklinde hizmetler ile satış yapılan noktaların salon düzenlemesi ve tertibini yapmak için gerekli malzemelerin temini gibi hizmetleri sunmakta olduğunuzu belirtilerek, verilen bu hizmetlerin katma değer vergisi (KDV) oranı hk.

MAYIS - HAZIRAN 2019

195

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı